SVT Consulting, s. r. o.
IČ: 27326217 DIČ: CZ 27326217
Sokolovské nám. 308, 460 01, Liberec II
Jednatel L. Machálka
Tel: 777 272 500
NABÍDKA SPECIFICKÝCH KURZŮ
Jazykové kurzy:
□
□
□
□
□
anglický jazyk
bulharský jazyk
čeština pro cizince
francouzský jazyk
italský jazyk
□
□
□
□
□
německý jazyk
ruský jazyk
srbský jazyk
španělský jazyk
a další…
Počítačové kurzy:
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
databázové systémy
digitální fotografie
ECDL – přípravný kurz
grafika
kancelářské práce
MS Excel
MS Office
normalizovaná úprava písemností
prezentace
programování na internetu
□ prezentace
□ programování na internetu
□ tvorba internetových stránek
□ webové stránky – programování (HTML, CSS,
PHP, MySQL)
□ webové stránky – snadno a rychle (WYSIWYG)
□
□
□
□
□
základy práce na PC
základy programování v JAVA
Zoner Callisto – grafický editor
Zoner photo studio 7 Professional
a další…
Ekonomické kurzy:
□
□
□
□
□
□
□
cenné papíry v běžném životě
finanční gramotnost
logistika v mezinárodním obchodě
makroekonomie
mikroekonomie
peníze a bankovnictví
platební nástroje v mezinárodním obchodě
□ podniková ekonomika
□ úvěry, půjčky, hypotéky
□ veřejnosprávní kontrola dotací, příspěvků u
příjemce
□ vývojové fáze podniku
□ a další…
Soft skills:
□
□
□
□
□
□
□
□
□
asertivita známá a neznámá
budování image
efektivní komunikace po telefonu
efektivní vedení firmy
efektivní vedení porad
rétorika – přednes a práce s textem
hodnocení zaměstnanců
jak se stát dobrým personalistou
jak si zvýšit motivaci
□
□
□
□
□
□
□
□
□
komunikační a prezentační dovednosti
komunikační dovednosti pro obchodní zástupce
koučování ve vedení lidí
kreativní řešení problémů
manažerské minimum
mediální trénink
mentorské dovednosti
náročné životní situace a techniky jejich zvládání
neverbální komunikace
SVT Consulting s. r. o.
IČ: 27326217, DIČ: CZ 27326217
Sokolovské nám. 308/5, 460 01 Liberec 2
Jednatel: L. Machálka
Tel.: +420 777 272 500
□
□
□
□
□
□
□
PR – psychologie trhu a reklamy
prodejní dovednosti
profesní psychologická diagnostika
řeč těla a nonverbální komunikace
řízení obchodního týmu
stres a jeho zvládání
úvod do psychologie
□
□
□
□
□
□
vedení kolektivu
vedení lidí, jejich motivování a hodnocení
základy komunikačních dovedností
zvládání komunikace s problémovým klientem
zvládání změn
a další…
□
□
□
□
□
komunikace a včasné objednávky
včasné zadání objednávek pro eventy
tvorba cen – nejčastější chyby
produkce, food cost
a další…
Kurzy se zaměřením na gastronomii:
□
□
□
□
□
□
správné tvoření kalkulací
koncept a cílová skupina zákazníků
prodejní prostředí a vhodné načasování
znalost dodavatelů, platební podmínky
důkladné plánování, rozvržení
sezónnost produktů
Kurzy se zaměřením na stavebnictví:
□ formy a principy technologie chemického odlakování
□ nové systémy pro řešení střechy
□ rozšíření profesních znalostí zaměstnanců firem v oblasti dopravního stavitelství
□ nové technologie hydroizolace střech a moderní postupy jejich aplikace
□ obalovna a pokládka asfaltových směsí
□ odborné školení na software SolidWorks a SolidCaM
□ prohloubení kvalifikace pracovníků na stavbách
□ prohloubení kvalifikace zaměstnanců při zpracování, rozpočtování a dozorování projektů s
využitím nových technologií a materiálů
□ příprava staveb pro stavbyvedoucí a stavební
techniky, kteří se přímo podílejí na realizaci
staveb pro firmu
□ specifikace a nové postupy v oblasti betonových konstrukcí, chemie ve stavebnictví, provozu nových stavebních strojů
□ specifikace a nové postupy v oblasti odpadních
kanalizačních systémů
□ specifikace a nové postupy v oblasti
vodohospodářských systémů
□ výstavba a oprava komunikací v oblasti
inženýrských sítí
□ zvýšení kvalifikace zaměstnanců na suché stavby
□ a další…
Technicky zaměřené kurzy:
□
čtení a kreslení technické dokumentace
a další obecně i konkrétně zaměřené kurzy z různých oblastí…
Orientační minimální a maximální počty hodin specifických kurzů
Jazykové kurzy
Počítačové kurzy
Ostatní kurzy
min. 2× 2 hodiny/týden
max. 100 hodin/na 1 skupinu
min. 6 hodin/den
min. 50 hodin/na 1 skupinu
min. 4 hodiny/den
min. 50 hodin/na 1 skupinu
Download

zde - SVT Consulting.cz