1. Národní kongres Vzácné kožní nemoci
1st National Congress on Rare Skin Diseases
PROGRAM
Pátek 17. dubna 2015
13:00 – 13:30




Zahájení kongresu
Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., MHA
Prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
Prof. MUDr. Milan Macek ml., DrSc., MHA
Anna Arellanesová: Česká asociace pro vzácná onemocnění
13:30 – 15:30
13:30 – 13:45
13:45 – 14:00
14:00 – 14:15
14:15 – 14:30
14:30 – 14:45
14:45 – 15:00
15:00 – 15:15
15:15 – 15:30
Vzácné nemoci – interdisciplinární spolupráce
Předsedající: Prof. MUDr. Milan Macek ml., DrSc., MHA, Prof. MUD. Viktor Kožich, DrSc.
Prof. MUDr. Milan Macek ml., DrSc., MHA, (Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FNM,
Praha):
Vzácná onemocnění: přehled současných evropských doporučení a iniciativ
Prof. MUDr. Pavla Doležalová, DrSc. (Pediatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha):
Vzácná revmatologická onemocnění s kožními projevy
Prof. MUD. Viktor Kožich, DrSc. (Ústav dědičných a metabolických poruch 1. LF UK a VFN, Praha):
Vzácná metabolická onemocnění s kožními projevy
MUDr. Kateřina Kubáčková, Ph.D. (Onkologická klinika 2. LF UK a FNM, Praha):
Vzácné kožní nádory z pohledu onkologa
Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., MUDr. Marek Novotný (Klinika nefrologie, IKEM, Praha):
Komplex tuberózní sklerózy – pohled neurologa
MUDr. Jana Malíková, Ph.D., Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. (Pediatrická klinika 2. LF UK a FNM, Praha):
Vzácná endokrinní onemocnění s kožními projevy
MUDr. Josef Štolfa (Ústav všeobecného lékařství 2. LF UK, Praha) :
Vzácná kožní onemocnění z pohledu praktického lékaře a pregraduální výuky
MUDr. Alice Krebsová, Ph.D. (Oddělení patofyziologie a kardiovaskulárních systémů, IKEM, Praha):
Možnosti klinické a molekulární genetiky a její integrace do klinické medicíny na modelu
vzácných dědičných kardiovaskulárních onemocnění
15:30 – 16:00
Přestávka
16:00 – 18:15
Vzácné nemoci kůže – péče o nemocné
Předsedající: MUDr. Veronika Křížková, MBA, MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D.
Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., MHA (Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB, Praha):
Jsou vzácné kožní nemoci jen vrozené?
Prof. Martin Laimer, MD (Salzburg):
Epidermolysis bullosa centre care
MUDr. Bořivoj Petrák, CSc. (Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FNM, Praha):
Neurokutánní syndromy
Prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc. (Dermatovenerologická klinika MU a FN NUSA, Brno):
Kožní T-buněčné lymfomy na I. DVK v Brně
Doc. MUDr. Denisa Kacerovská, Ph.D. (Bioptická laboratoř, Plzeň):
Možnosti diagnostiky z pohledu patologa
Prim. MUDr. Martin Molitor, Ph.D., MUDr. Alexander Vatľak, MUDr. Lucie Kalinová, Ph.D. (Klinika
plastické chirurgie 1. LF UK a NNB, Praha):
Mezioborová spolupráce při řešení rozsáhlých kožních afekcí
MUDr. Veronika Křížková, MBA (Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB, Praha):
Primární lymfedém
Doc. MUDr. Hana Jedličková, Ph.D. (Dermatovenerologická klinika MU a FN, Brno):
Novinky v diagnostice a léčbě onemocnění skupiny pemphigus vulgaris
Doc. MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D. (Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha):
Léky na vzácná onemocnění – jak posuzovat jejich přínos a náklady?
16:00 – 16:15
16:15 – 16:30
16:30 – 16:45
16:45 – 17:00
17:00 – 17:15
17:15 – 17:30
17:30 – 17:45
17:45 – 18:00
18:00 – 18:15
18:15 – 19:15
Uvítací koktejl (restaurace hotelu Angelo)
Sobota 18. dubna 2015
9:00 – 10:45
9:00 – 9:20
9:20 – 9:40
9:40 – 10:00
10:00 – 10:15
10:15 – 10:30
10:30 – 10:45
Genodermatózy
Předsedající: Prim. MUDr. Štěpánka Čapková, MUDr. Anna Jiráková, Ph.D.
Prim. MUDr. Štěpánka Čapková (Dětské kožní oddělení FNM, Praha):
Genodermatózy u dětí - možnosti diagnostiky v ČR
Prof. Hans Christian Hennies, MD (Innsbruck):
Rare disorders of cornification: From mutations to pathophysiology
Prof. Katja Eckl, MD (Innsbruck):
Rare keratinsation disorders – from gene to therapy: In-vitro disease modelling and patientspecific protein replacement approaches
Prof. Nikolai Tsankov, Prof. Jana Kazandjieva (Sophia):
Kindler syndroma
MUDr. Anna Jiráková, Ph.D. (Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB, Praha):
Pachyonychia congenita
Doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc., MUDr. Irena Bartošová (Dermatovenerologická klinika MU a FN,
Brno):
Vzácná forma porokeratózy
10:45 – 11:30
Přestávka, prohlídka posterů
11:30 – 13:00
Vzácné dermatózy u dětí a dospělých – možnosti léčby
Předsedající: MUDr. Darina Zelenková, Doc. MUDr. Martin Tichý, Ph.D.
Prof. Torello Lotti, MD (Florence):
Low dose cytokines oral treatment of Vitiligo and Other Rare Skin Diseases
MUDr. Josef Mališ, MUDr. Veronika Stará (Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN
Motol, Praha):
Systémová léčba infantilních hemangiomů
MUDr. Darina Zelenková (Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB, Praha):
Léčba hemangiomů u dětí z pohledu dermatologa
Odb. as. MUDr. Martin Tichý, Ph.D. (Klinika chorob kožních a pohlavních LFUP a FN, Olomouc):
Kožní komplikace biologické léčby psoriázy a chorob příbuzných z pohledu patogeneze
MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D. (Dermatovenerologická klinika MU a FN NUSA, Brno):
Neobvykle probíhající případ atypické mykobakteriózy
MUDr. Zuzana Sečníková (Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB, Praha):
Vzácné infekce kůže u transplantovaných
11:30 – 11:50
11:50 – 12:05
12:05 – 12:20
12:20 – 12:35
12:35 – 12:50
12:50 – 13:00
13:00 – 13:30
Sympozium Benemedo
13:30 – 14:00
Přestávka
14:00 – 15:00
Vzácné dermatózy u dětí a dospělých – možnosti léčby
Předsedající: Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., MHA, Prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
Prof. Jana Kazandjieva, Prof. Nikolai Tsankov (Sophia):
Dermatosis neglecta
Prim. MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D. (Dermatovenerologická klinika MU a FN, Brno):
Obtížně diferencovatelné onemocnění pojiva – kazuistika
Ing. MUDr. Jana Kýrová, MUDr. Blanka Pinková, RNDr. Lenka Fajkusová, CSc., MUDr. Renata
Gaillyová, Ph.D., MUDr. Karel Veselý, Ph.D., MUDr. Hana Bučková, Ph.D. (Dětské kožní oddělení
Pediatrické kliniky FN, Brno):
Komplexní péče o pacienty s vzácným onemocněním na DKO PEK FN Brno
MUDr. Martina Džambová (Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB, Praha):
Dermatitis herpetiformis
14:00 – 14:15
14:15 – 14:30
14:30 – 14:45
14:45 – 15:00
15:00 – 15:15
Vítěz soutěže o nejlepší poster
Prezentace nejlepšího posteru formou přednášky
15:15
Závěr kongresu
Vyhlášení cen:
kvíz k přednáškám
kvíz z historie dermatovenerologie
ceny o nejlepší poster
Download

1. Národní kongres Vzácné kožní nemoci 1st National Congress on