Aktuální možnosti financování obnovy a uchování kulturního dědictví
Krajský úřad Zlínského kraje a Omnium z.s.
Vás zvou na seminář k problematice
Aktuální možnosti financování
obnovy a uchování kulturního dědictví
pod záštitou Ing. Ladislava Kryštofa, člena Rady Zlínského kraje
30. dubna 2015 od 9 hodin
14|15 BAŤŮV INSTITUT, SÁL „A“, budova 15 továrního areálu, Vavrečkova
7040, Zlín
Program semináře
08.30
Registrace
09.00
Zahájení a úvodní slovo Ing. L. Kryštofa
09.10
Ing. Michaela Exnarová, MK ČR
Dotační programy MK ČR v oblasti ochrany a
péče o nemovité i movité kulturní dědictví,
(změny, termíny, hodnoty, doporučení)
10.00
Mgr. Kateřina Matýšková, MK ČR
Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP)
10.40
Mgr. Tomáš Chmela, SMS ČR
Budoucí možnosti MAS
11.20
Přestávka
11.30
Ing. Jakub Děd, Omnium
Informace:
Omnium z.s.
Program přeshraniční spolupráce 2014 -2020
INTERREG V-A Slovensko – Česká republika
12.00
Ing. Eva Majchráková, Ministerstvo kultury SR
Program MK SR - Spolupráce
s nezaměstnanými při záchraně torzální
architektury (hrady, zaniklé kostely, ruiny,
parky)
12.30
Ing. Jakub Děd
Tel.: 739 385 928,
E-mail: [email protected]
www.omniumos.cz
Přihláška a registrace na seminář:
E-mail:
[email protected]
Ing. Jakub Děd, Omnium
Státní programy podpory, nadace
MZe Dotační program 16 - Udržování a obnova
kulturního dědictví venkova - základní informace
Seminář je součástí cyklu „Monumenta VIVA“
připraveného s podporou Ministerstva kultury ČR
Podpora
přihláška - [email protected]
Mediální partner
Download

Aktuální možnosti financování obnovy a uchování kulturního dědictví