Teplotní měřicí zesilovač
1kanálový
IM34-11EX-CI
Pomocí jednokanálových teplotních
zesilovačů IM34-11EX-CI se lineárně
převádějí hodnoty z teplotně závislých odporů
Pt100/Ni100, termočlánků typů B, E, J, K,
L, N, R, S a T nebo nízká napětí v rozsahu
-160…+160 mV na standardní výstupní
proudový signál 0/4…20 mA.
Pomocí softwarového nástroje "Device Type
Manager" (DTM) a PC je možné přístroj
konfigurovat a parametrizovat. Přístroj se k
PC připojuje pomocí konektoru 3,5 mm na
čelní straně (propojovací kabel IM-PROG III je
třeba objednat zvlášť).
Nastavit lze:
■
způsob zapojení (2, 3 nebo 4 vodiče)
■
začátek měřicího rozsahu
■
konec měřicího rozsahu
■
kontrola vstupního obvodu na přerušení
vodče
■
■
■
■
hodnota proudového výstupu při chybě
vstupního obvodu: 0 resp. > 22 mA
interní nebo externí kompenzace
studených konců
■
výstupní proud (0/4…20 mA)
■
jednotky teploty (°C nebo °K)
■
■
ATEX, IECEx, FM , UL, TR CU,
INMETRO, CCOE
C
US
použití v zóně 2
vstup pro odpory Pt100/Ni100,
termočlánky a milivoltové signály ve 2,
3 nebo 4drátovém zapojení
■
výstupní obvod: 0/4…20 mA
■
parametrizace pomocí PC (FDT/DTM)
■
HART
■
úplné galvanické oddělení
®
mód (odpor, termočlánek, napětí,
kompenzace)
• 2015-03-20T20:17:45+01:00
Signály jsou zpracovávány v souladu s ITS
90/IEC 584 pro termočlánky a dle IEC 751 pro
Pt100 a lineárně převáděny na výstup.
1/4
Hans Turck GmbH & Co.KG ñ D-45472 Mülheim an der Ruhr ñ Witzlebenstraße 7 ñ Tel. 0208 4952-0 ñ Fax 0208 4952-264 ñ [email protected] ñ www.turck.com
Teplotní měřicí zesilovač
1kanálový
IM34-11EX-CI
Typové označení
Identifikační číslo
IM34-11EX-CI
7506633
Napájecí napětí
Frekvence
Napájecí napětí
Příkon
20…250VAC
40…70Hz
20…125VDC
ð3W
Vstupní obvod
Napěťový vstup
jiskrově bezpečný dle EN 60079
termočlánky
Pt100
Ni100
mV signály
(IEC 751), 2, 3 a 4drátové zapojení
(DIN 43760), 2, 3 a 4drátové zapojení
ð 0.2 mA
B, E, J, K, N, R, S, T (ITS 90/IEC 584), L (DIN
43710)
-0.160…+0.160 VDC
Výstupní obvod
Výstupní proud
Zatěžovací odpor proudového výstupu
Poruchový proud
Výstup
0/4...20 mA
ð 0.6 kò
0 / 22 mA (lze nastavit)
pracovní režim nastavitelný
Pt100
Ni100
Proud zátěží
Termočlánek
Doba náběhu (10-90%)
Doba odpadu (90-10%)
Referenční teplota
Přesnost proudového výstupu
Teplotní drift analog.výstupu
Teplotní drift RTD vstupu
Teplotní drift TC vstupu
Přesnost RTD vstupu
Přesnost TC vstupu
Chyba kompenzace studených konců
ð 1000 ms
ð 1000 ms
23 °C
± 5 µA
0.0025 % / K
± 3 mò/K
3.2 µV / K (320mV)
± 50 mò
± 15 µV
2drát < 100 mò
3drát < 100 mò při asymetrickém zapojení
4drát < 50 mò
při interní kompenzaci studených konců < 2K
s IM-3-CJT < 1K
2.5 kV
• 2015-03-20T20:17:45+01:00
Galvanické oddělení
Galvanické oddělení
Rozměry
2/4
Hans Turck GmbH & Co.KG ñ D-45472 Mülheim an der Ruhr ñ Witzlebenstraße 7 ñ Tel. 0208 4952-0 ñ Fax 0208 4952-264 ñ [email protected] ñ www.turck.com
Teplotní měřicí zesilovač
1kanálový
IM34-11EX-CI
Ex-certifikát, prohlášení o shodě
Oblast použití
Ex ochrana
Nejvyšší hodnoty:
Max.výstupní napětí Uo
Max.výstupní proud Io
Max.výstupní výkon Po
Charakteristika
Jmenovité napětí
Vnitřní indukčnost/kapacita Li/Ci
Vnější indukčnost/kapacita Lo/Co
TÜV 02 ATEX 1898
II (1) G, II (1) D
[Ex ia Ga] IIC ; [Ex ia Da] IIIC ;
svorkovnice 1…6
ð 5V
ð 2.5 mA
ð 3 mW
lineární
250 V
negligibly small
Ex-certifikát, prohlášení o shodě
Oblast použití
Ex ochrana
Nejvyšší hodnoty:
Max.výstupní napětí Uo
Max.výstupní proud Io
Max.výstupní výkon Po
Charakteristika
Interní indukčnost/kapacita Li/Ci
Vnější indukčnost/kapacita Lo/Co
TÜV 06 ATEX 552978 X
II 3 G
Ex nA [ic Gc] IIC T4
svorkovnice 1…6
ð 5 V
ð 2.5 mA
ð 3 mW
lineární
zanedbatelně malá
Indikace
Provozní připravenost
Signalizace poruchy
Stupeň krytí
Třída zhášitelnosti dle UL 94
Okolní teplota
Skladovací teplota
Rozměry
Hmotnost
Montážní pokyny
Materiál pouzdra
Elektrické připojení
Průřez kabelu
IIC
100
2
IIB
100
9,1
Ex ic
Lo [mH]
IIC
100
IIB
100
Co [µF]
3.6
18
zelená
červená
IP20
V-0
-25 …+70 °C
-25 ... +60 °C für UL, FM
-40… +80°C
104 x 18 x 110 mm
147 g
montáž na lištu DIN nebo montážní desku
polykarbonát / ABS
4 x 3pólová odnímatelná svorkovnice, ochrana proti
přepólování, šroubovací svorky
1 x 2.5 mm / 2 x 1.5 mm
0.5 Nm
2
2
• 2015-03-20T20:17:45+01:00
Utahovací moment
Ex ia
Lo [mH]
Co [µF]
3/4
Hans Turck GmbH & Co.KG ñ D-45472 Mülheim an der Ruhr ñ Witzlebenstraße 7 ñ Tel. 0208 4952-0 ñ Fax 0208 4952-264 ñ [email protected] ñ www.turck.com
Teplotní měřicí zesilovač
1kanálový
IM34-11EX-CI
Příslušenství
Typové označení
Identifikační
Rozměrový náčrtek
číslo
IM-PROG III
7525111
Programovací adaptér IM-PROG III slouží pro nastavení
přístrojů TURCK řady IM- pomocí FDT/DTM. IM-PROG III
zajišťuje také galvanické oddělení.
IM-CC-3X2BU/2BK
6900475
Pružinové svorky pro moduly IM (Ex přístroje, šířka 18 mm),
součást balení: 2x třípólová svorka modrá a 2x třípoólová
• 2015-03-20T20:17:45+01:00
svorka černá
4/4
Hans Turck GmbH & Co.KG ñ D-45472 Mülheim an der Ruhr ñ Witzlebenstraße 7 ñ Tel. 0208 4952-0 ñ Fax 0208 4952-264 ñ [email protected] ñ www.turck.com
Download

Katalogový list (česky)