gültig | platný
2.4.–1.11.2015
Turistické jízdní řády 2015
Touristische Fahrpläne 2015
Českosaské Švýcarsko
Sächsisch-Böhmische Schweiz
Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz
Willkommen in der Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz | Vítejte v regionu
Národního parku Českosaské Švýcarsko
Ein spektakuläres Fahrtziel NaturGebiet wächst grenzüberschreitend zusammen! Als internationale Nationalpark- und Tourismusregion ist die Sächsisch-Böhmische
Schweiz eine gut besuchte
Urlaubsregion. Grenzüberschreitend und weltoffen möchte Sie
die Region begrüßen.
Auch viele Tagesgäste aus den
Räumen Děčín und Dresden kommen gerne zum Entspannen in das
Elbsandsteingebirge. Wir nehmen
Sie gerne in den Bussen, Bahnen,
Schiffen, Fähren, Liften und der
einzigen Nationalparkstraßenbahn Deutschlands mit, um Ihnen
auf umweltverträgliche Art Ruhe
und entspannte Naturerlebnisse
zu bieten.
Neben den beiden Nationalparks
in Sachsen und Böhmen empfehlen wir Ihnen auch die Gebiete
links der Elbe mit den „Steinen“
bis hin zur mit 722 m ü. NN
höchsten Erhebung, dem Schneeberg, zum Wandern. Testen Sie die
Angebote! Wir wünschen Ihnen
einen angenehmen Aufenthalt
und eine gesunde Heimfahrt.
Im Namen der Redaktion
Jménem redakce
Ihr | Váš
Dr. Dietrich Butter
Leiter Nationalpark Sächsische Schweiz
Ředitel národního parku Saské Švýcarsko
2
Mimořádná přírodní oblast je
destinací srůstající v jeden
přeshraniční celek! Česko-Saské
Švýcarsko je mezinárodní národní
park a jako turistický region je velmi žádaným cílem. Je to region,
který chce své hosty přivítat jako
přeshraniční a otevřený prostor.
Do Labských pískovců si na jeden
den přijíždí odpočinout také
mnoho hostů z okolí Děčína a
Drážďan. Abychom mohli všem
návštěvníkům nabídnout klid a
pohodové zážitky z přírody, rádi
bychom Vás vzali s sebou našimi
autobusy, vlaky, loděmi, přívozy,
výtahy a jedinou německou tramvají projíždějící národním parkem.
Kromě obou národních parků v
Sasku a Česku stojí za návštěvu
také oblasti na levém břehu Labe
s jejich „kopci“, až po nejvyšší
vyvýšeninu, kterou je Děčínský
Sněžník o výšce 722 metrů nad
mořem. Vyzkoušejte naše nabídky!
Přejeme Vám příjemný pobyt a
šťastnou cestu domů.
Impressum | Tiráž
Herausgeber:
Staatsbetrieb Sachsenforst
Nationalparkverwaltung
Sächsische Schweiz
An der Elbe 4, 01814 Bad Schandau
Tel. +49(0) 35022 900 600
www.nationalpark-saechsische-schweiz.de
Redaktion: Jörg Weber
Gestaltung: TARADESIGN Pirna
Karten: F. R. Richter, TARADESIGN Pirna
Titelbild: H.-D. Budde
Rücktitel: A. Bierwolf
Ausgabe: März 2015
Inhaltsübersicht | Obsah
i
Hinweise und Karten | Pokyny a mapy
Ihr Weg zu uns | Vaše cesta k nám
4
Natur Natur sein lassen | Ponechat přírodu přírodou
5
Geführte Nationalparktouren | Výpravy národním parkem s
průvodcem
6
Barrierefrei unterwegs | Na cestách bez bariér
7
Wanderziele in der Nationalparkregion | Turistické cíle v regionu
národních parků
Wegegebot und grenzenlos Wandern | Značené turistické cesty a
přeshraniční výlety
8
10
Nationalpark-Informationsstellen | Informační středisko NP
11
Tourenempfehlungen | Doporučené trasy
12
Wandern ab Haltestelle | Výlety ze zastávky
20
Mit dem Fahrradbus auf den Berg | Cyklobusem na kopec
21
Fahrpläne | Jízdní řády
Streckennetzplan | Mapa dopravní sítě
22
S-Bahn S1 | Vlakový jízdní řád S1
24
SB 71 | SB 71
26
Wanderbus-Linien Sächsische Schweiz | Linky výletních
autobusů
Nationalpark- und Festungsexpress |
Expres národního parku a Pevnostní expres
27
Wanderschiff und Fähren | Výletní loď a přívozy
38
Fahrplan Sächsische Dampfschiffahrt | Jízdní řád Saské
paroplavby
39
Bahnfahrpläne Böhmische Schweiz | Vlakový jízdní řád
40
Busfahrpläne Böhmische Schweiz | Autobusový jízdní řád
43
Grenzüberschreitende Elbschifffahrt | Přeshraniční plavba lodí
po Labi
Kirnitzschtalbahn |
Ostrauer Aufzug|
Jízdní řád tramvaje Křinickým údolím
Výtah v Ostrau
50
36
51
Hinweise | Pokyny
Tarifhinweise | Poznámky k tarifům
52
Partner in den Schutzgebieten | Partneři v chráněných oblastech
53
Beteiligte Partner | Spolupracující partneři
54
Eine rechtliche Garantie für die Richtigkeit des
Inhaltes kann nicht übernommen werden. Änderungen
vorbehalten. | Vydavatelé nenesou právní záruky za
obsahovou správnost. Změny vyhrazeny.
Touristische
Rad- und Wanderfahrpläne
Fahrpläne 20152015
| Turistické
| Turistické
jízdníjízdní
řády řády
20152015
Touristische Fahrpläne 2015 | Turistické jízdní řády 2015
3
Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz
Ihr Weg zu uns | Vaše cesta k nám
Kopenhagen
Brüssel
Köln
Vilnius
Warschau
Dresden
Prag
München
Bern
4
Bratislava
Wien
Budapest
Ljubliana
Sie erreichen uns mit internationalen Fernzügen aus vielen Regionen Deutschlands, Tschechiens
und Europa. Direktverbindungen
bestehen unter anderem aus Köln,
Freiburg, Zürich, Basel, Berlin,
Stralsund, Hamburg, Brno, Prag
sowie Budapest. Internationale
Nachtzüge halten am Nationalparkbahnhof Bad Schandau und
auch in Děčín.
Do našeho regionu jezdí celá řada
dálkových vlaků z mnoha měst
v Německu, Česku i celé Evropě.
Přímým spojem se k nám dostanete mimo jiné z Kölnu, Freiburgu,
Curychu, Basileje, Berlína, Stralsundu, Hamburgu, Brna, Prahy
a Budapešti. Mezinárodní noční
vlaky staví na nádraží národního
parku v Bad Schandau a také v
Děčíně.
Aus der Kulturmetropole Dresden
erreichen in der Saison halbstündlich S-Bahnen die Nationalparkregion. Auch Prag und Děčín
sind mit schnellen Verbindungen
angebunden.
Z kulturní metropole Drážďan
jezdí do národního parku rychlodráha (S-Bahn) během sezóny
každou půl hodinu. Rychlé spoje
jsou k dispozici také z Prahy a
Děčína.
Fernbusse halten unter anderem in
Dresden, Děčín und auch in Pirna.
Für Ihre weitere öffentliche Mobilität vor Ort ist gesorgt.
Dálkové autobusy staví mimo jiné
v Drážďanech, Děčíně a také v
Pirně.
Bad Schandau ist unser Drehkreuz
für den öffentlichen Nahverkehr.
Wanderbusse bedienen an den
Wochenenden in Deutschland und
Tschechien die Region. Tägliche
Fahrten mit der Nationalparkbahn
verbinden die zwei Staaten.
i
Sächsisch-Böhmische
Schweiz
Hamburg
Berlin
Amsterdam
Natur Natur sein lassen | Přírodu
ponechat přírodě
Na místě je pak mobilita zajištěna
veřejnými dopravními prostředky.
Bad Schandau je naší křižovatkou
pro veřejnou dopravu. O víkendech v regionu jezdí na německé
i české straně speciální turistické
autobusy. Obě země dále spojuje
každý den železniční linka U 28.
Touristische Fahrpläne 2015 | Turistické jízdní řády 2015
Zwei Landschaftsschutzgebiete
und zwei Nationalparks schützen
diese für Mitteleuropa außergewöhnliche Erosionslandschaft.
Ochranu této ve střední Evropě
ojedinělé erozní krajiny zajišťují
dvě chráněné krajinné oblasti
a dva národní parky.
Majestätische Tafelberge mit
Gipfelerlebnissen, die sonst nur
Kletterer erleben, spektakuläre
Sandsteinnadeln und Felsriffe,
urwüchsige Kiefern- und Buchenwälder sowie tief eingeschnittene
Wildbachtäler machen es für jeden
nachvollziehbar: Diese Landschaft
ist besonders schützenswert.
Majestátní stolové hory nabízí
zážitky, které jsou jinde vyhrazené pouze pro lezce. Pozoruhodné
skalní věže a výběžky, staré bory
a doubravy i hluboká údolí
divokých potoků hovoří jasně:
Tato krajina je hodna mimořádné
ochrany.
Mit der international höchsten
Schutzkategorie „Nationalpark“
haben die Tschechische Republik
seit 2000 und der Freistaat
Sachsen seit 1990 Verantwortung
für die zentralen Bereiche dieser
naturnahen Wald- und Felslandschaft übernommen. Zusammen
sind sie 172 km² groß. Hier soll
sich Natur möglichst ungestört
von menschlichen Eingriffen
entwickeln.
Viele hundert Kilometer Wanderund Radwege ermöglichen beeindruckende Naturerlebnisse. Ein
dichtes und abwechslungsreiches
Netz öffentlicher Nahverkehrsmittel macht es Ihnen leicht, sich die
Natur ohne Auto zu erschließen.
Damit helfen Sie, diese einzigartige Landschaft zu erhalten und zu
schützen.
Do mezinárodně nejvyšší kategorie ochrany „Národní park“
zařadila Česká republika toto
území v roce 2000, Svobodný stát
Sasko v roce 1990; tím tyto státy
plně převzaly odpovědnost za
ochranu centrálních oblastí této
přírodě blízké krajiny lesů a skal.
Celková rozloha národních parků
činí 172 km². Příroda se zde má
vyvíjet pokud možno nerušena
lidskými zásahy.
Stovky kilometrů pěších a
cyklistických tras umožňují
působivé přírodní prožitky. Hustá
a pestrá síť veřejných dopravních
prostředků Vám umožňuje snadné
poznávání přírody, nezávisle na
osobním automobilu. Tím také
přispíváte k zachování a ochraně
této jedinečné krajiny.
Touristische Fahrpläne 2015 | Turistické jízdní řády 2015
5
Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz
Geführte Nationalparktouren | Výpravy
národním parkem s průvodcem
Barrierefrei unterwegs | Na cestách bez bariér
Turnuswanderungen im Nationalpark Sächsische Schweiz mit zertifizierten Nationalparkführern wöchentlich von April bis November
(kostenpflichtig und keine Anmeldung nötig).
Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.nationalpark-saechsische-schweiz.de sowie
telefonisch unter +49 (0)35022 502-42.
Dienstag:
Kurort Rathen Mittwoch:
Kirnitzschtalstraße Donnerstag: Bad Schandau Freitag:
Stadt Wehlen Samstag:
Hinterhermsdorf Schmilka Sonntag:
Schmilka 10:00 Uhr, Haus des Gastes
10:00 Uhr, Parkplatz Nasser Grund
9:00 Uhr, Haus des Gastes
10:30 Uhr, Haus des Gastes
10:00 Uhr, Kräuterbaude,
(1. und 3. Samstag)
10:30 Uhr, Grenzeck,
(1. und letzter Samstag)
9:00 Uhr, Grenzeck
(1. und letzter Sonntag)
Alle Startpunkte sind mit dem ÖPNV gut erreichbar!
Výpravy národním parkem Saské Švýcarsko s certifikovanými
průvodci národního parku každý týden od dubna do listopadu
(placená služba, bez přihlašování předem).
Další informace získáte na www.nationalpark-saechsische-schweiz.de
a telefonním čísle +49 (0)35022 502-42.
Úterý: Kurort Rathen 10:00 hod., Haus des Gastes
Středa: Kirnitzschtalstraße 10:00 hod., parkoviště Nasser Grund
Čtvrtek: Bad Schandau 9:00 hod., Haus des Gastes
Pátek: Stadt Wehlen 10:30 hod., Haus des Gastes
Sobota: Hinterhermsdorf 10:00 hod., Kräuterbaude
(1. a 3. sobota)
Schmilka 10:30 hod., Grenzeck
(1. a poslední sobota)
Neděle: Schmilka 9:00 hod., Grenzeck
(1. a poslední neděle)
Všechna výchozí místa jsou snadno
dosažitelná MHD!
6
Touristische Fahrpläne 2015 | Turistické jízdní řády 2015
Schroffe Felsen und tiefe Schluchten - dies sind die Merkmale unseres Elbsandsteingebirges!
Strmé skály a hluboké strže - to
jsou hlavní znaky našich Labských
pískovců!
Das bedeutet aber nicht, dass
Gäste mit Mobilitätseinschränkungen diese Eindrücke nicht erleben
können. Orte mit imposanten
Blicken wie die Brand - und
Basteiaussicht oder die Festung
Königstein sind gut erschlossen.
Viele Fähr,- Bus- und Zugverbindungen sind für mobilitätseingeschränkte Gäste geeignet. Sogar
ein Aussichtsturm in Rathmannsdorf/Höhe ist mit einem Lift
ausgerüstet und der Aufzug nach
Ostrau barrierefrei zugänglich.
Etliche moderne Linienbusse
wurden mit einer Einstieghilfe für
Rollstühle ausgestattet. Scheuen
Sie sich also nicht, nach den Angeboten zu fragen. Die Tourismusbüros der grenzüberschreitenden
Region werden Sie tatkräftig
unterstützen.
Ausgewählte Touren für Rollstuhlund Handbikefahrer unter:
To však neznamená, že se hosté s
omezenou mobilitou musí těchto
zážitků vzdát.
Místa s impozantními výhledy,
jako jsou vyhlídky Brand nebo
Bastei či hrad Königstein, jsou
dobře dostupné. Pro hosty s omezenou mobilitou je vhodná také
celá řada přívozů, autobusových a
vlakových linek. Vyhlídková věz v
Rathmannsdorfu/Höhe je dokonce
přístupná výtahem, a také výtah
v Ostrau má bezbariérový přístup.
Mnoho moderních linkových
autobusů bylo vybaveno zařízením
umožňujícím nástup s invalidním
vozíkem. Nebojte se tedy a ptejte
se na tyto nabídky. Turistická
kancelář přeshraničního regionu
Vám poskytne účinnou pomoc.
www.saechsische-schweiz.de
www.ceskesvycarsko.cz
www.saechsische-schweiz.de
www.ceskesvycarsko.cz
Vybrané trasy pro návštěvníky na
invalidním vozíku nebo na handbiku naleznete zde:
Touristische Fahrpläne 2015 | Turistické jízdní řády 2015
7
Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz
i
Wanderziele in der Nationalparkregion
i
Turistické cíle v regionu národních
parků
Železniční
viadukt
Uttewalder Grund
Hrazený
Bastei
Vlčí hora
Tanečnice
Hockstein
Brandaussicht
Stadt Wehlen
Schloss
Sonnenstein
Mikulášovice
Sebnitz
Hohnstein
Lohmen
Pirna
Kurort Rathen
Affensteine
Waitzdorfer
Höhe
Bärensteine und
Rauenstein
Lilienstein
Königstein
Kleiner
Zschand
Schrammsteine
Bad Schandau
Reinhardtsdorf
Kirnitzschklamm
Großer
Winterberg
Zirkelstein und
Kaiserkrone
Pfaffenstein mit
Barbarine
Krásná Lípa
Hinterhermsdorf
Spravedlnost
Úzké schody
Papststein und
Gohrisch
Festung
Königstein
Labyrinth
Kyjovská
skalní stezka
Kuhstall
Hřensko
Jetřichovické skály
Šaunštejn
Cunnersdorf
Jetřichovice
Pravčická brána
Zschirnsteine
Bielatal
Edmundova a
Divoká soutěska
Dolský mlýn
Růžová
Rosenthal
Belveder
Bielatal
Pavlino údolí
Pastevní vrch
Studenec
Růžovský vrch
Česká Kamenice
Růžový hřeben
Tisá
Tiské stěny
Děčín
Vysoký Sněžník
Nationalparks | NP
Kernzonen | 1. zóna
Landschaftsschutzgebiete | CHKO
8
Touristische Fahrpläne 2015 | Turistické jízdní řády 2015
Touristische Fahrpläne 2015 | Turistické jízdní řády 2015
9
Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz
Wegegebot und grenzenlos Wandern |
Přeshraniční výlety a turistické cesty
Nationalpark-Informationsstellen |
Informačni mista národního parku
In unseren Nationalparks besteht
Wegegebot! Die Kernzonen dürfen nur auf markierten Wegen
betreten werden. Insgesamt stehen 400 km markierte Wanderwege auf der sächsischen Seite zur
Verfügung.
Die Infostellen im NationalparkInformační místa v národním pargebiet sind im April und Oktober
ku jsou v dubnu a říjnu otevřena
täglich von 10 bis 16 Uhr sowie
od 10 do 16 hodin a od května do
von Mai bis September von 10 bis
září od 10 do 18 hodin.
18 Uhr geöffnet.
Schmilka – Bergsport und Naturschutz,
Stützpunkt Nationalparkwacht
Schmilka – sportování v horách a ochrana
přírody, stanoviště hlídek národního parku
Grenzüberschreitende Nationalparkwanderungen sind auf vier
gekennzeichneten Wanderwegen
im Bereich Hinterhermsdorf möglich. Davon können die Übergänge an den Rabensteinen und im
Khaatal bei Hinterhermsdorf auch
mit dem Rad genutzt werden.
V našich národních parcích panuje
zákaz pohybu mimo vyznačené cesty! V první zóně národního parku
se návštěvníci smí pohybovat
pouze po značených cestách. Na
saské straně je k dispozici celkem
400 km značených turistických
cest.
Přeshraniční výlety národním
parkem jsou možné po čtyřech
značených turistických cestách
v okolí obce Hinterhermsdorf,
přičemž přechody u Havraních
kamenů/Rabensteine a v Kyjovském údolí u Hinterhermsdorfu lze
projet i na kole.
Amselfallbaude – Schluchtwald, Totholz,
Gaststätte im Amselgrund bei Rathen
Chata Amselfallbaude – roklinový les, mrtvé stromy, restaurace hotelu Amselgrund u lázní Rathen
Eishaus – Naturschutz, Waldentwicklung,
neben dem Berghotel Großer Winterberg
Ledárna – ochrana přírody, vývoj lesů, vedle
horského hotelu Großer Winterberg
„Waldhusche“ Hinterhermsdorf – Walderlebnisgelände für Familien – frei zugänglich
„Waldhusche“ Hinterhermsdorf – lesní zážitkový
prostor pro rodiny – volně přístupný
Außerhalb der Nationalparks kann
grundsätzlich jedermann jederzeit
und an jeder Stelle die
Grenze überqueren. Dies betrifft
besonders die linkselbischen
Bereiche.
Bitte denken Sie bei Ihrer Tourenplanung daran, dass Sie sich in
einem Gebirge bewegen wollen.
Festes Schuhwerk, Verpflegung
und etwas Kondition sind von
Vorteil.
Personaldokumente müssen bei
grenzüberschreitenden Touren
mitgeführt werden.
10
Mimo národní parky může hranici
v zásadě překročit kdokoliv, kdykoliv a na kterémkoliv místě. To
se týká zejména oblastí na levém
břehu Labe.
Během Vašich výletů prosím
myslete na to, že se pohybujete
v horském prostředí. Výhodou
je pevná obuv, jídlo na cestu a
trocha kondice.
Při přeshraničních výletech je
zapotřebí mít u sebe osobní
doklady.
Touristische Fahrpläne 2015 | Turistické jízdní řády 2015
Zeughaus – Nationalparkkernzone, Historische
Jagd, Natur im Großen Zschand
Zbrojnice – jádro národního praku, historický lov,
příroda v údolí Großer Zschand
Beizehaus – Nationalpark und Waldumbau
in Hinterhermsdorf, Stützpunkt NLP-Wacht
Beizehaus – národní park a obnova lesa, Hinterhermsdorf, stanoviště hlídek národního parku
Blockhaus Brand – Schutzgebiete und Lebensräume der Sächsischen Schweiz
Srub Brand – Chráněná území a biotopy Saského
Švýcarska
Schweizerhaus Bastei – Malerweg, historische
Kunst und Natur, ganzjährig geöffnet, 10-18 Uhr
„Švýcarský dům“ – Malířská stezka, historické
umění a příroda, celoročně otevřeno, 10-18 hod.
Touristische Fahrpläne 2015 | Turistické jízdní řády 2015
11
Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz
Zschirnstein-Tour | Výlet na Zschirnstein
Bastei | Bastei
Fahrplan Seite | Jízdní řád strana 24/25, 40
Hinfahrt
Příjezd
Nationalparklinie S 1/Nationalparkbahn U 28 zum
Bahnhof Krippen | S1 Linka národním parkem/
železniční linka U 28 na nádraží Krippen
Wanderung
Pěší výlet
mittel bis anstrengend |střední až náročná
20 km, 7 Stunden | 20 km, 7 hodin
Strecke
Trasa
Bahnhof (nádraží) Krippen – Koppelbergweg – Kohlbornstein – Lasenweg – Kleingießhübel – Hirschgrundweg – Kleiner Zschirnstein – Salzleckenweg – Wolfsberg – Reinhardtsdorf – Püschelweg – Krippen
Hinweise
Upozornění
Bauernbarock-Kirche in Reinhardtsdorf
Einkehrmöglichkeiten: Kleingießhübel, Reinhardtsdorf
und Krippen;
Schöne Aussichten: Kohlbornstein, Kleiner Zschirnstein, Wolfsberg-Blick
kostel ve stylu selského baroka v Reinhardtsdorfu
možnosti občerstvení v Kleingießhübelu, Reinhardtsdorfu a Krippenu;
Pěkné výhledy: Kohlbornstein, Kleiner Zschirnstein a
výhled na Wolfsberg
Fahrplan Seite | Jízdní řád strana 24/25, 40, 27
Hinfahrt
Příjezd
Nationalparklinie S 1/Nationalparkbahn U 28 zum
Nationalparkbahnhof Bad Schandau, Umstieg in den
Wanderbus 253 am Wochenende 09:20 Uhr zur Bastei
S 1 Linka národním parkem/trasa U 28 na nádraží Bad
Schandau; přestup na turistický autobus 253,
o víkendu v 09:20 hod. na Bastei
Wanderung
Pěší výlet
mittel |střední
6 km, 2 Stunden | 6 km, 2 hodin
Strecke
Trasa
Besichtigung Basteibrücke – Informationsstelle des
Nationalparks „Kunst und Natur“ im Schweizerhaus
(Prohlídka Basteibrücke – informační místo národního
parku) – Schwedenlöcher (Švédské jámy) – Amselfall
(Kosí vodopád) und Informationsstelle Nationalpark
(informační místo národního parku) – Amselsee (Kosí
jezero) – Kurort Rathen
Hinweise
Upozornění
Einkehrmöglichkeiten Bastei, Amselfallbaude und
Kurort Rathen; Tipp: Besuch der Felsenbühne
Rathen (www.landesbuehnen-sachsen.de) | možnost
občerstvení na Bastei, v Amselfallbaude a v lázních
Rathen; Tip: návštěva skalního jeviště Rathenu
(www.landesbuehnen-sachsen.de)
Fahrplan Seite | Jízdní řád strana 33, 24/25
12
Rückfahrt
Návrat
Wanderbus 252 ab Schöna oder S 1 ab Bahnhof
Krippen | turistický autobus 252 ze Schöny nebo S 1
z nádraží Krippen
Tarifinfo
Tarifní
informace
VVO Tarife z.B. Familientageskarte (2 Erwachsene und
bis zu 4 Kinder) | tarify VVO, např. jednodenní jízdenka pro rodinu (2 dospělí a až 4 děti)
Touristische Fahrpläne 2015 | Turistické jízdní řády 2015
Fahrplan Seite | Jízdní řád strana 24/25
Rückfahrt
Návrat
S 1 in Richtung Dresden oder Schöna | S 1 směr
Drážďany nebo Schöna
Tarifinfo
Tarifní
informace
VVO Tarife z.B. Familientageskarte 2 Zonen (2 Erwachsene und bis zu 4 Kinder) | tarify VVO, např. jednodenní jízdenka pro rodinu (2 dospělí a až 4 děti)
Touristische Fahrpläne 2015 | Turistické jízdní řády 2015
13
Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz
In die Bielataler Felsenwelt | Svět skal v
údolí Bielatal
Lilienstein | Lilienstein
Fahrplan Seite | Jízdní řád strana 24/25, 31
Fahrplan Seite | Jízdní řád strana 24/25, 40, 27
Hinfahrt
Příjezd
Nationalparklinie S 1 zum Bahnhof Königstein
Umstieg am Reißiger Platz in den Wanderbus 242 nach
Rosenthal, Zollhäuser | S 1 Linka národním parkem na
nádraží Königstein; přestup na náměstí Reißiger Platz
na turistický autobus č. 242 do zastávky Rosenthal,
Zollhäuser
Hinfahrt
Příjezd
S 1 Nationalparklinie oder -bahn (U28) zum Nationalparkbahnhof Bad Schandau, Umstieg in den Wanderbus 253 täglich 09:20 Uhr zur Ebenheit am Lilienstein
S 1 Linka národním parkem nebo vlakem do Bad
Schandau; přestup na turistický autobus č. 253, denně
v 09:20 hod. do obce Ebenheit u Liliensteinu
Wanderung
Pěší výlet
mittel bis anstrengend | střední až namáhavá
8-17 km, 3-7 Stunden | 8 - 17 km, 3 - 7 hodin
Wanderung
Pěší výlet
mittel mit Anstieg 200 Höhenmeter |střední s výstupem
200 výškových metrů 6 km, 2,5 Stunden | 6 km, 2,5 hodin
Strecke
Trasa
Rosenthal Zollhäuser – Dürre Bielagrund – Bielatal –
Ottomühle – Schweizermühle
Strecke
Trasa
Hinweise
Upozornění
Einkehrmöglichkeiten an der Ottomühle, bizarre
Felsnadeln
Tipp: Bis zum höchsten Berg des Elbsandsteingebirges
(Schneeberg 722 m) laufen Sie ab Zollhäuser ca. 2
Stunden!
možnost občerstvení v Ottomühle, bizarní skalní jehly
Tip: K nejvyššímu vrcholu Labských pískovců (Sněžník,
722 m) je to pěšky od Zollhäuser asi 2 hodiny!
Südaufstieg (jižní výstup na) Lilienstein – grandioser
Landschaftseindruck (grandiózní výhled na krajinu)
– Abstiege nach (sestupy do) Königstein oder (nebo)
Prossen/Bad Schandau
Hinweise
Upozornění
Einkehrmöglichkeiten auf dem Lilienstein, in Halbestadt und in Königstein; Die Tour kann auch im Kurort
Rathen enden (über den Lottersteig). | Možnosti
občerstvení na Liliensteinu – v Halbestadtu – na
Königsteinu; Túru můžete ukončit také přes Lottersteig
v lázních Rathen.
Fahrplan Seite | Jízdní řád strana 31, 24/25
14
Rückfahrt
Návrat
Wanderbus 242 ab Schweizermühle zum Bahnhof Königstein zur S 1 | turistický autobus 242 od Schweizermühle na nádraží Königstein na S 1
Tarifinfo
Tarifní
informace
VVO Tarife z.B. Familientageskarte (2 Erwachsene und
bis zu 4 Kinder) | tarify VVO, např. jednodenní jízdenka pro rodinu (2 dospělí a až 4 děti)
Touristische Fahrpläne 2015 | Turistické jízdní řády 2015
Fahrplan Seite | Jízdní řád strana 24/25
Rückfahrt
Návrat
S 1 in Richtung Dresden oder Schöna | S 1 z Königsteinu nebo lázní Rathen směrem na Drážďany nebo Schönu
Tarifinfo
Tarifní
informace
VVO Tarife z.B. Familientageskarte 1 Zone (2 Erwachsene und bis zu 4 Kinder); Sondertarif Fähre Kurort
Rathen | tarify VVO, např. jednodenní jízdenka pro
rodinu (2 dospělí a až 4 děti); zvláštní tarif na přívoz v
lázních Rathen
Touristische Fahrpläne 2015 | Turistické jízdní řády 2015
15
Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz
NLPZ Krásná Lípa und Khaatal | Centrum
národního parku Krásná Lípa a Kyjovské údolí
Radtour in die Böhmische Schweiz |Cyklovýlet do Českého Švýcarska
Fahrplan Seite | Jízdní řád strana 40, 42
Hinfahrt
Příjezd
U 28 Nationalparkbahn Děčín (8:40 Uhr) - Bad Schandau
nach Mikulášovice dolní nádraží (9.55 Uhr), Umstieg
(9.57 Uhr) nach Krásná Lípa, Ab Děčín (8.15 Uhr) direkter Zug nach Krásná Lípa, Ank. (9.32 Uhr) | železniční
linka U 28 Děčín (08:40 hod.) - Bad Schandau do
stanice Mikulášovice, dolní nádraží (9.55 hod.), přestup
(9.57 hod.) do Krásné lípy; z Děčína (8.15 hod.) přímý
vlak do Krásné Lípy, příjezd (9.32 hod.)
Hinfahrt
Příjezd
Nationalparklinie S 1 zum Nationalparkbahnhof Bad
Schandau, Umstieg in die Nationalparkbahn nach
Rumburk | S 1 Linka národním parkem na nádraží
Bad Schandau; přestup na železniční linku U 28 do
Rumburku
Wanderung
Pěší výlet
mittel |střední 55 km, 5 Stunden mit Einkehr | 55 km,
5 hodin s návratem
Wanderung
Pěší výlet
mittel |střední
15 km, 5 Stunden | 15 km, 5 hodin
Strecke
Trasa
Strecke
Trasa
Krásná Lípa, Bhf. – Markt „Haus der Böhmischen
Schweiz“ – Kyjov – Khaa – Kyjovský hrádek – Kyjovské
údolí – Brtnický hrádek – Brtníky, Infostelle – Brtníky,
Bahnhaltepunkt
Rumburk – Krasna Lipa – Besichtigung „Haus der
Böhmischen Schweiz“ (Návštěva „Domu Českého
Švýcarska“) – Doubice – Balzhütten – Kirnitzschtal –
Zeughaus – Bad Schandau
Hinweise
Upozornění
Hinweise
Upozornění
Personaldokumente nicht vergessen, etliche Einkehrmöglichkeiten entlang der Strecke; Ganzjährig nur am
Wochenende möglich! Nezapomeňte osobní doklady,
cestou řada možností občerstvení; celoročně možné
pouze o víkendu
Einkehrmöglichkeiten Krasna Lipa, Doubice, Balzhütten, Zeughaus und Kirnitzschtal; in Bad Schandau
Anschluss an den Elberadweg Richtung Dresden oder
Děčín | Možnosti občerstvení v Krásné Lípě, Doubici, Balzhüttenu, Zeughausu a Kirnitzschtalu; V Bad
Schandau návaznost na labskou cyklostezku směr
Drážďany nebo Děčín
Fahrplan Seite | Jízdní řád strana 41, 43
Rückfahrt
Návrat
Tarifinfo
Tarifní inf.
16
Fahrplan Seite | Jízdní řád strana 25, 40
Von Brtníky 17:32 Uhr nach Mikulášovice dolní nádraží
17:48 Uhr, Umstieg NLP-Bahn 18.01 Uhr nach Děčín
über Bad Schandau | z Brtníků (17:32 hod.) do stanice
Mikulášovice, dolní nádraží (17:48 hod.), přestup na
linku U 28 (18.01 hod.) do Děčína přes Bad Schandau.
Elbe-Labe Ticket | jízdenka Labe-Elbe
Touristische Fahrpläne 2015 | Turistické jízdní řády 2015
Fahrplan Seite | Jízdní řád strana 24, 41
Rückfahrt
Návrat
S 1 in Richtung Dresden oder Nationalparkbahn Děčín
oder Sebnitz/Rumburk | S 1 směr Drážďany nebo
železniční linka U 28 Děčín nebo Sebnitz / Rumburk
Tarifinfo
Tarifní
informace
Tarif „Schluckenauer“ und extra Fahrradkarte |tarif
„Schluckenauer“ plus jízdenka pro jízdní kolo
Touristische Fahrpläne 2015 | Turistické jízdní řády 2015
17
Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz
Radbus an den Hohen Schneeberg 722 m|
Cyklobus na Děčínský Sněžník 722 m
Mit dem Bus zum Prebischtor | Autobusem
k Pravčické bráně
Fahrplan Seite | Jízdní řád strana 24/25, 31
Hinfahrt
Příjezd
S 1 Nationalparklinie zum Bahnhof Königstein/Pirna
In Königstein Umstieg am Reißiger Platz in den
Wanderbus 242 (09:20 Uhr und 13:20 Uhr) nach Rosenthal/Zollhäuser; Ab Pirna/ZOB (11:55 Uhr)
Täglich fährt ein Radbus von Pirna direkt nach Tisá (Linie 217/219) | S 1 Linka národním parkem na nádraží
Königstein/Pirna; V Königsteinu přestup na náměstí
Reißiger Platz na turistický autobus 242
(09:20 hod. a 13:20 hod.) do zastávky Rosenthal/Zollhäuser; z Pirny/ZOB (11:55 hod.) denně jezdí cyklobus
z Pirny přímo do Tisé (linka 217/219)
Wanderung
Pěší výlet
mittel |střední
25 – 50 km | 25 – 50 km
Strecke
Trasa
Rosenthal Zollhäuser – Weg zum Schneeberg (cesta na
Sněžník) – Schneeberg (Sněžník, 722 m) – Ostrov –
Bielatalstraße (silnice údolím Bielatal do) nach Königstein. Weiterfahrt bis Dresden (Dále směr Drážďany)
(+ 2 Stunden | 2 hod.)
Hinweise
Upozornění
Einkehrmöglichkeiten in Schneeberg, Ostrov und Ottomühle | možnosti občerstvení na Sněžníku, v Ostrově
a v Ottomühle
Fahrplan Seite | Jízdní řád strana 24/25
18
Rückfahrt
Návrat
S 1 Nationalparklinie | S 1 Linka národním parkem
Tarifinfo
Tarifní
informace
VVO Tarife z.B. Familientageskarte plus Fahrkarte für
das Rad | tarify VVO, např. jednodenní jízdenka pro
rodinu plus jízdenka pro jízdní
Touristische Fahrpläne 2015 | Turistické jízdní řády 2015
Fahrplan Seite | Jízdní řád strana 24/25, 36
Hinfahrt
Příjezd
S 1 Nationalparklinie zum Bahnhof Königstein
Umstieg in den Nationalparksxpress Königstein/
Reißiger Platz nach Mezní Louka (08:50 Uhr/09:45
Uhr/15:50 Uhr) | S 1 Linka národním parkem na
nádraží Königstein; Přestup na „Nationalparksxpress“
z Königsteinu/Reißiger Platz na Mezní louku (08:50
hod./09:45 hod./15:50 hod.)
Wanderung
Pěší výlet
mittel |střední
10 – 15 km, 3 – 5 Stunden | 10 – 15 km, 3 – 5 hod.
Strecke
Trasa
Mezní Louka, Gabrielensteig (Gabrielina stezka),
Prebischtor und zurück (Pravčická brána a zpět) oder
Mezní Louka – Edmundsklamm (Tichá soutěska) –
Hřensko
Hinweise
Upozornění
Einkehrmöglichkeiten in Mezní Louka, Prebischtor
und in Hřensko; Bitte nehmen Sie Ihren Personalausweis mit. | možnosti občerstvení v Mezní louce, na
Pravčické bráně a v Hřensku; Mějte prosím u sebe Váš
občanský průkaz.
Fahrplan Seite | Jízdní řád strana 36
Rückfahrt
Návrat
ab Mezní Louka (Hotel) 15:30 Uhr oder 16:45 Uhr
nach Königstein oder ab Hřensko/Edmundsklamm
(15:40 Uhr/16:52 Uhr) | z Mezní louky (hotel) 15:30 hod. nebo 16:45 hod. do Königsteinu nebo ze zastávky
Hřensko/Tichá soutěska (15:40 hod./16:52 hod.)
Tarifinfo
Tarifní
informace
Sondertarif nach Zonen eingeteilt | zvláštní tarif
rozdělený dle zón
Touristische Fahrpläne 2015 | Turistické jízdní řády 2015
19
Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz
Wandern ab Haltestelle | Výlety ze zastávky
Mit der S-Bahn von Dresden oder
der Nationalparkbahn zwischen
Děčín – Bad Schandau und Rumburk fahren täglich Züge in die
Wandergebiete. Noch näher an
Ihre Ziele bringen Sie die Wanderbusse oder auch die Kirnitzschtalbahn. An den Wochenenden sind
die Wanderbusse mit einem extra
Schild gekennzeichnet.
Bitte nutzen Sie unsere authorisierte Wanderkarte! Informationen dazu finden Sie unter: www.
nationalpark-saechsische-schweiz.de
Wir wünschen Ihnen entspannte
Naturerlebnisse beidseits der
Elbe.
Region je přeshraničně protkán
hustou sítí linek veřejné dopravy,
která je v Evropě téměř jedinečná.
Přírodní krásy zde můžete
pohodlně objevovat ze zastávky
vlaku či autobusu. Výhodou je, že
20
D
n
de
es
Dr
Die Region ist grenzüberschreitend mit einem engmaschigen
Netz öffentlicher Verkehrsmittel
überzogen, welches fast einmalig
in Europa ist. Hier lassen sich die
Naturschönheiten bequem auch
ab Bahn – oder Bushaltestelle
erkunden. Der große Vorteil dabei
ist, dass nicht an den Ausgangspunkt zurückgekehrt werden
muss. Dadurch ergeben sich neue
Streckenwanderungen, welche
mit der Autoanreise nicht erlebbar
sind. Was dabei ganz entfällt, ist
die nicht immer einfache Parkplatzsuche.
Mit dem Fahrradbus auf den Berg |
Cyklobusem na kopec
Sebnitz
Pirna
Mittelndorf
245
219
Pirna
Zehista
Struppen
Siedlung
Dohma
Cotta
Berggießhübel
Bad
Gottleuba
Bahratal
Hellendorf
Altendorf
Leupoldishain
Königstein
Schweizermühle
Petrovice
D
217
Her tigswalde
260
268
Ottendorf
Bad Schandau
242
Langen- 245
hennersdorf
Bahratal
Grenzübergang
CZ
CZ
Schmilka
269
Saupsdorf
Krásná
Lípa
Brtníky
Hinterhermsdorf
Doubice
407
Varnsdorf
434
434
Rybniště
Schöna Hřensko434 Mezní Louka Jetřichovice
434
Bielatal
Rosenthal
Fußweg zum
242
Schneeberg
Sněžník, 433 Maxičky
celnice
434
433
Sněžník
Jalůvčí
Děčín
Tisá
436 436
Chřibská
Rynartice
Vysoká
Všemily
Lípa
Srbská Kamenice
434
Mezná
436
Stará Oleška
Ludvíkovice
436
Děčín východ
Ústí n. L.
se nemusíte vracet do výchozího bodu. Díky tomu se pro Vás
stávají dostupnými nové trasy,
které byste při příjezdu autem
neměli možnost poznat. A navíc
Vás nemusí trápit hledání místa
na zaparkování, které není vždy
snadné.
Rychlodráhou z Drážďan nebo vlakovou linkou U 28 mezi Děčínem Bad Schandau a Rumburkem se do
turistických oblastí můžete dostat
každý den. Ještě blíže k Vašim
cílům Vás dovezou turistické
autobusy nebo historická tramvaj
projíždějící údolím řeky Křinice Kirnitzschtalbahn.
O víkendech jsou turistické autobusy označeny speciální značkou.
Nezapomeňte si prosím přibalit
aktuální turistickou mapu!
Aktuální aplikaci naleznete na:
www.nationalpark-saechsischeschweiz.de
Přejeme mnoho příjemných
zážitků v přírodě na obou
stranách Labe.
Touristische Fahrpläne 2015 | Turistické jízdní řády 2015
Bis zu 20 Räder haben auf den
Hängern Platz:
Na přívěs se vejde až 20 jízdních
kol:
Linienangebote:
Linky:
1.
1.
von Pirna in das tschechische Tisá (Linie 219/217,
täglich)
2. von Pirna an die tschechische Grenze Bahratal (Linie
216, Wochenendverkehr)
z Pirny do Tisé (linka 219,
217 denně)
2. z Pirny na českou hranici
v Bahratalu (linka 216, v
provozu pouze o víkendu)
3. von Königstein und Pirna in
das Bielatal (Linien, 242 und
245, Wochenendverkehr)
3. z Königsteinu a Pirny do
údolí Bielatal (linky 242
a 245, v provozu pouze o
víkendu)
4. von Bad Schandau nach
Sebnitz - Hinterhermsdorf
(Linien 260 und 268/269,
Wochenendverkehr)
4. z Bad Schandau do Sebnitzu
- Hinterhermsdorfu (linky
260 a 268/269, v provozu
pouze o víkendu)
5. von Děčín über Hřensko
nach Krasná Lipá (Linie 434,
Wochenendverkehr, vom 1.7.
– 31.8.15 täglich)
5. z Děčína přes Hřensko
do Krásné lípy (linka 434
denně 1.7. – 31.8.15 a každý
víkend)
6. von Děčín nach Jetřichovice
(Linie 436, täglich)
6. z Děčína do Jetřichovic
(linka 436 denně)
7.
7.
von Děčín nach Sněžník
(Linie 433, täglich)
z Děčína na Sněžník (linka
433 denně)
Touristische Fahrpläne 2015 | Turistické jízdní řády 2015
21
Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz
i
Dresden
D
261
Helmsdorf
Dürrröhrsdorf
Langenwolmsdorf
ZUG
SB71
Porschendorf
Dobra
Stolpen
Stürza
Neustadt/Sa.
L. Mitte
Langburkersdorf
Sebnitzer Str.
Polenz
236
Heeselicht
ZUG
SB71
Lohmen
Pir-Copitz
Nord
237
Rathewalde, RatheP+R-Platz walde
es
Dr
n
de
Dorf Stadt
238 Wehlen Wehlen
219
Ebenheit
Obervogelgesang
218
Weißig
Naundorf
261
Kurort 253
Rathen
Waltersdorf
Horní
Poustevna
Rugiswalde
Krumhermsdorf
236
Bastei
Vlak
Lohsdorf
Lipová
U28
Vlak
U28
Sebnitz
SB71
Mittelndorf
260
Lichtenhain
Ebenheit
Ottendorf
Šluknov
zast.
Šluknov údolí
Vlak
U28
Dolní Křečany
Mikulášovice
horní nádraží
Vlak
268
Šluknov
Velký
Šenov
zast.
Mikulášovice
dolní nádraží
Mikulášovice
střed
Her tigswalde
ZUG
U28
Vilémov
Dolní Poustevna
AmtsUlbersdorf hainersdf.
Goßdorf
Porschdorf
Vlak
Velký
Šenov
Brtníky
Rumburk
Vlak
Panský
U27
Saupsdorf
Valdek
Zahrady
U27
Staré
Křečany
Vlak
U27
Krásná
Lípa
407
407
RathProssen
Altendorf
manns269
Struppen Thürmsdorf
Varnsdorf
dorf
Bad
Schandau
Krásná Lípa
245
241
město
Pir241
241
434
Vlak
Hinterhermsdorf
Neundorf
Ostrau Lichtenhainer
U8
Struppen
Vlak
Wasserfall
242 Königstein
Festung
KleinTLX
Siedlung
Gohrisch
Postelwitz
hennersKönigstein
Doubice
dorf Krippen
Pfaffen252
Leupoldishain
Neundorf
dorf
434
252
244 Papstdorf
Wiesenhof
Langenhennersdorf
Schmilka
Reinhardtsdorf
Rybniště
Schmilka245
216
Hirschmühle
435
Cunnersdorf Kleingießhübel
Schöna
Bielatal
Mezní Louka
Chřibská
Bahra
Chřibská
Bad
434
434
Jetřichovice
Gottleuba
Vlak Hřensko 435
434
U28
436
436
Janov
242
Rynartice
Mezná
Vysoká Lípa
218
Jedlová
Dolní Žleb
Labská 432 435 432
Rosenthal
436
Schweizermühle
Stráň
435
Markersbach
Všemily
Růžová
Arnoltice
Jedlová
Fußweg zum
Srbská
Kamenice
Bahratal
435
zast.
Schneeberg
Dolní Žleb
Vlak
421
435
Hellendorf
U8
zast.
Bynovec
433
Sněžník,
Maxičky
Kytlice
435
Česká Kamenice
celnice
Čertova 434
421
432
436
Voda
433
Stará Oleška
Prostřední
Bahratal
Česká Kamenice
Mlýny
Jalůvčí
Grenzübergang
zast.
Vlak Žleb
Ludvíkovice
452
Sněžník
U28
Přípeř
Bynov
Veselé pod
Petrovice
432
Rabštejnem
436
217
Libouchec Jílové
Děčín východ
452
432
Markvartice
Tisá
Dolní
Březiny u Děčína
Habartice
Kleinebenheit
Cotta
Berggießhübel
D
V
Lib arn
er sdo
ec rf
u.
Dohma
246
Hohnstein
Ehrenberg
Uttewalde
Pirna
Pirna
Zehista
Hocksteinschänke
i
Streckennetzplan
Mapa dopravní sítě
CZ
CZ
Děčín
Ústí n. L.
Ústí n. L.
Malá Veleň
Vlak
U8
Benešov nad
Ploučnicí
260
Linienbusse (D – Wanderbusse/CZ – Nationalparkbus) mit Liniennummer | Linkový autobus
(D – Wanderbus/CZ – Linka okolo NP) s číslem linky
261
Linienbusse (D) sonstige mit Liniennummer (nicht mit Fahrplan in der Broschüre enthalten)
| Linkový autobus (D) ostatní s číslem linky (jízdní řád v této brožuře neuveden)
413
Linienbusse (CZ) mit Liniennummer | Linkový autobus (CZ) s číslem linky
Nationalpark- und Festungsexpress (D/CZ) | Expres národního parku a Pevnostní expres (D/CZ)
22
ZUG
SB71
Vlak
Zug (D) mit Liniennummer und Bahnhof | Vlak (D) s číslem linky a nádražím
Zug (CZ) mit Liniennummer und Bahnhof |Vlak (CZ) s číslem linky a nádraží
Kirnitzschtalbahn | Tramvaj Křinickým údolím
Elbe mit Fährstelle | Labe s přívozy
Pendelbus Basteishuttle | Pendelbus Basteishuttle
Elbe mit Anlegestelle Dampfschiffahrt und Wanderschiffe
Tok Labe se zastávkami lodí
S-Bahn S1 (D) mit Bahnhof | Vlaky S1 (D) s nádražím
Personenaufzug Bad Schandau-Ostrau | Osobní výtah Bad Schandau-Ostrau
Touristische Fahrpläne 2015 | Turistické jízdní řády 2015
Touristische Fahrpläne 2015 | Turistické jízdní řády 2015
23
Decin
- Bad Schandau
S 1 / U 28SDěčín
Schandau - Pirna
- Dresden
- Meißen - Pirna - Dresden - Meißen
1 /- Bad
U 28
| DENNÌ linka národním parkem
S1 - Nationalparklinie / U 28 - Nationalparkbahn | S1 – Linka národním parkem / UTÄGLICH
28 - železniční
24
S 1 / U 28
Auszug – es sind nicht alle Fahrten dargestellt!
LINIE LINKA
Decin hl.n.
Schöna
Schmilka-Hirschmühle
Krippen
Bad
LINIESchandau
LINKA
Königstein
Decin hl.n. (Sächs Schweiz)
Kurort
Rathen
Schöna
Stadt
Wehlen (Sachs)
Schmilka-Hirschmühle
PKrippen
irna
Dresden-Niedersedlitz
Bad Schandau
Dresden Hbf
Königstein (Sächs Schweiz)
Dresden-Neustadt
Kurort Rathen
Radebeul
Ost (Sachs)
Stadt Wehlen
Pirna Triebischtal
Meißen
Dresden-Niedersedlitz
Dresden Hbf
Dresden-Neustadt
LINIE
LINKA
Radebeul
Ost
VERKEHRSHINWEIS
Meißen Triebischtal
Decin hl.n.
Schöna
Schmilka-Hirschmühle
LINIE LINKA
Krippen
VERKEHRSHINWEIS
Bad
Schandau
Decin hl.n. (Sächs Schweiz)
Königstein
SchönaRathen
Kurort
Schmilka-Hirschmühle
Stadt
Wehlen (Sachs)
PKrippen
irna
Bad Schandau
Dresden-Niedersedlitz
Dresden
Hbf
Königstein
(Sächs Schweiz)
Kurort Rathen
Dresden-Neustadt
Stadt Wehlen
Radebeul
Ost (Sachs)
Pirna
Meißen
Triebischtal
Dresden-Niedersedlitz
Dresden Hbf
6 = samstags pouze v sobotu
Dresden-Neustadt
Radebeul Ost
Meißen Triebischtal
6 = samstags pouze v sobotu
7 = sonn- und feiertags nedìle a svátky
S 1 / U 28
S 1 / U 28
Výběr – nejsou uvedeny veškeré spoje!
25
LINIE LINKA
VERKEHRSHINWEIS
Meißen Triebischtal
Radebeul Ost
Dresden-Neustadt
LINIE LINKA
Dresden Hbf
VERKEHRSHINWEIS
Dresden-Niedersedlitz
PMeißen
irna Triebischtal
Radebeul
Ost (Sachs)
Stadt
Wehlen
Dresden-Neustadt
Kurort Rathen
Dresden Hbf
Königstein
(Sächs Schweiz)
Dresden-Niedersedlitz
Bad
Schandau
Krippen
Pirna
Schmilka-Hirschmühle
Stadt Wehlen (Sachs)
SKurort
chönaRathen
Decin
hl.n. (Sächs Schweiz)
Königstein
Bad Schandau
Krippen
Schmilka-Hirschmühle
LINIE
SchönLINKA
a
Decin hl.n.
Meißen
Triebischtal
Radebeul Ost
Dresden-Neustadt
Dresden
Hbf
LINIE LINKA
Dresden-Niedersedlitz
Meißen Triebischtal
PRadebeul
irna
Ost
Stadt
Wehlen (Sachs)
Dresden-Neustadt
Kurort
Rathen
Dresden
Hbf
Königstein
(Sächs Schweiz)
Dresden-Niedersedlitz
Bad Schandau
Pirna
Krippen
Stadt Wehlen (Sachs)
Schmilka-Hirschmühle
SKurort
chönaRathen
Königstein
Decin
hl.n. (Sächs Schweiz)
Bad Schandau
Krippen
6
= samstags pouze v sobotu
Schmilka-Hirschmühle
Schöna
Decin hl.n.
S1
ab
U 28
S1
VVO-Tarif*
S 1 U 28 S 1
S1
S1
S1
Decin - Bad Schandau - PirnaS 1- Dresden
- Meißen
12.40
13.37
S1
S1
S 1 U 28 S 1
S1
U 28 S 1
S1
S1
S 1 U 28 S 1
10.40
6.40
7.37
8.40
9.35
10.35 10.58
11.35
ab 6.58
7.35 7.54 8.35 8.58
9.37
10.37 11.00
11.37
7.37
7.00
8.37 9.00
TÄGLICH | DENNÌ
9.41
10.41 11.05
11.41
7.05
7.41
8.41 9.05
10.11
10.45
11.15
ab U7.08
1
S9.45
1
S
1
S
1 U11.08
28 S
1
S11.45
1
28 S7.15
S7.45
1
S8.11
1
S8.45
1 U 9.08
28 S9.15
1
9.19 9.49 10.15 10.49 10.40 11.19 11.49
8.15 8.49 8.40
6.40 7.19 7.49 7.37
9.25
9.55
10.21
10.55
11.25
11.55
7.25
7.55
8.21
8.55
9.35
10.35 10.58
11.35
ab 6.58
7.35 7.54 8.35 8.58
9.28 9.37
9.58 10.24 10.37
10.58 11.00 11.28 11.37
11.58
7.58 8.24 8.37
8.58 9.00
7.00 7.28 7.37
9.37 10.07
11.07 11.05 11.37 11.41
12.07
ab 7.05 7.37 7.41
8.07 8.37 8.41
9.07 9.05
9.41 10.37 10.41
9.48 10.18
10.48 10.45
11.18 11.08 11.15
11.48 11.45
12.18
7.48 7.45
8.18 8.11
8.48 8.45
9.18 9.08 9.15
9.45 10.11
ab 7.08 7.15
10.00 10.30 11.00 11.30
12.00 12.30
ab
8.00 8.30 9.00 9.30
9.19 9.49 10.15 10.49
11.19 11.49
7.19 7.49 8.15 8.49
10.07
11.07 10.55
11.37
12.07 11.55
12.37
ab
8.07 7.55
8.37 8.21
9.07 8.55
9.37
9.25 10.37
9.55 10.21
11.25
7.25
10.15
11.15 10.58
11.45
12.15 11.58
12.45
8.15 7.58
8.45 8.24
9.15 8.58
9.45
9.28 10.45
9.58 10.24
11.28
7.28
9.37 10.07
11.37
a
b
7.37
9.07
10.38
11.08 10.37
11.38 11.07
12.08
12.38 12.07
13.08
an
8.38 8.07
9.08 8.37
9.38 10.08
9.48 10.18 10.48 11.18
11.48 12.18
7.48 8.18 8.48 9.18
10.00 10.30 11.00TÄGLICH
11.30 | DENNÌ
12.00 12.30
ab
8.00 8.30 9.00 9.30
10.07 10.37 11.07 11.37
12.07 12.37
ab
8.07 8.37 9.07 9.37
S1
S8.15
1
S8.45
1
S9.15
1 U9.45
28 S 1 RE
20 10.45
S 1 11.15
S 1 11.45
S1
S 1 12.45
U 28
10.15
12.15
7
7
6
10.38 11.08 11.38 12.08
12.38 13.08
an
8.38 9.08 9.38 10.08
15.37
16.40
17.37
17.10
18.40
TÄGLICH |17.54
DENNÌ
ab 15.35 15.54 16.35 16.50 16.58
17.21 17.35 17.50
18.35 18.58
15.37
16.37
16.52
17.00
17.37
17.52
18.37
S1
S1
S1
S 1 U17.05
1
S
1
28
28 S 1 RE 20 S
S1
S
1 U19.00
15.41
16.41
16.57
17.41
17.57
18.41
19.05
7
7
ab 15.45 16.11 16.45 17.00
17.08 17.15 617.29 17.45 18.00
18.45 19.08
18.11
15.49 15.37
16.15 16.49 17.04 16.40 17.19 17.10 17.49 18.04 18.15 17.37 18.49 18.40
ab 15.55
15.35 15.54
16.21 16.35
16.55 16.50
17.10 16.58 17.25 17.21 17.35
17.55 17.50
18.10 18.21 17.54 18.35
18.55 18.58
15.37 16.24 16.37
17.37
18.37
15.58
16.58 16.52
17.13 17.00 17.28
17.58 17.52
18.13 18.24
18.58 19.00
15.41 16.37 16.41
18.41
ab 16.07
17.07 16.57
17.22 17.05 17.37 17.47 17.41
18.07 17.57
18.22 18.37
19.07 19.05
ab 16.18
15.45 16.11
18.45
16.48 16.45
17.18 17.00
17.35 17.08 17.15
17.48 17.29
17.55 17.45
18.18 18.00
18.35 18.11
18.48
19.18 19.08
ab 16.30
17.00 16.49
17.30 17.04
17.46
18.00 18.06 17.49
18.30 18.04
18.46 18.15
19.30
19.00
15.49 16.15
18.49
17.19
15.55 16.21
17.55
18.55
17.25
ab 16.37
17.07 16.55
17.37 17.10
18.07
18.37 18.10 18.21
19.07
19.37
15.58 16.24
17.58
18.58
17.28
16.45
17.15 16.58
17.45 17.13
18.15
18.45 18.13 18.24
19.15
19.45
ab 16.07 16.37 17.07 17.22
19.07
17.37 17.47 18.07 18.22 18.37
an 17.08
17.38
18.08
18.38
19.08
20.08
19.38
16.18 16.48 17.18 17.35
19.18
17.48 17.55 18.18 18.35 18.48
ab 16.30 17.00 17.30 17.46
18.00 18.06 18.30 18.46 19.00
19.30
7 = sonn- und feiertags nedìle a svátky
= U 28, nur Mo-Fr pouze v Po-Pa
ab 16.37 17.07 17.37
18.37
18.07
19.07
19.37
16.45 17.15 17.45
18.45
18.15
19.15
19.45
an 17.08 17.38 18.08
19.08
18.38
19.38
20.08
S12.11
1
12.15
12.21
12.24
12.37
12.48
12.11
13.00
12.15
13.07
12.21
13.15
12.24
12.37
13.38
12.48
13.00
13.07
S1
13.15
13.38
S1
19.15
19.19
19.25
19.28
19.37
19.15
19.48
20.00
19.19
19.25
20.07
19.28
20.15
19.37
20.38
19.48
20.00
20.07
20.15
20.38
U 28 S 1
14.40
12.35 12.58
13.35 13.54 14.35 14.58
12.37 13.00
13.37
14.37 15.00
12.41 13.05
13.41
14.41 15.05
S12.45
1 U13.08
28 S13.15
1
S13.45
1
S14.11
1
S14.45
1 U 15.08
28 S15.15
1
12.49 12.40 13.19 13.49 13.37
14.15 14.49 14.40 15.19
12.55
13.25
13.55
14.21
14.55
15.25
12.35 12.58
13.35 13.54 14.35 14.58
12.58 13.00 13.28 13.37
13.58 14.24 14.37
14.58 15.00 15.28
12.37
13.07 13.05 13.37 13.41
14.07 14.37 14.41
15.07 15.05 15.37
12.41
13.18 13.08 13.15
13.48 13.45
14.18 14.11
14.48 14.45
15.18 15.08 15.15
15.48
12.45
13.30
14.00 14.30 15.00 15.30
16.00
12.49
13.19 13.49 14.15 14.49
15.19
13.37
14.07 13.55
14.37 14.21
15.07 14.55
15.37
16.07
12.55
13.25
15.25
13.45
14.15 13.58
14.45 14.24
15.15 14.58
15.45
16.15
12.58
13.28
15.28
13.07
13.37
15.37
14.08
14.38 14.07
15.08 14.37
15.38 15.07
16.08
16.38
13.18
13.48 14.18 14.48 15.18
15.48
13.30
14.00 14.30 15.00 15.30
16.00
13.37
14.07 14.37 15.07 15.37
16.07
S 1 14.15
S 1 14.45
U 28 15.15
S 1 15.45
S1
13.45
16.15
14.08
14.38 15.08 15.38 16.08
16.38
20.40
19.35
20.35 20.58
S20.37
1 U21.00
28 S 1
S19.37
1
S1
* VVO-Tarif
20.41
21.05
19.41
19.45 20.11 20.45 21.08 21.15
gilt nur in
19.49 20.15 20.49 20.40 21.19
Deutschland.
19.35
20.55 20.58 21.25
19.55 20.21 20.35
19.37
20.58 21.00 21.28
19.58 20.24 20.37
19.41
20.07 20.37 20.41
21.07 21.05 21.37
* VVO tarif
19.45
21.18 21.08 21.15
21.48
20.18 20.11
20.48 20.45
platí jen v
21.00 20.49
21.30
22.00
20.30 20.15
21.19
19.49
Německu.
21.25
19.55
22.07
20.37 20.21
21.07 20.55
21.37
21.28
19.58
21.45
22.15
20.45 20.24
21.15 20.58
21.37
20.07 20.37 21.07
21.38 21.18
22.08
22.38
21.08 20.48
21.48
20.18
22.00
20.30 21.00 21.30
22.07
20.37 21.07 21.37
20.45 21.15 21.45
22.15
21.08 21.38 22.08
22.38
= U 28, nur Mo-Fr pouze v Po-Pa
Meißen - Dresden - Pirna - Bad Schandau - Decin
TÄGLICH | DENNÌ
S1
S1
S-1 Bad
U 28 Schandau
S1
S1
S 1 -S 1Decin
S 1 U 28
S1
S1
S-1 Pirna
S1
RE 20 S 1 U-28Dresden
Meißen
7
6
5.16
5.46 6.16 6.46
5.39
6.09 6.39 7.09
ab S5.50
1 U 28 S6.20
1
S6.50
1
S7.20
1 RE 20
ab 5.59
6.29 6.59 7.29 7.50
6.09
6.39 7.09 7.39 6 8.01
ab
5.46
a
b 5.16
6.21
6.51 6.16
7.21 6.46
7.51 8.10
5.39
6.09
6.29
6.59 6.39
7.29 7.09
7.59
ab 5.50
6.20
6.50
6.32
7.02 7.32 7.20
8.02
ab 5.59
6.29
6.59
7.29
6.38
7.08 7.38 8.08 7.50
8.26
ab 6.09
6.43 6.50 6.39
7.14 7.09
7.43 7.39
8.14 8.01
7.16 7.21 7.51
8.16 8.10
ab 6.21 6.52 6.51
7.20 7.29 7.59
8.20
6.29 6.57 6.59
an 6.32 7.00 7.02
7.23 7.32
8.00 8.02
8.23 8.33
an 6.38 7.17 7.08 7.38
8.17 8.08 8.44
ab 6.43 6.50 7.14 7.43 8.14 8.26
6.52 7.16
8.16
6.57 7.20
8.20
S8.33
1
S7.00
1 U7.23
28 S8.00
1
S8.23
1
an S 1
an 12.46 13.16
7.17
8.44
8.17 14.16 14.46
ab
13.46
13.09 13.39
14.09 14.39 15.09
ab 13.20 13.50
14.20 14.50 15.20
15.29
ab 13.29
13.59
14.59
S1
S1
S 1 U 28 14.29
S1
S1
13.39 14.09
14.39 15.09 15.39
ab 12.46 13.16
13.46 14.16 14.46
15.51
ab 13.51
14.21
14.51
15.21
13.09 13.39
14.09 14.39 15.09
15.59
14.29
14.59 14.50
15.29 15.20
ab 13.59
13.20 13.50
14.20
16.02
14.32
15.02 14.59
15.32 15.29
ab 14.02
13.29 13.59
14.29
16.08
14.08
14.38
15.08 15.09
15.38 15.39
13.39 14.09
14.39
ab 14.14 14.43 14.50 15.14 15.43 16.14
ab 14.16
13.51 14.21 14.52 14.51
16.16
15.16 15.21 15.51
13.59 14.29 14.57 14.59
16.20
14.20
15.20 15.29 15.59
14.02 14.32 15.00 15.02
16.00 16.02
16.23
an 14.23
15.23 15.32
an 14.08 14.38 15.17 15.08 15.38
16.17 16.08
ab 14.14 14.43 14.50 15.14 15.43 16.14
16.16
14.16
14.52 15.16
714.20
nedìle a svátky
= sonn- und feiertags
16.20
14.57 15.20
an 14.23
15.00 15.23 16.00 16.23
an
15.17
16.17
7.16
7.46
7.39
8.09
S7.50
1 U 28 S8.20
1
7.59
8.29
8.09
8.39
7.16
7.46
8.21
8.51
7.39
8.09
8.29
8.59
7.50
8.20
8.32
9.02
7.59
8.29
8.38
9.08
8.09
8.43 8.50 8.39
9.14
8.52 8.51
9.16
8.21
8.57 8.59
9.20
8.29
9.00 9.02
9.23
8.32
9.17 9.08
8.38
8.43 8.50 9.14
8.52 9.16
8.57 9.20
S 1 U9.00
28 S
1
9.23
15.16 9.17 15.46
15.39
16.09
15.50
16.20
15.59
16.29
S 1 U 28 S
1
16.09
16.39
15.16
15.46
16.21
16.51
15.39
16.09
16.29
16.59
15.50
16.20
16.32
17.02
15.59
16.29
16.38
17.08
16.09
16.39
16.43 16.50 17.14
16.21 16.52 16.51
17.16
16.29 16.57 16.59
17.20
16.32 17.00 17.02
17.25
16.38 17.17 17.08
16.43 16.50 17.14
16.52 17.16
= U 28,
nur Mo-Fr
16.57
17.20
17.00 17.25
17.17
9.16
8.16 TÄGLICH
8.46
| DENNÌ
9.39
8.39 9.09
S8.50
1
S9.20
1
S1
S 9.50
1 U 28
8.59 9.29 79.50 9.59
9.09 9.39 10.01 10.09
8.16
9.16
9.21 8.46
9.51 10.14 10.21
8.39
9.39
9.29 9.09
9.59 10.22 10.29
8.50
9.20
9.50
9.32 10.02 10.26 10.32
8.59
9.29 10.32
9.50 10.38
9.59
9.38 10.08
9.09
9.39 10.01
10.37 10.09
10.43 10.50
9.43 10.14
10.39 10.21 10.52
9.21 10.16
9.51 10.14
10.44 10.29 10.57
9.29 10.20
9.59 10.22
10.46 10.32 11.00
10.23 10.26
9.32 10.02
9.38 10.08 10.32 10.38 11.17
9.43 10.14 10.37 10.43 10.50
TÄGLICH
| DENNÌ
10.16 10.39
10.52
10.20 10.44
10.57
S 1 10.23
S 1 10.46
S 1 U 28 11.00
S1
11.17
16.16 16.46 17.16
17.46
16.39 17.09 17.39
18.09
TÄGLICH
DENNÌ
16.50
17.20 |17.50
18.20
16.59
17.29
17.59
S
1
S
1
S
1 U 28 S18.29
1
17.09 17.39 18.09
18.39
16.16 16.46 17.16
17.46
17.21
17.51
18.21
18.51
16.39 17.09 17.39
18.09
17.29 17.20
17.59 17.50
18.29
18.59
16.50
18.20
17.32 17.29
18.02 17.59
18.32
19.02
16.59
18.29
17.38
18.08
18.38
19.08
17.09 17.39 18.09
18.39
17.43 18.14 18.43 18.50 19.14
17.21 17.51
18.16 18.21 18.52 18.51
19.16
17.29 17.59
18.20 18.29 18.57 18.59
19.20
17.32
18.00 18.02
18.23 18.32 19.00 19.02
19.23
17.38
18.17 18.08 18.38 19.17 19.08
17.43 18.14 18.43 18.50 19.14
18.16
18.52 19.16
pouze v18.20
Po-Pa
18.57 19.20
18.00 18.23
19.00 19.23
19.17
18.17
S1
9.46 10.16 10.46 11.16
11.46 12.16
10.09 10.39 11.09 11.39
12.09 12.39
S1
S10.20
1
S10.50
1
S11.20
1
S11.50
1 U 28 S12.20
1
S12.50
1
10.20
10.29 10.59 11.29 11.59
12.29 12.59
7
10.31 10.39 11.09 11.39 12.09
12.39 13.09
9.46 10.16
11.46
10.44 10.51
11.21 10.46
11.51 11.16
12.21
12.51 12.16
13.21
12.09
10.52 10.09
10.59 10.39
11.29 11.09
11.59 11.39
12.29
12.59 12.39
13.29
10.20
10.50
11.20
11.50
12.20
10.56 11.02 11.32 12.02 12.32
13.02 12.50
13.32
10.20
10.29
10.59
11.29
11.59
12.29
12.59
11.02 11.08 11.38 12.08 12.38
13.08 13.38
10.31
11.07 10.39
11.14 11.09
11.43 11.39
12.14 12.09
12.43 12.50 12.39
13.14 13.09
13.43
11.09 10.51
11.16 11.21 11.51
12.16 12.21 12.52 12.51
13.16 13.21
10.44
11.14 10.59
11.20 11.29 11.59
12.20 12.29 12.57 12.59
13.20 13.29
10.52
14.00
11.16 11.02
11.23 11.32 12.02
12.23 12.32 13.00 13.02
13.23 13.32
10.56
11.02 11.08 11.38 12.08 12.38 13.17 13.08 13.38
14.17
11.07 11.14 11.43 12.14 12.43 12.50 13.14 13.43
11.09 11.16
12.16
12.52 13.16
11.14 11.20
12.20
12.57 13.20
S 1 11.23
S1
S 1 12.23
U 28 S 1 13.00
S 1 13.23
S 1 14.00
11.16
18.16 18.46 19.16
19.46 13.17
20.16 20.46 14.17
18.39 19.09 19.39
20.09 20.39 21.09
18.50 19.20 19.50
20.20 20.50 21.20
S18.59
1
S19.29
1
S19.59
1 U 28 S20.29
1
S20.59
1
S21.29
1
19.09 19.39 20.09
20.39 21.09 21.39
18.16 18.46 19.16
19.46 20.16 20.46
19.21
19.51
20.21
20.51
21.21
21.51
18.39 19.09 19.39
20.09 20.39 21.09
19.29 19.20
19.59 19.50
20.29
20.59 20.50
21.29 21.20
21.59
18.50
20.20
19.32 19.29
20.02 19.59
20.32
21.02 20.59
21.32 21.29
22.02
18.59
20.29
19.38
20.08
20.38
21.08 21.09
21.38 21.39
22.08
19.09 19.39 20.09
20.39
19.43 20.14 20.43 20.50 21.14 21.43 22.14
19.21 19.51
20.16 20.21 20.52 20.51
21.16 21.21 21.51
22.16
19.29 19.59
20.20 20.29 20.57 20.59
21.20 21.29 21.59
22.20
19.32 20.02
20.23 20.32 21.00 21.02
21.23 21.32 22.02
22.23
19.38 20.08 20.38 21.17 21.08 21.38 22.08
19.43 20.14 20.43 20.50 21.14 21.43 22.14
20.16
20.52 21.16
22.16
20.20
20.57 21.20
22.20
20.23
21.00 21.23
22.23
21.17
S1
Nationalparklinie
/ U 728= sonn- Nationalparkbahn
| S1 – Linka=národním
parkem / U 28 - železniční linka národním parkem
6 =-samstags
pouze v sobotu
U 28, nur Mo-Fr pouze v Po-Pa
und feiertags nedìle a svátky
S 1 / U 28 Meißen - Dresden - Pirna - Bad Schandau - Děčín
S1
7
VVO-Tarif*
SB 71
SB
71 Pirna - Neustadt - Sebnitz
Schandau) und
zurück a zpět
Pirna- (Bad
- Dürrröhrsdorf
- Neustadt
- Sebnitz - Bad Schandau
Zug
VVO-Tarif
Durch die Täler der Sächsischen Schweiz | Údolími Saského Švýcarska
ab
an
an
an
Zug
Zug
8.18
8.31
8.39
9.17
10.18
10.31
10.39
11.17
12.18
12.31
12.39
13.17
14.18
14.31
14.39
15.17
16.18
16.31
16.39
17.17
18.18
18.31
18.39
19.17
e
itt
BUS
)
fM
f
or
(S
ac
sd
Rathewalde P+R-Platz - B
SA, SO, FEI | SO, NE, SVÁTKY
itz
Rathewalde P+R-Platz
ab
Rathewalde Bruno-Barthel-Weg
Zum Steinernen Tisch
Bastei
an
bn
um
Kr
P+R
Se
he
dt
ta
us
Ne
rm
(S
lm
ac
sd
hs
or
f
wo
La
ng
en
wo
en
ng
La
lp
St
o
Dü
He
lm
rrr
sd
en
or
f
rsd
öh
en
hm
lm
or
f
sd
or
rd
No
tz
pi
a-
Co
pi
Pi
rn
Co
arn
Pi
a
rn
an
TÄGLICH | DENNÌ
ar
6.40 8.40 10.40 12.40 14.40 16.40 18.40
7.18 9.18 11.18 13.18 15.18 17.18 19.18
7.26 9.26 11.26 13.26 15.26 17.26 19.26
7.39 9.39 11.39 13.39 15.39 17.39 19.39
7.43 9.43 11.43 13.43 15.43 17.43 19.43
x7.51 x9.51 x11.51 x13.51 x15.51 x17.51 x19.51
8.09 10.09 12.09 14.09 16.09 18.09 20.09
x8.14 x10.14 x12.14 x14.14 x16.14 x18.14 x20.14
x8.17 x10.17 x12.17 x14.17 x16.17 x18.17 x20.17
8.21 10.21 12.21 14.21 16.21 18.21 20.21
x8.24 x10.24 x12.24 x14.24 x16.24 x18.24 x20.24
8.30 10.30 12.30 14.30 16.30 18.30 20.30
8.37 10.37 12.37 14.37 16.37 18.37 20.37
8.43 10.43 12.43 14.43 16.43 18.43 20.43
8.45 10.45 12.45 14.45 16.45 18.45 20.45
8.47 10.47 12.47 14.47 16.47 18.47 20.47
ar = nicht sonntags Nejezdí v neděli
x = Halt auf Verlangen - bitte Haltewunschtaste im Triebwagen bedienen
= Zastávka na znamení - použijte prosím tlačítko pro zastavení umístěné ve voze
Pi
ab
ab
ab
an
ab
)
U 28 Sebnitz (Sachs)
U 28 Goßdorf-Kohlmühle
U 28 Bad Schandau
Zug U 28 Decin hl.n.
Zug
VERKEHRSHINWEIS
Zug U 28 Decin hl.n.
Zug U 28 Bad Schandau
Zug U 28 Goßdorf-Kohlmühle
Zug U 28 Sebnitz (Sachs)
Sebnitz (Sachs)
Krumhermsdorf
Neustadt (Sachs)
Langenwolmsdorf
Langenwolmsdorf Mitte
Stolpen
Helmsdorf (b Pirna)
Dürrröhrsdorf
Lohmen
Pirna-Copitz Nord
Pirna-Copitz
Pirna
hs
ab
tz
Auszug – es sind nicht alle Fahrten dargestellt!
TÄGLICH | DENNÌ
7.11 9.11 11.11 13.11 15.11 17.11
7.13 9.13 11.13 13.13 15.13 17.13
7.15 9.15 11.15 13.15 15.15 17.15
7.21 9.21 11.21 13.21 15.21 17.21
7.31 9.31 11.31 13.31 15.31 17.31
x7.35 x9.35 x11.35 x13.35 x15.35 x17.35
7.39 9.39 11.39 13.39 15.39 17.39
x7.43 x9.43 x11.43 x13.43 x15.43 x17.43
x7.45 x9.45 x11.45 x13.45 x15.45 x17.45
8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00
x8.06 x10.06 x12.06 x14.06 x16.06 x18.06
an 8.14 10.14 12.14 14.14 16.14 18.14
Pirna
Pirna-Copitz
Pirna-Copitz Nord
Lohmen
Dürrröhrsdorf
Helmsdorf (b Pirna)
Stolpen
Langenwolmsdorf Mitte
Langenwolmsdorf
Neustadt (Sachs)
Krumhermsdorf
Sebnitz (Sachs)
Lo
26
SB 71 | SB 71
p 10.00
10.02
10.04
10.05
TÄGLIC
10.30
10.32
10.34
10.35
11.00
11.02
11.04
11.05
11.30
11.32
11.34
11.35
12.00
12.02
12.04
12.05
12.30
12.32
12.34
12.35
13.00
13.02
13.04
13.05
13.30
13.32
13.34
13.35
SA, SO, FEI | SO, NE, SVÁTKY
BUS
253
Bad Schandau - Prossen - Waltersdorf Ebenheit / Hocksteinschänke - (Bastei - Pirna)
S
08.48
08.51
08.55
08.57
08.58
09.07
09.17
09.23
09.28
27
S = nur an Schultagen pouze ve školní dny
10.55
10.57
10.58
11.07
11.17
11.23
11.28
S
17.00
17.03
12.32 13.32 14.14 15.03 16.03 17.07 17.49
12.34 13.34 14.16 15.05 16.05 17.09 17.51
12.35 13.35 14.17 15.06 16.06 17.10 17.52
12.44 13.44 14.26 15.15 16.15 17.19 18.01
17.25
12.48 13.48 14.30 15.19 16.19
18.05
SA, SO, FEI | SO, NE, SVÁTKY
08.20 09.20 15.25
08.26 09.26 15.30 16.22
16.27
16.31
08.27 09.29 15.33 16.39
08.38 09.40 15.44 16.50
16.51
08.39 09.41
16.53
08.41 09.44
16.57
08.45
17.00
08.48
09.47 15.46
09.50 15.49
09.52 15.51
09.52 15.52
10.02 16.02
10.27 16.27
TÄGLICH | DENNĚ
SA, SO, FEI | SO, NE, SVÁTKY
10.35
10.57
11.08
11.08
11.10
11.13
17.00
08.48
17.03
08.51
17.07
08.55
17.09
08.57
08.58 11.14 17.10
09.07
09.17 11.22 17.19
11.27 17.25
09.21 11.32
17.00
17.22
17.33
17.33
17.35
17.38
Rathewalde P+R-Platz - Bastei |
Rathewalde P+R-Platz - Bastei
An Wochenenden und Feiertagen werden bei Bedarf zusätzliche Fahrten angeboten
SA, SO, FEI | SO, NE, SVÁTKY
Rathewalde P+R-Platz
ab
Rathewalde Bruno-Barthel-Weg
Zum Steinernen Tisch
Bastei
an
p 10.00
10.02
10.04
10.05
SA, SO, FEI | SO, NE, SVÁTKY
ab
Bastei
Rathewalde Bruno-Barthel-Weg
Rathewalde P+R-Platz
an
10.07
10.10
10.12
TÄGLICH | DENNĚ
10.30
10.32
10.34
10.35
11.00
alle
11.02 každých
11.04 30 Min
11.05
19.00
19.02
19.04
19.05
19.30
19.32
19.34
19.35
19.53
19.55
19.57
19.58
TÄGLICH | DENNĚ
10.37 11.07 alle 19.07 19.37 20.00
10.40 11.10 každých 19.10 19.40 20.03
10.42 11.12 30 Min 19.12 19.42 p20.05
p = von/nach Pirna als Linie 237 z/do Pirny jako linka 237
An Wochenenden und Feiertagen werden bei Bedarf zusätzliche Fahrten angeboten.
O víkendech a svátcích jsou v případě potřeby nabízeny ještě další jízdy.
17.39
17.47
17.52
17.57
= Weiterfahrt im selben Fahrzeug möglich Pokračování v jízdě stejným vozidlem je možné
Mit der Bastei-Linie über die Höhen der Sächsischen Schweiz | Linkou do Bastei přes vrcholy Saského Švýcarska
15.00
15.02
15.04
15.05
10.37 11.07 11.37 12.07 12.37 13.07 13.37 14.07 14.37 15.07
10.40 11.10 11.40 12.10 12.40 13.10 13.40 14.10 14.40 15.10
10.42 11.12 11.42 12.12 12.42 13.12 13.42 14.12 14.42 15.12
3
25
Výběr – nejsou uvedeny veškeré spoje!
S
S
08.20 10.20 12.05 13.05 13.47 14.30 15.30 16.20
08.26 10.26
14.35 15.35 16.26 17.26
17.31
12.08 13.08 13.50 14.40 15.40 16.31
08.27 10.27 12.17 13.17 13.59 14.48 15.48 16.39 17.34
08.38 10.38 12.28 13.28 14.10 14.59 15.59 16.50 17.45
08.39 10.39 12.29 13.29 14.11 15.00 16.00 16.51 17.46
08.41 10.41 12.31 13.31 14.13 15.02 16.02 16.53 17.48
16.57
08.45
17.00
08.48
MONTAG – FREITAG | PONDĚLÍ – PÁTEK
VERKEHRSBESCHRÄNKUNG
237 Pirna ZOB/Bahnhof
ab
237 Bastei
ab
237 Hocksteinschänke
an
Hocksteinschänke
ab
Wanderweg zum Amselgrund
Wanderweg nach Kurort Rathen
Königstein Ebenheit Wendepl
ab
Waltersdorf Parkpl am Lilienst
Waltersdorf Am Prossener Grund
Waltersdorf Stiller Fritz
Waltersdorf Erbgericht
Rathmannsdorf Prossener Straße
Rathmannsdorf Brücke
Bad Schandau Nationalparkbhf an
Bad Schandau Elbkai
an
10.07
10.10
10.12
14.30
14.32
14.34
14.35
p = von/nach Pirna als Linie 237
MONTAG – FREITAG | PONDĚLÍ – PÁTEK
VERKEHRSBESCHRÄNKUNG
Bad Schandau Elbkai
ab
Bad Schandau Nationalparkbhf ab
Bad Schandau Elbkai
Rathmannsdorf Prossener Straße
Rathmannsdorf Abzw. n. Prossen
Waltersdorf Erbgericht
Waltersdorf Stiller Fritz
Waltersdorf Am Prossener Grund
Waltersdorf Parkpl am Lilienst
Königstein Ebenheit Wendepl
an
Wanderweg nach Kurort Rathen
Wanderweg zum Amselgrund
Hocksteinschänke
an
237 Hocksteinschänke
ab
237 Bastei
an
237 Pirna ZOB/Bahnhof
an
Bastei
ab
Rathewalde Bruno-Barthel-Weg
Rathewalde P+R-Platz
an
14.00
14.02
14.04
14.05
VVO-Tarif
253 Bad Schandau - Rathmannsdorf - Waltersdorf - (Lilienstein) und zurück a zpět | Bastei-Shuttle
217 / 219 Pirna - Bahratal - Petrovice - Tisá und zurück a zpět
(Pirna)
- Bahratal
- Petrovice
- Tisa
Zu den Wanderrevieren
jenseits
der Grenze|
Do turistických
oblastí za hranicemi
217
und zurück
28
SA, SO UND FEIERTAG | SO, NE A SVÁTKY
MONTAG – FREITAG | PONDĚLÍ – PÁTEK
219
219
217
ab 08.10
08.30
08.34
an 08.51
08.51
ab
08.53
08.56
09.01
09.05
09.10
an
10.15
10.42
10.46
11.01
218
217
217
16.40
11.01
11.03
11.06
11.11
11.15
11.20
17.19
08.10
08.30
08.34
08.51
17.21
17.23
17.26
17.31
17.35
17.40
217
219
219
217
ab 09.20
09.23
09.25
09.29
an 09.32
09.35
ab
09.56
10.00
10.25
an
11.20
11.23
11.25
11.29
11.32
11.35
11.46
11.50
12.15
17.40
17.43
17.45
17.49
17.52
217
09.51
09.53
09.56
10.01
10.05
10.10
219
10.10
10.30
10.34
10.51
219
217
14.10
14.30
14.34
14.51
10.51
10.53
10.56
11.01
11.05
11.10
217
14.51
14.53
14.56
15.01
15.05
15.10
219
16.10
16.30
16.34
16.51
217
Kontakt
OVPS - Oberelbische Verkehrsgesellschaft Pirna-Sebnitz mbH
Bus, Wanderbus, Fahrradbus:
+49 (0)3501 792-160
www.ovps.de
16.51
16.53
16.56
17.01
17.05
17.10
SA, SO UND FEIERTAG | SO, NE A SVÁTKY
219
217
09.10
09.30
09.34
09.51
08.51
08.53
08.56
09.01
09.05
09.10
MONTAG – FREITAG | PONDĚLÍ – PÁTEK
Liniennummer
VERKEHRSBESCHRÄNKUNG
Tisa rozc. sneznik 5,0
Tisa rozc. Antoninov 0,5
Petrovice rozc. Krasny Les
Petrovice zav.
Bahratal Grenzübergang
Bahratal Grenzübergang
Bad Gottleuba Gesundheitspark
Berggießhübel Kurhaus
Pirna ZOB/Bahnhof
219
217
219
9
7
21 21
Auszug – es sind nicht alle Fahrten dargestellt!
Liniennummer
VERKEHRSBESCHRÄNKUNG
Pirna ZOB/Bahnhof
Berggießhübel Kurhaus
Bad Gottleuba Gesundheitspark
Bahratal Grenzübergang
Bahratal Grenzübergang
Petrovice konecna
Petrovice zav.
Petrovice rozc. Krasny Les
Tisa rozc. Antoninov 0,5
Tisa rozc. sneznik 5,0
kein VVO-Tarif | není tarif VVO
217
09.20
09.23
09.25
09.29
09.32
17.52
18.05
18.09
18.32
219
09.35
09.46
09.50
10.14
217
10.20
10.23
10.25
10.29
10.32
219
10.35
10.46
10.50
11.14
217
11.20
11.23
11.25
11.29
11.32
219
11.35
11.46
11.50
12.14
217
15.20
15.23
15.25
15.29
15.32
219
15.33
15.46
15.50
16.14
217
17.20
17.23
17.25
17.29
17.32
219
17.33
17.46
17.50
18.14
= Erweiterte Fahrradmitnahme Rozšířená přeprava jízdních kol
= hält nur zum Aussteigen zastávka pouze pro výstup
= Linienübergang - kein Umstieg notwendig Změna linky – bez nutnosti přestupu = hält nur zum Einsteigen zastávka pouze pro nástup
1
Der VVO-Tarif gilt nicht zwischen Bahratal, Grenze und Tisá, das Elbe-Labe-Ticket wird anerkannt. Einzelfahrt normal 2,00 Euro (55,00 Kč),
ermäßigt* 1,50 Euro (40,00 Kč) Tarif VVO neplatí mezi stanicemi Bahratal Grenzübergang a Tisá, jízdenka Elbe-Labe-Ticket se uznává.
Plné jízdné 2,00 Euro (55 Kč), snížené jízdné* 1,50 Euro (40 Kč)
*Kinder bis einschließlich 14 Jahren, Fahrrad oder Hund Děti do 14 let včetně, jízdní kolo nebo pes
237
Pirna - Bastei - (- Bad Schandau) - Sebnitz
und zurück
SA, SO, FEI | SO, NE, SVÁTKY
MONTAG – FREITAG | PONDĚLÍ – PÁTEK
237
ab 08.10
08.23
08.28
237
10.05
10.18
10.23
237
11.10
11.23
11.28
11.33
10.26 11.42
10.28 11.44
10.28 11.44
237
13.40
13.56
14.01
237
14.30
14.46
14.51
237
15.30
15.43
15.48
237
16.10
16.23
16.28
237
18.40
18.53
18.58
237
09.10
09.23
09.28
09.33
08.31 09.42
an 08.33 09.44
ab 08.33 09.44
Liniennummer
Sebnitz Bahnhof (P+R)
Sebnitz Busbahnhof
Hohnstein Eiche
Hohnstein Polenztal Serpentine
Hohnstein Polenztal
Bad Schandau Nationalparkbhf
Porschdorf Porschd. Einkehr
Wanderweg nach Kurort Rathen
Hocksteinschänke
Hocksteinschänke
Bastei
Rathewalde P+R-Platz
Lohmen Mitte
Pirna ZOB/Bahnhof
237
237
ab
ab 09.10 10.10
ab 09.32 10.32
10.37
09.37
11.25 12.20 13.20 14.10 14.55 17.15 18.10
11.50 12.50 13.45 14.35 15.25 17.40 18.32
17.45
11.55 12.55 13.50 14.40 15.30
an 09.49 10.41
ab 09.49 10.41
09.59 10.51
10.05 10.57
10.10 11.02
an 10.25 11.17
12.09
12.09
12.21
12.27
12.32
12.47
237
14.04 14.54 15.51 16.31 19.01
14.06 14.56 15.53 16.33 19.03
14.06 14.56 15.53 16.33 19.03
09.55 10.39 11.55 14.17 15.07 16.04 16.44 19.14
08.37
08.41 10.00 10.44 12.00 14.25 15.12 16.09 16.49 19.19
an 09.04 10.28 11.07 12.23 14.53 15.40 16.32 17.12 19.42
an
237
237
08.40 09.40
08.52 09.52
08.57 b09.57
09.02
09.11
09.13
09.13
09.24
09.00 09.29
09.23 09.52
09.27
237
237
237
29
b = von/nach der Bastei (ohne Umstieg) od/do Bastei (bez přestupu)
15.42
15.42
15.52
15.58
16.03
16.18
237
17.49
17.49
17.59
18.05
18.10
18.25
237
15.00
15.12
15.17
15.22
15.31
15.33
15.33
13.44 15.44
237
253
17.00
17.12
17.17
17.22
17.31
17.33
17.33
17.38
17.52
13.49 15.49
14.12 16.12
237
18.40
18.52
18.57
19.00
19.02
19.02
19.13
19.18
19.41
237
237
253
09.26
09.37
09.47
09.52
b20.05
20.09
20.20
237
09.52
10.02
10.08
10.13
10.27
10.13 12.43 14.43
10.35 13.05 15.05
237
237
237
18.20
17.13 18.25
17.35 18.47
10.40 13.10 15.10
17.40
237
10.52
10.52
11.02
11.08
11.13
11.27
237
13.22
13.22
13.32
13.38
13.43
13.57
237
253
15.30
15.41
15.46
15.22 15.51
15.22
15.32
15.38
15.43
15.57
237
15.52
16.02
16.08
16.13
16.27
17.52
17.52
18.02
18.08
18.13
18.27
7
13.09 14.04 14.52
13.09 14.04 14.52
14.16
13.16 14.22 14.57
13.21 14.27 15.02
13.36 14.42 15.17
237
237
13.00
13.12
13.17
13.22
13.31
13.33
13.33
SA, SO, FEI | SO, NE, SVÁTKY
MONTAG – FREITAG | PONDĚLÍ – PÁTEK
237
253
237
10.35
10.47
10.52
10.57
11.06
11.08
11.08
11.13
11.27
23
Výběr – nejsou uvedeny veškeré spoje!
Liniennummer
Pirna ZOB/Bahnhof
Lohmen Mitte
Rathewalde P+R-Platz
Bastei
Rathewalde Zum Rundblick
Hocksteinschänke
Hocksteinschänke
Wanderweg nach Kurort Rathen
Bad Schandau Nationalparkbhf
Hohnstein Polenztal
Hohnstein Polenztal Serpentine
Hohnstein Eiche
Sebnitz Busbahnhof
Sebnitz Bahnhof (P+R)
b20.05
20.09
20.20
= Linienübergang - kein Umstieg notwendig Zmìna linky – bez nutnosti přestupu
Durch die vordere Sächsische Schweiz nach Sebnitz | Předním Saským Švýcarskem do Sebnitz
VVO-Tarif
237 Pirna - Bastei - Rathewalde (- Bad Schandau) - Hohnstein - Sebnitz und zurück a zpět
241 Pirna - Königstein - Bad Schandau - Hinterhermsdorf und zurück a zpět
VVO-Tarif
Auf der Kirnitzschtal-Linie bis Hinterhermsdorf | Linkou národního parku do Hinterhermsdorfu
BUS
30
241
Pirna - Hinterhermsdorf
und zurück
SAMSTAG, SONN- UND FEIERTAG | SOBOTA, NEDĚLE A SVÁTKY
MONTAG – FREITAG | PONDĚLÍ – PÁTEK
07.45
08.06
08.15
08.26
08.37
08.40
08.45
08.47
08.52
08.59
09.12
08.45 10.45
11.06
09.15 11.15
09.26 11.26
09.37 11.37
09.40 11.40
09.45 11.45
09.47 11.47
09.52 11.52
09.59 11.59
10.12 12.12
12.45 14.45 16.45
17.06
13.15 15.15 17.15
13.26 15.26 17.26
13.37 15.37 17.37
13.40 15.40 17.40
13.45 15.45 17.45
13.47 15.47 17.47
13.52 15.52 17.52
13.59 15.59 17.59
14.12 16.12 18.12
S = weiter als Linie 269 nach/von Sebnitz Dále jako linka 269 do/od Sebnitz
08.45
08.26
08.37
08.40
08.45
08.47
08.52
08.59
09.12
09.15
09.26
09.37
09.40
09.45
09.47
09.52
09.59
10.12
09.56 10.26
10.02 10.32
10.05 10.35
10.10 10.40
10.12 10.42
10.17 10.47
10.24 S10.54
10.37
09.20 10.20 10.50
09.27 10.27 10.57
09.37
09.43
09.45
09.51
09.55
10.05
10.05
10.15
09.37
09.43
09.45
09.51
09.55
10.05
10.05
10.15
10.43
12.37
12.43
12.45
12.51
12.55
13.05
13.05
13.15
13.20
13.43
14.37
14.43
14.45
14.51
14.55
15.05
15.05
15.15
15.20
15.43
16.37
16.43
16.45
16.51
16.55
17.05
17.05
17.15
17.20
17.43
13.15
13.26
13.37
13.40
13.45
13.47
13.52
13.59
14.12
11.56 12.26
12.02 12.32
12.05 12.35
12.10 12.40
12.12 12.42
12.17 12.47
12.24 S12.54
12.37
14.45
15.15
15.26
15.37
15.40
15.45
15.47
15.52
15.59
16.12
13.56 14.26
14.02 14.32
14.05 14.35
14.10 14.40
14.12 14.42
14.17 14.47
14.24 S14.54
14.37
16.45
17.06
17.15
17.26
17.37
17.40
17.45
17.47
17.52
17.59
18.12
15.56 16.26
16.02 16.32
16.05 16.35
16.10 16.40
16.12 16.42
16.17 16.47
16.24 S16.54
16.37
18.45
19.06
g19.12
18.26 19.25
18.32 19.35
18.35
18.40
18.42
18.47
18.54
19.07
SAMSTAG, SONN- UND FEIERTAG | SOBOTA, NEDĚLE A SVÁTKY
09.20 10.20 12.20 14.20 16.20 18.20
09.27 10.27 12.27 14.27 16.27 18.27
10.37
10.43
10.45
10.51
10.55
11.00
12.45
g = über Kurort Gohrisch nach Bad Schandau Přes Kurort Gohrisch do Bad Schandau
MONTAG – FREITAG | PONDĚLÍ – PÁTEK
Hinterhermsdorf Erbgericht
ab
Kirnitzschtal Buschmühle
Kirnitzschtal Abzw Ottendorf
Lichtenhainer Wasserfall
Kirnitzschtal Forsthaus
Ostrauer Mühle (Zeltplatz)
Bad Schandau Kurpark
Bad Schandau Elbkai
Bad Schandau Nationalparkbhf an
Bad Schandau Nationalparkbhf ab
Königstein Reißigerplatz/Bahnhof
Thürmsdorf Gasthaus
Pirna ZOB/Bahnhof
an
10.45
11.06
11.15
11.26
11.37
11.40
11.45
11.47
11.52
11.59
12.12
1
24
Auszug – es sind nicht alle Fahrten dargestellt!
Pirna ZOB/Bahnhof
ab
Thürmsdorf Gasthaus
Königstein Reißigerplatz/Bahnhof
Bad Schandau Nationalparkbhf ab
Bad Schandau Elbkai
Bad Schandau Kurpark
Ostrauer Mühle (Zeltplatz)
Kirnitzschtal Forsthaus
Lichtenhainer Wasserfall
Kirnitzschtal Buschmühle
an
Hinterhermsdorf Erbgericht
18.37
18.43
18.45
18.51
18.55
19.00
07.55
08.05
08.05
08.15
08.20
08.43 10.43
10.37
10.43
10.45
10.51
10.55
11.00
11.07
11.13
11.15
11.21
11.25
11.35
11.35
11.45
S11.27
11.37
11.43
11.45
11.51
11.55
12.00
12.20 12.50
12.27 12.57
12.37
12.43
12.45
12.51
12.55
13.00
12.13
13.07
13.13
13.15
13.21
13.25
13.35
13.35
13.45
S13.27
13.37
13.43
13.45
13.51
13.55
14.00
14.20 14.50
14.27 14.57
14.37
14.43
14.45
14.51
14.55
15.00
14.13
15.07
15.13
15.15
15.21
15.25
15.35
15.35
15.45
15.50
16.13
S15.27
15.37
15.43
15.45
15.51
15.55
16.00
16.20 16.50
16.27 16.57
16.37
16.43
16.45
16.51
16.55
17.00
17.07
17.13
17.15
17.21
17.25
17.35
17.35
17.45
S17.27
17.37
17.43
17.45
17.51
17.55
18.00
18.20 19.20
18.27 19.27
18.37
18.43
18.45
18.51
18.55
19.00
19.37
19.43
19.45
19.51
19.55
20.00
18.13
S = weiter als Linie 269 nach/von Sebnitz Dále jako linka 269 do/od Sebnitz
BUS
242/245
Pirna/Königstein - Bielatal - Rosenthal - Bielatal - Königstein/Pirna
MONTAG – FREITAG | PONDĚLÍ – PÁTEK
242
245
07.20
08.00
08.14
08.15
08.21
08.25
07.37
07.38
07.44
07.44
245
245
07.40
07.44
07.49
07.51
08.09
08.29
08.25
08.28
08.28
08.33
08.35
08.51
08.59
245
245
09.20
09.31
09.49
09.56
10.00
10.05
10.08
10.08
10.15
10.34
10.54
245
242
09.40
245
242
11.40
10.00
10.18
10.19
10.25
10.29
12.00
12.14
12.15
12.21
12.25
10.29
10.32
10.32
10.37
10.39
10.54
MO – FR | PO– PÁ
242
242
242
242
242
17.25
18.25
09.20
17.42
17.43
17.49
17.53
18.42
18.43
18.49
09.37
09.38
09.44
09.48
18.25
09.09
=Erweiterte Fahrradmitnahme Rozšířená přeprava jízdních kol
08.54
245
242
14.20
12.52
12.53
12.59
13.52
13.53
13.59
14.37
14.38
14.44
245
242
245
242
14.10
245
15.35
14.30
14.48
14.49
14.55
15.52
15.53
15.59
16.03
12.25
12.28 12.59
13.59
14.44
14.55
12.28
12.59
14.01
14.45
14.55
13.04
14.06
14.50
15.00
12.33
13.06
14.08
14.52
15.02
12.35
14.31
a15.08
12.50
13.32
15.17
14.51
a15.28
16.05
16.08
16.08
16.13
16.15
16.38
16.46
SAMSTAG, SONN- UND FEIERTAG | SOBOTA, NEDĚLE A SVÁTKY
242
242
242
245
245
242
242
245
242
242
245
11.55
09.50
09.53
09.53
09.58
10.00
10.19
10.39
12.15
12.33
12.34
12.40
12.44
15.55
13.20
12.44
12.47
12.47
12.52
12.54
13.09
13.37
13.38
13.44
13.48
13.50
13.53
13.53
13.58
14.00
14.19
16.15
16.33
16.34
16.40
16.44
14.39
16.44
16.47
16.47
16.52
16.54
17.09
a = an Schultagen 11 Minuten später Ve školní dny o 11 minut později
245
242
16.10
16.30
16.48
16.49
16.55
16.59
17.00
17.03
17.03
17.08
17.10
242
18.30
19.30
17.37
17.38
17.44
17.48
18.47
18.48
18.54
18.58
19.47
19.48
18.29
17.07
17.08
17.14
17.25
17.20
18.04
18.07
18.07
18.12
18.14
242
16.50
19.04
19.07
19.07
19.12
19.14
2
08.47
242
13.35
24
18.00
18.03
18.03
18.08
18.10
245
5
31
Liniennummer
VERKEHRSBESCHRÄNKUNG
Pirna ZOB/Bahnhof
Königstein Reißigerplatz/Bhf
Leupoldishain Gemeindezentrum
Bielatal Brausenstein
Rosenthal Am Poststeig
Rosenthal Mühlsteig
Rosenthal Fußweg z. Schneeberg
Rosenthal Fußweg z. Schneeberg
Rosenthal Mühlsteig
Rosenthal Mühlsteig
Rosenthal Schweizermühle
Bielatal Brausenstein
Leupoldishain Dorfplatz
Königstein Reißigerplatz/Bhf
Pirna ZOB/Bahnhof
242
12.35
24
Výběr – nejsou uvedeny veškeré spoje!
Liniennummer
Pirna ZOB/Bahnhof
Königstein Reißigerplatz/Bhf
Leupoldishain Gemeindezentrum
Bielatal Brausenstein
Rosenthal Am Poststeig
Rosenthal Mühlsteig
Rosenthal Fußweg z. Schneeberg
Rosenthal Fußweg z. Schneeberg
Rosenthal Mühlsteig
Rosenthal Mühlsteig
Rosenthal Schweizermühle
Bielatal Brausenstein
Leupoldishain Dorfplatz
Königstein Reißigerplatz/Bhf
Pirna ZOB/Bahnhof
19.29
= kein Umstieg notwendig bez nutnosti přestupu
Bequem ins Wander- und Klettergebiet Bielatal | Pohodlně do turistické a lezecké oblasti Bielatal
242/245 Pirna/Königstein - Bielatal - Rosenthal - Bielatal - Königstein/Pirna
VVO-Tarif
244 Königstein (- Bad Schandau) - Cunnersdorf - Kleingießhübel und zurück a zpět
VVO-Tarif
Zu den Tafelbergen links der Elbe | Ke stolovým horám na levém břehu Labe
32
244
Königste/Bad Schandau - Papstdorf - Cunnersdorf - Kleingießhübel
und zurück
09.20
09.26
09.29
09.31
09.37
09.48
09.51
09.52
10.20
10.26
10.29
10.31
10.37
10.48
10.51
10.52
13.35
11.40
12.35 13.45 14.20
11.46 11.46 12.41 13.51 14.26
11.49 11.49 12.44 13.54 14.29
11.51 11.51 12.46 13.56 14.31
11.57
12.52 14.02 14.37
12.08
13.03 14.13 14.48
12.11
13.06 14.16 14.51
12.12
13.07 14.17 14.52
F
14.42
14.50
14.56
14.59
15.01
15.07
15.18
15.21
15.31
S
14.42
14.50
14.56
14.59
15.01
15.07
15.18
15.21
15.22
15.15
15.21
15.24
15.26
15.34
15.37
15.38
S
15.28
15.35
15.41
15.44
15.46
15.52
16.03
16.06
16.07
S
17.05
09.26
16.20
17.20 18.00
16.26 17.11 17.26 18.06
16.29 17.14 17.29 18.09
16.31 17.16 17.31 18.11
16.37
18.17
16.48
18.28
16.51
18.31
16.52
18.32
09.32
09.35
09.37
09.43
09.54
09.57
10.07
MONTAG – FREITAG | PONDĚLÍ – PÁTEK
VERKEHRSBESCHRÄNKUNG
Kleingießhübel Wendeplatz
Cunnersdorf Deutsches Haus
Cunnersdorf Erbgericht
Abzweig zum Pfaffenstein
Kleinhennersdorf Wendeplatz
Papstdorf Erblehngericht
Papstdorf Papststein
Kurort Gohrisch Parkplatz
Königstein Reißigerplatz/Bhf
Bad Schandau Nationalparkbhf
S
S
SA, SO, FEI | SO, NE, SVÁTKY
S
16.53
14.18 14.53
16.54
14.19 14.54
14.23 14.58 15.55 16.58
12.29
08.20
12.01
08.22 09.00 10.00 11.00 11.00 12.03
08.25 09.03 10.03 11.03 11.03
08.31 09.09 10.09 11.09 11.09
08.40
12.12
11.17
13.01
14.01
12.31 13.03 13.15 14.03
12.34
13.18
12.40
13.24
14.12
12.48 13.12
13.08
13.09
13.13
15.30
18.50
11.20
17.20
11.26 15.36 17.26 18.56
11.29
17.29 18.59
11.31
17.31 19.01
11.37
17.37 19.07
11.48 15.42 17.48 19.18
11.51 15.45 17.51 19.21
17.52 19.22
12.01 15.55
16.00
14.25 15.00 16.02 17.00
14.28 15.03 16.05 17.03
14.34 15.09 16.11 17.09
14.41
17.33
17.35
17.38
17.44
08.53
08.54
08.58
09.08
09.13
09.15
09.24
10.29 12.44 16.44
10.39
10.43
10.53
10.58
11.00
11.03
11.09
17.53
16.54 17.54
12.58 16.58 17.58
13.08
18.08
13.13
18.13
13.15 17.00 18.15
17.03
17.09
13.24
18.24
S = nur an Schultagen pouze ve školní dny
Schöna - Krippen - Bad Schandau - (Ostrau-) Schmilka und zurück
Auszug - es sind nicht alle Fahrten dargestellt
ab 08.02
08.06
08.08
08.15
08.20
08.21
an 08.24
ab 08.26
08.36
08.39
08.41
08.48
08.55
08.59
09.02
09.04
09.07
MONTAG - FREITAG PONDÌLÍ – PÁTEK
09.02
09.06
09.08
09.15
09.20
09.21
09.24
09.26
09.36
09.39
09.41
12.02 13.02
12.06 13.06
12.08 13.08
12.15 13.15
12.20 13.20
12.21 13.21
12.24 u13.24
12.26 u13.26
12.50 13.36
12.53 13.39
12.55 13.41
13.02
13.09 13.45
13.13 13.49
13.16 13.52
13.18 13.53
13.21 13.57
14.04
13.24 14.10
13.30 u14.20
13.35 14.35
13.41 14.41
13.50 14.50
13.52 14.52
13.56 14.56
d = nicht dienstags und donnerstags nejede v úterý a ve čtvrtek
14.02
14.06
14.08
14.15
14.20
14.21
14.24
14.26
14.36
14.39
14.41
14.45
14.49
14.52
14.53
14.57
15.04
15.10
15.20
15.35
15.41
15.50
15.52
15.56
15.02
15.06
15.08
15.15
15.20
15.21
15.24
15.26
15.36
15.39
15.41
15.48
15.55
15.59
16.02
16.04
16.07
16.10
16.20
16.35
16.41
16.50
16.52
16.56
16.55
17.00
17.06
17.15
17.17
17.21
16.02
16.06
16.08
16.15
16.20
16.21
16.24
16.26
16.36
16.39
16.41
16.45
16.49
16.52
16.53
16.57
17.04
17.10
17.20
17.35
17.41
17.50
17.52
17.56
17.02
17.06
17.08
17.15
17.21
17.22
17.24
17.26
17.36
17.39
17.41
17.48
17.55
17.59
18.02
18.04
18.07
18.10
18.20
18.35
18.41
18.50
18.52
18.56
18.02
18.06
18.08
18.15
18.21
18.22
18.24
18.24
18.34
SA, SO, FEIERTAG | SO, NE, SVÁTKY
07.58
08.02
08.04
08.11
08.16
08.17
08.20
08.20
08.25
19.20
19.35
19.41
19.50
19.52
19.56
08.25
08.35
08.41
08.50
08.52
08.56
09.25
09.35
09.41
09.50
09.52
09.56
09.02
09.06
09.08
09.15
09.20
09.21
09.24
09.26
09.36
09.39
09.41
10.02
10.06
10.08
10.15
10.20
10.21
10.24
10.26
10.36
10.39
10.41
09.45
09.49
09.52
09.53
09.57
10.04
10.10
10.20
10.35
10.41
10.50
10.52
10.56
10.45 11.45
10.49 11.49
10.52 11.52
10.53 11.53
10.57 11.57
11.04 12.04
11.10 12.10
11.25 u12.20
11.35 12.35
11.41 12.41
11.50 12.50
11.52 12.52
11.56 12.56
11.02
11.06
11.08
11.15
11.20
11.21
11.24
11.26
11.36
11.39
11.41
12.02
12.06
12.08
12.15
12.20
12.21
12.24
12.26
12.31
13.02
13.06
13.08
13.15
13.20
13.21
13.24
13.26
13.36
13.39
13.41
13.45
13.49
13.52
13.53
13.57
14.04
14.10
u14.20
14.35
14.41
14.50
14.52
14.56
14.26
14.36
14.39
14.41
14.48
14.55
14.59
15.02
15.04
15.07
15.02
15.06
15.08
15.15
15.20
15.21
15.24
15.26
15.36
15.39
15.41
15.48
15.55
15.59
16.02
16.04
16.07
15.10
15.25
15.35
15.41
15.50
15.52
15.56
16.10
16.20
16.35
16.41
16.50
16.52
16.56
16.00
16.04
16.06
16.13
16.18
16.19
16.22
17.02
17.06
17.08
17.15
17.20
17.21
17.24
17.26
17.36
17.39
17.41
17.48
17.55
17.59
18.02
18.04
18.07
18.10
18.15 18.45
18.20 18.50
18.56
19.05
19.08
19.11
u = zur Weiterfahrt bitte in anderen Bus umsteigen pokud cestujete dále, přestupte prosím do jiného autobusu
33
Die Bad Schandauer Rund-Linie | Okružní linka kolem Bad Schandau
252 Schöna - Krippen - Bad Schandau - (Ostrau -) Schmilka und zurück a zpět
VVO-Tarif
2
09.45
09.49
09.52
09.53
09.57
10.04
09.10
10.10
ab 09.15 09.20 10.20
ab
09.35 10.35
09.41 10.41
09.50 d10.50
09.52 d10.52
09.56 d10.56
10.02 d11.02
10.06 d11.06
10.08 d11.08
10.15 11.15
10.20 11.20
10.21 11.21
10.24 11.24
10.26 11.26
10.36 11.50
10.39 11.53
10.41 11.55
10.48
10.55 11.59
10.59 12.03
11.02 12.06
11.04 12.07
11.07 12.11
12.18
11.10 12.24
11.20 12.30
11.35 12.35
11.41 12.41
11.50 12.50
11.52 12.52
11.56 12.56
25
Výběr – nejsou uvedeny veškeré spoje!
Schöna Dorfplatz
Schöna Hirschgrund
Reinhardtsdorf Ehrenmal
Krippen Krippengrund
Krippen Bahnhof
Krippen Bornfähre
Bad Schandau Nationalparkbhf
Bad Schandau Nationalparkbhf
Bad Schandau Elbkai
Bad Schandau Personenaufzug
Bad Schandau Postelwitz
Schmilka Grenzübergang
Schrammsteinbaude
Ostrau Zur Falkensteinklinik
Ostrau Ostrauer Ring
Ostrau Zur Falkensteinklinik
Schrammsteinbaude
Schmilka Grenzübergang
Bad Schandau Postelwitz
Bad Schandau Elbkai
Bad Schandau Nationalparkbhf
Krippen Krippengrund
Reinhardtsdorf Ehrenmal
Schöna Hirschgrund
Schöna Dorfplatz
S
08.53 09.53 10.53 10.53
08.54 09.54 10.54 10.54
08.14 08.58 09.58 10.58 10.58
F = nur an schulfreien Tagen pouze mimo školní dny
252
F
4
08.10
08.20
08.26
08.29
08.31
08.37
08.48
08.51
08.52
S
11.40
24
Auszug – es sind nicht alle Fahrten dargestellt!
SA, SO, FEI | SO, NE, SVÁTKY
MONTAG – FREITAG | PONDĚLÍ – PÁTEK
VERKEHRSBESCHRÄNKUNG
Bad Schandau Nationalparkbhf
Königstein Reißigerplatz/Bhf
Kurort Gohrisch Parkplatz
Papstdorf Papststein
Papstdorf Erblehngericht
Kleinhennersdorf Wendeplatz
Abzweig zum Pfaffenstein
Cunnersdorf Erbgericht
Cunnersdorf Deutsches Haus
Kleingießhübel Wendeplatz
260/268-269 Bad Schandau - Sebnitz - Hinterhermsdorf
VVO-Tarif
Panorama-Linie
- auf Augenhöhe mit den Schrammsteinen
| Panoramatická linka – v úrovni skal Schrammsteine
BUS
Bad Schandau - Sebnitz - Hinterhermsdorf
260/268-69
34
MONTAG – FREITAG | PONDĚLÍ – PÁTEK
269
07.30
07.47
07.49
07.52
08.26
08.37
08.39
08.42
08.51
10.03
10.10
10.20
11.10
11.51
268
12.26
12.37
12.39
12.42
11.55
12.51
12.01
12.05
12.12
260
13.26
13.42
13.44
13.47
13.10
13.56
13.16
13.20
13.27
269
S
268
S
269
260
S
S
14.26
14.37
14.39
14.42
269
F
14.10 14.10 14.10
14.20
14.20
14.16
14.20
14.27 14.35
14.51
268
268
260
15.36
15.52
15.54
15.57
15.10 15.10
15.20
15.16
15.20
15.27
16.06
260
269
260
16.10
17.03
16.16
16.20
16.27
269
17.26
17.42
17.44
17.47
16.26
16.49
16.51
16.54
17.56
17.10
17.20
17.35
18.10
18.20
18.35
260
07.56
19.55
20.01
20.05
20.12
260
260
08.56
09.07
09.09
09.12
09.25
09.27
09.26
09.48
09.50
09.53
268
07.26
07.42
07.44
07.47
08.07
269
10.02
08.13
08.17
08.24
269
268
260
268
269
260
11.26
11.41
11.43
11.46
10.07 11.12 11.25
10.17 11.22
11.31
11.35
11.42
10.32
11.55
269
269
12.00 13.12
13.22
12.06
12.10
12.17
13.55
260
260
15.26
15.41
15.43
15.46
16.26
16.41
16.43
16.46
268
13.26
13.41
13.43
13.46
14.00 15.12 15.25
14.10 15.22
15.31
15.35
15.42
14.25
15.55 16.55
9
SAMSTAG, SONN- UND FEIERTAG | SOBOTA, NEDĚLE A SVÁTKY
19.26
19.37
19.39
19.42
18.51 19.51
260
11.26
11.37
11.39
11.42
11.16
11.20
11.27
10.35
MO – FR | PO– PÁ
260
268
260
18.26
18.37
18.39
18.42
10.51
268
260
26
09.16
09.20
09.27
08.35
10.26
10.37
10.39
10.42
09.26
09.49
09.51
09.54
09.10
268
260
8
08.10
08.20
269
260
26
08.01
268
260
0
Liniennummer
VERKEHRSBESCHRÄNKUNG
Bad Schandau Nationalparkbhf
Altendorf Erbgericht
Mittelndorf Gasthaus
Lichtenhain b Sebnitz
Sebnitz Bahnhof (P+R)
Sebnitz Busbahnhof
an
Sebnitz Busbahnhof
ab
Ottendorf Ortsmitte
Hertigswalde Waldhaus
Saupsdorf Am Wachberg
Hinterhermsdorf Erbgericht
an
260
26
Auszug – es sind nicht alle Fahrten dargestellt!
Liniennummer
VERKEHRSBESCHRÄNKUNG
Bad Schandau Nationalparkbhf
Altendorf Erbgericht
Mittelndorf Gasthaus
Lichtenhain b Sebnitz
Sebnitz Bahnhof (P+R)
Sebnitz Busbahnhof
an
Sebnitz Busbahnhof
ab
Ottendorf Ortsmitte
Hertigswalde Waldhaus
Saupsdorf Am Wachberg
Hinterhermsdorf Erbgericht
an
269
260
268
268
17.26
17.41
17.43
17.46
17.12 17.25
17.22
17.31
17.35
17.42
18.20
17.55 18.23
18.25
18.31
18.35
18.42
= Erweiterte Fahrradmitnahme: Bei großer Nachfrage können sich durch das Ein-/Ausladen der Räder die Abfahrtszeiten verzögern. Hierfür bitten wir um Verständnis.
F = nur an schulfreien Tagen pouze mimo školní dny
V případě velkého zájmu může z důvodu nakládky/vykládky jízdních kol dojít ke zpoždění odjezdů. Prosíme o pochopení.
S = nur an Schultagen pouze ve školní dny
= Linienübergang - kein Umstieg notwendig Změna linky – bez nutnosti přestupu
Gilt nicht während der Sommer- und Herbstferien 2015. Sommerferien vom 13.07. bis 21.08.2015, Herbstferien vom 12.10. bis 23.10.2015
Neplatí během letních a podzimních prázdnin 2015. Letní prázdniny od 13.07. do 21.08.2015, podzimní prázdniny od 12.10. do 23.10.2015
Achtung! Auf Grund von Baumaßnahmen in Ottendorf ist mit Fahrplanänderungen zu rechnen. Bitte beachten Sie die aktuellen Fahrplanaushänge. Fahrplanauskunft unter www.ovps.de und +49 (0)3501 792-160.
Upozornění! Z důvodu stavebních prací v Ottendorfu počítejte se změnami jízdního řádu. Sledujte prosím aktuální vývěsky s jízdním řádem. Informace o jízdním řádu na www.ovps.de a +49 (0)3501 792-160.
Hinterhermsdorf - Sebnitz - Bad Schandau
MONTAG – FREITAG | PONDĚLÍ – PÁTEK
268
260
08.35
08.42
08.45
08.48
08.52
269
260
09.27
09.42
09.00
09.09
09.12
09.14
09.20
09.25
09.52
10.25
10.34
10.37
10.39
10.55
11.00
268
260
269
260
269
260
269
S
268
12.12
13.27
11.42
12.27
13.42
14.25
10.52
11.52
12.37
13.52
14.35 14.52
11.10
11.19
11.22
11.24
11.30
11.35
11.55
12.04
12.07
12.09
12.15
12.20
13.00
13.09
13.12
13.14
13.20
13.25
14.05
14.14
14.17
14.19
14.35
14.35
14.42
14.45
14.48
260
S
260
F
269
S
260
15.25
15.00
15.09
15.12
15.14
15.30
15.35
15.05
15.14
15.17
15.19
15.25
15.30
15.35
268
260
15.27
15.34
15.37
15.40
15.35
15.44
15.47
15.49
15.54
15.44
269
268
260
16.27 17.35
17.42
17.45
17.48
16.42
16.35
16.44
16.47
16.49
16.55
17.05
16.52 17.52
18.00
18.09
18.12
18.14
18.20
SAMSTAG, SONN- UND FEIERTAG | SOBOTA, NEDĚLE A SVÁTKY
268
269
260
07.55 08.27
08.02
08.05
08.08
08.42
268
10.37
10.44
10.47
10.50
269
269
260
11.44
269
268
268
13.55
14.02
14.05
14.08
14.30
14.37
14.40
14.43
260
269
260
269
15.44
269
269
260
17.44
V případě velkého zájmu může z důvodu nakládky/vykládky jízdních kol dojít ke zpoždění odjezdů. Prosíme o pochopení.
35
Gilt nicht während der Sommer- und Herbstferien 2015. Sommerferien vom 13.07. bis 21.08.2015, Herbstferien vom 12.10. bis 23.10.2015
Neplatí během letních a podzimních prázdnin 2015. Letní prázdniny od 13.07. do 21.08.2015, podzimní prázdniny od 12.10. do 23.10.2015
= Linienübergang - kein Umstieg notwendig Změna linky – bez nutnosti přestupu
Panorama-Linie - auf Augenhöhe mit den Schrammsteinen | Panoramatická linka – v úrovni skal Schrammsteine
260/268-269 Hinterhermsdorf - Sebnitz - Bad Schandau
VVO-Tarif
9
= Erweiterte Fahrradmitnahme: Bei großer Nachfrage können sich durch das Ein-/Ausladen der Räder die Abfahrtszeiten verzögern. Hierfür bitten wir um Verständnis.
26
12.59
10.59 11.59
14.59
15.59 16.59 17.59
09.25
18.20
09.27 10.54
11.09 12.09
13.09 14.12 14.47
15.09
16.09 17.09 18.09 18.22
10.55
12.55
14.55
15.55
09.30
18.22
13.04
16.04
09.39
11.04
15.04
18.31
13.07
16.07
09.42
11.07
15.07
18.34
13.09
16.09
09.44
11.09
15.09
18.36
13.15
16.15
09.50
11.15
15.15
18.42
13.25
16.20
11.25
15.25
18.47
8
08.55
09.04
09.07
09.09
09.15
260
26
08.12 08.52
260
0
F = nur an schulfreien Tagen pouze mimo školní dny
S = nur an Schultagen pouze ve školní dny
260
11.27
MO – FR | PO– PÁ
260
268
Liniennummer
VERKEHRSBESCHRÄNKUNG
Hinterhermsdorf Erbgericht
ab 18.35
Saupsdorf Am Wachberg
18.42
18.45
Hertigswalde Waldhaus
Hertigswalde Ortsmitte
18.48
Ottendorf Ortsmitte
Sebnitz Bahnhof (P+R)
Sebnitz Busbahnhof
an 18.52
19.00
Sebnitz Busbahnhof
ab
19.09
Lichtenhain b Sebnitz
19.12
Mittelndorf Gasthaus
19.14
Altendorf Erbgericht
19.20
Bad Schandau Elbkai
19.25
Bad Schandau Nationalparkbhf
269
10.35
10.42
10.45
10.48
26
Výběr – nejsou uvedeny veškeré spoje!
Liniennummer
260
VERKEHRSBESCHRÄNKUNG
Hinterhermsdorf Erbgericht
ab
Saupsdorf Am Wachberg
Hertigswalde Waldhaus
Hertigswalde Ortsmitte
Ottendorf Ortsmitte
Sebnitz Bahnhof (P+R)
Sebnitz Busbahnhof
an
Sebnitz Busbahnhof
ab 08.30
Lichtenhain b Sebnitz
08.39
08.42
Mittelndorf Gasthaus
Altendorf Erbgericht
08.44
Bad Schandau Elbkai
08.50
Bad Schandau Nationalparkbhf
09.00
Königstein - Mezní Louka und zurück a zpět | Festungsexpress Pevnostní expres
kein VVO-Tarif | není tarif VVO
Nationalpark- und Festungsexpress | Expres národního parku a Pevnostní expres
36
nur vom 1.5. bis 1.11. Auszug – es sind nicht alle Fahrten dargestellt
Mezná - Bad Schandau - Königstein *
Königstein - Bad Schandau - Mezná *
Mezná
Mezní Louka, Hotel
Hřensko Pravčická brána
(Prebischtor)
Hřensko, k soutěskám
(Edmundsklamm)
Hřensko, střed
Hřensko Grenze
Schmilka
Schrammsteinbaude
Ostrau, Klinik
Abzweig Zschiehädelweg
Abzweig Ostrau
Postelwitz, OA
Bad Schandau, Aufzug
Bad Schandau, Elbkai
Bad Schandau, Nationalparkbhf.
Krippen, Erbgericht
Kleinhennersdorf
Papstdorf
Papststein / Am Gohrisch
Gohrisch
Elbe-Freizeitland
Königstein
Königstein
Elbe-Freizeitland
Gohrisch
Papststein / Am
Gohrisch
Papstdorf
Kleinhennersdorf
Krippen, Erbgericht
Bad Schandau,
Nationalparkbhf.
Bad Schandau, Elbkai
Bad Schandau, Aufzug
Postelwitz, OA
Abzweig Ostrau
Abzweig Zschiehädelweg
Ostrau, Klinik
Schrammsteinbaude
Schmilka
Hřensko Grenze
Hřensko, střed
Hřensko, k soutěskám
(Edmundsklamm)
Hřensko Pravčická
brána (Prebischtor)
Mezní Louka, Hotel
Mezná
11:15
15:25
09:55 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:45
09:57 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:47
09:59 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:49
10:00 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:52
10:02 11:43 12:43 13.43 14:43 15:43 16:54
10:05** 11:45 12:45 13.45 14:45 15:45** 16:56**
17:05#
17:08#
17:10#
10:09
15:46 17:11
10:11
15:47 17:12
10:13
15:48 17:13
10:20‘‘
16:00 17:15
17:35#
17:37#
17:44#
17:47#
17:50#
17:53#
16:05
16:15^ 17:55
08:50 09:45
15:50
15:51
09:48
09:51
09:54
09:57
10:03
10:10
09:10
09:13
09:15
09:17
09:25
09:27
09:30
09:33
Kontakt
Frank Nuhn - Freizeit und Tourismus,
Telefon: +49 (0)35021 990 8-0
www.nuhn-f-u-t.de
10:30‘‘
10:33
10:35
10:38
10:42
10:44
10:46
10:58
11:00
11:02
11:05
16:00‘‘
16:02
16:04
16:05
12:05
12:07
12:12
12:14
13:05
13:07
13:12
13:14
14:05
14:07
14:12
14:14
15:05
15:07
15:12
15:14
16:10
16:11
16:15
16:17
09:36 11:08
12:16 13:16 14:16 15:16 16:19
09:45 11:12
11:15
12:21 13:21 14:21 15:21 16:25
15:25
‘‘ Anschluss an Festung Königstein und Bastei Přípoj k pevnosti Königstein a na Bastei
** nur Ausstieg Pouze výstup
^ Anschluss nach Rathen Přípoj do Rathen
* Aufgrund einer zum Zeitpunkt der Drucklegung noch ausstehenden Genehmigung,
sind Änderungen auf dieser Linie vorbehalten. Z důvodu ještě neuděleného povolení v
okamžiku přípravy do tisku si vyhrazujeme právo změn na této lince.
# Rückfahrt entfällt, wenn keine Rückfahrgäste
Zpáteční jízda odpadá, pokud nejsou cestující
pouze od 1.5. do 1.11. Výběr – nejsou uvedeny veškeré spoje
09:00
09:03
09:06
09:08
09:10
09:12
09:14
09:17
09:20
09:22
09:25
09:29
09:34
09:37
09:30 14:00 15:30
09:35 14:02 15:32
09:45* 14:08 15:40
14:12 15:41
09:48
09:52
09:56
10:01
10:10
10:15
10:30° 14:20 16:00
10:33 14:23 16:03
10:36 14:26 16:06
10:38 14:28 16:08
14:30 16:10
14:32 16:12
14:34 16:14
14:37 16:16
14:40 16:18
14:42 16:20
14:45 16:22
10:41
10:43
10:47
10:51
10:54
11:10 14:49 16:25
11:12 14:54 16:27
11:20 14:57 16:34
Bastei
Rathewalde
Hocksteinschänke
Wanderparkplatz Lilienstein
Ebenheit
Wanderparkplatz Lilienstein
Waltersdorf
Porschdorf
Polenztal
Hohnstein, Markt
Hohnstein, Eiche
Zeltplatz Hohnstein
Grundmühle
Wanderweg Brandstufen
Wanderweg Polenztal
Rathmannsdorf, Lachsbach
Rathmannsdorf, Mitte
Rathmannsdorf, Prossen
Bad Schandau, Elbkai
Bad Schandau, Nationalparkbhf.
Krippen, Erbgericht
Kleinhennersdorf
Papstdorf
Papststein, Am Gohrisch
Gohrisch
Mittelweg
Königstein, Reißiger Platz
Parkhaus Am Malerweg
Festung Königstein
37
° Anschluss an NPE zum Prebischtor (CZ) Přípoj na Nationalparksxpress k Pravčické bráně (CZ)
Vom 2.4. bis 1.11.2015 verkehrt
der Festungs-Express ab 9:00 Uhr im
halbstündigen Takt zwischen Stadt
Königstein und Festung Königstein.
Od 2.4. do 1.11.2015 jezdí Pevnostní
expres od 9:00 hodin v půlhodinovém
taktu mezi městem Königstein a pevností
Königstein.
„Basteikraxler“ Stadt Wehlen-Bastei u. zurück | a zpět
Königstein - Gohrisch - Bad Schandau - Lilienstein - Bastei und zurück | a zpět
Festung Königstein
Parkhaus Am Malerweg
Königstein, Reißiger Platz
Mittelweg
Gohrisch
Papststein, Am Gohrisch
Papstdorf
Kleinhennersdorf
Krippen, Erbgericht
Bad Schandau Nationalparkbhf.
Bad Schandau Elbkai
Rathmannsdorf, Prossen
Rathmannsdorf, Mitte
Rathmannsdorf, Lachsbach
Wanderweg Polenztal
Wanderweg Brandstufen
Grundmühle
Zeltplatz Hohnstein
Hohnstein, Eiche
Hohnstein, Markt
Polenztal
Porschdorf
Waltersdorf
Wanderparkplatz Lilienstein
Ebenheit
Wanderparkplatz Lilienstein
Hocksteinschänke
Rathewalde
Bastei
Nationalpark- und Festungsexpress
Expres národního parku a Pevnostní
expres
09:40 11:30 15:00 16:35
09:43 11:33 15:03 16:43
09:45 11:35 15:05 16:47
15:17
15:22
15:27
15:32
15:36
09:48 11:38
16:50
09:52 11:44
16:52
09:57 11:47
16:54
10:00 11:50
16:56
10:03 11:53
16:58
10:05 11:55
17:00
10:07 11:57
17:02
10:09 11:59 15:39 17:04
10:11 12:01 15:41 17:06
10:13 12:03 15:43 17:09
10:30°* 12:05 15:50°* 17:12*
17:35#
17:37#
17:44#
17:47#
17:50#
17:53#
10:35 12:15 16:05
10:40* 12:30 16:30 17:55
10:45 12:35 16:35
10:50 12:40 16:40
Stadt Wehlen, Marktplatz
Dorf Wehlen, Eiche
Lohmen, Landhaus Nicolai
10:00 11:00 12:00 14:00 15:00 16:00
10:05 11:05 12:05 14:05 15:05 16:05
10:22 11:22 12:22 14:22 15:22 16:22
Auffangparkplatz Bastei
Bastei
10:28^^ 11:28^^ 12:28^^ 14:28^^ 15:28^^
Bastei
Auffangparkplatz Bastei
Lohmen, Landhaus Nicolai
Dorf Wehlen, Eiche
Stadt Wehlen, Marktplatz
10:30
10:32
10:36
10:50
10:55
10:23 11:23 12:23 14:23 15:23 16:23
16:28
11:30
11:32
11:36
11:50
11:55
12:30
12:32
12:36
12:50
12:55
14:30
14:32
14:36
14:50
14:55
15:30
15:32
15:36
15:50
15:55
16:35
16:37
16:38
16:55
17:00
^^ Anschluss an Bad Schandau Přípoj do Bad Schandau
Rathen - Festung Königstein und zurück | a zpět
Rathen
Weißig
Thürmsdorf
Festung Königstein
Königstein
09:20
09:24
09:30
09:35
09:45
Königstein
Thürmsdorf
Weißig
Rathen
16:15
16:20
16:26
16:31
* Umstieg Přestup
Nationalpark- und Festungsexpress | Expres národního parku a Pevnostní expres
kein VVO-Tarif | není tarif VVO
Königstein - Lilienstein - Bastei und zurück a zpět | Stadt Wehlen - Lohmen - Bastei und zurück a zpět
Elbfähren | Přívozy na Labi
Bad Schandau - Schmilka - Hřensko und zurück a zpět
VVO-Tarif mit Einschränkungen | VVO-Tarif s omezeními
Unterwegs auf der Elbe | Na cestě po Labi
06:25
06:30
06:30
06:40
Königstein
Halbestadt
Halbestadt
Königstein
05:30
05:32
05:35
05:37
Niederrathen
Oberrathen
Oberrathen
Niederrathen
05:30
05:32
05:35
05:37
alle
každých
30 Min
w
22:18
22:20
22:43
22:45
21:55
22:00
22:00
22:10
22:45
22:47
22:50
22:52
0:53°°
0:55°°
0:58°°
1:00°°
w
TÄGLICH | DENNÉ
Krippen
Bad Schandau Elbkai
Bad Schandau Elbkai
Krippen
08:22
08:29
08:30
08:41
Stadt Wehlen Markt
Stadt Wehlen Bahnhof
Stadt Wehlen Bahnhof
Stadt Wehlen Markt
05:40
05:42
05:43
05:45
08:50
08:57
09:00
09:15
w
21:50
21:57
22:00
22:15
alle
každých
60 Min
23:40
23:42
23:50
23:52
22:22
22:29
22:30
22:43
Kontakt
OVPS – Oberelbische Verkehrsgesellschaft Pirna-Sebnitz mbH
Bad Schandau +49 (0)35022 548-0
Servicetelefon +49 (0)3501 792-160
www.ovps.de
Fährtarif *
tarif přívozu
Bad Schandau Elbkai
Bad Schandau Bahnhof
Bad Schandau Bahnhof
Bad Schandau Elbkai
z
FÄHRSTELLE
01:10°
01:13°
01:13°
01:16°
w weiter nach Bedarf dále dle potřeby ° freitags und samstags pouze v pátek a v sobotu
z Jeweils in der Zeitspanne von Minute 15 bis Minute 48 setzt die Fähre nach Bedarf über.
Bitte beachten Sie die aktuellen Fahrplanaushänge! Vždy v časovém intervalu od 15 do 48 minut přívoz
přejede v případě potřeby na druhou stranu. Sledujte prosím aktuální vývěsky s jízdním řádem!
* Fährtarif – VVO-Tarif wird anerkannt tarif přívozu uznává se tarif VVO
** Elbe-Labe-Ticket gilt Jízdenka Labe-Elbe °° vom 1.5. bis 31.10. pouze od 1.5. do 31.10.
Wanderschiff | Výletní loď
TÄGLICH | DENNÉ
Bad Schandau Elbkai
Krippen Fährstelle im Ort
Schmilka Fährstelle im Ort
Hřensko, Fährstelle
Hřensko, Fährstelle
Schmilka Fährstelle im Ort
Krippen Fährstelle im Ort
Bad Schandau Elbkai
Sondertarif **
Mimořádný tarif
08:10
08:12
08:13
08:15
w
Fährtarif *
tarif
přívozu
Postelwitz
Krippen
Krippen
Postelwitz
22:30
22:32
22:33
22:35
Fährtarif *
tarif
přívozu
06:20
06:22
06:23
06:25
w
Fährtarif *
tarif
přívozu
Schmilka
Schmilka Bahnhof
Schmilka Bahnhof
Schmilka
21:30
21:32
21:33
21:35
Fährtarif *
tarif
přívozu
Auszug – es sind nicht alle Fahrten dargestellt!
07:30
07:32
07:33
07:35
Fährtarif *
tarif přívozu
TÄGLICH | DENNÉ
Schöna
Hřensko CZ
Hřensko CZ
Schöna
Sondertarif **
Mimořádný tarif
38
FÄHRSTELLE
ab
an
ab
an
09:15
09:25
10:00
10:15
10:15
10:25
10:55
11:00
11:15
11:25
12:00
12:15
12:15
12:25
12:55
13:00
13:30
13:40
14:15
14:30
14:30
14:40
15:10
15:15
Tickets sind an Bord erhältlich - das
Elbe-Labe-Ticket und die Gästekarte
Bad Schandau berechtigen zu einer
Ermäßigung von 10% auf den regulären Fahrpreis
Jízdenky v prodeji na palubě. Jízdenka Labe-Elbe opravňuje k 10% slevě.
15:15
15:25
16:00
16:15
16:15
16:25
16:55
17:00
gültig vom 03.-12.4., 18./19.4. und 25./26.04. sowie vom 01.05. bis 01.11.2015
platí od 03.-12.4., 18./19.4. a 25./26.04. a také od 01.05. do 01.11.2015
Sächsische Weinstraße
Výběr – nejsou uvedeny veškeré spoje!
Nationalpark Linie
Sächsische Schweiz
Děčínfahrt ab Königstein
90 min
Bad Schandau
Prossen
Königstein
Kurort Rathen
Stadt Wehlen
Pirna
Heidenau*
Pillnitz
Blasewitz
Dresden
täglich
09:30 10:10 11:00 11:15 12:00 12:45 13:15 14:10
17:50 17:20 16:50 16:30 16:10 15:35 15:20 14:50
täglich
10:15 10:55 → 11:55 12:40 13:25 13:55 14:45 15:00 15:45
19:45 19:15 18:45 18:25 18:05 17:30 17:15 16:45 16:30 16:15
täglich
09:15 10:00 10:30 11:15 11:30 12:15
14:30 14:00 13:45 13:15 13:00 12:45
14:45 15:30 16:00 16:45 17:00 17:30
täglich
14:00 13:30 13:00 12:40 12:20 11:45 11:30 11:00 10:45 10:30
14:30 15:10 16:00 16:15 17:00 17:45 18:15
19:15 18:45 18:30
außer 13.7., 27.7.,
10.8., 24.8.
Schrammstein Tour
Dresden
Radebeul
Meißen
09:30 11:15 12:45 13:15 13:55 15:00
18:30 17:30 16:30 16:15 15:45 15:15
Di-So/
feiertags ab Juni
Elbtallinie
Diesbar
Seußlitz
FA H RT L I N I E
Schiffstyp
Fahrtage
Fahrplanauszug výňatek z jízdního řádu gültig vom Platný od 2.5. bis do 4.10.2015
18:00
Di/Fr/Sa
13.7., 27.7.,
10.8., 24.8.
Reiseleitung live, 2,5 h Aufenthalt in Děčín, Halt in Bad Schandau, Königstein und Pirna;
Einfache Strecke Königstein–Děčín / Děčín–Königstein
39
Buchung unter | Rezervace na:
www.saechsische-dampfschiffahrt.de
[email protected]
*Heidenau - Die Station Heidenau wird bei Pegel Dresden unter 1,20
m und ab 3,20 m nicht mehr angefahren. Heidenau – do Heidenau se
při výšce hladiny v Drážďanech pod 1,20 m a nad 3,20 m nezajíždí.
Erlebnis Dampfschifffahrt | Zážitková plavba na parníku
Sächsische Dampfschiffahrt
Tickets sind an allen Fahrscheinverkaufsstellen
und an Bord erhältlich. Lístky lze zakoupit v
prodejnách u mola a na palubě.
Kontakt
Sächsische Dampfschiffahrt
Georg-Treu-Platz 3 . 01067 Dresden
[email protected]
Tel.: +49 (0)351 866 09-0
Fax: +49 (0)351 866 09-88
Schrammstein-Tour
Rundfahrt zu den Schrammsteinen, Bad
Schandau - Hřensko und zurück; Dauer:
90 min, Start: 18:00 Uhr
Trasa Schrammstein
Okružní jízda na Schrammsteine, Bad
Schandau - Hřensko a zpět; doba jízdy: 90
min, zahájení: 18:00 hod.
Schleusenfahrt ab Bad Schandau
Samstag, 25.4./Sonntag, 20.9.,
08:30–20:00 Uhr; Reiseleitung live
Plavba zdymadly z Bad Schandau
sobota, 25.4./neděle, 20.9., 08:30–20:00
hod.; s průvodcem
Děčínfahrt ab Königstein
Montag, 13.7./27.7./10.8./24.8.,
10:15–19:15 Uhr; Reiseleitung live
Plavba do Děčína z Königsteinu
pondělí, 13.7./27.7./10.8./24.8.,
10:15–19:15 hod.; s průvodcem
kein VVO-Tarif | není tarif VVO
Dresden - Pirna - Bad Schandau - Děčín und zurück a zpět
U28 Děčín - B. Schandau -Sebnitz - D. Poustevna - Rumburk U27 Mikulášovice - Rumburk
Vlakem do Českého Švýcarska | Mit der Nationalparkbahn unterwegs in der Böhmischen Schweiz
40
6:40
6:54
6:58
7:08
7:18
6:40
7:42
6:54
7:46
6:58
7:55
7:08
8:03
7:18
8:04
7:42
8:20
7:46
8:37
7:55
8:03
8:04
8:20
8:03
8:37
8:07
8:17
8:20

8:03

8:07
8:23
8:17
8:31
8:20


8:23
8:31

7:37
7:51
7:54

7:37
7:51
7:54
DENNĚ/TÄGLICH
8:40
8:54
8:58
9:08
9:18
8:40
9:42
8:54
9:46
8:58
9:55
9:08
9:57
9:18
9:56
9:42
10:12
9:46
10:26
9:55
9:57
9:56
10:12
9:57
10:26
10:01
10:11
10:17
10:21
9:57
10:27
10:01
10:11
10:17
10:21
10:27



10:40 12:40 13:37
14:40 15:37 16:40
10:54 12:54 13:51
14:54 15:51 16:54
10:58 12:58 13:54
14:58 15:54 16:58
11:08 DENNĚ/TÄGLICH
13:08
15:08
17:08



11:18 13:18
15:18
17:18
10:40 13:42
12:40 13:37
14:40 15:37 17:42
16:40
11:42
15:42
10:54 13:46
12:54 13:51 15:27 15:46
14:54 15:51 17:46
16:54
11:46
10:58 13:55
12:58 13:54 15:35 15:55
14:58 15:54 17:55
16:58
11:55
11:08 13:57
13:08
15:08
17:08
11:57
15:47
17:57
11:18 13:56
13:18
15:18
17:18
11:56
15:36 15:56
17:56
11:42 14:14
13:42
15:42
17:42
12:12
15:53 16:12
18:12
11:46 14:27
13:46
15:27 16:26
15:46
17:46
12:26
16:07
18:26
11:55 13:55
15:35 15:55
17:55
11:57 13:57
15:47
17:57
SOBOTY, NEDĚLE
UND FEIERTAGE
11:56 A SVÁTKY,
13:56 SA-, SO-, 15:36
15:56
17:56
12:12 13:57
14:14
15:53 15:57
16:12
18:12
11:57
17:57
12:26 14:01
14:27
16:07 16:01
16:26
18:26
12:01
18:01
12:11 14:11
16:11
18:11
12:14 14:14
16:14
18:17
SOBOTY, NEDĚLE
A SVÁTKY,
SA-, SO-, UND FEIERTAGE



18:21
11:57
13:57
15:57
17:57
10:32 11:07



18:27
12:01 14:17
14:01
16:01
18:01


12:17
16:17

12:11 14:25
14:11
16:11
18:11
10:38 11:13m 12:29
16:29
18:47
12:14 14:14
16:14
18:17



18:21
10:32 11:07



18:27


12:17 14:17
16:17

10:38 11:13m 12:29 14:25
16:29
18:47

17:37
17:51
17:54
18:40
18:54
18:58
19:08

19:18
17:37 19:42
18:40
17:51 19:46
18:54
17:54 19:55
18:58
19:08
19:57
19:18
19:56
19:42
20:12
19:46
20:25
19:55
19:57
19:56
20:12
19:57
20:25
20:01
20:11
20:14

19:57

20:01
20:17
20:11
20:28
20:14


20:17
20:28
20:40
20:54
20:58
21:08
21:18
20:40
21:42
20:54
21:46
20:58
21:55
21:08
21:18
21:56
21:42
22:12
21:46
22:25
21:55
ak
Vl U27
Výběr – nejsou uvedeny veškeré spoje!
poznámky/Bemerkungen
Děčín hl.nádr.
Dolní Žleb
Schöna
Bad Schandau
příj./An.
poznámky/Bemerkungen
Bad
Schandau
odj./Ab.
Děčín hl.nádr.
Sebnitz
DolníPoustevna
Žleb
Dolní
Schöna
Mikulášovice
dolní nádraž příj./An.
Badsměr
Schandau
příj./An.
U27
Panskýo  příj./An.
Bad Schandau
odj./Ab.
Mikulášovice
dolní nádraž odj./Ab.
Sebnitz
Šluknov
Dolní Poustevna
Rumburk
Mikulášovice dolní nádraž příj./An.
U27 směr Panskýo  příj./An.
Mikulášovice dolní nádraž odj./Ab.
Šluknov
Mikulášovice
dolní nádr.
Rumburk
Mikulášovice
střed
Brtníky
Panský
Zahrady u Rumburka
Mikulášovice
Krásná
Lípa dolní nádr.
Mikulášovice
Staré
Křečany střed
Brtníky
Rumburk
Panský
Zahrady u Rumburka
Krásná Lípa
Staré Křečany
Rumburk
www.nationalparkbahn.de
ak
Vl U28
U28 Dráha národního parku | Die Nationalparkbahn
21:56
22:12
22:25
SOBOTY, NEDĚLE A SVÁTKY, SA-, SO-, UND FEIERTAGE


m
21:12
20:42
21:22
20:54
21:25
21:11
21:12
21:22
21:25
23:50
0:00
0:03
0:12
23:50
0:00
0:03
0:12
41
pracovní dny / Werktage
soboty, neděle a svátky / Samstag, Sontag und Feiertag
z Rumburka pokračuje přes Panský do Mikulášovic
aus Rumburk fährt weiter nach Panský u. Mikulášovice dolní nádr.
Vlakem do Českého Švýcarska | Mit der Nationalparkbahn unterwegs in der Böhmischen Schweiz
U28 Rumburk - D. Poustevna - Sebnitz - Bad Schandau - Děčín U27 Rumburk - Mikulášovice
ak
Vl U27
Poznámky:
Bemerkungen:
20:42
20:54
21:11
ak
Vl U28
Auszug – es sind nicht alle Fahrten dargestellt!
Rumburk
7:24
9:07
11:20
13:20
15:20
17:07 19:20
Staré Křečany
7:31

11:27
13:27
15:27

19:27
Krásná Lípa

9:17
11:07



17:17

Zahrady u Rumburka

9:22



17:22

SOBOTY,
SVÁTKY, SA-, SO-, UND FEIERTAGE
Panský
7:34
9:28
11:30 NEDĚLE A13:30
15:30
17:28 19:30
Rumburk
7:24
9:07
11:20
13:20
15:20
17:07 19:33
19:20
Brtníky
7:37
9:32
11:33
13:33
15:33
17:32
Staré Křečany
7:31

11:27
13:27
15:27

19:27
Mikulášovice
střed
7:47
9:42
11:43
13:43
15:43
17:42
19:43
Krásná Lípa dolní nádr.

9:17
11:07 11:48



17:17 19:48

Mikulášovice
7:52
9:48
13:48
15:48
17:48
Zahrady u Rumburka

9:22



17:22

Panský
7:34
9:28
11:30
13:30
15:30
17:28 19:30
Brtníky
7:37
9:32
11:33
13:33
15:33
17:32 19:33
DENNĚ/TÄGLICH
Mikulášovice střed
7:47
9:42
11:43
13:43
15:43
17:42 19:43
poznámky/Bemerkungen





Mikulášovice
dolní
nádr.
7:52
9:48
11:48
13:48
15:48
17:48
19:48
Rumburk
5:23
7:30
9:22
11:22
13:22 14:01
15:17
17:22 19:22
Šluknov
5:36
7:42
9:34
11:34
13:34 14:14
15:30
17:34 19:34
Mikulášovice dolní nádraž příj./An. 5:59
8:00
9:52
11:52
13:52 14:30
15:52
17:52 19:52
DENNĚ/TÄGLICH
odj./Ab.
7:52
9:48
11:48
13:48
15:48
17:48 19:48
U27 od Panského 
poznámky/Bemerkungen
Mikulášovice
dolní nádraž odj./Ab. 6:01
8:01
10:01
12:01
14:01 14:31
16:01
18:01 20:01





Rumburk
5:23
7:30 10:12
9:22
11:22
13:22 14:40
14:01
15:17
17:22 20:12
19:22
Dolní
Poustevna
6:12
8:12
12:12
14:12
16:12
18:12
Šluknov
5:36
7:42 10:17
9:34
11:34
13:34 14:14
15:30
17:34 20:17
19:34
Sebnitz
6:17
8:17
12:17
14:17
16:17
18:17
Mikulášovice
příj./An. 6:39
5:59
8:00 10:39
9:52
11:52
13:52 14:30
15:52
17:52 20:39
19:52
Bad
Schandaudolní nádražpříj./An.
8:39
12:39
14:39
16:39
18:39
odj./Ab. 6:50
7:52 10:50
9:48
11:48
13:48
15:48
17:48 20:50
19:48
Bad
odj./Ab.
8:50
12:50
14:50
16:50
18:50
U27Schandau
od Panského 
Mikulášovice dolní nádraž odj./Ab. 7:00
6:01
8:01 11:00
10:01
12:01 14:00 15:00
14:01 14:31 16:00 17:00
16:01 18:00 19:00
18:01 21:00
20:01
Schöna
8:00
9:00
13:00
DolníŽleb
Poustevna
6:12
8:12 11:03
10:12
12:12 14:03 15:03
14:12 14:40 16:03 17:03
16:12 18:03 19:03
18:12 21:03
20:12
Dolní
7:03
8:03
9:03
13:03
Sebnitz
6:17
8:17
10:17
12:17
14:17
16:17
18:17
20:17
Děčín hl. nádr.
7:17
8:17
9:17
11:17
13:17 14:17 15:17
16:17 17:17 18:17 19:17 21:17
Bad Schandau
příj./An. 6:39
8:39
10:39
12:39
14:39
16:39
18:39 20:39
Bad Schandau
odj./Ab. 6:50
8:50
10:50
12:50
14:50
16:50
18:50 20:50
Schöna
7:00
8:00
9:00
11:00
13:00 14:00 15:00
16:00 17:00 18:00 19:00 21:00
Poznámky:

pracovní dny
/ Werktage
Dolní
Žleb
7:03a svátky
8:03/ Samstag,
9:03 Sontag
11:03 und Feiertag13:03 14:03 15:03
16:03 17:03 18:03 19:03 21:03
Bemerkungen:
 soboty, neděle
Děčín hl. nádr.
8:17
9:17 do11:17
13:17 14:17 15:17
16:17 17:17 18:17 19:17 21:17
m
z Rumburka7:17
pokračuje
přes Panský
Mikulášovic
aus Rumburk fährt weiter nach Panský u. Mikulášovice dolní nádr.
Trilex Rybniště - Varnsdorf - Liberec | U8 Děčín - Česká Kamenice - Rumburk
Vaše spojení s národním parkem Krkonoše | Ihre Verbindung in den Nationalpark Riesengebirge
42
Trilex - Rybniště / Seifhennersdorf - Varnsdorf - Zittau - Liberec
DENNĚ | TÄGLICH
poznámky/Bemerkungen
Rybniště
odj./Ab.
Varnsdorf
Zittau
Liberec
příj./An.
poznámky/Bemerkungen
Liberec
odj./Ab.
Zittau
Varnsdorf
Rybniště
příj./An.
Poznámky:
Bemerkungen:


6:32
6:52
7:16
7:55
7:29
7:49
8:24
8:32
8:52
9:19
9:55
10:07
10:25
8:38
9:10
8:54
9:42
10:44
11:15
10:32
10:52
11:16
11:55
11:56
12:16
12:55
12:52
13:16
13:55
11:13
11:31
12:02
12:46
13:04
13:21
7:02
7:46
8:04
8:21
8:02
8:46
9:04
13:56
14:16
14:55
14:52
15:16
15:55
15:32
16:07
16:25
16:44
17:15
16:52
17:16
17:55
17:32
17:49
18:25
18:47
19:20
18:32
18:52
19:16
19:55
20:07
20:42
21:15
21:37
21:57
22:29
DENNĚ | TÄGLICH

6:02
6:46
7:04
13:32
13:49
ak
Vl U 8
Výběr – nejsou uvedeny veškeré spoje!
ak
Vl TLX
Trilex Rybniště / Seifhennersdorf - Varnsdorf - Zittau - Liberec a zpět und zurück
9:46
10:04
10:21
10:38
11:10
12:32
13:13
13:31
pracovní dny / Werktage
14:02
14:46
15:04
15:21
15:02 16:02 16:33
18:02 18:38
20:02 22:51
15:46 16:46 17:10 17:13 18:46 19:14 19:30 20:48DENNĚ,
23:26TÄGLICH
16:04
17:04
17:31 19:04
19:48 21:06 23:44
poznámky/Bemerkungen
17:21
Děčín hl.n.
odj./Ab. 6:11
8:15 20:21
10:15 12:15 14:15 16:15
Benešov nad Ploučnicí
6:32
8:32
10:32 12:32 14:32 16:32
Česká Kamenice
6:49
8:49
10:49 12:49 14:49 16:49
Kytlice
7:02
9:02
11:02 13:02 15:02 17:02
Jedlová
7:14
9:14
11:14 13:14 15:14 17:14
Rybniště
7:29
9:26
11:29 13:29 15:29 17:29
Krásná Lípa
7:36
9:33
11:36 13:36 15:36 17:36
Rumburk
příj./An. 7:42
9:39
11:42 13:42 15:42 17:42
U8 Děčín - Česká Kamenice - Rumburk a zpět und zurück
poznámky/Bemerkungen
Děčín hl.n.
odj./Ab.
Benešov nad Ploučnicí
Česká Kamenice
Kytlice
Jedlová
Rybniště
Krásná Lípa
Rumburk
příj./An.
poznámky/Bemerkungen
Rumburk
odj./Ab.
Krásná Lípa
Rybniště
Jedlová
Kytlice
Česká Kamenice
Benešov nad Ploučnicí
Děčín hl.n.
příj./An.
DENNĚ, TÄGLICH
6:11
6:32
6:49
7:02
7:14
7:29
7:36
7:42
8:15
8:32
8:49
9:02
9:14
9:26
9:33
9:39
10:15
10:32
10:49
11:02
11:14
11:29
11:36
11:42
12:15
12:32
12:49
13:02
13:14
13:29
13:36
13:42
14:15
14:32
14:49
15:02
15:14
15:29
15:36
15:42
16:15
16:32
16:49
17:02
17:14
17:29
17:36
17:42
18:15
18:32
18:49
19:02
19:09
19:22
19:30
19:36
20:15
20:32
20:49
21:06
21:13
21:25
21:32
21:38
12:14 14:14 16:14 18:16
12:20 14:21 16:21 18:23
12:27 14:30 16:30 18:30
12:35 14:35 16:35 18:35
12:45 14:45 16:45 18:45
13:10 15:10 17:10 19:10
13:28 15:28 17:28 19:28
13:44 15:44 17:44 19:44
SOBOTY A NEDĚLE
SO+NE | SA-, SO-, FEIERTAGE
20:27
20:34
20:40
20:45
20:52
21:12
21:27
21:46
22:36
22:53
23:08
23:19

23:37
23:44
23:50
poznámky/Bemerkungen
Rumburk
odj./Ab.
Krásná Lípa
Rybniště
Jedlová
Kytlice
Česká Kamenice
Benešov nad Ploučnicí
Děčín hl.n.
příj./An.
18:15
18:32
18:49
19:02
19:09
19:22
19:30
19:36
20:15
20:32
20:49
21:06
21:13
21:25
21:32
21:38
18:16
18:23
18:30
18:35
18:45
19:10
19:28
19:44
20:27
20:34
20:40
20:45
20:52
21:12
21:27
21:46
DENNĚ, TÄGLICH
6:16
6:23
6:30
6:35
6:45
7:10
7:28
7:44
8:16
8:23
8:30
8:35
8:45
9:10
9:28
9:44
10:14
10:20
10:30
10:35
10:45
11:10
11:28
11:44
12:14
12:20
12:27
12:35
12:45
13:10
13:28
13:44
14:14
14:21
14:30
14:35
14:45
15:10
15:28
15:44
16:14
16:21
16:30
16:35
16:45
17:10
17:28
17:44
DENNĚ, TÄGLICH
6:16
8:16
6:23
8:23
6:30
8:30
6:35
8:35
6:45
8:45
7:10
9:10
7:28
9:28
7:44
9:44
PRAC. DNY
WERKTAGS
10:14
10:20
10:30
10:35
10:45
11:10
11:28
11:44
435 Česká Kamenice - Srbská Kamenice - Hřensko - Schmilka a zpět und zurück
Auszug – es sind nicht alle Fahrten dargestellt!
Česká Kamenice,,žel.st. odj./Ab.
Srbská Kamenice,,křiž.
Růžová,,I
Labská Stráň
Janov
Hřensko,,nábř.
příj./An.
434 do Jetřichovice, Krásn odj./Ab.
434 do Děčín
odj./Ab.
Schmilka,,Grenzübergang příj./An.

8:21
8:35
8:44
8:56
9:08
9:17
8:21
8:35
8:44
8:56
9:08
9:17
9:29
9:21
9:22
9:21
9:22
10:21
10:35
10:44
10:56
11:08
11:17
11:29
11:21
11:22
14:56
15:08
15:17
15:29
15:21
15:22
16:41
16:55
17:04

17:08
17:17
17:21
17:22
PRAC. DNY
WERKTAGS

9:24
Schmilka,,Grenzübergang odj./Ab.
434 z Děčín
příj./An.
434 z Jetřichovice, Krásná příj./An. 9:21
Hřensko,,nábř.
odj./Ab. 9:29
Janov
9:38
Labská Stráň
9:50
Růžová,,I
10:02
Srbská Kamenice,,křiž.
10:12
Česká Kamenice,,žel.st. příj./An. 10:24
SOBOTY A NEDĚLE
SO+NE | SA-, SO-, FEIERTAGE
9:29
9:29
9:21
9:34
9:43

9:47
9:57
10:09
11:29
11:29
11:21
11:34
11:43
11:55
15:29
15:29
15:21
15:34
15:43
15:55
16:07
16:17
16:29
17:29
17:21
17:34
17:43
17:55
18:07
18:17
18:29
 jede od 1.7. do 31.8., nur vom 1.7. bis 31.8.
421 Česká Kamenice - Srbská Kamenice a zpět und zurück
421 Česká Kamenice - Srbská Kamenice
Česká Kamenice,,Pražská
odj./Ab.
Česká Kamenice,,žel.st.
Janská,,prodejna
Srbská Kamenice,,křiž.
příj./An.
436 do Jetřichovice, Vys. Lípa odj./Ab.
PRACOVNÍ DNY / WERKTAGS
10:48 13:48 14:45 15:58 18:18
10:51 13:51 14:48 16:01 18:21
10:59 13:59 14:56 16:09 18:29
11:04 14:04 15:04 16:14 18:34
11:06 14:16 15:06 16:16
436 z Jetřichovice, Vys. Lípa příj./An.
Srbská Kamenice,,křiž.
odj./Ab.
Janská,,prodejna
Česká Kamenice,,žel.st.
Česká Kamenice,,Pražská příj./An.
PRACOVNÍ DNY / WERKTAGS
6:48
14:55 15:55
6:49
11:07 14:17 15:07 16:17
6:53
11:12 14:22 15:12 16:22
7:06
11:20 14:30 15:20 16:30
7:09
11:22 14:32 15:22 16:32
43
Autobusem do Českého Švýcarska | Mit dem Bus unterwegs in der Böhmischen Schweiz
435 Č. Kamenice - Srb. Kamenice - Labská Stráň - Hřensko | 421 Č. Kamenice - Srb. Kamenice
22:36
22:53
23:08
23:19

23:37
23:44
23:50
Jílové,Sněžník,celnice
Jílové,Sněžník,rest.Hraničář
Jílové,Sněžník
příj./An.
6:41
6:45
6:47
9:11
9:15
9:17
16:06
16:10
16:12
9:11
9:15
9:17
11:11
11:15
11:17
14:31
14:35
14:37
Děčín,,hlavní nádr.
vlak směr Ústí n.L.
Děčín,,aut.nádr.
příj./An.
odj./Ab.
příj./An.
7:20
7:22
10:00
10:16
10:02
16:55
10:00
10:16
10:02
16:57
407Poznámky:
Varnsdorf
- Krásná Lípa - Staré Křečany,
Brtníky | 433 Děčín - Sněžník
 nejede od 28.6.2014 do 31.8.2014
 spoje 103, 105, 106, 108, 109, 110 od 5.4.2014 do 2.11.2014 přepravují jízdní kola,
12:00
12:16
12:02
15:20
15:56
15:22
Bemerkungen:
nicht vom 28.6.2014
bis 31.8.2014
nakládání
a vykládáníSchweiz
kol pouze v zastávkách Děčín,,aut.nádr. a Jílové,Sněžník
- fährt
Autobusem
do Českého
Švýcarska
| Mit dem
Bus unterwegs in der
Böhmischen
Kurse 103, 105, 106, 108, 109, 110 vom 5.4.2014 bis 2.11.2014 befördern auch Fahrräder,
 jede od 28.6.2014 do 31.8.2014
Beladen
und
Entladen
der Fahrräder nur an den Haltestellen Děčín,,aut.nádr. und Jílové, Sněžník
fährt
vom
28.6.2014
bis
31.8.2014
-
44
433
Děčín - Sněžník a zpět und zurück
433 Děčín - Sněžník
Děčín,,aut.nádr.
odj./Ab.
vlak ze směru Ústí n.L.
příj./An.
Děčín,,hl.nádr.
odj./Ab.
Děčín,,Tyršův most
Děčín,Jalůvčí,rozc.
Děčín,Maxičky
Jílové,Sněžník,celnice
Jílové,Sněžník,rest.Hraničář
Jílové,Sněžník
příj./An.
Poznámky:
Bemerkungen:


8:40
8:31
8:49
8:51
8:56
9:03
9:11
9:16
9:18

17:24
17:24
17:27
17:29
17:34
17:41
17:49
17:54
17:56
spoj přepravuje jízdní kola
Busse befördern Fahrräder

Turistický autobus
SOBOTY A NEDĚLE
SA., SO. UND FEIERTAGE



8:40
8:31
8:49
8:51
8:56
9:03
9:11
9:16
9:18
10:40
10:31
10:49
10:51
10:56
11:03
11:11
11:16
11:18
14:40
14:31
14:49
14:51
14:56
15:03
15:11
15:16
15:18

PRACOVNÍ DNY
WERKTAGS


Jílové,Sněžník
odj./Ab. 9:35
Jílové,Sněžník,rest.Hraničář
9:37
Jílové,Sněžník,celnice
9:42
Děčín,Maxičky
9:53
Děčín,Jalůvčí,rozc.
9:58
Děčín,,hl.nádr.
příj./Ab. 10:04
vlak směr Ústí n.L.
odj./Ab. 10:16
Děčín,,aut.nádr.
příj./Ab. 10:07
16:40
16:31
16:49
16:51
16:56
17:03
17:11
17:16
17:18

17:57
17:59
18:04
18:15
18:20
18:26
18:30
18:29
SOBOTY A NEDĚLE
SA., SO. UND FEIERTAGE



9:40
9:42
9:47
9:58
10:03
10:09
10:16
10:18
11:40
11:42
11:47
11:58
12:03
12:09
12:16
12:18
15:40
15:42
15:47
15:58
16:03
16:09
16:16
16:18
17:40
17:42
17:47
17:58
18:03
18:09
18:16
18:18
7
40
Výběr – nejsou uvedeny veškeré spoje!
PRACOVNÍ DNY
WERKTAGS
jede od 1.7.15 do 31.8.15
nur vom 1.7. bis 31.8.
407 Varnsdorf - Krásná Lípa - Staré Křečany,Brtníky
407 Varnsdorf - Krásná Lípa - Staré Křečany, Brtníky a zpět und zurück
PRACOVNÍ DNY / WERKTAGS
Staré Křečany,Brtníky,nám. odj./Ab.
Krásná Lípa,Vlčí Hora
Krásná Lípa,,nám.
Varnsdorf,,aut.nádr.
Varnsdorf,,žel.st.
příj./An.
TL70 do Zittau, Liberec
odj./Ab.

7:05
7:09
7:25
7:44
7:49
10:39
10:41
10:54
11:09
12:39
12:41
12:54
13:09
14:29
14:31
14:44
14:59
15:39
15:41
15:54
16:09
17:39
17:41
17:54
18:09
SO+NE / SA-, SO-, FEIERTAGE




9:00
11:00 15:00 17:00
9:02
11:02 15:02 17:02
9:19
11:19 15:19 17:19
9:35
11:35 15:35 17:35
9:40
11:40 15:40 17:40
10:07 11:56 16:07 18:07
PRACOVNÍ DNY / WERKTAGS
TL70 z Liberec, Zittau
příj./An.
Varnsdorf,,žel.st.
odj./Ab.
Varnsdorf,,aut.nádr.
9:48
Krásná Lípa,,nám.
10:05
Krásná Lípa,Vlčí Hora
10:17
Staré Křečany,Brtníky,nám. příj./An. 10:19
11:33
11:50
12:02
12:04
13:33
13:50
14:02
14:04
14:24
14:33
14:50
15:02
15:04
16:33
16:50
17:02
17:04
18:33
18:50
19:02
19:04
SO+NE / SA-, SO-, FEIERTAGE




8:04
10:04 13:31 16:04
8:15
10:15 14:15 16:15
8:21
10:21 14:21 16:21
8:41
10:41 14:41 16:41
8:53
10:53 14:53 16:53
8:55
10:55 14:55 16:55
přepravuje jízdní kola
Busse befördern Fahrräder
452 Ústí n.L. - Libouchec - Petrovice - Bahratal a zpět und zurück
452 Ústí nad Labem - Libouchec - Bahratal
6:36
6:41
6:56
6:59
7:03
7:17
7:36
7:41
7:56
7:59
8:03
8:17
8:36
8:41
8:56
8:59
9:03
9:17
9:36
9:41
9:56
9:59
10:03
10:17
10:36
10:41
10:56
10:59
11:03
11:17
11:36
11:41
11:56
11:59
12:03
12:17
Bahratal,,Grenzübergang od./Ab.
Tisá,,rozc.Sněžník 5.0
Libouchec,,ObÚ
432 směr Děčín
od./Ab.
Ústí n.L.,,Beethovenova
Ústí n.L.,,Divadlo
příj./An.
7:33
7:49
7:57
8:00
8:13
8:18
8:33
8:49
8:57
9:00
9:13
9:18
9:33
9:49
9:57
10:00
10:13
10:18
10:33
10:49
10:57
11:00
11:13
11:18
11:33
11:49
11:57
12:00
12:13
12:18
PRACOVNÍ DNY / WERKTAGS
12:33 13:33 14:33 15:33 16:33
12:49 13:49 14:49 15:49 16:49
12:57 13:57 14:57 15:57 16:57
13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
13:13 14:13 15:13 16:13 17:13
13:18 14:18 15:18 16:18 17:18
Ústí n.L.,,Divadlo
Ústí n.L.,,Beethovenova
432 ze směru Děčín
Libouchec,,ObÚ
Tisá,,rozc.Sněžník 5.0
Bahratal,,Grenz.
6:36
6:41
6:56
6:59
7:03
7:17
od./Ab.
příj./An.
odj./Ab.
příj./An.
SOBOTY A NEDĚLE / SA-, SO-, UND FEIERTAGE
8:36
10:36 12:36 14:36 16:36 18:36
8:41
10:41 12:41 14:41 16:41 18:41
8:56
10:56 12:56 14:56 16:56 18:56
8:59
10:59 12:59 14:59 16:59 18:59
9:03
11:03 13:03 15:03 17:03 19:03
9:17
11:17 13:17 15:17 17:17 19:17
20:36
20:41
20:56
20:59
21:03
21:17
17:33
17:49
17:57
18:00
18:13
18:18
Bahratal,,Grenz. od./Ab.
Tisá,,rozc.Sněžník 5.0
Libouchec,,ObÚ
432 směr Děčín od./Ab.
Ústí n.L.,,Beethovenova
Ústí n.L.,,Divadlo příj./An.
17:36
17:41
17:56
17:59
18:03
18:17
18:36
18:41
18:56
18:59
19:03
19:17
19:36
19:41
19:56
19:59
20:03
20:17
20:36
20:41
20:56
20:59
21:03
21:17
18:37
18:51
18:57
19:00
19:13
19:18
19:37
19:51
19:57
20:00
20:13
20:18
20:37
20:51
20:57
21:00
21:13
21:18
21:37
21:51
21:57
22:00
22:13
22:18
7:37
7:51
7:57
8:00
8:13
8:18
21:36
21:41
21:56
21:59
22:03
22:17
22:30
22:33
22:56
22:57
23:01
23:13
SOBOTY A NEDĚLE / SA-, SO-, UND FEIERTAGE
9:37
11:37 13:37 15:37 17:37 20:37
9:51
11:51 13:51 15:51 17:51 20:51
9:57
11:57 13:57 15:57 17:57 20:57
10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 21:00
10:13 12:13 14:13 16:13 18:13 21:13
10:18 12:18 14:18 16:18 18:18 21:18
21:37
21:51
22:07
22:23
22:28
2
45
Auszug – es sind nicht alle Fahrten dargestellt!
PRACOVNÍ DNY / WERKTAGS
12:36 13:36 14:36 15:36 16:36
12:41 13:41 14:41 15:41 16:41
12:56 13:56 14:56 15:56 16:56
12:59 13:59 14:59 15:59 16:59
13:03 14:03 15:03 16:03 17:03
13:17 14:17 15:17 16:17 17:17
Ústí n.L.,,Divadlo
od./Ab.
Ústí n.L.,,Beethovenova
432 ze směru Děčín
příj./An.
Libouchec,,ObÚ
Tisá,,rozc.Sněžník 5.0
Bahratal,,Grenzübergang příj./An.
45
Autobusem do Českého Švýcarska | Mit dem Bus unterwegs in der Böhmischen Schweiz
452 Ústí nad Labem - Libouchec - Petrovice - Bahratal a zpět
434 Děčín - Hřensko - Mezní Louka - Jetřichovice - Chřibská - Doubice - Krásná Lípa
Autobusem do Českého Švýcarska | Mit dem Bus unterwegs in der Böhmischen Schweiz
46
434 Děčín - Hřensko - Mezní Louka - Jetřichovice - Chřibská - Doubice - Krásná Lípa
Poznámky:
Bemerkungen:
6:06
6:29
6:32
6:36
6:41
6:43
PRACOVNÍ DNY od 1.7. do 31.8.
WERKTAGS vom 1.7. bis 31.8.


8:06
10:06 12:06 14:06 16:06
8:29
10:29 12:29 14:29 16:29
8:32
10:32 12:32 14:32 16:32
8:36
10:36 12:36 14:36 16:36
8:41
10:41

14:41 16:41
8:43
10:43

14:43 16:43
8:46
10:46 12:41 14:46 16:46
8:52
10:52 12:47 14:52 16:52
9:00
11:00 12:55 15:00 17:00
9:08
11:08
15:08 17:08
9:17
11:17
15:17 17:17
9:22
11:22
15:22 17:22
9:28
11:28
15:28 17:28
9:36
11:36
15:36 17:36
9:41
11:41
15:41 17:41
9:44
11:44
15:44 17:44
4
poznámky/Bemerkungen
Děčín,,hl.nádr.;MHD
odj./Ab.
Hřensko,,nábř.
Hřensko,,k soutěskám
Hřensko,,Pravčická brána
Hřensko,Mezní Louka
Hřensko,Mezná
Hřensko,Mezní Louka,před hotelem
Jetřichovice,Vysoká Lípa,rest.
Jetřichovice,,ObÚ
Jetřichovice,Rynartice
Chřibská,,nám.
Rybniště,,odb.Doubice
Doubice
Krásná Lípa,Kyjov,host.
Krásná Lípa,Krásný Buk
Krásná Lípa,,nám.
příj./An.
43
Výběr – nejsou uvedeny veškeré spoje!
Děčín,,hl.nádr.;MHD
odj./Ab.
Hřensko,,nábř.
Hřensko,,k soutěskám
Hřensko,,Pravčická brána
Hřensko,Mezní Louka
Hřensko,Mezná
příj./An.
434 Děčín - Hřensko - Mezní Louka Jetřichovice - Doubice - Krásná Lípa
PRACOVNÍ DNY nejede od 1.7. do 31.8.
WERKTAGS nicht vom 1.7. bis 31.8.
6:06
8:06
10:06 13:06 15:06 18:06
6:29
8:29
10:29 13:29 15:29 18:29
6:32
8:32
10:32 13:32 15:32 18:32
6:36
8:36
10:36 13:36 15:36 18:36
6:41
8:41
10:41 13:41 15:41 18:41
6:43
8:43
10:43 13:43 15:43 18:43
Turistický autobus
18:06
18:29
18:32
18:36
18:41
18:43
6:06
6:29
6:32
6:36
6:41
6:43

8:06
8:29
8:32
8:36


8:41
8:47
8:55
9:03
9:12
9:17
9:28
9:36
9:41
9:44
SOBOTY, NEDĚLE A SVÁTKY
SA-, SO- UND FEIERTAGE
9:06
9:29
9:32
9:36
9:41
9:43
10:06
10:29
10:32
10:36


10:41
10:47
10:55
11:03
11:12
11:17
11:28
11:36
11:41
11:44
11:06
11:29
11:32
11:36
11:41
11:43
12:06
12:29
12:32
12:36


12:41
12:47
12:55
13:06
13:29
13:32
13:36
13:41
13:43

14:06
14:29
14:32
14:36


14:41
14:47
14:55
15:03
15:12
15:17
15:28
15:36
15:41
15:44
15:06
15:29
15:32
15:36
15:41
15:43
16:06
16:29
16:32
16:36


16:41
16:47
16:55
17:03
17:12
17:17
17:28
17:36
17:41
17:44
18:06
18:29
18:32
18:36
18:41
18:43
 spoj přepravuje jízdní kola
Busse befördern Fahrräder
434 Děčín - Hřensko - Mezní Louka - Jetřichovice - Chřibská - Doubice - Krásná Lípa
Poznámky:
Bemerkungen:
6:46
6:49
6:54
6:58
7:01
7:24
PRACOVNÍ DNY od 1.7. do 31.8.
WERKTAGS vom 1.7. bis 31.8.


8:06
10:06
14:06 16:06
8:09
10:09
14:09 16:09
8:14
10:14
14:14 16:14
8:22
10:22
14:22 16:22
8:27
10:27
14:27 16:27
8:33
10:33
14:33 16:33
8:42
10:42
14:42 16:42
8:50
10:50 13:00 14:50 16:50
8:58
10:58 13:08 14:58 16:58
9:04
11:04 13:14 15:04 17:04
9:06
11:06

15:06 17:06
9:09
11:09

15:09 17:09
9:14
11:14 13:19 15:14 17:14
9:18
11:18 13:23 15:18 17:18
9:21
11:21 13:26 15:21 17:21
9:44
11:44 13:49 15:44 17:44
4
poznámky/Bemerkungen
Krásná Lípa,,nám.
odj./Ab.
Krásná Lípa,Krásný Buk
Krásná Lípa,Kyjov,host.
Doubice
Rybniště,,odb.Doubice
Chřibská,,nám.
Jetřichovice,Rynartice
Jetřichovice,,ObÚ
Jetřichovice,Vysoká Lípa,rest.
Hřensko,Mezní Louka,před hotelem
Hřensko,Mezná
Hřensko,Mezní Louka,hotel
Hřensko,,Pravčická brána
Hřensko,,k soutěskám
Hřensko,,nábř.
Děčín,,hl.nádr.; MHD
příj./An.
434 Krásná Lípa - Doubice - Jetřichovice
- Mezní Louka - Hřensko - Děčín
43
Auszug – es sind nicht alle Fahrten dargestellt!
Hřensko,Mezná
odj./Ab.
Hřensko,Mezní Louka,hotel
Hřensko,,Pravčická brána
Hřensko,,k soutěskám
Hřensko,,nábř.
Děčín,,hl.nádr.; MHD
příj./An.
PRACOVNÍ DNY nejede od 1.7. do 31.8.
WERKTAGS nicht vom 1.7. bis 31.8.
6:46
9:06
11:06 14:06 17:06 19:06
6:49
9:09
11:09 14:09 17:09 19:09
6:54
9:14
11:14 14:14 17:14 19:14
6:58
9:18
11:18 14:18 17:18 19:18
7:01
9:21
11:21 14:21 17:21 19:21
7:24
9:44
11:44 14:44 17:44 19:44
Turistický autobus
SOBOTY, NEDĚLE A SVÁTKY
SA-, SO- UND FEIERTAGE
19:06
19:09
19:14
19:18
19:21
19:44
7:06
7:09
7:14
7:18
7:21
7:44
8:06
8:09
8:14
8:22
8:32
8:38
8:47
8:55
9:03
9:09


9:14
9:18
9:21
9:44
10:06
10:09
10:14
10:18
10:21
10:44

10:06
10:09
10:14
10:22
10:32
10:38
10:47
10:55
11:03
11:09


11:14
11:18
11:21
11:44
12:06
12:09
12:14
12:18
12:21
12:44
13:00
13:08
13:14


13:19
13:23
13:26
13:49
14:06
14:09
14:14
14:18
14:21
14:44
14:06
14:09
14:14
14:22
14:32
14:38
14:47
14:55
15:03
15:09


15:14
15:18
15:21
15:44
16:06
16:09
16:14
16:18
16:21
16:44
 spoj přepravuje jízdní kola
Busse befördern Fahrräder
47
Autobusem do Českého Švýcarska | Mit dem Bus unterwegs in der Böhmischen Schweiz
434 Krásná Lípa - Doubice - Chřibská - Jetřichovice - Mezní Louka - Hřensko - Děčín

16:06
16:09
16:14
16:22
16:32
16:38
16:47
16:55
17:03
17:09


17:14
17:18
17:21
17:44
19:06
16:09
19:14
19:18
19:21
19:44
432 Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Autobusem do Českého Švýcarska | Mit dem Bus unterwegs in der Böhmischen Schweiz
432 Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
48
Výběr – nejsou uvedeny veškeré spoje!
452 z Bahratal příj./An.
Libouchec,,ObÚ odj./Ab.
Jílové,,nám.
Děčín,Bynov,škola
vlak U1 z Ústí n.Lpříj./An.
Děčín,,hl.nádr.
Bynovec
Arnoltice
Labská Stráň
Růžová,,I
Janov
příj./An.
6:56
7:00
7:11
7:19
7:24
7:32
7:56
8:00
8:05
Janov
odj./Ab.
Růžová,,I
Labská Stráň
Arnoltice
Bynovec
Děčín,,Prokopa Holého
vlak U1 do Ústí n odj./Ab.
Děčín,Bynov,škola
Jílové,,nám.
Libouchec,,ObÚ příj./An.
452 do Bahratal odj./Ab.
6:44
6:52


7:00
7:26
7:30
7:37
7:45
7:56
7:59
8:26
8:30
8:37
8:45
8:56
8:59
452 z Bahratal příj./An.
Libouchec,,ObÚ odj./Ab.
Jílové,,nám.
Děčín,Bynov,škola
vlak U1 z Ústí n.Lpříj./An.
Děčín,,hl.nádr.
Bynovec
Arnoltice
Labská Stráň
Růžová,,I
Janov
příj./An.
6:00
6:11
6:19
6:24
6:32
6:53
6:57
7:02
7:13
7:20
7:56
8:00
8:11
8:19
8:24
8:32
8:53
8:57
9:02
9:13
9:20
7:41
7:49
7:58
8:02
8:24


8:30
8:34
13:02
13:24


13:30
13:34
PRACOVNÍ DNY / WERKTAGS
12:56
13:56
13:00 13:30 14:00 14:30
13:11 13:41 14:11 14:41
13:19 13:49 14:19 14:49
13:24 13:54 14:24 14:58
13:32 14:02 14:32 15:02
13:56 14:26 14:56 15:24
14:00

15:00

14:05

15:05

14:34
15:30
14:41
15:34
11:51
11:56
12:00
12:26
12:30
12:37
12:45
12:56
12:59
12:44
12:52


13:00
13:26
13:30
13:37
13:45
13:56
13:59
PRACOVNÍ DNY / WERKTAGE
13:44
14:44
13:52
14:52
13:21

14:21

13:26

14:26

13:30 14:00 14:30 15:00
13:56 14:26 14:56 15:26
14:02 14:30
15:30
14:07 14:37 15:07 15:37
14:15 14:45 15:15 15:45
14:26 14:56 15:26 15:56
14:59
15:59
SO+NE / SA-, SO-, UND FEIERTAGE
9:56
11:56 13:56 15:56 17:56
10:00 12:00 14:00 16:00 18:00
10:11 12:11 14:11 16:11 18:11
10:19 12:19 14:19 16:19 18:19
10:24 12:24 14:24 16:24 18:24
10:32 12:32 14:32 16:32 18:32
10:53 12:53 14:53 16:53 18:53
10:57 12:57 14:57 16:57 18:57
11:02 13:02 15:02 17:02 19:02
11:13 13:13 15:13 17:13 19:13
11:20 13:20 15:20 17:20 19:20
20:56
21:00
21:11
21:19
21:24
21:32
21:53
21:57
22:02
22:13
20:20
7:56
8:00
8:11
8:19
8:24
8:32
8:56
9:00
9:05
8:21
8:26
8:30
8:56
9:07
9:15
8:56
9:00
9:11
9:19
9:24
9:32
9:56


10:04
10:11
8:44
8:52


9:00
9:26
9:30
9:37
9:45
9:56
9:59
9:56
10:00
10:11
10:19
10:24
10:32
10:56
11:00
11:05
9:51
9:56
10:00
10:26
10:30
10:37
10:45
10:56
10:59
10:56
11:00
11:11
11:19
11:24
11:32
11:56


12:04
12:11
10:44
10:52


11:00
11:26
11:30
11:37
11:45
11:56
11:59
11:56
12:00
12:11
12:19
12:24
12:33
12:59
13:03
13:08
12:41
12:49
Janov
odj./Ab.
Růžová,,I
Labská Stráň
Arnoltice
Bynovec
Děčín,,Prokopa Holého
vlak U1 do Ústí n odj./Ab.
Děčín,Bynov,škola
Jílové,,nám.
Libouchec,,ObÚ příj./An.
452 do Bahratal odj./Ab.
14:56
15:00
15:11
15:19
15:24
15:32
15:54
15:56
16:01
15:21
15:26
15:30
15:56
16:02
16:07
16:15
16:26
6:26
6:30
6:37
6:45
6:56
6:59
15:56
16:00
16:11
16:19
16:24
16:32
16:56
17:00
17:05
15:30
15:41
15:49
15:54
16:02
16:24


16:30
16:34
15:44
15:52


16:03
16:26
16:30
16:37
16:45
16:56
16:59
7:35
7:42
7:54
7:59
8:03
8:26
8:30
8:37
8:45
8:56
8:59
16:21
16:26
16:30
16:56
17:07
17:15
17:26
16:56
17:00
17:11
17:19
17:24
17:32
17:56


18:04
18:11
16:44
16:52


17:00
17:26
17:30
17:37
17:45
17:56
17:59
436 Děčín - Dobrná - Huntířov - Nová Oleška - Srbská Kamenice - Jetřichovice - Vysoká Lípa
Auszug – es sind nicht alle Fahrten dargestellt!
Jetřichovice,Vysoká Lípaodj./Ab.
Jetřichovice,,host.
Jetřichovice,Všemily
Srbská Kamenice,,křiž. příj./An.
421, 435 do Čes. Kam.
odj./Ab.
Huntířov,Stará Oleška,kou odj./Ab.
Huntířov
Děčín,,hl.nádr.
příj./An.
U1 do Ústí n.L.
odj./Ab.
49
Poznámky:
Bemerkungen:

PRACOVNÍ DNY / WERKTAGS

8:24
8:29
8:52
8:58
8:34
9:06
9:14
9:21
9:30
10:24
10:29
10:52
10:58
11:01
11:06
11:14
11:21
11:30
6:21
6:32
6:38
6:46
6:54
7:01
7:12
7:31
PRACOVNÍ DNY / WERKTAGS

9:31
12:31
15:31
9:41
12:41 14:41 15:39 16:41
9:47
12:47 14:47 15:47 16:47
9:55
12:55 14:55 15:55 16:55
15:02 16:12
10:03 13:03 15:03 16:03 17:03
10:09 13:09 15:09 16:09 17:09
10:32 13:32 15:32 16:22 17:32
spoj přepravuje jízdní kola
13:24
13:39
14:02
14:08
14:11
14:16
14:24
14:30

14:24
14:29
14:52
14:58
15:01
15:06
15:14
15:21
15:30
15:24
15:39
16:02
16:08
16:11
16:16
16:24
16:30
16:24
16:29
16:52
16:58
17:06
17:14
17:21
17:30
18:35
18:36
18:44
18:50
17:31
17:41
17:47
17:55
18:03
18:09
18:32
17:51
17:56
18:00
18:26
18:30
18:37
18:45
18:56
18:59
18:56
19:00
19:11
19:19
19:24
19:32
19:56


20:04
20:11
18:44
18:52


19:00
19:26
19:30
19:37
19:45
19:56
19:59
19:56
20:00
20:11
20:19
20:24
20:32
20:56
21:00
21:05
19:26
19:31
19:35
19:59
SO+NE / SA-, SO-, UND FEIERTAGE
9:35
11:35 13:35 15:35 17:35
9:42
11:42 13:42 15:42 17:42
9:54
11:54 13:54 15:54 17:54
9:59
11:59 13:59 15:59 17:59
10:03 12:03 14:03 16:03 18:03
10:26 12:26 14:26 16:26 18:26
10:30 12:30 14:30 16:30 18:30
10:37 12:37 14:37 16:37 18:37
10:45 12:45 14:45 16:45 18:45
10:56 12:56 14:56 16:56 18:56
10:59 12:59 14:59 16:59 18:59
436 Děčín - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice - Vysoká Lípa
U1 z Ústí n.L.
příj./An.
Děčín,,hl.nádr.
odj./Ab.
Huntířov
odj./Ab.
Huntířov,Stará Oleška,koupaliště
421, 435 z Čes. Kam.
příj./An.
Srbská Kamenice,,křiž. odj./Ab.
Jetřichovice,Všemily
Jetřichovice,,host.
Jetřichovice,Vysoká Lípapříj./An.
17:56
18:00
18:11
18:19
18:24
18:32
18:56
19:00
19:05
SO+NE / SA-, SO-, FEIERTAGE


7:58
9:58
15:58 17:58
8:13
10:07 16:13 18:07

10:20

18:30

10:26

18:36
8:34
10:34
19:06
8:34
10:34 16:34 18:44
19:14
8:42
10:42 16:42 18:52
19:20
8:48
10:48 16:48 18:58
18:24
18:29
18:52
18:58
SO+NE / SA-, SO-, FEIERTAGE


6:52
6:58
7:06
9:02
9:08
9:16
15:02
15:08
15:16
17:02
17:08
17:16
7:14
7:20
7:43
7:56


9:37
9:56
15:24
15:30
15:43
15:56


17:37
17:56
jede od 1.7. do 31.8.
nur vom 1.7. bis 31.8.
Autobusem do Českého Švýcarska | Mit dem Bus unterwegs in der Böhmischen Schweiz
436 Děčín - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice - Vysoká Lípa
20:56
21:00
21:11
21:19
21:24
21:32
20:26
20:39
20:37
20:45
20:56
20:59
19:35
19:42
19:54
19:59
20:03
20:26
20:39
20:37
20:45
20:56
20:59
Grenzüberschreitende Elbschifffahrt | Přeshraniční plavba lodí po Labi
Jízdní řád 2015/ Fahrplan 2015
50
Jízdní řád platí od 1.4. do 30.11.2015 | Fahrplan gültig vom 1.4. bis 30.11.2015
Plavba DĚČÍN - HŘENSKO - DRESDEN - MEISSEN a zpět (und zurück)
Po proudu
Po
St
Čt
Út
Elbabwärts
Mi
Mo
Do
Di
Dresden Meissen Dresden Dresden Meissen Dresden
Děčín
09:00
09:05
09:00
09:00
09:05
09:00
09:50
09:55
09:50
09:50
09:55
09:50
Hřensko
13:00
/
13:00
13:00
/
13:00
Dresden
Meissen
14:30
14:30
Pá
Fr
Dresden
09:00
09:50
13:00
Meissen
09:05
09:55
/
14:30
Lístky na plavby do Dresden a Meissen je nutno rezervovat předem na
tel č 725 933 730 nebo [email protected]
Schiffahrt nach Dresden und Meissen
nur mit Reservation - gsm:
+420 725 933 730
Ne
So
So
Sa
Dresden Dresden Meissen
09:00
09:00
09:05
09:50
09:50
09:55
13:00
13:00
/
14:30
Předprodej také v turistickém infocentru Děčín ( Nová knihovna,Labské
nábřeží),
Vorverkauf auch im Tourist - Infozentrum Děčín, Labské nabřeží, Děčín
Proti proudu
Elbaufwärts
Dresden
Hřensko
Děčín
15:00
20:45
22:00
15:00
20:45
22:00
15:00
20:45
22:00
15:00
20:45
22:00
15:00
20:45
22:00
15:00
20:45
22:00
15:00
20:45
22:00
Jízdní řád 2015/ Fahrplan 2015
Loď Děčín - Dresden - obousměrný lodní lístek - v ceně: 2x teplé jídlo na palubě, živá
hudba, průvodce (na lodi + v Drážďanech),
ochutnávka vín
Schiff Děčín - Dresden - Hin- und Rückfahrt
inkl: 2x Essen an Bord, Live-Musik, Begleiter
(an Bord+in Dresden), Weinverkostung
Loď Děčín - Meissen- v ceně: oběd na palubě,
průvodce (na lodi + Meissen), autobusová
doprava zpět do Děčína se zastávkou na zámku
Moritzburg
Schiff Děčín - Meissen-inkl: Mitagessen an
Bord, Begleiter , Rückfahrt mit dem Bus, mit
Moritzburg-Besichtigung
Jízdní řád platí od 2.5. do 31.10.2015 | Fahrplan gültig vom 2.5. bis 31.10.2015
Plavba DĚČÍN - HŘENSKO - BAD SCHANDAU - a zpět (und zurück)
Čt
So
Po
Út
St
Pá
Ne
Po proudu
Elbabwärts
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Děčín
09:10 13:15* 09:10 13:15* 09:10 09:10 13:15* 09:10 09:10 13:15 10:00
10:00 14:05* 10:00 14:05* 10:00 10:00 14:05* 10:00 10:00 14:05 10:50
Hřensko
Bad Schandau
/
/
/
/
11:00
/
/
11:00
/
/
12:00
Labská plavební společnost, s.r.o.;
www.labskaplavebni.cz;
[email protected];
infolinka: +420 777 037 379
Autopřívoz | Autofähre
Dolní Žleb - Belvedér
Dolní Žleb - Belvedér
Pracovní dny/
werktags
6:00 – 12:00
13:00 – 20:00
405 02 Děčín
+420 777 037 379
www.labskaplavebni.cz
Víkendy + svátky/
Wochenende +
Feiertage
8:00 – 12:00
13:00 – 20:00
dennì | täglich
Proti proudu
Elbaufwärts
Bad Schandau
/
/
/
/
14:00
/
/
14:00
/
/
14:30
Hřensko
10:00* 15:30 10:00* 15:30 15:30 10:00* 15:30 15:30 10:00 15:30 15:30
Dolní Žleb
10:15* 15:45 10:15* 15:45 15:45 10:15* 15:45 15:45 10:15 15:45 15:45
Děčín
11:40* 17:00 11:40* 17:00 17:00 11:40* 17:00 17:00 11:40 17:00 17:00
Ceník | Fahrpreise
Dospělý | Erwachsene: 8 KČ
Dítě | Kind: 5 KČ
kolo | Fahrrad: 6 KČ
Motocykl | Motorrad: 15 KČ
osobní auto | PKW: 25 KČ
* pluje od 15.6. do 13.9.2015 fährt vom 15.6. bis 13.9.2015
Kirnitzschtalbahn
Tram
Bad Schandau - Lichtenhainer Wasserfall und zurück
Kirnitzschtalbahn | Tramvaj údolím Křinice
Gültig ab 29. März bis 3. November 2013
TÄGLICH | DENNÌ
VERKEHRSHINWEIS
Bad Schandau Kurpark
Bad Schandau Botanischer Garten
Bad Schandau Waldhäusel
Ostrauer Mühle (Zeltplatz)
Mittelndorfer Mühle
Kirnitzschtal Forsthaus
Lichtenhain Nasser Grund
Kirnitzschtal Beuthenfall
Lichtenhainer Wasserfall
8 vom 3. bis 30.4. und 31.8 - 1.11.
ab
an
8.15
8.18
8.22
8.25
8.27
8.29
8.34
8.38
8.40
9.30
9.34
9.38
9.41
9.44
9.47
9.53
9.56
9.59
10.00
10.04
10.08
10.11
10.14
10.17
10.26
10.29
10.32
10.30
10.34
10.38
10.41
10.44
10.47
10.56
10.59
11.02
alle
každých
30
Min
pouze od 3. do 30.4 a 31.8. do 1.11.
17.00
17.04
17.08
17.11
17.14
17.17
17.26
17.29
17.32
17.30
17.34
17.38
17.41
17.44
17.47
17.56
17.59
18.02
18.00
18.04
18.08
18.10
18.12
18.14
18.30
18.33
18.37
18.40
18.42
18.44
18.49
18.53
18.55
19.00
19.04
19.08
19.10
19.12
19.14
8
9
9
19.40
19.44
19.48
19.50
19.52
19.54
19.45
19.48
19.52
19.55
19.57
19.59
20.04
20.08
20.10
20.40
20.44
20.48
20.50
20.52
20.54
9 = nur vom 1.5. bis 30.8. pouze od 1.5. do 30.8.
Auszug — nicht alle Fahrten dargestellt!
Výběr — nejsou uvedeny veškeré spoje!
TÄGLICH | DENNÌ
VERKEHRSHINWEIS
Lichtenhainer Wasserfall
Kirnitzschtal Beuthenfall
Lichtenhain Nasser Grund
Kirnitzschtal Forsthaus
Mittelndorfer Mühle
Ostrauer Mühle (Zeltplatz)
Bad Schandau Waldhäusel
Bad Schandau Botanischer Garten
Bad Schandau Kurpark
S
9
ab
an
S = nur an Schultagen pouze ve školní dny
7.21
7.23
7.25
7.28 d8.03
7.32 8.07
7.35 8.10
8.45
8.48
8.51
8.57
9.00
9.03
9.06
9.10
9.14
10.10
10.14
10.18
10.24
10.27
10.30
10.33
10.40
10.44
10.40
10.44
10.48
10.54
10.57
11.00
11.03
11.10
11.14
alle
každých
30
Min
17.40
17.44
17.48
17.54
17.57
18.00
18.03
18.10
18.14
18.10
18.14
18.18
18.24
18.27
18.30
18.33
18.40
18.44
d = Abfahrt erfolgt ab Depot odjezd od depa
TARIF: Sondertarif, Zeitkarten des VVO-Tarifs werden anerkannt
25./26. 4. — Bahnerlebnistage, Historischer Fahrbetrieb 2015: 1.5. — Fahrt in den Mai,
23. – 25.5. — Pfingstfahrten, 25./26.7. — 18. Kirnitzschtalfest, 3.10. — Fahrt in den Herbst
51
TARIF: Mimořádný tarif, časové jízdenky tarifu VVO se uznávají
25./26.4. — Zážitkové dny s dráhou, Jízdy historickou tramvají 2015: 1.05. — Májová jízda,
23. – 25.5. — Svatodušní jízdy, 25./26.7. — 18. Slavnost Kirnitzschtalfest, 3.10. — podzimní jízda
Die Straßenbahn in den Nationalpark | Tramvají do národního parku
19.15
19.17
19.21
19.26
19.28
19.30
19.33
19.37
19.40
Personenaufzug
Bad Schandau – Ostrau
Osobní výtah
Bad Schandau – Ostrau
FAHRZEITEN
PROVOZNÍ OBDOBÍ
November bis März | listopad až březen
April und Oktober | duben až říjen
Mai bis September | květen až září
TÄGLICH
DENNĚ
9.00 – 17.00
9.00 – 18.00
9.00 – 20.00
Sondertarif Mimořádný tarif
20.15
20.17
20.21
20.26
20.28
20.30
20.33
20.37
20.40
Kontakt
OVPS - Oberelbische Verkehrsgesellschaft Pirna-Sebnitz mbH
Kirnitzschtalbahn
Bad Schandau +49 (0)35022 548-0
Servicetelefon +49 (0)3501 792-160
www.ovps.de
Kontakt
Tourist Service Bad Schandau
(Haus des Gastes und Nationalparkbahnhof)
Markt 12, 01814 Bad Schandau
Tel.: +49 (0)35022 900 30
[email protected]
www.bad-schandau.de
VVO-Tarif mit Einschränkungen | VVO-Tarif s omezeními
SB
Pirna - Neustadt
- Sebnitz
- Bad Schandau
undazurück
K 71
Bad Schandau
- Lichtenhainer
Wasserfall
und zurück
zpět | Aufzug Bad Schandau - Ostrau
Ihre Partner in den Schutzgebieten
Vaši partneři v chráněných územích
Ticketpreise VVO, DÚK & Elbe-Labe-Ticket
Tarify jízdenek VVO, DÚK a Labe-Elbe
i
Sächsische Schweiz | Saské Švýcarsko
Haus der Böhmischen Schweiz in Krásná Lípa
Dům Českého Švýcarska v Krásné Lípě
Geöffnet täglich 9 – 18 Uhr, im Winter bis 16 Uhr
Das größte Infozentrum und Touristinfo, Ausstellung über die Böhmische Schweiz, Film
Otevřeno denně 9 – 18 hod., v zimě do 16 hod.
Největší informační středisko, expozice Českého
Švýcarska, film
+420 412 383 413 · www.ceskesvycarsko.cz
Nationalparkzentrum Sächsische Schweiz
in Bad Schandau | Informační středisko Národního
parku Saské Švýcarsko v Bad Schandau
Geöffnet von April – Oktober täglich 9 – 18 Uhr
November – März täglich außer Montag 9 – 17 Uhr.
Januar geschl.; Ermäßigung bei ÖPNV-Nutzung
Otevřeno od dubna do října denně 9 – 18 hod.
Od listopadu do března denně mimo
pondělí 9 – 17 hod., v lednu zavřeno
+49 (0)35022 502-40 · www.lanu.de
Tourismusverband Sächsische Schweiz e.V.
+49 (0)3501 470 147
www.saechsische-schweiz.de
České Švýcarsko, o.p.s
+420 412 383 413 · www.ceskesvycarsko.cz
52
zum Beispiel
například
Tageskarte Celodenní jízdenka
Dresden – Hinterhermsdorf
13,50 €
(Verbundraum/celé území VVO)
Wochenkarte Týdenní jízdenka
17,00 €
(1Tarifzone/tarifní pasmó)
Es gilt der entfernungsabhängige Tarif des DÚK (Doprava Ústeckeho Kraje).
Platí tarif DÚK (Doprava Ústeckého kraje), který je nezávislý na vzdálenosti.
z. B.
např.
LSG-Verwaltung Elbsandsteingebirge
Správa chráněné krajinné oblasti Labské pískovce
Teplická 424/69, CZ-405 02 Děčín
+420 412 518 202 · www.nature.cz
Einzelfahrt Jednotlivá jízda
4,00 €
Bad Schandau – Bastei (ü. Rathewalde) (2 Tarifzonen/tarifní pasmá)
Böhmische Schweiz | České Švýcarsko
Einzelfahrt Jednotlivá jízda
Decin – Jetrichovice
36 Kč
Grenzüberschreitende Fahrten | Přeshraniční jízdy
Es gilt das Elbe-Labe-Ticket des VVO-Tarifs, erhältlich für Einzelpersonen oder
Gruppen. Es ist das günstigste Angebot für die Fahrt aus der Region Dresden in
die Böhmische Schweiz bzw. den gesamten Ústecky Kraj. | Platí jízdenka LabeElbe, dostupná pro jednotlivé cestující nebo skupiny. Je to nejvýhodnější nabídka
pro jízdu z Ústeckého kraje do Saského Švýcarska nebo pro celý VVO.
z. B.
například
Nationalparkverwaltung Böhmische Schweiz
Správa Národního parku České Švýcarsko
Pražská 52, CZ-407 46 Krásná Lípa
+420 412 354 050 · www.npcs.cz
Es gilt der VVO-Tarif. Es werden Einzelfahrscheine, Tageskarten und Zeitkarten –
nach Preisstufen gestaffelt – ausgegeben. Für einen mehrtägigen Aufenthalt wird
die Wochenkarte empfohlen. | Platí tarif VVO. Vydávají se jednotlivé jízdenky,
celodenní jízdenky a časové jízdenky – odstupňované podle cenových skupin.
Pro několikadenní pobyt doporučujeme týdenní jízdenku.
Kleingruppenkarte Elbe-Labe für bis zu
5 Personen
33,00 €
Jízdenka Labe-Elbe platí az do 5 osob
400 Kč
Auf der NLP-Bahn U 28, der Buslinie 217 Bahratal – Tisa und der Fähre Schöna
– Hrensko wird das Elbe-Labe-Ticket ebenfalls anerkannt. Für Einzelfahrten
werden gesonderte Tickets in den Verkehrsmitteln ausgegeben. | Na trati NLP U
28, autobusové lince 217 Bahratal – Tisa a trajektu Schöna – Hřensko platí také
jízdenka Elbe-Labe. Pro jednotlivé jízdy se vydávají zvláštní jízdenky v dopravních
prostředcích.
zum Beispiel
například
Staatsbetrieb Sachsenforst
Nationalparkverwaltung Sächsische Schweiz
Správa Národního parku Saské Švýcarsko
An der Elbe 4, 01814 Bad Schandau
+49 (0)35022 900 600
www.nationalpark-saechsische-schweiz.de
U 28 Bad Schandau – Rumburk
2,60 € / 55 Kč (Regiotarif
Schluckenau-Elbe)
U 28 Decin - Bad Schandau
64 Kč / 2,20 € (Regiotarif
Schluckenau-Elbe)
Bus 217 Bahratal Grenze – Tisa
2,00 € / 50 Kč
Fähre Schöna – Hrensko
1,50 € / 40 Kč
Weitere Angebote | Další nabídky
Auf den Linien der Sächsischen Dampfschiffahrt, des Nationalpark- und Festungsexpresses und der Fähre in Rathen werden gesonderte Fahrausweise ausgegeben. Der VVO-Tarif gilt nicht. Auf der Kirnitzschtalbahn und dem Aufzug in Bad
Schandau werden VVO-Zeitkarten anerkannt. In Kooperation mit dem VVO bietet
die Sächsische Dampfschiffahrt ein KombiTicket Schiff/ÖPNV an. | Na linkách
Saské lodní dopravy, expresu po národním parku a opevnění a trajektu v Rathenu
se vydávají zvláštní jízdenky. Tarif VVO zde neplatí. Na tramvajové lince Kirnitzschtalbahn a pro výtah v Bad Schandau platí časové jízdenky VVO. Ve spolupráci
s VVO nabízí Saská lodní doprava kombinovaný lístek platný pro loď/hromadnou
dopravu.
53
Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz
Mit freundlicher Unterstützung von |
S podporou
Verkehrsverbund Oberelbe GmbH (VVO)
+49 (0)351 852 65 55 . www.vvo-online.de
DB Regio AG, Regio Südost, Betriebsbereich Sachsen
www.bahn.de/sachsen
OVPS - Oberelbische Verkehrsgesellschaft Pirna-Sebnitz mbH
+49 (0)3501 792-160 . www.ovps.de
Städtebahn Sachsen GmbH
+49 (0)351 2 107 140 . www.staedtebahn-sachsen.de
Sächsische Dampfschiffahrts-GmbH & Co. Conti Elbschiffahrts KG
+49 (0)351 866 09-0 . www.saechsische-dampfschiffahrt.de
Frank Nuhn Freizeit und Tourismus
+49 (0)35021 99 08-0 . www.nuhn-f-u-t.de
Bad Schandauer Kur- und Tourismus GmbH
+49 (0)35022 90 030 . www.bad-schandau.de
Doprava Ústeckého kraje
+420 475 657 525 . www.dopravauk.cz
České dráhy a.s.
+420 840 112 113 . www.cd.cz
Autobusy Karlovy Vary, a.s.
+420 353 613 613 . www.autobusy-kv.cz
Vogtlandbahn GmbH, Trilex
+420 484 800 595 . www.trilex.de . www.trilex-online.cz
BusLine a.s.
+420 481 368 111 . www.busline.cz
Umsteigen lohnt sich — vielen Dank dafür, dass Sie sich für die Angebote des
öffentlichen Personen-Nahverkehrs interessieren. Wir halten Sie in Bewegung.
Přestoupit se vyplácí — děkujeme Vám za Váš zájem o veřejné dopravní
prostředky. Dopravíme Vás k cíli.
Europäische Union. Europäischer
Fonds für regionale Entwicklung:
Investition in Ihre Zukunft/
Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj: Investice do vaší
budoucnosti
Eine Initiative der Nationalparkverwaltung Sächsische Schweiz
54
Touristische Fahrpläne 2015 | Turistické jízdní řády 2015
Download

Touristische Fahrpläne 2015 Sächsisch-Böhmische Schweiz