Koloidní silikáty
Vodní skla sodná
Vodní skla draselná
Vodní skla lithná
Bindzil / Tosil
Metakřemičitany
Ztekucovadla
Alkony
Slévárenská pojiva
Hydrogenuhličitan sodný
Uhličitan sodný
Historie
1882 - 1905
Schicht - Střekov
1945 - 1989
n.p.
STZ n.p.
1990 - 1994
s.r.o.
Setuza a. s.
Höchstetter - Brno
Škrobárny Brno n.p.
Vodní sklo Brno a. s.
Vodní sklo a. s.
2010 -
Rok 2011
Výrobně - obchodní společnost
Člen skupiny TONASO (TONASO Holding a. s.)
Výroba a prodej cca 40 tis. tun silikátů ročně
Prodej 6 tis. tun chemikálií ročně
3 výrobní jednotky v ČR
30 zaměstnanců
Obrat 280 mil CZK
Certifikace ISO 9001:2008 (MOODY INTERNATIONAL)
Solvay - Neštěmice
TONASO
Silchem/KOMA
Produkty
Výroba
Zboží
Vodní skla sodná (1,6 – 3,6 MR)
Uhličitan sodný (soda)
Vodní skla draselná (1,7 – 5,0 MR)
Hydrogenuhličitan sodný (bikar)
Vodní skla lithná
Koloidní silikáty (EKA Chemicals)
Vodní skla lithno – sodná
Chlorid vápenatý (KOMA)
Pojiva pro slévárenský průmysl
Uhličitan vápenatý sráž. (KOMA)
Ztekucovadla do keramického průmyslu
Silpo 8 (KOMA)
Metakřemičitany
Vápenné mléko (KOMA)
Průmyslová odmašťovadla
Koloidní silikáty (Tosil)
Parametry
Bindzil 1430 MS
Bindzil 1430 MSLV
Bindzil 1430
Bindzil 1440
29,4 – 31,5
30,0
28,9 – 30,8
39,4 – 41,5
0,15 – 0,25
≤ 0,20
0,33 – 0,47
0,48 – 0,58
Hustota (kg/m )
1200 - 1218
1203 – 1211
1200 – 1216
1295 - 1305
pH
8,8 – 10,2
8,0 – 9,5
9,6 – 11,0
10,2 – 10,5
Viskozita (mPas )
6
≤5
≤ 12
15
Velikost částic (nm)
max. 12
14
Nemrznoucí úprava
ano
ano
Tosil A
Tosil 4A
> 29,0
3,0 – 5,0
≤ 0,25
≤ 0,25
Hustota (kg/m )
> 1200
1,010 – 1,030
pH
9 - 10
8,5 – 10,5
Parametry
SiO2 (% hm.)
Na2O (% hm.)
3
-1
Parametry
SiO2 (% hm.)
Na2O (% hm.)
3
-1
Viskozita (mPas )
5
Velikost částic (nm)
12 - 17
Nemrznoucí úprava
ano
Aplikace:













Pojivo v žáruvzdorných aplikacích
Pojivo ve slévárenství
Stavební chemie
Přísada do asanačních přípravků
Nátěrové hmoty
Výroba vín, piva a ovocných šťáv
Elektrotechnika
Fotografický průmysl
Petrochemický průmysl
Papírenský průmysl
Stomatologický průmysl
Farmaceutický průmysl
Povrchová úprava
ano
7 - 20
ano
ano
Fyzikální a chemické vlastnosti
Hustota
V nabídce koloidních oxidů křemičitých jsou 3 rozdílné produkty dle sušiny,
respektive hustoty. U Bindzilů (1430, 1430MS a 1430 MSLV) a Tosil A je hustota
1200 kg/m3, u Bindzilu 1440 je 1300 kg/m3 a u Tosilu 4A se sušinou kolem 4% je hustota
1020 kg/m3.
Fyzikální a chemické vlastnosti
Alkalita
Při výrobě koloidních silikátů je důležité striktně dodržovat výrobní praxi, jelikož při
výrobním procesu dochází ke změně pH z kyselé oblasti do zásadité a může dojít
k polymeraci roztoků a k jeho nestabilitě.
Fyzikální a chemické vlastnosti
Velikost částic
Hustota oxidu křemičitého určuje velikost částic, respektive velikost částic je dána
schopností stabilizace koloidního roztoku. Čím má roztok větší hustotu, tím jsou větší částice
a menší specifický povrch oxidu křemičitého. Tedy, Tosil 4A o hustotě kolem 1020 kg/m3 a
sušině 4% SiO2 má menší velikost částic a větší specifický povrch než například
Bindzil 1430 MS o hustotě 1200 kg/m3 a sušině 30% SiO2.
Bezpečnost a zdraví
Koloidní oxidy křemičité nejsou klasifikovány jako nebezpečné chemikálie
Chemický název: Oxid křemičitý
Chemický vzorec: SiO2
Obsah: 4 - 40 %
Číslo CAS: 7631-86-9
R věty: nejsou
S věty: 24/25, 37/39
Skladování a přeprava
Skladování v obalech od výrobce v suchých uzamčených skladech. S nemrznoucí
úpravou může roztok 3x zmrznout a roztát se stejnými fyzikálními a chemickými vlastnostmi,
bez nemrznoucí úpravy musí být roztok přepravován a skladován při teplotě vyšší než 5°C
Expoziční doba: 2 roky
Vodní sklo, a.s.
Sídlo
Krakovská 1346/15
110 01 Praha 1
Provozovny:
U Tonasa 172/2
403 31 Ústí nad Labem – Neštěmice
Dornych 47
656 16 Brno
IČ:
279 21 662
DIČ:
CZ279 21 662
Ing. Mgr. Zdeněk Vosátka
Obchodní manažer
E-mail: [email protected]
Tel.: +420 475 245 230
Mobil: +420 733 616 668
Download

Koloidní silikáty