Novinky pro podnikatele, období od 5. ledna 2015
do 11. ledna 2015
NOVÉ PŘEDPISY VE SBÍRCE ZÁKONŮ:
●1/2015 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
●2/2015 Sb.
Vyhláška o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně
rehabilitační péče
●3/2015 Sb.
Vyhláška o některých dokladech o vzdělání
●4/2015 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví obor služby
Tisková oprava Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 361/2014 Sb.
●5/2015 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel,
ve znění pozdějších předpisů
●6/2015 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
www.samak.cz
Download

www.samak.cz Novinky pro podnikatele, období od 5. ledna 2015