Marketingové
číslo 1 / 2015
inspirace
časopis pro úspěšné podnikání
12. května 2015:
Brno, hotel Santon
VELETRH řešení
Best of I.–VII.
krátké prezentace, workshopy,
individuální konzultace
2
4
5
6
7
9
12
13
14
15
16
Anketa: Jaký systém sebeřízení
je nejvíce efektivní?
Líbí se mně uvolněná atmosféra
Být IN je dřina, ale vyplatí se to,
Veletrh řešení BEST OF
Chytré a odvážné podnikání je ideál
Trendy českého marketingu
Zakládání evropských společností
Snažím se být otevřený novým nápadům
Poradenské okénko
Překonej sám sebe
Něco k zamyšlení: Co je vlastně reklama?
Marketingové inspirace
č. 1 / 2015
Anketa: Jaký systém sebeřízení
je nejvíce efektivní?
Ptal jsem se:
a) Co je jejich motorem.
b) Zda plánují nebo ne.
c) Jaký druh problému nejčastěji řeší.
d) Jaký nástroj nebo kombinaci nástrojů nejčastěji používají.
e) Co se jim prvně vybaví, když se řekne sebeřízení.
Sebeřízení, time management, plánovací systémy.
Témata, která se už stala stálou součástí našeho
pracovního a možná i osobního života. Zeptal jsem
se přibližně 900 osob, jaký nástroj sebeřízení považují
za nejefektivnější. Anketu vyplnilo 89 osob. Jedná se
o majitele firem, marketéry, obchodníky či obchodní
manažery z celé ČR.
ŽũĞǀĂƓşŵŽƐŽďŶşŵŵŽƚŽƌĞŵ͍
ŽũĞǀĂƓşŵŽƐŽďŶşŵŵŽƚŽƌĞŵ͍
ŽũĞǀĂƓşŵŽƐŽďŶşŵŵŽƚŽƌĞŵ͍
ŽƐŽďŶşǀŝnjĞ
ϯϳ͕ϬϬй
ŽƐŽďŶşǀŝnjĞ
ϯϳ͕ϬϬй
ŽƐŽďŶşǀŝnjĞ
ϯϳ͕ϬϬй
ƐŶLJ
ϱ͕ϬϬй
ƐŶLJ
ϱ͕ϬϬй
ƐŶLJ
ϱ͕ϬϬй
<ŽŶŬƌĠƚŶşŵĢƎŝƚĞůŶĠĐşůĞ
Ϯϰ͕ϬϬй
ŽũĞǀĂƓşŵŽƐŽďŶşŵŵŽƚŽƌĞŵ͍
<ŽŶŬƌĠƚŶşŵĢƎŝƚĞůŶĠĐşůĞ
Ϯϰ͕ϬϬй
<ŽŶŬƌĠƚŶşŵĢƎŝƚĞůŶĠĐşůĞ
Ϯϰ͕ϬϬй
ŽũĞǀĂƓşŵŽƐŽďŶşŵŵŽƚŽƌĞŵ͍
ŽũĞǀĂƓşŵŽƐŽďŶşŵŵŽƚŽƌĞŵ͍
ŽƐŽďŶşǀŝnjĞ
ϯϳ͕ϬϬй
WĞŶşnjĞ
ϴ͕ϬϬй
WĞŶşnjĞ
ϴ͕ϬϬй
ŽƐŽďŶşǀŝnjĞ
ϯϳ͕ϬϬй
WĞŶşnjĞ
ϴ͕ϬϬй
ŽƐŽďŶşǀŝnjĞ
ϯϳ͕ϬϬй
ƐŶLJ
ϱ͕ϬϬй
ƐƉŽŬŽũĞŶŽƐƚ͕ŬůŝĚ
ϮϬ͕ϬϬй
ƐƉŽŬŽũĞŶŽƐƚ͕ŬůŝĚ
ϮϬ͕ϬϬй
ŶLJ<ŽŶŬƌĠƚŶşŵĢƎŝƚĞůŶĠĐşůĞ
ϱ͕ϬϬй
ƐƉŽŬŽũĞŶŽƐƚ͕ŬůŝĚ
ϮϬ͕ϬϬй
Ϯϰ͕ϬϬй
ƐŶLJ
ϱ͕ϬϬй
ŽēĞŬĄǀĄŶşůŝĚşŽŬŽůŽ
ϯ͕ϬϬй
ŽēĞŬĄǀĄŶşůŝĚşŽŬŽůŽ
ϯ͕ϬϬй
<ŽŶŬƌĠƚŶşŵĢƎŝƚĞůŶĠĐşůĞ
Ϯϰ͕ϬϬй
ϯ͕ϬϬй
WĞŶşnjĞŽēĞŬĄǀĄŶşůŝĚşŽŬŽůŽ
ϴ͕ϬϬй
<ŽŶŬƌĠƚŶşŵĢƎŝƚĞůŶĠĐşůĞ
Ϯϰ͕ϬϬй
ĚĂůƓş
ϯ͕ϬϬй
ĚĂůƓş
ϯ͕ϬϬй
WĞŶşnjĞ
ϴ͕ϬϬй
ƐƉŽŬŽũĞŶŽƐƚ͕ŬůŝĚ
ϮϬ͕ϬϬй
ĚĂůƓş
ϯ͕ϬϬй
WĞŶşnjĞ
ϴ͕ϬϬй
ƉŽŬŽũĞŶŽƐƚ͕ŬůŝĚ
ϮϬ͕ϬϬй
ŽēĞŬĄǀĄŶşůŝĚşŽŬŽůŽ
ϯ͕ϬϬй
ƐƉŽŬŽũĞŶŽƐƚ͕ŬůŝĚ
;ŶĞũēĂƐƚĢũŝǀŬŽŵďŝŶĂĐŝƐŬŽŶŬƌĠƚŶşŵŝ
ŽēĞŬĄǀĄŶşůŝĚşŽŬŽůŽ
ϯ͕ϬϬй
ĚĂůƓş ;ŶĞũēĂƐƚĢũŝǀŬŽŵďŝŶĂĐŝƐŬŽŶŬƌĠƚŶşŵŝ
ϯ͕ϬϬй
;ŶĞũēĂƐƚĢũŝǀŬŽŵďŝŶĂĐŝƐŬŽŶŬƌĠƚŶşŵŝ
ŽēĞŬĄǀĄŶşůŝĚşŽŬŽůŽ
ŵĢƎŝƚĞůŶljŵŝĐşůŝŶĞďŽƐƉŽŬŽũĞŶŽƐƚşͿ
ŵĢƎŝƚĞůŶljŵŝĐşůŝŶĞďŽƐƉŽŬŽũĞŶŽƐƚşͿ
ĚĂůƓş
ϯ͕ϬϬй
ŵĢƎŝƚĞůŶljŵŝĐşůŝŶĞďŽƐƉŽŬŽũĞŶŽƐƚşͿ
ĚĂůƓş
;ŶĞũēĂƐƚĢũŝǀŬŽŵďŝŶĂĐŝƐŬŽŶŬƌĠƚŶşŵŝ
ŵĢƎŝƚĞůŶljŵŝĐşůŝŶĞďŽƐƉŽŬŽũĞŶŽƐƚşͿ
ŶĞũēĂƐƚĢũŝǀŬŽŵďŝŶĂĐŝƐŬŽŶŬƌĠƚŶşŵŝ
ϮϬ͕ϬϬй
ϯ͕ϬϬй
ϯ͕ϬϬй
Zde jsou odpovědi:
&RMHYDãtPRVREQtPPRWRUHP"
&RMHYDãtPRVREQtPPRWRUHP"
&RMHYDãtPRVREQtPPRWRUHP"
WůĄŶƵũŝ WůĄŶƵũşͬEĞƉůĄŶƵũŝ
ŽŶĞũēĂƐƚĢũŝƎĞƓş͍
EĞƉůĄŶƵũş
WůĄŶƵũŝ
ŽŶĞũēĂƐƚĢũŝƎĞƓş͍
EĞĚŽĚĄŶşũŝŶŽƵŽƐŽďŽƵ
ŽŶĞũēĂƐƚĢũŝƎĞƓş͍
ŽŶĞũēĂƐƚĢũŝƎĞƓş͍
KĚŬůĚĄŶşEĞƉůĄŶƵũş
EĞĚŽĚĄŶşũŝŶŽƵŽƐŽďŽƵ
EĞĚŽĚĄŶşũŝŶŽƵŽƐŽďŽƵ
EĞĚŽĚĄŶşũŝŶŽƵŽƐŽďŽƵ
sLJƌƵƓŽǀĄŶş
KĚŬůĚĄŶş
ŽŶĞũēĂƐƚĢũŝƎĞƓş͍
KĚŬůĚĄŶş
KĚŬůĚĄŶş
EĞƐƉůŶĢŶşƚĞƌŵşŶƵŶĞďŽƌŽnjƐĂŚƵ
sLJƌƵƓŽǀĄŶş
EĞĚŽĚĄŶşũŝŶŽƵŽƐŽďŽƵ
sLJƌƵƓŽǀĄŶş
sLJƌƵƓŽǀĄŶş
ŽŶĞũēĂƐƚĢũŝƎĞƓş͍
ŶĞũĂƐŶĠƉƌŝŽƌŝƚLJ
EĞƐƉůŶĢŶşƚĞƌŵşŶƵŶĞďŽƌŽnjƐĂŚƵ
EĞƐƉůŶĢŶşƚĞƌŵşŶƵŶĞďŽƌŽnjƐĂŚƵ
KĚŬůĚĄŶş
EĞƐƉůŶĢŶşƚĞƌŵşŶƵŶĞďŽƌŽnjƐĂŚƵ
EĞĚŽĚĄŶşũŝŶŽƵŽƐŽďŽƵ
ŶĞnjĂƉŝƐŽǀĄŶş;ŚůĂǀĂͿ
ŶĞũĂƐŶĠƉƌŝŽƌŝƚLJ
ŶĞũĂƐŶĠƉƌŝŽƌŝƚLJ
sLJƌƵƓŽǀĄŶş
ŶĞũĂƐŶĠƉƌŝŽƌŝƚLJ
KĚŬůĚĄŶş
ŶĞnjĂƉŝƐŽǀĄŶş;ŚůĂǀĂͿ
EĞƐƉůŶĢŶşƚĞƌŵşŶƵŶĞďŽƌŽnjƐĂŚƵ
ŶĞnjĂƉŝƐŽǀĄŶş;ŚůĂǀĂͿ
ŶĞnjĂƉŝƐŽǀĄŶş;ŚůĂǀĂͿ
;ŬŽŵďŝŶĂĐĞƐǀLJƌƵƓŽǀĄŶşŵͲϳ͕
sLJƌƵƓŽǀĄŶş
ŶĞũĂƐŶĠƉƌŝŽƌŝƚLJ
ŬŽŵďŝŶĂĐĞƐŽĚŬůĄĚĄŶşŵĂƉƌŝŽƌŝƚĂŵŝ
;ŬŽŵďŝŶĂĐĞƐǀLJƌƵƓŽǀĄŶşŵͲϳ͕
EĞƐƉůŶĢŶşƚĞƌŵşŶƵŶĞďŽƌŽnjƐĂŚƵ
ŶĞnjĂƉŝƐŽǀĄŶş;ŚůĂǀĂͿ
;ŬŽŵďŝŶĂĐĞƐǀLJƌƵƓŽǀĄŶşŵͲϳ͕
;ŬŽŵďŝŶĂĐĞƐǀLJƌƵƓŽǀĄŶşŵͲϳ͕
ŬŽŵďŝŶĂĐĞƐŶĞnjĂƉŝƐŽǀĄŶşŵͲϱ͕ĂƉŽĚ
ŬŽŵďŝŶĂĐĞƐŽĚŬůĄĚĄŶşŵĂƉƌŝŽƌŝƚĂŵŝ
ŶĞũĂƐŶĠƉƌŝŽƌŝƚLJ
ŬŽŵďŝŶĂĐĞĚŝĄƎĂŽŶůŝŶĞΎΎ
ũĞŶŽŵŽƵƚůŽŽŬ
:ĞŶŽŵůşƐƚŬLJ
ϴϬй
ϮϬй
ϴϬй
ϮϬй
Ϯϱй
Ϯϯй
Ϯϱй
ϭϴй
Ϯϯй
ϭϴй
Ϯϱй
ϭϴй
ϴй
ϭϴй
Ϯϯй
ϴй
ϴй
ϭϴй
ϴй
ϭϴй
ϴй
ϴй
ϴϬй
ϴϬй
ϮϬй
ϮϬй
3HQt]H
VQ\
GDOãt RþHNiYiQtOLGtRNROR
ŬŽŵďŝŶĂĐĞƐŽĚŬůĄĚĄŶşŵĂƉƌŝŽƌŝƚĂŵŝ
ŬŽŵďŝŶĂĐĞƐŶĞnjĂƉŝƐŽǀĄŶşŵͲϱ͕ĂƉŽĚ
ŬŽŵďŝŶĂĐĞƐŽĚŬůĄĚĄŶşŵĂƉƌŝŽƌŝƚĂŵŝ
ŶĞnjĂƉŝƐŽǀĄŶş;ŚůĂǀĂͿ
ŬŽŵďŝŶĂĐĞƐǀLJƌƵƓŽǀĄŶşŵͲϳ͕
ŬŽŵďŝŶĂĐĞƐŶĞnjĂƉŝƐŽǀĄŶşŵͲϱ͕ĂƉŽĚ
ŬŽŵďŝŶĂĐĞƐŶĞnjĂƉŝƐŽǀĄŶşŵͲϱ͕ĂƉŽĚ
ŽŵďŝŶĂĐĞƐŽĚŬůĄĚĄŶşŵĂƉƌŝŽƌŝƚĂŵŝ
:ĂŬljŶĞũēĂƐƚĢũŝƉŽƵǎşǀĂũşŶĄƐƚƌŽũ͍
ŽŵďŝŶĂĐĞƐŶĞnjĂƉŝƐŽǀĄŶşŵͲϱ͕ĂƉŽĚ
;ŬŽŵďŝŶĂĐĞƐǀLJƌƵƓŽǀĄŶşŵͲϳ͕
:ĂŬljŶĞũēĂƐƚĢũŝƉŽƵǎşǀĂũşŶĄƐƚƌŽũ͍
:ĞŶŽŵůşƐƚŬLJ
ŬŽŵďŝŶĂĐĞƐŽĚŬůĄĚĄŶşŵĂƉƌŝŽƌŝƚĂŵŝ
:ĞŶŽŵůşƐƚŬLJ
:ĂŬljŶĞũēĂƐƚĢũŝƉŽƵǎşǀĂũşŶĄƐƚƌŽũ͍
ŝĄƎΎ
:ĂŬljŶĞũēĂƐƚĢũŝƉŽƵǎşǀĂũşŶĄƐƚƌŽũ͍
ŬŽŵďŝŶĂĐĞƐŶĞnjĂƉŝƐŽǀĄŶşŵͲϱ͕ĂƉŽĚ
ŝĄƎΎ
:ĞŶŽŵůşƐƚŬLJ
:ĞŶŽŵũŝŶljŽŶůŝŶĞ
:ĞŶŽŵůşƐƚŬLJ
ĂŬljŶĞũēĂƐƚĢũŝƉŽƵǎşǀĂũşŶĄƐƚƌŽũ͍
:ĞŶŽŵũŝŶljŽŶůŝŶĞ
ŝĄƎΎ
ũĞŶŽŵŽƵƚůŽŽŬ
ĞŶŽŵůşƐƚŬLJ
ŝĄƎΎ
ũĞŶŽŵŽƵƚůŽŽŬ
:ĞŶŽŵũŝŶljŽŶůŝŶĞ
ŽŶůŝŶĞнůŝƐƚŬLJ
ŝĄƎΎ
:ĞŶŽŵũŝŶljŽŶůŝŶĞ
ŽŶůŝŶĞнůŝƐƚŬLJ
:ĂŬljŶĞũēĂƐƚĢũŝƉŽƵǎşǀĂũşŶĄƐƚƌŽũ͍
ŬŽŵďŝŶĂĐĞĚŝĄƎĂŽŶůŝŶĞΎΎ
ũĞŶŽŵŽƵƚůŽŽŬ
ĞŶŽŵũŝŶljŽŶůŝŶĞ
ŵĢƎŝƚĞůŶljŵŝĐşůŝŶĞďŽƐƉŽŬŽũĞŶŽƐƚşͿ
WůĄŶƵũŝEĞƉůĄŶƵũş
EĞƉůĄŶƵũş
WůĄŶƵũşͬEĞƉůĄŶƵũŝ
EĞƉůĄŶƵũş
VQ\
RVREQtYL]H
.RQNUpWQtPČĜLWHOQ
RVREQtYL]H
3HQt]H
3HQt]H
.RQNUpWQtPČĜLWHOQpFtOH VQ\
VSRNRMHQRVWNOLG VSRNRMHQRVWNOLG
.RQNUpWQtPČĜLWHOQpFtOH
VSRNRMHQRVWNOLG
3HQt]H
.RQNUpWQtPČĜLWHOQ
RþHNiYiQtOLGtRNRORRþHNiYiQtOLGtRNR
3HQt]H
RþHNiYiQtOLGtRNR
VSRNRMHQRVWNOLG
3HQt]H
GDOãt
VSRNRMHQRVWNOLG
GDOãt
RþHNiYiQtOLGtRNROR
GDOãt
VSRNRMHQRVWNOLG
GDOãt
&RQHMþDVWČML ĜHãt"
&RQHMþDVWČML ĜHãt"
&RQHMþDVWČML ĜHãt"
&RQHMþDVWČML ĜHãt"
ϴϬй
ϮϬй
Ϯϱй
Ϯϱй
Ϯϯй
Ϯϯй
ϭϴй
ϭϴй
ϭϴй
ϭϴй
Ϯϱй
ϴй
ϴй
Ϯϯй
ϴй
ϴй
ϭϴй
&RQHMþDVWČML ĜHãt"
1HGRGiQtMLQRXRVRERX
1HGRGiQtMLQRXRVRERX
2GNOGiQt
9\UXãRYiQt
2GNOGiQt
2GNOGiQt
1HGRGiQtMLQRXRVRERX
9\UXãRYiQt
1HVSOQČQtWHUPtQXQHERUR]VDKX
9\UXãRYiQt
9\UXãRYiQt
2GNOGiQt
QHMDVQpSULRULW\
1HGRGiQtMLQRXRVRERX
1HVSOQČQtWHUPtQXQHERUR]VDKX
1HVSOQČQtWHUPtQXQHER
1HVSOQČQtWHUPtQXQHER
9\UXãRYiQt
QHMDVQpSULRULW\
QH]DSLVRYiQtKODYD QHMDVQpSULRULW\
2GNOGiQt
QHMDVQpSULRULW\
1HVSOQČQtWHUPtQXQHERUR]VDKX
QH]DSLVRYiQtKODYD
9\UXãRYiQt
QH]DSLVRYiQtKODYD
QH]DSLVRYiQtKODYD
QHMDVQpSULRULW\
1HVSOQČQtWHUPtQXQHER
1HGRGiQtMLQRXRVRERX
1HGRGiQtMLQRXRVRERX
&RQHMþDVWČML
ĜHãt"
2GNOGiQt
ϭϴй
ϴй
ϴй
QH]DSLVRYiQtKODYD
ϰϮй ŽŶůŝŶĞнůŝƐƚŬLJ
ĞŶŽŵŽƵƚůŽŽŬ
ϵй ŽŶůŝŶĞнůŝƐƚŬLJ
ŝĄƎΎ
Ύ;ĚĞŶŶşĂƚljĚĞŶŶşŶĂƐƚĞũŶŽ͕ŬŽŵďŝŶĂĐĞƐůşƐƚŬLJͲϮ͕
ŬŽŵďŝŶĂĐĞĚŝĄƎĂŽŶůŝŶĞΎΎ
Ύ;ĚĞŶŶşĂƚljĚĞŶŶşŶĂƐƚĞũŶŽ͕ŬŽŵďŝŶĂĐĞƐůşƐƚŬLJͲϮ͕
ŽŶůŝŶĞнůŝƐƚŬLJ
ϵй ŬŽŵďŝŶĂĐĞĚŝĄƎĂŽŶůŝŶĞΎΎ
:ĞŶŽŵũŝŶljŽŶůŝŶĞ
ŬŽŵďŝŶĂĐĞƐĞdžĐĞůĞŵͲϭ͕<Ͳϭ͕ƐƉĞĐŝĄůŶşĚŝĄƎϭ
ŬŽŵďŝŶĂĐĞƐĞdžĐĞůĞŵͲϭ͕<Ͳϭ͕ƐƉĞĐŝĄůŶşĚŝĄƎϭ
ŽŵďŝŶĂĐĞĚŝĄƎĂŽŶůŝŶĞΎΎ
ϰϮй ũĞŶŽŵŽƵƚůŽŽŬ
ΎΎ;ĚĞŶŶşŶĞďŽƚljĚĞŶŶşŶĂƐƚĞũŶŽ͕njŽŶůŝŶĞŶĞũēĂƐƚĢũŝ
ΎΎ;ĚĞŶŶşŶĞďŽƚljĚĞŶŶşŶĂƐƚĞũŶŽ͕njŽŶůŝŶĞŶĞũēĂƐƚĢũŝ
Ύ;ĚĞŶŶşĂƚljĚĞŶŶşŶĂƐƚĞũŶŽ͕ŬŽŵďŝŶĂĐĞƐůşƐƚŬLJͲϮ͕
Ύ;ĚĞŶŶşĂƚljĚĞŶŶşŶĂƐƚĞũŶŽ͕ŬŽŵďŝŶĂĐĞƐůşƐƚŬLJͲϮ͕
ŽŶůŝŶĞнůŝƐƚŬLJ
ŽƵƚůŽŽŬĂŐŽŽŐůĞ͕ƐƉĞĐŝĄůŶşͲdƌĞůůŽ͕Y/͕ǀŬŽŵďŝŶĂĐŝƐůşƐƚŬLJͲϯͿ
ŽƵƚůŽŽŬĂŐŽŽŐůĞ͕ƐƉĞĐŝĄůŶşͲdƌĞůůŽ͕Y/͕ǀŬŽŵďŝŶĂĐŝƐůşƐƚŬLJͲϯͿ
Ύ;ĚĞŶŶşĂƚljĚĞŶŶşŶĂƐƚĞũŶŽ͕ŬŽŵďŝŶĂĐĞƐůşƐƚŬLJͲϮ͕
ŬŽŵďŝŶĂĐĞƐĞdžĐĞůĞŵͲϭ͕<Ͳϭ͕ƐƉĞĐŝĄůŶşĚŝĄƎϭ
ŬŽŵďŝŶĂĐĞƐĞdžĐĞůĞŵͲϭ͕<Ͳϭ͕ƐƉĞĐŝĄůŶşĚŝĄƎϭ
ŬŽŵďŝŶĂĐĞƐĞdžĐĞůĞŵͲϭ͕<Ͳϭ͕ƐƉĞĐŝĄůŶşĚŝĄƎϭ
ΎΎ;ĚĞŶŶşŶĞďŽƚljĚĞŶŶşŶĂƐƚĞũŶŽ͕njŽŶůŝŶĞŶĞũēĂƐƚĢũŝ
-DNêQiVWURMQHMþDVWČMLSRXåtYDMt"
-DNêQiVWURMQHMþDVWČMLSRXåtYDMt"
ŬŽŵďŝŶĂĐĞĚŝĄƎĂŽŶůŝŶĞΎΎ
ŽŵďŝŶĂĐĞƐĞdžĐĞůĞŵͲϭ͕<Ͳϭ͕ƐƉĞĐŝĄůŶşĚŝĄƎϭ
ΎΎ;ĚĞŶŶşŶĞďŽƚljĚĞŶŶşŶĂƐƚĞũŶŽ͕njŽŶůŝŶĞŶĞũēĂƐƚĢũŝ
ΎΎ;ĚĞŶŶşŶĞďŽƚljĚĞŶŶşŶĂƐƚĞũŶŽ͕njŽŶůŝŶĞŶĞũēĂƐƚĢũŝ
ΎΎ;ĚĞŶŶşŶĞďŽƚljĚĞŶŶşŶĂƐƚĞũŶŽ͕njŽŶůŝŶĞŶĞũēĂƐƚĢũŝ
ŽƵƚůŽŽŬĂŐŽŽŐůĞ͕ƐƉĞĐŝĄůŶşͲdƌĞůůŽ͕Y/͕ǀŬŽŵďŝŶĂĐŝƐůşƐƚŬLJͲϯͿ
ŽƵƚůŽŽŬĂŐŽŽŐůĞ͕ƐƉĞĐŝĄůŶşͲdƌĞůůŽ͕Y/͕ǀŬŽŵďŝŶĂĐŝƐůşƐƚŬLJͲϯͿ
Ύ;ĚĞŶŶşĂƚljĚĞŶŶşŶĂƐƚĞũŶŽ͕ŬŽŵďŝŶĂĐĞƐůşƐƚŬLJͲϮ͕
ŽƵƚůŽŽŬĂŐŽŽŐůĞ͕ƐƉĞĐŝĄůŶşͲdƌĞůůŽ͕Y/͕ǀŬŽŵďŝŶĂĐŝƐůşƐƚŬLJͲϯͿ
QHMDVQpSULRULW\
QH]DSLVRYiQtKODYD
-DNêQiVWURMQHMþDVWČMLSRXåtYDMt"
-DNêQiVWURMQHMþDVWČMLSRXåtYDMt"
ϯй
ϯй
Ϯϲй
Ϯϲй
ϭϭй
ϭϭй
ϵй
ϵй
ϯй
ϵй
ϵй
Ϯϲй
ϰϮй
ϰϮй
ϭϭй
ϵй
ϵй
ϰϮй
RþHNiYiQtOLGtRNR
GDOãt
ϯй ϯй Ϯϲй
Ϯϲй
ϭϭй ϭϭй ϵй ϯй
ϵй ϵй Ϯϲй
ϵй ϰϮй
ϭϭй VQ\
VQ\
RVREQtYL]H
.RQNUpWQtPČĜLWHOQpFtOH
.RQNUpWQtPČĜLWHOQ
ϴϬй
ϮϬй
RVREQtYL]H
RVREQtYL]H
RVREQtYL]H
&RMHYDãtPRVREQtPPRWRUHP"
VQ\
&RMHYDãtPRVREQtPPRWRUHP"
;ŶĞũēĂƐƚĢũŝǀŬŽŵďŝŶĂĐŝƐŬŽŶŬƌĠƚŶşŵŝ
ŵĢƎŝƚĞůŶljŵŝĐşůŝŶĞďŽƐƉŽŬŽũĞŶŽƐƚşͿ
WůĄŶƵũşͬEĞƉůĄŶƵũŝ
WůĄŶƵũŝ WůĄŶƵũşͬEĞƉůĄŶƵũŝ
WůĄŶƵũşͬEĞƉůĄŶƵũŝ
WůĄŶƵũŝ
WůĄŶƵũşͬEĞƉůĄŶƵũŝ
EĞƉůĄŶƵũş
WůĄŶƵũŝ
&RMHYDãtPRVREQtPPRWRUHP"
-DNêQiVWURMQHMþDVWČMLSRXåtYDMt"
-HQRPOtVWN\
-HQRPOtVWN\
'LiĜ
'LiĜ
-DNêQiVWURMQHMþDVWČMLSRXåtYDMt"
MHQRPRXWORRN
MHQRPRXWORRN
'LiĜ
2
-HQRPMLQêRQOLQH
-HQRPMLQêRQOLQH
-HQRPOtVWN\
-HQRPOtVWN\
-HQRPOtVWN\
'LiĜ
'LiĜ
-HQRPMLQêRQOLQH
-HQRPMLQêRQOLQH
-HQRPOtVWN\
MHQRPRXWORRN
MHQRPRXWORRN
NRPELQDFHGLiĜDRQOLQH
NRPELQDFHGLiĜDRQOLQH
'LiĜ
MHQRPRXWORRN
RQOLQHOLVWN\
RQOLQHOLVWN\
-HQRPMLQêRQOLQH
RQOLQHOLVWN\
NRPELQDFHGLiĜDRQ
NRPELQDFHGLiĜDRQ
NRPELQDFHGLiĜDRQOLQHMHQRPRXWORRN
RQOLQHOLVWN\
RQOLQHOLVWN\
-HQRPMLQêRQOLQH
RQOLQHOLVWN\
NRPELQDFHGLiĜDRQ
Marketingové inspirace
č. 1 / 2015
Anketní otázka: Co se vám jako první vybaví, když se řekne sebeřízení?
1. Autopilot.
2. Cíl, kam chci a mám směřovat.
3. Cílevědomost.
4. Disciplína.
5. Dosahování vytyčených cílů a spokojenost sama se sebou.
6. Duchovní rozvoj člověka.
7. Důslednost.
8. Efektivní využití času.
9. Fungování v prostoru a čase samostatně.
10. Kontrola a hotová práce.
11. Kontrola nad svým životem.
12. Kvalifikační předpoklad, až budu dělat další výběrové
řízení na nové kolegy.
13. Mít svůj řád, dodržovat ho a být na sebe přísný.
14. Mít vše správně a včas a být spokojen.
15. Motivovat sám sebe.
16. Mrkev na tyčce přivázaná na oslíkovi.
17. Nebýt líný, neodkládat.
18. Neřízená střela, kterou je potřeba usměrnit.
19. Musím být tvrdší a dodržovat pravidelný
spánkový režim.
20. Naplánuji si víc úkolů, než se mě daří splnit.
21. Odpovědnost.
22. Organizace sebe sama, vzor podřízeným.
23. Osobní nespokojenost.
24. Osobní rozvoj.
25. Pevná vůle.
26. Plánování aktivit.
27. Plánování osobního růstu.
28. Plnění úkolů včas.
29. Pořádek v hlavě, jasný cíl kam chci dojít.
30. Poznání sebe sama a následně dle výsledku
přizpůsobení svých aktivit požadovaným směrem.
31. Prioritizace.
32. Řízení sebe sama.
33. Řízení svého dne.
34. Sebedisciplína.
35. Sebekázeň.
36. Sebedůvěra.
37. Sebekontrola.
38. Sebeovládání.
39. Schopnost kázně nad svými aktivitami.
40. Slib sám sobě.
41. Stanovení cíle a sebekázeň.
42. Stres, tlak na výsledky.
43. Time management.
44. Úkol musí být splněn.
45. Umění stanovit priority.
46. Úspěch.
47. Vést se sám.
48. Vnitřní motivace a kázeň.
49. Vyrovnat se sám se sebou.
50. Zefektivnění svého výkonu v závislosti na čase.
51. Zodpovědnost.
52. Zvládnutí úkolů ve vysoké kvalitě, v požadovaných
termínech a s konkrétním přínosem
53. Životní cesta.
Závěr
Téma sebeřízení patří mezi oblasti, které podnikatelé, marketéři,
obchodníci, manažeři skutečně denně řeší. A jejich pohled na
danou problematiku je velmi pestrý (viz rozličnost odpovědí
na pátou otázku). Nejčastěji je žene osobní vize konkretizovaná
na určité měřitelné veličiny nebo spojená s osobním klidem
a spokojeností. Jen nepatné procento se řídí výhradně očeká­
váním lidí okolo, což považuji za logické a správné.
Čtvrtá otázka mě, coby zastánce spíše papírových diářů než
elektroniky, mile překvapila. Pod tíhou různých článků a ko­
mentářů bych čekal výrazný ústup papírové formy zápisu.
Podle odpovědí 68 % dotazovaných stále používá papírový
diář. A dokonce 26 % dotazovaných jenom papírový diář. Za
výstižné pro současnost považuji fakt, že 42 % dotazovaných
používá kombinaci papírů a elektroniky.
Jediné, co mě trochu zarazilo, je zjištění, že 23 dotazovaných
uvedlo mezi svými nástroji také lístky na poznámky. Tento
nástroj jsem ze svého systému řízení už úplně vypustil.
Co se týče vlastního plánování a následného držení se plánu,
považuji 80 % za velmi dobrý výsledek a myslím, že se v této
kapitole za posledních několik let hodně změnilo.
Odpovědi na otázku „co nejčastěji řešíte“ mě malinko za­
skočily, protože 43 % dotazovaných vidí problém hlavně
v někom zvenčí a ne v sobě samém. Jsem přesvědčen, že fakt,
že naše práce vázne na nedodání podkladů někým jiným,
vypovídá hodně o našem systému práce s informacemi a že
v této oblasti máme všichni co dohánět.
V příštím vydání se zaměřím na téma osobní vize a také
ideální formy kombinování diáře a online nástrojů.
Bc. Milan Nerud
3
Marketingové inspirace
č. 1 / 2015
Líbí se mně uvolněná atmosféra
Představuji Mgr. Ivu Jobovou,
nezávislou konzultantku v oblasti lidských zdrojů a HR managementu, jednu z nových účastníků
projektu Veletrhů řešení.
Zajímá mě, jak s odstupem několika týdnů hodnotí svoji účast.
‹‹Veletrhy řešení jsou místem setkání
lidí, kteří hledají nové výzvy, s lidmi,
kteří mají správná řešení. Co vás vedlo
k účasti?
Zvědavost. Zvídavost. Možnost PR.
‹‹Veletrh řešení je v mnoha ohledech
jiný než ostatní konference, školení,
semináře. V čem vnímáte jeho odlišnost vy?
Mně se líbí uvolněnější atmosféra
a osobnější, cílenější přístup. Ani jed­
no ale neubírá na kvalitě a profesio­
nalitě prezentujících se firem i dalších
účastníků.
‹‹Jak jste se o Veletrhu řešení dozvěděla?
Ta tuto informaci vděčím akci Business
for Breakfast, kde bývám hostem.
‹‹Jak užitečné jsou získané informace
pro váš byznys?
Se svými klienty jsem většinou v po­
měrně úzkém kontaktu a je jen bonusem
mít přehled a možnou zpětnou vazbu
daleko přesahující jen oblast HR. Já
Zajímavým projektem pro zákazníky z Brna a okolí je web montujem.cz
Při zakoupení koupelnového vybavení spolu s montáží ušetříte nejen
svůj čas, ale peníze. Zboží nakoupíte se sníženou sazbou DPH!
osobně vnímám možnost setkat se s lid­
mi, kteří nejsou pasivní a většina z nich
úspěšně podniká, jako velkou motivaci
a inspiraci nejen profesně, ale i lidsky.
‹‹Jak vnímáte networkingovou část
Veletrhu řešení. Připadalo vám, že
ostatní účastnící řeší stejné otázky
jako vy?
Oblast služeb je poměrně specifická,
daleko citlivější na selhání lidského
faktoru a jeho vliv na celkový výsledek,
který nemusí vždy odpovídat vašemu
úsilí a odvedené práci, přesto mám po­
cit, že otázky, resp. problémy a jejich ře­
šení jsou v mnoha případech podobné.
‹‹Vaše firma se pohybuje v oblasti HR. Jak důležité je pro vás chytré
a odvážné podnikání?
Naprosto zásadně. I kdybych pominula
skutečnost, že chytří a odvážní podnika­
telé jsou většinou také zajímavými lidmi
a setkání s nimi je téměř vždy inspirací,
ve společnostech s takovým vedením
je současně daleko větší prostor pro
rozvoj zaměstnanců, jejich kvalit a kre­
ativity, v konečném důsledku i zvýšení
počtu pracovníků v souvislosti s příp.
expanzí firmy. A to vše je přirozeně
moje parketa.
‹‹Čím své zákazníky překvapíte
v roce 2015?
Po odchodu „na volnou nohu“ (po 18 le­
tech profesní kariéry pod hlavičkou jed­
né z nejzkušenějších evropských perso­
nálních společností) záleží opravdu jen
na mně, jakým způsobem pracuji. To je
velká výhoda a já se snažím upřednost­
nit velmi osobní přístup a kvalitu před
kvantitou. Z reakcí obchodních partne­
rů, se kterými spolupracuji dlouhodobě,
mohu vyvozovat, že se mi to daří.
‹‹Mohou se účastnící příštího Veletrhu řešení těšit, že vás potkají?
Určitě se opět velice ráda zúčastním.
Děkuji za tuto možnost a těším se na
viděnou.
Otázky kladl Bc. Milan Nerud
4
Marketingové inspirace
č. 1 / 2015
Být IN je dřina, ale vyplatí se to
E-commerce je velmi dynamické odvětví a pro podnikatele není jednoduché držet krok s dobou i konkurencí. Dnes už nestačí uhnat zákazníka nejnižší
cenou. Tedy někteří dinosauři to stále ještě zkouší,
ale úspěšní jdou jinou cestou. Neustále hledají způsoby, jak být lepší a ještě lepší a mít spokojené a ještě
spokojenější zákazníky. A dělají vše pro to, aby byli
krok před konkurencí.
Jak na to?
Chce to mít spokojeného zákazníka, který se rád vrátí. Toho
nenalákáme už zmíněnou nejnižší cenou, ale musíme ho
oslnit kvalitou služeb a komfortem nákupu. Jenže jak má
chudák eshopař mít přehled o všech nejnovějších trendech, službách, produktech? Jasně, může googlovat celé hodiny, vymetat
jeden seminář či konferenci za druhou, ale – zbude mu čas
na práci či rodinu? Taky může sledovat jak to dělá úspěšná
konkurence. Jenže všechno se nedá zkopírovat. Nebo třeba
odborný poradce, ale – ruku na srdce – je skutečně objektivní,
nebo se jen snaží protlačit „své“ řešení?
Jaký je přínos pro eshopaře?
Kompletní info na jednou místě s odděleně publikovanými
odbornými články, komerčními články a možností vyhledat
a rovnou kontaktovat dodavatele v přehledném Katalogu
řešení a služeb pro e-commerce.
Jaký má význam pro dodavatele?
»» Prezentovat sami sebe jako odborníka-rádce na danou
problematiku
»» Budovat image v odborném neutrálním médiu
»» Oslovit velmi adresně konkrétní cílovou skupinu
»» A v neposlední řadě sledovat aktivity konkurence
BusinessPRO − Průvodce vaším
internetovým podnikáním
Jakýmsi svatým grálem by mohl být nezávislý odborný B2B
infoportál, který by tyto informace přinášel nekomerčně,
komplexně, na jednom místě a ve stylu objektivního „Rádce“.
Průzkum trhu objevil množství různých infoportálů – od
webů renomovaných společností, přes uznávané freelancery
až po běžné blogery, ale žádný z nich nesplňoval vše dohro­
mady. A právě tyto okolnosti byly impulsem ke zrodu portálu
BusinessPRO s výstižným podtitulem Průvodce vaším inter­
netovým podnikáním, říká jeho zakladatel Richard Krejsa.
Jak to funguje?
Jednoduše. Návštěvník portálu najde v příslušné odborné
rubrice publikované články na požadované téma.
Chce-li poradit, je k dispozici online či offline poradna.
Chce-li rovnou produkt či službu vyzkoušet, může navštívit
Katalog řešení a služeb pro e-commerce.
Ten má shodnou strukturu jako web a značná část partnerů
nabízí zvýhodněné podmínky
Kdo a pro koho?
»» Obsah portálu tvoří odborníci z jednotlivých oborů se
znalostí problematiky podložené letitými zkušenostmi:
Acomware, H1.cz, Heureka, DPD, eBRÁNA, In Time,
Netdevelo, oXyShop, PayU, PeckaDesign, Poski, Robert
Němec.com, Shockworks, Zoner software a desítky dalších.
»» Odborné články jsou nekomerční a objektivní v rámci
daných možností.
»» Cílovou skupinou pak jsou především provozovatelé
eshopů a dalších internetových obchodních aktivit.
»» Odpovědi a inspiraci tu najdou jak začínající eshopaři tak
i ti již zaběhlí, kteří hledají cesty ke zlepšení svého eshopu.
A jaká je vize?
Aby všichni podnikatelé v e-commerce našli na BusinessPRO
kompletní informace od profesionálů!
Tedy co nejvíce aktuálních a odborných článků na poptávaná
témata.
A co nejširší zastoupení dodavatelů služeb pro e-commerce
v Katalogu řešení a služeb pro e-commerce
www.businesspro.cz
5
Marketingové inspirace
č. 1 / 2015
osobní rozvoj
účetnictví
právo
marketing
personalistika
VELETRH řešení
dotace
Best of I.–VII.
osobní image
informační technologie
ekonomika
skladové hospodářství
bankovnictví
12. května 2015
Brno, hotel Santon
www.veletrhreseni.cz
Představíme nejlépe hodnocené prezentující z prvních sedmi setkání
po celé České republice a jejich praktická řešení, která podpoří vaše podnikání
a také příběhy podnikatelů, kteří je použili.
Budou z oblasti:
personalistiky, práce s lidmi – řízení a motivace, marketingu – jak zaujmout a motivovat zákazníky,
financí - jak financovat podnikání, moderního autoparku, realitního trhu,
osobního rozvoje, práce s daty a databázemi, IT bezpečnosti a dalších
Sledujte www.veletrhreseni.cz nebo si napište o blžší informace na email [email protected]
Do předmětu napište Veletrh.
dopolední
program
Časové schéma veletrhu
9.30–10.00
Registrace účastníků
10.00
Zahájení
10.05–11.00
Pětiminutové prezentace
11.00–11.15
Přestávka
11.15–12.00
Pětiminutové prezentace
odpolední program
12.30–14.50 Individuální konzultace
15.30
Slosování cen
15.40
Zakončení
6
12.30–13.00
odborný workshop
13.00–13.30
odborný workshop
13.30–14.00
odborný workshop
14.00–14.30
odborný workshop
14.30–15.00
odborný workshop
15.00–15.30
odborný workshop
Marketingové inspirace
č. 1 / 2015
Chytré a odvážné podnikání je ideál
Představuji Petra Psotu, z firmy Podnikatelský dům, jednoho z nových účastníků projektu
Veletrhů řešení. Zajímá mě, jak
s odstupem několika týdnů hodnotí svoji účast.
‹‹Veletrhy řešení jsou místem setkání
lidí, kteří hledají nové výzvy, s lidmi,
kteří mají správná řešení. Co vás vedlo
k účasti?
Přesně ty důvody, které jste jmenoval.
Veletrhu řešení jsem se zúčastnil, abych
se dozvěděl nové informace, zjistil nové
možnosti a setkal se s novými lidmi.
Navíc osobní kontakt a možnost byť jen
krátkého individuálního „workshopu“
pro mě byla velice přínosná.
‹‹Veletrh řešení je v mnoha ohledech
jiný než ostatní konference, školení,
semináře. V čem vnímáte jeho odlišnost vy?
Krátké představení všech jednotlivých
vystavovatelů a na to navazující in­
teraktivní workshopy. Kapacita je sice
omezená, ale umožňuje to individuální
přístup. A to se mi líbí.
‹‹Jak jste se o Veletrhu řešení dozvěděl?
Aktivně jsem na internetu hledal po­
dobné akce, které by mi přinesly užitek,
a mohl bych se jich zúčastnit.
‹‹Jak užitečné jsou získané informace
pro váš byznys?
Přiměřeně  Některé informace byly
velice přínosné, některé nikoliv. Ale
tak je to vždy.
‹‹Jak vnímáte networkingovou část
Veletrhu řešení. Připadalo vám, že
ostatní účastnící řeší stejné otázky
jako vy?
Networkingová část probíhala stan­
dardně. A opět je to půl na půl. Důležité
je aktivně vyhledat ty, kteří vám mají
co přinést, nebo kterým naopak máte
co přinést vy.
‹‹Vaše firma se pohybuje v oblasti
rozvoje začínajících podnikatelů, financí a účetnictví. Jak důležité je pro
vás chytré a odvážné podnikání?
Chytré a odvážné podnikání je podle mě
jakýsi podnikatelský ideál, ke kterému
se každý z nás snaží přiblížit. Troufl
bych si říct, že každý podniká chytře
a odvážně. Ale jsme limitováni naší in­
dividuální hranicí a záleží pouze na nás,
do jaké výše si tuto hranici posadíme.
‹‹Čím své zákazníky překvapíte
v roce 2015?
Kdybych to zde uvedl, překvapení by
pozbývalo smyslu 
‹‹Mohou se účastnící příštího Veletrhu řešení těšit, že vás potkají?
Udělám vše pro to, aby ta možnost byla.
Otázky kladl Bc. Milan Nerud
Poptáváme POMOC
s expanzí na českém trhu!
ENPLUG je vynikající marketingový nástroj a úspěšný americký start-up
s obrovským potenciálem a velkým uplatněním na trhu.
Našimi klienty jsou:
restaurace, bary, kavárny, hudební kluby, disco cluby
hotely, wellness, fitness
retail
eventy, koncerty, párty, festivaly, teambuildingy
kanceláře, školy, úřady
Pomozte nám s oslovením těchto subjektů a buďte u expanze této jedinečné technologie na českém trhu.
Hledáme obchodníky, obchodní zástupce, eventové a reklamní agentury. A nejen ty.
Pokud Vás zajímá více informací, neváhejte kontaktovat našeho zástupce pro Českou republiku.
Ondřej Lidmila, +420 723 391 800, [email protected]
www.enplug.eu
7
Marketingové inspirace
č. 1 / 2015
Hosting není jenom web
Stačí vám web, nebo by se vám hodilo mít na jednom místě i další služby? A líbila by se vám
možnost nastavovat si je sami, i když nejste zrovna IT specialista? Potom zkuste třeba cPanel …
Mnoho uživatelů má představu, že hosting = web. Nemusí to být tak úplně
pravda. Hosting vám může nabídnout
mnohem větší rozsah služeb.
Jeho součástí může být web postavený
na zakázku, nebo provozovaný na některé platformě, která umožňuje snadno
přidávat nové příspěvky (Wordpress,
Joomla, Drupal, …), emal, síťový disk,
eshop a mnoho dalších aplikací. Záleží
na vašich potřebách.
K tomu, abyste mohli snadno spustit,
nastavit a ovládat vybrané služby, slouží
například cPanel.
Snadno si spustíte například zmiňovaný
Wordpress
a
nastavíte
emailové
schránky, ke kterým můžete přistupovat
prostřednictvím webového rozhraní,
nebo standardními klienty jako je
například Outlook a další. Součástí nastavení může být i antispamový Þltr.
Můžete si také vytvořit síťový disk,
který připojíte do Windows a použijete
pro ukládání souborů, jejich sdílení a
synchronizaci mezi více zařízeními počítačem, tabletem nebo telefonem.
Další informace nalezente na webu
cpanelhosting.cz. Tady budeme postupně zveřejňovat videonávody, které vás
názorně provedou nastavením jednotlivých služeb a také tipy, jak cPanel
využít a vytěžit z hostingu co největší
užitek. Naleznete zde i úvodní video,
které vám dá představu, jak vypadá celé
uživatelské rozhraní.
Co to vlastně je ten cPanel?
Světově nejpoužívanější, přehledné a
uživatelsky velmi př‡telskŽ, graÞckŽ
prostředí, které umožňuje spravovat
hostingové služby i uživatelům, kteří nejsou IT specialisty. Mezi mnoha dostupnými jazyky nechybí ani čeština.
cpanelhosting.cz
[email protected]
8
Marketingové inspirace
č. 1 / 2015
Trendy českého marketingu
Marketingové rozpočty
budou v roce 2015 růst
Marketingové rozpočty v roce 2015
porostou; hlavními trendy zůstanou
reklama na sociálních sítích, mobilní
web a obsahový marketing. Roste i zá­
jem o využití mobilních zařízení jako
platformy pro obchod. Potvrzuje se
i stále pozitivnější vnímání fenoménu
Big Data, který se posouvá ze sféry buz­
zwordů (tj. pojmů, o kterých se hodně
mluví, ale méně se reálně využívají)
mezi skutečné trendy, které jsou hoj­
ně diskutované i používané. Výsledky
vychází z výzkumu Trendy v českém
marketingu 2015, který mezi 282 odbor­
níky z marketingu, brandingu, reklamy
a příbuzných oborů provedla poraden­
ská společnost Idealisti.
V letošních odhadech vývoje marketin­
gových rozpočtů vládne optimismus.
Na tom, že marketingové rozpočty po­
rostou, se shoduje celých 64 % respon­
dentů. Pouhá pětina dotazovaných si
myslí, že firmy budou své rozpočty
omezovat jako celek a jen malá část
považuje za pravděpodobné, že by se
snižovaly pouze marketingové výdaje
(ve prospěch výdajů jiných). „Už výsledky loňského roku ukazovaly na mírný optimismus v oboru, ale letošní jsou
jednoznačné – krizové uvažování je na
ústupu. Nemyslím, že by zároveň ustoupil tlak na výsledky a efektivitu, ale více
firem bude ochotných vůbec do marketingu
investovat,” říká David Šimák, partner
ve společnosti Idealisti.
Hlavní trendy pro rok
2015: Sociálno je stále in
Vedoucím trendem je po všechny čtyři
roky trvání ankety reklama na sociál­
ních sítích. Její popularita je zřetelná lidé z marketingu a reklamy si myslí, že
se o ní bude mluvit a zároveň se bude
i používat. Není u ní zatím pozorova­
telný posun směrem ke stálicím. Nej­
spíš bude i nadále atraktivním tématem
článků, knih i konferencí. Trendem jsou
i aktivity spojené se vším mobilním. Po­
chopitelně je intenzivní trend přesunu
k mobilnímu webu a populární strategii
„mobile first“. Vzrůstá zájem o termín
„Mobile Commerce“. Na tom ale není
nic překvapivého. „Nákupní proces se
přesouvá na mobily stále rychleji. Tato
rychlost není rovnoměrná: v některých
oborech se na mobilní obrazovky přesouvá
především informační a rozhodovací část
nákupního procesu, v jiných jde už přímo
o nákupy jako takové,“ poznamenává
Šimák. S napětím se čeká na výsledky
nové technologie Apple Pay, která by
nástup mobilního nakupování měla
ještě urychlit.
Marketingové stálice
Mezi stálicemi se každým rokem drží
e-mailing, který je chápán jako efektiv­
ní nástroj komunikace, kterému se ale
nevěnuje příliš pozornosti v mediál­
ním prostoru. Letos zaznamenáváme
zajímavý posun u nástroje „Word of
Mouth“, který se pozvolna posouvá
do segmentu stálic. Je za tím možná
i určité obsahové vyprázdnění termínu,
který se prolíná s různými aktivitami na
internetu a sociálních sítích – od virál­
ního marketingu, přes online PR až po
Content Marketing. Pokles je viditelný
ve vnímání termínu „Skupinové slevy“.
Ten se spíše než do stálic posouvá do
segmentu Nepochopených a mizejících.
Možná za to může konsolidace trhu
a nízká mediální pozornost.
Nové termíny jsou
z onlinu a IT
Některé termíny vykazují stagnaci nebo
ne zcela zřetelné posuny. Mezi ně pa­
tří kupříkladu Značkové aplikace, HR
branding, Guerilla Marekting či Realti­
me Marketing. Mnoho termínů je zatím
neznámých a nenaplněných. „Každý
rok přidáváme na základě studia zahra-
9
ničních článků nové termíny, u kterých
předpokládáme nějaký vývoj. Jak loňský, tak
i letošní rok většina těchto termínů souvisí
s trendem prolínání IT a marketingu, především na úrovni cílení a automatizace,“
vysvětluje Šimák.
Mizející a nepochopené
V oblasti mizejících trendů trvá pokles
QR kódů. Letos se však do tohoto kva­
drantu posunul i termín „Augmented
Reality“. „Snad s tím souvisí i to, že na
začátku roku 2015 Google ukončil prodej
jednoho z hlavních symbolů rozšířené reality – brýlí Google Glass. Tyto brýle byly
experimentem a je pravděpodobné, že se
jejich nová podoba objeví na pultech obchodů v blízké budoucnosti,“ říká Šimák.
Stejně tak podle něj nejspíš zažijeme
nějakou reinkarnaci „rozšířené reality“.
Mezi mizející trendy míří podle českých
marketérů i gamifikace, která patři­
la několik minulých let mezi oblíbené
buzzwordy. Je však otázkou, zda nejde
pouze o lokální vnímání termínu, který
má ve zdejším prostředí málo úspěš­
ných příkladů.
Profil respondentů
Z 282 respondentů uvedlo okolo 80 %
i svoje profesní zařazení. Okolo 45 %
tvořili lidé, kteří se starají o řízení
značek a marketingu ve firmách nebo
jsou přímo jejich majitelé. Dalších 40 %
tvořili lidé, kteří pracují na straně re­
klamních agentur nebo fungují jako
nezávislí konzultanti v oboru reklamy
a marketingu. Zbylých 15 % se dělilo
mezi respondenty, kteří uvedli jinou
pozici, žurnalisty a studenty.
Zdroj: idealiste.cz
Grafický výstup ankety najdete na následující straně...
Marketingové inspirace
č. 1 / 2015
2015
Trendy v českém marketingu
Čtvrtý ročník ankety mezi lidmi z českého marketingu a reklamy přináší optimismus: podle respondentů reklamní
rozpočty po letech stagnace konečně porostou. Jako pořadatelé jsme rádi, že s každým rokem roste i počet odpovídajících.
Letos jich bylo již 283. Všem respondentům velice děkujeme. A jak je to s těmi trendy?
ZASE SOCIÁLNÍ SÍTĚ A MOBILY
sítí. Samotná reklama nestačí - sociální média jsou prakticky využívána jako nástroj
pro dialog se zákazníky. Trendem jsou určitě i aktivity spojené se vším mobilním;
přesun k mobilnímu webu a populární strategii „mobile first“ je velmi intenzivní.
Nově měřeným fenoménem jsou Youtubeři, kteří jsou extrémně oblíbení především
mezi mládeží, ovšem i lidé z marketingu vnímají tento trend jako relevantní.
Vedoucím trendem je po všechny čtyři roky reklama na sociálních sítích. Její
popularita je zřetelná - lidé z marketingu a reklamy si myslí, že se o ní bude mluvit
a zároveň se bude i používat. Zatím u ní sice není pozorovatelný posun směrem ke
stálicím, ale nejspíš bude i nadále atraktivním tématem článků, knih i konferencí.
S tím pochopitelně souvisí aktivity spojené s měřením a monitoringem sociálních
RŮST OBSAHU I VELKÝCH DAT
Stálý růst popularity vykazuje content marketing, což je dobrá zpráva pro tvůrce
obsahu a snad i pro samotné spotřebitele. Vzrůstá zájem o termín Mobile Commerce. Na tom ale není nic překvapivého. Nákupní proces se přesouvá na mobily stále
rychleji. Tato rychlost není rovnoměrná: v některých oborech se na mobilní obrazovky přesouvá především informační a rozhodovací část nákupního procesu, v jiných
jde už přímo o nákupy samotné. Potvrzuje se i loňský raketový vzestup fenoménu
10
Big Data. Předpokládáme, že je za tím jednak rostoucí zkušenost firem spojená také
s větší dostupností případových studií a jednak pozornost odborných médií upřená
na úspěšné lokální startupy v dané oblasti. Také se potvrzuje trend, že naprostá většina vrcholných manažerů tehdy chtěla blíže spolupracovat se zákazníky na tvorbě
firemních strategií. Růst známosti dnes zaznamenávají i související termíny Crowdsourcing a Co-creation a mírně roste i jejich deklarovaná používanost v praxi.
Marketingové inspirace
č. 1 / 2015
Mezinárodní výstava
pro podnikání a franchising
22.―23. 4. 2015
Mezinárodní výstava a konference spojená s prezentacemi firem z oboru
podnikání a franchisingu
Termín konání: 22.–23. 4. 2015 (středa od 9–17 hodin a čtvrtek 9–16 hodin)
Místo konání: OKsystem a.s., Na Pankráci 125, 140 21 Praha 4
www.vystavafranchisingu.cz
Franchising je jeden z nejprogresivnějších trendů v oblasti malého a středního podnikání při tvorbě poboček
a sítí. Franchising umožňuje malým a středním podnikatelům vytvářet na trhu vertikální spolupráci a koopera­
ci. Franchising umožňuje rychle a v zásadě bez rizika aplikovat know-how poskytnuté franchisorem. Všechny
výhody a možnosti franchisingu pro malé a střední podnikání a představitele světoznámých značek uvidíte na
výstavě pro malé a střední podnikání a franchising v Praze.
Propagace výstavy - propojení s dalšími marketingovými aktivitami oboru malého a středního podnikání a fran­
chisingu - výstava je jedním z článků ověřené koncepce a systematické propagace oboru malého a středního
podnikání a franchisingu.
Návštěvníci veletrhu - Praha s její dostupností zjednoduší návštěvu některým návštěvníkům z Čech, kteří
z časových důvodů nemají prostor navštívit jiné obdobné akce mimo Prahu. Zároveň je zcela patrné, že koncen­
trace příležitostí pro franchising a šíře poptávky a nabídky je právě zde. OK system umožňuje bezproblémové
parkování v okolí kongresového centra, nebo rychlou dopravu metrem „C“.
• Výstava umožní hledat prostor pro nové obchodní aktivity
• Ukáže příležitosti pro ty, kteří se rozhodují samostatně podnikat
DVOUDENNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM (vstup po registraci zdarma!)
Prezentace / představení franchisových konceptů
Středa 22. dubna 2015 * Čtvrtek 23. dubna 2015
Škola franchisingu (odborná témata související s franchisovým podnikáním)
Středa 22. dubna 2015 * Čtvrtek 23. dubna 2015
Témata podnikání, uplatnění na trhu, marketingová témata
11
Marketingové inspirace
č. 1 / 2015
Zakládání evropských společností
Inspirací pro dnešní rozhovor s Martinem Macurou ze společnosti
Macura & partner, a.s. byly otázky položené v rámci workshopů na
letošním VII. Veletrhu řešení, který pobíhal v únoru a březnu v Brně,
Praze a Plzni. Je nám tedy potěšením zprostředkovat pár otázek
a odpovědí pro všechny, kteří neměli možnost se Veletrhu zúčastnit.
‹‹Pane Macuro, zmínil jste se o možnosti podnikání v rámci Evropské unie.
Jaké jsou zákonné podmínky podnikání a co to pro naše podnikatele přináší?
Pro podnikání v rámci Evropské unie
byly podmínky stanoveny zákonem Na­
řízení Rady (ES) č. 2157/2001 o statutu
evropské společnosti (SE). Podmínky
jsou tedy stanovené relativně dlouho
a mnoho nejen podnikatelů v ČR neví,
co přináší. Možnosti rozšíření podnikání
přes hranice našeho státu jsou výzvou
a příležitosti pro růst. Přičemž v tzv.
dualistické struktuře se neliší od našich
akciových zvyklostí tím, že výkonnou
mocí je představenstvo a kontrolní do­
zorčí rada. Druhou volbou je monistic­
ká struktura. Statutárním orgánem je
statutární (generální) ředitel, kontrol­
ním orgánem je správní rada, v jejímž
předsedou může být statutární ředitel.
Generální ředitelem lze jmenovat i od­
lišnou osobu od předsedy správní rady.
Každý potom v rámci správní rady má
jiné kompetence a odpovědnosti, gene­
rální ředitel mívá zpravidla provozní
odpovědnost, předseda pak organizační
či kontrolní.
Základním kapitálem je částka
120 000 euro, pro nás přepočtená aktu­
ální kursem v českých korunách.
‹‹A jaké jsou daňové aspekty evropské společnosti?
Daňové povinnosti platí pro každou
evropskou společnost podle místa sídla
podnikání a také ve všech místech, kde
vyvíjí činnost. Tím také může podléhat
srážkové dani ve státech, z nichž ply­
nou dividendy a úroky, proto je také
nutné mít na zřeteli Smlouvu o zame­
zení dvojího zdanění. Zvyšuje se tedy
daňová soutěž mezi členskými státy EU.
Některé evropské společnosti s českou
vlastnickou strukturou své firmy usídlili
např. na Kypr s největší pravděpodob­
ností právě z daňových důvodů.
‹‹Pojďme v další otázce do jiné oblasti. Doporučujete zakládat společnosti
s ručením omezeným s minimálním
vkladem do základního kapitálu 1 Kč,
jak je nyní legálně možné?
Nedomnívám se, že je tato volba vhodná.
Z řady důvodů. Jednak nepůsobí věro­
hodně, pokud do vlastního podnikání,
kterému máte úmysl se soustavně věno­
vat na vlastní odpovědnost a který by
vám měl přinést zisk, vkládáte 1 Kč. A je­
nom samotné založení společnosti s se­
bou nese náklad minimálně 20 000 Kč.
V tom okamžiku se dostáváte do ztráty
a téměř okamžitě se můžete přihlásit do
insolvence. Doporučuji tedy základní
kapitál při zakládání společnosti ve výši
alespoň vstupních nákladů na založení
společnosti, tedy 20 000 Kč, lépe pocho­
pitelně sto či dvěstě tisíc korun. Naštěs­
tí zákonodárci již projednávají změnu,
a tak je pravděpodobné, že v blízké době
možnost založit společnost se základním
kapitálem 1 Kč již nebude.
Ještě ke společnostem s ručením ome­
zeným. Při zakládání společnosti dopo­
ručuji zvážit, pokud se nejedná o rodin­
nou firmu, počet společníků a jednatelů.
Z praktických zkušeností s oblibou ří­
kám, že počet společníků by měl být
lichý a tři jsou moc. Právě dlouhodobé
působení v ekonomickém poradenství
mne utvrdilo v tomto doporučení. Není
nic příjemného, pokud jste nuceni řešit
nesoulady se směřováním firmy a jejími
finančními toky. Proto při zakládání
doporučuji myslet do budoucna, až se
firmě bude dařit a bude přinášet zisky,
aby právě v době růstu a stability ne­
došlo nesouladem společníků k jejímu
rychlému zániku.
12
‹‹To jsou opravdu praktické informace, můžete nám tedy ještě říct, jaké
jsou z vašeho pohledu výhody a nevýhody OSVČ oproti s.r.o.?
Ano, velmi rád. Podle mých zkušeností
z důvodů odvodového zatížení podni­
kání a možnosti předání podnikání dě­
tem, případné zdědění firmy je mnohem
výhodnější založit společnost s ručením
omezeným, případně akciovou spo­
lečnost (pokud je dostatek vstupního
kapitálu, neboť u akciové společnosti je
základním kapitálem částka 2 milionů
korun). OSVČ má nízké vstupní ná­
klady na založení, je však více daňově
zatížena, ručí celým svým majetkem
a hlavně, je velmi složité získat jako
OSVČ úvěr či dotaci, nehledě na skuteč­
nost, že podnikání OSVČ nelze zdědit.
Vraťme se ještě k dotacím a úvěrům.
Vždy je prověřováno hospodaření fir­
my, pokud tedy v rámci svého podniká­
ní OSVČ nevede podvojné účetnictví, je
vyloučena z těchto způsobů financování
byznysu a má-li zájem o úvěr či dotace,
musí změnit účetnictví a tím se nabízí
otázka, zda celé podnikání jako OSVČ
neposunout dál do formy společnosti,
ať již s ručením omezeným či akciové či
komanditní. Na druhou stranu chápu,
že jsou profese, které provozovat jinak
než jako OSVČ je nepraktické.
Na říjnovém Veletrhu řešení pro nás
pan Macura bude mít připravené téma
Krachem to nekončí. Věřím, že pro
nás opět bude mít mnoho praktických
informací.
Na dotazy odpovídal statutární ředi­
tel Martin Macura, společnost Macu­
ra & partner, a.s. www.macura-partner.cz
Marketingové inspirace
č. 1 / 2015
Snažím se být otevřený novým nápadům
Představuji Zdeňka Soukupa, z firmy S-wood s.r.o. jednoho z nových
účastníků projektu Veletrhů řešení. Zajímá mě, jak s odstupem několika
týdnů hodnotí svoji účast.
‹‹Veletrhy řešení jsou místem setkání
lidí, kteří hledají nové výzvy, s lidmi,
kteří mají správná řešení. Co vás vedlo
k účasti?
K účasti na vašem veletrhu řešení mě
vedla jeho originalita, témata jednot­
livých prezentujících a také to, že se
v podnikání snažím být velmi otevřený
novým nápadům a myšlenkám, byť ne­
souvisí vždy s oborem mého podnikání.
‹‹Veletrh řešení je v mnoha ohledech
jiný než ostatní konference, školení,
semináře. V čem vnímáte jeho odlišnost vy?
Odlišnost spatřuji především ve formě,
jakým se jednotlivé firmy či podnikatelé
prezentují a zároveň možnost navázání
nových kontaktů s lidmi, kteří aktivně
nesou svoji kůži na trh svojí prezenta­
cí před návštěvníky a nesedí klasicky
ve stánku, kde čekají na zájem kolem­
jdoucích. Vnímal jsem také příjemnou
a uvolněnou atmosféru při celém prů­
běhu veletrhu, která často dle mého
názoru na veletrzích chybí.
‹‹Jak jste se o Veletrhu řešení dozvěděl?
O Veletrhu řešení jsem se dozvěděl ze
zaslaného emailu.
‹‹Jak užitečné jsou získané informace
pro váš byznys?
Myslím si, že informace, které se do­
zvídám na veletrhu, ať už při úvodních
prezentacích, při diskuzích s účastníky
nebo posléze na workshopech se snažím
maximálně využít. Některé informa­
ce mě přímo zodpoví moje otázky či
domněnky, jiné zase motivují a další
například pouze předám dále lidem,
kterým v danou chvíli tyto informace
využijí.
‹‹Jak vnímáte networkingovou část
Veletrhu řešení. Připadalo vám, že
ostatní účastnící řeší stejné otázky
jako vy?
Tuto část vnímám velmi pozitivně, pro­
tože každý z prezentujících mluví věcně
ke svému oboru a předává svoje zku­
šenosti z praxe a ne pouze teorii, která
je velmi často krásná, ale bohužel také
odlišná od reality. Samozřejmě si mys­
lím, že i když jsou účastníci z různých
oblastí podnikání, jsou určité témata,
která je spojuje, ať jsou to daňové otáz­
ky, marketing či ochrana dat ve firmě.
‹‹Vaše firma se pohybuje v oblasti
lesnictví a dřevařství. Jak důležité je
pro vás chytré a odvážné podnikání?
Jako důležitou vlastnost v dnešní
době u podnikatelů, kteří zakládají
svoji firmu na „zelené louce“ a bez
předchozích zkušeností z praxe, jak
to bylo i před pěti lety u mne, vidím
velkou dávku odvahy a nutnost chyt­
rého řešení ve svém oboru. Co se týče
oboru lesnictví a dřevařství jsme velmi
negativně ovlivněni politikou prode­
je dřeva Lesů ČR a nadsazených cen
Německých a Rakouských dřevozpra­
covatelů, kterým menší zpracovatelé
v ČR nemůžou konkurovat a v tuto
chvíli přežijí pouze podnikatelé, kteří
se chytrým a odvážným způsobem
nevzdají a hledají to správné řešení
dané situace na trhu.
13
‹‹Čím své zákazníky překvapíte
v roce 2015?
Kromě již kompletních služeb pro maji­
tele lesů jako např. zalesňování, ochra­
na lesa, starost o mladé porosty, těžba
a v neposlední řadě výkup dřeva a les­
ních pozemků letos spustíme pilařský
provoz na výrobu řeziva. Tím pádem
můžeme opravdu nabídnout kompletní
služby v lesnicko-dřevařském oboru.
‹‹Mohou se účastnící příštího Veletrhu řešení těšit, že vás potkají?
Určitě, velmi rád se zúčastním i násle­
dujícího Veletrhu řešení.
Bc. Milan Nerud
Marketingové inspirace
č. 1 / 2015
Poradenské okénko:
Macura & partner
Martin Macura – statutární ředitel Macura & partner, a.s.,
www.macura-partner.cz odpovídá na konkrétní dotazy týkající se
oblasti daní, účetnictví, personalistiky a mezd, BOZP, zakládání,
přeměny a likvidace společností, financí, dotací a veřejných
zakázek. Dotazy posílejte na adresu [email protected],
předmět. Poradna Macura & partner, a.s.
‹‹Dobrý den, syn se chystá na první brigádu. Na co si má
dát pozor, aby se nedostal do problémů? Děkuji za odpověď,
Kateřina Skoupá, Šestajovice
Dobrý den, paní Skoupá, děkuji za dotaz. Neuvádíte, zda se
syn chystá na krátkodobou nebo dlouhodobou brigádu. Před­
pokládám tedy, že se jedná o brigádu krátkodobou. V tom
případě by bylo vhodné uzavřít Dohodu o provedení práce
(DPP). Tato dohoda je vhodná na činnosti v max. rozsahu
300 hodin v kalendářním roce u jednoho zaměstnavatele. DPP
musí být sepsána písemně a je nutné, aby obsahovala několik
základních náležitostí: konkrétní dobu (od – do), na kterou
se dohoda uzavírá, práce či úkony, které budou vykonávány,
dále rozsah práce v hodinách a odměnu. V každém případě
by si měl syn ohlídat, aby výše odměny korespondovala
s aktuální výši pro daný obor v rámci 8 skupin zaručené
mzdy. Dále doporučuji, aby byla uvedena výpovědní doba
(obvykle 15 dnů), zda budou vypláceny cestovní náhrady
apod. Důležitou informací je, že odvody na sociální a zdravot­
ní pojištění z DPP závisí na výši zúčtované měsíční odměny.
Je-li měsíční odměna vyšší než 10 000 Kč, byť o 1 Kč, odvody
na zdravotním a sociálním pojištění proběhnou z celé výše
odměny. Daňově je příjem z DPP do 10 000 Kč zatížení jen
15% srážkovou daní, není-li podepsáno prohlášení poplatníka
k dani (růžový formulář).
Věřím, že syn první pracovní brigádou projde bez úhon.
‹‹Obracím se na Vás s dotazem ohledně tzv. provozovny.
Chtěl bych provozovat čistírnu peří na stálém místě a pak
také pojízdnou. Musím i pojízdnou čistírnu nějak označit?
Děkuji za reakci, Matěj Dvořák, Židlochovice
Dobrý den pane Dvořáku, k Vašemu dotazu nejprve obecně.
Provozovna je definována jako prostor, ve kterém je živnost
provozována. Dokonce můžete mít provozoven i více, je k nim
ale potřeba mít vlastnické či užívací právo. V případě mobilní
provozovny na jednom místě není možné setrvat delší dobu
než jsou 3 měsíce. Provozovna je zapsána v živnostenském
rejstříku. Nyní k označení. Provozovna musí být trvale a vi­
ditelně označena zvenčí obchodní firmou, názvem či jménem
a příjmením podnikatele a identifikačním číslem. V případě
mobilní provozovny mimo těchto údajů musíte také uvést
i místo podnikání či sídlo nebo adresu. Každá provozovna
musí mít stanovenou zodpovědnou osobu.
Přeji Vám hodně úspěchů ve Vašem podnikání.
Máte dotaz týkající se oblasti daní, účetnictví, personalistiky a mezd, BOZP,
zakládání, přeměny a likvidace společností, financí, dotací a veřejných
zakázek? Pošlete nám je na adresu [email protected] s předmětem
Poradna Macura & partner, a.s. V příštím vydání newsletteru zveřejníme
odpověď.
14
Marketingové inspirace
č. 1 / 2015
„Překonej sám sebe“ − projekt pro
podporu lidem s roztroušenou sklerózou
Roztroušená skleróza je chronické zá­
nětlivé onemocnění centrálního nervo­
vého systému. Postihuje nejčastěji mla­
dé lidi ve věku mezi 20 a 40 roky, více se
objevuje u žen než u mužů. V současné
době je tato nemoc nevyléčitelná, dají se
mírnit a částečně léčit některé příznaky,
pokud se včas nemoc odhalí.
Tento projekt je věnován lidem s roz­
troušenou sklerózou (dále jen RS) v ČR.
Jeho cílem je zjistit, jaké má široká ve­
řejnost o RS povědomí, a především
vhodnou a účinnou formou informo­
vat veřejnost o této nemoci a o životě
samotných pacientů s touto nemocí.
K zorganizování a uskutečnění projektu
nás vedou 3 základní body:
»» chceme zviditelnit problematiku této
nemoci tak, aby se o ní dozvěděla
široká veřejnost,
»» osvěta a zveřejnění může pomoci
mladým, nově diagnostikovaným
anebo neléčeným lidem ke včasněj­
ší léčbě k lepšímu a hodnotnějšímu
životu,
»» chceme nashromáždit finanční pro­
středky, které budou předány v závě­
ru celého projektu na uspořádaném
Kongresu o RS v Brně.
Ode dne svatého Valentýna, tedy od
14. 2. 2015 přijímáme písemné Příběhy
pod názvem Ze srdce pro Tebe. Celá
veřejnost má od této chvíle možnost přihlásit Příběh pacienta s RS – buď přímo
sám pacient nebo rodina či přátele. Co
znamená Příběh pacienta – jednoduše
popsat váš příběh, jak vás ovlivnila RS.
Co je důležité, tak napsat jaká forma
podpory by vám případně pomohla
(například nějaké cvičební pomůcky
atd.). Pravidla pro přihlášení Příběhu
jsou k dispozici na našich webových
stránkách. Do 30. 4. sbíráme jednotlivé
příběhy a následně je předem urče­
ná komise projde a vybere postupu­
jící Příběhy do finále, kde o vítězném
Příběhu bude rozhodovat veřejnost.
Od 27. 5. bude mít kdokoliv příležitost
o finálových příbězích hlasovat tím, že
zašle SMS hlas. Vítěz, tedy ten, který
získá sponzorský dar, bude vyhlášen
19. 9. 2015 v Brně.
Oficiální zahájení hlavní části Projektu
tj. Víkendového maratonu se koná za
spolupráce s organizací SKLÁDEJ o.p.s.
dne 27. 5. 2015 v Praze na Velkopřevor­
ském náměstí. Tam právě SKLÁDEJ
o.p.s. pořádá benefiční koncert na pod­
poru lidí s RS. O slavnostní start celé
jízdy motocyklů jsme požádali místo­
předsedu vlády, pana Pavla Bělobrádka,
který nám nad celou akcí dal i záštitu.
Předpokládaný start motocyklů JAWA
50 je ve 20.30 hodin.
PROJEKT NA PODPORU LIDÍ
S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU V ČR
Akce se koná pod Záštitou místopředsedy vlády ČR Pavla Bělobrádka
S
cienta s R
Příběh pa
ČÍNÁ ...
PRÁVĚ ZA
ĚH
SVŮJ PŘÍB
POŠLI I TY
015
do 30. 4. 2
Víkendový maraton bude probíhat
v období květen – září. O určených ví­
kendech, kdy pojede kolona motocyklů
po vybraných městech, ve kterých se
jezdci, veřejnost a nemocní budou mít
příležitost setkat se, získat nebo předat
si informace. Přesný plán cest je pre­
zentován na webových stránkách akce
www.prekonejsamsebe.cz.
Celá akce bude ukončena 19. 9. 2015
v Brně Kongresem o RS. Program Kon­
gresu o RS se bude skládat z vyváže­
né směsice příspěvků o souvisejících
tématech, které lidem, zajímajících se
o RS, mohou přinést další informace
(odborné, doplňující, motivační apod.).
Děkujeme za Vaši pozornost
za organizační výbor
Radovan Holub
tel.: 776 821 128
e-mail: [email protected]
15
J
... A ZÍSKE
SKÝ DAR
R
O
SPONZ
Pravidla pro přihlášení Příběhu
jsou k dispozici na našich webových
stránkách.
www.prekonejsamsebe.cz
Marketingové inspirace
č. 1 / 2015
Něco k zamyšlení:
Co je vlastně reklama?
Brouzdám ulicí a u malého cihlového
domu narazím na ceduli, tuto stavbu
provádí firma XY. Překvapí mě to. Bývá
to zvykem u velkých staveb. Mé srdce
profesionálního marketéra zaplesá. Že
by už i malé stavební firmy pochopily,
že reklama je potřeba. Dělám další dva
kroky. Přes skleněnou výlohu vidím
řemeslníky, jak předstírají práci, u práce
kouří a dva stojí a popíjejí pivko.
že dojem, který na mně nechali oni pá­
nové, ve mně vydrží déle a způsobí, že
o této firmě nebudu chtít vědět více. Ale
přece o to šlo v prvním řízeném zásahu.
Je naivní myšlení zadavatelů, kteří věří,
že jejich reklamní sdělení je tak bom­
bastické, že zákazník rovnou koupí.
Většinou je skvělé pokud vůbec vyvolá,
že oslovený příjemce (schválně neříkám
Co je a není reklama? Jak funguje? Jak
na nás působí? Dovolím si malou hy­
potézu. V uvedeném případě jsem zažil
dva reklamní zásahy. Jeden vědomý. Ta­
kový, který majitel stavební firmy chtěl
a jeden mimoděk. Takový, o kterém
pravděpodobně majitel oné stavební
firmy ani neví. V horším případě jej
tiše toleruje.
Vzhledem k tomu, že je prokázáno, že
negativní reklama nás zasahuje daleko
intenzivněji, je velmi pravděpodobné,
zákazník, protože většina plošných zá­
sahů oslovuje většinu, která jejich zboží
a služby vůbec nechce a je přinucena
k příjmu sdělení) dá propagující fir­
mě druhou šanci. Otevře její webové
stránky, zavolá na kontaktní telefon
nebo zajde do prodejny. Ještě i po tomto
druhém kole nemá firma vyhráno, pro­
tože nastávají další bariéry, které brání
úspěšnému prodeji.
Co tedy je reklama? Vše, co o nás něco
vypovídá všem lidem. Ať si to uvě­
domujeme nebo o tom vůbec nevíme.
Jestli je to reklamní banner, nebo špi­
navá vitrína. Jestli je to spot v rádiu
nebo špatné slovní hodnocení od lidí,
kterým oslovený věří. Jestli je to špatné
jméno oboru, který děláme nebo leták,
který byl ve schránce. Je to jedno vše
se počítá, vše platí.
Bc. Milan Nerud
REDAKCE
Navazujeme na prvorepublikový měsíčník TYP.
Projekt Marketingové inspirace je určen pro proaktivní
podnikatele, marketéry, manažery a obchodníky. Pro
všechny, kteří hledají funkční marketingová řešení
a nespokojují se názorem „počkáme, až krize přejde“.
Na projektu spolupracuje několik odborníků napříč
celým spektrem marketingových témat. Projekt je ote­
vřen všem myšlenkám a názorům a neustále se rozvíjí.
Vydavatel:
Agentura Správná volba
Milan Nerud
Telefon: 777 851 524
E-mail: [email protected]
Grafická úprava a sazba:
Tomáš Psota (promoBRNO.cz)
Součástí projektu jsou:
»» pracovně, společenská setkání (malé workshopy
i velké konference)
»» webináře
»» tipy na nové marketingové služby a akce
»» elektronický časopis plný novinek, ale i osvědčených
technik.
www.veletrhreseni.cz
Partneři:
www.muffinyb
rno.cz
Trièko
Samolepka
16
www.muffinybrno.cz
Download

inspirace - Veletrh řešení