Česká nefrologická společnost
STATISTICKÁ ROČENKA
dialyzační léčby
v České republice
v roce 2013
Za Českou nefrologickou společnost, o.s., ve spolupráci s firmou ProDos zpracovali:
prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
doc. Ing. František Lopot, CSc.
1
Metodika zpracování
• 103 dialyzačních středisek v ČR 
– 99% návratnost
– 86% úplnost vyplnění dat
• možnosti vyplnění dotazníku ČNS
– načtení dat on-line v rámci RDP
– vyplnění na webu
– vyplnění písemně
• centrální vyhodnocení
2
Základní data PDL v ČR 2013
• celkem 103 dialyzačních středisek
• k 31.12.2013 v dialyzačním léčení celkem 6310 pacientů,
tj. 601 pac. PMP (na 1 milion obyvatel)
• provedeno celkem 904 006 hemoeliminačních výkonů
• peritoneální dialýzou bylo léčeno 518 pacientů (8,1%)
• transplantováno bylo 460 pacientů, z toho 83 ze žijících
dárců a 30 kombinovaných Tx ledviny a slinivky
• k 31.12.2013 bylo léčeno cca 10 697 pacientů* v programu
náhrady renální funkce (RRT), t.j. cca 1 019 pac. PMP.
3
* k 31.12.2012 bylo 4110 pac. žijících s funkčním štěpem
Počet pacientů /1 mil.obyv.(PMP) k 31.12.2013
v HD a PD v ČR
Rok
HD/1 mil.
PD/1 mil.
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
408
420
443
469
497
505
554
535
550
552
33
34
38
39
44
44
47
48
47
49
4
Počty dialyzačních středisek
62
27
58
51
49
49
51
51
51
51
51
Nestátní
34
41
43
43
46
51
51
51
52
100 DS pro dospělé a 3 DS pro děti (Brno FDN, Ostrava Poruba, Praha Motol)
2 DS pouze akutní program (nem. Havířov, Praha 10 FNKV II.int.)
5
3 DS pouze peritoneální program (Praha 10 FNKV I.int., Praha FN Motol Int., Rumburk)
Počet léčených pacientů (prevalence) k 31.12.13
podle metody RRT
12000
10000
8000
6000
4000
TPL
PD
HD
2000
0
Počet pacientů k 31.12.2013:
HD: 5792 pac. PD: 518 pac.(8,1 %)
TPL: 4110 pac. v r. 2012
6
Počet hemoeliminačních výkonů
1000000
900000
800000
HP
700000
PF
600000
HF
500000
HDF
400000
Σ 904006
Σ 927282
Σ 910704
Σ 862927
Σ 798787
Σ 763571
Σ 645368
100000
Σ 626821
200000
Σ 603561
300000
HD akut.
HD chron.
0
Počty výkonů v r. 2013:
HD
HDF
HF
311 605 (z toho ak. 7%)
PF
537 090 (= 59% ze všech) HP
29 117
jiné
1 764
3
2 496
7
Počet lůžek a dialyzačních přístrojů
dialyzační lůžka HD
dialyzační přístroje
2000
1400
<5 let
akutní
1800
1200
1600
1000
1400
1200
800
1000
600
800
400
600
400
200
2013: dialyzačních lůžek: celkem
1315
chronických 1164
akutních
78
Dialyzační monitory: celkem
z toho < 5 let
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
0
2004
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
0
200
1788
991
8
Personální zajištění: počet lékařů
počet
lékařů
350
300
39
38
37
250
200
počet
pacientů na
lékaře
36
35
atest.
celk.počet
150
100
34
pac./lékaře
33
32
50
0
31
30
2013: Lékaři celkem: 265, z toho 180 s nefrologickou atestací (68%)
počet pacientů na 1 atestovaného lékaře: 39
9
Personální zajištění: počet sester
počet
sester
1400
1200
900
800
700
1000
800
počet
výkonů na
sestru
600
500
atest.
celk.počet
600
400
400
výk./ses.
300
200
200
0
100
0
2013: Sestry celkem: 1211, z toho 690 s odbornou atestací (57%)
počet výkonů na 1 sestru: 802
10
Změny v souboru pacientů HD
(v průběhu roku 2013 hemodialyzováno celkem 7579 pacientů)
8000
7000
6000
5000
jiní
TPL
4000
zemřelí
přežívající
3000
2000
1000
0
2013:
přežívající k 31.12.: 5792
zemřelí: 1329
transplantováni: 281
11
Věkové skupiny HD (á 5-r.)
(n=5619 pac.)
1400
1200
1000
800
600
400
diabetici
200
0
12
Pacienti starší 60 let a diabetici v HD
(n=5539 pac.)
80%
70%
60%
50%
40%
>60 let
diab.
30%
20%
10%
0%
13
Změny v souboru pacientů PD
(v průběhu roku 2013 peritoneálně dialyzováno celkem 694 pacientů)
800
700
600
jiní
500
TPL
400
zemřelí
přežívající
300
200
100
0
2013:
přežívající k 31.12.: 518
zemřelí: 46
transplantováni: 49
14
Věkové skupiny PD (á 5-r.)
(n=518 pac.)
90
80
70
60
50
40
30
diabetici
20
10
0
15
Mortalita v PDL v r. 2013
HD:
• Mortalita – pac. celkem: 17,9 %
• Mortalita – pac.>90 dnů léčby: 14,8 %
(data z 80 HDS, n= 4473 pac.)
PD
• Mortalita – pac. celkem: 7,5 %
Celková mortalita: 17,2 %
Poznámka:
Mortalita = (zemřelí/(přežívající k 31.12. + transplantovaní + zemřelí))*100%
16
Mortalita diabetiků a nediabetiků v PDL
HD
PD
%
DM
non-DM
DM
non-DM
2007
23
15
32
5
2008
23
15
17
6
2009
24
14
28
8
2010
22
14
28
4
2011
23
15
22
6
2012
21
13
26
5
2013
21
15
28
5
17
Příčiny úmrtí v PDL
HD
(n=1329)
PD
(n=52)
Kardiovaskulární
45 %
37 %
Infekční
15 %
19 %
Malignita
10 %
6%
Ostatní
30 %
38 %
18
Přesuny pacientů v PDL
Roční přírůstek (reálný nárůst počtu pacientů)
HD 372
PD 29
Ukončilo léčbu (transplantace, přechod na jinou metodu, úmrtí)
HD 1688
PD 176
Zahájilo daný způsob léčby
HD 2060
PD 205
19
Počet nových pacientů
pac./1 mil.obyv.(PMP)
250
200
150
818
702
763
856
832
831
713
804
622
PD
HD ulice
HD amb
1065
1001
981
1067
976
952
1088
972
1036
100
50
0
20
Procento pacientů v PDL do 3 let
90%
85%
80%
75%
HD
PD
70%
65%
21
Střediska podle počtu PD pacientů 2013
(n >10 pac.)
Ústí n.L.
Olomouc
Praha FNKV
Brno FNB
Rumburk
Praha Strahov
Praha Nusle
Most
Chrudim
Hradec Kr.
Praha VFN
Brno FNuSA
Sokolov
Plzeň FN
Praha IKEM
22
0
10
20
30
40
Počet prevalentních pacientů v PD
(vždy k 31. 12.)
600
500
400
300
200
100
0
23
Léčba erytropoetinem (ESA)
procento léčených pacientů dle typu léčby
90%
80%
70%
60%
50%
HD
40%
PD
30%
20%
10%
0%
HD:
léčeno 4280 pac. (73%), prům.dávka 5546 j./pac./týden
PD:
léčeno 285 pac. (55%), prům.dávka 4681 j./pac./týden
predialyzační amb.: léčeno 795 pac.
přepočet k epoetinu: darbepoetin 1:200, Mircera 1:250
24
Průměrná dávka ESA dle počtu DS v % (n=86)
(j/pac./týden)
10
8
19
18
19
<4000
29
<4000-5000>
<5000-6000>
<6000-7000>
<7000-8000>
>8000
přepočet k epoetinu: darbepoetin 1:200, Mircera 1:250
25
Průměrná spotřeba ESA
7000
6000
5000
4000
HD
PD
3000
2000
1000
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Infekční hepatitidy u HD pacientů
Reportováno:
•
IH typu B u 31 pac. (0,5%)
•
IH typu C u 19 pac. (0,3%)
•
HbsAg pozitivních 63 pac. (1%)
•
anti-HCV pozitivních 97 pac. (2%)
27
Česká nefrologická společnost
• Ročenka je v plné versi na www.nefrol.cz (oficiální
webové stránky ČNS) a www.nefro.cz (oficiální webové
stránky Registru dialyzovaných pacientů - RDP)
• Děkujeme všem lékařům, kteří vyplnili dotazník ČNS a
umožnili tak vytvořit přehled o dialyzační léčbě v ČR za
r. 2013
28
Download

Ročenka 2013