[Řada Micro 02]
••
Řetězový pohon pro:
ven výklopná okna, dovnitř
sklopná okna
Chain actuator for:
top hinged windows,
bottom-hinged windows
150/300N
Nastavitelný zdvih
Selectable stroke
Pouzdro z eloxovaného
hliníku
Anodised aluminium body
Bezúdržbový
Maintenance free
Stupeň ochrany: IP 20 / Protection degree: IP 20
Konc. spínače zavř./otevř.: mikrospínač - jazýčkový kontakt / Limit switch closing-opening: Microswitch-Reed
Barva: stříbrný elox (A) – černý elox (N) – RAL 9010 (B) – RAL 9016 (C) /
Colour: Anodised silver (A) - black (N) - RAL 9010 (B) - RAL 9016 (C)
TECHNICKÉ ÚDAJE Micro 02 / TECHNICAL FEATURES Micro 02
KÓD
CODE
POPIS
DESCRIPTION
2700462
2700469
2700463
2700331
2700471
2700477
2700472
2700332
MICRO 02 250/380 mm - A
MICRO 02 250/380 mm - N
MICRO 02 250/380 mm - B
MICRO 02 250/380 mm - C
MICRO 02 250/380 mm - A
MICRO 02 250/380 mm - N
MICRO 02 250/380 mm - B
MICRO 02 250/380 mm - C
NAPĚTÍ
VOLTAGE
TLAK/TAH
THRUST/TENSILE
PRACOVNÍ ZDVIH
STROKE
MAX. PŘÍKON
MAX CONSUMP.
MIN. RYCHLOST
MIN SPEED
230 V~ / 50 Hz
230 V~ / 50 Hz
230 V~ / 50 Hz
230 V~ / 50 Hz
24 V =
24 V =
24 V =
24 V =
150 N / 300 N
150 N / 300 N
150 N / 300 N
150 N / 300 N
150 N / 300 N
150 N / 300 N
150 N / 300 N
150 N / 300 N
250/380 mm
250/380 mm
250/380 mm
250/380 mm
250/380 mm
250/380 mm
250/380 mm
250/380 mm
130 W
130 W
130 W
130 W
55 W
55 W
55 W
55 W
cca 38 mm/s
cca 38 mm/s
cca 38 mm/s
cca 38 mm/s
cca 38 mm/s
cca 38 mm/s
cca 38 mm/s
cca 38 mm/s
HODNOTY UVEDENÉ V TABULCE BYLY NAMĚŘENY V KLIMATICKÉ TESTOVACÍ KOMOŘE PŘI PROVOZNÍ TEPLOTĚ OD -10 °C DO +40 °C S MAXIMÁLNÍ RELATIVNÍ VLHKOSTÍ VZDUCHU 60 %.
THE VALUES INDICATED ON THE TABLE WERE RECORDED IN A CLIMATIC TEST CHAMBER AT OPERATING TEMPERATURES BETWEEN -10°C/+40°C WITH MAX 60% RELATIVE HUMIDITY.
POPIS PRODUKTU:
Elektrický lineární pohon MINGARDI s řetězem uvnitř těla pohonu pracuje s napájením 230 V~ 50 Hz nebo 24 V =. Splňuje direktivy 73/23
LVD - 89/336 EMC podle dodatku 93/68 CE (varianta pro 24 V DC splňuje direktivy 89/336 EMC podle dodatku 93/68 CE). Je vybaven
koncovým mikrospínačem pro polohu zavření a magnetickým jazýčkovým kontaktem pro polohu otevření. Nastavení zdvihu externím
přepínačem. Možnost paralelního zapojení se signálními výstupy. Dostupné barvy: stříbrný elox / černý elox / bílá 9010 RAL / 9016 RAL.
Dodáván spolu s montážními doplňky.
DESCRIPTION OF SPECIFICATIONS:
MINGARDI linear electric actuator with sproket chain inside the actuator body it operates either on 230V~ 50 Hz. or 24V DC. In conformity
with Directives 73/23 LVD - 89/336 EMC as modified by 93/68 CE (compliant with Directives 89/336 EMC as modified by 93/68 CE for
24V DC operation). Outfitted with end-of-stroke microswitch in closed position / reed contact in open position system. Selectable stroke
by means of external selector. Can be connected in parallel with signal outputs. Available colours: anodised silver / anodised black / white
9010 Ral / 9016 Ral. Complete with universal supports.
x
Zdvih
250/380
Micro 02 – výkres s rozměry / Micro 02 Scale drawing
Příslušenství – náhradní díly / Accessories - Spare parts
24
9,8
10
6,4
3,1
0,5
2700695
2700705
2700114
2700111
9,
8
2700105
MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ / FIXING ACCESSORIES
NÁHRADNÍ DÍLY / SPARE PARTS
KÓD
CODE
POPIS
DESCRIPTION
KÓD
CODE
POPIS
DESCRIPTION
2700695
Konzola pro dovnitř sklopná okna
Bracket for bottom-hinged windows
2700114
Přední konzola pro okenní rámy
Front bracket for window frames
2700705
Prodloužený šroub řetězu pro PVC/dřevěná okna
Extended front head for windows in pvc/wood
2700111
Závlačka
Split pin
2700105
Upevňovací konzola motoru
Motor support bracket
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OVLÁDÁNÍ: Potřebné informace získáte u prodejce.
CONTROL ACCESSORIES: please contact our technical support service for further information
DOSTING, spol. s r. o., Košinova 19, 612 00 BRNO
Tel.: +420 549 522 211, Fax: +420 549 522 210
E-mail: [email protected], Internet: www.dosting.cz
Download

Katalogový list - eshopdosting.cz