Rezervace
5
Rezervace
3
5
5
2
Rezervace
3
5 a)
5
5
5
1út
3
5
5
3
5
3
5
5
5
5
5
3
3
2
3
3
2
1čt
5
5
5
3
2
1čt
1čt
5
5
5
5
3
2
3
3
2
1čt
3+1
C3
B5
5
3
5
5
2
1čt
1čt
1čt
B5
C5
C3
C5
3+1
5
5
5
5
5
5
5*
5*
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
SITE INSP.
5
5
5
5
5
5
SAMPLING
Praha
5
5
5
5
5
5*
5
5
SHOP INSP.
1čt
3+1
B3
5
5
3
2
3+1
C5
5
KTG technolog
5
3
2
5
5
5
3
2
3+1
5
5*
API 570
5
5
5*
KTK technik
3
5
5
5
5
5
3
2+1
5
API 653+580
Označení středisek v plánu školení:
5
3
2
3+1
5
5
3
3
5
5
API 510
RTG INTERPR.
5
B4
KTG inspektor
THIRD PARTY
INSP.
5
3+1
5
5
1út
5
3
5
Termíny recertifikačních zkoušek pro RT, UT, MT, PT, ET a LT na základě dohody
5*
5
3
3
3
2
3+1
IWI-C
5
5
CRI
SHOP/
SITE
INSP.
5
3
5
3
5
5
3
3
CWI
KOR
3
5
5
2+1
IWI-S
51
5
5
3
B3
IWI-B
50
5
3
2+1
LT2HS **
49
4
5
1čt
2+1
48
1út
3
5
3
5
2
2
TM ***
5
5
1út
5
3
5
2
1 čt
VT (GAS)
kontrolor plast *
WIP
3
5
5
5
47
3
VT odlitků
Recertifikace
5
5
3
5
4
4 b)
3
5
3
3
5
3
46
5
5
5
5
45
5
3
VT kontrola svarů
VTP (TÜV Nord ČR)
Basic
5
5
5
VT 2dw doškolení
PLANT INSP.
5
4
3
3
MECH.
EQ.
44
3
5
5
2
WELDING
PERSONNEL
43
1út
5
3
5
2
LT
42
5 a)
3
3
VT
41
5
1út
3
1
2dw
40
3
5
4
3
2
ET
39
5
3
3
NDT
38
4 b)
5
3
PT
37
4
5
3
5
1út
3
2
1
36
5
5
1
MT
35
5
3
UTT
34
5
1
UT
27
5
3
2WE
26
14.-18.12.
5
2
RT
25
7. - 11.12.
24
4
30.11.-4.12.
23
5
23.- 27.11.
22
16.-20.11.
(17.sv.)
21
9.11.-13.11.
20
2.11.-6.11.
19
19.-23.10.
8.6.-12.6.
18
26.-30.10.
(28.sv.)
1.6.-5.6.
17
12.-16.10.
25.5.-29.5.
16
5.10.-9.10.
18.5.-22.5.
15
4
28.9.-2.10.
(28.sv.)
11.5.-15.5.
14
5
21.9.-25.9.
4.5.-8.5.
(8.sv.)
13
14.9.-18.9.
27.4.-1.5.
(1.sv.)
12
7.9.-11.9.
20.4.-24.4.
11
31.8.-4.9.
13.4.-17.4.
10
24.8-28.8.
6.4.-10.4.
(6 sv.)
9
17.8.-21.8.
30.3.-3.4.
8
29.6.-3.7.
23.3.-27.3.
7
15.6.-19.6.
16.3.-20.3.
6
1
22.6.-26.6.
9.3.-13.3.
5
2.3.-6.3.
4
23.2.-27.2.
3
16.2.-20.2.
2
2.2.-6.2.
1
9.2.-13.2.
26.1.-30.1.
Stupeň/týd.
19.1-23.1.
Termín: (pracovní
týden)
12.1.-16.1.
M
e
t
o
d
a
5.1.-9.1.
P
r
o
c
e
s
29.12.-2.1
(1.sv.)
ATG - Termíny školení pro rok 2015
Plzeň
Ostrava
3
Kurzy začínají zpravidla v pondělí ve vyznačeném týdnu (vyjma UTT,VT2dw doškolení) a mají trvání dané číslicí indexu - příklad:
VT kontrolor ocel /plast (GAS) - 3 dny školení pro ocel a 1 den plast (zahrnuje rozsah VT2dw + 1 den školení plast)
LT2HS - školení 3 dny + 1 den zkouška, která následuje bezprostředně další den po ukončení kurzu
TM - technologický modul
5
5
ATG/ČSÚ Ostrava
... školení probíhá v Praze, délka trvání je 3 dny školení
V případě, že v plném týdnu pořádání kurzu je svátek, každý den výuka trvá 10 hodin!
Další vysvětlivky na 2. straně
Platnost od: 01/04/2015
ATG s.r.o.,
Beranových 65
199 02 Praha 9 – Letňany
Kontakty:
Email:
+
[email protected]
(
)
Tel.:
Mob.:
+ 420 273 037 630
+ 420 731 471 892
Doplňující informace ke školením ATG
Školení: RT, UT, MT, PT, ET, VT a LT
VT / VTP – vizuální kontrola svarů dle ISO 17637; VTP - v. kontrola povrchů (ATG CERT, TÜV Nord)
dle ISO 9712, SNT-TC-1A, EN4179/NAS410, ISO 11484, API, AWS, EN ISO/IEC 17024 - 2 dny – 16 hodin školení (zpravidla pondělí+úterý). Zkouška dle termínů ATG CERT,certifikace ATG CERT, TÜV Nord
Informace ke školení podle ISO 9712 pro stupně 1, 2 a 3:
• školení stupně 1 je vyznačeno v řádku stupně 1
• školení stupně 2 (platí pro uchazeče proškolené ve stupni 1)
• přímý přístup ke stupni 2 - uchazeč musí absolvovat jak školení stupně 1, tak i školení stupně 2
• přímý přístup ke stupni 3 - uchazeč musí absolvovat jak školení stupně 1 tak i stupně 2 a 3
• další speciální kurzy jsou organizovány po individuální dohodě s klientem
VT dle EN 1370 – Vizuální kontrola ocelových odlitků
- 2 dny – 16 hodin školení (zpravidla pondělí+úterý)Zkouška dle termínů ATG CERT,certifikace ATG CERT
VT svarů na plynovodech a plynovodních přípojkách (odborné stanovisko - OS GAS č. 120/2014)
- 3 dny školení VT2dw dle ISO 9712 + zkouška v ATG CERT (certifikace ATG CERT / TUV NORD Czech / Reaktortest)
- 1 den školení kontrolor VT plast + zkouška (osvědčení vydané ATG CERT v rozsahu kontrolor VT plast)
Pozn.: Kvalifikační zkoušky lze skládat pro VT2dw i pro VT plast v 1 kalendářní den.
Počty hodin školení ve Školicím středisku ATG pro jednotlivé metody a stupně:
Metoda
Stupeň 1
Stupeň 2
Stupeň 2
Stupeň 3
(ze stupně 1)
(přímý přístup 1+2)
*
RT
72
80
152
40
UT
64
80
144
40
MT
24
40
64
32
PT
24
40
64
24
ET
40
64
104
48
VT
--40
24
--64
32
LT B
--64
40
LT C
Basic
RT2we dle ISO 9712 – Hodnocení radiogramů svarových spojů
- 9 dnů – 72 hodin školení, 5 dnů všeobecná část a)+ 4 dny praktika část b), termíny také po individuální dohodě
LT2HS – kvalifikace v metodě zkoušení netěsností (LT) zaměřená na "Vodní zákon"
- Kontrolu těsností potrubí a nádrží („Vodní zákon“)
- 3 dny – 24 hodin školení, 4. den zkouška (pondělí – čtvrtek)
WIP – kvalifikace svářečského inspekčního personálu
(IWIP International Welding Inspection personal), IWI TM: svářečský technolog (povinná část školení od 1. 1. 2012)
- Funkce: svářečský inspektor: IWI-B – základní, IWI-S – standardní, IWI-C – komplexní.
- Termín zkoušky je stanoven dohodou na konci školení.
TM * - je vždy podmínkou, pokud není doložena kvalifikace v oblasti IWI, počet hodin školení je dle
výběru úrovně IWI. Je možné snížit rozsah hodin doložením kvalifikace v oblasti NDT.
LT a VT stupeň 1 jen po vzájemné dohodě, standardně přímý přístup do stupně 2
--
--
--
40
* Hodiny školení pro stupeň 3 lze redukovat v souladu s požadavky Tab. 2 EN ISO 9712:2012
KOR – kvalifikace a certifikace v oboru koroze a protikorozní ochrany
- Funkce: stupeň 1 – KTK – korozní technik, stupeň 2 – KTG – Korozní technolog,
stupeň 3 – KI – korozní inženýr/inspektor. Termín zkoušky je stanoven dohodou v závěru školení.
- Termín zkoušky je stanoven dohodou v závěru školení.
- Kurz je možné uspůsobit potřebám zákazníka podle dohody a početnosti v kurzu.
Certifikace, které můžete s kvalifikací od ATG získat, jsou podle norem a předpisů:
ISO 9712, SNT-TC-1A, EN 4179 / NAS410, LT2HS, IWI, UTT, ISO 17637, VT 1370,
VT - DÍLENSKÝ KONTROLOR, GAS TPG 921 02, IWIP IAB-041-200I/EWF-450-02, ASME Code
Závěrečné zkoušky a certifikaci Vám efektivně zajistí ATG CERT (www.atgcert.cz).
Ke zkouškám je nutné se vždy přihlásit předem na [email protected]!
BASIC: zkouška Basic je nutná pro získání certifikace ve stupni 3
Školení obsahuje technické znalosti z nauky o materiálech a výrobních technologiích, dále pak znalosti
certifikačního a kvalifikačního systému certifikačních orgánů založeného na normě ISO 9712
a všeobecné znalosti nejméně 4 metod, z nichž jedna je metoda objemová - UT nebo RT.
UTT – měření tlouštěk ultrazvukovými tloušťkoměry
- 8 hodin školení – vždy v úterý v označeném týdnu
nebo dle dohody, zkoušky dle termínů ATGCERT
VT2dw dle ISO 9712 – Přímé vizuální zkoušení svarových spojů
- 3 dny – 24 hodin školení, (pondělí – středa)
- Přechod z VT dle EN 970 nebo VTP do kvalifikace VT2dw dle ISO 9712
- 8 hodin školení vždy v označeném týdnu zpravidla čtvrtek, certifikace ATG CERT
Podrobnější informace o školeních a následné certifikaci - viz:
www.atg.cz
nebo
brožura INFO (CZ)
+ Email:
PLANT INSPECTION a THIRD PARTY INSPECTION
- Plant Inspections: pro API 510/570/653, ASME B30 serie (Overhead and Gantry Cranes) - inspekce provoz. zařízení
- Third Party Inspections: jedná se o školení zaměřené na inspekční procesy prováděné během výroby - Shop inspekce
a při výstavbě - Site inspekce.
- Tato školení provádíme standardně v Anglickém jazyce, lze je však přizpůsobit Vašim požadavkům.
- Plant inspections + Third Party Inspections lze zkrátit na 40 h v případě splnění předchozí kvalifikace a praxe ve
svařování a NDT. Zkrácení kurzu ve stupni 2, pokud jsou splněny tyto podmínky:
1) Kvalifikace minimálně ve 2 NDT metodách
2) Minimálně 2 roky praxe v případě VŠ a 3 roky v případě SŠ v příslušném sektoru
SAMPLING (vzorkování)
- Statistické přejímky dávek výrobku podle atributů (ANSI/ASQ Z1.4) nebo proměnných (ANSI/ASQ Z1.9)
[email protected]
( Tel.:
+ 420 273 037 630
) Mob.:
+ 420 731 471 892
Download

Kalendář kurzů 2015