Odůvodnění správných odpovědí (A)
Srovnávací testy pro 5. ročník
KALIBRO – 2014/15
Odůvodnění správných odpovědí – testy KALIBRO pro 5. ročníky
(školní rok 2014/15, varianta A)
Správné odpovědi jsou vyznačeny zelenou barvou, nesprávné červenou. Černou barvu mají položky
v úlohách na pořadí, text odůvodnění v úlohách, v nichž se odpovídá hodnotou (výsledkem
výpočtu) a úvodní vysvětlení u některých úloh.
1A Český jazyk
A – Co má několik jmen?
1. třeba „domek“
2. třeba „lampa“
3. textová zpráva, textovka
4. třeba „lůžko“
5. zvětšovací sklo
6. louže
B – Proč Radovan?
Začali mu říkat Radovan, protože míval radost v nezvyklých situacích. Kvůli tomu bylo jméno
Radovan vhodnější než Bohoušek. Ostatní vysvětlení se buď jeho druhého jména netýkají, anebo
neodpovídají ukázce. V ukázce se sice píše o tom, že když se spálil o kopřivy, „nezačal natahovat
moldánky jako jiné děti“, ovšem nepíše se tam, že natahovat moldánky neuměl.
C – Informace o Radovanovi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
třeba „nohávy“ – řádek o
Přitom vykřikoval trhovecky: „Zeleniná a u toho zábavá!“ – řádky v, w
Smetákem si podal z věšáku tričko – řádek i
„Než si nakoupíte, zhoupneme vám dítě!“ zvolal silným hlasem. – řádek t
… měl zrovna legrační sen a chtěl si ho nechat dozdát. – řádky h, i
Například se spálil o kopřivy. – řádek d; nikde se nenaznačuje, že by to udělal úmyslně (schválně)
D – Ponaučení z ukázky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Když se Radovan spálil o kopřivy, namísto fňukání ho nadchly pupínky, které mu naskákaly.
Maminka si myslela, že trh není nic pro dítě.
Radovanovi to ve snění nepomohlo. I pod peřinu totiž vnikl maminčin hlas. – řádek i
Jméno Radovan není nijak výjimečné a jiná jména dětí v ukázce nejsou.
Například tak lze využít dvoukolák.
Radovan pomohl bezradnému tatínkovi prodat zeleninu.
E – Radovanovy pocity
1.
2.
3.
4.
5.
6.
„To bylo blaho!“ – řádek z
v ukázce nenajdeme ani náznak něčeho podobného – Radovan věděl, co na trh vezli
mohl cítit radost, že se dětem houpání líbí: byl to jeho nápad a byl o něj zájem
není to moc pravděpodobné: zákazníci ve frontě kupovali tatínkovo zboží
„To bylo blaho!“ – řádek z
Radovanovi se na trhu něco velkého povedlo a zájem jet tam i příště by byl přirozený
F – Vykřičník a překvapení
1. Vykřičník zdůrazňuje příjemný pocit.
2. Radovan vykřikoval – proto vykřičník.
3. Radovan vykřikoval – proto vykřičník.
G – Radovan kloučkem?
1. I dospělý se může spálit o kopřivy.
2. Když se vešel do postýlky…
3. Asi na věšák rukama nedosáhl.
© O. Botlík, D. Souček, 2015
4. Radovan vykřikoval – proto vykřičník.
5. Radovana neznámé pupínky překvapily.
6. Radovana neznámé pupínky překvapily.
4. Takové slovní vtípky mohou dělat i dospělí,
ale zde odpovídá Radovanovu dětskému věku.
5. Tam ji mohl usadit i dospělý (a asi by mu to šlo i lépe).
6. Tak mohl vykřikovat i dospělý trhovec.
1 / 15
Odůvodnění správných odpovědí (A)
Srovnávací testy pro 5. ročník
KALIBRO – 2014/15
H – Ale ouha
Výraz „ale ouha“ vyjadřuje, že něco je nebo bude špatně (jinak, než to má být).
1. to vyjadřuje spíše radost, radostné překvapení
2. co následovalo za dvojtečkou, to naopak vadilo
3. to je přiměřená náhrada, „ale chyba lávky“ také vyjadřuje, že něco je nebo bude špatně (jinak,
než to má být)
4. to vyjadřuje spíše znechucení
5. to vyjadřuje, že něco už se stalo a nelze to „odestát“, případně že něco už nejde udělat včas
6. to je přiměřená náhrada, „ale ouvej“ také vyjadřuje, že něco je nebo bude špatně (jinak, než to
má být)
I – Co pomohlo prodat?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
přivezli je na dvoukoláku, který posloužil jako houpačka pro děti
prodejní místo vhodné nebylo a tatínek nemohl vůbec nic prodat
Radovanův nápad s houpačkou pro děti všechno zachránil
z ukázky není vůbec zřejmé, že by Radovanovo jméno na trhu znal někdo další
holčička byla zvědavá, o jakou zábavu jde
musely by být vyšší než ceny tatínkovy, v ukázce se však o nich vůbec nepíše
J – Proč to není dvoukolák?
1. na dvoukoláku s příčkami (šprušlíky) bedýnky přivezli
2. podobně, jako samo nestojí třeba jízdní kolo
3. děti by se mohl houpat jen trošku – kdyby seděly třeba čelem k nám, tak trochu dozadu a trochu
dopředu, a ještě by jim někdo musel pomáhat udržovat rovnováhu
4. udržování rovnováhy by nebylo pohodlné a dvoukolák by se také špatně tlačil (nebo táhl)
5. otáčet by se mohla – proč ne
6. přední ani zadní kolo se totiž nedá natáčet – je to, jako kdyby se jízdním kole nedalo natáčet
přední kolo
K – Jazykové chyby
1. správně má být chtěl bych
2. správně má být za Radovane čárka
3. správně má být litoval
4. správně má být nezapomněli
5. tato věta je bez chyby
6. správně má být na kolech
L – Proč nejsou vhodné?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
to je správné vysvětlení – toho se týká jen první odstavec ukázky
to je správné vysvětlení – Radovan svůj sen nezachránil
to je správné vysvětlení – v ukázce se nepíše o tom, že by tatínkovi někdo záviděl
to je správné vysvětlení – pro děti bylo kupování naopak zábavou
to je správné vysvětlení – v ukázce se nepíše o tom, že by Radovan nebyl vděčný
to je správné vysvětlení – v rámci celé ukázky jde jen o drobnou příhodu
M – Tvrzení o tabulce
1. Nejméně cukru ve 100 gramech má brambor, který lidstvo zná nejdéle ze všech rostlin v tabulce.
2. Tyto látky se skrývají za číslem, které je třeba přičíst k součtu čísel v posledních dvou řádcích,
abychom dostali 100. Největší takové číslo, 10, musíme opravdu přičíst u bramboru. (Jde hlavně
o škrob.)
3. Květák ani kedlubnu podle tabulky lidstvo neznalo – mají uvedenu nižší hodnotu než 20 století.
4. Nejnižší obsah cukru má brambor, ale nejméně energie nám dodá podle tabulky květák.
5. Nad zemí mají jedlou část například květák (92 g vody) a hrách (79 g vody).
6. U kedlubny a hrachu jíme zelenou část rostliny.
© O. Botlík, D. Souček, 2015
2 / 15
Odůvodnění správných odpovědí (A)
Srovnávací testy pro 5. ročník
KALIBRO – 2014/15
2A Matematika
A – Přesná částka
1.
2.
3.
4.
2 ×2 000 + 8 × 200 + 17 × 10 = 4 000 + 1 600 +170 = 5 770
11 × 100 + 4 × 20 + 3 × 2 = 1 186
7 × 100 + 15× 5 + 3 × 2 + 6 = 700 + 75 + 12 = 787
13 × 100 + 3 × 20 + 4 × 2 = 1 368
B – Tvrzení o jízdním řádu
1. V pondělí stráví Marcela v prvním autobuse 15 minut (mezi 13:48 a 14:03, 12 minut do 14:00
plus 3 minuty do 14:03), v druhém 38 minut (mezi 14:15 a 14:53; 53–15=38) a ve třetím 19
minut (mezi 14:57 a 15:16, 3 minuty do 15:00 plus 16 minut do 15:16). Celkem tedy
15+38+19=72 minut.
Není chybou zjistit celkový počet minut, které stráví Marcela v pondělí v autobusech, ale je
mnohem výhodnější uvědomit si, že už jen na cestě z Dolní Lhoty do Horní Lhoty stráví víc než
půl hodiny (14:15 až 14:53), takže tvrzení o 28 minutách nemůže být pravdivé.
2. Pokud se zaměříme na čas, který uběhne mezi nastoupením do prvního autobusu a vystoupením
z posledního autobusu, trvá cesta v pondělí 1 hodinu a 28 minut a ve středu úplně stejně. Ani
nemusíme přesně počítat tento údaj (1 hodina a 28 minut), stačí, když si všimneme, že ve středu
první autobus vyráží o minutu později než v pondělí, ale také poslední autobus přijíždí do cíle o
minutu později než v pondělí. Rozdíl mezi časy tak zůstává stejný. Tvrzení je nepravdivé,
cestování trvá Marcele v pondělí úplně stejně jako ve středu, ne déle.
Pokud by se někdo zaměřil na čistý čas strávený v autobusech v pondělí a ve středu, dojde
k číslům 72 minut v pondělí (15+38+19=72) a 76 minut ve středu (28+26+22=76). V pondělí tedy
cesta určitě netrvá déle. (Také je možné zaměřit se na délky přestupních pauz, které v pondělí
zaberou celkem 12+4=16 minut, zatímco ve středu jen 4+8=12 minut, Marcela tedy ve středu
stráví v autobusech více času.)
3. V pondělí se jedná o druhý přestup v Horní Lhotě (tam má 4minutovou pauzu mezi 14:53 a
14:57). Ve středu se jedná o první přestup v Kopečku (tam má 4 minutovou pauzu mezi 14:17 a
14:21).
4. Mezi 14:21 a 14:47 uběhne pouze 26 minut. Kdyby jízda trvala 30 minut, autobus přijede do
Doliny až ve 14:51.
C – Velikost nejmenší plochy
Základem všech výpočtů v této úloze je vzorec pro obsah (plochu) obdélníku P = a·b, kde a, b jsou
délky stran obdélníku. Pokud je obdélník náhodou čtverec (jako v případě 1.), spočítá se jeho obsah
© O. Botlík, D. Souček, 2015
3 / 15
Odůvodnění správných odpovědí (A)
Srovnávací testy pro 5. ročník
KALIBRO – 2014/15
podle vzorce P = a·a, kde a je délka strany čtverce.
1. První plochu tvoří obdélník o rozměrech 90 cm × 210 cm. Jeho obsah je 18 900 cm2.
2. Druhou plochu tvoří obdélník o rozměrech 100 cm × 190 cm. Jeho obsah je 19 000 cm2.
3. Třetí plochu si můžeme rozdělit na dva obdélníky – jeden o rozměrech 60 cm × 180 cm a druhý o
rozměrech 60 cm × 120 cm. Nebo si ji můžeme rozdělit na dva shodné obdélníky o rozměrech
60 cm × 120 cm a jeden menší čtverec „v rohu“ o rozměrech 60 cm × 60 cm. V obou případech
vychází celkový obsah 18 000 cm2.
60 cm × 180 cm + 60 cm × 120 cm = 60 cm × (180 cm + 120 cm) = 60 cm × 300 cm = 18 000 cm2
60 cm × 120 cm + 60 cm × 120 cm + 60 cm × 60 cm = 60 cm × (120 cm + 120 cm + 60 cm) =
60 cm × 300 cm = 18 000 cm2
Obsah třetí plochy se dá spočítat rovněž jako část, která zbude z velkého čtverce o straně 180 cm
po vyříznutí menšího čtverce o straně 120 cm. I tímto způsobem samozřejmě vychází stejný
výsledek: 180 cm × 180 cm – 120 cm × 120 cm = 32 400 cm2 – 14 400 cm2 = 18 000 cm2.
4. Čtvrtou plochu tvoří čtverec o rozměrech 140 cm × 140 cm. Jeho obsah je 19 600 cm.
Nejmenší spací plochu má tedy třetí kus nábytku ve tvaru L, a to 18 000 cm2.
D – Kapky plní sklenici
Do sklenice se vejde 2 400 kapek vody. Každou vteřinu přibude jedna kapka. 2 400 kapek přibude
za 2 400 vteřin. Jedna minuta má 60 vteřin, proto 2 400 vteřin = 40 minut (40 x 60 = 2 400). Trvá 40
minut, než se sklenice vrchovatě naplní kapající vodou.
E – Tolary a krejcary
1. Za jeden měsíc si zednický mistr vydělal 4 tolary = 480 krejcarů. Za tři měsíce si vydělal 3 × 480 =
1 440 krejcarů, což je víc než tisíc.
2. 1 tolar = 120 krejcarů; 1 husa stála 15 krejcarů, 8 hus tedy stálo 8 × 15 = 120 krejcarů. Ano, za
1 tolar se dalo koupit 8 hus (přesně).
3. Aby si mohl koupit dvakrát víc slepic, než si mohl koupit hus, musela by slepice stát polovinu
toho, co stojí husa. Jenže slepice stála celých 9 krejcarů, což je více než polovina z 15 tolarů, které
se platí za husu. Tvrzení je nepravdivé.
Úlohu je možno řešit i jinak. Za měsíční mzdu 480 krejcarů si zednický mistr mohl koupit 480 : 15
= 32 hus anebo 480 : 9 = 53 celých slepic (a 3 krejcary by mu zbyly). Nemohl si koupit 2 × 32 = 64
slepic.
Případně, když už víme, že za měsíční mzdu si mohl koupit 32 hus, zkusme zjistit, kolik by stálo
64 slepic, zda by na ně měl. 64 × 9 = 576 krejcarů, což je bohužel více než 480 krejcarů, které si
zednický mistr měsíčně vydělá.
4. Dvacet hus stálo 20 × 15 = 300 krejcarů. Dvacet slepic stálo 20 × 9 = 180 krejcarů. Dvacet hus a
dvacet slepic stálo dohromady 300 + 180 = 480 krejcarů = 4 tolary, což je přesně měsíční mzda
zednického mistra.
F – Jak sedí na lavici?
Popíšeme rozumný způsob výběru, v němž postupně vylučujeme možnosti, které nesplňují popis
v zadání.
Anička má vedle sebe na každé straně jednoho z rodičů.
Anička má po stranách vedle sebe své rodiče – maminku (M) a tatínka (T). V možnosti 1 Anička
nesedí mezi svými rodiči, proto ji můžeme vyloučit. Zbývají možnosti 2, 3, 4.
David sedí na kraji a má vedle sebe bratra Jakuba.
David sedí na kraji v možnostech 2 a 3. V možnosti 4 na kraji nesedí, proto ji můžeme vyloučit.
V možnostech 2 i 3 vedle sebe David má bratra Jakuba, takže zatím zbývají obě dvě.
© O. Botlík, D. Souček, 2015
4 / 15
Odůvodnění správných odpovědí (A)
Srovnávací testy pro 5. ročník
KALIBRO – 2014/15
Babička sedí také na kraji, aby se jí snadno vstávalo.
V možnosti 2 babička na kraji nesedí, proto ji můžeme vyloučit. V možnosti 3 babička na kraji sedí.
Zbývá ověřit, že možnost 3 vyhovuje i poslednímu požadavku (pro kontrolu).
Vedle babičky sedí její dcera – maminka.
Ano, v možnosti 3 sedí maminka vedle babičky. Možnost 3 je ona jediná správná.
G – Spoření kapesného
Tereza naspoří za jeden týden naspoří Tereza 50 – 2 x 12 = 50 – 24 = 26 korun. Josef naspoří za
jeden týden 140 – 3 x 24 – 39 = 140 – 72 – 39 = 29 korun.
1. Tereza si za 4 týdny naspoří 4 × 26 = 104 korun, tedy více než 100. (Stačí si uvědomit,
že 26 je více než 25, a tedy 4 × 26 je určitě více než 4 × 25.)
2. Už víme, že za jeden týden naspoří Josef 29 korun a Tereza 26 korun. Josef naspoří více už za
jeden týden, tím spíše tedy za dva týdny (i za jakýkoli jiný počet týdnů).
3. Josef si za tři týdny naspoří 3 × 29 = 87 korun, tedy méně než 100 korun. (Stačí si uvědomit,
že 29 je méně než 30, takže 3 × 29 je méně než 3 × 30 = 90, a tedy určitě méně než 100.)
4. Za jeden týden utratí Josef 3 × 24 + 39 = 72 + 39 = 111 korun. Za čtyři týdny naspoří 4 × 29 =
= 116 korun. Naspoří více, než utratí, tvrzení je nepravdivé.
H – Který výpočet?
Musíme nejdříve spočítat, kolik velkých písmen se vejde na jednu stránku: 80 × 45
Počtem velkých písmen na jedné stránce pak vydělíme celkový počet (velkých) písmen:
36 000 : (80 × 45) = (36 000 : 80) : 45
Jiné, možná názornější odůvodnění tohoto výpočtu vypadá takto. Nejprve vypočítáme, kolik řádků
velkým písmem vydá 36 000 písmen: 36 000 : 80
Pak pro tento počet řádků vypočítáme, kolik stránek velkým písmem vydají tyto řádky:
(36 000 : 80) : 45
I – 17 018 019
Ve slovním vyjádření hledaného čísla chybějí stovky tisíců (je tam jen osmnáct tisíc) i stovky (je tam
jen devatenáct). Na příslušných místech desetinného vyjádření tedy musejí být nuly:
17 018 019.
J – Všechna najednou
Hmotnosti čtrnáctidenních koťat jsou uvedeny ve sloupci nadepsaném 15. ledna.
190 g + 190 g + 200 g + 155 g = 735 g.
K – Největší rozdíl
Hledáme sloupec s největším rozdílem mezi nejtěžším a nejlehčím koťátkem.
1. ledna: mezi Tulínkem a Krásnoočkou je rozdíl 40 g.
8. ledna: mezi Tulínkem a Šplhalkou je rozdíl 30 g.
15. ledna: mezi Šplhalkou a Tulínkem je rozdíl 45 g.
22. ledna: Mezi Krásnoočkou a Tulínkem je rozdíl 50 g.
29. ledna: mezi Mourkem a Šplhalkou je rozdíl 65 g.
Největší rozdíl hmotností dvou stejně starých koťat je 65 g (a byl naměřen 29. ledna).
L – Váha při narození
Srovnáváme hmotnost 29. ledna a 1. ledna.
Krásnoočka přibrala 315 g – 85 g = 230 g.
Mourek přibral 320 g – 100 g = 220 g.
Šplhalka přibrala 255 g – 90 g = 165 g.
Tulínek přibral 280 g – 125 g = 155 g.
Do rámečku tedy zapíšeme hmotnost Krásnoočky při narození, tedy 85 g.
© O. Botlík, D. Souček, 2015
5 / 15
Odůvodnění správných odpovědí (A)
Srovnávací testy pro 5. ročník
M – Která nepřibrala?
Hledáme koťata, u nichž je v tabulce stejné číslo ve dvou sousedních sloupcích.
1.
2.
3.
4.
U Krásnoočky to nenastalo.
U Mourka to nenastalo.
U Šplhalky to nastalo ve sloupcích nadepsaných 22. ledna a 29. ledna.
U Tulínka to nastalo ve sloupcích nadepsaných 8. ledna a 15. ledna.
© O. Botlík, D. Souček, 2015
6 / 15
KALIBRO – 2014/15
Odůvodnění správných odpovědí (A)
Srovnávací testy pro 5. ročník
KALIBRO – 2014/15
3A Humanitní základ
A – Morava vs. ostatní
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Přes odlišné nářečí se zde mluví česky.
Některá slova se podle nářečí liší: například rajčatům se na Slovácku říká paradajky.
Od 12. století používá Morava jako znak orlici.
Platí pro celou ČR.
Je stejná pro celou ČR.
Je shodný pro celou ČR.
Je stejná pro celou ČR – je to Armáda České republiky.
Po celé ČR působí stejní telefonní operátoři.
Moravské lidové písně jsou jiné než lidové písně české.
B – Vlastnosti osobností
1.
2.
3.
4.
5.
Oba byli silně věřící a první z nich byl dokonce kvůli trvání na své pravdě upálen.
Oba byli obávaní válečníci.
Tuto vlastnost měl pouze Žižka.
Oba zradili své bratry.
Oba měli na tehdejší poměry velmi dobré vzdělání, hovořili například několika jazyky. To se
projevilo i na jejich činech souvisejících se vzděláváním: Karel IV. založil první univerzitu a Marie
Terezie zavedla povinnou školní docházku.
6. Tuto vlastnost lze přičíst pouze Rudolfovi II.
7. První se postavil Frankům a Avarům, druhý měl přezdívku český Achilles.
8. Tato vlastnost neměla ani jedna z uvedených osobností.
C – Cestovní kancelář
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Většina našich měst byla založena ve středověku.
Ani jedno jezero u nás nevzniklo ústupem moře – slaná jezera u nás nejsou.
Jedna je dokonce i v ZOO v Praze, řada dalších je v lyžařských střediscích.
Například Karlovy Vary, Mariánské Lázně atd.
Například Boubínský na Šumavě, Žofínský prales v Novohradských horách.
Pobyt na kozí farmě u nás nabízí nové odvětví služeb, tzv. agroturistika (zemědělská turistika).
Jde o způsob trávení volného času v typických venkovských podmínkách, někdy spojený
s dobrovolnou prací v zemědělství.
7. Například Říp, Trosky nebo Milešovka.
8. Polární záře je světelný úkaz, který se běžně vyskytuje především v polárních oblastech, ve
středních zeměpisných šířkách (tj. mj. v Česku) je pozorovatelný jen výjimečně. Na to nemůže
cestovní kancelář spoléhat.
9. Do druhé světové války žila na našem území významná židovská menšina. Židovské hřbitovy,
jako místa posledního „odpočinku“ jejích mrtvých, byly pro ni nedotknutelné. Světově proslulý je
například Starý židovský hřbitov v Praze.
D – Historický film
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Brambory se dostaly do Evropy až po objevení Ameriky na konci 15. století.
Začaly být používány k dopravě až na počátku 19. století.
Používali ji husité za válek v 15. století.
Byla používána již ve starověku.
Její stavba začala již v 11. století.
Přemysl Otakar II. žil v období gotiky.
Víno se u nás ve středověku běžně pilo.
Byla založena až v 14. století.
Žil v 10. století.
© O. Botlík, D. Souček, 2015
7 / 15
Odůvodnění správných odpovědí (A)
Srovnávací testy pro 5. ročník
KALIBRO – 2014/15
E – Text o pádu Říma
1. Z první věty ukázky jasně vyplývá, že útoky barbarů patřily k hlavním příčinám pádu říše.
2. V ukázce se jasně říká, že útoky barbarů byly úspěšné právě proto, že říše byla v hlubokém
rozkladu.
3. V poslední větě je naznačeno, že by zdravý stát mohl nájezdy zvládnout.
4. V ukázce se uvádí, že by se říše „možná“ ubránila – nikoli, že o tom není pochyb.
F – Středověk vs. dnešek
1. Rodiny měly v průměru více dětí. Bylo to dáno mimo jiné tím, že kvůli vysoké dětské úmrtnosti
musela žena porodit více dětí, aby se alespoň některé dožily dospělosti. Děti byly také pro rodiče
jediným „důchodovým pojištěním“.
2. Naopak. V zemědělství tehdy pracovala drtivá většina společnosti. Dnešní zemědělství je díky
technologiím a hnojení natolik efektivní, že ve vyspělých státech v něm pracuje z každé stovky
ekonomicky aktivních obyvatel pouze několik (nejvýše 6) jednotlivců.
3. Bezesporu ano. Především díky důchodovému systému nejsou odkázáni na pomoc svých
potomků. Životní úroveň starších lidí také velmi zvýšila mnohem dostupnější zdravotní péče.
4. Dříve se cestovalo buď pěšky, na koni nebo povozem. To se vzhledem k pomalosti a časové
náročnosti velmi prodražovalo.
5. Stres nám sice život může zkrátit, přesto je však dnes naděje na dožití se vysokého věku
nesrovnatelně větší. Je to dáno mnohem vyšší životní úrovní, vydatnější a vyváženější stravou,
dostupností zdravotní péče a mnoha dalšími okolnostmi.
6. Technologicky se zemědělství velmi proměnilo. Zkvalitnila se orba, zlepšily se znalosti o tom, jak
správně plodiny kombinovat a hlavně jsou dnes mnohem účinnější hnojiva a prostředky proti
škůdcům či plevelu.
7. Naopak. Lidé dnes mají více volného času. Mají také více možností, jak jej aktivně trávit.
G – Většiny v ČR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Lékařů jsou desítky tisíc, což jsou jen tisíciny všech obyvatel ČR.
Drtivá většina dospělých se stane rodiči a později prarodiči.
Invalidních lidí je ve srovnání se zdravými nevýrazná menšina.
Drtivá většina lidí na kole někdy jela, byť nemusejí patřit mezi aktivní cyklisty.
Vysokoškolsky vzdělaných je v ČR jen zhruba 15 lidí ze 100.
Většina lidí používá veřejnou dopravu. Mnoho lidí cestuje denně do práce či do školy a většina z
těch, kteří nedojíždějí, používá vlaky, autobusy a další prostředky alespoň občas (například
během výletu).
7. Většina lidí maso jí. Vegetariáni tvoří jen malou část společnosti.
8. Zemědělské technologie jsou v současnosti natolik výkonné, že stačí, když se zemědělstvím
zabývá v ČR kolem pěti ze sta ekonomicky aktivních obyvatel.
9. Drtivá většina lidí nakupuje.
H – Dětství prarodičů
1. Drtivá většina bytových domů má zavedenou vodu do bytů, což v minulosti nebylo samozřejmé.
Také na venkově jsou vodovody v domě mnohem častější – dříve tam lidé chodili pro vodu do
studní.
2. Jednak je mnohem snadnější přístup k informacím díky informačním technologiím. Šíření
informací dnes ale nebrání cenzura. Pokud jsou někým vysvětlovány jednostranně, má zájemce
obvykle přístup také k odlišným vysvětlením.
3. To bohužel ne. Televizní zábava, internet a celková zahlcenost různými zdroji informací
způsobují, že lidé žijí obvykle spíše pro sebe a izolují se ve svých rodinách.
4. Po roce 1989 se výrazně změnily k lepšímu podmínky pro nové sporty. Je to dáno nejen
výstavbou kvalitních sportovišť, ale také větší otevřeností k trendům pronikajícím k nám ze
zahraničí.
5. Zvýšila se výrazně nabídka a také finanční možnosti obyvatel.
© O. Botlík, D. Souček, 2015
8 / 15
Odůvodnění správných odpovědí (A)
Srovnávací testy pro 5. ročník
KALIBRO – 2014/15
6. Doprava se zrychlila a tím, že se stala masovější, se také výrazně zlevnila. Také se podstatně zvýšil
počet lidí, kteří vlastní automobil. Tehdy bylo vlastnictví automobilu spíše výjimečné, dnes je
považováno téměř za samozřejmost.
7. Naopak. V minulosti byl mnohem větší podíl pracovníků v průmyslu a v zemědělství. To se
v posledních desetiletích rychle mění a podíl lidí pracujících v kancelářích neustále roste.
8. V minulosti bydlelo v jednom bytě běžně i více generací. To je dnes spíše výjimečné. Dnešní
nároky na soukromí jsou nesrovnatelně vyšší.
I – Nejbližší letopočet
Šedesátá léta 16. století jsou roky 1560 až 1569. Člověk, o němž se píše v ukázce, se tedy narodil
v roce 1564. (Jde o anglického dramatika Williama Shakespeara, který žil v letech 1564 až 1616.)
J – Spotřební koš
Všechny položky nabídky jsou služby nebo zboží (potravinářské i nepotravinářské), které podle
vysvětlení mohou být součástí tzv. spotřebního koše. Ve skutečnosti jsme je z něj také vybrali.
Spotřební koš (tj. seznam služeb a zboží, které ho tvoří) se dá najít na stránkách Českého
statistického úřadu.
K – Odstíny černé
Barva smíchaná ze dvou šedí nemůže být NIKDY světlejší než ta světlejší z obou šedí. A nemůže být
NIKDY tmavší než ta tmavší z obou šedí. NIKDY znamená, že vůbec nezáleží na tom, kolik které
šedi je: jakmile přidáme k šedi A jakékoli množství tmavší šedi, směs bude tmavší než šeď A.
A jakmile přidáme k šedi B jakékoli množství světlejší šedi, směs bude světlejší než šeď B. Určitě tedy
nevzniknou odstíny 1, 2, 6, 7 a 8.
L – Čeho je víc než 1000?
1. V největších zemích (jako jsou USA, Velká Británie, Německo, Francie, Japonsko apod.) vzniká
nejméně několik stovek celovečerních filmů ročně.
2. Jen v samotném Česku vzniklo v uvedeném období barevných obrazů více.
3. Stačí se podívat na stránky, odkud se stahují – půjde nejspíše o statisíce aplikací.
4. Takové dýně vyřezávají v anglicky mluvících zemích v době svátku, který se nazývá Halloween.
Slaví se 31. října.
5. Jen v samotném Česku bylo v uvedeném období ušito více dámských šatů na míru.
6. Jen v samotném Česku bylo v uvedeném období ručně upleteno víc svetrů a čepic.
7. Na světě zcela jistě vznikne několikrát více písniček za jediný rok.
8. Na světě zcela jistě vznikne více románů za jediný rok.
9. Jen v samotném Česku bylo vyrobeno více zlatých šperků za jediný rok.
M – Co pro cizince?
1. nelze čekat, že se cizinci budou kvůli krátkému pobytu u nás učit česky, ale je třeba se s nimi
dorozumět
2. přírodní krásy nelze „obstarat“ – buď v okolí jsou, nebo nejsou
3. historické památky nelze „vytvořit“ – buď v okolí jsou, nebo nejsou
4. kvůli výměně peněz se obecní banka rozhodně nevyplatí
5. to vše ocení nejen cizinci, ale i sami obyvatelé obce
6. nemají-li se cizinci v obci kde (kvalitně) ubytovat, zvolí pro svou dovolenou jiné místo
7. zajímavé akce jsou lákadlem, zvlášť když se o nich cizinci dozvědí na internetu v jazyce, kterému –
na rozdíl od češtiny – obvykle aspoň trochu rozumějí
N – Atletické disciplíny
1.
2.
3.
4.
vrh koulí
cyklistika
sportovní gymnastika – muži
šerm
© O. Botlík, D. Souček, 2015
5.
6.
7.
8.
hod kladivem
běh přes překážky
plavání
sprint
9 / 15
Odůvodnění správných odpovědí (A)
Srovnávací testy pro 5. ročník
KALIBRO – 2014/15
4A Přírodovědný základ
A – Odkud dojíždějí nejdál?
I z prostého pohledu na mapu je zřejmé, že největší vzdálenost je mezi Ostravou a Brnem. Pro
zajímavost uvádíme podle http://cz.vzdalenosti-mesty.himmera.com/ silniční vzdálenosti mezi
všemi dvojicemi.
1. 29 km
2. 12 km
3. 62 km
4. 171 km
5. 25 km
6. 25 km
7. 82 km
B – Pracoviště v Čechách
Města, v nichž lidé pracují, jsou v posledním sloupci tabulky. V Čechách leží Praha, Liberec,
Pardubice, České Budějovice a Karlovy Vary.
C – Bydliště
Bydliště jsou v prostředním sloupci tabulky. Jižněji než Praha a současně severněji než České
Budějovice leží jen Zlín, Ostrava a Plzeň.
D – Kde tsunami nebude?
Poznatek o nezvyklém chování moře předcházejícím vlnu tsunami nevyužijí ve své vlasti občané
států, kterým se říká vnitrozemské. To jsou státy, jejichž území se nedotýká oceánu či moře. Jsou to
v nabídce Maďarsko, Švýcarsko, Rakousko a Slovensko.
E – Z čeho se to vyrábí?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
z vláken lnu
zlato se nedá vyrobit nabarvením jiného vzácného kovu
ropa je základní surovinou pro výrobu umělých hmot
ropa je základní surovinou pro výrobu benzínu
porcelán se vyrábí z kaolínu
uvařené brambory se nechávají zkvasit
tuk je základem čokoládové hmoty, kakao ji barví a ochucuje
vejce v něm nejsou
na houslovém smyčci je 150 až 200 jednotlivých žíní dlouhých 70 cm
F – Pravdy o Čechách?
Jediná dvě tvrzení, která NEPLATÍ i pro oblast Čech, jsou tato:
Všechna města mají méně než milion obyvatel. – Praha má asi jeden a čtvrt milionu obyvatel.
Nejdelší řeka se vlévá do Dunaje. – Nejdelší řeka Labe se vlévá do Severního moře.
G – Studená a teplá voda
Voda smíchaná ze dvou různě teplých vod nemůže být NIKDY teplejší než ta teplejší z obou vod.
A nemůže být NIKDY studenější než ta studenější z obou vod. NIKDY znamená, že vůbec nezáleží
na tom, kolik které vody je: jakmile přidáme k vodě A jakékoli množství studenější vody, směs bude
studenější než voda A.
A jakmile přidáme k vodě B jakékoli množství teplejší vody, směs bude teplejší než voda B. Výsledná
směs tedy určitě nebude mít teplotu 1, 2, 6, 7 a 8.
H – Zvířata v únoru
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ještě se nevylíhla
ještě nepřiletěla z teplých krajin
ještě nepřiletěl z teplých krajin
žije u nás po celý rok, v zimě mu myslivci dávají do krmelce seno a sůl
žije u nás po celý rok
jeho larvy žijí v podzimních chodbičkách a líhnout se až počátkem léta
© O. Botlík, D. Souček, 2015
10 / 15
Odůvodnění správných odpovědí (A)
Srovnávací testy pro 5. ročník
KALIBRO – 2014/15
7. žije u nás po celý rok, už v únoru začínají jeho námluvy a výběr hnízda
8. žije u nás po celý rok
9. žije u nás po celý rok
I – Nad mapou Evropy
1. Madrid leží nedaleko španělských Cordiller, jejichž vrcholky výrazně přesahují nadmořskou výšku
2000 m. Berlín leží v nížině a je od vysokých hor značně vzdálen.
2. Převážná většina území je Polska nížinatá. Hory do Polska zasahují pouze na jihu na hranicích
s ČR a Slovenskem.
3. Většina povrchu Rakouska je horského až velehorského charakteru, kdežto Belgie je výrazně
nížinatější.
4. Oslo leží výrazně severněji (60° s. š.) než Paříž (49° s. š.). Společně s dalšími okolnostmi to má
zásadní vliv na nižší teploty v Norsku než ve Francii.
5. Dunaj je splavný ve Vídni, v Budapešti i mezi těmito městy. Nejblíže jsou mu Bavorské Alpy
vzdálené cca 650 km, jen nepatrně dále jsou Vysoké Tatry.
6. Naopak. Polsko leží výrazně severněji a Baltské moře je mnohem studenější než Černé.
J – Vzorek půdy
1. Například krtek žere žížaly a larvy hmyzu.
2. Živé ryby nelze v takovém vzorku najít.
3. Pod zemí žijí například larvy některých druhů
hmyzu.
4. Voda bývá přirozenou součástí půdy.
5. Bakterie žijí prakticky všude kolem nás.
6. V písčité půdě je ho samozřejmě méně
než v kvalitní zemědělské půdě.
7. Například mrtvé larvy hmyzu.
8. Například kořínky odumřelých rostlin.
9. Silnější kořeny stromů jsou dřevěné.
K – Všichni savci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Například kvůli tomu, že voda je i základem mateřského mléka.
Delfíni a velryby jsou také savci.
Člověk nemá ocas.
I delfíni a velryby, ačkoli vydrží dlouho pod vodou, musejí vyplout ke hladině a tam se
nadechnout.
Řada savců žije například ve smečkách či stádech.
Spánek potřebují k odpočinku – stejně jako člověk.
Jen někteří – například kočkovité a psovité šelmy jsou masožravci. I když mohou pozřít i jinou
stravu než maso, nepotřebují ji ke svému životu.
Asi nejznámějším pomalým savcem je lenochod.
Například lvi loví antilopy a gazely, kočky loví myši apod.
L – Potřebuje produkty lesa
1.
2.
3.
4.
Například vaří jídla z hřibů a dalších lesních hub.
Pracuje s dřevěnými trámy a prkny.
Tiskne na papír, který se vyrábí ze dřeva.
Pracuje s krumpáčem, jehož násada je dřevěná.
5.
6.
7.
8.
Jeho (tzv. rezonanční) skříň je ze dřeva.
Rakve se vyrábějí ze dřeva.
Pohlednice a dopisy jsou z papíru.
Opravuje třeba sešity žáků.
M – Proč nekvete?
Jediným důvodem, který nepřichází v úvahu jako příčina nekvetení, je porušení předpisů o dovozu
rostlin. Květiny ty předpisy neznají, a tak ani nemůžou reagovat nekvetením na jejich porušení.
N – Zobáky a potrava
K lovu drobného hmyzu skrytého pod kůrou a v dutinách stromů se ze zobrazených zobáků hodí
jediný: zobák č. 2. Ostatní jsou na to zpravidla příliš neobratné, neumožňují proniknout pod kůru
anebo se nedostanou do dutin stromů.
© O. Botlík, D. Souček, 2015
11 / 15
Odůvodnění správných odpovědí (A)
Srovnávací testy pro 5. ročník
KALIBRO – 2014/15
5A Anglický jazyk
Kvůli zjednodušení předpokládáme v následujících českých odůvodněních, že kdykoli je někdo
oslovován you, pak mu mluvčí „tyká“. Například otázku How are you? tedy překládáme jako Jak se
máš?, i když úplně stejná anglická otázka může v češtině znamenat také Jak se máte?, a to s tím, že
se mluvčí obrací buď na jednotlivce, kterému „vyká“, anebo dokonce na skupinu osob – bez ohledu
na to, zda jim tyká, nebo vyká. Podobné zjednodušení volíme též při překladech vět, v nichž se
vyskytují výrazy your, yours apod.
A – Co dělat na počítači?
1. mluvit s lidmi v zahraničí
2. najít odjezdy vlaků
3. upravovat fotografie
B – Stejná výslovnost
1. [si:] – [mi:t]
2. [bз:d] – [lз:n]
4. zjistit, jaké bude počasí
5. posílat a dostávat dokumenty
6. prohlížet si staré obrazy
3. [dɔ:] – [luk]
4. [houm] – [nou]
5. [čaild] – [laik]
6. [bs] – [ju:z]
7. kreslit obrázky
8. hrát hry
9. poslouchat písničky
7. [nou] – [du:]
8. [klok] – [buk]
C – Tvrzení o barvách
1. Sněhuláci jsou bílí.
2. Jablka jsou modrá.
3. Déšť je bílý.
4. Tráva je černá.
5. Slunce je horké.
6. Mléko je hnědé.
7. Citrony jsou žluté.
8. Krev je červená.
9. Káva je oranžová.
D – Smysluplné odpovědi
Kam jdeš/jdete?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ještě nevím.
Jdeme domů.
Jdete do školy.
Do lesa. Je to daleko?
Ano, jsme.
to je odpověď na otázku, která začíná „Do you...?“
Nikam – zůstanu tady.
Proč se ptáš?
to je odpověď na otázku, která začíná „Are you...?“
E – Jaká může být Daisy?
1. zdravá
2. chytrá
3. hezká
F – Logicky správná odpověď
4. unavená
5. zaneprázdněná
6. smutná
1. Je Adele tvoje oblíbená zpěvačka. – Ano,
jsem.
2. Spí Garry? – Ano, spí.
3. Bydlíš v Brně? Ano, bydlím.
4. Máš sestru? Ano, mám.
G – Tvrzení o vrstevnících
1.
2.
3.
4.
Každý nosí brýle.
Nikdo neumí plavat.
Někteří dobře lyžují.
Nikdo nezná Maxipsa Fíka.
© O. Botlík, D. Souček, 2015
7. vysoká
8. přátelská
9. pomalá
5.
6.
7.
8.
správně by mělo být No, he doesn't.
správně by mělo být No, we aren't.
Mají tví rodiče rádi jazz? Ano, mají.
správně by mělo být buď Yes, I do. NEBO
No, I don't.
5.
6.
7.
8.
Někteří mají bratra nebo sestru.
Polovina bude pracovat na poště.
Někteří chlapci hrají rádi fotbal.
Některé dívky se zajímají o četbu.
12 / 15
Odůvodnění správných odpovědí (A)
Srovnávací testy pro 5. ročník
KALIBRO – 2014/15
H – AM a PM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Jedenáct dopoledne je o 4 hodiny dříve než tři odpoledne.
Šest odpoledne je o 10 hodin později než devět dopoledne.
Jedna dopoledne (ráno) je o 8 hodin dříve než sedm dopoledne (ráno).
Pět odpoledne je o 4 hodiny později než jedna odpoledne.
Jedna dopoledne (ráno) je o 3 hodiny později než deset odpoledne (večer).
Deset dopoledne je o 4 hodiny dříve než dvě odpoledne.
I – Srovnání
1.
2.
3.
4.
Kočky jsou těžší než koně.
Rodiče jsou starší než jejich děti.
Lyže jsou delší než tužky.
Měsíce jsou kratší než dny.
5.
6.
7.
8.
Tvoje ruka je teplejší než sníh.
Tramvaje jsou rychlejší než letadla.
Domy jsou levnější než kola.
Brno je blíže Praze než Londýn.
J – Doplňování jednoho slova
To je můj/moje ____________________ . Je docela těžký/těžká/těžké.
1.
2.
3.
4.
boty
přítel [druhá věta říká, že je „to“]
fotoaparát, kamera
počasí
5.
6.
7.
8.
K – Věty o obrázku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Svíčka je na levé straně obrázku.
Králík je mezi svíčkou a zápalkou.
Můžeme vidět stín králíka.
Levá horní strana obrázku je nejtmavší.
Stín zápalky není vidět.
Stín vpravo vypadá jako ruka.
Králík se nedívá na svíčku.
Králík je pod největším obrázkem.
© O. Botlík, D. Souček, 2015
13 / 15
kočky
pokoj
kolo
batoh
Odůvodnění správných odpovědí (A)
Srovnávací testy pro 5. ročník
KALIBRO – 2014/15
6A Ekonomické dovednosti
A – Kde pracuje víc lidí?
1. Musí jich být podstatně víc – autobusem jezdí lidé ve městech i mezi městy, mnoho z nich denně,
zatímco pravé šperky si většina lidí koupí jednou či dvakrát za život.
2. Musí jich být podstatně méně – autobusem jezdí lidé ve městech i mezi městy, mnoho z nich
denně, zatímco taxíkem jede většina lidí nanejvýš několikrát za život.
3. I hudbu k filmu skládá obvykle jeden člověk, zatím herců v něm hraje víc.
4. Lékaři vykonávají kvalifikovanější práci než zdravotní sestry – té je méně.
5. Představ si, že by každá třída měla svého bankéře.
6. I když kostel může být větší než úřad, působí v něm obvykle jediný farář.
7. Právníci jsou hlavně soudci, advokáti, notáři a obchodní právníci, kteří radí firmám, jsou i mezi
úředníky a politiky. Ale prodavači jsou v každém obchodě.
8. Komín v domě se čistí jednou či dvakrát za rok, zatímco lidé, i když všichni nechodí ke
kadeřníkovi, si stříhají vlasy jednou za zhruba dva měsíce. Řada žen chodí ke kadeřníkovi stejně
často.
B – Podnikání v zemědělství
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Je důležitá pro pohon běžných zařízení (chladničky, větráky) i pro chod složitějších technologií.
Ve vysokých nadmořských výškách bývá chlad.
Voda je potřeba pro zvířata i pro zalévání rostlin.
Například drsné podnebí neumožňuje pěstovat některé rostliny.
V nekvalitní půdě některé rostliny nerostou nebo mají nízké výnosy.
V zemích s nízkou daní z příjmů zbývá zemědělcům víc prostředků třeba na nákup strojů.
U moře bývají menší teplotní rozdíly mezi létem a zimou i mezi dnem a nocí.
Zkušenosti a tradice jsou užitečné například v chovu koní či ovcí a některých dalších zvířat.
Hustota silniční sítě má vliv na možnosti dopravy zemědělské produkce (například čerstvé
zeleniny), a tím i na její odbyt.
C – Starý a nový telefon
1. Chytrý telefon má řadu aplikací, včetně připojení na internet, GPS, fotografování apod. – starým
se jen telefonovalo.
2. Starý telefon byl připojen k telefonní síti šňůrou.
3. Využití chytrého telefonu závisí na tom, jaké aplikace si do něj uživatel nahraje.
4. Využívají ji oba.
5. To je / bylo možné i se starým telefonem.
6. To způsobily oba, i když často nešlo o stejné druhy pracovních míst: nový telefon například
vytvořil mnoho pracovních míst pro programátory.
7. To způsobily oba: šlo například o místa spojená s dopravováním jiných druhů zpráv (telegraf)
nebo s jinými způsoby telefonování (výroba a oprava telefonních budek).
8. To mohly oba, protože umožnily rychleji vyřídit spoustu záležitostí.
9. Usnadnily ho oba, i když nešlo vždy o stejný druh informací.
D – Co bychom neříkali?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Na chytrém telefonu není kulatý ciferník, na kterém se čísla vytáčela.
To bychom nejspíš říkali stejně.
U starého telefonu (na zdi) se hovor ukončoval tím, že se na něj sluchátko zavěsilo.
Když starý telefon zvonil, přijal volaný hovor tak, že zvedl sluchátko.
To bychom nejspíš říkali stejně.
To bychom nejspíš říkali stejně.
Chytrý telefon se nejčastěji používá bez šňůry.
Chytrý telefon se do bytu „nezavádí“ – nepotřebuje v bytě žádnou přípojku.
© O. Botlík, D. Souček, 2015
14 / 15
Odůvodnění správných odpovědí (A)
Srovnávací testy pro 5. ročník
KALIBRO – 2014/15
E – Zdražení pohonných hmot
Všechny výrobky je třeba dopravit auty do obchodů, a proto se zvýšení ceny pohonných hmot může
projevit u všech výrobků také zvýšením jejich prodejní ceny.
F – Reklamní kampaň
Rozumné využití peněz na reklamu znamená, že se tam s ní setká co nejvíce těch lidí, na které má
reklama zapůsobit. A naopak, co nejméně lidí, kterých se netýká. I to je důležité, protože například
reklamní čas během televizního sportovního přenosu bývá velmi drahý, a tak je využíván pro takové
zboží, které si kupuje většina diváků. Anebo opravdu hodně z nich. Vhodné umístění je proto do
časopisu Maminka, k dětským lékařům a do supermarketů.
G – O kolik se snížila?
Cena za výrobu 1000 kg čokolády se snížila o 10 000 Kč. To znamená, že výroba 1 kg čokolády je
levnější o 10 Kč. Výroba 200 g čokolády je tedy levnější o 2 Kč.
H – Odhady o Česku
1.
2.
3.
4.
5.
Podle Českého statistického úřadu jich ročně bývá více než 1 milion.
Jsou jich stovky tisíc ročně.
1 hektolitr je 100 litrů – několik hektolitrů se vypije v každé větší hospodě za den.
Určitě – takových domácností musejí být nejméně desítky tisíc.
I kdyby každý uživatel internetu u nás poslal denně jediný e-mail, musejí být takových e-mailů
statisíce denně.
6. V každé hospodě je alespoň jeden/jedna.
7. Narodí se jich ročně zhruba 100 tisíc.
8. Svým dětem volají babičky i dědečkové. Ale i kdybychom počítali jen děti, které ještě chodí do
školy, jsou takových zhruba 2 miliony.
I – Co ztíží spoření?
Spoření ztíží všechny výdaje, nejen ty nečekané: dítěti je třeba kupovat oblečení a léky, splátky
půjček jsou také výdaje, novým výdajem je to, oč se zvýší cena elektřiny.
J – Kdo se zasloužil o film?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
vozí například kamery a osvětlení
například všichni herci mají smlouvy
reflektory odebírají elektřinu
napsal scénář, podle kterého se film natáčí
film se dnes tzv. stříhá (sestavuje ze záběrů) elektronicky
než film začne vydělávat v kinech, je potřeba zaplatit za jeho natočení
herci hrají v kostýmech
sledování příjmů a výdajů je důležité kvůli dodržení rozpočtu
K – Kde berou informace?
Všechny uvedené zdroje mohou obsahovat hodnotné informace a lidé je využívají.
© O. Botlík, D. Souček, 2015
15 / 15
Download

Odůvodnění správných odpovědí – testy KALIBRO pro 5. ročníky 1A