Statutární město Ostrava
Koncepce dopravy na území
statutárního města Ostravy
Vývoj motorizace a automobilizace
Přehled sítě pozemních komunikací
Délky pozemních komunikací na území
statutárního města Ostravy
(stav k 31.12. 2011)
Typ komunikace
délka
vlastník
•
Dálnice ……………………………… 17,490 km
stát
•
Silnice I.třídy …………..…………… 50,465 km
stát
•
Silnice II.třídy ……………………… 64,581 km
kraj
•
Silnice III.třídy ……………………… 79,086 km
kraj
•
Místní komunikace I.třídy ………… 56,203 km
město
•
Místní komunikace II.třídy ………… 83,116 km
město
•
Místní komunikace III.třídy ………. 680,521 km
město
Chybějící úseky komunikací
Severní spoj
Prodloužená Rudná
Nová Krmelínská
Mostní
Karolina, Černá louka - dostavba komunikací
Dopravní zatížení komunikací v roce 2011
Rozmístění záchytných parkovišť
Rozmístění dopravních terminálů
Přestupní terminál Svinov
Přestupní terminál Dubina Interspar
Přestupní terminál Hranečník
Přestupní terminál Hlavní nádraží
Přestupní terminál Hlavní nádraží
Zóna placeného stání v centru města
Přehled cyklistických tras
Opatření ke zvýšení bezpečnosti cyklistů
Vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty
Opatření ke zvýšení bezpečnosti cyklistů
Světelně řízený přejezd pro cyklisty (ul. Plzeňská)
Zpomalovací hrby před křížením s vozovkou
(ul. Muglinovská)
Říční doprava
Vodní koridor Dunaj - Odra - Labe
Předpokládané investiční náklady:
•
úsek Dunaj – Hodonín ………………………………………………….
800 mil. EUR
•
úsek Kozle – Ostrava ………………………………………………….
450 mil. EUR
•
úsek Hodonín – Přerov ……………………………………………..…. 780 mil. EUR
•
úsek Přerov – Ostrava s odbočkou Přerov-Olomouc-Pňovice …… 1.850 mil. EUR
Děkuji za pozornost
Bc. Tomáš Sucharda
náměstek primátora
statutární město Ostrava
Download

Stáhnout