Odůvodnění správných odpovědí (B)
Srovnávací testy pro 5. ročník
KALIBRO – 2014/15
Odůvodnění správných odpovědí – testy KALIBRO pro 5. ročníky
(školní rok 2014/15, varianta B)
Správné odpovědi jsou vyznačeny zelenou barvou, nesprávné hnědočervenou. Černou barvu mají
položky v úlohách na pořadí, text odůvodnění v úlohách, v nichž se odpovídá hodnotou (výsledkem
výpočtu) a úvodní vysvětlení u některých úloh.
1B Český jazyk
A – Ale ouha
Výraz „ale ouha“ vyjadřuje, že něco je nebo bude špatně (jinak, než to má být).
1. to je přiměřená náhrada, „ale ouvej“ také vyjadřuje, že něco je nebo bude špatně (jinak, než to
má být)
2. to vyjadřuje, že něco už se stalo a nelze to „odestát“, případně že něco už nejde udělat včas
3. to vyjadřuje spíše znechucení
4. to je přiměřená náhrada, „ale chyba lávky“ také vyjadřuje, že něco je nebo bude špatně (jinak,
než to má být)
5. co následovalo za dvojtečkou, to naopak vadilo
6. to vyjadřuje spíše radost, radostné překvapení
B – Co pomohlo prodat?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
musely by být vyšší než ceny tatínkovy, v ukázce se však o nich vůbec nepíše
holčička byla zvědavá, o jakou zábavu jde
z ukázky není vůbec zřejmé, že by Radovanovo jméno na trhu znal někdo další
Radovanův nápad s houpačkou pro děti všechno zachránil
prodejní místo vhodné nebylo a tatínek nemohl vůbec nic prodat
přivezli je na dvoukoláku, který posloužil jako houpačka pro děti
C – Co má několik jmen?
1. louže
2. zvětšovací sklo
3. třeba „lůžko“
4. textová zpráva, textovka
5. třeba „lampa“
6. třeba „domek“
D – Radovan kloučkem?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tak mohl vykřikovat i dospělý trhovec.
Tam ji mohl usadit i dospělý (a asi by mu to šlo i lépe).
Takové slovní vtípky mohou dělat i dospělí, ale zde odpovídá Radovanovu dětskému věku.
Asi na věšák rukama nedosáhl.
Když se vešel do postýlky…
I dospělý se může spálit o kopřivy.
E – Vykřičník a překvapení
1. Radovana neznámé pupínky překvapily.
2. Radovana neznámé pupínky překvapily.
3. Radovan vykřikoval – proto vykřičník.
4. Radovan vykřikoval – proto vykřičník.
5. Radovan vykřikoval – proto vykřičník.
6. Vykřičník zdůrazňuje příjemný pocit.
F – Radovanovy pocity
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Radovanovi se na trhu něco velkého povedlo a zájem jet tam i příště by byl přirozený
„To bylo blaho!“ – řádek z
není to moc pravděpodobné: zákazníci ve frontě kupovali tatínkovo zboží
mohl cítit radost, že se dětem houpání líbí: byl to jeho nápad a byl o něj zájem
v ukázce nenajdeme ani náznak něčeho podobného – Radovan věděl, co na trh vezli
„To bylo blaho!“ – řádek z
© O. Botlík, D. Souček, 2015
1 / 15
Odůvodnění správných odpovědí (B)
Srovnávací testy pro 5. ročník
KALIBRO – 2014/15
G – Ponaučení z ukázky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Radovan pomohl bezradnému tatínkovi prodat zeleninu.
Například tak lze využít dvoukolák.
Jméno Radovan není nijak výjimečné a jiná jména dětí v ukázce nejsou.
Radovanovi to ve snění nepomohlo. I pod peřinu totiž vnikl maminčin hlas. – řádek i
Maminka si myslela, že trh není nic pro dítě.
Když se Radovan spálil o kopřivy, namísto fňukání ho nadchly pupínky, které mu naskákaly.
H – Informace o Radovanovi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Například se spálil o kopřivy. – řádek d; nikde se nenaznačuje, že by to udělal úmyslně (schválně)
… měl zrovna legrační sen a chtěl si ho nechat dozdát. – řádky h, i
„Než si nakoupíte, zhoupneme vám dítě!“ zvolal silným hlasem. – řádek t
Smetákem si podal z věšáku tričko – řádek i
Přitom vykřikoval trhovecky: „Zeleniná a u toho zábavá!“ – řádky v, w
třeba „nohávy“ – řádek o
I – Proč Radovan?
Začali mu říkat Radovan, protože míval radost v nezvyklých situacích. Kvůli tomu bylo jméno
Radovan vhodnější než Bohoušek. Ostatní vysvětlení se buď jeho druhého jména netýkají, anebo
neodpovídají ukázce. V ukázce se sice píše o tom, že když se spálil o kopřivy, „nezačal natahovat
moldánky jako jiné děti“, ovšem nepíše se tam, že natahovat moldánky neuměl.
J – Jazykové chyby
1. správně má být na kolech
2. tato věta je bez chyby
3. správně má být nezapomněli
4. správně má být litoval
5. správně má být za Radovane čárka
6. správně má být chtěl bych
K – Proč nejsou vhodné?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
to je správné vysvětlení – v rámci celé ukázky jde jen o drobnou příhodu
to je správné vysvětlení – v ukázce se nepíše o tom, že by Radovan nebyl vděčný
to je správné vysvětlení – pro děti bylo kupování naopak zábavou
to je správné vysvětlení – v ukázce se nepíše o tom, že by tatínkovi někdo záviděl
to je správné vysvětlení – Radovan svůj sen nezachránil
to je správné vysvětlení – toho se týká jen první odstavec ukázky
L – Proč to není dvoukolák?
1. přední ani zadní kolo se totiž nedá natáčet – je to, jako kdyby se jízdním kole nedalo natáčet
přední kolo
2. otáčet by se mohla – proč ne
3. udržování rovnováhy by nebylo pohodlné a dvoukolák by se také špatně tlačil (nebo táhl)
4. děti by se mohl houpat jen trošku – kdyby seděly třeba čelem k nám, tak trochu dozadu a trochu
dopředu, a ještě by jim někdo musel pomáhat udržovat rovnováhu
5. podobně, jako samo nestojí třeba jízdní kolo
6. na dvoukoláku s příčkami (šprušlíky) bedýnky přivezli
M – Tvrzení o tabulce
1.
2.
3.
4.
5.
U kedlubny a hrachu jíme zelenou část rostliny.
Nad zemí mají jedlou část například květák (92 g vody) a hrách (79 g vody).
Nejnižší obsah cukru má brambor, ale nejméně energie nám dodá podle tabulky květák.
Květák ani kedlubnu podle tabulky lidstvo neznalo – mají uvedenu nižší hodnotu než 20 století.
Tyto látky se skrývají za číslem, které je třeba přičíst k součtu čísel v posledních dvou řádcích,
abychom dostali 100. Největší takové číslo, 10, musíme opravdu přičíst u bramboru. (Jde hlavně
o škrob.)
6. Nejméně cukru ve 100 gramech má brambor, který lidstvo zná nejdéle ze všech rostlin v tabulce.
© O. Botlík, D. Souček, 2015
2 / 15
Odůvodnění správných odpovědí (B)
Srovnávací testy pro 5. ročník
KALIBRO – 2014/15
2B Matematika
A – Která nepřibrala?
Hledáme koťata, u nichž je v tabulce stejné číslo ve dvou sousedních sloupcích.
1.
2.
3.
4.
U Krásnoočky to nenastalo.
U Mourka to nenastalo.
U Šplhalky to nastalo ve sloupcích nadepsaných 22. ledna a 29. ledna.
U Tulínka to nastalo ve sloupcích nadepsaných 8. ledna a 15. ledna.
B – Váha při narození
Srovnáváme hmotnost 29. ledna a 1. ledna.
Krásnoočka přibrala 315 g – 85 g = 230 g.
Mourek přibral 320 g – 100 g = 220 g.
Šplhalka přibrala 255 g – 90 g = 165 g.
Tulínek přibral 280 g – 125 g = 155 g.
Do rámečku tedy zapíšeme hmotnost Krásnoočky při narození, tedy 85 g.
C – Největší rozdíl
Hledáme sloupec s největším rozdílem mezi nejtěžším a nejlehčím koťátkem.
1. ledna: mezi Tulínkem a Krásnoočkou je rozdíl 40 g.
8. ledna: mezi Tulínkem a Šplhalkou je rozdíl 30 g.
15. ledna: mezi Šplhalkou a Tulínkem je rozdíl 45 g.
22. ledna: Mezi Krásnoočkou a Tulínkem je rozdíl 50 g.
29. ledna: mezi Mourkem a Šplhalkou je rozdíl 65 g.
Největší rozdíl hmotností dvou stejně starých koťat je 65 g (a byl naměřen 29. ledna).
D – Všechna najednou
Hmotnosti čtrnáctidenních koťat jsou uvedeny ve sloupci nadepsaném 15. ledna.
190 g + 190 g + 200 g + 155 g = 735 g.
E – Který výpočet?
Musíme nejdříve spočítat, kolik velkých písmen se vejde na jednu stránku:
80 × 45
Počtem velkých písmen na jedné stránce pak vydělíme celkový počet (velkých) písmen:
36 000 : (80 × 45) = (36 000 : 80) : 45
Jiné, možná názornější odůvodnění tohoto výpočtu vypadá takto:
Nejprve vypočítáme, kolik řádků velkým písmem vydá 36 000 písmen:
36 000 : 80
Pak pro tento počet řádků vypočítáme, kolik stránek velkým písmem vydají tyto řádky:
(36 000 : 80) : 45
F – 17 018 019
Ve slovním vyjádření hledaného čísla chybějí stovky tisíců (je tam jen osmnáct tisíc) i stovky (je tam
jen devatenáct). Na příslušných místech desetinného vyjádření tedy musejí být nuly:
17 018 019.
G – Spoření kapesného
Tereza naspoří za jeden týden naspoří Tereza 50 – 2 x 12 = 50 – 24 = 26 korun. Josef naspoří za
jeden týden 140 – 3 x 24 – 39 = 140 – 72 – 39 = 29 korun.
1. Za jeden týden utratí Josef 3 × 24 + 39 = 72 + 39 = 111 korun. Za čtyři týdny naspoří 4 × 29 =
= 116 korun. Naspoří více, než utratí, tvrzení je nepravdivé.
2. Josef si za tři týdny naspoří 3 × 29 = 87 korun, tedy méně než 100 korun. (Stačí si uvědomit,
že 29 je méně než 30, takže 3 × 29 je méně než 3 × 30 = 90, a tedy určitě méně než 100.)
© O. Botlík, D. Souček, 2015
3 / 15
Odůvodnění správných odpovědí (B)
Srovnávací testy pro 5. ročník
KALIBRO – 2014/15
3. Už víme, že za jeden týden naspoří Josef 29 korun a Tereza 26 korun. Josef naspoří více už za
jeden týden, tím spíše tedy za dva týdny (i za jakýkoli jiný počet týdnů).
4. Tereza si za 4 týdny naspoří 4 × 26 = 104 korun, tedy více než 100. (Stačí si uvědomit,
že 26 je více než 25, a tedy 4 × 26 je určitě více než 4 × 25.)
H – Jak sedí na lavici?
Popíšeme rozumný způsob výběru, v němž postupně vylučujeme možnosti, které nesplňují popis
v zadání.
Anička má vedle sebe na každé straně jednoho z rodičů.
Anička má po stranách vedle sebe své rodiče – maminku (M) a tatínka (T). V možnosti 4 Anička
nesedí mezi svými rodiči, proto ji můžeme vyloučit. Zbývají možnosti 1, 2, 3.
David sedí na kraji a má vedle sebe bratra Jakuba.
David sedí na kraji v možnostech 2 a 3. V možnosti 1 na kraji nesedí, proto ji můžeme vyloučit.
V možnostech 2 i 3 vedle sebe David má bratra Jakuba, takže zatím zbývají obě dvě.
Babička sedí také na kraji, aby se jí snadno vstávalo.
V možnosti 3 babička na kraji nesedí, proto ji můžeme vyloučit. V možnosti 2 babička na kraji sedí.
Zbývá ověřit, že možnost 2 vyhovuje i poslednímu požadavku (pro kontrolu).
Vedle babičky sedí její dcera – maminka.
Ano, v možnosti 2 sedí maminka vedle babičky. Možnost 2 je ona jediná správná.
I – Velikost nejmenší plochy
Základem všech výpočtů v této úloze je vzorec pro obsah (plochu) obdélníku P = a·b, kde a, b jsou
délky stran obdélníku. Pokud je obdélník náhodou čtverec (jako v případě 1.), spočítá se jeho obsah
podle vzorce P = a·a, kde a je délka strany čtverce.
1. První plochu tvoří čtverec o rozměrech 140 cm × 140 cm. Jeho obsah je 19 600 cm.
2. Druhou plochu si můžeme rozdělit na dva obdélníky – jeden o rozměrech 60 cm × 180 cm a
druhý o rozměrech 60 cm × 120 cm. Nebo si ji můžeme rozdělit na dva shodné obdélníky o
rozměrech 60 cm × 120 cm a jeden menší čtverec „v rohu“ o rozměrech 60 cm × 60 cm. V obou
případech vychází celkový obsah 18 000 cm2.
60 cm × 180 cm + 60 cm × 120 cm = 60 cm × (180 cm + 120 cm) = 60 cm × 300 cm = 18 000 cm2
© O. Botlík, D. Souček, 2015
4 / 15
Odůvodnění správných odpovědí (B)
Srovnávací testy pro 5. ročník
KALIBRO – 2014/15
60 cm × 120 cm + 60 cm × 120 cm + 60 cm × 60 cm = 60 cm × (120 cm + 120 cm + 60 cm) =
60 cm × 300 cm = 18 000 cm2
Obsah třetí plochy se dá spočítat rovněž jako část, která zbude z velkého čtverce o straně 180 cm
po vyříznutí menšího čtverce o straně 120 cm. I tímto způsobem samozřejmě vychází stejný
výsledek: 180 cm × 180 cm – 120 cm × 120 cm = 32 400 cm2 – 14 400 cm2 = 18 000 cm2.
3. Třetí plochu tvoří obdélník o rozměrech 100 cm × 190 cm. Jeho obsah je 19 000 cm2.
4. Čtvrtou plochu tvoří obdélník o rozměrech 90 cm × 210 cm. Jeho obsah je 18 900 cm2.
Nejmenší spací plochu má tedy třetí kus nábytku ve tvaru L, a to 18 000 cm2.
J – Tolary a krejcary
1. Dvacet hus stálo 20 × 15 = 300 krejcarů. Dvacet slepic stálo 20 × 9 = 180 krejcarů. Dvacet hus a
dvacet slepic stálo dohromady 300 + 180 = 480 krejcarů = 4 tolary, což je přesně měsíční mzda
zednického mistra.
2. Aby si mohl koupit dvakrát víc slepic, než si mohl koupit hus, musela by slepice stát polovinu
toho, co stojí husa. Jenže slepice stála celých 9 krejcarů, což je více než polovina z 15 tolarů, které
se platí za husu. Tvrzení je nepravdivé.
Úlohu je možno řešit i jinak. Za měsíční mzdu 480 krejcarů si zednický mistr mohl koupit 480 : 15
= 32 hus anebo 480 : 9 = 53 celých slepic (a 3 krejcary by mu zbyly). Nemohl si koupit 2 × 32 = 64
slepic.
Případně, když už víme, že za měsíční mzdu si mohl koupit 32 hus, zkusme zjistit, kolik by stálo
64 slepic, zda by na ně měl. 64 × 9 = 576 krejcarů, což je bohužel více než 480 krejcarů, které si
zednický mistr měsíčně vydělá.
3. 1 tolar = 120 krejcarů; 1 husa stála 15 krejcarů, 8 hus tedy stálo 8 × 15 = 120 krejcarů. Ano, za
1 tolar se dalo koupit 8 hus (přesně).
4. Za jeden měsíc si zednický mistr vydělal 4 tolary = 480 krejcarů. Za tři měsíce si vydělal 3 × 480 =
1 440 krejcarů, což je víc než tisíc.
K – Kapky plní sklenici
Do sklenice se vejde 2 400 kapek vody. Každou vteřinu přibude jedna kapka. 2 400 kapek přibude
za 2 400 vteřin. Jedna minuta má 60 vteřin, proto 2 400 vteřin = 40 minut (40 x 60 = 2 400). Trvá 40
minut, než se sklenice vrchovatě naplní kapající vodou.
L – Tvrzení o jízdním řádu
1. Mezi 14:21 a 14:47 uběhne pouze 26 minut. Kdyby jízda trvala 30 minut, autobus přijede do
Doliny až ve 14:51.
2. V pondělí se jedná o druhý přestup v Horní Lhotě (tam má 4minutovou pauzu mezi 14:53 a
14:57). Ve středu se jedná o první přestup v Kopečku (tam má 4 minutovou pauzu mezi 14:17 a
14:21).
3. Pokud se zaměříme na čas, který uběhne mezi nastoupením do prvního autobusu a vystoupením
z posledního autobusu, trvá cesta v pondělí 1 hodinu a 28 minut a ve středu úplně stejně. Ani
nemusíme přesně počítat tento údaj (1 hodina a 28 minut), stačí, když si všimneme, že ve středu
první autobus vyráží o minutu později než v pondělí, ale také poslední autobus přijíždí do cíle o
minutu později než v pondělí. Rozdíl mezi časy tak zůstává stejný. Tvrzení je nepravdivé,
cestování trvá Marcele v pondělí úplně stejně jako ve středu, ne déle.
Pokud by se někdo zaměřil na čistý čas strávený v autobusech v pondělí a ve středu, dojde
k číslům 72 minut v pondělí (15+38+19=72) a 76 minut ve středu (28+26+22=76). V pondělí tedy
cesta určitě netrvá déle. (Také je možné zaměřit se na délky přestupních pauz, které v pondělí
zaberou celkem 12+4=16 minut, zatímco ve středu jen 4+8=12 minut, Marcela tedy ve středu
stráví v autobusech více času.)
4. V pondělí stráví Marcela v prvním autobuse 15 minut (mezi 13:48 a 14:03, 12 minut do 14:00
plus 3 minuty do 14:03), v druhém 38 minut (mezi 14:15 a 14:53; 53–15=38) a ve třetím 19
minut (mezi 14:57 a 15:16, 3 minuty do 15:00 plus 16 minut do 15:16). Celkem tedy
© O. Botlík, D. Souček, 2015
5 / 15
Odůvodnění správných odpovědí (B)
Srovnávací testy pro 5. ročník
KALIBRO – 2014/15
15+38+19=72 minut.
Není chybou zjistit celkový počet minut, které stráví Marcela v pondělí v autobusech, ale je
mnohem výhodnější uvědomit si, že už jen na cestě z Dolní Lhoty do Horní Lhoty stráví víc než
půl hodiny (14:15 až 14:53), takže tvrzení o 28 minutách nemůže být pravdivé.
M – Přesná částka
1.
2.
3.
4.
13 × 100 + 3 × 20 + 4 × 2 = 1 368
7 × 100 + 15× 5 + 3 × 2 + 6 = 700 + 75 + 12 = 787
11 × 100 + 4 × 20 + 3 × 2 = 1 186
2 ×2 000 + 8 × 200 + 17 × 10 = 4 000 + 1 600 +170 = 5 770
© O. Botlík, D. Souček, 2015
6 / 15
Odůvodnění správných odpovědí (B)
Srovnávací testy pro 5. ročník
KALIBRO – 2014/15
3B Humanitní základ
A – Spotřební koš
Všechny položky nabídky jsou služby nebo zboží (potravinářské i nepotravinářské), které podle
vysvětlení mohou být součástí tzv. spotřebního koše. Ve skutečnosti jsme je z něj také vybrali.
Spotřební koš (tj. seznam služeb a zboží, které ho tvoří) se dá najít na stránkách Českého
statistického úřadu.
B – Nejbližší letopočet
Šedesátá léta 16. století jsou roky 1560 až 1569. Člověk, o němž se píše v ukázce, se tedy narodil
v roce 1564. (Jde o anglického dramatika Williama Shakespeara, který žil v letech 1564 až 1616.)
C – Dětství prarodičů
1. V minulosti bydlelo v jednom bytě běžně i více generací. To je dnes spíše výjimečné. Dnešní
nároky na soukromí jsou nesrovnatelně vyšší.
2. Naopak. V minulosti byl mnohem větší podíl pracovníků v průmyslu a v zemědělství. To se
v posledních desetiletích rychle mění a podíl lidí pracujících v kancelářích neustále roste.
3. Doprava se zrychlila a tím, že se stala masovější, se také výrazně zlevnila. Také se podstatně zvýšil
počet lidí, kteří vlastní automobil. Tehdy bylo vlastnictví automobilu spíše výjimečné, dnes je
považováno téměř za samozřejmost.
4. Zvýšila se výrazně nabídka a také finanční možnosti obyvatel.
5. Po roce 1989 se výrazně změnily k lepšímu podmínky pro nové sporty. Je to dáno nejen
výstavbou kvalitních sportovišť, ale také větší otevřeností k trendům pronikajícím k nám ze
zahraničí.
6. To bohužel ne. Televizní zábava, internet a celková zahlcenost různými zdroji informací
způsobují, že lidé žijí obvykle spíše pro sebe a izolují se ve svých rodinách.
7. Jednak je mnohem snadnější přístup k informacím díky informačním technologiím. Šíření
informací dnes ale nebrání cenzura. Pokud jsou někým vysvětlovány jednostranně, má zájemce
obvykle přístup také k odlišným vysvětlením.
8. Drtivá většina bytových domů má zavedenou vodu do bytů, což v minulosti nebylo samozřejmé.
Také na venkově jsou vodovody v domě mnohem častější – dříve tam lidé chodili pro vodu do
studní.
D – Většiny v ČR
1. Drtivá většina lidí nakupuje.
2. Zemědělské technologie jsou v současnosti natolik výkonné, že stačí, když se zemědělstvím
zabývá v ČR kolem pěti ze sta ekonomicky aktivních obyvatel.
3. Většina lidí maso jí. Vegetariáni tvoří jen malou část společnosti.
4. Většina lidí používá veřejnou dopravu. Mnoho lidí cestuje denně do práce či do školy a většina z
těch, kteří nedojíždějí, používá vlaky, autobusy a další prostředky alespoň občas (například
během výletu).
5. Vysokoškolsky vzdělaných je v ČR jen zhruba 15 lidí ze 100.
6. Drtivá většina lidí na kole někdy jela, byť nemusejí patřit mezi aktivní cyklisty.
7. Invalidních lidí je ve srovnání se zdravými nevýrazná menšina.
8. Drtivá většina dospělých se stane rodiči a později prarodiči.
9. Lékařů jsou desítky tisíc, což jsou jen tisíciny všech obyvatel ČR.
E – Středověk vs. dnešek
1. Naopak. Lidé dnes mají více volného času. Mají také více možností, jak jej aktivně trávit.
2. Technologicky se zemědělství velmi proměnilo. Zkvalitnila se orba, zlepšily se znalosti o tom, jak
správně plodiny kombinovat a hlavně jsou dnes mnohem účinnější hnojiva a prostředky proti
škůdcům či plevelu.
3. Stres nám sice život může zkrátit, přesto je však dnes naděje na dožití se vysokého věku
© O. Botlík, D. Souček, 2015
7 / 15
Odůvodnění správných odpovědí (B)
4.
5.
6.
7.
Srovnávací testy pro 5. ročník
KALIBRO – 2014/15
nesrovnatelně větší. Je to dáno mnohem vyšší životní úrovní, vydatnější a vyváženější stravou,
dostupností zdravotní péče a mnoha dalšími okolnostmi.
Dříve se cestovalo buď pěšky, na koni nebo povozem. To se vzhledem k pomalosti a časové
náročnosti velmi prodražovalo.
Bezesporu ano. Především díky důchodovému systému nejsou odkázáni na pomoc svých
potomků. Životní úroveň starších lidí také velmi zvýšila mnohem dostupnější zdravotní péče.
Naopak. V zemědělství tehdy pracovala drtivá většina společnosti. Dnešní zemědělství je díky
technologiím a hnojení natolik efektivní, že ve vyspělých státech v něm pracuje z každé stovky
ekonomicky aktivních obyvatel pouze několik (nejvýše 6) jednotlivců.
Rodiny měly v průměru více dětí. Bylo to dáno mimo jiné tím, že kvůli vysoké dětské úmrtnosti
musela žena porodit více dětí, aby se alespoň některé dožily dospělosti. Děti byly také pro rodiče
jediným „důchodovým pojištěním“.
F – Atletické disciplíny
1.
2.
3.
4.
sprint
plavání
běh přes překážky
hod kladivem
5.
6.
7.
8.
šerm
sportovní gymnastika – muži
cyklistika
vrh koulí
G – Co pro cizince?
1. zajímavé akce jsou lákadlem, zvlášť když se o nich cizinci dozvědí na internetu v jazyce, kterému –
na rozdíl od češtiny – obvykle aspoň trochu rozumějí
2. nemají-li se cizinci v obci kde (kvalitně) ubytovat, zvolí pro svou dovolenou jiné místo
3. to vše ocení nejen cizinci, ale i sami obyvatelé obce
4. kvůli výměně peněz se obecní banka rozhodně nevyplatí
5. historické památky nelze „vytvořit“ – buď v okolí jsou, nebo nejsou
6. přírodní krásy nelze „obstarat“ – buď v okolí jsou, nebo nejsou
7. nelze čekat, že se cizinci budou kvůli krátkému pobytu u nás učit česky, ale je třeba se s nimi
dorozumět
H – Čeho je víc než 1000?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Jen v samotném Česku bylo vyrobeno více zlatých šperků za jediný rok.
Na světě zcela jistě vznikne více románů za jediný rok.
Na světě zcela jistě vznikne několikrát více písniček za jediný rok.
Jen v samotném Česku bylo v uvedeném období ručně upleteno víc svetrů a čepic.
Jen v samotném Česku bylo v uvedeném období ušito více dámských šatů na míru.
Takové dýně vyřezávají v anglicky mluvících zemích v době svátku, který se nazývá Halloween.
Slaví se 31. října.
7. Stačí se podívat na stránky, odkud se stahují – půjde nejspíše o statisíce aplikací.
8. Jen v samotném Česku vzniklo v uvedeném období barevných obrazů více.
9. V největších zemích (jako jsou USA, Velká Británie, Německo, Francie, Japonsko apod.) vzniká
nejméně několik stovek celovečerních filmů ročně.
I – Odstíny černé
Barva smíchaná ze dvou šedí nemůže být NIKDY světlejší než ta světlejší z obou šedí. A nemůže být
NIKDY tmavší než ta tmavší z obou šedí. NIKDY znamená, že vůbec nezáleží na tom, kolik které
šedi je: jakmile přidáme k šedi A jakékoli množství tmavší šedi, směs bude tmavší než šeď A.
A jakmile přidáme k šedi B jakékoli množství světlejší šedi, směs bude světlejší než šeď B. Určitě tedy
nevzniknou odstíny 1, 2, 6, 7 a 8.
J – Text o pádu Říma
1. V ukázce se uvádí, že by se říše „možná“ ubránila – nikoli, že o tom není pochyb.
2. V poslední větě je naznačeno, že by zdravý stát mohl nájezdy zvládnout.
3. V ukázce se jasně říká, že útoky barbarů byly úspěšné právě proto, že říše byla v hlubokém
© O. Botlík, D. Souček, 2015
8 / 15
Odůvodnění správných odpovědí (B)
Srovnávací testy pro 5. ročník
KALIBRO – 2014/15
rozkladu.
4. Z první věty ukázky jasně vyplývá, že útoky barbarů patřily k hlavním příčinám pádu říše.
K – Historický film
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Žil v 10. století.
Byla založena až v 14. století.
Víno se u nás ve středověku běžně pilo.
Přemysl Otakar II. žil v období gotiky.
Její stavba začala již v 11. století.
Byla používána již ve starověku.
Používali ji husité za válek v 15. století.
Začaly být používány k dopravě až na počátku 19. století.
Brambory se dostaly do Evropy až po objevení Ameriky na konci 15. století.
L – Cestovní kancelář
1. Do druhé světové války žila na našem území významná židovská menšina. Židovské hřbitovy,
jako místa posledního „odpočinku“ jejích mrtvých, byly pro ni nedotknutelné. Světově proslulý je
například Starý židovský hřbitov v Praze.
2. Polární záře je světelný úkaz, který se běžně vyskytuje především v polárních oblastech, ve
středních zeměpisných šířkách (tj. mj. v Česku) je pozorovatelný jen výjimečně. Na to nemůže
cestovní kancelář spoléhat.
3. Například Říp, Trosky nebo Milešovka.
4. Pobyt na kozí farmě u nás nabízí nové odvětví služeb, tzv. agroturistika (zemědělská turistika).
Jde o způsob trávení volného času v typických venkovských podmínkách, někdy spojený
s dobrovolnou prací v zemědělství.
5. Například Boubínský na Šumavě, Žofínský prales v Novohradských horách.
6. Například Karlovy Vary, Mariánské Lázně atd.
7. Jedna je dokonce i v ZOO v Praze, řada dalších je v lyžařských střediscích.
8. Ani jedno jezero u nás nevzniklo ústupem moře – slaná jezera u nás nejsou.
9. Většina našich měst byla založena ve středověku.
M – Vlastnosti osobností
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Tato vlastnost neměla ani jedna z uvedených osobností.
První se postavil Frankům a Avarům, druhý měl přezdívku český Achilles.
Tuto vlastnost lze přičíst pouze Rudolfovi II.
Oba měli na tehdejší poměry velmi dobré vzdělání, hovořili například několika jazyky. To se
projevilo i na jejich činech souvisejících se vzděláváním: Karel IV. založil první univerzitu a Marie
Terezie zavedla povinnou školní docházku.
Oba zradili své bratry.
Tuto vlastnost měl pouze Žižka.
Oba byli obávaní válečníci.
Oba byli silně věřící a první z nich byl dokonce kvůli trvání na své pravdě upálen.
N – Morava vs. ostatní
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Moravské lidové písně jsou jiné než lidové písně české.
Po celé ČR působí stejní telefonní operátoři.
Je stejná pro celou ČR – je to Armáda České republiky.
Je shodný pro celou ČR.
Je stejná pro celou ČR.
Platí pro celou ČR.
Od 12. století používá Morava jako znak orlici.
Některá slova se podle nářečí liší: například rajčatům se na Slovácku říká paradajky.
Přes odlišné nářečí se zde mluví česky.
© O. Botlík, D. Souček, 2015
9 / 15
Odůvodnění správných odpovědí (B)
Srovnávací testy pro 5. ročník
KALIBRO – 2014/15
4B Přírodovědný základ
A – Zobáky a potrava
K lovu drobného hmyzu skrytého pod kůrou a v dutinách stromů se ze zobrazených zobáků hodí
jediný: zobák č. 5. Ostatní jsou na to zpravidla příliš neobratné, neumožňují proniknout pod kůru
anebo se nedostanou do dutin stromů.
B – Proč nekvete?
Jediným důvodem, který nepřichází v úvahu jako příčina nekvetení, je porušení předpisů o dovozu
rostlin. Květiny ty předpisy neznají, a tak ani nemůžou reagovat nekvetením na jejich porušení.
C – Potřebuje produkty lesa
1.
2.
3.
4.
Opravuje třeba sešity žáků.
Pohlednice a dopisy jsou z papíru.
Rakve se vyrábějí ze dřeva.
Jeho (tzv. rezonanční) skříň je ze dřeva.
5.
6.
7.
8.
Pracuje s krumpáčem, jehož násada je dřevěná.
Tiskne na papír, který se vyrábí ze dřeva.
Pracuje s dřevěnými trámy a prkny.
Například vaří jídla z hřibů a dalších lesních hub.
D – Všichni savci
1. Například lvi loví antilopy a gazely, kočky loví myši apod.
2. Asi nejznámějším pomalým savcem je lenochod.
3. Jen někteří – například kočkovité a psovité šelmy jsou masožravci. I když mohou pozřít i jinou
stravu než maso, nepotřebují ji ke svému životu.
4. Spánek potřebují k odpočinku – stejně jako člověk.
5. Řada savců žije například ve smečkách či stádech.
6. I delfíni a velryby, ačkoli vydrží dlouho pod vodou, musejí vyplout ke hladině a tam se
nadechnout.
7. Člověk nemá ocas.
8. Delfíni a velryby jsou také savci.
9. Například kvůli tomu, že voda je i základem mateřského mléka.
E – Z čeho se to vyrábí?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
na houslovém smyčci je 150 až 200 jednotlivých žíní dlouhých 70 cm
vejce v něm nejsou
tuk je základem čokoládové hmoty, kakao ji barví a ochucuje
uvařené brambory se nechávají zkvasit
porcelán se vyrábí z kaolínu
ropa je základní surovinou pro výrobu benzínu
ropa je základní surovinou pro výrobu umělých hmot
zlato se nedá vyrobit nabarvením jiného vzácného kovu
z vláken lnu
F – Kde tsunami nebude?
Poznatek o nezvyklém chování moře předcházejícím vlnu tsunami nevyužijí ve své vlasti občané
států, kterým se říká vnitrozemské. To jsou státy, jejichž území se nedotýká oceánu či moře. Jsou to
v nabídce Maďarsko, Švýcarsko, Rakousko a Slovensko.
G – Bydliště
Bydliště jsou v prostředním sloupci tabulky. Jižněji než Praha a současně severněji než České
Budějovice leží jen Zlín, Ostrava a Plzeň.
H – Pracoviště v Čechách
Města, v nichž lidé pracují, jsou v posledním sloupci tabulky. V Čechách leží Praha, Liberec,
Pardubice, České Budějovice a Karlovy Vary.
© O. Botlík, D. Souček, 2015
10 / 15
Odůvodnění správných odpovědí (B)
Srovnávací testy pro 5. ročník
KALIBRO – 2014/15
I – Odkud dojíždějí nejdál?
I z prostého pohledu na mapu je zřejmé, že největší vzdálenost je mezi Ostravou a Brnem. Pro
zajímavost uvádíme podle http://cz.vzdalenosti-mesty.himmera.com/ silniční vzdálenosti mezi
všemi dvojicemi.
1. 82 km
2. 25 km
3. 25 km
4. 171 km
5. 62 km
6. 12 km
7. 29 km
J – Vzorek půdy
1.
2.
3.
4.
Silnější kořeny stromů jsou dřevěné.
Například kořínky odumřelých rostlin.
Například mrtvé larvy hmyzu.
V písčité půdě je ho samozřejmě méně
než v kvalitní zemědělské půdě.
5. Bakterie žijí prakticky všude kolem nás.
6. Voda bývá přirozenou součástí půdy.
7. Pod zemí žijí například larvy některých
druhů hmyzu.
8. Živé ryby nelze v takovém vzorku najít.
9. Například krtek žere žížaly a larvy hmyzu.
K – Nad mapou Evropy
1. Naopak. Polsko leží výrazně severněji a Baltské moře je mnohem studenější než Černé.
2. Dunaj je splavný ve Vídni, v Budapešti i mezi těmito městy. Nejblíže jsou mu Bavorské Alpy
vzdálené cca 650 km, jen nepatrně dále jsou Vysoké Tatry.
3. Oslo leží výrazně severněji (60° s. š.) než Paříž (49° s. š.). Společně s dalšími okolnostmi to má
zásadní vliv na nižší teploty v Norsku než ve Francii.
4. Většina povrchu Rakouska je horského až velehorského charakteru, kdežto Belgie je výrazně
nížinatější.
5. Převážná většina území je Polska nížinatá. Hory do Polska zasahují pouze na jihu na hranicích
s ČR a Slovenskem.
6. Madrid leží nedaleko španělských Cordiller, jejichž vrcholky výrazně přesahují nadmořskou výšku
2000 m. Berlín leží v nížině a je od vysokých hor značně vzdálen.
L – Zvířata v únoru
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
žije u nás po celý rok
žije u nás po celý rok
žije u nás po celý rok, už v únoru začínají jeho námluvy a výběr hnízda
jeho larvy žijí v podzimních chodbičkách a líhnout se až počátkem léta
žije u nás po celý rok
žije u nás po celý rok, v zimě mu myslivci dávají do krmelce seno a sůl
ještě nepřiletěl z teplých krajin
ještě nepřiletěla z teplých krajin
ještě se nevylíhla
M – Studená a teplá voda
Voda smíchaná ze dvou různě teplých vod nemůže být NIKDY teplejší než ta teplejší z obou vod.
A nemůže být NIKDY studenější než ta studenější z obou vod. NIKDY znamená, že vůbec nezáleží
na tom, kolik které vody je: jakmile přidáme k vodě A jakékoli množství studenější vody, směs bude
studenější než voda A.
A jakmile přidáme k vodě B jakékoli množství teplejší vody, směs bude teplejší než voda B. Výsledná
směs tedy určitě nebude mít teplotu 1, 2, 6, 7 a 8.
N – Pravdy o Čechách?
Jediná dvě tvrzení, která NEPLATÍ i pro oblast Čech, jsou tato:
Všechna města mají méně než milion obyvatel. – Praha má asi jeden a čtvrt milionu obyvatel.
Nejdelší řeka se vlévá do Dunaje. – Nejdelší řeka Labe se vlévá do Severního moře.
© O. Botlík, D. Souček, 2015
11 / 15
Odůvodnění správných odpovědí (B)
Srovnávací testy pro 5. ročník
KALIBRO – 2014/15
5B Anglický jazyk
Kvůli zjednodušení předpokládáme v následujících českých odůvodněních, že kdykoli je někdo
oslovován you, pak mu mluvčí „tyká“. Například otázku How are you? tedy překládáme jako Jak se
máš?, i když úplně stejná anglická otázka může v češtině znamenat také Jak se máte?, a to s tím, že
se mluvčí obrací buď na jednotlivce, kterému „vyká“, anebo dokonce na skupinu osob – bez ohledu
na to, zda jim tyká, nebo vyká. Podobné zjednodušení volíme též při překladech vět, v nichž se
vyskytují výrazy your, yours apod.
A – Věty o obrázku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Králík je pod největším obrázkem.
Králík se nedívá na svíčku.
Stín vpravo vypadá jako ruka.
Stín zápalky není vidět.
Levá horní strana obrázku je nejtmavší.
Můžeme vidět stín králíka.
Králík je mezi svíčkou a zápalkou.
Svíčka je na levé straně obrázku.
B – Jaká může být Daisy?
1. pomalá
2. přátelská
3. vysoká
4. smutná
5. zaneprázdněná
6. unavená
7. hezká
8. chytrá
9. zdravá
C – Doplňování jednoho slova
To je můj/moje ____________________ . Je docela těžký/těžká/těžké.
1.
2.
3.
4.
batoh
kolo
pokoj
kočky
5.
6.
7.
8.
počasí
fotoaparát, kamera
přítel [druhá věta říká, že je „to“]
boty
D – AM a PM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Deset dopoledne je o 4 hodiny dříve než dvě odpoledne.
Jedna dopoledne (ráno) je o 3 hodiny později než deset odpoledne (večer).
Pět odpoledne je o 4 hodiny později než jedna odpoledne.
Jedna dopoledne (ráno) je o 8 hodin dříve než sedm dopoledne (ráno).
Šest odpoledne je o 10 hodin později než devět dopoledne.
Jedenáct dopoledne je o 4 hodiny dříve než tři odpoledne.
E – Srovnání
1.
2.
3.
4.
Brno je blíže Praze než Londýn.
Domy jsou levnější než kola.
Tramvaje jsou rychlejší než letadla.
Tvoje ruka je teplejší než sníh.
F – Tvrzení o vrstevnících
1.
2.
3.
4.
Některé dívky se zajímají o četbu.
Někteří chlapci hrají rádi fotbal.
Polovina bude pracovat na poště.
Někteří mají bratra nebo sestru.
© O. Botlík, D. Souček, 2015
5.
6.
7.
8.
Měsíce jsou kratší než dny.
Lyže jsou delší než tužky.
Rodiče jsou starší než jejich děti.
Kočky jsou těžší než koně.
5.
6.
7.
8.
Nikdo nezná Maxipsa Fíka.
Někteří dobře lyžují.
Nikdo neumí plavat.
Každý nosí brýle.
12 / 15
Odůvodnění správných odpovědí (B)
Srovnávací testy pro 5. ročník
G – Logicky správná odpověď
1. správně by mělo být buď Yes, I do. NEBO
No, I don't.
2. Mají tví rodiče rádi jazz? Ano, mají.
3. správně by mělo být No, we aren't.
4. správně by mělo být No, he doesn't.
5.
6.
7.
8.
KALIBRO – 2014/15
Máš sestru? Ano, mám.
Bydlíš v Brně? Ano, bydlím.
Spí Garry? – Ano, spí.
Je Adele tvoje oblíbená zpěvačka. – Ano,
jsem.
H – Smysluplné odpovědi
Kam jdeš/jdete?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
to je odpověď na otázku, která začíná „Are you...?“
Proč se ptáš?
Nikam – zůstanu tady.
to je odpověď na otázku, která začíná „Do you...?“
Ano, jsme.
Do lesa. Je to daleko?
Jdete do školy.
Jdeme domů.
Ještě nevím.
I – Tvrzení o barvách
1. Káva je oranžová.
2. Krev je červená.
3. Citrony jsou žluté.
4. Mléko je hnědé.
5. Slunce je horké.
6. Tráva je černá.
7. Déšť je bílý.
8. Jablka jsou modrá.
9. Sněhuláci jsou bílí.
J – Stejná výslovnost
1. [klok] – [buk]
2. [nou] – [du:]
3. [bs] – [ju:z]
4. [čaild] – [laik]
5. [houm] – [nou]
6. [dɔ:] – [luk]
7. [bз:d] – [lз:n]
8. [si:] – [mi:t]
K – Co dělat na počítači?
1. poslouchat písničky
2. hrát hry
3. kreslit obrázky
© O. Botlík, D. Souček, 2015
4. prohlížet si staré obrazy
5. posílat a dostávat dokumenty
6. zjistit, jaké bude počasí
13 / 15
7. upravovat fotografie
8. najít odjezdy vlaků
9. mluvit s lidmi v zahraničí
Odůvodnění správných odpovědí (B)
Srovnávací testy pro 5. ročník
KALIBRO – 2014/15
6B Ekonomické dovednosti
A – Kde berou informace?
Všechny uvedené zdroje mohou obsahovat hodnotné informace a lidé je využívají.
B – Kdo se zasloužil o film?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
sledování příjmů a výdajů je důležité kvůli dodržení rozpočtu
herci hrají v kostýmech
než film začne vydělávat v kinech, je potřeba zaplatit za jeho natočení
film se dnes tzv. stříhá (sestavuje ze záběrů) elektronicky
napsal scénář, podle kterého se film natáčí
reflektory odebírají elektřinu
například všichni herci mají smlouvy
vozí například kamery a osvětlení
C – Co ztíží spoření?
Spoření ztíží všechny výdaje, nejen ty nečekané: dítěti je třeba kupovat oblečení a léky, splátky
půjček jsou také výdaje, novým výdajem je to, oč se zvýší cena elektřiny.
D – O kolik se snížila?
Cena za výrobu 1000 kg čokolády se snížila o 10 000 Kč. To znamená, že výroba 1 kg čokolády je
levnější o 10 Kč. Výroba 200 g čokolády je tedy levnější o 2 Kč.
E – Reklamní kampaň
Rozumné využití peněz na reklamu znamená, že se tam s ní setká co nejvíce těch lidí, na které má
reklama zapůsobit. A naopak, co nejméně lidí, kterých se netýká. I to je důležité, protože například
reklamní čas během televizního sportovního přenosu bývá velmi drahý, a tak je využíván pro takové
zboží, které si kupuje většina diváků. Anebo opravdu hodně z nich. Vhodné umístění je proto do
časopisu Maminka, k dětským lékařům a do supermarketů.
F – Odhady o Česku
1. Svým dětem volají babičky i dědečkové. Ale i kdybychom počítali jen děti, které ještě chodí do
školy, jsou takových zhruba 2 miliony.
2. Narodí se jich ročně zhruba 100 tisíc.
3. V každé hospodě je alespoň jeden/jedna.
4. I kdyby každý uživatel internetu u nás poslal denně jediný e-mail, musejí být takových e-mailů
statisíce denně.
5. Určitě – takových domácností musejí být nejméně desítky tisíc.
6. 1 hektolitr je 100 litrů – několik hektolitrů se vypije v každé větší hospodě za den.
7. Jsou jich stovky tisíc ročně.
8. Podle Českého statistického úřadu jich ročně bývá více než 1 milion.
G – Zdražení pohonných hmot
Všechny výrobky je třeba dopravit auty do obchodů, a proto se zvýšení ceny pohonných hmot může
projevit u všech výrobků také zvýšením jejich prodejní ceny.
H – Co bychom neříkali?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Chytrý telefon se do bytu „nezavádí“ – nepotřebuje v bytě žádnou přípojku.
Chytrý telefon se nejčastěji používá bez šňůry.
To bychom nejspíš říkali stejně.
To bychom nejspíš říkali stejně.
Když starý telefon zvonil, přijal volaný hovor tak, že zvedl sluchátko.
U starého telefonu (na zdi) se hovor ukončoval tím, že se na něj sluchátko zavěsilo.
To bychom nejspíš říkali stejně.
© O. Botlík, D. Souček, 2015
14 / 15
Odůvodnění správných odpovědí (B)
Srovnávací testy pro 5. ročník
KALIBRO – 2014/15
8. Na chytrém telefonu není kulatý ciferník, na kterém se čísla vytáčela.
I – Starý a nový telefon
1. Usnadnily ho oba, i když nešlo vždy o stejný druh informací.
2. To mohly oba, protože umožnily rychleji vyřídit spoustu záležitostí.
3. To způsobily oba: šlo například o místa spojená s dopravováním jiných druhů zpráv (telegraf)
nebo s jinými způsoby telefonování (výroba a oprava telefonních budek).
4. To způsobily oba, i když často nešlo o stejné druhy pracovních míst: nový telefon například
vytvořil mnoho pracovních míst pro programátory.
5. To je / bylo možné i se starým telefonem.
6. Využívají ji oba.
7. Využití chytrého telefonu závisí na tom, jaké aplikace si do něj uživatel nahraje.
8. Starý telefon byl připojen k telefonní síti šňůrou.
9. Chytrý telefon má řadu aplikací, včetně připojení na internet, GPS, fotografování apod. – starým
se jen telefonovalo.
J – Podnikání v zemědělství
1. Hustota silniční sítě má vliv na možnosti dopravy zemědělské produkce (například čerstvé
zeleniny), a tím i na její odbyt.
2. Zkušenosti a tradice jsou užitečné například v chovu koní či ovcí a některých dalších zvířat.
3. U moře bývají menší teplotní rozdíly mezi létem a zimou i mezi dnem a nocí.
4. V zemích s nízkou daní z příjmů zbývá zemědělcům víc prostředků třeba na nákup strojů.
5. V nekvalitní půdě některé rostliny nerostou nebo mají nízké výnosy.
6. Například drsné podnebí neumožňuje pěstovat některé rostliny.
7. Voda je potřeba pro zvířata i pro zalévání rostlin.
8. Ve vysokých nadmořských výškách bývá chlad.
9. Je důležitá pro pohon běžných zařízení (chladničky, větráky) i pro chod složitějších technologií.
K – Kde pracuje víc lidí?
1. Komín v domě se čistí jednou či dvakrát za rok, zatímco lidé, i když všichni nechodí ke
kadeřníkovi, si stříhají vlasy jednou za zhruba dva měsíce. Řada žen chodí ke kadeřníkovi stejně
často.
2. Právníci jsou hlavně soudci, advokáti, notáři a obchodní právníci, kteří radí firmám, jsou i mezi
úředníky a politiky. Ale prodavači jsou v každém obchodě.
3. I když kostel může být větší než úřad, působí v něm obvykle jediný farář.
4. Představ si, že by každá třída měla svého bankéře.
5. Lékaři vykonávají kvalifikovanější práci než zdravotní sestry – té je méně.
6. I hudbu k filmu skládá obvykle jeden člověk, zatím herců v něm hraje víc.
7. Musí jich být podstatně méně – autobusem jezdí lidé ve městech i mezi městy, mnoho z nich
denně, zatímco taxíkem jede většina lidí nanejvýš několikrát za život.
8. Musí jich být podstatně víc – autobusem jezdí lidé ve městech i mezi městy, mnoho z nich denně,
zatímco pravé šperky si většina lidí koupí jednou či dvakrát za život.
© O. Botlík, D. Souček, 2015
15 / 15
Download

Odůvodnění správných odpovědí – testy KALIBRO pro 5. ročníky 1B