EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS SEMİNER VE SUNUM İLKELERİ
1. Seminerler 04-08 Ocak 2015 tarihleri arasında öğleden sonraları 13.30’da başlamak
üzere 15.45’e kadar (gün içerisinde en fazla 3 öğrenci ) 45 dakika için (30 dakika
sunum+15 dakika tartışma) en az üç gün önceden Enstitü Bürosundan randevu
alınması gerekir.
2. Seminerler Enstitünün yazım kılavuzuna göre hazırlanmalı, Danışman Öğretim
Üyesinin imzaladığı Seminer Uygulama Formu ile birlikte bir adet karton ciltli
teslim edilmelidir. (Öğrencinin en az 5 adet ciltli hazırlanması uygun olabilir) 1 adet
enstitüye, 3 adet seminere gelen öğretim üyelerine verilebilir, 1 adet de kendisinde
kalabilir.
3. Seminer teslim edilirken iç sayfasında danışman imzası bulunmalıdır.
4. Seminerler ortalama 20-80 sayfa arasında olabilir. Yine ortalama en az 40 kaynak
üzerinde tarama yapılmış olmalıdır. Bazı konularda yeterli kaynak yoksa danışman
oluru ile daha az kaynak olabilir.
5. Seminer teze dönük olabilir. Derleme veya uygulamalı olabilir. Seminerde konu ile
ilgili araştırmalar ile değerlendirme kısmının olmasında fayda vardır. Meta analiz
çalışmaları olabilir.
6. Seminer yüksek lisans öğrencilerine ve tüm öğretim elemanlarına açıktır.
7. Seminer için duyuru hazırlanır. En az üç gün öncesinden Enstitü mührü vurulması
şartıyla Kütüphane, Eğitim Fakültesi, BESYO ve Enstitü’ye asılır. Ayrıca küçük
ilanlarla hocalar özellikle davet edilir.
8. Seminerler, lisansüstü öğrencilere ve öğretim elemanlarına açıktır.
Download

eğitim bilimleri enstitüsü yüksek lisans seminer ve sunum ilkeleri