Šablony v Excelu
3MA481_Manažerská informatika
ZS 2009/2010
Lucie Hamplová
Osnova
•
Proč používat šablony?
•
Vlastnosti a oblasti užití
•
Vytvoření vlastní šablony
•
Ukázky
•
Doporučení
Proč používat šablony?
•
Efektivnější a snazší práce
•
Standardizovaný vzhled – přehlednost
•
Jednotná prezentace (součást image)
•
Vždy stejný výsledek – méně uživatelských chyb
Vlastnosti
•
Automatický dopočet hodnot – obsahuje vzorce
•
Omezené možnosti editace
•
Uzamčení proti úpravám
•
Předefinované typy vkládaných údajů (číslo, datum,
omez.počet znaků..)
•
Přípona xlt. (Microsoft Office), stc.(Open Office)
Oblasti užití
•
OBCHOD – faktury, objednávky, ceníky, nabídky
•
ÚČETNICTVÍ – účetní kniha, výkazy, evidence
•
FINANCE - finanční kalkulačky, rozpočty, plány
•
MANAGEMENT – sestavy, reporty, manažerské přehledy
•
OSOBNÍ – kalendáře,
•
KOMERČNÍ PRODUKTY – analytické nástroje
Zdroje získání
MS Office:
•
•
Soubor – Nový - Šablony
http://office.microsoft.com/cs-cz/templates/default.aspx
Ostatní:
•
•
•
•
http://www.spreadsheetzone.com/
http://exceltemplates.net/
http://www.vertex42.com/ExcelTemplates/
http://www.exinfm.com/free_spreadsheets.html
Práce se šablonou
Modifikace původní
•
•
přizpůsobení konkrétním potřebám
předpokládá znalost funkčností a vlastností šablony
Vytvoření nové šablony
•
•
pro vlastní potřeby - osobní užití, v rámci firmy
pro klienta – vyšší nároky na kvalitu provedení
Vlastní šablona
Příklad:
Sledování vytíženosti zaměstnanců na aktivitách v rámci a
mimo projekty
Listy :
1. Data– vstupní data pro práci na ostatních listech (výběr
ze seznamu, odkazy..)
2. Výkazy souhrn – souhrnný přehled vykázaných hodin
za jednotlivé aktivity zaměstnanců po dnech
3. Utilizace – přehled vytíženosti
Vlastní šablona
•
•
Pracuje s názvy oblastí (vhodné při změně vstupních dat)
•
•
•
Uzamčené oblasti buněk, skryté vzorce
Automatizace – pomocí vzorců a podmíněného
formátování
Omezení vstupních hodnot buněk
Legenda
Ukázky
Doporučení
•
•
•
•
•
Omezit / nepoužívat makra
Omezit slučování buněk
Čím jednodušší, tím lepší
Jasná pravidla pro vyplnění
Nápověda – základní pokyny a informace pro práci se
šablonou
Zdroje
• http://office.microsoft.com/
• www.openoffice.org/
• http://www.dataspectrum.cz/
• http://www.ozg
• http://www.vertex42.com/ExcelTemplates/rid.com/
DĚKUJI ZA POZORNOST
Download

Šablony v Excelu