Rekuperační a
ventilační jednotky
DOMEKT
Rekuperační a
ventilační jednotky
DOMEKT
Ventilační jednotky KOMFOVENT DOMEKT
• Ventilační jednotky Komfovent jsou navrženy pro vytvoření zdravého vnitřního prostředí a efektivní
šetření energie. Výrobky jsou navrženy tak, aby splňovaly vysoké požadavky výkonu a kvality.
• Všechny komponenty a části jednotek jsou pečlivě vybírány a skládány tak, aby výsledkem byla jejich
bezchybná funkčnost. Spolehlivost výrobků je dosahována velkým důrazem kladeným na každý detail.
Ochrana zdraví vaší rodiny
Spolehlivost a dlouhá životnost
Jednotky efektivně odstraňují ze vzduchu nežádoucí částice, prach a alergeny a vytvářejí tak nezávadné vnitřní klima.
• Dvojitý systém kontroly kvality.
• Účinnosti jednotek jsou testovány v nejmodernějších
laboratořích.
• Jednotky jsou testovány v nezávislých laboratořích ve
Švýcarsku a Německu.
• Opláštění jednotek je opatřeno dvojitou antikorozní
vrstvou.
Energeticky účinné
• Tichý provoz.
• Snižuje požadavky na topení, šetří elektrickou energii.
• Díky efektivním výměníkům, které získají a předají až 95%
tepla z odváděného vzduchu, se náklady na topení sníží
až o 40%.
• Vysoce účinné EC (elektronicky komutované) motory spotřebují o 50% méně elektrické energie než AC (střídavé
asynchronní) motory s napěťovou regulací.
• Speciální ovládací systém, vyvinutý našimi inženýry
přispívá k úspornému provozu a k šetření elektrickou
energií.
Ventilační jednotky KOMFOVENT DOMEKT jsou
navržené pro obytné prostory o výměře od 40 m2 do
250 m2.
Dva základní účely použití jednotky:
1. Větrání prostoru: zajišťuje vyvážený přívod čerstvého
a odvod vydýchaného vzduchu společně se zpětným
získáváním tepla.
2. Možnost připojení ke kuchyňské digestoři nebo jinému
odsávacímu zařízení.
2
Široká paleta ventilačních jednotek
Nabízíme neobyčejně širokou škálu ventilačních jednotek
tak, abychom uspokojili náročná přání všech zákazníků.
Intuitivní systém ovládání
Elegantní a intuitivní ovladače umožňují uživateli zvolit požadovanou funkci, nastavit a měnit parametry a také pozorovat ventilační proces and LCD displeji.
Univerzální konstrukce – není potřeba specifikovat
revizní stranu – jako revizní strana slouží obě, levá i pravá.
Ventilační jednotky s integrovanou regulací jsou plně
připlaveny k instalaci: systém PLUG & PLAY.
Široká paleta a neobyčejně kompaktní rozměry
jednotek umožňují zabudování jednotek nejen do
nových ale stejně dobře i do existujících prostor.
UAB AMALVA si vyhrazuje právo na změny technických parametrů nebo rozměrů v rámci vývoje a zlepšování ventilačních jednotek.
Rychlý výběr jednotek KOMFOVENT DOMEKT
DOMEKT REGO –
200VE
200VW*
ventilační jednotky s rotačním
rekuperačním výměníkem
Obytný prostor
m2
Přiváděný a odváděný vzduch pod
tlakem
m3/h
Pa
Maximální tepelná účinnost
rotačního rekuperačního výměníku v
Typ motoru
%
400VE
400VW*
250PE
250PW*
Vertikální
(horní připojení)
~120
~160
300
300
100
125
80
400PE
400PW*
Závěsné
(na strop nebo na zeď)
~120
~200
230
500
50
50
83
75
600HE
600HW*
Horizontální
(připojení ze stran)
~250
600
100
79
79
EC
DOMEKT RECU –
ventilační jednotky s křížovým
rekuperačním výměníkem
Obytný prostor
m2
Přiváděný a odváděný vzduch pod
tlakem
m3/h
Pa
Maximální tepelná účinnost
rotačního rekuperačního výměníku v
Typ motoru
%
300VE
300VW*
400VE
400VW*
450VE
450VW*
500PE
500PW*
~120
300
150
Vertikální
(horní připojení)
~180
400
150
~180
425
100
Závěsné
(na strop nebo na zeď)
~250
500
150
79
80
74
86
EC
Poznámka: E–elektrický ohřívač, W-teplovodní ohřívač
* Externí teplovodní ohřívač k instalaci do potrubí musí být objednán zvlášť.
Výhody jednotek s EC motory:
• Tichý chod – hladina hluku je o 5 až 7 dB (A) nižší než
u AC motorů.
• Nižší spotřeba elektrické energie – vysoce efektivní EC
motory.
• EC motory mají širokou a konzistentní škálu ovládání
otáček (od 0 do 100%). To umožňuje jednotce pracovat
v přesně definovaném bodě. To přináší úsporu až 50% v
nákladech na provoz a údržbu jednotky.
• Žádné části motoru nevyžadují pravidelnou údržbu.
• EC motory mají zabudovaný dodatečný systém ochrany:
proti přehřátí, proti přepětí, proti zkratu, atd.
• Delší životnost.
UAB AMALVA si vyhrazuje právo na změny technických parametrů nebo rozměrů v rámci vývoje a zlepšování ventilačních jednotek.
3
Rekuperační výměníky ve ventilačních jednotkách KOMVOVENT
• Princip funkce nezamrzajícího rotačního
rekuperačního výměníku ve ventilačních
jednotkách s označením REGO.
ÁNO VE
TESTOVARSKU
ŠVÝC
Rotační rekuperační výměník zachovává princip zpětného
získávání tepla: rotující hliníkový buben absorbuje teplo z
odváděného vzduchu a předá ho vzduchu přiváděnému.
Te
+22,0°C
i
lná účinn
pe
92%
Dvojitý deskový výměník
–4,4°C
ra e n er g
e
po
až
90%
po
až
Atest
ra e n er g
i
e
Te
lná účinn
pe
t
os
Výhody křížového rekuperačního výměníku:
• Při procesu ventilace je teplo odváděného vzduchu
předáváno přiváděnému vzduchu s účinností až 95%.
• Plně oddělené proudy vzduchu.
• Speciální řešení s použitím dvojitých křížových výměníků
snižuje riziko zamrzání.
• Proces odmrazení je řízen automaticky.
–23,0°C
t
os
Teplo z odváděného vzduchu je předáváno přiváděnému
vzduchu pomocí plátů, ze kterých je výměník vyroben.
Konstrukce jednotky neumožňuje proniknutí odváděného
vzduchu do čerstvého, přiváděného. Účinnost křížového
výměníku se blíží k 95% v závislosti na jeho typu.
+15,6°C
s
a ú
• Princip funkce ventilační jednotky s křížovým
rekuperačním výměníkem typu RECU.
–16,8°C
s
a ú
Výhody rotačního výměníku:
• Vysoký faktor tepelné účinnosti - až 90%.
• Rotační výměník dokáže až čtyřnásobně ušetřit spotřebu
energie na ohřev přiváděného vzduchu.
• Kompaktní
• Nezamrzajcí – v porovnání s křížovým výměníkem.
• Podíl vzdušné vlhkosti odváděného vzduchu je předán
vzduchu přiváděnému do místnosti.
• V klimatizovaných prostorech ochlazuje přiváděný vzduch
v letních měsících
• Bez potřeby drenáže – odvodu kondenzátu
+22,0°C
+15,6°C
–23,0°C
Protiproudý polystyrenový deskový výměník
-6°C
+17,5°C
+22°C
-6°C
Venkovní sání
Přiváděný vzduch
Odsávání
Odváděný vzduch
Okamžitý odvod vlhkosti
4
–23,0°C
UAB AMALVA si vyhrazuje právo na změny technických parametrů nebo rozměrů v rámci vývoje a zlepšování ventilačních jednotek.
po
až
95%
ra e n er g
i
e
s
a ú
Protiproudý hlíkový deskový výměník
lná účinn
pe
t
os
Te
–23,0°C
+17,5°C
+22°C
Vertikální jednotka DOMEKT REGO 200VE
• Jednotka je navržena tak, aby mohla být
integrována do kuchyňské linky nad vařičem.
• Neobvykle kompaktní rozměry umožňují její
snadnou montáž do nových, renovovaných i
existujících bytů a domů.
Jednotka je navržena do prostorů o celkové rozloze do 120m2.
Jendotka je plně připravena k použití.
Integrovaný systém ovládání s nástěným intuitivním a elegantním ovladačem C4 zajišťuje potřebnou kontrolu a zároveň ten nejekonomičtější provoz jednotky.
Jednota REGO 200VE vykonává dvě funkce:
1. Větrání prostoru: zajišťuje vyvážený přívod čerstvého a odvod vydýchaného vzduchu společně se zpětným získáváním tepla.
2. Odvádí použitý vzduch pomocí digestoře: V průběhu vaření uživatel zapne digestoř a vzduch je odveden digestoří a
následně ventilační jednotkou.
POZNÁMKA: Není žádné riziko poškození rotačního výměníku mastnotami – vzduch odváděný při vaření se v jednotce
nemíchá.
PROČ? Protože když při vaření zapnete digestoř, otevře se
integrovaný by-pass. Kouř a výpary z vaření jsou tak ventilátorem přímo odváděny ven a to bez jakéhokoli styku s rotačním výměníkem. Ventilátor odtahu je demontovatelný a dá
se tedy v případě potřeby snadno vyčistit.
Popis funkce:
Při zapnuté digestoři
Při vypnuté digestoři
Odvod digestoří
Venkovní sání
Přiváděný vzduch
Odsávání
Odváděný vzduch
UAB AMALVA si vyhrazuje právo na změny technických parametrů nebo rozměrů v rámci vývoje a zlepšování ventilačních jednotek.
5
Vertikální jednotka
DOMEKT REGO 200V
• Vysoce účinný rotační výměník s účinností
rekuperace až 89%.
Výhodou konstrukce jednotky REGO 200V je to, že uživatel
nemusí specifikovat revizní stranu. Revizi lze provádět z levé
i pravé strany. Přední i zadní revizní panely jsou snadno odnimatelné – takže při instalaci lze pouhým otočením jednotky
docílit požadované orientace revizních panelů i hrdel připojení. Integrovaný systém ovládání s nástěnným ovladačem C4
nebo C4 PLUS zajišťuje potřebnou kontrolu a zároveň ten nejekonomičtější provoz jednotky.
C4 PLUS
C4
REGO 200V
Levá verze
A
B
C
E
3
D
4
5
6
2
660
625
1
Pravá verze
E
7
D
F
320
136
A
D
B
81
E
C
145
A
Vysvětlivky
92
125(5x)
B
C
148
145
160
F
125
300
1
rotační rekuperační výměník
2
elektrický ohřívač
3
filtr přiváděného vzduchu
4
filtr odváděného vzduchu
5
přívodní ventilátor
6
odvodní ventilátor
7
automatický ovládací systém
A
venkovní sání
B
přiváděný vzduch
C
odsávání
D
odváděný vzduch
E
přídavné odsávání (bez zpětného získávání tepla)
F
odsávaný vzduch z kuchyně
(bez zpětného získávání tepla)
600
6
UAB AMALVA si vyhrazuje právo na změny technických parametrů nebo rozměrů v rámci vývoje a zlepšování ventilačních jednotek.
Technické informace
REGO 200VE-B-EC-C4
REGO 200VW-B-EC-C4*
~230 / 50 / 1 fáze
5.10
0.76
2 x 70
1.0
1.2
625 x 600 x 320
5 x 125
285 x 130 x 46-F7
42
RAL 9010
Přívodní napětí, V/Hz
Maximální provozní proud, A
Příkon ventilátorů, W
Výkon ohřívače, kW
Rozměry jednotky (výška x šířka x hloubka), mm
Připojovací rozměry potrubí, mm
Filtr pro přívod/odvod vzduchu, mm
Váha jednotky, kg
Barva jednotky
* Více informací viz parametry teplovodních ohřívačů k instalaci do potrubí – DH.
Výkonová data jednotky REGO 200V
Tepelná účinnost
Průtokové množství vzduchu (m /s)
0,02
250
0,04
0,06
0,08
SFP 1
200
SFP 0,75
150
95
3,5
90
3
85
2,5
80
2
75
1,5
70
100
0
50
100
150
200
250
1
300
Aplikace: -23°C, RV 82% venkovní
21°C, RV 45% vnitřní
50
LWA, dB(A) 40
100
Průtokové množství vzduchu (m3/h)
SFP 0,5
0
50
Tepelný zisk (kW)
300
0
Tepelná účinnost ηt (%)
Statický tlak (Pa)
3
45
150
50
55
200
250
300
350
Průtokové množství vzduchu (m3/h)
P[kW]= SFP[kW/(m3/s)] · V[m3/s]. SFP pro jeden ventilátor. Výkonová data: třída
filrace F7. Poznámka: vysvětlivky k charakteristikám najdete na straně 19.
Akustická data jednotky REGO 200V
Přiváděný proud vzduchu
(do potrubí)
Odváděný proud vzduchu
(do potrubí)
Vstup digestoře
Přídavný vstup
Okolí (3 m)
Vstup
Výstup
Vstup
Výstup
63Hz
-12
-7
-12
-7
-9
-9
-20
125Hz
-13
-2
-13
-2
-7
-7
-16
250Hz
-15
-1
-15
-1
-8
-8
-17
500Hz
-14
-1
-14
-1
-7
-7
-23
1000Hz
-15
-5
-15
-5
-8
-8
-27
2000Hz
-19
-10
-19
-10
-13
-13
-33
4000Hz
-23
-14
-23
-14
-16
-16
-39
8000Hz
-27
-17
-26
-17
-19
-19
-43
dB(A)
-10.8
0.0
-10.7
0.0
-3.9
-3.9
-20.4
UAB AMALVA si vyhrazuje právo na změny technických parametrů nebo rozměrů v rámci vývoje a zlepšování ventilačních jednotek.
7
Vertikální jednotka
DOMEKT REGO 400V
• Neobyčejně kompaktní velikost v kombinaci s
vysokou energetickou účinností.
• Vysoce efektivní rotační výměník umožňuje
rekuperaci až 90% tepla.
Kompaktní rozměry a vysoká efektivita zaručují nejlepší volbu
pro zajištění zdravého prostředí ve vašem bytě nebo malém
domě. Jednotka je navržená do prostorů o výměře do 160 m2.
Jednotka je určena k ventilaci obytných prostor a může být
připojena k digestoři. Jakékoli jiné externí odsávání (přes
by-pass) může být připojeno namísto digestoře (k odsávání
vzduchu z koupelny, prádelny aj.).
Integrovaný systém ovládání s nástěnným ovladačem C4
nebo C4 PLUS zajišťuje potřebnou kontrolu a zároveň ten
nejekonomičtější provoz jednotky.
C4 PLUS
C4
REGO 400V
Levá verze
B
C
E
A
D
7
4
1
563
547
6
A
2
D
5
E
B
C
3
131
420
90
E
C
125
231
495
D
B
A
300
8
Pravá verze
600
Vysvětlivky
1 rotační rekuperační výměník
2 elektrický ohřívač
3 filtr přiváděného vzduchu
4 filtr odváděného vzduchu
5 přívodní ventilátor
6 odvodní ventilátor
7 automatický ovládací systém
A venkovní sání
B přiváděný vzduch
C odsávání
D odváděný vzduch
E přídavné odsávání (bez zpětného získávání tepla)
UAB AMALVA si vyhrazuje právo na změny technických parametrů nebo rozměrů v rámci vývoje a zlepšování ventilačních jednotek.
Technické informace
REGO 400VE-B-EC-C4
REGO 400VW-B-EC-C4*
~230 / 50 / 1 fáze
5.15
0.76
2 x 70
1.0
1.2
547 x 600 x 495
4 x 160, 1 x 125
450 x 210 x 46-F7
42
RAL 9010
Přívodní napětí, V/Hz
Maximální provozní proud, A
Příkon ventilátorů, W
Výkon ohřívače, kW
Rozměry jednotky (výška x šířka x hloubka), mm
Připojovací rozměry potrubí, mm
Filtr pro přívod/odvod vzduchu, mm
Váha jednotky, kg
Barva jednotky
* Více informací viz parametry teplovodních ohřívačů k instalaci do potrubí – DH.
Výkonová data jednotky REGO 400V
Tepelná účinnost
Průtokové množství vzduchu (m /s)
0,02
0,04
0,06
0,08
SFP 0,75
250
SFP 0,5
200
150
SFP 0,4
92
5
90
4
88
3
86
2
84
1
82
50
100
150
250
0
300
Průtokové množství vzduchu (m3/h)
100
SFP 0,35
Aplikace: -23°C, RV 82% venkovní
21°C, RV 45% vnitřní
50
0
200
Tepelný zisk (kW)
300
0
Tepelná účinnost ηt (%)
Statický tlak (Pa)
3
LWA, dB(A) 40
0
50
100
45
50
150
55
200
250
300
350
Průtokové množství vzduchu (m3/h)
P[kW]= SFP[kW/(m3/s)] · V[m3/s]. SFP pro jeden ventilátor. Výkonová data: třída
filrace F7. Poznámka: vysvětlivky k charakteristikám najdete na straně 19.
Akustická data jednotky REGO 400V
Přiváděný proud vzduchu
(do potrubí)
Odváděný proud vzduchu
(do potrubí)
Přídavný vstup
Okolí (3 m)
Vstup
Výstup
Vstup
Výstup
63Hz
-10
-7
-10
-7
-8
-20
125Hz
-9
-2
-9
-2
-5
-16
250Hz
-9
-1
-9
-1
-4
-17
500Hz
-8
-1
-8
-1
-4
-23
1000Hz
-12
-5
-12
-5
-6
-27
2000Hz
-16
-10
-16
-10
-12
-33
4000Hz
-20
-14
-20
-14
-15
-39
8000Hz
-25
-17
-24
-17
-18
-43
dB(A)
-7.0
0.0
-6.9
0.0
-2.0
-20.4
UAB AMALVA si vyhrazuje právo na změny technických parametrů nebo rozměrů v rámci vývoje a zlepšování ventilačních jednotek.
9
Podhledová jednotka
DOMEKT REGO 250P
• Výška jednotky pouhých 310mm umožňuje její
montáž na jakékoli vhodné místo
• Rotační výměník zajišťuje vysokou tepelnou
účinnost až 87%.
Speciálně navržený design jednotky s extrémně nízkou
výškou umožňuje horizontální montáž skrytou ve stropě –
nebo vertikální montáž skrytou ve stěně.
Jednotka REGO 250P je navržena pro prostory o výměře do
120 m2. Je tedy určena pro byty, malé domy, ale i učebny, kanceláře a konferenční místnosti.
Integrovaný systém ovládání s nástěnným ovladačem C4
nebo C4 PLUS zajišťuje potřebnou kontrolu a zároveň ten
nejekonomičtější provoz jednotky.
C4 PLUS
REGO 250P
C4
6
Pravá verze
4
205
125
20
175
20
C
D
C
D
550
125
7
E
280
160(4x)
B
175
A
155
790
310
155
310
830
3
8
125
A
B
1
5
D
A
2
C
B
D
A
C
Levá verze
B
Vysvětlivky
1
2
3
4
5
6
7
10
rotační rekuperační výměník
elektrický ohřívač
filtr přiváděného vzduchu
filtr odváděného vzduchu
přívodní ventilátor
odvodní ventilátor
automatický ovládací systém
8
A
B
C
D
E
přídavné připojení pro odsávání vzduchu pomocí digestoře
nebo jiného odsávacího zařízení
venkovní sání
přiváděný vzduch
odsávání
odváděný vzduch
přídavné odsávání (bez zpětného získávání tepla)
UAB AMALVA si vyhrazuje právo na změny technických parametrů nebo rozměrů v rámci vývoje a zlepšování ventilačních jednotek.
Technické informace
REGO 250PE-B-EC-C4
REGO 250PW-B-EC-C4*
~230 / 50 / 1 fáze
5.70
1.36
2 x 105
1.0
310 x 550 x 790
4 x 160, 1 x 125
278 x 258 x 46-F7
41
RAL 9010
Přívodní napětí, V/Hz
Maximální provozní proud, A
Příkon ventilátorů, W
Výkon ohřívače, kW
Rozměry jednotky (výška x šířka x hloubka), mm
Připojovací rozměry potrubí, mm
Filtr pro přívod/odvod vzduchu, mm
Váha jednotky, kg
Barva jednotky
* Více informací viz parametry teplovodních ohřívačů k instalaci do potrubí – DH.
Výkonová data jednotky REGO 250P
Tepelná účinnost
Průtokové množství vzduchu (m /s)
0,02
0,03
0,05
0,06
0,08
60
SFP 1,25
200
55
150
SFP 1
90
5
88
4,5
86
4
84
3,5
82
3
80
2,5
78
2
76
1,5
74
1
72
100
0
50
100
200
250
0,5
300
45
SFP 0,5
150
150
Aplikace: -23°C, RV 82% venkovní
21°C, RV 45% vnitřní
50
50
LWA, dB(A) 40
100
Průtokové množství vzduchu (m3/h)
SFP 0,75
0
50
Tepelný zisk (kW)
250
0
Tepelná účinnost ηt (%)
Statický tlak (Pa)
3
200
250
300
Průtokové množství vzduchu (m3/h)
P[kW]= SFP[kW/(m3/s)] · V[m3/s]. SFP pro jeden ventilátor. Výkonová data: třída
filrace F7. Poznámka: vysvětlivky k charakteristikám najdete na straně 19.
Akustická data jednotky REGO 250P
Přiváděný proud vzduchu
(do potrubí)
Odváděný proud vzduchu
(do potrubí)
Přídavný vstup
Okolí (3 m)
Vstup
Výstup
Vstup
Výstup
63Hz
-9
-7
-9
-7
-8
-20
125Hz
-7
-2
-7
-2
-5
-16
250Hz
-6
-1
-6
-1
-4
-17
500Hz
-6
-1
-6
-1
-4
-23
1000Hz
-10
-5
-10
-5
-6
-27
2000Hz
-15
-11
-15
-10
-12
-33
4000Hz
-19
-14
-19
-14
-15
-39
8000Hz
-23
-18
-23
-17
-18
-43
dB(A)
-4.8
-0.1
-4.8
0.0
-2.0
-20.4
UAB AMALVA si vyhrazuje právo na změny technických parametrů nebo rozměrů v rámci vývoje a zlepšování ventilačních jednotek.
11
Podhledová jednotka
DOMEKT REGO 400P
• Výška jednotky je pouze 310 mm.
• V jednotce jsou instalovány dva rotory, což
umožňuje dosažení tepelné účinnosti až 88%.
Jednotky REGO 400P jsou navrženy pro použití v objektech
o výměře do 200 m2. Jsou tedy ideální pro zajištění ventilace
bytů, malých domů, konferenčních místností aj. Navzdory velmi malé výšce, tepelná účinnost jednotky dosahuje až 88%, a
to díky použití dvou rotačních výměníků.
Připojení digestoře nebo jakéhokoli jiného odsávacího zařízení je možné. Připojuje se k by-pass přípojce (k odsávání vzduchu z koupelny, prádelny, aj.).
Integrovaný systém ovládání s nástěnným ovladačem C4
nebo C4 PLUS zajišťuje potřebnou kontrolu a zároveň ten nejekonomičtější provoz jednotky.
C4 PLUS
REGO 400P
C4
6
Pravá verze
E
5
425
100
20
125
2
1
200
200
20
B
D
C
A
C
155
A
1120
310
155
310
1160
3
8
650
200(4x)
310
D
310
B
1
7
4
D
A
B
C
D
A
B
Levá verze
C
Vysvětlivky
1
2
3
4
5
6
7
12
rotační rekuperační výměník
elektrický ohřívač
filtr přiváděného vzduchu
filtr odváděného vzduchu
přívodní ventilátor
odvodní ventilátor
automatický ovládací systém
8
A
B
C
D
E
přídavné připojení pro odsávání vzduchu pomocí digestoře
nebo jiného odsávacího zařízení
venkovní sání
přiváděný vzduch
odsávání
odváděný vzduch
přídavné odsávání (bez zpětného získávání tepla)
UAB AMALVA si vyhrazuje právo na změny technických parametrů nebo rozměrů v rámci vývoje a zlepšování ventilačních jednotek.
Technické informace
REGO 400PE-B-EC-C4
REGO 400PW-B-EC-C4*
~230 / 50 / 1 fáze
6.90
2.56
2 x 165
1.0
1.5
310 x 650 x 1120
4 x 200, 1 x 125
278 x 258 x 46-F7
62
RAL 9010
Přívodní napětí, V/Hz
Maximální provozní proud, A
Příkon ventilátorů, W
Výkon ohřívače, kW
Rozměry jednotky (výška x šířka x hloubka), mm
Připojovací rozměry potrubí, mm
Filtr pro přívod/odvod vzduchu, mm
Váha jednotky, kg
Barva jednotky
* Více informací viz parametry teplovodních ohřívačů k instalaci do potrubí – DH.
Výkonová data jednotky REGO 400P
Tepelná účinnost
Průtokové množství vzduchu (m /s)
0,04
0,08
0,12
0,16
0,2
65
250
SFP 1,25
200
60
SFP 1
150
100
200
7
84
6
82
5
80
4
78
3
76
2
74
1
200
300
400
500
0
600
Aplikace: -23°C, RV 82% venkovní
21°C, RV 45% vnitřní
LWA,dB(A) 45
0
8
86
Průtokové množství vzduchu (m3/h)
SFP 0,5
50
0
9
88
72
100
SFP 0,75
100
90
Tepelný zisk (kW)
300
0
Tepelná účinnost ηt (%)
Statický tlak (Pa)
3
50
300
55
400
500
600
Průtokové množství vzduchu (m3/h)
P[kW]= SFP[kW/(m3/s)] · V[m3/s]. SFP pro jeden ventilátor. Výkonová data: třída
filrace F7. Poznámka: vysvětlivky k charakteristikám najdete na straně 19.
Akustická data jednotky REGO 400P
Přiváděný proud vzduchu
(do potrubí)
Odváděný proud vzduchu
(do potrubí)
Přídavný vstup
Okolí (3 m)
Vstup
Výstup
Vstup
Výstup
63Hz
-10
-7
-10
-7
-8
-20
125Hz
-9
-2
-9
-2
-5
-16
250Hz
-9
-1
-9
-1
-4
-17
500Hz
-8
-1
-8
-1
-4
-23
1000Hz
-12
-5
-12
-5
-6
-27
2000Hz
-16
-11
-16
-10
-12
-33
4000Hz
-20
-14
-20
-14
-15
-39
8000Hz
-24
-18
-24
-17
-18
-43
dB(A)
-6.9
-0.1
-6.9
0.0
-2.0
-20.4
UAB AMALVA si vyhrazuje právo na změny technických parametrů nebo rozměrů v rámci vývoje a zlepšování ventilačních jednotek.
13
Horizontální jednotky
DOMEKT REGO 600H
• Neobyčejně kompaktní rozměry
s účinností až 89%.
Jednotky REGO 600H jsou navrženy pro použití v objektech
o výměře do 250 m2. Jsou tedy ideální pro zajištění ventilace
velkých bytů, středně velkých domů, konferenčních místností, atd.
Vysoká účinnost společně s kompaktními rozměry umožňuje
instalaci jednotky do nových ale i renovovaných prostor.
Šířka jednotky REGO 600H bez bočních panelů je pouhých
470 mm. Je tedy snadné manipulovat s touto jednotkou na
půdách, úzkých schodištích a jiných obtížně přístupných místech.
Jednotka má přídavné připojení pro digestoř, nebo jiná odsávací zařízení.
Integrovaný systém ovládání s nástěnným ovladačem C4
nebo C4 PLUS zajišťuje potřebnou kontrolu a zároveň ten
nejekonomičtější provoz jednotky
C4 PLUS
C4
REGO 600H
6
168
285
C
3
1
2
4
5
197
D
C
600
D
122
Pravá verze
A
B
A
167
122
B
200 (4x)
197
285
1130
1150
570
305
570
283
7
Levá verze
570
E
D
125
A
C
B
Vysvětlivky
1
2
3
4
5
6
14
rotační rekuperační výměník
elektrický ohřívač
filtr přiváděného vzduchu
filtr odváděného vzduchu
přívodní ventilátor
odvodní ventilátor
7
A
B
C
D
E
přívodní kabel
venkovní sání
přiváděný vzduch
odsávání
odváděný vzduch
přídavné odsávání (bez zpětného získávání tepla)
UAB AMALVA si vyhrazuje právo na změny technických parametrů nebo rozměrů v rámci vývoje a zlepšování ventilačních jednotek.
C
D
A
B
Technické informace
REGO 600HE-B-EC-C4
REGO 600HW-B-EC-C4*
~230 / 50 / 1 fáze
6.90
2.56
2 x 165
1.0
3.0
600 x 1130 x 570
4 x 200, 1 x 125
470 x 235 x 46-F7
90
RAL 9010
Přívodní napětí, V/Hz
Maximální provozní proud, A
Příkon ventilátorů, W
Výkon ohřívače, kW
Rozměry jednotky (výška x šířka x hloubka), mm
Připojovací rozměry potrubí, mm
Filtr pro přívod/odvod vzduchu, mm
Váha jednotky, kg
Barva jednotky
* Více informací viz parametry teplovodních ohřívačů k instalaci do potrubí – DH.
Výkonová data jednotky REGO 600H
Tepelná účinnost
Průtokové množství vzduchu (m /s)
0,04
0,08
0,12
0,16
60
SFP 1,25
250
SFP 1
200
SFP 0,75
150
90
9
88
8
86
7
84
6
82
5
80
4
78
3
76
100
SFP 0,5
200
300
500
600
700
2
Průtokové množství vzduchu (m3/h)
100
Aplikace: -23°C, RV 82% venkovní
21°C, RV 45% vnitřní
50
0
400
Tepelný zisk (kW)
300
0
Tepelná účinnost ηt (%)
Statický tlak (Pa)
3
LWA,dB(A)
0
100
200
40
300
45
400
50
500
55
600
700
Průtokové množství vzduchu (m3/h)
P[kW]= SFP[kW/(m3/s)] · V[m3/s]. SFP pro jeden ventilátor. Výkonová data: třída
filrace F7. Poznámka: vysvětlivky k charakteristikám najdete na straně 19.
Akustická data jednotky REGO 600H
Přiváděný proud vzduchu
(do potrubí)
Odváděný proud vzduchu
(do potrubí)
Přídavný vstup
Okolí (3 m)
Vstup
Výstup
Vstup
Výstup
63Hz
-9
-7
-9
-7
-8
-24
125Hz
-7
-2
-7
-2
-5
-21
250Hz
-6
-1
-6
-1
-4
-21
500Hz
-6
-1
-6
-1
-4
-28
1000Hz
-10
-5
-10
-5
-6
-31
2000Hz
-15
-10
-15
-10
-12
-36
4000Hz
-19
-14
-19
-14
-15
-41
8000Hz
-24
-17
-23
-17
-18
-45
dB(A)
-4.9
0.0
-4.8
0.0
-2.0
-24.8
UAB AMALVA si vyhrazuje právo na změny technických parametrů nebo rozměrů v rámci vývoje a zlepšování ventilačních jednotek.
15
Vertikální jednotka
DOMEKT RECU 300V
• Dvojitý křížový výměník s prouděním vzduchu
napříč zajišťuje účinnost rekuperace až 88%.
Jednotka RECU 300V je navržena a vyrobena k mechanické
ventilaci a zpětnému získávání tepla v bytech, bytových domech a jiných obytných prostorách o výměře do 120 m2.
Proudy přívodního a odváděného vzduchu jsou plně odděleny a proto může být teplo získáváno i ze znečištného vzduchu.
Teplo může být získáváno i ze zapáchajícího odváděného
vzduchu (např, z kuchyně, záchodu, aj.).
Jednotka je vybavena dodatečným připojením pro digestoř.
Integrovaný systém ovládání s nástěnným ovladačem C4
nebo C4 PLUS zajišťuje potřebnou kontrolu a zároveň ten
nejekonomičtější provoz jednotky.
Speciální konstrukce jednotky RECU 300V umožňuje uživateli
zvolit si revizní stranu (je levostranná i pravostranná).
Boční revizní panel jednotky může být lehce odejmut. Poté
co je zvolena revizní strana jednotku otočíme a provedeme
připojení potrubí.
C4 PLUS
C4
RECU 300V
Pravá verze
E
A
C
D
B
5
3
4
6
710
655
2
1
1
8
7
9
740
D
C
340
125
85
B
E
A
16
E
B
180
185
110
C
A
Levá verze
D
Vysvětlivky
1
dvojitý křížový rekuperační výměník
2
elektrický ohřívač
3
filtr přiváděného vzduchu
4
filtr odváděného vzduchu
5
přívodní ventilátor
6
odvodní ventilátor
7
automatický ovládací systém
8
klapka by-pass odbočky
9
drenáž
A
venkovní sání
B
přiváděný vzduch
C
odsávání
D
odváděný vzduch
E
přídavné odsávání (bez zpětného získávání tepla)
UAB AMALVA si vyhrazuje právo na změny technických parametrů nebo rozměrů v rámci vývoje a zlepšování ventilačních jednotek.
Technické informace
RECU 300VE-B-EC-C4
RECU 300VW-B-EC-C4*
~230 / 50 / 1 fáze
5.10
0.76
2 x 70
1.0
685 x 740 x 340
5 x 125
300 x 200 x 46-F7
42
RAL 9010
Přívodní napětí, V/Hz
Maximální provozní proud, A
Příkon ventilátorů, W
Výkon ohřívače, kW
Rozměry jednotky (výška x šířka x hloubka), mm
Připojovací rozměry potrubí, mm
Filtr pro přívod/odvod vzduchu, mm
Váha jednotky, kg
Barva jednotky
* Více informací viz parametry teplovodních ohřívačů k instalaci do potrubí – DH.
Výkonová data jednotky RECU 300V
Tepelná účinnost
Průtokové množství vzduchu (m /s)
0,02
0,04
0,06
0,08
SFP 1,25
300
SFP 1
60
SFP 0,75
200
5
86
4
82
3
78
2
74
1
70
50
SFP 0,5
100
150
200
250
300
0
350
Průtokové množství vzduchu (m3/h)
Aplikace: -23°C, RV 82% venkovní
21°C, RV 45% vnitřní
100
0
90
Tepelný zisk (kW)
400
0
Tepelná účinnost ηt (%)
Statický tlak (Pa)
3
LWA,dB(A) 40
0
50
100
45
50
150
55
200
250
300
350
Průtokové množství vzduchu (m3/h)
P[kW]= SFP[kW/(m3/s)] · V[m3/s]. SFP pro jeden ventilátor. Výkonová data: třída
filrace F7. Poznámka: vysvětlivky k charakteristikám najdete na straně 19.
Akustická data jednotky RECU 300V
Přiváděný proud vzduchu
(do potrubí)
Odváděný proud vzduchu
(do potrubí)
Přídavný vstup
Okolí (3 m)
Vstup
Výstup
Vstup
Výstup
63Hz
-14
-7
-13
-7
-8
-20
125Hz
-14
-2
-11
-2
-5
-16
250Hz
-17
-1
-14
-1
-4
-17
500Hz
-16
-1
-13
-1
-4
-23
1000Hz
-16
-5
-14
-5
-6
-27
2000Hz
-23
-10
-21
-10
-12
-33
4000Hz
-27
-14
-25
-14
-15
-39
8000Hz
-29
-17
-27
-17
-18
-43
dB(A)
-12.7
0.0
-10.8
0.0
-2.0
-20.4
UAB AMALVA si vyhrazuje právo na změny technických parametrů nebo rozměrů v rámci vývoje a zlepšování ventilačních jednotek.
17
Vertikální jednotka
DOMEKT RECU 400V CF
• Energetcká účinnost – až 89%
Jednotky jsou navrženy a vyrobeny k mechanické ventilaci
a zpětnému získávání tepla v bytech, bytových domech a jiných obytných prostorách o výměře do 150 m2.
Vysoce účinné křížové výměníky a EC motory zaručují ten nejefektivnější a nejúspornější provoz: až 89% energie potřebné
pro ohřev přiváděného vzduchu je zpětně získáváno z odváděného vzduchu.
Jednotka je vybavena plně integrovaným systémem ovládání typu C4 PLUS s nástěnným ovladačem, který je intuitivní,
elegantní a jeho použití zajišťuje nejen potřebnou kontrolu
jednotky, ale i její neúspornější provoz.
C4 PLUS
RECU 400V CF
A
C
D
B
20
Pravá verze
4
3
2
5
7
8
670
600
6
U některých jednotek
pravostranné, u jiných levostranné
a u některých otočné.
Zvolte si správnou stranu při
instalaci jednotky.
1
Levá verze
9
150
B
A
265
160 (4x)
C
190
D
166.5
265
598
18
600
Vysvětlivky
1
protiproudý hliníkový deskový výměník
2
elektrický ohřívač
3
filtr přiváděného vzduchu
4
filtr odváděného vzduchu
5
přívodní ventilátor
6
odvodní ventilátor
7
automatický ovládací systém
8
klapka by-pass odbočky
9
drenáž
A
venkovní sání
B
přiváděný vzduch
C
odsávání
D
odváděný vzduch
UAB AMALVA si vyhrazuje právo na změny technických parametrů nebo rozměrů v rámci vývoje a zlepšování ventilačních jednotek.
B
A
C
D
Technické informace
RECU 400VECF-EC-C4 PLUS
RECU 400VWCF-EC-C4 PLUS*
~230 / 50 / 1 fáze
5.8
1.5
2 x 105
1.0
1.2
647 x 598 x 600
Ø 160
235 x 350 x 46-F7
55
RAL 9010
Přívodní napětí, V/Hz
Maximální provozní proud, A
Příkon ventilátorů, W
Výkon ohřívače, kW
Rozměry jednotky (výška x šířka x hloubka), mm
Připojovací rozměry potrubí, mm
Filtr pro přívod/odvod vzduchu, mm
Váha jednotky, kg
Barva jednotky
* Více informací viz parametry teplovodních ohřívačů k instalaci do potrubí – DH.
Výkonová data jednotky RECU 400V CF
Tepelná účinnost
Průtokové množství vzduchu (m /s)
0,03
0,06
0,09
0,12
70
SFP 1,25
300
65
60
200
SFP 1
90
7
88
6
86
5
84
4
82
3
80
2
78
1
76
100
200
300
LWA,dB(A) 45
100
0
Aplikace: -23°C, RV 82% venkovní
21°C, RV 45% vnitřní
SFP 0,5
0
500
Průtokové množství vzduchu (m3/h)
SFP 0,75
100
0
400
Tepelný zisk (kW)
400
0
Tepelná účinnost ηt (%)
Statický tlak (Pa)
3
200
50
300
55
400
500
Průtokové množství vzduchu (m3/h)
P[kW]= SFP[kW/(m3/s)] · V[m3/s].
SFP pro jeden ventilátor. Výkonová data: třída filrace F7.
K vypočítání spotřeby energie EC motorů používáme vzorec:
P = SFP*V, kde SFP je v kW/m3/s a V je v m3/s.
kOCT
Akustická data RECU 400V CF
Přiváděný proud vzduchu
(do potrubí)
Odváděný proud vzduchu
(do potrubí)
Přídavný vstup
Okolí (3 m)
Vstup
Výstup
Vstup
Výstup
63Hz
-8
-11
-8
-11
-24
-24
125Hz
-4
-8
-4
-8
-21
-21
250Hz
-3
-9
-3
-9
-21
-21
500Hz
-3
-8
-3
-8
-28
-28
1000Hz
-7
-10
-7
-10
-31
-31
kSUM
2000Hz
-13
-18
-13
-17
-36
-36
4000Hz
-16
-21
-16
-21
-41
-41
8000Hz
-19
-24
-19
-23
-45
-45
dB(A)
-2.3
-6.6
-2.3
-6.5
-24.8
-24.8
K výpočtu celkového akustického výkonu LW v dB v 8-oktávovém spektru** a A-váženého celkového akustického výkonu LWA v dB(A) pro všechny potrubní
otvory jednotky (bez vlivu opláštění) a také k výpočtu akustického tlaku Lp v dB v 8-oktávovém spektru a A-váženého celkového akustického tlaku LpA v
dB(A) opláštění jednotky (bez vlivu otvorů) ve vzdálenosti 3 metrů v prostředí s odrazem zvuku: podlaha (strop) a dvě poblíž stojící zdi svírající úhel 90° za
standardních podmínek***. kOCT, dB a kSUM, dB(A) se přidávájí k nejbližší A-vážené křivce (A-vážení)* celkový akustický výkon LWA v dB(A) (obvykle měřený na
výstupu odváděného vzduchu) v pracovním bodě jednotky (průsečík kolmic: proud vzduchu Q v m3/h a vnějšího zatížení ΔP v Pa ve výše uvedeném grafu)
* 8-oktávové spektrum – frekvence: 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 a 8000Hz,
** A-vážení: přizpůsobení citlivosti lidského sluchu v různých frekvencích,
*** Standardní podmínky: atmosferický tlak 101.3 kPa, teplota 20°C a relativní vlhkost vzduchu 50%.
UAB AMALVA si vyhrazuje právo na změny technických parametrů nebo rozměrů v rámci vývoje a zlepšování ventilačních jednotek.
19
Vertikální jednotka
DOMEKT RECU 450V
• Dvojitý křížový výměník s prouděním vzduchu
napříč zajišťuje účinnost rekuperace až 88%.
Jednotka RECU 450V je navržena a vyrobena k mechanické
ventilaci a zpětnému získávání tepla v bytech, bytových domech a jiných obytných prostorách o výměře do 180 m2.
Proudy přívodního a odváděného vzduchu jsou plně odděleny a proto může být teplo získáváno i ze znečištného vzduchu.
Teplo může být získáváno i ze zapáchajícího odváděného
vzduchu (např, z kuchyně, záchodu, aj.).
Jednotka je vybavena dodatečným připojením pro digestoř.
Integrovaný systém ovládání s nástěnným ovladačem C4
nebo C4 PLUS zajišťuje potřebnou kontrolu a zároveň ten
nejekonomičtější provoz jednotky.
Speciální konstrukce jednotky RECU 450V umožňuje uživateli
zvolit si revizní stranu (je levostranná I pravostranná).
Boční revizní panel jednotky může být lehce odejmut. Poté
co je zvolena revizní strana jednotku otočíme a provedeme
připojení potrubí.
C4 PLUS
C4
RECU 450V
Pravá verze
E
A
C
D
B
5
3
4
6
710
655
2
1
1
8
7
9
740
D
C
340
125
85
B
E
A
20
E
B
180
185
110
C
A
Levá verze
D
Vysvětlivky
1
dvojitý křížový rekuperační výměník
2
elektrický ohřívač
3
filtr přiváděného vzduchu
4
filtr odváděného vzduchu
5
přívodní ventilátor
6
odvodní ventilátor
7
automatický ovládací systém
8
klapka by-pass odbočky
9
drenáž
A
venkovní sání
B
přiváděný vzduch
C
odsávání
D
odváděný vzduch
E
přídavné odsávání (bez zpětného získávání tepla)
UAB AMALVA si vyhrazuje právo na změny technických parametrů nebo rozměrů v rámci vývoje a zlepšování ventilačních jednotek.
Technické informace
RECU 450VE-B-EC-C4
RECU 450VW-B-EC-C4*
~230 / 50 / 1 fáze
6.00
1.65
2 x 172
1.5
685 x 740 x 340
5 x 125
300 x 200 x 46-F7
42
RAL 9010
Přívodní napětí, V/Hz
Maximální provozní proud, A
Příkon ventilátorů, W
Výkon ohřívače, kW
Rozměry jednotky (výška x šířka x hloubka), mm
Připojovací rozměry potrubí, mm
Filtr pro přívod/odvod vzduchu, mm
Váha jednotky, kg
Barva jednotky
* Více informací viz parametry teplovodních ohřívačů k instalaci do potrubí – DH.
Výkonová data jednotky RECU 450V
Tepelná účinnost
Průtokové množství vzduchu (m /s)
0,04
0,08
0,12
SFP 1,25
SFP 1
250
200
SFP 0,75
150
90
5
86
4
82
3
78
2
74
1
70
SFP 0,5
50
100
150
200
100
300
350
400
450
0
500
Průtokové množství vzduchu (m3/h)
Aplikace: -23°C, RV 82% venkovní
21°C, RV 45% vnitřní
50
0
250
Tepelný zisk (kW)
300
0
Tepelná účinnost ηt (%)
Statický tlak (Pa)
3
LWA,dB(A) 40
0
45
100
50
200
55
60
300
400
500
Průtokové množství vzduchu (m3/h)
P[kW]= SFP[kW/(m3/s)] · V[m3/s]. SFP pro jeden ventilátor. Výkonová data: třída
filrace F7. Poznámka: vysvětlivky k charakteristikám najdete na straně 19.
Akustická data jednotky RECU 450V
Přiváděný proud vzduchu
(do potrubí)
Odváděný proud vzduchu
(do potrubí)
Přídavný vstup
Okolí (3 m)
Vstup
Výstup
Vstup
Výstup
63Hz
-14
-7
-13
-7
-8
-20
125Hz
-14
-2
-11
-2
-5
-16
250Hz
-17
-1
-14
-1
-4
-17
500Hz
-16
-1
-13
-1
-4
-23
1000Hz
-16
-5
-14
-5
-6
-27
2000Hz
-23
-10
-21
-10
-12
-33
4000Hz
-27
-14
-25
-14
-15
-39
8000Hz
-29
-17
-27
-17
-18
-43
dB(A)
-12.7
0.0
-10.8
0.0
-2.0
-20.4
UAB AMALVA si vyhrazuje právo na změny technických parametrů nebo rozměrů v rámci vývoje a zlepšování ventilačních jednotek.
21
Podhledová jednotka
DOMEKT RECU 500P CF
• Účinnost rekuperace – až 95%
Jednotka je navržena a určena k mechanické ventilaci a zpětnému získávání tepla v bytech, bytových domech a jiných
obytných prostorách o výměře do 200 m2.
Vysoce účinný křížový výměník spolu s úspornými EC motory, zaručují nejefektivnější a nejúspornější provoz jednotky:
až 95% energie potřebné k ohřevu přiváděného vzduchu je
zpětně získáno ze vzduchu odváděného. Jednotka je vybavena plně integrovaným systémem ovládání typu C4 s intuitivním, elegantním, nástěnným ovladačem, jehož použití zajišťuje potřebnou kontrolu a nejúspornější provoz jednotky.
C4 PLUS
REGO 500P CF
20
Levá verze
4
7
1
3
125
187.5
9
E
265
C
A
C
D
453
420
1050
A
340
340
8
D
B
B
200 (4x)
290
130
1180
Pravá verze
1220
5
2
6
C
B
A
D
Vysvětlivky
1
2
3
4
5
6
7
22
protiproudý polystyrenový deskový výměník
elektrický ohřívač
filtr přiváděného vzduchu
filtr odváděného vzduchu
přívodní ventilátor
odvodní ventilátor
automatický ovládací systém
8
9
A
B
C
D
E
klapka by-pass odbočky
drenáž
venkovní sání
přiváděný vzduch
odsávání
odváděný vzduch
přídavné odsávání (bez zpětného získávání tepla)
UAB AMALVA si vyhrazuje právo na změny technických parametrů nebo rozměrů v rámci vývoje a zlepšování ventilačních jednotek.
C
B
A
D
Technické informace
RECU 500PECF-EC-C4 PLUS
RECU 500PWCF-EC-C4 PLUS*
~230 / 50 / 1 fáze
6.9
2.56
2 x 165
Přívodní napětí, V/Hz
Maximální provozní proud, A
Příkon ventilátorů, W
Výkon ohřívače, kW
Rozměry jednotky (výška x šířka x hloubka), mm
Připojovací rozměry potrubí, mm
Filtr pro přívod/odvod vzduchu, mm
Váha jednotky, kg
Barva jednotky
1
1.5
290 x 1050 x 1180
Ø 200
410 x 200 x 46-F7
70
RAL 9010
* Více informací viz parametry teplovodních ohřívačů k instalaci do potrubí – DH.
Výkonová data jednotky RECU 500P CF
Tepelná účinnost
Průtokové množství vzduchu (m /s)
0,04
0,08
350
0,12
0,16
0,2
SFP 1,25
300
60
SFP 1
250
200
SFP 0,75
95
9
93
8
91
7
89
6
87
5
85
4
83
3
81
100
150
200
300
400
500
600
700
Tepelný zisk (kW)
400
0
Tepelná účinnost ηt (%)
Statický tlak (Pa)
3
2
Průtokové množství vzduchu (m3/h)
SFP 0,5
Aplikace: -23°C, RV 82% venkovní
21°C, RV 45% vnitřní
100
50
LWA,dB(A)
0
0
100
40
200
45
300
50
400
500
55
600
700
800
Průtokové množství vzduchu (m3/h)
P[kW]= SFP[kW/(m3/s)] · V[m3/s]. SFP pro jeden ventilátor. Výkonová data: třída
filrace F7. Poznámka: vysvětlivky k charakteristikám najdete na straně 19.
Akustická data jednotky RECU 500P CF
Přiváděný proud vzduchu
(do potrubí)
Odváděný proud vzduchu
(do potrubí)
Přídavný vstup
Okolí (3 m)
Vstup
Výstup
Vstup
Výstup
63Hz
-13
-7
-13
-7
-9
-20
125Hz
-11
-2
-11
-2
-7
-16
250Hz
-14
-1
-14
-1
-8
-17
500Hz
-13
-1
-13
-1
-7
-23
1000Hz
-14
-5
-14
-5
-8
-27
2000Hz
-21
-10
-21
-10
-13
-33
4000Hz
-25
-14
-25
-14
-16
-39
8000Hz
-28
-17
-27
-17
-19
-43
dB(A)
-10.9
0.0
-10.8
0.0
-3.9
-20.4
UAB AMALVA si vyhrazuje právo na změny technických parametrů nebo rozměrů v rámci vývoje a zlepšování ventilačních jednotek.
23
Instalace vertikálních jednotek
KOMFOVENT DOMEKT
S přímo integrovanou
digestoří KOMFOVENT
(jen pro REGO 200V)
S odděleně připojenou
digestoří KOMFOVENT
S odděleně připojeným
přídavným zařízením pro
odvod vzduchu
Pokud není použita digestoř, může
být k jednotce připojeno odsávání
z koupelny, prádelny nebo jiných
prostor.
Vyvážený systém
ventilace prostoru
Při aktivaci digestoře dojde ke
zvýšení množství přívodního
vzduchu a množství odváděného
vzduchu se automaticky sníží. To
zaručuje rovnováhu přiváděného
a odváděného vzduchu – tedy
vyváženou ventilaci prostoru.
Všechny jednotky Domekt musejí být instalovány ve vytápěných prostorech s vyjímkou jednotky Domekt REGO 600H
24
UAB AMALVA si vyhrazuje právo na změny technických parametrů nebo rozměrů v rámci vývoje a zlepšování ventilačních jednotek.
Instalace jednotek KOMFOVENT DOMEKT
určených pro montáž do podhledu
Speciální konstrukce jednotky s neobyčejně malou
výškou umožňují jak horizontální montáž- skrytou do
stropu, tak vertikální montáž – skrytou do stěny.
S připojením digestoře
KOMFOVENT pomocí
potrubí
S připojením jiného
zařízení k odsávání
vzduchu
Vyvážený systém
ventilace prostoru
Při aktivaci digestoře dojde ke zvýšení
množství přívodního vzduchu a množství
odváděného vzduchu se automaticky
sníží. To zaručuje rovnováhu přiváděného
a odváděného vzduchu – tedy vyváženou
ventilaci prostoru.
Odsávání z kuchyně anebo jiné místnosti
(odsávání bez rekuperace)
Venkovní sání
Přiváděný vzduch
Odsávání
Odváděný vzduch
UAB AMALVA si vyhrazuje právo na změny technických parametrů nebo rozměrů v rámci vývoje a zlepšování ventilačních jednotek.
25
Automatické ovládání jednotek
KOMFOVENT DOMEKT
Hlavní funkce
ovladače C4:
Hlavní funkce
ovladače C4 PLUS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nastavení úrovně intenzity ventilace (1,2,3).
Nastavení teploty přímo z ovladače (15.....30°C).
Volba režimu Léto/Zima.
Korekce 2.úrovně intenzity ventilace pomocí
potenciometru (integrovaný v jednotce):
u ventilátorů typu EC o 20 až 100%.
• Aktivace funkce OVR pomocí externího příslušenství.
• Aktivace funkce OVR po požadovanou dobu (30/60/90
min.) pomocí ovladače.
• Indikace poruchy pomocí signálu “STOP” a aktivace
červené diody přímo na ovladači.
•
•
•
•
•
•
Rozměry ovladače
Propojovací kabel ovladače (10 m)
75 x 75 x 25 mm
8 x 0,22 mm2
Volba režimu provozu jednotky (Vyp./Zap. Auto).
Nastavení úrovně intenzity ventilace (1, 2, 3).
Týdenní časové programování jednotky.
Nastavení udržování teploty.
Nastavení teploty o (+/- 9°C) po požadovanou dobu.
Režim Léto/Zima.
Korekce 2.úrovně intenzity ventilace pomocí
potenciometru (integrovaný v jednotce):
u ventilátorů typu EC o 20 až 100%.
Aktivace funkce OVR pomocí externího příslušenství.
Aktivace funkce OVR přímo z ovladače po požadovanou
dobu (1....90 min).
Nastavení intenzity ventilátorů pro funkci OVR.
Volba jazyka.
Indikace poruch a registrační rejstřík
(historie 50 posledních událostí včetně data a času)
Uzamykání ovládacího panelu pomocí PIN.
Rozměry ovladače
Propojovací kabel ovladače (10 m)
156 x 79 x 26 mm
4 x 0,22 mm2
Dálkové ovládání intenzity (OVR)
Funkce OVR (Override = nadřazeno) je určena pro dálkové ovládání jednotky pomocí
externího příslušenství. Po aktivaci této funkce je současný režim jednotky potlačen a
jednotka začne pracovat na základě nově zadaných parametrů.
PŘÍKLADY POUŽITÍ FUNKCE OVR:
Regulace hladiny CO2 v místnosti – pomocí přídavného
čidla CO2 (s relé), parametry nastavené uživatelem jsou ve
chvíli překročení povolené úrovně CO2 v místnosti potlačeny a jednotka se přepne na maximální výkon, po odvětrání
místnosti se vrátí zpět do původního nastavení.
Udržování relativní vlhkosti v místnosti – po sepnutí externího čidla vlhkosti v místnosti se jednotka přepne na maximální nebo definovanou intenzitu ventilace až do dosažení
požadované vlhkosti.
Podmíněná ventilace – pokud jsou k jednotce připojeny
čidla pohybu, ventilace se přizpůsobí podle nich, např. Pokud jsou v místnosti lidé, intenzita ventilace bude probíhat
podle nastavených parametrů funkce OVR a pokud v místnosti nikdo není, intenzita ventilace se bude řídit hlavními
parametry definovanými uživatelem.
26
Ventilace s přídavným odsáváním – koncepce přídavného odsávání, např. pomocí digestoře nebo jiného zařízení s
vlastním ventilátorem, je možná, i když je samotný vzduch
odváděn ven přímo ventilační jednotkou. Po aktivaci funkce
začnou přívodní i odvodní ventilátory pracovat na plný výkon.
Kompenzace podtlaku – určeno pro prostory, kde odsávání může být prováděno samostatným odsávacím systémem. Přesto může být na ventilační jednotce aktivována
funkce OVR pomocí signálu kontrolních čidel. Po aktivaci
této funkce začnou přívodní ventilátory pracovat na plný výkon a ventilátory odvodu vzduchu zůstávají naopak vypnuté.
UAB AMALVA si vyhrazuje právo na změny technických parametrů nebo rozměrů v rámci vývoje a zlepšování ventilačních jednotek.
Příslušenství jednotek DOMEKT
Digestoře KOMFOVENT
Příslušenství ovládání
Deskové filtry
Časovač
pro týdenní
programování
jednotek
Lakované nebo ve verzi nerez
(pro použití s
ovladačem C4)
Teplovodní ohřívače DH
k instalaci do potrubí
Regulační skříň
teplovodního ohřívače
Tlakový spínač
50.....500Pa
Pro funkci OVR
Vhodné pro všechny jednotky
DOMEKT s teplovodními
ohřívači k instalaci do potrubí.
Pohybové čidlo
Pro funkci OVR
Regulační klapky s pohonem
Skříň rozvodu vzduchu OSD
Pouze pro jednotky REGO 200V s
horizontálním připojením potrubí
Čidlo vlhkosti vzduchu
Pro funkci OVR
Výfuková mřížka
(pro přívod/odvod vzduchu)
Čidlo CO2
Pro funkci OVR
Klíč pro objednání
Příklad objednávky
RECU 500 P E CF - B - R - C4 PLUS
XXXX XXX X X X - X - X - X
Typ jednotky: REGO, RECU
Velikost jednotky
Verze: H – horizontální, V – vertikální, P – k instalaci skryté do podhledu
Ohřívač: W – vodní, E – elektrický
CF – protiproudý rekuperační výměník
By-pass klapka
Inspekční strana: R – pravá, L – levá
Typ ovladače: C4, C4 PLUS
UAB AMALVA si vyhrazuje právo na změny technických parametrů nebo rozměrů v rámci vývoje a zlepšování ventilačních jednotek.
27
KOMFOVENT DOMEKT –
jednotka v systému ventilace
9
12
6
10
12
D
7 9
A
8
C
E
B
4
1
6
C4
nebo
2
F
4
11
C4 PLUS
3
5
11
Součásti ventilačního systému
28
1
Jednotka DOMEKT REGO 200V
2
Lakovaný přední panel, nerezová verze je možná
3
Digestoř (může být připojena na přání zákazníka,
možné připojení jiných odsávacích zařízení)
4
Ovladač C4 nebo C4 PLUS
5
Mřížka
6
Difuzér
7
Zpětná klapka
8
Venkovní mřížka (pro přívod/odvod)
9
Regulační klapka s pohonem
10
Hlukově izolované potrubí
11
Regulační klapka
12
Tlumič
A
Venkovní sání
B
Přiváděný vzduch
C
Odsávání
D
Odváděný vzduch
E
Přídavné odsávání (bez zpětného získávání tepla)
F
Odsávaný vzduch z kuchyně (bez zpětného získávání tepla)
UAB AMALVA si vyhrazuje právo na změny technických parametrů nebo rozměrů v rámci vývoje a zlepšování ventilačních jednotek.
REKUVENT s.r.o.
Kněžskodvorská 2632
37004 České Budějovice
Czech Republic
tel.: (+420) 603 299 196,
(+420) 603 299 197,
(+420) 380 427 810
[email protected]
www.rekuvent.cz
Výrobce:
UAB AMALVA
Ozo str. 10, 08200 Vilnius
Lithuania
[email protected]
www.komfovent.com
2012
Download

Ventilační jednotky KOMFOVENT DOMEKT