Vyu-'"i-,-v-;'S;-l riski"
Zi'n:í ovací ;u!íloi.'i"
KÓ-.i .::':k;Víi!k.i:
ríi:;::-f=.:iií':n-- c\Jo\
o
llllllllllllll
Telefónica Czech Repubiic, a.s.
Za Brumlovkoii 268/2
140 22 Praha 4-Michle
IČ:60193338, DIČ: CZ60193336
Zapsaná v OR: MS v Praze, B.2322
csiepeeewEzo
•;271335ří&1
01.G4.2Q14 - 3 0 . 0 4 . 2 0 1 4
4 4319.11.00.100000
3609<Í262QE
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 2319/37
150 21 Praha
Po-.:.U li.-lcfonnic.il .'-ÍHOI: 4 2 3
Odběratel
ČESKA ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 2319/37
15021 Praha
ÍČ: 00638994
Přehled plateb za s l u ž b y 0 2
Pravidelné poplatky
Jednorázové poplatky
Volání
Zprávy
Data, Internet
Roaming
Kredity / slevy
Cena bez DPH
53 034.00 Kč
3 330.00 Kč
/piis;.!h p i l i n y
bankovní převod
Í"):"iti!Ilí
19 324,17 Kč
4 043,26 Kč
1 $.05.2014
i')(í:ii.]!i:i:c:!iř
343,88 Kč
468,85 Kč
-12 408,89 Kč
Daňový přehled
Cena ceíkem bez DPH fsazba 21%)
ýše DPH (sazba 21%)
88 135,27 Kč
14 308,41 Kč
Cena celkem s DPH
82 443,68 Kč
Platební transakce
Celkem - útrata aktuálního období
Údaje pro platbu
136,00 Ke
82 579,68 Kč
yúčíovánf "Platebních transakci" neslouží jako daňový doklad pro účely
ákona o DPH. Podrobnější informace o Platebních transakcích naleznete
e Všeobecných podmínkách a nebo na www.o2.cz/3partner.
rií.}!;šili!)í:i
datum úhrady
10.05.2014
Datum vystaveni
daňového dokladu
01.05.2014
Datum uskutečnění
zdanitelného plnění
01.05.2014
I
Číslo učlu 02
000000-0500114004/2700
Variabilní syrnhoi
1271335861
Ceikssn k úhrado
82 579,68 Kč
\Jl.: I:-: [i\ -.••
! ' . ! ! ( • :-:!hs ;::!-!-.• I Í-Í.VÍ-;!!. V Í ;
V:\VV -.-/ .:/ i- k:;: ; ::
Seznam telefonních čísel
601556257, 601556258, 601556259, 601594447, 602284993, 602320961, 602331067, 602364180, 602390250, 602615762,
602815783, 602885321, 603179986, 603426141, 603848401, 604280231, 604388272, 606034571, 606034572, 606034573,
808034574, 606034575, 606034576, 606034577, 606144957, 606437137, 606446254, 606452902, 606452910, 606452984,
606472991, 606507805, 606507865, 606706952, 607005281, 607005282, 607005283, 607005284, 607005285, 607005286,
607005287, 607005288, 607005291, 607005292, 607005293, 607005294, 607005295, 607005296, 607005297, 607005298,
807005299, 607005300, 607005301, 607005302, 607005303, 607005304, 607005305, 607005306, 6O70O5307, 607005308,
607005309, 607005310, 607005311, 607005312, 607005313, 607005314, 607005315, 607005316, 607005317, 6O7005318,
607005319, 607005320, 607005321, 6070O5322, 607005323, 607005324, 607005325, 607005326, 607005327, 607005328,
607005330, 607005331, 607005332, 607005334, 607005335, 607005336, 607005337, 607005338, 607005339, 607005340,
607005341, 607005342, 607005343, 607005344, 607005345, 607005346, 607005347, 607005348, 607005349, 607005350,
607005351, 607005352, 607005353, 607005354, 607005355, 607005356, 607005357, 807005358, 607005359, 607005360,
607005361, 607005362, 607005363, 607005364, 607005365, 607005366, 607005367, 607005368, 607005369, 607005370,
607005371, 607005372, 607005373, 607005374, 607005375, 607005376, 607005377, 607005378, 607005379, 607005380,
607005381, 607005382, 607005383, 607005384, 607005385, 607005386, 607005387, 607005388, 607005389, 607005390,
607005391, 607005392, 607005393, 607005394, 607005395, 607005396, 607005397, 607005398, 607005399, 607005400,
607005401, 607005402, 607005403, 607005404, 607005405, 607005406, 607005407, 607005408, 607005409, 607005410,
607005411, 607005412, 607005413, 607005414, 607005415, 607005416, 607005417, 607005418, 607005419, 607005420,
607005421, 607005422, 607005423, 607005424, 607005425, 607005426, 607005427, 607005428, 607005429, 607005430,
807005431, 607005432, 607005433, 607005434, 607005435, 607005436, 607005437, 607005438, 607005442, 607005443,
Průvodce vyúčtováním naleznete na www.o2.cz/vyuctovant, případně můžete zaslat dotaz na [email protected] nebo zavolat na •
z mobilního telefonu v sítí 02}. Připadnou reklamaci máte právo podat do 2 měsíců od doručení vyúčtování.
Daňový doklad
strana 1 /427
111 ni rn
Download

Soubor - Česká školní inspekce