www.ocel.cz
UZAVŘENÉ ČTYŘHRANNÉ
OCELOVÉ PROFILY RHS
PARTNER PRO VÁŠ ÚSPĚCH
Základním zaměřením společnosti
, s. r. o.
je skladování a prodej uzavřených ocelových profilů, silnostěnných
bezešvých a svařovaných trubek, válcované a tažené oceli.
Veškerý materiál je skladován v krytých uzavřených halách v PrazeModleticích a Olomouci vybavených nejmodernějšími technologiemi
v oblasti skladování a dělení materiálu.
Průběžně vedeme skladem přibližně 5000 sortimentních položek
uzavřených profilů, trubek, kruhové, ploché, široké, čtvercové
a úhelníkové oceli. Pro bližší kontakt s našimi zákazníky jsou
provozovány také prodejní kanceláře ve Znojmě a v Ostravě.
Hutní produkty, které nenaleznete na našich skladech, Vám rádi
zajistíme z koncernových skladů našich mateřských a sesterských
společností ve Vídni (AT), Mikolowě (PL), Senci (SK) a Budapešti
(HU). Drtivá většina skladového zboží je vyráběna hutními
společnostmi se sídlem v EU.
Zajišťujeme prodej a dopravu zboží bez omezení minimálního
množství do jakékoliv destinace v České republice. Dodací lhůty
zboží z našich skladů v České republice se pohybují od 24 do 72
hodin. V případech velkého množství dělených materiálů je nutno
dodací lhůtu předem projednat.
Služby
Dělení materiálu na přesné délky do rozměru 700x500mm
Dělení materiálu v sériích a pod úhlem
Odborné poradenství
Flexibilní doprava na místo určení
Dodávky „Just in Time“
Dodávky materiálu s atestem 3.2
Přednosti za tepla válcovaných profilů RHS
dle EN 10210 oproti EN 10219
Mechanické vlastnosti
Značka
S235JRHb
S275J0Hb
S275J2H
S355J0Hb
S355J2H
S355K2H
S355NH
S500MC
Tváření za normalizační teploty.
Stabilní mechanické vlastnosti a vynikající
chování materiálu při dynamickém zatížení.
Jednotná struktura materiálu v oblasti svaru.
Odstraněné vnitřní pnutí.
Svarový spoj vhodný pro vrtání.
„Ostřejší“ vnější radius znamená menší
spotřebu svařovacího materiálu.
Vyšší statické hodnoty.
Bezproblémové svařování.
Jakost oceli
Číselné označení
Značka
1.0039
1.0149
1.0138
1.0547
1.0576
1.0512
1.0539
1.0984
Jakost oceli
Číselné označení
E235
E275
E355
a)
b)
c)
d)
e)
1.0308
1.0225
1.0580
EN 10210-1 / EN 10219-1
EN 10210-1 / EN 10219-1
EN 10210-1 / EN 10219-1
EN 10210-1 / EN 10219-1
EN 10210-1 / EN 10219-1
EN 10210-1 / EN 10219-1
EN 10210-1 / EN 10219-1
EN10149-2
235
275
275
355
355
355
355
500
Norma
Pevnost v tahu Rm
Mpa
<3
≥ 3 ≤ 40
225
265
265
345
345
345
345
360–510
430–580
dtto
510–680
dtto
dtto
360–510
410–560
dtto
470–630
dtto
dtto
470–630
550–700
Minimální mez kluzu ReH
Mpa
T ≤ 16
T > 16 ≤ 40
235
–
275
–
355
–
EN 10305-5
EN10305-5
EN10305-5
Minimální tažnost A
%
≤ 40
EN 10210-1
EN 102109-1
26a
24
a
23
20
a
23
20
22a
20
22a
20
22a
20
a
22
22
14
+CR1
390
440
540
Pevnost v tahu Rm
Mpa
+A
315
390
490
Nárazová práce
Minimální hodnota
Teplota zkoušky
J
°C
27d
27d
27d
27d
27d
40c
40c
27
20
0
–20
0
–20
–20
–20
–20
Minimální tažnost A
%
+CR1
+A / +N
7
25
6
21
5
22
+N
340–480
410–550
490–630
Chemické složení
Jakost oceli
Číselné označení
S235JRH
S275J0H
S275J2H
S355J0H
S355J2H
S355K2H
S355NHb
S500MC
E235
E275
E355
1.0039
1.0149
1.0138
1.0547
1.0576
1.0512
1.0539
1.0984
1.0308
1.0225
1.0580
Norma
C max
%
0,17
0,2
0,2
0,22
0,22
0,22
0,2
0,12
0,17
0,21
0,22
EN 10210-1/EN 10219-1
EN 10210-1/EN 10219-1
EN 10210-1/EN 10219-1
EN 10210-1/EN 10219-1
EN 10210-1/EN 10219-1
EN 10210-1/EN 10219-1
EN 10210-1/EN 10219-1
EN10149-2
EN 10305-5
EN10305-5
EN10305-5
Si max
%
–
–
–
0,55
0,55
0,55
0,5
0,5
0,35
0,35
0,55
Mn max
%
1,4
1,5
1,5
1,6
1,6
1,6
1,65
1,7
1,2
1,4
1,6
P max
%
0,04
0,035
0,03
0,035
0,03
0,03
0,015
0,025
0,025
0,025
0,025
S max
%
0,04
0,035
0,03
0,035
0,03
0,03
0,015
0,025
0,025
0,025
0,025
Al celkem min
%
–
–
0,02
–
0,02
0,02
0,02
0,015
–
–
–
Na max
%
0,009
0,009
–
0,009
–
–
0,020
≤ 16
0,37
0,41
0,41
0,45
0,45
0,45
0,43
0,49
–
–
–
CEV max v %
> 16 ≤ 40
0,39
0,43
0,43
0,47
0,47
0,47
0,45
–
–
–
–
a) maximální hodnota pro obsah dusíku neplatí, pokud ocel obsahuje celkový podíl Al minimálně 0,02 % při minimálním podílu Al/N 2:1
nebo pokud jsou přítomny jiné dostatečné prvky, které váží N. Obsah prvků, které váží N musí být uveden v atestu.
b) při obsahu mědi nad 0,3 % musí být obsah niklu minimálně polovina obsahu mědi
Tolerance
Tolerance
Síla stěny T
Vnější zaoblení profilu (rádius) R
Pravoúhlost stran
Vypuklost / vydutost x
Zkroucení V
Přímost e
Koncernová značka kvality je označením nejen pro uzavřené ocelové
profily dodávané z našich skladů po celé Evropě, ale zahrnuje
v sobě i filosofii našeho přístupu k Vám, našim váženým zákazníkům,
která je založena na partnerství, nejlepší možné kvalitě dodávaných
výrobků a služeb, spolehlivosti a stabilitě našich dodávek a široké
škále doprovodných služeb nejvyšší kvality.
Minimální mez kluzu ReH
Mpa
T ≤ 16
T > 16 ≤ 40
Platí pro hodnoty stanovené na podélných zkušebních vzorcích. Pro příčné vzorky je hodnota o 2 % nižší.
Zkouška rázu v ohybu se provádí pouze tehdy, pokud je domluveno ověření nárazové práce.
Tato hodnota odpovídá 27J při –30°C.
Podélné či příčné vzorky – záleži na výrobci materiálu.
U tloušťky stěny pod 6mm se nevyžaduje rázová zkouška.
Vnější rozměry B, H
Uzavřené čtyřhranné ocelové profily RHS
Norma
Hmotnost M
Standardní délky
Převýšení sváru
EN 10305-5
tolerance dle rozměru od ± 0,2 mm až ± 0,7mm
T ≤ 1,5 mm
T > 1,5 mm
T ≤ 2,5 mm
2,5 mm < T ≤ 4 mm
± 0,15 mm
menší z ±10 %, nebo ± 0,35mm
max. 1,5T
max. 2,2T
90° ± 1°
je součástí rozmezí mezních úchylek B a H
B, H ≤ 30 mm max ≤ 3 mm
B, H > 30 mm ≤ B/10 nebo H/10
délka strany ≤ 30 mm 0,25 % celkové délky
délka strany > 30 mm 0,15 % z celkové délky
není
6000 mm – 0 + 100 mm
není omezeno
EN 10219-2
B, H < 100 mm ±1 %, min. ± 0,5 mm
100 ≤ H, B ≤ 200 mm ± 0,8 %
H, B > 200 mm ± 0,6 %
T ≤ 5 mm ± 10 %
T > 5 mm ± 0,5 mm
T ≤ 6 mm 1,6–2,4T
6 mm < T ≤ 10 mm 2–3T
T > 10 mm 2,4–3,6T
90° ± 1°
max. 0,8 %, min. 0,5 mm
2 mm + 0,5 mm / m délky
EN 10210-2
± 1 %, min. ± 0,5 mm
–10 %
maximálně 3T
90° ± 1°
1%
2 mm + 0,55 mm / m délky
0,15 % celkové délky a 3 mm na jakýkoliv 1 m délky
0,2 % celkové délky a 3 mm na každém 1 m délky
± 6 % pro jednotlivé dodávané délky
6000 mm resp. 12000 mm – 0 + 50 mm
H, B ≤ 14,2 mm 3,5 mm
H, B >14,2 mm 4,8 mm
± 6 % pro jednotlivé dodávané délky
12000 mm – 0 + 500 mm
H, B ≤ 14,2 mm 3,5 mm
H, B >14,2 mm 4,8 mm
Skladové délky a jakosti
Norma
EN10219
dtto
dtto
dtto
EN10210
Veškeré uzavřené profily jsou dodávány včetně značky CE.
Jakost
S235JRH
S235JRH
S275J0H
S355J2H
S355J2H
Skladová délka
6m
12 m
12 m
12 m
12 m
Atest dle EN 10204
2.2
2.2
2.2
3.1
3.1
Poznámka
Do součtu stran 200 mm a síly stěny 5 mm
Od součtu stran 200 mm a síly stěny 6 mm
–
–
–
Měrná hmotnost profilů do rozměru 110 mm
H×B
mm
15 × 15
15 × 10
20 × 20
20 × 10
20 × 15
25 × 25
25 × 10
25 × 15
25 × 20
30 × 30
30 × 10
30 × 15
30 × 20
30 × 25
35 × 35
35 × 10
35 × 15
35 × 20
35 × 25
40 × 40
40 × 10
40 × 15
40 × 20
40 × 25
40 × 30
45 × 45
45 × 15
45 × 20
45 × 25
45 × 30
50 × 50
50 × 10
50 × 15
50 × 20
50 × 25
50 × 30
50 × 40
55 × 55
55 × 34
60 × 60
60 × 10
60 × 15
60 × 20
60 × 30
60 × 34
60 × 40
60 × 50
65 × 65
65 × 35
65 × 45
70 × 70
70 × 20
70 × 30
70 × 35
70 × 40
70 × 50
76 × 76
80 × 80
80 × 40
80 × 45
80 × 50
80 × 60
90 × 90
90 × 20
90 × 30
90 × 40
90 × 50
90 × 60
90 × 70
100 × 100
100 × 20
100 × 30
100 × 34
100 × 40
100 × 50
100 × 60
100 × 75
100 × 80
110 × 110
110 × 50
110 × 60
110 × 70
1,5
S
0,63
0,51
0,87
0,63
0,75
1,10
0,75
0,87
0,98
1,34
0,87
0,98
1,10
1,22
1,57
0,98
1,10
1,22
1,34
1,81
1,10
1,22
1,34
1,46
1,57
2,04
1,34
1,46
1,57
1,69
2,28
1,34
1,46
1,57
1,69
1,81
2,04
2,02
2,75
1,57
1,69
1,81
2,04
2,28
2,0
S
0,74
2,5
S
1,05
0,74
0,89
1,36
0,89
1,05
1,21
1,68
1,05
1,21
1,36
1,52
1,99
1,21
1,36
1,52
1,68
2,31
1,36
1,52
1,68
1,83
1,99
2,62
1,68
1,83
1,99
2,15
2,93
1,68
1,83
1,99
2,15
2,31
2,62
1,25
2,59
3,56
1,99
2,15
2,31
2,62
2,75
2,93
3,25
2,9
T
3,0
S
1,89
1,25
1,44
2,03
1,42
1,65
2,36
1,64
1,84
2,03
2,82
2,85
1,65
1,89
2,13
2,83
3,31
1,89
2,13
2,36
3,30
1,84
2,03
2,23
2,42
3,21
2,13
2,36
2,60
2,83
3,77
2,23
2,42
2,62
3,60
2,60
2,83
3,07
4,25
2,42
2,62
2,82
3,21
4,39
2,82
3,21
3,37
3,60
3,99
2,28
2,93
3,60
3,22
2,04
2,28
2,40
2,52
2,75
4,19
2,62
2,93
3,09
3,25
3,56
5,17
3,21
3,60
3,80
3,99
4,39
4,22
3,31
3,76
5,13
4,22
4,62
3,44
4,57
5,14
4,20
3,26
3,57
4,83
5,45
5,62
6,27
6,71
3,30
3,77
3,96
4,25
4,72
T
4,5
T
5,0
S
T
6,3
S
T
7,1
T
8,0
S
T
8,8
T
10,0
S
T
12,0
T
12,5
T
14,2
T
4,62
5,14
6,12
6,83
5,12
6,63
5,70
7,40
4,83
5,08
5,45
6,08
3,13
3,76
4,39
3,76
5,01
5,64
3,43
3,71
4,14
4,85
5,55
6,26
4,50
4,99
5,77
6,56
4,39
5,01
6,27
4,85
5,55
6,97
5,77
6,90
7,67
8,13
5,28
4,03
4,22
4,91
5,16
5,78
5,34
6,10
6,33
6,91
6,07
6,85
7,54
5,28
6,07
7,64
5,78
6,66
8,42
8,42
9,30
7,56
7,99
8,31
6,10
7,04
8,93
9,45
9,87
9,55
9,14
10,0
10,7
11,7
6,33
7,32
9,30
6,91
10,3
11,3
12,1
13,3
10,3
11,4
12,5
13,5
14,9
16,9
17,3
5,77
5,64
6,26
7,53
8,38
6,27
8,15
6,97
9,08
6,56
7,34
6,85
7,54
7,99
8,31
9,14
10,0
10,7
9,21
10,2
10,8
11,3
12,5
13,8
14,9
16,4
7,64
9,99
8,42
11,1
9,30
12,3
10,3
13,6
11,3
15,0
16,3
18,0
4,25
4,67
5,13
6,13
3,77
4,25
4,48
4,72
5,19
3,88
4,19
5,45
3,25
3,56
3,88
4,19
4,50
4,78
5,17
6,74
5,66
6,13
8,01
4,39
4,78
5,17
5,56
5,19
5,66
6,13
6,60
4,82
3,11
4,11
4,01
3,57
5,19
2,99
3,22
5,45
3,61
3,44
2,94
4,20
4,83
5,96
4,39
3,22
3,46
3,11
2,88
4,01
4,57
5,70
4,82
3,56
6,07
3,56
3,88
4,00
4,19
4,50
4,82
2,61
3,61
4,11
5,12
3,69
2,75
2,75
2,99
4,0
S
2,83
3,07
3,30
3,77
4,72
4,67
2,75
3,6
T
H×B
mm
1,42
1,64
1,44
1,64
1,84
2,42
3,2
T
měrná hmotnost
kg/m
5,6
6,0
T
S
T
Od rozměru 120 mm
5,13
7,07
5,19
5,12
5,62
7,23
7,63
5,62
5,87
6,12
6,63
8,64
5,70
6,27
8,07
8,53
6,27
6,55
6,83
7,40
9,66
6,63
7,40
7,63
9,64
8,53
10,8
7,97
5,45
5,77
6,08
6,71
9,22
6,71
7,34
7,97
10,5
6,71
7,34
7,97
8,59
9,22
11,7
7,53
4,39
4,78
8,96
5,19
5,66
5,17
5,56
5,96
6,13
6,60
7,07
6,63
7,13
7,63
7,40
7,96
8,53
7,97
8,59
9,22
6,74
8,31
5,96
8,01
9,90
7,07
7,54
8,01
8,64
10,6
9,66
11,9
8,13
9,09
10,5
13,0
9,22
9,90
10,5
9,70
11,3
8,93
11,8
11,5
13,8
20,6
21,3
6,56
6,27
6,90
8,91
9,41
6,90
7,21
7,53
8,15
10,7
6,97
7,67
9,93
10,5
7,67
8,02
8,38
9,08
11,9
8,15
9,08
9,41
11,9
10,5
13,3
7,34
7,34
8,13
11,3
8,13
8,91
9,70
12,8
8,91
9,70
10,5
11,3
14,4
7,64
8,42
10,9
11,6
8,42
8,82
9,21
9,99
13,1
8,42
9,30
12,1
12,8
9,30
9,74
10,2
11,1
14,6
9,99
11,1
11,6
14,7
12,8
16,3
10,4
11,3
15,1
8,93
9,87
12,9
13,6
9,87
10,3
10,8
11,8
15,5
11,3
11,8
12,3
13,6
15,0
16,3
18,0
17,0
13,6
17,4
14,2
18,2
15,8
20,3
17,5
22,6
19,0
24,5
21,1
27,4
9,45
13,2
9,45
13,5
9,55
10,5
11,5
15,5
17,5
9,30
10,3
13,5
14,2
10,3
10,8
11,3
12,3
16,2
10,3
11,4
14,9
15,8
11,4
11,9
12,5
13,6
18,1
16,4
18,9
21,4
11,3
12,5
16,5
17,5
12,5
13,2
13,8
15,0
20,1
12,1
13,5
17,9
19,0
13,5
13,3
14,9
19,9
21,1
14,9
16,9
22,9
24,4
16,9
17,3
23,6
25,2
17,3
14,9
16,3
21,8
16,4
18,0
24,3
18,8
20,6
28,2
19,3
21,3
29,1
20,6
21,3
25,6
31,9
33,0
32,1
36,6
8,91
8,15
8,78
9,41
10,4
10,7
13,2
9,41
10,0
S Uzavřené ocelové profily dle EN 10219 nebo EN 10305-5.
Uzavřené ocelové profily dle EN 10219 skladem v CZ.
T Uzavřené ocelové profily dle EN 10210.
Uzavřené ocelové profily dle EN 10210 skladem v CZ.
Ostatní rozměry jsou dostupné z našich koncernových skladů.
Hmotnost za studena válcovaných profilů se stěnou 1,5 mm je kalkulována na základě EN 10305-5,
ostatní rozměry jsou dle normy EN 10219-2. Profily za tepla tvářené jsou dle EN 10210-2.
9,08
9,79
10,5
11,6
11,9
14,7
10,5
11,2
9,70
10,5
11,3
12,8
16,0
11,3
12,1
12,8
9,99
10,8
11,6
12,7
13,1
16,3
11,6
12,3
11,1
11,9
12,8
14,1
14,6
18,1
12,8
13,7
12,3
13,2
15,1
18,9
14,2
15,1
11,8
12,7
13,6
15,1
15,5
19,3
13,6
14,6
12,5
13,5
15,5
19,4
14,5
15,5
12,3
13,3
14,2
15,7
16,2
20,2
14,2
15,2
13,6
14,7
15,8
17,5
18,1
22,5
15,8
16,9
16,4
18,9
23,9
15,0
16,3
17,5
19,4
20,1
25,1
17,5
18,8
16,3
17,6
19,0
21,1
21,8
27,3
19,0
20,4
18,0
19,6
21,1
23,5
24,3
30,6
21,1
22,7
22,5
24,4
27,2
28,2
35,7
23,2
25,2
28,1
29,1
37,0
26,3
27,1
41,0
120 × 120
120 × 30
120 × 40
120 × 50
120 × 60
120 × 80
120 × 100
120 × 110
125 × 125
130 × 130
130 × 50
130 × 60
140 × 140
140 × 40
140 × 60
140 × 70
140 × 80
140 × 100
150 × 150
150 × 30
150 × 40
150 × 50
150 × 60
150 × 70
150 × 75
150 × 100
150 × 125
160 × 160
160 × 40
160 × 50
160 × 60
160 × 80
160 × 90
160 × 120
160 × 140
175 × 175
180 × 180
180 × 40
180 × 60
180 × 80
180 × 90
180 × 100
180 × 120
180 × 140
200 × 200
200 × 80
200 × 100
200 × 120
200 × 150
200 × 160
220 × 220
220 × 80
220 × 120
220 × 140
220 × 180
250 × 250
250 × 50
250 × 100
250 × 150
250 × 200
260 × 260
260 × 140
260 × 180
300 × 300
300 × 50
300 × 100
300 × 150
300 × 200
320 × 320
350 × 350
350 × 100
350 × 150
350 × 250
350 × 300
400 × 400
400 × 100
400 × 120
400 × 150
400 × 200
400 × 250
400 × 300
450 × 450
450 × 250
500 × 500
500 × 200
500 × 300
600 × 300
600 × 400
700 × 300
2,0
S
2,5
S
4,50
4,82
5,13
5,45
6,07
5,56
5,96
6,35
6,74
7,53
5,45
6,74
5,45
6,07
6,74
7,53
6,70
8,31
5,45
5,76
6,07
6,74
7,13
7,53
7,92
8,31
3,0
S
T
10,8
6,60
7,07
7,54 7,65
8,01 8,12
8,96 9,06
9,90 10,0
11,3
11,8
8,01
8,48
12,7
8,01
8,96
9,43
9,90
10,8
13,7
8,01
8,48
8,96
9,43
9,90
11,3
12,5
8,96
9,43
9,90
10,8
8,12
9,06
9,53
10,0
3,2
T
3,6
T
8,13
8,64
9,64
10,6
9,09
9,66
10,8
11,9
12,7
14,2
13,7
8,64
9,64
10,1
10,6
11,6
15,3
9,66
10,8
11,4
11,9
13,0
9,06
9,53
9,64
10,1
10,8
11,4
10,2
11,4
10,9
12,2
12,2
13,6
10,9
11,4
10,6
11,6
12,2
11,9
13,0
13,6
12,7
13,7
16,0
9,90
10,8
11,8
12,7
13,7
14,6
18,4
12,7
13,7
14,6
16,0
16,0
11,9
12,7
14,2
13,7
14,7
15,7
15,3
16,4
17,6
15,7
17,6
14,7
16,7
16,4
18,7
4,0
S
T
14,2 14,4
8,59
9,22
9,90 10,0
10,5 10,7
11,7 11,9
13,0 13,2
14,9
15,5
10,5
11,1
16,8
10,5
11,7
12,4
13,0
14,2
18,0
10,5
11,1
11,7
12,4
13,0
14,9
16,4
19,3
11,7
12,4
13,0
14,2
14,9
16,8
18,0
21,2
21,8
13,0
14,2
15,5
16,8
18,0
19,3
24,3
16,8
18,0
19,3
21,2
21,8
26,8
21,2
24,3
27,4
24,3
27,4
30,6
4,5
T
16,1
5,0
S
T
17,5 17,8
5,6
S
T
19,5 19,9
6,0
S
T
20,7 21,2
6,3
S
T
21,4 22,2
11,2
11,9
13,3
14,7
11,3
12,1
12,8
14,4
16,0
12,4
13,3
14,2
16,0
17,7
13,2
14,2
15,1
17,0
18,9
13,5
14,5
15,5
17,5
19,4
15,7
17,6
18,3
19,1
19,4
20,4
21,2
21,6
21,7
22,6
23,1
16,9
10,7
11,9
12,6
13,2
14,4
18,2
19,0
11,9
13,3
14,0
14,7
16,1
20,4
13,6
20,7
12,8
14,4
15,2
16,0
17,5
22,3
21,0
13,1
14,7
15,5
16,3
17,8
22,6
23,0
14,2
16,0
16,8
17,7
19,5
24,8
23,4
14,6
16,3
17,2
18,1
19,9
25,1
24,5
15,1
17,0
17,9
18,9
20,7
26,4
11,9
12,6
13,3
14,0
14,7
15,5
16,3
17,2
13,5
15,1
16,6
19,5
15,1
16,9
18,6
21,8
16,0
16,8
17,7
18,2
20,4
17,0
17,9
18,9
19,3
21,7
13,2
14,4
15,1
14,7
16,1
16,9
14,4
15,7
16,3
16,9
18,2
19,5
24,5
16,1
17,6
18,3
19,0
20,4
21,8
27,5
18,2
19,5
20,4
21,8
27,0
18,2
20,7
30,3
20,4
23,2
18,2
21,3
24,5
20,4
23,9
27,5
24,5
27,5
24,5
27,6
30,8
27,5
31,0
34,5
13,6
14,4
15,2
16,0
16,4
18,3
23,8
14,4
15,2
16,0
17,5
18,3
20,7
22,3
26,2
27,0
16,0
17,5
19,1
20,7
22,3
23,8
30,1
20,7
22,3
23,8
26,2
27,0
33,2
22,3
25,4
38,0
22,3
26,2
30,1
34,0
39,5
30,1
33,2
26,2
30,1
34,0
38,0
12,3
13,1
14,7
16,3
17,1
16,7
18,6
20,6
24,1
16,3
17,8
18,6
27,3
17,8
19,4
20,2
21,0
22,6
24,1
30,4
22,6
24,1
26,5
33,5
22,6
25,7
27,3
30,4
38,3
22,6
26,5
30,4
26,5
16,0
16,8
17,7
19,5
20,4
23,0
24,8
29,2
30,0
17,7
19,5
21,2
23,0
24,8
26,5
33,5
23,0
24,8
26,5
29,2
30,0
37,1
24,8
28,3
30,4
33,5
42,3
24,8
29,2
33,5
37,9
44,1
33,5
37,1
26,5
30,4
34,3
38,3
29,2
33,5
37,9
42,3
34,3
38,3
49,7
13,7
14,6
16,3
18,1
19,0
18,5
20,7
22,9
26,9
18,1
19,9
20,7
30,4
19,9
21,6
22,5
23,4
25,1
26,9
33,9
25,1
26,9
29,5
37,4
25,1
28,6
30,4
33,9
42,7
25,1
29,5
33,9
33,9
37,4
29,5
33,9
38,3
42,7
28,3
17,0
17,9
18,9
20,7
21,7
24,5
26,4
31,1
32,1
18,9
20,7
22,6
24,5
26,4
28,3
35,8
24,5
26,4
28,3
31,1
32,1
39,6
26,4
30,2
8,0
S
T
26,4 27,6
8,8
S
T
28,6 30,1
10,0
S
T
31,8 33,7
15,2
16,2
18,2
20,2
21,2
16,9
18,1
20,3
22,5
23,6
18,9
21,4
23,9
18,8
20,1
22,6
25,1
26,3
20,4
21,8
24,5
27,3
28,7
22,7
24,3
27,4
30,6
32,1
28,2
31,9
35,7
37,6
22,4
23,4
24,1
27,0
36,8
43,2
44,8
49,9
55,1
24,9
15,5
17,4
18,3
19,3
21,2
26,8
25,4
15,5
17,5
18,5
19,4
21,4
27,4
26,1
16,2
18,2
19,2
20,2
22,2
28,1
29,2
18,1
20,3
21,4
22,5
24,7
31,4
40,0
24,3
27,4
29,0
30,6
33,7
43,1
47,0
28,2
48,7
29,1
54,4
60,1
35,0
33,8
35,7
39,5
50,8
35,0
37,0
40,9
52,7
38,8
41,0
45,5
58,9
50,1
65,2
17,4
18,3
17,5
18,5
19,4
18,2
19,2
20,3
21,4
20,7
23,1
25,6
30,1
23,1
25,9
28,6
33,7
47,7
52,6
63,3
70,2
20,2
22,2
23,1
22,5
24,7
25,9
37,0
40,9
42,8
41,0
45,5
47,7
50,1
52,6
34,0
38,1
64,4
72,2
80,2
22,2
24,1
25,1
26,1
28,1
30,1
38,0
24,7
27,0
28,1
29,2
31,4
33,7
42,6
40,9
44,8
45,5
49,9
55,1
48,7
52,7
56,6
72,3
54,4
60,1
63,3
81,1
90,3
110
28,1
30,1
33,0
31,4
33,7
37,0
47,0
31,4
35,9
38,1
42,6
53,7
31,4
37,0
42,6
48,2
56,0
42,6
47,0
64,9
37,0
42,6
48,2
53,7
69,3
76,0
48,2
53,7
64,9
70,4
87,2
53,7
56,0
59,3
64,9
70,4
76,0
14,6
15,5
17,4
19,3
20,2
19,8
22,1
24,5
28,7
19,3
21,2
22,1
32,5
21,2
23,1
24,0
24,9
26,8
28,7
36,2
26,8
28,7
31,5
29,3
21,4
22,4
25,4
27,4
32,3
33,3
23,4
25,4
27,4
29,3
37,2
25,4
27,4
29,3
32,3
33,3
41,2
27,4
31,3
33,3
54,7
59,4
64,1
57,0
62,0
66,9
64,1
66,9
67,7
76,0
64,1
73,5
66,9
76,8
67,7
77,5
76,0
87,2
45,2
26,4
31,1
35,8
40,5
47,1
35,8
39,6
54,7
31,1
35,8
40,5
45,2
58,4
64,1
40,0
26,8
30,6
32,5
36,2
45,7
26,8
31,5
36,2
22,4
41,9
28,1
32,0
34,0
38,0
47,9
28,1
33,0
38,0
42,9
49,9
38,0
41,9
57,8
33,0
38,0
42,9
47,9
61,7
67,7
42,9
47,9
57,8
62,7
77,5
47,9
49,9
52,8
57,8
62,7
67,7
38,3
42,7
55,5
7,1
T
24,7
47,6
36,2
40,0
31,5
36,2
41,0
45,7
47,1
27,4
32,3
37,2
42,2
49,1
37,2
41,2
57,0
32,3
37,2
42,2
47,1
61,0
66,9
41,0
45,7
54,7
57,0
45,2
47,1
27,7
28,9
31,4
21,4
22,6
23,9
33,9
21,4
27,7
36,5
26,4
27,7
31,4
33,9
40,2
41,5
28,9
31,4
33,9
36,5
46,5
31,4
33,9
36,5
40,2
41,5
51,5
33,9
39,0
41,5
59,1
33,9
40,2
46,5
52,8
61,6
46,5
51,5
71,6
40,2
46,5
52,8
59,1
76,6
84,2
71,6
96,7
59,1
71,6
77,9
84,2
109
84,2
122
84,2
96,7
109
122
122
30,1
32,6
20,1
22,6
23,8
25,1
27,6
35,1
23,1
30,0
31,4
34,2
24,5
25,9
36,9
22,6
23,8
25,7
28,9
32,0
37,6
32,8
35,6
21,8
24,5
25,9
27,3
30,1
38,4
25,6
33,4
35,0
38,1
27,1
28,7
41,3
24,5
25,9
31,9
44,4
31,3
35,3
39,2
46,3
36,7
41,4
46,1
54,6
39,7
25,1
27,6
28,9
28,6
30,0
27,3
30,1
31,5
31,8
33,4
30,6
33,7
35,3
42,7
43,8
45,2
46,7
49,1
50,7
52,5
27,6
30,1
31,4
32,6
35,1
37,6
47,7
32,6
35,1
37,6
41,4
52,7
35,1
40,2
42,7
47,7
60,3
35,1
41,4
47,7
54,0
62,8
47,7
52,7
72,8
41,4
47,7
54,0
60,3
77,8
85,4
54,0
60,3
72,8
79,1
97,9
60,3
62,8
66,5
72,8
79,1
85,4
85,4
85,4
97,9
31,4
34,2
36,9
39,7
50,7
34,2
36,9
39,7
43,8
56,3
36,9
42,5
45,2
30,1
32,8
34,2
35,6
38,4
41,1
52,2
38,4
41,1
45,3
47,1
33,4
35,0
38,1
41,3
44,4
57,0
38,1
41,3
44,4
49,1
33,7
36,8
38,4
40,0
43,1
46,3
58,8
50,9
58,5
62,1
47,1
50,9
66,0
39,5
43,2
45,1
47,0
50,8
54,6
69,6
38,9
52,6
60,5
48,7
52,6
68,3
37,9
42,8
47,7
56,6
84,6
97,1
73,5
77,2
50,8
58,3
62,1
69,6
88,5
76,2
80,1
52,7
60,5
90,1
58,9
67,8
100
122
75,2
90,8
88,0
91,9
103
115
141
60,2
69,6
79,0
92,2
69,6
77,2
107
58,5
68,3
62,5
72,3
82,1
95,8
72,3
80,1
112
70,0
81,1
92,3
108
81,1
90,1
126
77,7
90,3
110
120
90,3
100
141
110
122
69,6
79,0
88,5
115
126
79,0
88,5
107
117
145
88,5
92,2
97,9
107
117
126
68,3
78,1
88,0
72,3
82,1
91,9
119
131
82,1
91,9
112
121
151
91,9
95,8
102
112
121
131
81,1
92,3
103
135
148
92,3
103
126
137
170
90,3
103
115
151
166
141
108
115
126
137
148
120
128
141
153
166
131
148
166
131
151
148
170
166
191
56,6
66,0
50,7
57,7
64,6
83,9
92,2
52,2
59,1
66,0
85,3
93,6
59,1
66,0
79,8
86,7
107
66,0
68,8
72,9
79,8
86,7
93,6
57,0
64,8
72,7
94,6
104
58,8
66,7
74,5
96,5
106
66,7
74,5
90,2
98,1
122
74,5
77,7
82,4
90,2
98,1
106
66,0
75,4
84,8
93,6
107
33,0
78,3
84,6
51,0
58,8
66,7
77,7
58,8
65,1
90,2
93,6
78,3
65,2
70,2
77,7
49,1
57,0
64,8
75,8
57,0
63,2
88,4
104
135
104
151
104
120
135
151
151
72,0
58,9
63,3
70,0
45,3
52,2
59,1
68,8
52,2
57,7
79,8
88,4
36,6
52,7
56,6
62,5
43,8
50,7
57,7
67,3
50,7
56,3
78,4
78,4
20,0
T
48,7
52,6
72,7
92,2
120
92,2
134
92,2
106
120
134
134
16,0
T
50,1
50,8
54,6
60,2
64,6
120
72,7
48,7
29,1
33,0
37,0
38,9
14,2
T
45,5
47,1
50,9
65,1
43,1
49,4
52,5
58,8
74,5
106
64,6
29,1
T
40,9
43,1
46,3
51,0
63,2
41,3
47,5
50,7
88,4
12,5
S
35,7
39,5
41,4
57,7
38,4
43,9
46,7
52,2
66,0
78,4
T
39,5
27,4
29,0
28,0
31,5
34,9
41,1
30,0
12,0
S
106
106
122
84,8
88,6
66,0
73,5
104
123
104
141
104
123
160
123
179
123
141
160
179
179
126
126
145
91,9
68,3
76,2
108
127
108
147
108
127
166
127
186
127
147
166
186
186
115
141
153
191
235
235
, s. r. o.
Centrální sklad
Modletice 76
251 70 Dobřejovice, Praha-Východ
Tel.: 323 61 61 61
Fax: 323 63 76 06
e-mail: [email protected]
Sklad Olomouc
Železniční 548/4b
772 21 Olomouc
Tel.: 585 11 51 51
Fax: 585 11 51 54
e-mail: [email protected]
Prodejní kancelář Znojmo
Vídeňská 49
669 02 Znojmo
Tel.: 515 22 77 79
Fax: 515 22 52 42
e-mail: [email protected]
Prodejní kancelář Ostrava
Vratimovská 624/11
718 00 Ostrava-Kunčičky
Tel.: 596 628 512
Fax: 596 628 267
e-mail: [email protected]
www.ocel.cz
Download

Válcovaná ty?ová ocel