2 YIL GARANTİ
2 YEARS WARRANTY
CROSS ADELA 810
ÜTÜLEME EPİLASYON DİODE LAZER CİHAZI
| IRONING DIODE LASER TECHNOLOGY
2 YIL GARANTİ
Dünya’nın en iyi
DİODE LAZER
TEKNOLOJİLERİNİN
birleştiği cihaz
2 YEARS WARRANTY
ADELA 810
IRONING DIODE LASER,
ADELA 810
ÜTÜLEME DİODE LAZER
‘’Jet Smooth’’
a device which COMBINES
THE WORLD’S BEST
DIODE LASER
TECHNOLOGIES
“Jet Smooth”
Başlıkta 2 yıl içerisinde
10.000.000 atış
garantisi*
10.000.000 pulse
guarantee for handpiece
during 2 years*
*Başlık garanti süresi
2 yıl olup atış sayısı
bu süre içerisinde
kullanılmalıdır.
*Guarantee period for
headpiece is 2 years and
statedpulse numbers should
be used within this period.
Dünya'nın en iyi Lazer
Barları olan Alman
Dilas Teknolojisi
kullanılmaktadır.
The device contains
world’s best laser
handpiece, German
Dilas Technology.
2014 model yenilikçi
tasarıma sahip,
CROSS ADELA 810
Ütüleme Diode
Epilasyon Lazer* ve
Cilt Gençleştirme
tek bir cihazda buluştu!
CROSS ADELA 810
Ironing Diode Laser
Hair Removal* and Skin
Rejuvenation meet in a
single device with a brand
new (2014) and innovative
design!
*3 ayrı mod;
SHR (Süper Epilasyon),
HR (Normal Epilasyon) ve
SR (Cilt Gençleştirme).
*3 different modes:
SHR (Super Hair Removal),
HR (Normal Hair Removal)
and SR (Skin Rejuvenation).
2 YIL GARANTİ
2 YEARS WARRANTY
CİLT GENÇLEŞTİRME:
SKIN REJUVENATION:
AVANTAJLARI:
ADVANTAGES:
Uygulama Diode Lazer SR Çalışma
Modu ile yapılır. Sarkma ve kırışıklık
olan bölgelere (yüz, boyun, dekolte,
eller) uygulanabilir. Bu bölgelerde,
lazer teknolojisi cildi geçerek cilt altı
kolajen tabakasını etkiler ve kolajen
elastin yapılarda yeniden yapılanma
(remodelling) oluşturur. Uygulama
sonrası kolajen ve elastinlerdeki
gerilme ve düzleşmeye paralel olarak
ciltte canlanma, sıkılaşma hissi oluşur.
Cilt daha genç, daha sağlıklı,
lekelerden ve izlerden arınmış daha
temiz ve duru bir görünüme kavuşur.
Lazerle cilt yenileme işlemi ile cildin
elastikiyeti artar ve kırışıklıklar önemli
oranda azalır.
Diode Laser SR Working Mode is
used for treatment of sagging and
wrinkle areas (face, neck, decolleté,
hands). Laser technology penetrates
to skin and enables remodelling in
collagen and elastin structures by
affecting subcutaneous collagen layer.
After treatment, skin is revitalized
and firmed as a result of firming
and smoothing collagen and elastin.
The skin gains a younger, healthier,
spotless and clean look. Laser skin
rejuvenation increases the elasticity
and reduces wrinkles to an import
ratio.
- Dünyanın en iyi soğutma sistemi
İtalyan ve Amerikan filtre sistemi
kullanılarak çok uzun süre aralıksız
çalışma imkanı sağlanmıştır.
- It has continuous working ability
for a long time by help of the
world’s best cooling systems:
Italian and American filter systems.
- Toplam 9 dilde uygulama menüsü
seçeneği vardır.
- It has 9 language options for
treatment menu.
ETKİN EPİLASYON:
EFFECTIVE HAIR REMOVAL:
ADELA 810nm diode lazer, her cilt
tipindeki yüz, koltukaltı, sırt, bacak,
kol ve bikini bölgesindeki pigmentli
(renkli) tüm tüylerin etkin epilasyonu
için yüksek standarttadır. Sadece
beyaz kıllarda etkili olmaz!
ADELA 810nm diode laser is a high
standard device which enables
effective hair removal for every skin
type and pigmented hairs in face,
armpit, back, leg, arm and bikini line.
It is not effective only in white hairs.
AVANTAJLARI:
What makes Adela special?
- In this device, the world’s best Diode
Laser system, German Dilas, is used.
With each 100W* Diode Bar, it
enables double power to the
treatment area when compared
to other devices.
*5 x 100W Diode Bar (Led) is
available in handpiece.
ADELA 810nm DİODE EPİLASYON LAZER:
ADELA 810nm DIODE LASER HAIR REMOVAL:
ADELA 810nm diode lazer, epilasyon
için yüksek standart anlamına
gelmektedir. 810nm dalga boyundaki
ışık, melanin pigmenti tarafından
absorbe edilirken, aynı zamanda su
ve hemoglobin (kan proteinleri)
tarafından mükemmel bir şekilde
azaltılır. Uygulama epidermis dokusu
için güvenilirdir.
ADELA 810nm means high standard
for hair removal. Light in wavelength
of 810nm is absorbed by melanin
pigment and perfectly reduced by
water and heamoglobin. It is a safe
application for epidermis tissue.
Adela'yı ayrıcalıklı kılan nedir?
- Dünyanın en iyi Diode Lazer sistemi
olan Alman Dilas kullanılmıştır. Her
Diode Bar (led) 100W* olduğu için
aynı bölgeye tek seferde diğer
cihazlara göre 2 kat daha fazla güç
verir.
*Başlıkta 5 x 100W Diode Bar
(Led) mevcuttur.
- Hızlı, acısız ve sonuç odaklı
uygulama sağlar.
ADVANTAGES:
- It enables a fast, painless and
result-oriented treatment.
‘’JET SMOOTH’’ NEDİR?
Jet Smooth, ADELA 810nm diode
lazer başlığının sabit ve yüksek
enerjisi, kıl kökünü 1 sn. içinde
maksimum 10 atım yaparak ısıtır,
dermise derinlemesine etki eder.
WHAT IS “JET SMOOTH”?
High and stable energy of
ADELA 810nm diode laser handpiece
heats the follicle in 1 second and
makes ten pulses and deeply affects
dermis. Supermode does not remove
follicle in a short time.
2 YIL GARANTİ
2 YEARS WARRANTY
‘’JET SMOOTH’’ NEDİR?
WHAT IS “JET SMOOTH”?
CİLTTEKİ ETKİLERİ:
EFFECTS ON SKIN:
Süper mod, kısa bir sürede kıl kökünü
parçalamak yerine, düşük frekansla
acısız ve hızlı bir biçimde kıl kökünü
ısıtarak daha etkin bir sonuç elde etmeyi
sağlar.
Super mode provides a more effective
results by heating the follicle in low
frequency instead of short time rupture
of follicle.
“Hızlı, ağrısız ve etkin bir şekilde
elde edilen epilasyon sonuçları ile
ADELA 810 epilasyon
uygulamalarında çığır
açmaktadır”.
“ADELA 810 breaks ground with
its fast, painless and effective
features in hair removal
treatments”.
SOĞUTUCU BAŞLIK SİSTEMİ:
Safir soğutucu başlık sistemi, cilt
yüzeyini soğutarak, epilasyondan en
iyi sonucun alınabilmesi için
maksimum rahatlık ve güvenliği
oluşturur. Kıl kökünde maksimum
enerji hedeflenirken, cilt dokusunda
en az sıcaklık oluşur. ADELA 810'a
enerji yüklendiği anda, safir
soğutucu başlık sistemi otomatik
olarak çalışmaya başlar.
CİLTTEKİ ETKİLERİ:
Kıl kökündeki melanin ışığı absorbe
eder ve ışık enerjisini ısı enerjisine
çevirir. Oluşan ısı kıl köküne zarar
verir ve kıl kökü ile beraber ortadan
kalkar. Maksimum frekans değeri
10Hz 810nm olan diode lazer ışını,
epidermisten dermise doğru nüfuz
eder ve fototermal etkinliği kıl ve kıl
kökündeki melanin tarafından
absorbe edilir, kıl ve kıl köküne
yayılan enerji melaninde ısı enerjisine
dönüşür ve sonra bu enerji soğutulur.
Bu uygulama kılı yok eder.
COOLING HANDPIECE SYSTEM:
Sapphire cooling handpiece system
generates maximum comfort and
safety for the best result by cooling
skin surface. It aims for maximum
energy for follicle and minimum heat
for skin surface. When loaded with
energy, ADELA 810’s sapphire cooling
handpiece turns on automatically.
EFFECTS ON SKIN:
Melanin in follicle absorbs light and
it transforms luminous energy to
thermal energy. Generated heat
harms follicle and hair is destroyed with
it. Diode laser beam with maximum
10Hz 810nm frequency, penetrates
through dermis and its photo thermal
effect is absorbed by melanin in hairs
and follicles. Energy on hairs and
follicle transforms to thermal energy
in melaning and this energy is cooled
later. This application enables
removing hairs.
GELENEKSEL YÖNTEMLERDEN FARKI:
Geleneksel lazer yöntemlerinde, lazer
dermisten epidermise kıl kökünde
hızlı bir şekilde etkinlik sağlamak
için aniden ısıyı 65˚C çıkarır ve kıl
kökünü parçalayarak yok eder.
‘’Jet Smooth’’ teknolojisi kıl kökünü
aniden yok etmek yerine, düşük
frekansta sık ve tekrarlanan atımlar
yaparak maksimum 10Hz gücüyle
kıl kökünü yok eder. Uygulama
sırasında oluşan ısı, kıl kökünün
aktivitesini durdurmaya yetecek
kadar yüksektir.
48 cm
35 cm
116,5 cm
DIFFERS FROM TRADITIONAL METHODS:
In traditional laser methods, heat is
suddenly increased to 65° to treat
quickly in dermis and epidermis and
it removes follicle by breaking it up.
On the other hand, “Jet Smooth”
technology does not remove follicle
at one stroke. It is applied in low
frequency and high repetition level
with maximum 10Hz. Generated heat
during application is high enough to
stop the activity of follicle.
2 YIL GARANTİ
2 YEARS WARRANTY
KLİNİK VERİLER:
Yapılan uygulamaların %95’inde 3-5 seans sonunda tüylerde %80 azalma klinik olarak ispatlanmıştır. Tüylerin yoğunluğunun azaldığı, hafiflediği ve daha yavaş uzadığı belirtilmiştir. 1-2 seans sonra
uygulama yapılan tüm vakalarda tüylerde %30-50 azalma görülmüştür.
Çoğu klinik vakada enerji yoğunluğu 10j/cm2-20j/cm2 arasında tutulmuştur, düşük enerji potansiyel risklerden sakınmak için yeterlidir.
Bacak
Koltukaltı
Önce
Uygulamadan önceki ve sonraki görüntüler:
Kol
Sonra
Enerji yoğunluğu : 10-15
Frekans : 4Hz
Seans sayısı : 5
Her seanstaki atım sayısı : 55-66
Önce
Sonra
Enerji yoğunluğu : 10-14
Frekans : 6Hz
Seans sayısı : 3
Her seanstaki atım sayısı : 87-110
Önce
Sonra
Enerji yoğunluğu : 20-22
Frekans : 1Hz
Seans sayısı : 4
Her seanstaki atım sayısı:175-180
PARAMETRELER:
LAZER TİPİ
GÜÇ
DALGABOYU
UYGULAMALAR
ENERJİ YOĞUNLUĞU
SPOT BOYUTU
ATIŞ UZUNLUĞU
FREKANS TEKRARI
SOĞUTMA SİSTEMİ
SÜREKLİ ÇALIŞMA SÜRESİ
EKRAN
VOLTAJ
LAZER ÇIKIŞ GÜCÜ
NET AĞIRLIK
Boyun
Önce
Göğüs
Sonra
Enerji yoğunluğu : 10-15
Frekans : 3Hz
Seans sayısı : 4
Her seanstaki atım sayısı: 70-80
DİODE(SÜREKLİ DALGA)
3000 W
810 nm±5nm
SHR (SÜPER EPİLASYON)
HR (NORMAL EPİLASYON)
SR (CİLT GENÇLEŞTİRME)
1 - 120J/cm² (HR MODU)
25J/cm² kadar(SHR MODU)
12x12 mm²
10 - 14000 ms
10Hz’e kadar
SAFİR UÇ İLE DOĞRUDAN SOĞUTMA (-2 C -5 C)
12 SAAT
10.4’’ RENKLİ DOKUNMATİK EKRAN
220V+10% 60HZ 10A
500W (5x100W ALMAN DILAS)
56 kg
Önce
Sonra
Enerji yoğunluğu : 15-16
Frekans : 3Hz
Seans sayısı : 4
Her seanstaki atım sayısı: 200-240
2 YIL GARANTİ
2 YEARS WARRANTY
CLINICAL DATA:
In 95% of applications, hair removal rate is clinically proven as 80% after 3-5 sessions. Decrease in hair density and growing height period is stated. After 1-2 sessions, hair removal rate is 30-50%
for all patients.
In most of the clinical treatment, energy density is between 10j/cm2 and 20j/cm2. Low energy is enough to avoid potential risks.
Leg
Armpit
Before
Before and After Treatment:
Arm
After
Energy density : 10-15
Frequency : 4Hz
Session number : 5
Pulse number per session : 55-66
Before
After
Energy density : 10-14
Frequency : 6Hz
Session number : 3
Pulse number per session : 87-110
Before
After
Energy density : 20-22
Frequency : 1Hz
Session number : 4
Pulse number per session : 175-180
Neck
Before
Chest
After
Energy density : 10-15
Frequency : 3Hz
Session number : 4
Pulse number per session : 70-80
Before
Energy density : 15-16
Frequency : 3Hz
Session number : 4
Pulse number per session : 200-240
PARAMETERS:
LASER TYPE
POWER
WAVELENGTH
APPLICATIONS
ENERGY DENSITY
SPOT SIZE
PULSE LENGTH
REPETITION RATE
COOLING SYSTEM
CONTINUOUS WORKING TIME
SCREEN
VOLTAGE
LASER OUTPUT POWER
NET WEIGHT
After
DIODE (CONTINUOUS WAVE)
3000 W
810 nm±5nm
SHR (SUPER HAIR REMOVAL)
HR (NORMAL HAIR REMOVAL)
SR (SKIN REJUVENATION)
1 - 120J/cm² (HR MODE)
Up to 25J/cm²(SHR MODE)
12x12 mm²
10 - 14000 ms
Up to 10Hz
DIRECT COOLING THROUGH SAPPHIRE TIP (-2 C-5 C)
12 hours
10.4 INCH COLORFUL TOUCH SCREEN
220V+10% 60HZ 10A
500W (5x100W GERMAN DILAS)
56 kg
Download

Ürünün teknik özellikleri ve broşürü için tıklayınız.