obchodní a servisní zastoupení firem
obchodní a servisní zastoupení firem
Thermo Scientific –divize laboratorní techniky
Arctiko . Bioquell . CLST . Erlab
EuroBioConcept . Evermed . HMC Europe . Labogene
Lancer . Ruskinn . Synbiosis . Syngene . Tecniplast
Thermo Scientific –divize laboratorní techniky
Arctiko . Bioquell . CLST . Erlab
EuroBioConcept . Evermed . HMC Europe . Labogene
Lancer . Ruskinn . Synbiosis . Syngene . Tecniplast
Laboratorní přístroje a technologie
pro LifeScience,
Přístroje
pro transfuzní pracoviště
zdravotnictví,
pharma a biotechnologické
Opět jsme se zdokonalili v naši službách!
laboratoře
Získali jsme oprávnění provádět služby akreditované zkušební laboratoře:
měření zařízení čistých prostor dle platných norem metodami:
defektoskopie, měření proudění, měření počtu částic
Zároveň již dlouhodobě působíme jako akreditovaná kalibrační laboratoř :
kalibrace měřících řetězců a indikačních teploměrů
v teplotním rozsahu -80°C až +60°C
výroba
centrifugy
šokové zmrazovače
Od roku 2000 vlastníme certifikát systému řízení:
skladování
mrazicí boxy
centrifugy malé, multifunkční
zařízení pro čisté prostory
krevní banky
gel – imaging a analýza
bezdrátový monitoring teplot
centrifugy velkoobjemové, ultracentrifugy biohazardy, laminární a ochranné boxy
elektroforézy a zdroje
Inkubátory CO2 , CO2 / O2
izolátory, bezodtahové digestoře
chladící boxy 0°C až +15°C
termostaty – chlazené, třepací
dekontaminační systémy
mrazící boxy –5°C až – 40°C,
anaerobní a hypoxické boxy
spektrofotometry, fluorometry, luminometry
kryo boxy do –86°C a –180°C
stolní a velkoobjemové lyofilizátory
purifikátory
řízené zmrazování LN2 -180°C
vakuové centrifugační koncentrátory
promývačky
šokové zmrazovače
myčky, autoklávy, sušičky
dávkovače
transportní boxy
příprava čisté vody
třepačky, topná hnízda
výrobníky ledu
systémy pro monitoring teploty
pipety a spotřební laboratorní plast
technologie chovu laboratorních zvířat
transport
transportní boxy chladicí, mrazicí
transportní boxy s příhřevem
kontrola
monitorovací systém SVP
poradenství
prodej
autorizovaný servis
validace
kalibrační a zkušební laboratoř
www.trigon-plus.cz
s připojením do LISu
03/2015
TRIGON PLUS spol. s r.o., Čestlice 93, 251 01 Říčany u Prahy
zápis v OR Praha, spisová značka C11127
IČ / DIČ: 46350110 / CZ46350110
www.trigon-plus.cz
[email protected]
tel.: +420 272 680 190, fax.:+420 272 680 914
www.trigon-plus.cz
...řešení pro vaši laboratoř
řešení pro vaši laboratoř...
mrazicí boxy na plazmu
12-ti vaková centrifuga
PDF mrazicí boxy na plazmu -40°C, vnitřní objem od 270 l až 625 l
Cryofuge 6500i /8500i





variabilní uspořádání interiéru - poličky, výsuvné koše
nebo výsuvné šuplíky s dělícími přepážkami
 bílé i celonerezové provedení, plné dveře, zámek, osvětlení
 vysoká teplotní homogenita, programovatelné odmrazování
 regulační systém se zálohováním, sledování historie provozních stavů
 několikanásobné alarmy, možnost přímého napojení do monitorovacích systémů
 kapacita vaků v koších: 140, 234, 288, 460, 547
 kapacita vaků v šuplících s pojezdem: 117, 195, 240, 384, 456

kapacita 12 vakových setů včetně vaků s filtrem
zakladače pro vaky s filtrem, zakladače pro výrobu trombocytů
33 programů, tvorba profilů, speciální profily pro transfuzní aplikace
monitorovací software
verze GLP s oddělenou chladící jednotkou
KR4i







kapacita 12 vakových setů včetně vaků s filtrem
zakladače pro vaky s filtrem i pro výrobu trombocytů
maximální výkon 4900 ot. (7300 x g)
32 programů, tvorba profilů
speciální programy pro transfuzní aplikace
funkce integrál pro přesné řízení centrifugačního profilu
monitorovací software
LTF -60°C/-45°C ; ULTF –86°C/ –45°C




kapacita 71l až 504 l
kovový interiér, bílé provedení pláště, závěsné koše, víko s osvětlením, zámek
digitální regulace se zálohováním, akustický i optický alarm
možnost napojení do monitorovacích systémů
8-mi vaková centrifuga
Cryofuge 5500i






krevní banka +4°C
BBR
kapacita 8 nebo 4 vakových setů včetně vaků s filtrem
zakladače pro vaky s filtrem, zakladače pro výrobu trombocytů
maximální výkon 10000 ot, 4400 ot. (5480 x g) s transfuzním rotorem
33 programů, tvorba profilů, speciální profily pro transfuzní aplikace
monitorovací software
ideální jako záložní i plnohodnotná malá transfuzní centrifuga






univerzální centrifuga


vnitřní objem od 130 l až po 2100 l
variabilní uspořádání interiéru, výsuvné šuplíky s dělícími přepážkami,
volitelně výsuvné košíky i police
bílé i celonerezové provedení, vnitřní osvětlení
prosklené izolační dveře, volitelně plné dveře, zámek
vysoká teplotní homogenita vyhovující všem doporučením pro skladování
transfuzních produktů
programovatelné odmrazování
regulační systém se zálohováním, možnost přímého napojení do monitorovacích systémů
kapacita 96, 144, 180, 280, 336, 360, 560, 672, 1008 vaků
MEGAFUGE 40/16 /8







nová řada univerzálních centrifugy THERMO, vhodná pro rutinní provoz
výkyvné rotory až 4 x 750 ml
unikátní kapacita například až 148x15 ml
úhlové rotory až 6x 250ml
maximální výkon 15200 ot./min, 25314x g
unikátní Autolock systém upínání rotoru bez klíče významně usnadňující obsluhu
robustní a velmi spolehlivé provedení
transportní boxy
EPRF transportní chladící a mrazicí boxy




přenosné chladicí a mrazicí boxy s kapacitou 18 až 65 l
teplotní rozsah -24°C až +10°C, digitální regulace, napájení 12/24 a 230 V
boxy lze vybavit monitorovacím systémem, robustní provedení
v nabídce také transportní boxy -24°C až +40°C
šokové zmrazovače plasmy
KLF









modelová řada s kapacitou 48, 24, 18, 9 vaků 500 ml
bezproblémové zmrazování také vaků 1000 ml
kontaktní, výkonný systém, rychlost mražení -30°C do 30 min
připravenost k provozu do 10-15 min, bez nutnosti odmrazování mezi cykly
plně automatický provoz, mikroprocesorové řízení
alarmové systémy kontrolující správné teploty
externí sondy pro kontrolu teploty přímo ve vaku
chlazení vzduchem, volitelně vodou, volitelně měřící vaky
monitorovací software
monitoring
MONITOROVÁNÍ teploty a dalších parametrů
stacionární záznamové ústředny pro sledování většího počtu měřených míst
rozsáhlé možnosti dalšího zpracování naměřených dat
 kabelové verze, LAN verze, bezdrátové verze, řada konfigurací
 přenosné měřiče - záznamové teploměry, datalogery
a řada dalších měřících přístrojů


...řešení pro vaši laboratoř
řešení pro vaši laboratoř...
mrazicí boxy na plazmu
12-ti vaková centrifuga
PDF mrazicí boxy na plazmu -40°C, vnitřní objem od 270 l až 625 l
Cryofuge 6500i /8500i





variabilní uspořádání interiéru - poličky, výsuvné koše
nebo výsuvné šuplíky s dělícími přepážkami
 bílé i celonerezové provedení, plné dveře, zámek, osvětlení
 vysoká teplotní homogenita, programovatelné odmrazování
 regulační systém se zálohováním, sledování historie provozních stavů
 několikanásobné alarmy, možnost přímého napojení do monitorovacích systémů
 kapacita vaků v koších: 140, 234, 288, 460, 547
 kapacita vaků v šuplících s pojezdem: 117, 195, 240, 384, 456

kapacita 12 vakových setů včetně vaků s filtrem
zakladače pro vaky s filtrem, zakladače pro výrobu trombocytů
33 programů, tvorba profilů, speciální profily pro transfuzní aplikace
monitorovací software
verze GLP s oddělenou chladící jednotkou
KR4i







kapacita 12 vakových setů včetně vaků s filtrem
zakladače pro vaky s filtrem i pro výrobu trombocytů
maximální výkon 4900 ot. (7300 x g)
32 programů, tvorba profilů
speciální programy pro transfuzní aplikace
funkce integrál pro přesné řízení centrifugačního profilu
monitorovací software
LTF -60°C/-45°C ; ULTF –86°C/ –45°C




kapacita 71l až 504 l
kovový interiér, bílé provedení pláště, závěsné koše, víko s osvětlením, zámek
digitální regulace se zálohováním, akustický i optický alarm
možnost napojení do monitorovacích systémů
8-mi vaková centrifuga
Cryofuge 5500i






krevní banka +4°C
BBR
kapacita 8 nebo 4 vakových setů včetně vaků s filtrem
zakladače pro vaky s filtrem, zakladače pro výrobu trombocytů
maximální výkon 10000 ot, 4400 ot. (5480 x g) s transfuzním rotorem
33 programů, tvorba profilů, speciální profily pro transfuzní aplikace
monitorovací software
ideální jako záložní i plnohodnotná malá transfuzní centrifuga






univerzální centrifuga


vnitřní objem od 130 l až po 2100 l
variabilní uspořádání interiéru, výsuvné šuplíky s dělícími přepážkami,
volitelně výsuvné košíky i police
bílé i celonerezové provedení, vnitřní osvětlení
prosklené izolační dveře, volitelně plné dveře, zámek
vysoká teplotní homogenita vyhovující všem doporučením pro skladování
transfuzních produktů
programovatelné odmrazování
regulační systém se zálohováním, možnost přímého napojení do monitorovacích systémů
kapacita 96, 144, 180, 280, 336, 360, 560, 672, 1008 vaků
MEGAFUGE 40/16 /8







nová řada univerzálních centrifugy THERMO, vhodná pro rutinní provoz
výkyvné rotory až 4 x 750 ml
unikátní kapacita například až 148x15 ml
úhlové rotory až 6x 250ml
maximální výkon 15200 ot./min, 25314x g
unikátní Autolock systém upínání rotoru bez klíče významně usnadňující obsluhu
robustní a velmi spolehlivé provedení
transportní boxy
EPRF transportní chladící a mrazicí boxy




přenosné chladicí a mrazicí boxy s kapacitou 18 až 65 l
teplotní rozsah -24°C až +10°C, digitální regulace, napájení 12/24 a 230 V
boxy lze vybavit monitorovacím systémem, robustní provedení
v nabídce také transportní boxy -24°C až +40°C
šokové zmrazovače plasmy
KLF









modelová řada s kapacitou 48, 24, 18, 9 vaků 500 ml
bezproblémové zmrazování také vaků 1000 ml
kontaktní, výkonný systém, rychlost mražení -30°C do 30 min
připravenost k provozu do 10-15 min, bez nutnosti odmrazování mezi cykly
plně automatický provoz, mikroprocesorové řízení
alarmové systémy kontrolující správné teploty
externí sondy pro kontrolu teploty přímo ve vaku
chlazení vzduchem, volitelně vodou, volitelně měřící vaky
monitorovací software
monitoring
MONITOROVÁNÍ teploty a dalších parametrů
stacionární záznamové ústředny pro sledování většího počtu měřených míst
rozsáhlé možnosti dalšího zpracování naměřených dat
 kabelové verze, LAN verze, bezdrátové verze, řada konfigurací
 přenosné měřiče - záznamové teploměry, datalogery
a řada dalších měřících přístrojů


obchodní a servisní zastoupení firem
obchodní a servisní zastoupení firem
Thermo Scientific –divize laboratorní techniky
Arctiko . Bioquell . CLST . Erlab
EuroBioConcept . Evermed . HMC Europe . Labogene
Lancer . Ruskinn . Synbiosis . Syngene . Tecniplast
Thermo Scientific –divize laboratorní techniky
Arctiko . Bioquell . CLST . Erlab
EuroBioConcept . Evermed . HMC Europe . Labogene
Lancer . Ruskinn . Synbiosis . Syngene . Tecniplast
Laboratorní přístroje a technologie
pro LifeScience,
Přístroje
pro transfuzní pracoviště
zdravotnictví,
pharma a biotechnologické
Opět jsme se zdokonalili v naši službách!
laboratoře
Získali jsme oprávnění provádět služby akreditované zkušební laboratoře:
měření zařízení čistých prostor dle platných norem metodami:
defektoskopie, měření proudění, měření počtu částic
Zároveň již dlouhodobě působíme jako akreditovaná kalibrační laboratoř :
kalibrace měřících řetězců a indikačních teploměrů
v teplotním rozsahu -80°C až +60°C
výroba
centrifugy
šokové zmrazovače
Od roku 2000 vlastníme certifikát systému řízení:
skladování
mrazicí boxy
centrifugy malé, multifunkční
zařízení pro čisté prostory
krevní banky
gel – imaging a analýza
bezdrátový monitoring teplot
centrifugy velkoobjemové, ultracentrifugy biohazardy, laminární a ochranné boxy
elektroforézy a zdroje
Inkubátory CO2 , CO2 / O2
izolátory, bezodtahové digestoře
chladící boxy 0°C až +15°C
termostaty – chlazené, třepací
dekontaminační systémy
mrazící boxy –5°C až – 40°C,
anaerobní a hypoxické boxy
spektrofotometry, fluorometry, luminometry
kryo boxy do –86°C a –180°C
stolní a velkoobjemové lyofilizátory
purifikátory
řízené zmrazování LN2 -180°C
vakuové centrifugační koncentrátory
promývačky
šokové zmrazovače
myčky, autoklávy, sušičky
dávkovače
transportní boxy
příprava čisté vody
třepačky, topná hnízda
výrobníky ledu
systémy pro monitoring teploty
pipety a spotřební laboratorní plast
technologie chovu laboratorních zvířat
transport
transportní boxy chladicí, mrazicí
transportní boxy s příhřevem
kontrola
monitorovací systém SVP
poradenství
prodej
autorizovaný servis
validace
kalibrační a zkušební laboratoř
www.trigon-plus.cz
s připojením do LISu
03/2015
TRIGON PLUS spol. s r.o., Čestlice 93, 251 01 Říčany u Prahy
zápis v OR Praha, spisová značka C11127
IČ / DIČ: 46350110 / CZ46350110
www.trigon-plus.cz
[email protected]
tel.: +420 272 680 190, fax.:+420 272 680 914
www.trigon-plus.cz
Download

News transfuzní pracoviště