květen 2015
duben 2015
po
út
pá
so
ne
po
út
st
čt
pá
so
ne
5
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
Nedělní bohoslužba 9:15
Skupinka u
Kutmanů Třeboň
10:00
Skupinka Rapšach
14:30
Nedělní bohoslužba 9:15
Skupinka pro
ženy 19:00
Klub pro mládež
17:00
Skupinka u
Škopků 16:30
Klub Awana ZŠ
N. Vráto 16:30
Nedělní bohoslužba 9:15
Slovo: Štěpán
Beran
Klub pro dorost
17:00
Romská skupinka 17:00
Výlet do Vyššího
Brodu - vodopády pro děti info
J.Tůma
Večerní modlitby
20:00
Mladí dospělí
19:00
st
čt
pá
so
ne
1
2
3
4
Klub pro mládež
17:00
Klub pro dorost
17:00 změna - u
Roubíků!!!
Skupinka u
Kutmanů Třeboň
10:00
Skupinka Rapšach 14:30
Skupinka u
Škopků 16:30
Klub Awana ZŠ
N. Vráto 16:30
Mladí dospělí
19:00
Setkání nad Biblí
17:00
Kavárna Ionia Přednáška na
téma Exorcismus 17:00
po
út
st
čt
červen 2015
Slovo: Štěpán
Beran
Setkání nad Biblí
17:00
Večerní modlitby
20:00
Slovo: Petr
Škopek
Nedělní bohoslužba - Třeboň
14:00
Večerní modlitby
20:00
6
4
5
6
7
8
9
10
Skupinka pro ženy
19:00
Klub pro mládež
17:00
Skupinka u
Škopků 16:30
Romská skupinka
17:00
Projekt Noe Vyškov 9:00
Nedělní bohoslužba 9:15
Výlet pro děti
sklárna info J.
Tůma
Slovo: Petr Škopek
7
8
9
10
11
12
Skupinka pro
ženy 19:00
Klub pro mládež
17:00
Skupinka u
Škopků 16:30
Romská skupinka
17:00
Awana hry Písek
info J. Tůma
Nedělní bohoslužba 9:15
Ovečka – setkání
rodin 10:00
Riegrova 17
Téma: Očkování
dětí
Slovo: Petr
Škopek
Klub pro dorost
17:00
Nedělní bohoslužba - Třeboň
14:00
Mladí dospělí
19:00
Klub pro dorost
17:00
14
15
16
17
18
19
Muž podle Božího
srdce 19:00
Klub pro mládež
17:00
Skupinka u
Škopků 16:30
Skupinka u
Kutmanů Třeboň
10:00
Skupinka Rapšach 14:30
Nedělní bohoslužba 9:15
2. kolo biblické
soutěže - Kolín
Klub pro dorost
17:00
Mladí dospělí
19:00
Klub Awana ZŠ
N. Vráto 16:30
Setkání nad Biblí
17:00
9
10
11
12
13
14
Muž podle
Božího srdce
19:00
Klub pro mládež
17:00
Skupinka u
Škopků 16:30
Skupinka u
Kutmanů Třeboň
10:00
Skupinka Rapšach 14:30
Nedělní bohoslužba 9:15
Třeboň - výlet na
kolech, info
P.Škopek
Slovo: Štěpán
Beran
Klub pro dorost
17:00
Mladí dospělí
19:00
Nedělní bohoslužba - Třeboň
14:00
Klub Awana ZŠ
N. Vráto 16:30
Setkání nad Biblí
17:00
Večerní modlitby
20:00
Večerní modlitby
20:00
Večerní modlitby
20:00
13
8
11
12
13
14
15
16
17
Muž podle Božího
srdce 19:00
Klub pro mládež
17:00
Skupinka u
Škopků 16:30
Nedělní bohoslužba 9:15
Slovo: Vašek
Bednář
Klub pro dorost
17:00
Večerní modlitby
20:00
Mladí dospělí
19:00
15
16
17
18
19
20
21
Skupinka pro
ženy 19:00
Klub pro mládež
17:00
Skupinka u
Škopků 16:30
Klub Awana ZŠ
N. Vráto 16:30
Nedělní bohoslužba 9:15
Slovo: Pavel
Bouchal
Klub pro dorost
17:00
Romská skupinka 17:00
Regionální
setkání vedoucích Awana, info
J.Tůma
Večerní modlitby
20:00
Mladí dospělí
19:00
Slovo: František
Flek
Nedělní bohoslužba - Třeboň
14:00
Večerní modlitby
20:00
20
21
22
23
24
Skupinka pro
ženy 19:00
Klub pro mládež
17:00
Skupinka u
Škopků 16:30
Klub Awana ZŠ
N. Vráto 16:30
Nedělní bohoslužba 9:15
Klub pro dorost
17:00
Romská skupinka
17:00
Slovo: Martin
Moldan - biskup
AC
Mladí dospělí
19:00
25
26
18
19
20
21
22
23
Skupinka pro ženy
19:00
Klub pro mládež
17:00
Skupinka u
Škopků 16:30
Klub Awana ZŠ N.
Vráto 16:30
Nedělní bohoslužba 9:15
Klub pro dorost
17:00
Romská skupinka
17:00
Slovo: Petr Škopek
Mladí dospělí
19:00
Nedělní bohoslužba - Třeboň
14:00
28
29
30
Porada spolupracovníků, sbor AC
17:30
Muž podle Božího
srdce 19:00
Klub pro mládež
17:00
Skupinka u
Škopků 16:30
22
23
24
25
26
27
28
Muž podle
Božího srdce
19:00
Klub pro mládež
17:00
Skupinka u
Škopků 16:30
Skupinka u
Kutmanů Třeboň
10:00
Skupinka Rapšach 14:30
Nedělní bohoslužba 9:15
Večerní modlitby
20:00
25
26
27
28
29
30
31
Muž podle Božího
srdce 19:00
Klub pro mládež
17:00
Klub pro dorost
17:00
Skupinka u
Kutmanů Třeboň
10:00
Skupinka Rapšach
14:30
Nedělní bohoslužba 9:15
Klub pro dorost
17:00
Skupinka u
Škopků 16:30
Mladí dospělí
19:00
Mladí dospělí
19:00
Klub Awana ZŠ N.
Vráto 16:30
Noc Kostelů
Slovo: Štěpán
Beran
Večerní modlitby
20:00
Klub pro dorost
17:00
Mladí dospělí
19:00
Nedělní bohoslužba - Třeboň
14:00
Večerní modlitby
20:00
27
24
29
30
Setkání nad Biblí
17:00
Slovo: Pavel
Bouchal
Večerní modlitby
20:00
Download

červen 2015 květen 2015