Programovatelné regulátory
Aktualizace: V/12
amr-di2rdo2_d_cz_101
AMR-DI2RDO2
Podomítkový modul

2 × reléový výstup

2 × bezpotenciálový vstup

1 × RS485

Napájení 24 V ss.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Výstupy
Typ výstupu
Galvanické oddělení výstupů
Nominální napětí
proud
Životnost kontaktů
Přípojné místo
Vstupy
Typ vstupu
Rmax pro log. 0
Rmin pro log. 1
Galvanické oddělení vstupů
Přípojné místo
Komunikace
Galvanické oddělení
Komunikační rychlosti
Počet modulů na síti RS485
Zakončení linky
Přípojné místo
Napájení
Napájecí napětí
Odběr
Ostatní
Mechanika
Montáž
Rozsah pracovních teplot
Rozsah skladovacích teplot
Hmotnost
Rozměry (š × v × h)
Programování
2×
Spínací kontakt relé
Ano
250 V stř. / 30 V ss.
3 A (odporová zátěž)
Bez zatížení > 107 cyklů
Při jmenovité zátěži > 105 cyklů
Šroubová svorkovnice
Vodič 0,5 mm2 až 1,5 mm2
2×
Bezpotenciálový
< 1000 
> 1300 
Ne
Šroubová svorkovnice,
Vodič 0,14 mm2 až 1 mm2
1 × RS485
Ne
9600 bps až 57600 bps
256
Externě
Šroubová svorkovnice,
Vodič 0,14 mm2 až 1 mm2
24 V ss. ±20 %
Max. 100 mA při 24 V ss.
Plastový kryt
Do krabice pod omítku
0 °C až 50 °C
0 °C až 50 °C
60 g
(49 × 49 × 25) mm
DetStudio / EsiDet
OBJEDNACÍ ÚDAJE
AMR-DI2RDO2 Podomítkový modul, návod na obsluhu, záruční list
AMiT, spol. s r.o., Naskové 3/1100, 150 00 PRAHA
Tel.: +420 222 780 100, 222 781 516, Fax: +420 222 782 297
e-mail: [email protected]
Technická podpora: [email protected]
Tel.: +420 549 210 276, 549 210 403
www.amit.cz/support
IČ: 45316015, DIČ: CZ45316015, Bank. spojení: KB Praha centrum, č.ú.: 650 949-111-0100
AMiT, spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7535.
SCHEMATICKÁ ZNAČKA
MECHANICKÝ VÝKRES
10
GND
RL0
1
9
+24V
RL0
2
8
DI0
RL1
3
7
DI1
RL1
4
6
A
5
B
49,0
AMR-DI2RDO2
49,0
25,0
VÝZNAM SVOREK
Výstupy
Vstupy
Signál
RL0
RL0
RL1
RL1
B
A
DI1
DI0
+24V
GND
PIN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Typ signálu na AMR-DI2RDO2
Kontakt relé 0
Kontakt relé 0
Kontakt relé 1
Kontakt relé 1
RS485, B
RS485, A
Vstup 1
Vstup 0
Napájení 24 V ss.
Společná zem
VÝZNAM LED
LED
S0
Svit
Blikání 0,1 s
Po dobu 1 s
Blikání 0,2 s
Blikání 0,5 s
S1
Význam
Indikace průchodu Resetem
Je spuštěn Zavaděč
Je spuštěna Aplikace
Ovládáno aplikačním programem
FUNKCE TLAČÍTKA
Délka stisku
>1s
Po zapnutí
> 1 s, ale < 10 s
Při běhu aplikace
> 10 s
Akce
Spustí se Zavaděč s původními komunikačními parametry.
Spustí se Zavaděč s původními komunikačními parametry.
Spustí se Zavaděč s komunikačními parametry adr 1, 38400 bps, parita sudá.
Po každém dalším spuštění se spustí původní aplikace.
NASTAVENÍ KOMUNIKAČNÍCH PARAMETRŮ
V zařízení je z výroby naprogramován Zavaděč s komunikačními parametry adr 1, 38400 bps, parita sudá.
Změnu komunikačních parametrů lze provést z PC pomocí vývojového nástroje DetStudio nebo ulilitou
AMRconfig.
Vytvoření nové aplikace je možné pouze pomocí vývojového nástroje DetStudio/EsiDet.
Nahrání aplikace lze provést pomocí vývojového nástroje DetStudio, utilitami AMRconfig nebo AMRdownload.
Programy je možno stáhnout z www.amit.cz sekce Download.
Údaje uvedené v tomto letáku jsou pouze informativní. Závazné podrobné údaje jsou uvedeny v návodu na
obsluhu (amr-di2rdo2_g_cz_xxx.pdf). Dokumentaci a příklady lze stáhnout z www.amit.cz, nebo jsou
umístěny na firemním CD.
Download

AMR-DI2RDO2 - leták