DATASHEET
AMINICKÁ TVRDIDLA PRO EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE
TELALIT 180
Vodou ředitelné tvrdidlo pro epoxidové disperze
POPIS VÝROBKU
Vodný roztok aduktu epoxidové pryskyřice se směsí aminů. Je to čirá, homogenní, žlutohnědá, středně viskózní kapalina s typickým
aminovým zápachem.
POUŽITÍ
Používá se jako vodou ředitelné tvrdidlo pro epoxidové disperze. Doporučená nejnižší teplota vytvrzování je 15°C.
PARAMETRY
Parametr
Hodnota
Jednotka
Metodika
Max. 8
Gardner
EN ISO 4630- 2
Aminové číslo
130 - 150
mg KOH/g
EN 1877- 2
Viskozita / 25 °C
750 - 1100
mPa.s
DIN 53015
Min. 243
g/mol
Barva
Vodíkový ekvivalent
SKLADOVÁNÍ
Produkt se skladuje v originálních a uzavřených obalech na suchém místě při teplotě 5 - 25 °C vždy odděleně od epoxidových pryskyřic a
zdrojů vznícení. Záruční doba činí 12 měsíců od data výroby.
BALENÍ
Dodáváno v předem domluvených typech obalů.
BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE
Informace o bezpečnosti produktu a pokyny pro zacházení naleznete v příslušném bezpečnostním listu.
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
Revoluční 1930/86, 400 32, Ústí nad Labem, Česká Republika
Tel: +420 477 162 037, Fax: +420 477 163 244
Email: [email protected]
www.spolchemie.cz
Revidován dne:
18.12.2012
Záruka kvality:
100084
Download

TELALIT 180 - Spolchemie