Japonské centrum Brno, o.s.
REGISTRAČNÍ PŘIHLÁŠKA DO KURZU
JAPONŠTINY
Jarní 2015 (2. 3. 2015 – 23. 5. 2015)
Jméno, příjmení: …………………………………...............................................
Datum narození: ……………………........................................
Mobil (příp. pevná linka): ………………………………….....................
E-mail: ……………………………………......................................................
(u nezletilých i kontakt na zákonného zástupce)
Adresa trvalého pobytu (ulice, psč, město):
…………………………………..................................................................................................
C: individuální výuka (soukromé lekce) – počet hodin dle domluvy
(1 hodina výuky = 370,- Kč)
* Ceny zahrnují učební materiály (kromě ucebnic Hiragany a Katakany).
* 1 hodina výuky znamená 45 – 60 minut.
* Studenti, kteří mají znalost šesti lekcí učebnice Genki, se mohou učit formou tadoku
zdarma.
* Studenti mohou využívat knihovnu a půjčovat si nabízené tituly včetně DVD zdarma.
Je rovněž možnost wi-fi připojení k internetu z vlastního notebooku zdarma.
Níže je uvedeno číslo účtu Japonského centra Brno, o.s.
Prosím, zaplaťte bankovním převodem:
4200128859/6800 (Volksbank)
Variabilní symbol: 0
Zpráva pro příjemce platby: „jméno příjmení japonština C“
Datum a podpis: ……......……………………………..
Download

Japonské centrum Brno, o