Nezapomenutelná
osobnost
Říčany
2
Velikonoční
jarmark
STRANČICE
2
Měl jsem štěstí, že jsem přišel
na svět v rodině, kde se hodně a rádo četlo, takže mi tato
činnost, vhodná zejména pro
dlouhé zimní i krátké letní večery, přišla úplně samozřejmá.
Většinu života jsem prožil obklopen knížkami a nikdy jsem
nechápal, když jsem je někde
na návštěvě neviděl ani na
nějaké poličce, natož v plné
knihovně. Až časem jsem pochopil, že to není vina obyvatel
bytu – prostě si neměli z koho
brát příklad a ani povinná školní četba nebyla vhodnou motivací (i já jako pokročilý čtenář
jsem ji doslova nesnášel).
Moderní doba přinesla neuvěřitelné rozšíření nabídky literatury všeho druhu a kvality
– a současně spoustu nových
možností zábavy, které čtení
snadno vytlačují z centra zájmu všech generací. Je to škoda, protože schopnost číst text
delší než deset řádek a něco si
z něj odnést je nutnou podmínkou, pokud se chceme něco naučit, porozumět složitosti světa
a prožít v něm spokojený život.
A tak si dovolím přání, aby každý čtenář Našeho Regionu
využil blížící se (23. 4.) Světový
den knihy a autorských práv,
který už dvacet let vyhlašuje
organizace UNESCO, koupil si
nějakou novou knížku a před
spaním se do ní začetl. Horší
než 234. díl jakéhokoli seriálu
to určitě nebude.
Martin Fuk
krátce
Kraj i ŘSD podporují
stavbu obchvatu
KRAJ – Pro Středočeský kraj je
dostavba pražského obchvatu
jednou z hlavních priorit. Komunikace 511 propojí dálnice
D1 a D11 a výrazně tak uleví přetížené pražské dopravě. Podporu Středočeského
kraje ŘSD velmi vítá. „Jsem
rád, že jsme se dnes s panem
hejtmanem na podpoře tohoto projektu shodli. Finanční
prostředky na výkup pozemků již máme zajištěné. Nyní
čekáme na vydání územního rozhodnutí,“ informoval
generální ředitel ŘSD Jan
Kroupa. Hejtman Petera zároveň pozval ředitele Závodu
Praha Tomáše Grosse, aby se
účastnil jednání vedení Středočeského kraje se starosty
obcí, které kraj pořádá každou
středu v jednotlivých obcích
s rozšířenou působností. „Starosty obvykle nejvíce zajímá
právě doprava, proto bude
určitě velkým přínosem, když
se bude ŘSD těchto jednání
účastnit,“ sdělil hejtman. (red)
Inzerce v Našem REGIONU
Kontakt: Václav Sarkisov
T: 774 488 917
E: [email protected]
Příští vydání 30. dubna
3
5
3
5
FOUKANÁ
IZOLACE
Kontakt: Luboš SEJK, tel.: 608 934 447
[email protected], Dobřejovice
Říčansko
Nezávislý místní zpravodaj
Čtvrtek 16. 4. / 10. ročník / č. 8 / 2015
Program
na večer
Dům, stavba, zahrada
Každých čtrnáct dnů ve vaší schránce
Občany k zapojení aktivně vyzývám
MNICHOVICE
Výsledky říjnových
komunálních voleb
v našem regionu sice
nebyly tak divoké jako
v některých jiných
částech republiky,
ale někde přinesly
zajímavé situace. Noví
či „staronoví“ starostové
nyní působí na svých
pozicích již několik
měsíců, a proto jsme
se v redakci rozhodli je
oslovit, položit jim pár
otázek a vlastně vám je
trochu více představit.
Takže, jak se se svou
novou pozicí „pere“
Petra Pecková, nová
starostka Mnichovic?
školu na náměstí určenou jen
pro prvňáčky. Současně se podařilo získat dotaci na nástavbu
třetího patra na naši velkou školu a právě teď vzniká 10 nových
učeben a kapacita školy se navýší na více než 700 dětí. Vznikl
park u tygra, cestičky v parku
u školy a další a další projekty.
Také jsem přesvědčena, že hraji
fér a říkám svůj názor na rovinu. Nesnáším intriky a zákulisní hry, které někteří praktikují.
A myslím si, že to všechno prostě voliči ocenili. Start jsem měla
ztížený o to, že jsem se rozhodla
založit svou kandidátku nezávislých kandidátů. Pro registraci
kandidátky jsem musela získat
podpisy 7 % mnichovických voličů na petici a kandidátku zaregistrovat. To obnášelo obrovské
množství práce, ale také kontakt
s voliči. Ve volbách pak zcela
nové sdružení získalo 5 míst
v 11členném zastupitelstvu. Byl
to obrovský úspěch a je to obrovský závazek.
 S čím novým jste přišla do čela
v Mnichovicích?
Především s občanskou participací. S výzvami k zapojení
obyvatel do života v obci. Zapojením nejen do kulturních nebo
sportovních akcí, ale i do investičních projektů a do rozhodovací činnosti. Občany k zapojení aktivně vyzývám, protože
se domnívám, že impulz musí
přijít právě ze strany radnice.
Rovněž se snažím o co největší
míru otevřenosti vůči veřejnosti. Zavedli jsme diskuzní fórum,
infokanál přes smsky v mobilech, veřejný diář starostky,
klikací rozpočet, zveřejňování
podkladových materiálů na zastupitelstvo na webu města, lidé
jsou zapojeni ve výborech a komisích a velmi aktivně pracují.
Do budoucna bych chtěla ve
spolupráci s občany zpracovat
strategický plán rozvoje města
a participativní rozpočet. Moc
bych si přála trochu změnit atmosféru ve městě, aby se situace vyklidnila, aby moji odpůrci
byli schopni za svým názorem
stát i veřejně a říkat jej na rovinu a aby lidé byli spokojeni, že
žijí v tak krásném městě, kde je
vstřícná radnice.
 Jaký byl podle vás hlavní důvod, že jste vyhrála volby?
Když jsem kandidovala do zastupitelstva v roce 2010, byla
jsem nezávislou kandidátkou
za ODS. Kandidovala jsem na
prvním místě a byla zvolena.
Pak jsem čtyři roky pracovala jako místostarostka města.
Myslím si, že jsem uspěla v komunálních volbách v roce 2014
zejména proto, že za mnou byla
odvedená práce. Lidé celé čtyři
roky vnímali, že jsem s nimi komunikovala, že jsem se snažila
jejich podněty řešit, že jsem tvrdě pracovala. Z projektů, které
jsem měla na starosti, se podařila rekonstrukce nádraží, získali jsme titul Pohádkové nádraží
v soutěži Nejkrásnější nádraží
roku 2012, získala se dotace na
ošetření všech památných stromů v Mnichovicích, podařilo se
zásadním způsobem vylepšit
podmínky v základní škole, přistavěla se jídelna, zavedl se čipový systém na výběr obědů ze
dvou jídel, zrekonstruovalo se
hygienické zázemí u tělocvičny,
šatny ve škole, vyřešila se nedostatečná kapacita základní školy, protože jsme postavili malou
 pokračování na str. 6
Motorkář srazil ženu na přechodu
Policie – pátrací relace
ŘÍČANY – Policie obvodního oddělení Praha
venkov – jih hledá svědky dopravní nehody, ke
které došlo v odpoledních hodinách ve středu
4. března letošního roku v Říčanech.
K nehodě se zraněním do ulice Rýdlova vyjížděli policisté ze
skupiny dopravních nehod krátce po 15. hodině. Dosud nezjištěný motorkář, jedoucí na bílém
motocyklu nezjištěné registrační
značky ve směru od Masarykova
náměstí směrem
k říčanské nemocnici, nedal přednost
ženě pohybující se na přechodu
pro chodce a přední částí motocyklu narazil do chodkyně. Motorkář na místě střetu nezastavil
a od dopravní nehody ujel, aniž
by zraněné ženě poskytl první
pomoc a vyčkal příjezdu policejní hlídky. Osmačtyřicetiletá žena utrpěla při
střetu zranění, které si
vyžádalo lékařské ošetření na místě, a následně byla převezena vozidlem rychlé záchranné
služby k dalšímu vyšetření do nemocnice.
o pomoc a hledají případné svědky této dopravní nehody, kteří by
jim mohli poskytnout jakékoliv
informace vedoucí k neznámému řidiči motocyklu, jakož
i k samotnému průběhu nehody.
Svědci se jim mohou přihlásit na
telefonních číslech 974 882 458,
974 882 451 nebo prostřednictvím bezplatné linky Policie ČR
158,“ řekl tiskový mluvčí PČR
Zdeněk Chalupa. (sas)
Prosí o pomoc
„Dopravní policisté se obracejí
na širokou veřejnost se žádostí
www.facebook.com/nasregion
2
www.nasregion.cz
krátce
Třída s rozšířenou
výukou matematiky
ŘÍČANY – Základní škola
zdejší obce otevírá ve školním roce 2015/2016 6. třídu
s rozšířenou výukou matematiky. Písemná přijímací
zkouška (zařazovací řízení)
se koná ve středu 20. května
v 8.10 v budově I. ZŠ, Masarykovo nám. 71 – budova za
kostelem. Zkoušky probíhají
formou matematického testu. Přihlášky s kopií vysvědčení za 1. pololetí 5. ročníku
zasílejte na adresu školy do
11. 5. 2015. Budou přijímáni
pouze žáci, kteří mají jako
cizí jazyk angličtinu. Přihlášku lze vyzvednout v hlavní
budově školy nebo stáhnout
ze stránek školy (www.zs-ricany.cz). Další informace na
tel. čísle 323 602 794.
Přerušení dodávky
elektrického proudu
CHOCERADY – Z důvodu
plánované údržby elektrického zařízení ČEZ Distribuce a.s. bude vypnut elektrický proud dne 21. 4. v době
od 8:00 do 11:00 hodin
v části obce Chocerady: od
léčebny ke špejcharu, okolí
hřiště, ulice U Mlýna, k telefonní ústředně a dne 23.
4. v době od 7:00 do 16:00
hodin v části obce Chocerady: Malá strana, Sluneční
vrch, náměstí, ul. K Léčebně, Horní a Dolní Lipská,
ulice nad K. D., škola, ulice
K Marjánce (k osadě Kloučka) areál Rapid, Vaníček,
klub Lávka, Myslivna.
Zápis do MŠ Stonožka
STRUHAŘOV – V úterý
19. května proběhne zápis
do MŠ Stonožka Struhařov
pro nástup od 1. 9. 2015. Zápis proběhne v interaktivní
třídě MŠ Stonožka v době
od 13 do 16:30 hodin – vstup
bude označen. K zápisu se
můžete dostavit bez dítěte,
s vyplněnou přihláškou do
MŠ POTVRZENOU OD LÉKAŘE a vyplněnou přihláškou ke stravování. Přihlásit
dítě může zákonný zástupce dítěte, který předloží
svůj platný občanský průkaz a RODNÝ LIST DÍTĚTE.
Děti s trvalým pobytem ve
Struhařově budou mít ještě
potvrzení o této skutečnosti – potvrzení vám vydá OÚ
Struhařov v úředních hodinách. Přihlášky si můžete
vytisknout nebo vyzvednout
na OÚ ve Struhařově v úředních hodinách.
Štědrá pomoc dětskému centru
STRANČICE – Na zdejší
základní škole se během
posledních let vytvořila hezká
tradice, kdy žáci devátých
ročníků myslí nejen na
ukončení školy, ale také na
pomoc druhým.
Ani letošní ročník není výjimkou, a tak, jelikož se jim započatá tradice zalíbila, od začátku
školního roku přemýšleli, kam
budou onu každoroční pomoc
směřovat. A došli k následujícímu rozhodnutí: „Protože jsme
strančická škola, rozhodli jsme
se oslovit Dětské centrum ve
Strančicích,“ říká jedna z žaček
Anežka Trejbalová.
Hlavní je pomoc
Jako hlavní organizátorka, která si vzala celou akci na starost,
zjišťovala, co by děti ze zdejšího
centra uvítaly. „V průběhu školního vánočního jarmarku jsme
vybírali peníze na charitativní
sbírku. Vybrala se krásná částka,
ke které jsme přidali příspěvek za
naši třídu a za kterou jsme mohli
pořídit všechno, co si děti přály,
a nejen to. Nakoupili jsme i různé
věci potřebné jak ke každodenní-
Vybraní žáci ZŠ přivezli do dětského centra ve Strančicích nejen hračky, ale také radost
mu životu dětí, tak i k usnadnění práce pečovatelkám,“ říká
s úsměvem na tváři Anežka.
Čas k předání
Nyní zbývalo pouze se domluvit
s dětským centem na samotné
návštěvě. A tak jednoho dne se
vybraní žáci z 9. ročníku společně s paní ředitelkou a s paní tříd-
ní učitelkou vydali předat nejen
divadélko s maňásky, ovoce
a bonbony zdejším dětem.
Již u vchodu zavládala příjemná atmosféra, kterou vyzařovali nejen pracovníci centra, ale
také útulně vybavené prostory zdejšího místa. „Když jsme
procházeli budovou, viděli
jsme tam děti, které musejí
být na lůžku a nemohou se hýbat, ale i děti, které si dokážou
samy hrát v místní herně. Dětem jsme pak s maňásky zahráli pohádku O Červené Karkulce.
Měly velkou radost a my hezký
pocit, že jsme mohli na jejich
tvářičkách vykouzlit úsměv.
Rozdali jsme jim sladkosti
a ovoce, na kterém si pochutnaly,“ říká další z žaček, které
se podílely i na samotném předání, Lucie Langerová.
„Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kdo se na sbírce
podíleli, ať už finančně nebo
organizačně. Zejména pak paní
ředitelce za podporu. Doufáme,
že příští rok budoucí deváťáci
převezmou již tradiční štafetu a
budou pokračovat v charitativní
činnosti,“ dodávají děvčata společně jedním dechem na závěr.
(sas)
Nezapomenutelná osobnost
ŘÍČANY – „Pracuj
každý s chutí usilovnou.
Na národu roli dědičné,
Cesty mohou býti rozličné,
Jenom vůli všichni mějme
rovnou.“ Toto poselství Jana
Kollára naplňovala Zlata
Fořtová, emeritní profesorka
říčanského gymnázia,
vskutku měrou vrchovatou
až do svých posledních
dnů. Proto jí těmito pár slovy
vzdáváme hold.
Kdo to byl?
Byla dcerou Československého
legionáře, který prošel přes celou Sibiř do Vladivostoku a po návratu do osvobozené vlasti působil jako plukovník na Slovensku.
V srdci měla lásku k české a slovenské historii, k představitelům
národa a k osobnostem z oblasti
vědy a kultury. Na začátku 50.
let působila na gymnáziu v Říčanech – tehdy ještě Jedenáctileté
střední škole, kde jsem studoval.
Byla vynikající profesorkou českého jazyka a jako aktivní har-
fenistka také vyučovala hudební výchovu. „Jsme jí vděčni a vážíme si jejího
přístupu, vždyť v době působení komunistické ideologie v nás
upevňovala národní sebevědomí a ryzí vlastenectví. Jednou do
měsíce nás zavedla na operu, na
činohru nebo na koncert,“ říká
Alexej Bezděk.
Přednášková činnost
po roce 1989
Kromě jejích přednášek na školách a v muzeích předávala svá
„moudra“ i v okolí Prahy – v Říčanech, Pyšelích, Senohrabech...
„Na těchto besedách a přednáškách se vždy sešlo několik nás
– jejích bývalých říčanských studentů,“ doplňuje pan Bezděk.
Nositelka legionářských tradic
Byla statečnou a nadšenou nositelkou legionářských tradic a autorkou putovní výstavy o Čs. legiích,
se kterou navštívila řadu měst v Čechách a na Slovensku. Návštěvníci
se dozvěděli, že v roce 1919 farář
Don Antonio Rossaro nechal v okolí Rovereta sesbírat zbytky zbraní,
které zde zůstaly na loukách a v lesích, a z nich byl odlit mohutný
Zvon padlých. 28. října každým ro-
Velebný zvon z Rovereta
PhDr. Zlatě Fořtové byla udělena cena Český patriot 2011 (Asociace nositelů legionářských tradic)
Foto: Redakce Historického kaleidoskopu
kem, vždy ve 21:00 hodin, je k uctění památky padlých Čechoslováků
rozezvučen 200 údery. Hlas tohoto
zvonu svým zněním v alpských
údolích vzdává poctu padlým bojovníkům za svobodu.
Po úspěšné besedě, která se konala v Říčanech, rozhodl tehdejší
starosta František Vrba, že když
se zvoní v Itálii, bude se 28. října
zvonit také v Říčanech. Tak vznikla
„Říčanská výzva“ a na jejím základě
se jeho myšlenka rozšířila do mnoha dalších měst České republiky.
Pan Vrba pak o svém rozhodnutí
informoval starostu v Roveretu
a ke svému písemnému poselství
připojil i láhev šampaňského vína.
Obojí pak a ke vzájemné spokojenosti 22. 9. 2001 v Roveretu předala
osobně paní doktorka Fořtová.
Čest její památce
Životní cesta neúnavné bojovnice
za pravdu a lepší život na zemi –
dospěla ke svému konci. Ve čtvrtek
dne 26. března se v Husově sboru
Prahy 6 konalo důstojné rozloučení. Za její obětavou a neúnavnou
celoživotní činnost jí za přítomnosti smutečních hostí, vojenské
čestné stráže a jejích bývalých
říčanských studentů vyslovili dík
vážení hosté.
(sas)
Změnou dodavatele plynu ušetříte i 5 000 Kč, radí expert na energetiku
Cena plynu se v jednotlivých
koutech České republiky
výrazně liší. Středočeský
kraj patří mezi ty nejdražší.
Náklady na energie lze ale
výrazně snížit. Jak na to,
radí expert na energetiku
Tomáš Suchý.
Zatímco cena elektřiny oproti loňskému roku mírně klesla,
o plynu se to říct nedá. Za poslední rok vzrostla v průměru
o 3 %. Vinu na tom nese nejenom konflikt na Ukrajině a s ním
související sankce, ale také plá-
novaná povinnost větších zásob
plynu v podzemních úložištích
a paradoxně i mírna zima v posledních letech.
Jak ušetřit za plyn?
Lidé bojují proti narůstajícím
výdajům mnoha způsoby. Nejlogičtější z nich se zdá být nasnadě – jednoduše sníží spotřebu.
Utáhnout kohoutky radiátorů
a obléct o jednu vrstvu navíc
skutečně přinese úsporu ve stovkách korun. Z dlouhodobého
hlediska to ale může vyvolat
opačný výsledek. Pokud by se
takhle zachovala většina odbě-
ratelů, dodavatelé obvykle zareagují zdražením.
Pomůže změna dodavatele
Snížení spotřeby je jedna věc,
nabízí se i další. Celá řada zákazníků se rozhodla k radikálnějšímu řezu - ke změně dodavatele
plynu. Jen za rok 2014 této možnosti využilo 200 000 českých
domácností. Expert na energetiku Tomáš Suchý z portálu Ušetřeno.cz uvádí příčinu: „Hlavním
důvodem je zejména výše úspory, kterou může odběratel získat,
pokud změní svého dodavatele.
Obecně platí, že čím vyšší spo-
třeba plynu, tím vyšších úspor je
možné dosáhnout.“
Obvyklá úspora při změně dodavatele ve Středočesekém kraji
jde podle něj do tisíců. „Průměrný odběratel plynu, pokud
jej využívá k topení, ušetří cca
5 000 Kč. Při nižších spotřebách
jsou úspory okolo 1 – 2 tisíců
Kč,“ dodává.
Kalkulačka plynu poradí
Nabízí se tedy otázka, kterého
obchodníka zvolit, abychom
ušetřili co nejvíce. V Středočeském kraji figuruje celá řada
dodavatelů, a tak vybrat toho
nejlepšího se zdá být složité.
Naštěstí není třeba ručně porovnávat jednotlivé ceníky. Stačí si
nabídky jednoduše srovnat na
specializovaných portálech. „Takové srovnávací portály přinášejí odběratelům výhodu v tom,
že shromažďují a aktualizují
jednotlivé cenové nabídky dodavatelů na jednom místě a odběratel tak má možnost si srovnat
dostupný trh na pár kliků,“ vysvětluje Tomáš Suchý. Jedním
z nich je například online srovnávač energií Ušetřeno.cz, který
do 2 minut porovná přes čtyřicet
dodavatelů.
1HMYÝWģ¯ȴQDQÏQ¯RQOLQHVURYQ£YDÏ
3
Nezávislé srovnání
GRGDYDWHOıSO\QXYÎ5
4
ušetřeno.cz
2
inzerce
V exkluzivní spolupráci s
6SRϯWHMWHVLNROLNPıŀHWHXģHWěLWQDwww.usetreno.nasregion.cz
Samotná kalkulačka plynu od
portálu Ušetřeno.cz je velmi jednoduchá. Po zadání základních
informací (spotřeba v MWh, způsob využití plynu či současný dodavatel) dokáže vypočítat, kolik
zaplatíte za plyn u jednotlivých
dodavatelů ve vašem kraji a jak
moc byste mohli oproti tomu stávajícímu ušetřit. A pokud se vám
některá nabídka zalíbí, můžete
o ni přímo na portálu zažádat.
V takovém případě za vás veškeré papírování spojené se změnou
dodavatele plynu zařídí specialisté z Ušetřeno.cz. I tato služba
je samozřejmě zcela zdarma.
3
Čtvrtek 16. 4. 2015 • JVR 8
Velikonoční jarmark
krátce
Sběr papíru
a nefunkčního eletra
STRANČICE – Škola pořádá
sběr papíru a starých elektrospotřebičů ve dnech:
27. 4. – 28. 4. Staré spotřebiče (lednice, pračky atd.)
včetně televizí a počítačů
prosíme pouze celé, nerozebrané. Žáci jednotlivých
tříd mají možnost přinést
svázaný starý papír, nejlépe
už zvážený. Pokud se, vážení
občané Strančic, chcete přidat a přispět na dobrou věc,
můžete přinést starý papír
či staré nefunkční elektrospotřebiče v těchto dnech
do areálu školy k vchodu
budovy A (zelená branka
u autobusové zastávky) od
7. 30 do 13 hodin.
STRANČICE – Náměstí
Emila Kolbena v této obci
přivítalo k jarním radovánkám
v podobě Velikonočního
jarmarku v sobotu 28. března
nejen obyvatele obce, ale
také všechny ze širého okolí.
A i když je náměstí úzké,
podařilo se zde pořadatelům
instalovat prodejní stánky,
pódium a ozvučení tak,
aby bylo možné obdivovat,
ochutnávat i nakupovat
mnoho rozličných
dobrot, lahůdek, výrobků
i velikonočních dekorací
a přitom nepřijít
o nic z programu.
Všude plno zábavy
Pod hodinami, které jsou na centrálním domě na náměstí, kde
stálo pódium, probíhalo jedno
vystoupení za druhým. Největší
úspěch mělo taneční vystoupení
v rytmu “street dance show“, kurzů dětí Dance - Lucky ze Sokola
Strančice, kdy děvčata od první do
sedmé třídy rozpumpovala rytmikou a svými neskutečnými výkony
všechny přihlížející diváky.
Úplně jinou sváteční a křesťanskou náladu přineslo vystoupení
žáků páté třídy ze Základní školy
Strančice, kteří připomněli, co
v naší zemi nejen znamenaly, ale
Na jarmarku se objevily i taneční vystoupení
též znamenají velikonoční svátky. Pro dokreslení atmosféry
měly děti připraveny různé předměty, které dotvářely znázornění
lidových zvyků a tradic.
Děti, kam se jen podíváš
Nejen strančické děti ale dokázaly
svoje nadání a dovednosti. Hned
zpočátku koledovaly a vítaly jaro
děti ze školy a školky Mozaika
Montessori Mnichovice, pak zpívali a hráli a tančili žáci Základní
umělecké školy Velké Popovice
a Velikonoční příběh o královničce zazpívaly děti z uměleckého
pěveckého sboru Coro Piccolo.
Během odpoledne se na pódiu
též vystřídala i dvě pohádková
představení pro děti.
Nejpestřejší, co se týče kostýmů,
byly děti z historického tanečního
souboru Marianne z Libčic, které
roztancovaly i návštěvníky. Vznešené středověké tance a hlavně jejich
úbor nenechal nikoho chladným.
Objevily se i kraslice
Řemeslné výrobky se zde objevily
v podobě velikonočních předmětů, ale také kuchyňských potřeb.
Hrusické vyvrtávané kraslice od
Děti si mohly pohladit poníky farmy ze Zeleného údolí
paní Koudelové byly vznešené
a košíky a pomlázky od pana Čížka nemohly na koledu chybět. Co
ještě vše bylo k obdivu a ke koupi?
Keramické hrnečky a šálky z Turkovic, dekorační výrobky a kraslice z dílen Základní školy Strančice, výrobky maminek a děvčat
z mateřského centra Lodička,
šperky z Fima a jiné. Zábavu
dětem poskytovali poníci a kůzlátka farmy ze Zeleného údolí
a klasická melodie staročeského
flašinetu z Krkonoš. Svojšovičtí
hasiči pak ukázali i své zásahové
vozidlo a zajišťovali bezpečnost
na přechodu pro chodce. Jim patří velký dík za patřičný dohled.
Poděkování
„Rádi bychom poděkovali všem
návštěvníkům za přízeň, všem
vystavovatelům a prodejcům
za podporu a spolupráci, všem
vystupujícím za příjemnou atmosféru a pohodu. Velké poděkování patří i všem zaštiťujícím
institucím a též dobrovolníkům
za jejich pomoc při organizování
a zajišťování celé akce,“ sdělují
závěrem organizátoři Michaela
Hupcejová a Karel Mařík. (sas)
Festival mezi řekami
KAMENNÝ PŘÍVOZ/
JÍLOVÉ U PRAHY – Poctou
posázavskému spisovateli Janu
Morávkovi bude druhý ročník
festivalu nazvaného Mezi řekami,
který pořádá stejnojmenný spolek.
Jaké to je prožívat lásku v pokročilém věku? To vám ochotníci ze spolku DIPONA velmi rádi ukáží
Pět dolarů za lásku
LOUŇOVICE – Vztah mezi
mužem a ženou je věčným
a mnohokrát ztvárněným
tématem pro divadelní
prkna. Láska má mnoho
podob, a proto je stále
velkou inspirací. I proto
příběh s názvem Pět dolarů
za lásku, který nabízí pohled
na tu již vyzrálou, představili
v premiéře 4. dubna
ochotníci z divadelního
souboru DIPONA.
průměru všech herců (který je
trošku vyšší), tak interpretovalo
složitosti tohoto vztahu v pokročilém věku. A proto zvolili jednu
z povídek autora O’Henryho.
Téma vztahů mezi mužem a ženou je často uváděno na prknech, co znamenají svět. Již od
dob velkých divadelních autorů,
jako byl Shakespeare a jeho hra
Romeo a Julie. Jenže DIPONští
se rozhodli, že musí najít téma,
samozřejmě o lásce a vztazích,
které by jak sedělo k věkovému
inzerce
Práce na hře
Hra se zkoušela půl roku a vybírala se i podle ochoty herců
na ní spolupracovat. Hledali se
takoví, kteří jí chtěli dát vše ze
sebe a měli čas na ní pravidelně a intenzivně pracovat. „Je
fakt, že by se na ní chtěli podílet
i někteří další členové souboru, ale zaměstnání a rodina jim
pravidelnější zkoušení nedovolovala,“ říká Josef Pšenička,
režisér. „Když jsme tedy měli
jasno, kolik nás do toho půjde,
bylo potřeba najít to, co by bylo
pro nás vhodné. A to hlavně
tematicky. Mezi lidmi přibývá
těch starších, tak proč nevybrat
něco o nich. Ve dvou příbězích
s názvem Pět dolarů za lásku
tak nabízíme pohled na lásku
již zralou. Místy rezaví a skřípe.
Uvnitř ale zůstává ryzí a dokáže
překonat i poťouchlé vrtochy
stáří,“ doplňuje. (sas)
Ke spolupráci přizval obce, města, neziskové organizace a podnikatele, kteří se chtějí podílet
na popularizaci kraje ležícího
v klínu mezi řekami Vltavou
a Sázavou. Festival začne v dubnu a potrvá do září.
Jan Morávek objevil kraj kolem
řeky Sázavy a jeho rázovité obyvatele pro širší veřejnost. Popsal je
v deseti románech a před válkou
byl velice čteným autorem a starší
generace ho pořád miluje. I z tohoto důvodu se na tohoto autora bude
vzpomínat po celém regionu.
Zavzpomínejte na akcích
První festivalovou akcí byla 11. dubna tematická vycházka po
místech známých z Morávkových
děl. Šlo se z Prosečnice přes Vlčí
rokli, Kamenný Přívoz a Žampach
až do Jílového. Významnou akcí
bude odborný seminář Regionální literatura v Posázaví a Povltaví
v minulosti a současnosti, který se
uskuteční 24. dubna na Gymnáziu v Benešově. Hned další den,
25. dubna, se v Netvořicích usku-
teční koncert smíšeného pěveckého sboru Vox Nymburgensis,
na němž bude představen nový
román „U nich na Sázavě“, který
napsal Václav Junek na motivy
postav z Morávkových děl.
Rodný Kamenný Přívoz
V Morávkově rodném Kamenném
Přívozu se 2. května uskuteční
malý festival s divadelními představeními, literárním pásmem,
hudebními vystoupeními, filmovou produkcí, besedami a výstavami. Jana Morávka připomene
mimo jiné i Muzejní noc v Týnci
nad Sázavou, setkání Krňanských
v Krňanech nebo přednášky v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy. Pomyslnou tečkou přehlídky bude vzpomínková slavnost
u příležitosti 830 let obce Lešany,
která kromě zdejšího významného rodáka, spisovatele Františka
Hrubína, připomene i Jana Morávka. Podrobný program celého
festivalu a další informace jsou na
www.mezirekami.cz.
(sas)
Foto: zdroj archiv Mezi řekami z.s.
inzerce
Botanický ústav AV ČR, v.v.i. se sídlem v Průhonicích
přijme ASISTENTKU/ASISTENTA
SPRÁVY PRŮHONICKÉHO PARKU
Požadujeme: středoškolské vzdělání s maturitou (ekonomické nebo obchodní
zaměření výhodou), schopnost vést administrativní agendu, práce na PC, dobré
komunikační schopnosti, dobré jazykové znalosti, spolehlivost, pečlivost
Nabízíme: pracovní poměr na dobu určitou (jedná se o zástup za dlouhodobě
nemocnou pracovnici), odpovídající mzdové ohodnocení, zaměstnanecké
benefity, zázemí stabilní instituce, nástup možný ihned
Přihlášky se stručným profesním životopisem zasílejte na adresu:
Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Správa Průhonického parku, Zámek 1, 252 43 Průhonice
e-mail: [email protected], tel.: 271 0150 282
Tradiční jarní úklidová
brigáda
BABICE – Pokud chcete pomoci zvelebit tuto krásnou
obec, vezměte rukavice
a vyrazte v sobotu 18. dubna na hřiště, kde proběhne
sraz účastníků tradiční jarní
úklidové brigády. Občerstvení je zajištěno.
Projednání dopravy
nad železnicí
KOLOVRATY – Obecní úřad
zve všechny občany s trvalým pobytem v ulicích nad
železnicí (tj. v oblasti ohraničené ulicemi Alb. Hochové, Měsíčková, K Poště) na
diskusi o řešení dopravy
v této části Kolovrat. Diskuse proběhne v úterý 21. 4.
od 18 hodin v sále U Boudů.
Návrh řešení a další alternativy přednese dopravní projektant Ing. Jan Božovský za
účasti vedení obce.
Upozornění pro chodce
TEHOV – Obecní úřad připomíná chodcům, aby při
pohybu po vozovce za tmy
nebo za šera nezapomínali
na umístění reflexních prvků na svůj oděv. Prosíme
rodiče, aby dohlédli na své
děti, které chodí samy od
vlaku/autobusu.
Krátké zprávy zpracovala
Sabina Sarkisovová
Řádková inzerce

• VÝŠKOVÉ PRÁCE – horolezeckou technikou.Provádíme: opravy, nátěry, čištění-fasád, střech, okapů,
prořez a kácení stromů, sítě
a hroty proti ptactvu, tmelení panel. spár, instalace topných kabelů a další. E-mail:
[email protected],
tel. 605 458 726
• Kupuji staré peřiny a nedrané peří 606 514 445.
• Střední škola řemesel Kunice
přijme kvalifikovaného učitele/učitelku odborného výcviku pro obor vzdělání Cukrářské práce. Nástup: srpen 2015,
tel.č. 323 665 483-5, e-mail:
[email protected]
Využijte řádkovou
inzerci v novinách
Náš REGION
Více informací
na [email protected]
nebo telefonu 774 488 908
4
kam, kdy a za čím
Kam je dobré zajít? • co musíte vidět a slyšet! • kde nesmíte chybět?
www.nasregion.cz
 ČESTLICE
18. 4.
• Čestlický rozběh. První čestlický
běžecký závod pro děti se bude konat 18. dubna od 10.30. Start bude
u vysílače u cyklostezky. Děti budou
závodit ve třech kategoriích. Ročníky
2007 a 2008 – 500 m, 2009 a 2010
– 200 m, ročníky 2011 a mladší
– 80 m. Kluci a holky, přijďte se pořádně rozběhnout a třeba i vyhrát čokoládovou medaili.
 HERINK
18. 4. – 11:00
• Turnaj v petanque. SK Herink vás
zve na IV. ročník turnaje dvojic v petanque. Těšíme se na vás na hřišti
u OÚ Herink. Registrace zájemců
v 10:30, start v 11:00 hodin. Po celou dobu konání akce bude tradičně
zajištěno občerstvení. Vítěz bude odměněn putovním pohárem a pocitem
z dobře odvedené práce.
 HRUSICE
18. 4.
• Poprask na Laguně. Místo konání: Hrusice – Sokolovna. Občanská
vzdělávací jednota Komenský Chocerady sehraje v sobotu v 19:30 hodin
v sokolovně divadelní představení
Poprask na laguně
 CHOCERADY
18. 4. – 13:00
• Den Země. Místo konání: Chocerady – okolí. Obec Chocerady zve děti
i dospělé v sobotu 18. dubna na Den
Země. Sraz ve 13 hodin. Chocerady
– na návsi u kostela. Vestec – na návsi u autobusové zastávky. Samechov
– na návsi u kapličky. Vlkovec – v dolním Vlkovci u vývěsky
23. 4. – 17:00
• Čtení pro děti. Místo konání:
Obecní knihovna – Chocerady 267
(v budově ZŠ). Srdečně zveme menší
děti a rodiče ve čtvrtek od 17 hodin
do obecní knihovny na čtení o Včelích medvídcích
25. 4. – 17:00
• Hudební pásmo v knihovně. Místo
konání: Obecní knihovna – Chocerady
267 (v budově ZŠ). Obecní knihovna
Chocerady zve v sobotu 25. dubna od
17 hodin na komorní hudební pásmo
– židovskou hudbu klezmer představí
skupina Klec
25. 4. – 19:30
• Divadelní představení. Místo konání: Sokolovna Chocerady – Chocerady 4. Občanská vzdělávací jednota
Komenský srdečně zve v sobotu od
19.30 hodin do choceradské sokolovny na derniéru komedie Carla Goldoniho „Poprask na laguně“
30. 4.
• Pálení čarodějnic. Místo konání:
Fotbalové hřiště SK Chocerady. SK
Chocerady zve děti i dospělé ve čtvrtek 30. dubna od 18 hodin na fotbalové hřiště na tradiční pálení čarodějnic
16. 5. – 13:00
• Máje. Místo konání: Chocerady.
V sobotu pořádá Apfel Company tradiční staročeské Máje s krojovaným
průvodem a tancem české besedy
lobus: Kamenice-Velké Popovice-Kunice-Mirošovice. Naučná stezka je
výjimečnou procházkou v okolí Prahy.
Nabízí nádherné výhledy na přírodní
 CHOTEČ
park Velkopopovicko a do krajiny Po25. 4.
sázaví nebo exkurzi v pivovaru Velké
• Pečení chleba. Kurzy pečení chle- Popovice spojenou s ochutnávkou
ba pořádá Mlýnská chasa o. s. Mlýn tradičního piva Velkopopovický Kou Veselých, Choteč 23, kontakt: www. zel. Součástí je i cesta alejí k hrobce
mlynska-chasa.webnode.cz
rodiny Ringhofferů, prohlídka kostela
s rotundou a židovského hřbitova
 KOLOVRATY
v Kostelci u Křížků a další zajímavosti.
24. 4. – 19:30
• Malina Brothers. Bratři Malinové, http://www.laduv-kraj.cz/
tedy banjista Luboš (Druhá Tráva), kytarista Pavel (Žalman a spol.) a houslista Josef (Cop) se společně sešli na
pódiu v unikátním projektu nazvaném
Malina Brothers, ke kterému přizvali
ještě kontrabasistu Pavla Peroutku
(Spirituál Kvintet). Klub U Boudů,
Praha – Kolovraty, Mírová 21, předprodej v restauraci U Boudů denně
11-23 hod., www.klububoudu.cz
25. 4. – 19:30
• Tudorovci. DS Podkroví při DDM
Prahy 5 vás srdečně zve na divadelní
premiéru hry o Jindřichu VIII. a jeho
šesti ženách. Část výdělku bude věnován Vrbičanskému útulku Srdcem pro
kočky o.s. na veterinární péči. Přijďte
se tedy pobavit a podpořit dobrou věc
na pomoc potřebným :) Klub U Boudů,
Praha – Kolovraty, Mírová 21, předprodej v restauraci U Boudů denně
11-23 hod., www.klububoudu.cz
vás provedou observatoří při komentované exkurzi. Otevřeny budou také
historické kopule z doby zakladatele
hvězdárny J. J. Friče
 PRŮHONICE
6. 3. – 19. 4.
• Parky a zahrady ve fotografiích
Josefa Ptáčka. V Návštěvnickém centru Průhonického parku do 19. dubna
2015 proběhne výstava černobílých
fotografií přírodně krajinářských parků předního českého fotografa Josefa
 ŘÍČANY
 KUNICE
HOTEL zámek BERCHTOLD,
Hlavní 6, 251 63 Kunice – Vidovice
24. 4.
• Oldies 80“ a 90“. Přijďte se pobavit,
zatančit a popít. Hrajeme písničky na
vaše přání nejen z 80. a 90. let
30. 4. – 15:30
• Pálení čarodějnic na zámku Berchtold. Program akce: 15:30 –16:30 Pohádka Kocour v botách; 17:00 módní
přehlídka všech čarodějnic a čarodějníků; 17:00 opékání buřtíků; 17:30
-19:00 vystoupení kapely Žízniví Dubáci; 18:30 pálení velké čarodějnice
a malých čarodějnic a následné strašení v zámecké zahradě 15:00- 19:00
koloběžkový sjezd z Bílého kamene.
Více na www.zamekberchtold.cz
 LOUŇOVICE
25. 4. – 19:00
• Divadelní představení. Na ukončení první části divadelní sezony
2015-2014 jsme pro naše diváky
připravili černou divadelní komedii
VÁLKA ROSETOVÝCH, známou i ze
slavného filmu
 MIROŠOVICE
25. 4.
• 10. jubilejní ročník putování Krajinou barona Ringhoffera – pěšky,
na kole i koloběžce – Start 9:30 Mirošovice, železniční stranice, 12:00
křest nových přírůstků do kozlí rodiny u pivovaru Velké Popovice, cíl
v Kamenici do 17:00 odměňování
účastníků pochodu. Kyvadlový cyk-
uplatnění cibulovin v soukromých
zahradách i veřejné zeleni. Podělíme
se s vámi také o naše zkušenosti s jejich pěstováním i o vhodných
kombinacích s ostatními rostlinami.
Vstupné:100(50)Kč. Lektor: Zdeněk
Kiesenbauer. Rezervace nutná, viz
www.dendrologickazahrada.cz. Za
dálnicí 146, 252 43 Průhonice
9. 5. – 11:00
• Komentovaná exkurze Jarní keře.
Komentovaná exkurze o časně kvetoucích keřích a stromech v Dendrologické zahradě v Průhonicích. Délka exkurze: 2 – 3 hodiny. Začátek exkurze:
11:00 u hlavního vchodu do Dendrologické zahrady. Vstupné: 100(50 Kč.
Lektor: Jiří Velebil. Rezervace nutná,
viz www.dendrologickazahrada.cz, Za
dálnicí 146, 252 43 Průhonice
23. 5. – 11:00
• Komentovaná exkurze Dřeviny
na jaře a jejich využití. Komentovaná exkurze v Dendrologické zahradě
v Průhonicích. Během vycházky „obejdeme svět“ a zaměříme se na využití
dřevin v minulosti a dnes, a to hlavně
v jarním období. Nevynecháme úlohu
určitých dřevin v dějinách, kultuře
a lidových zvycích různých národů.
Vstupné: 100(50)Kč. Lektor: Eva Kopecká. Rezervace nutná, viz www.
dendrologickazahrada.cz, Za dálnicí 146, 252 43 Průhonice
 MODLETICE
Ptáčka. Soubor fotografií byl vybrán
z autorovy knihy Země krásná a vznikal od roku 1981 až do současnosti.
Skvostný soubor zachycené historie,
vetkané do přírody a architektury,
nabízí nepřeberné množství emocí
a estetických zážitků.
28. 4. – 17. 5. od 9:00
• Výstava tulipánů a ostatních
cibulovin. Dendrologická zahrada
v Průhonicích pořádá již třináctý ročník výstavy. Letošními novinkami jsou
kolekce tulipánů časně kvetoucích
a botanických. Tento rok představíme
dosud největší sortiment v celkovém
počtu 150 druhů a odrůd. Můžete zde
obdivovat i jiné cibuloviny od narcisů,
dymnivek po sasanky, ladoňky, modřence a další. www.dendrologickazahrada.cz. Vstupné 60/30 Kč
2. 5. – 11:00
• Komentovaná exkurze Tulipány a ostatní cibuloviny. Exkurze
v Dendrologické zahradě v Průhonicích bude zaměřena především na
17. 4. – 19:30
• Pátý modletický dvojkoncert.
Vystoupí skupina Cross Country
a Jaroslav Samson Lenk. Zámecký sál Modletice. Předprodej: www.
cross-country.cz. Informace: www.
zamekmodletice.cz
25. 4. – 14:00 až 17:00
• Čarodějnická dílna. Budeme vyrábět pavouky, netopýry, pravé čarodějnické klobouky a nepravé bradavičnaté nosy. Přihlášky předem na tel.
603 287 755, e-mail: [email protected]
cz, www.zamekmodletice.cz
 ONDŘEJOV
22. – 24. 5.
• Jarní exkurze Astronomického
ústavu AV ČR, v. v. i. Místo konání: Fričova 298, Ondřejov (Observatoř ASÚ
AV ČR). Kontakt: Pavel Suchan, tel.:
226 258 411, 737 322 815, e-mail:
[email protected] Registrace: nutná.
Pracovníci Astronomického ústavu
3. 4. – 30. 5.
• Aukce profesionálního umění
v galerii Kotelna následovaná festivalem amatérů. Dubnová Kotelna
se ponese ve znamení internetové
aukce, ve které se budou dražit díla
současných profesionálních výtvarníků. Aukce potrvá do 23. 4. Osmého
května začíná v galerii Kotelna již
8. ročník Festivalu amatérské tvorby.
V tuto chvíli probíhá výběr a příjem
obrazů. Výstava vybraných prací proběhne v termínu od 8. do 30. května.
Podmínky na www.galeriekotelna.cz
18. 4.
• K pramenům Rokytky, pochod
Františka Znamenáčka. Přijďte se podívat se do míst, kde vyvěrají prameny
Rokytky a její přítoky. Kde si voda razí
cestu kamenitým korytem radošovického údolí a spěchá dále ku Praze. Čistá
voda dala podnět k vybudování koupališť v tomto klidném údolí. Náročnější turisty zavedeme do Voděradských bučin,
na Ondřejovskou hvězdárnu, Mnichovic
a říčanských lesů. Na pochod se vydáte
od základní školy v Bezručově ulici, nad
nádražím ČD v Říčanech – na start po
ČTZ. KČT Říčany. Začínáme v 7 ráno
19. 4. – 14:00
• Den Země na Říčanské hájovně.
Již tradičně pořádáme oslavu Dne
Země na louce u Říčanské hájovny,
tentokrát na téma půda. Rok 2015
byl totiž OSN vyhlášen Mezinárodním
rokem půdy. Připravujeme bohatý
program pro malé a velké – divadlo,
živá hudba, lukostřelba, soutěže a dílny, orientální čajovna, oheň, pečení
chleba ve venkovní peci, mikroskopování půdních organismů. Pořádá
Muzeum Říčany
21. 4. – 19:00
• Cyklus přednášek Kolem světa:
Alsasko. Muzeum Říčany. Alsasko
nás fascinuje rušnou historií, kdy je
po několik generací střídavě součástí
Německa nebo Francie. Seznámíme
se s podzemím Maginotovy linie,
s pohořím Vogézy i s tradičním vinařstvím. Promítat a vyprávět bude Ivo
Petřík. Vstupné 50 Kč
10. 5. – 7:30
• Nedělní pochod s Líbou. Trasa pochodu: Kácov-Soběšín-Český
Šternberk, 14 km. Odjezd vlakem:
Říčany 7.34 hod. Přihlášky na tel.:
723 513 431, nebo na e-mail: libuse.
[email protected] Další informace na www.kct-ricany.cz
 SENOHRABY
19. 4. – 15:00 až 18:00
• Dětský maškarní bál. Místo konání: Senohraby – EA hotelový resort
SEN – zahradní pavilon TJ Sokol Senohraby – Sokolínek ve spolupráci
s EA Hotelovým resortem SEN vás zve
na Dětský maškarní bál
 SÁZAVA
18. – 19. 4.
• Tajemství gotické věže. Speciální
prohlídky gotickou věží s jejími historickými konstrukcemi, hodinovým strojem
a zvony s průvodcem – vypravěčem.
Součástí prohlídek dokumentární film
o ručním středověkém věšení zvonu
sv. Václava v r. 2004. Fotografie nálezu
v makovici vrcholového kříže v r. 2014.
Předběžná rezervace a zdatnost nutná.
Začátek od 10:00. Místo konání: Klášter Sázava, 285 06 Sázava. Typ akce:
historické akce – ostatní. Organizátor:
Klášter Sázava. Plné vstupné: 85 Kč
 STRANČICE
26. 4.
• Den Země. Neděle 26. 4. od
16 hod. JARNÍ ÚKLID u Lodičky ke Dni
Země. Přijďte přiložit ruku k dílu a pomoci uklidit svět. V moderním pojetí
jde o ekologicky motivovaný svátek,
upozorňující lidi na dopady ničení
životního prostředí. Pohrabeme trávu
kolem hasičárny, vysbíráme papíry,
vyhodíme špatné hračky, pohrajeme
si v herně a na hřišti a nakonec si
uděláme buřtíka ke sváče. Přineste
si s sebou rukavice. Pytle na odpad
a buřty budou připraveny.
Chybí vám zde
vaše pozvánka?
Přes náš web ji
do rubriky snadno
zadáte. Pro bližší
informace mě,
prosím, kontaktujte
na:tel.: 774 488 904
[email protected]
www.nasregion.cz
inzerce
Provádíme
pokrývačské klempířské
a tesařské práce.
-! #'"#%"'/
#"!%#' # "
+#" 7&#"+ 6(5%
!#-!"(&%$(%!/#$"/'%(."
("+'"!&$"' '!5!"%&
$+4/+!/#"("+"%(6&!/
%&(#$"("+!/#!'!5!"%&
&+
"(0+5!/!'/
*'2&!(/ #"!(
"!$!&%'!-%
'%!&+ !/#' .
-( !./,&$.%#"+ 6
+%"'2/(* 6!&&-(
!&!&. !-#/,
$5&6%- '"&&.
##$' !-)( $ !'$
/!*'%-(%(
-0'&"$+"(!1%$(%!/#$&!$,
+(/$ 3/5!%-
3/5!* , Tel.: 323 666 132, www.benoricany.cz
)))!"$!*+
Untitled-230 1
Vydává Náš REGION s.r.o., povoleno MK ČR E 16540
Šéfredaktor: Martin Fuk
E-mail: [email protected]
Vychází každý druhý čtvrtek, náklad 19 000.
Opravy a rekonstrukce střech včetně
montáže střešních oken VELUX.
Nátěry klempířských prvků
a izolatérské práce.
Tomáš Majer
Tel.: 774 571 774
722 576 906
e-mail: [email protected]
Přijmeme
MECHANIKA
pro ekologickou
likvidaci vozidel v našem
areálu v Tehovci u Říčan.
Dobré pracovní podmínky
i platové ohodnocení.
Prac. doba 8:00 až 17:00 hod.
Nástup možný ihned.
Tel. 605 238 887
Tel. 602 454 040
Redakce: Sabina Sarkisovová, tel.: 774 488 904, [email protected]
8.4.2015 9:20:05
Inzerce: Václav Sarkisov, tel.: 774 488 917, [email protected]
Kancelář: Náš REGION, Jana Masaryka 252/6, 120 00 Praha – Vinohrady, [email protected]
Redakce si vyhrazuje právo upravit publikované texty. Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce.
Náš REGION nezodpovídá za pravdivost tvrzení podepsaných externími dopisovateli.
t,VS[ZQSPEśUJBEPTQśMÏ
t,VS[ZQSPmSNZ
t1ŷFLMBEZEPWÝFDIKB[ZLŨ
Kurzy
Č. lesy
i v Kostelci n.
a v Ondřejově
Říčansko
Suchdol
Hostivice
Babice, Benice, Březí, Čestlice, Doubek, Jažlovice, Klokočná, Kolovraty, Kuří, Lipany, Louňovice, Mnichovice, Mukařov, Myšlín, Nebřenice, Nedvězí, Nupaky, Ondřejov, Pacov, Pitkovice (Praha 22),
Radošovice, Říčany, Srbín, Strančice, Strašín, Struhařov, Světice, Svojetice, Svojšovice, Tehov, Tehovec, Uhříněves, Všestary n Veřejně dostupná místa: Čestlice – Delicatesse, Hospoda Na návsi,
Albert, Makro, Praha-Pitkovice – Pitkovická hospoda, Průhonice – Obecní úřad, Pizzerie Grosseto, Říčany – Nádražní restaurace, Na Fialce, Plavání dětí, Uhříněves – U kostela, Rychety
Praha
Dům, stavba, zahrada
V dubnu na zahradu
inzerce
NABÍZÍME
SLUŽBY
hodinového
manžela
Každý správný zahrádkář
se celou zimu těší na jaro
a v březnu zažívá doslova
muka. Často stojí u okna
a přemýšlí, zda už není moc
teplo a jestli bude ještě
mrznout. Když sněží, bojí
se, že mu zplesniví trávník,
když nesněží, je to taky
špatně. Jediné, co březen
dovolí, je úprava trávníku
vertikutátorem a hnojení.
Buďte
vidět
v Našem REGIONU
tESPCOÏPQSBWZ
tNFOÝÓTUBWFCOÓÞQSBWZ
t[BQPKFOÓTQPUœFCJIJŞ
tNPOUÈäOÈCZULV
kontakt:
NBO[FM!OBTSFHJPOD[
Kontaktujte mě
Václav Sarkisov
T: 774 488 917
E: [email protected]
www.nasregion.cz
PŮJČOVNA
 Novinka! Hliníkové pojízdné lešení do RD 1,8 m x 0,75 m
s pracovní výškou 2,9 m. Cena na den 145,- vč. DPH
Ale teď už je duben, takže je čas
zabývat se keři, cibulovinami
a jinými okrasnými travinami.
Jestli si kladete otázku, co ostříhat, okopat, zasadit, přesadit,
čtěte dál.
 Pracovní plošiny od 8 - 18 m prac. výšky
 Hliníkové pojízdné lešení Layher
Lety-Polní 197  tel.: 739 678 844, 604 861 150

Rostliny
Z těch je třeba odstranit zimní
krytí a přehozy. Suché, zčernalé nebo poškozené větve keřů
a stromů je nutné odříznout až
na zdravou část. Rány, které po
řezech ve dřevě zůstanou, je
nutné ošetřit balzámem. Pokud
to neuděláme, mohou občasné
5
Čtvrtek 16. 4. 2015 • JVR 8
dubnové ranní mrazíky rostlinu
zničit.
Sázení a přesazování
Mladé rostliny je nutné vysazovat narašené a vždy s kořenovým
balem. V dubnu se také přesazují
pěnišníky a azalky. Kořenový bal
je důležitý, proto je třeba při přesazování dát pozor, aby se neporušil. Protože je v dubnu už více
slunných a teplých dnů, doporučuje se čerstvě vysazené nebo
přesazené stálezelené rostliny
přistínit lehkou tkaninou, aby
nám slunce rostlinu nezahubilo.
Cibuloviny
Nesmíme zapomenout odstříhat
zasychající květy odkvétajícím
cibulovinám. Semenáčky by
měly přijít na řadu pro vyjednocování už zkraje dubna, než si
začnou konkurovat. Nyní je čas
odstranit plevel, aby nedostal
šanci vykvést. Pak bude likvidace
mnohem náročnější.
Zakládání trávníků
Čas je vhodný také na zakládání nových trávníků. Ideální je
polovina dubna. Zem má dostatek vláhy a semena se nespálí
od přímého slunce. V dubnu je
také velmi vhodné sázet ovocné stromy nebo živé ploty. Také
je dobré vysévat jarní česnek
a ředkvičky.
Skalka
Skalka je pro mnoho zahrádkářů
největší pýchou. Polovina dubna
je ideální pro její vyčistění, pro
setbu nových rostlinek – drobných letniček. Rostliny, které
pěstujeme v nádobách, hnojíme.
Nejlepší jsou pomalu se uvolňující hnojivové tyčinky a tablety.
Růže
V tomto měsíci se také pustíme
do péče o růže. Kdo chce, může
nové rostliny sázet vedle starých
růží a celý záhon pak prohnojit.
Starým růžím je třeba odhrnout
www.garent.cz
zeminu a seřezat je na 2 až 3
očka směrem do rostliny.
ÅƸÅƗÞéæìç—꥗饗æ¥
½áÖëãm•­­¡•Ëeéçê…ÞØÚ
§ª¥•«¬•ÀáÚØÖãî
âä×£¯•¬¬¬•®¦¦•ªª«¡•¬¬¬•®¦¦•ª«¬
Ovocné stromy
Je nutné důkladně prořezat
peckoviny, zbavit je uschlých
a poškozených větví. Pokud tak
neučiníme, živiny se budou snažit stromu pomoci a nedodají
patřičné vitamíny květům a budoucím plodům. Pokud chceme
vysazovat nové malé stromky,
pozor na mráz. Nejlépe je sázet
do prohřáté půdy.
Zelenina

ÑÀÄÅ2
Ѹ¿É¸»Ð£—
ÆŸ£—
»Í¼H¼—
ͺ¿Æ»ÆÍ)
¸—¹¸ÃÂ@ÅÆÍ)
¾¸ÉYÆ͗Íɸ˸
Zeleninu, lépe řečeno její výsev, si
připravíme doma do truhlíků. Má
ráda pokojovou teplotu a světlo. Není dobré nechávat truhlíky
„bez dozoru“, protože mají rády
vodu a je třeba je pravidelně
a často zalévat. Když nebudou
na očích, může se stát, že na ně
zapomenete. Záhony, do kterých
zelenina pak přijde, promíchejte
s dobrým kompostem.
(red)
inzerce
ÀÅ˼ÉÀ)ÉÆÍ)—»Í¼H¼—Í&¼ËÅ*—ÑÉ̹Å2£—
ÂÆÍÅ2£—¹ÐËÆÍ)—ͺ¿Æ»ÆÍ)—»Í¼H¼
æÙÚßæÛ·åæØåæ¥Úñ——M îîî¥åæØåæ¥Úñ
FOUKANÁ
IZOLACE
Polyfunkční objekt
na prodej
vidíte na
video tv klizoplaucesejk.cz
www.i
Kontakt: Luboš SEJK, tel.: 608 934 447
[email protected], Dobřejovice
HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ
KOBERCŮ A ČALOUNĚNÉHO NÁBYTKU MOKROU CESTOU
Mokrá cesta je opravdové praní s využitím
jedinečné technologie a použitím vysoce účinných
a ekologických přípravků.
TOPENÁŘSKÉ – INSTAL. PRÁCE
Kotle: Vaillant, Dakon, Protherm, Viadrus, Therm, Baxi, Destila, Karma, Mora, Immergas,
Hydrotherm, Quantum, DE DIETRICH
[email protected]
603 893 211, 603 496 032, 272 650 822, celý den, v top. sezóně i v So, Ne
a o svátcích, [email protected], www.atservis-teplo.cz
PRODEJ–SERVIS–SLUŽBY–PŮJČOVNA–BAZAR
Ittec, s.r.o.
AOS Modletice 106
251 01 Říčany u Prahy
323 616 222, [email protected]
Servis Praha: 777 921 222
Půjčovna: 777 921 213 (231)
www.ittec.cz
Ořezávačky
trávníku
Aerifikátory
7FSUJLVUÈUPSZt1ÓTLPWBǏLZ
Sečky a dosévačky
%SÈäLPWBǏFt1SPDzF[ÈWBǏFUSÈWOÓLV
Slupovačky drnu
Fukary, prutové brány
na servisní práce
Cena: 15 700 000,- Kč
Adresa: Žampiónová 59
Praha 22 – Pitkovice
MIMOSEZÓNSNLÍEVY
PRODEJ – MONTÁŽ – SERVIS
OPRAVY PLYNOVÝCH KOTLŮ
S tímto inzerátem
Prodáváme samostatně stojící dvoupodlažní dům určený
k podnikání a bydlení. Pozemek cca 1 100 m2, zastavěná
plocha cca 300 m2. Přízemí je nebytové určené k podnikání,
ve 2 NP s vlastním vstupem jsou 4 byty.
SLEVA 10%
Čistíme na tlakovém principu s následným odsáním nečistot. Čistíme koberce,
sedací soupravy, nebo jiné čalouněné vybavení, jak domácnostem, tak i firmám.
Kontakt: 736 205 854, [email protected]
6
www.nasregion.cz
Jak je to se změnou zubaře?
 Poradna – zdravotnictví
Americký úsměv (chápejte jako
zdravé a bílé zuby) není jenom
záležitostí trendu, ale především
zdraví. A určitě to znáte všichni.
Jedni jsou náchylní k přecitlivělosti při pití kávy, jiné trápí kazy.
Návštěva zubaře je nezbytná.
Ale co když vám stomatolog nevyhovuje. Věděli jste, že zubního
lékaře můžete měnit jednou za
3 měsíce od vstupní prohlídky
(registrace)? Proto jsme Oldřichu Tichému, mluvčímu VZP,
předali následující otázku: „Je
možné se u jiného zubaře registrovat dříve, než uplynou 3 měsíce od poslední registrace? Registrovala jsem se na soukromé
klinice, kde mě ošetřili výborně,
ale vzhledem k cenám bych zde
doléčování zubu finančně ne-
zvládla. Našla jsem
jiného lékaře, ale jak
teď s tou registrací? Jde nějak
vypovědět, nebo se musí čekat
na uplynutí 3 měsíců?“
Registraci vypovědět není možné, ruší se registrací novou. Není
ale problém nechat se ošetřit u jiného zubního lékaře, kterého jste
si našla. Ten pak vykáže provedené výkony pojišťovně k úhradě
běžným způsobem i u neregistrovaného pacienta. Registrace
jako taková (podpis formuláře) se
provede po uplynutí 3 měsíců od
předchozí registrace.
Při ošetření neregistrovaného pacienta stomatolog nemůže vykázat k úhradě pouze výkony, které
se vztahují k péči o registrovaného pacienta (tj. výkon, který lze
Občany k zapojení aktivně vyzývám
 pokračování ze str. 1
 Jaké jsou vaše konkrétní priority pro nejbližší čtyři roky?
Priority jsou naprosto jasné.
Hned po nástupu do funkce 5.
11. 2014 jsem musela kompletně zrealizovat projekt zlepšení
nakládání s tříděným odpadem.
Z dotace jsme získali popelářskou nástavbu na auto, nové
kontejnery na tříděný odpad
a vybudovali jsme nová třídicí
místa. Na jejich stavbu jsem v tu
chvíli měla 3 týdny. Celý projekt
musel být ukončen do ledna.
Státní fond životního prostředí
již provedl kontrolu projektu
a konstatoval, že je vše v pořádku. Dále probíhá obrovská
stavba čistírny odpadních vod
za 64 milionů, která je rovněž
z dotace a musí být dokončena
do září. Současně stavíme třetí
patro základní školy, kde vnikne deset nových tříd. Stavba
je nesmírně náročná, protože
probíhá za provozu. Musí být
dokončena do léta, stojí 33 milionů a opět je hrazena z dotace.
Čeká nás stavba nového mostku
přes Mnichovku, oprava komunikací, podali jsme žádost o dotaci na projekt zelené aleje podél hlavního průjezdu městem,
připravujeme výstavbu chodníků. Školu bychom rádi rozšířili
o novou jídelnu a tělocvičnu. Po
pěti letech musíme dotáhnout
do konce územní plán. Je toho
opravdu mnoho a čtyři roky jsou
hrozně krátké… Těch pět mě-
síců od voleb uteklo zběsilým
tempem.
 Jaké máte vy osobně kompetence a zkušenosti z komunální
politiky?
Šestnáct let jsem pracovala jako
reportérka v publicistickém pořadu, který se komunální politice
věnoval. Při každé reportáži jsem
musela nastudovat spoustu materiálů, zákonů, vyhlášek a směrnic,
konzultovat s právníky. Byla to
dobrá průprava. Také jsem zjistila, že kritizovat je velmi snadné a že být v kůži komunálního
politika je mnohem náročnější,
než se zdá. Poté, co jsem se stala
místostarostkou města, jsem došla k závěru, že by bylo dobré se
v oblasti mnohem více vzdělat.
Měla jsem to štěstí, že jsem byla
přijata na Univerzitu Karlovu,
kde jsem v posledních třech letech studovala magisterský obor
Veřejná a sociální politika. Bylo
to užitečné a znalosti mi v práci
moc pomáhají. Čtyři roky v pozici
místostarostky byly ale pro post
starostky tou nejlepší školou.
 Máte nějaký politický názor?
Spolupráce s veřejností, otevřená radnice, transparentní výběrová řízení, to je to, co prosazuji.
Pokud budeme byť jen minimálně tolerovat klientelistické vazby
a jakoukoliv korupci, nikdy se nic
nezmění. A já bych si moc přála,
aby se politika konečně změnila
a povolání „politik“ nemělo pejorativní význam, jako v současné době má.
Děkuji.
Sabina Sarkisovová
vykázat při vyšetření a současné
registraci pacienta, a výkon preventivní prohlídky). Ostatní ambulantní stomatologické výkony
hrazené z veřejného zdravotního
pojištění lékař vykazuje a pojišťovna platí bez ohledu na to, zda
je pacient u lékaře registrovaný,
či ne. Podstatné ale je, zda má
lékař smlouvu s pacientovou
zdravotní pojišťovnou.
Připomínám, že pojištěnec má
podle zákona o veřejném zdravotním pojištění právo na výběr poskytovatele zdravotních
služeb (lékaře, zdravotnického
zařízení), který je ve smluvním
vztahu k jeho zdravotní pojišťovně, a v případě registrujícího
poskytovatele může toto právo
uplatnit jednou za 3 měsíce.
To, že pacient u daného lékaře není
registrovaný, resp. je registrovaný u jiného, neomezuje zásadním
způsobem ani možnosti poskytnutí
potřebné péče o ostatních registrujících poskytovatelů. Např. praktický lékař má v případě potřeby
ošetřit neregistrovaného pacienta
v rámci tzv. nepravidelné péče,
kterou vykáže pojišťovně k úhradě
na zvláštním dokladu.
(red)
Mírná zima znamená
peníze na opravu silnic
STŘEDOČESKÝ KRAJ
V návaznosti na naši anketu
ohledně údržby silnic vám
přinášíme informaci týkající
se opětovně komunikací.
Středočeští silničáři letos
dosud ušetřili zhruba
100 miliónů korun na zimní
údržbě silnic, které nyní kraj
použije na jejich opravu.
Zatímco za posledních zhruba
deset let byly průměrné náklady okolo 350 milionů Kč, utratila Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje (KSÚS SK)
od 1. listopadu 2014 do 15. února 2015 za zajištění sjízdnosti
silnic přes 163 milionů Kč.
Zimní sezona skončila 31. března, ale vzhledem k dalším předpovědím lze očekávat, že se náklady na zimní období budou
pohybovat kolem 200 až 210
milionů Kč. Ušetřené peníze sil-
ničáři využijí na opravy vozovek
v jarních měsících.
Mírná zima = menší poškození komunikací
Mírnější zima a ne tak časté
prudké střídání teplot méně poškodilo povrch silnic. Přesto na
silnicích lze nalézt minimálně
jeden výtluk. Taková škoda byla
odstraňována místně z prostředků na běžnou údržbu. Opravy
výtluků se provádějí tzv. záplatováním. Na drobnější opravy je
využívána trysková metoda a konečně ke klasickým opravám se
užívá speciální asfaltová směs.
Celkově za tyto výspravy utratí
KSÚS průměrně ročně zhruba
asi 100 milionů Kč. Středočeský
kraj na běžnou údržbu svých silnic přispívá každým rokem částkou kolem jedné miliardy korun.
Pro letošní rok dostala KSÚS SK
od kraje na údržbu celkem 990
milionů korun. (red)
inzerce
JAN ČERNÝ – JENÍK s.r.o.
SKLENÁŘSTVÍ
Chcete mít stabilní 52',11œ52=32Ë(7!
3ė,9<'Ù/(-7(6,QDQHRÌHN YDQ¨Y¼GDMHXQ V
+OHG PHSU YÚ9 V
* logopedická terapie
* prevence poruch učení
* náprava poruch učení
tel.: 723 837 885
Lovecká 246 Ládví
251 68 Kamenice
www.logopedienovotna.wz.cz
e-mail: [email protected]
I.Č.O.: 01579983
&RRGY VEXGHPHRÌHN YDW
&RY PQDE¬GQHPH
t bezúhonnost a spolehlivost
t komunikativnost
[email protected]@CÖĸ+
tYJTĜDMNRSHR^OQNCDIDLU¸GNCNT
[email protected]¨[email protected]¤OQNUHYDRKTĹDAM¨SDKDENM
tU ¸[email protected]@[email protected]¸S¸CDM
[email protected]¨@[email protected]@[email protected]
t samostatnou práci
92/(-7(
Provozovna:
Praha 10 – Lipany, Do Potoků 35
GPS: 50°0‘2.711“N, 14°36‘53.007“E
Pracovní doba:
Po – Pá 8.00 – 16.00 hod.
Mobil v prac. době: 603 513 824
Tel.: 267 710 335, www.jeniksklo.cz
Jan Černý
Mobil nonstop: 603 416 410
e-mail: [email protected]
JK
Jsme plátci DPH
VEŠKERÉ SKLENÁŘSKÉ PRÁCE: (po dohodě provádíme práci v terénu)
ZZZGRRUƩQF]
18. – 19. 4. 2015
3.000 Kč ZPĚT
1.500 Kč ZPĚT
400 Kč ZPĚT
PŘI NÁKUPU NAD 15.000 Kč
PŘI NÁKUPU NAD 7.000 Kč
PŘI NÁKUPU NAD 2.000 Kč 1)
VELKÁ SOUTĚŽ O CENY
V HODNOTĚ 1 MILION Kč!
NAKUPTE • ZAREGISTRUJTE SE • ODPOVĚZTE
• VYHRAJTE
VYHRÁVÁ KAŽDÝ!2�
kika Čestlice, Pražská 135, 251 01 Čestlice • Po–Pá 1000 –2000, So–Ne 900 –2000
2015_duben_INZERCE_284x104.indd 3
1)
2)
Více na www.kika-soutez.cz
Více na www.kika.cz
26.03.15 13:58
Download

PDF JVR - Náš REGION