Srdečně Vás zveme na poutní zájezd
Svatojakubská pěší pouť
do Santiago de Compostela
s návštěvou Fatimy, Lurd, Garabandalu, Nice
a koupáním na Francouzské riviéře
Termín: 11. 8. – 23. 8. 2015
Cena: 14.770.- Kč
Uzávěrka přihlášek: 31. 3. 2015!
Camino Portugeze – od 12. století až do současnosti směřují poutníci z Lisabonu, Santarém, Coimbry, Porta,
Braga ... po této trase až do Santiaga. Trasa je obohacena přítomností historických měst, kostelů, klášterů, kaplí,
Božích muk, mostů ... Naše trasa začíná na břehu řeky Minho ve městě Tui a končí u hrobu sv. Jakuba.
V ceně je zahrnuto: letecká doprava Praha – Lisabon, letištní poplatky, lux bus, 4x ubytování, 3x snídaně,
1x večeře, průvodce, duchovní doprovod, cestovní pojištění
V ceně není zahrnuto: ubytování po pěší trase, která je lemována ubytovnami označenými jako
"Albergue/Refugio" cena cca 10-15 EUR/osoba/noc (snídaně cca 2,50 EUR, večeře cca 7,- EUR)
Kontakt – přihlášky: Diecézní centrum pro seniory, Velké nám. 35, 500 01 Hradec Králové, telefon 495 063 661,
mobil 737 215 328, email: [email protected], web: www.dcshk.cz
Program zájezdu (je spojen s každodenní mší svatou):
1. den:
Odlet z Prahy do Lisabonu v podvečer, přesun do Fatimy jednoho z nejznámějších poutních míst v Evropě. V roce
1917 se zde třem dětem zjevovala Panna Maria. Děti dostaly poselství, známé jako Fatimské proroctví. Až 70 000
lidí bylo při posledním zjevení 13. října svědkem výjimečného fenoménu na obloze, který byl nazván "tanec
slunce". Ubytování.
Pokračování na další straně
1
2. den:
Po snídani náboženský program ve Fatimě. Bazilika s hroby blahoslaveného Františka a Hyacinty Marto a také
sestry Lucie. Mše svatá, křížová cesta, osobní modlitby u Kaple zjevení, adorace. V odpoledních hodinách odjezd do
Ponte de Lima, cestou návštěva rodného domu tří vizionářů Lucie Santos, Francisca Marto a Jacinta Marto
v Aljustrelu, ubytování v Albergue/Refugio.
3. – 8. den:
Ráno začíná pěší pouť, která trvá 6 dní, je dlouhá 115 km a vede přes malebnou Galicii. Začínáme kratší trasou,
ubytování již v odpoledních hodinách. Provincií protéká tolik malých řek, že si vysloužila název „Země tisíce řek“.
Ve středověku byly vybudovány pro poutníky přicházejících po Portugalské cestě z jihu románské kostely, mnohé
jsou zachovány dodnes. Tui – klášter sv. Doroty kde žila sestra Lucie. Opevněná katedrála nad městem chránila
hranice a zvenku vypadá jako hrad. Dále vede cesta přes Porrino, známé exportem růžového granitu a přes
městečko Redondela, kde se každoročně koná gastronomický festival a servírují se malé sépie "choco". Zachoval se
románský farní kostel zasvěcený sv. Faustovi. K nejvýznamnějším moderním stavbám města patří viadukt na trase
Vigo – Ourense – Madrid. Caldas de Reis – je považováno za zahradu Galicie. V r. 400 se zde konal Galicijský koncil
(zasedání biskupů). Od roku 569 sídlo biskupa. Mezi poutníky, kteří město navštívili, patřil i sv. Tomáš
z Cantenburry. Je mu zasvěcen kostel vybudovaný na místě královského paláce. V architektuře kostela jsou
zakomponovány původní části paláce ve kterém se narodil panovník Alfonz VII. Proto v názvu "de Reis". Za vlády
Filipa II. město získalo nezávislost. Usadilo se zde mnoho šlechticů, kteří byli osvobozeni od daní. Padrón –
starověké římské město Iria Flavia, rodiště několika básníků a spisovatelů. Podle tradice zde v 9. stol. našli
zapomenutou hrobku apoštola Jakuba Většího. Místní biskupství bylo pak přeloženo společně s relikviemi do
Santiago de Compostela, kde byla současně založena katedrála. Padrón tak ztratil význam a stal se jednou z mnoha
zastávek na Portugalské svatojakubské poutnické cestě. Podle tradice zde měl sv. Jakub první kázání v Hispánii. Po
jeho smrti jeho učedníci Teodor a Athanasius přenesli hlavu a tělo světce z Jeruzaléma v kamenné lodi, kterou
přivázali k velkému kameni pedron. Naše trasa prochází kolem zřícenin hradu Rocha Vella, než vstoupíme do
Santiago de Compostela. Město bylo založeno k uchování ostatků sv. Jakuba apoštola. Náboženský program
v Santiago de Compostela, návštěva baziliky sv. Jakuba s jeho relikviemi. Vyzvednutí speciálního dekretu tzv.
Compostela, který poutník obdrží na základě předložení dokladu poutníka "Credencial del Peregrino", do kterého
cestou sbírá razítka. V podvečerních hodinách přesun na ubytování směrem na Garabandal.
9. den:
Ráno příjezd do Garabandal – vesnička nazývaná také „španělské Lurdy“ leží vysoko v horách v provincii Santander
v pohoří Cantabrian. Je unikátní tím, že se zde v letech 1961 až 1965 Panna Maria zjevila 4 dívkám více než
2 000krát. Předala jim poselství, týkající se modlitby, obrácení a pokání. Farní kostel sv. Sebastiána, křížová cesta,...
Pokračování do Lurd, příjezd později večer. Ubytování.
10. den:
Lurdy, nejznámější francouzské poutní místo, kde se v roce 1858 v jeskyni zjevila Panna Maria celkem 18krát dívce
Bernadettě Soubirousové. Zjevení byla oficiálně uznána církví v roce 1862. Postupně na místo zjevení začali
přicházet mnozí lidé a bylo zaznamenáno mnoho zázračných uzdravení. Náboženský program, prohlídky, baziliky,
modlitby, návštěva bazénů, křížová cesta. Odpoledne eucharistická procesí s požehnáním nemocných. Po večeři
mezinárodní modlitba růžence a nezapomenutelný světelný průvod. Ubytování.
11 den:
Po snídani mše svatá, odjezd cca v 10:00. Večer ubytování na Francouzské riviéře.
12. den:
Nice – jedno z center Azurového pobřeží a Francouzské riviéry. Relaxace u moře. Možnost procházky palmovou
promenádou, malebnými úzkými uličkami prosycenými mořským vzduchem. Kromě krásných slunečných pláží
nabízí Nice také mnoho atrakcí, kulturních a historických památek. Mezi zajímavosti patří Staré město – Vieille Ville
s jedinečnou architekturou barokních památek, katedrála Sainte Reparate, květinový trh, lemovaný kavárničkami
a obchůdky, hrad Colline du Chateau. Odjezd v podvečer přes Itálii a Rakousko.
13. den:
Předpokládaný příjezd v odpoledních hodinách do Brna.
Kontakt – přihlášky (do 31. 3. 2015): Diecézní centrum pro seniory, Velké nám. 35, 500 01 Hradec Králové, telefon:
495 063 661, mobil: 737 215 328, email: [email protected], web: www.dcshk.cz. Doporučujeme všem zájemcům, aby se
přihlásili včas a zajistili si tak místo! Buen camino!
2
Download

Svatojakubská pěší pouť do Santiago de Compostela