TRANSPORTNÍ
CHLADÍCÍ JEDNOTKY
SAFKAR
PROPANELOVÉ
SKŘÍNĚaDODÁVKY
SOBJEMEMDO50m³
POHONODMOTORU/
ZELEKTRÍCKÉSÍTĚ
230V/400V
OBCHODNÍ A SERVISNÍ STŘEDISKA v ČR
OPAVA
PRAHA
Olomouc
Krnovská 117
747 07 Opava
tel.: +420 606 559 455
+420 607 690 202
+420 602 773 785
+420 553 760 801
email: [email protected]
Prosecká 74
190 00 Praha 9
tel.: +420 602 223 633
+420 286 580 593
Holická 29
772 00 Olomouc
tel.: +420 585 220 125
+420 602 702 377
+420 725 822 924
+420 585 220 126
email: [email protected]
email: [email protected]
Penguen 200
Technická specifikace
Chladící kapacita pří venkovní teplotě 30°C
3
0°C
9m
1510 W
3
+5°C
11m
1810 W
Rozměry
výparníku
Výška
150 mm
Šířka
560 mm
Délka
790 mm
Váha
kondenzátoru
230 mm
645 mm
750 mm
Pohon od motoru 57 kg
S integr. vytápěním 70 kg
Poznámka: Možnost integrovaného
vytápění od února 2014
Ilustrač nı́fotoP200K,KH,
Penguen 210
Technická specifikace
Chladící kapacita pří venkovní teplotě 30°C
3
-18°C
6m
1005 W
3
0°C
9m
1510 W
3
+5°C
11 m
1810 W
Rozměry
Výška
Šířka
Délka
výparníku
150 mm
560 mm
790 mm
kondenzátoru
230 mm
645 mm
750 mm
Váha
Pohon od motoru 59 kg
S integr. vytápěním 72 kg
Ilustrač nı́fotoP210K,KH,
Penguen 230
Technická specifikace
Chladící kapacita pří venkovní teplotě 30°C
3
0°C
16 m
2900 W
3
+5°C
19 m
3300 W
Rozměry
výparníku
Výška
151 mm
Šířka
590 mm
Délka
1075 mm
Váha
kondenzátoru
230 mm
645 mm
750 mm
Pohon od motoru 64 kg
S integr. vytápěním 79 kg
Ilustrač nı́fotoP230K,KH,
Penguen 230 E
Technická specifikace
Chladící kapacita pří venkovní teplotě 30°C
0°C
16 m3
2175 W
+5°C
19 m3
3135 W
Rozměry
výparníku
Výška
151 mm
Šířka
590 mm
Délka
1075 mm
kondenzátoru
235 mm
670 mm
940 mm
Váha Pohon od motoru + elektro 117 kg
S integr. vytápěním
132 kg
Ilustrač nı́fotoP230KE,KEH,
Penguen 240
Technická specifikace
Chladící kapacita pří venkovní teplotě 30°C
K
E
3
-18°C
12 m
1675 W
1306 W
3
0°C
19 m
3100 W
2600 W
3
+5°C
22 m
3550 W
3150 W
Rozměry
Výška
Šířka
Délka
výparníku
170 mm
710 mm
990 mm
kondenzátoru
235 mm
670 mm
940 mm
Váha Pohon od motoru
95 kg
S integr. vytápěním
110 kg
Pohon od motoru + elektro 131 kg
S integr. vytápěním
146 kg
Ilustrač nı́fotoP240K,KE,KH,KEH,
Penguen 325
Technická specifikace
Chladící kapacita pří venkovní teplotě 30°C
K
E
3
-18°C
12 m
1575 W
1071 W
3
0°C
19 m
2790 W
1900 W
3
+5°C
22 m
3524 W
2394 W
Rozměry
Výška
Šířka
Délka
výparníku
260 mm
700 mm
880 mm
kondenzátoru
470 mm
380 mm
1180 mm
Váha Pohon od motoru
132 kg
S integr. vytápěním
147 kg
Pohon od motoru + elektro 167 kg
S integr. vytápěním
182 kg
Ilustrač nı́fotoP325K,KE,KH,KEH,
Ilustrač nı́fotoP425K,KE,KH,KEH,
Penguen 485
Technická specifikace
Chladící kapacita pří venkovní teplotě 30°C
K
E
-18°C
26 m3
3300 W
2350 W
0°C
42 m3
6050 W
4350 W
3
+5°C
50 m
6480 W
4650 W
Rozměry
Výška
Šířka
Délka
výparníku
kondenzátoru
243 mm
400 mm
801 mm
590 mm
1376 mm
1480 mm
Váha Pohon od motoru
143 kg
Pohon od motoru + elektro 191 kg
Ilustrač nı́fotoP485K,KE,
Download

safkar-katalog