E1<
W>dE|K
ϭ͘ϰ͘ϮϬϭϰ
OBSAH
Skupina
Oddíl:
Mechanické vozíky…………….………
…………………….. 1
SERVIS
3.600
SERVIS Budget
9.050
E-BASIC Format
3.940
E-VARIO
1.750
E-VARIO XXL
1.760
EUROCHAIR
1.850
AVANTI
1.736
AVANTI Pro
1.735
zX1
1.360
zX3
1.370
fX-oneSTAR
1.160
XR
1.911
BRIX
1.123
MEX•X
1.130
E-POLARO
1.745
SOLERO
9.072
MOTIVO
2.250
PĜíslušenství k mechanickým vozíkĤm.……………
2
Elektrické vozíky………..……..
…………………….. 3
FASTER Clou
1.437
COMPACT MC1
1.610
SMART MC2
1.611
CHAMP MC3
1.612
CHAMP MC3 Lift
1.612-27
OPTIMUS 2
2.322
PĜíslušenství k elektrickým vozíkĤm ……………4
Skupina
Oddíl:
Lokomoþní prostĜedky………
…………………….. 5
HĤl vícebodová
Chodítka
Zvedací zaĜízení ……….....
…………………….. 6
Pojízdný elektrický zvedák závČsný SITO
Pojízdný elektrický zvedák stavČcí SITO
Vanový elektrický zvedák CAPRI
PĜíslušenství CAPRI
Antidekubitní a ochranný program…......…. 7
Antidekubitní polštáĜe STIMU-LITE
Antidekubitní matrace vzduchová
Kompresor
Antidekubitní matrace pČnové s proĜezem
Ochranné helmy
Toaletní prostĜedky…………
…………………….. 8
Toaletní židle pevná 1120
Toaletní a sprchové kĜeslo ETAC SWIFT
Toaletní židle popjízdná HCDA
Toaletní a sprchové kĜeslo pojízdné MCWET
Vozík toaletní a sprchový MCWET
Toaletní a sprch. kĜeslo pojízdné ETAC CLEAN
Nástavce na WC
Vanové sedaþky
Sprchové sedaþky a stoliþky
Polohovací zaĜízení………
…………………….. 9
Polohovací lĤžko
Vertikalizaþní stojan VISION
Polohovací židle MATRIX
Polohovací židle TOBI
Vertikalizaþní polohovací stojan STABILFLEX
PĜíslušenství k polohovacím zaĜízením…….10
Bandáže a ortézy ………..…………………….. 11
Univerzální kódy pojišĢoven …………………….
12
KOD
TYP
ZVP NÁZEV POMģCKY
PRO
SPE
Mechanické vozíky
0005719 Z
07
VOZÍK MECHANICKÝ STANDARDNÍ MEYRA SERVIS 3600
Š.S.40,43,45,48,51CM,POSTR.20,PODN.93/805,NOSNOST 120KG
0005719 Z
VOZÍK MECHANICKÝ STANDARDNÍ MEYRA SERVIS Budget 9050
P
0016470 Z
07
P
0016471 Z
07
P
0024180 Z
07
P
0023597 Z
07
P
0062237 Z
07
P
0062237 Z
07
P
0016165 Z
07
P
0018938 Z
07
P
0021999 Z
07
P
0135289 Z
07
P
0016288 Z
07
P
0025596 Z
07
P
0024610 Z
07
P
0135069 Z
07
P
0021998 Z
07
P
REH,ORT,NEU,INT
07
P
0018190 Z
07
P
0005793 Z
07
P
0016202 Z
07
P
0008990 Z
07
P
0016167 Z
07
P
0022004 Z
07
P
0018149 Z
07
P
0024611 Z
07
P
0062621 Z
07
P
0025598 Z
07
P
0023821 Z
07
P
0023038 Z
07
P
CENA
60
R
REH,ORT,NEU,INT
R
REH,ORT,NEU,INT
R
REH,ORT,NEU,INT
R
REH,ORT,NEU,INT
R
REH,ORT,NEU,INT
R
REH,ORT,NEU,INT
R
REH,ORT,NEU,INT
R
REH,ORT,NEU,INT
R
REH,ORT,NEU,INT
R
REH,ORT,NEU,INT
REH,ORT,NEU,INT
REH,ORT,NEU
R
REH,ORT,NEU
REH,ORT,NEU
REH,ORT,NEU,INT
REH,ORT,NEU,INT
48 785,00 Kþ
21 000,00 Kþ
36 900,00 Kþ
21 000,00 Kþ
42 000,00 Kþ
21 000,00 Kþ
21 000,00 Kþ
49 804,00 Kþ
49 804,00 Kþ
55 000,00 Kþ
55 000,00 Kþ
3 865,00 Kþ
3 865,00 Kþ
1 983,00 Kþ
1 983,00 Kþ
3 629,00 Kþ
3 629,00 Kþ
2 500,00 Kþ
2 500,00 Kþ
4 990,00 Kþ
4 990,00 Kþ
3 800,00 Kþ
3 800,00 Kþ
6 778,00 Kþ
6 778,00 Kþ
4 779,00 Kþ
4 779,00 Kþ
1 562,00 Kþ
1 562,00 Kþ
8 125,00 Kþ
8 125,00 Kþ
1 580,00 Kþ
1 580,00 Kþ
6 509,00 Kþ
6 509,00 Kþ
6 044,00 Kþ
6 044,00 Kþ
60
60
60
R
60
R
REH,ORT,NEU,INT
REH,ORT,NEU,INT
ZESÍLENÝ ZDVOJENÝ KěÍŽ,ŠÍěE 50CM K 1736,1750,1850,3350,3351,3352 (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.4553
21 000,00 Kþ
60
R
REH,ORT,NEU,INT
ZÁDOVÝ KURT SPECIÁLNÍ VYSOCE PRODYŠNÝ K 1150,3350,3352 (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.350
38 700,00 Kþ
60
R
REH,ORT,NEU,INT
POLOHOVÁNÍ ZAD 30° K 1750,1751,1820 (DOPLATKOVÁ CEN A)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.292
21 000,00 Kþ
60
R
REH,ORT,NEU,INT
ZÁDOVÉ PRODLOUŽENÍ / HLAVOVÁ OPċRKA K POLOHOVÁNÍ ZAD K 1750,1751 (DOPLATKOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.26
38 700,00 Kþ
60
R
REH,ORT,NEU,INT
PRODLOUŽENÍ POLSTRU ZÁDOVÉ OPċRKY (DOPLATKOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.259
21 000,00 Kþ
60
R
REH,ORT,NEU,INT
RAMENNÍ PELOTY K 2250 (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.259
R
R
REH,ORT,NEU,INT
ODKLÁPċCÍ OPċRKY RUKOU K 3350,3351,3352 (DOPLATKOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.240
38 700,00 Kþ
60
R
REH,ORT,NEU,INT
OBRUý POHÁNċCÍ POGUMOVANÁ VEL.24" (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.24
21 000,00 Kþ
2
REH,ORT,NEU,INT
NÁVLEK SILIKONOVÝ NA POHÁNċCÍ OBRUý (DOPLATKOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.168
R
R
STABILIZAýNÍ VZPċRA K 3310 (DOPLATKOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.166
21 000,00 Kþ
60
STUPAýKA VCELKU ZKRÁCENÁ 30-38 CM K 3350,3351,3352 (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.138
19 000,00 Kþ
60
POSTRANICE SNÍŽENÁ VÝŠK.NASTAV.ODKLOPNÁ K 1745,1750,1751,1760,1850 (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.123
19 000,00 Kþ
60
Š.S.43,48CM,NAST.HLOUBKA SEDU,PODN.93/806,STABIL.KOLEýKA 691,NOSNOST 150 KG
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.107
R
R
REH,ORT,NEU
Š.S.43,46,48,51CM,POSTR.106,POD.92/805,POLOHOVÁNÍ ZAD 30°,POLOH. SEDU 25°,NOSNOST 130KG
VOZÍK MECHANICKÝ SPECIÁLNÍ MULTIFUNKýNÍ MEYRA MOTIVO 2250
19 000,00 Kþ
60
Š.S.43,48CM,POSTR.77,PODN.93/798,NAST.ZÁDA, SEDAýKA 960,KOLA 651,NOSNOST 120KG
VOZÍK MECHANICKÝ SPECIÁLNÍ MULTIFUNKýNÍ MEYRA SOLERO 9072
21 000,00 Kþ
60
Š.S.24-40CM,POSTRANICE BLATNÍK 100,STUPAýKA PLNÁ 54,NOSNOST 75KG
VOZÍK MECHANICKÝ POLOHOVACÍ MEYRA E-POLARO 1745
R
R
REH,ORT,NEU
Š.S.18-32CM,POSTR.101,PODN.54/808,NAST.ZÁDA,KOLA 651,STABIL.KOLEýKO,NOSNOST 60KG
VOZÍK MECHANICKÝ DċTSKÝ AKTIVNÍ MEYRA MEX•X 1130
19 000,00 Kþ
60
Š.S.36-46CM,STUPAýKA PLNÁ 312, POSTRANICE BLATNÍK 100, NOSNOST 130KG
VOZÍK MECHANICKÝ DċTSKÝ AKTIVNÍ MEYRA BRIX 1123
21 000,00 Kþ
60
Š.S.36-48 CM,POSTR.100,PODN.312,313,ěEMÍNKOVÁ ZÁDA,ODNÍM.KOLA 651,NOSNOST 120 KG
VOZÍK MECHANICKÝ AKTIVNÍ MEYRA XR 1911
21 000,00 Kþ
60
Š.S.32-48CM,POSTR.100,PODN.93, ěEMÍNKOVÁ NAST.ZÁDA,NOSNOST 120 KG
VOZÍK MECHANICKÝ AKTIVNÍ MEYRA FX-oneSTAR 1160
17 566,00 Kþ
60
Š.S.34-46,POSTR.100,PODN.312,313,ěEMÍNKOVÁ NAST.ZÁDA,NOSN.120KG
VOZÍK MECHANICKÝ AKTIVNÍ MEYRA zX3 1370
17 566,00 Kþ
60
Š.S.38-46CM,POSTR.101,PODN.93/805,ODNÍM. KOLA 651, NOSNOST 120KG
VOZÍK MECHANICKÝ AKTIVNÍ MEYRA zX1 1360
12 000,00 Kþ
60
Š.S.38-46CM,POSTR.100,PODN.93/805,ODNÍM. KOLA 651, NOSNOST 120KG
VOZÍK MECHANICKÝ ODLEHýENÝ MEYRA AVANTI PRO 1735
12 000,00 Kþ
60
Š.S.38-46CM,POSTR.16,20,82,PODN.93/806,ODNÍM. KOLA 651,NOSNOST 120KG
VOZÍK MECHANICKÝ ODLEHýENÝ MEYRA AVANTI 1736
8 684,00 Kþ
60
Š.S.50,53,58CM,POSTR.70,577,PODN.93/806,ODNÍM.KOLA 651,NOSNOST 160KG
VOZÍK MECHANICKÝ ODLEHýENÝ MEYRA EUROCHAIR 1850
8 684,00 Kþ
60
Š.S.38-48CM,POSTR.70,577,PODN.93/805,ODNÍM. KOLA 651,NOSNOST 120KG
VOZÍK MECHANICKÝ ZESÍLENÝ MEYRA E-VARIO XXL 1760
8 684,00 Kþ
60
Š.S.38-51CM,POSTR.577,PODN.93/805,ODNÍM. KOLA 651,NOSNOST 130KG
VOZÍK MECHANICKÝ ODLEHýENÝ MEYRA E-VARIO 1750
8 684,00 Kþ
60
Š.S.38,40,43,46,48,51CM,POSTR.577,PODN.93/805,NOSNOST 120KG
VOZÍK MECHANICKÝ ODLEHýENÝ MEYRA E-BASIC Format 3940
PĜíslušenství k mechanickým vozíkĤm
0062238 Z
MAX
1
P
07
UDO
UPO
REH,ORT,NEU,INT
OPċRKA HLAVY HLUBOKÁ S POSTRANNÍ FIXACÍ K 9073 (DOPLATKOVÁ CENA)
MEYRA - ceník platný od 1. 4. 2014:
60
R
60
R
60
R
Strana 1
KOD
TYP
ZVP NÁZEV POMģCKY
PRO
0023024 Z
07
P
0022482 Z
07
P
0062240 Z
07
P
0005812 Z
07
P
0025599 Z
07
P
0062314 Z
07
P
0062610 Z
07
P
0005771 Z
07
P
0062904 Z
07
P
0022001 Z
07
P
0005772 Z
07
P
0023822 Z
07
P
0062624 Z
07
P
0005836 Z
07
P
0005837 Z
07
P
0022027 Z
07
P
0039552 Z
07
P
0022025 Z
07
P
0024182 Z
07
P
0005838 Z
07
P
0024612 Z
07
P
0005842 Z
07
P
0008987 Z
07
P
0022027 Z
07
P
0012053 Z
07
P
0016186 Z
07
P
0018319 Z
07
P
0062242 Z
07
P
0062625 Z
07
P
0018194 Z
07
P
0018319 Z
07
P
0008987 Z
07
P
SPE
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.4554
REH,ORT,NEU,INT
OPċRKA HLAVY ŠÍěKOVċ NASTAV. K 9073 (DOPLATKOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.4698
ZESÍLENÝ ZDVOJENÝ KěÍŽ,ŠÍěE 48CM K 1406,1850,3352 (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.489
KRYTY KOL (DOPLATKOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.492
OBRUýE SPECIÁLNÍ KVADRU "MAXGREPP ERGO" 22",24" K 1130 (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.492
REH,ORT,NEU,INT
OBRUýE SPEC.KVADRU S VÝSTUPKY VEL.24" (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.502
BEZP. VODÍCÍ MADLO K DċTSKÝM VOZÍKģM, DRŽÁK OVL.PLOHOVÁNÍ ZAD (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.52
REH,ORT,NEU,INT
PODN.PRO AMPUT.K 1750,1751,1760,1850,2250,3600,3604 (ROZDÍLOVÁ CENA) - /KS/
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.53
REH,NEU,ORT,INT
ZESÍLENÝ ZDVOJENÝ KěÍŽ,ŠÍěE 53CM K 1736,1750,3350,3351,3352 (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.537
REH,ORT,NEU,INT
HLOUBKOVÉ NASTAVENÍ PODRUýEK K POLOHOVÁNÍ ZAD K 2250 (RIZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.54
REH,ORT,NEU,INT
STUPAýKA VCELKU JEDNODÍLNÁ ÚHLOVċ NASTAVITELNÁ K 3310 (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.54
REH,ORT,NEU,INT
STUPAýKA VCELKU K 1736,1760,1850 (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.55
STUP.VCELKU,ÚHLOVċ A VÝŠKOVċ NASTAVITELNÁ,ZKRÁCENÁ K 1736 (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.560
R
R
R
R
R
R
R
60
R
REH,ORT,NEU,INT
ABDUKýNÍ KLÍN (DOPLATKOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.591
PEVNÁ ZÁDA ANATOMICKY TVAROVANÁ K 1745 (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.594
POLOHOVÁNÍ O 30° K 1850 (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.627
ZÁDA NASTAVITELNÁ ěEMÍNKOVÁ K 1750,1751,1760 (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.663
OTÁýENÍ STUP.K SNAŽŠÍMU SKLÁDÁNÍ A PěESUNU Z VOZ. K 3350,3351 (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.691
REH,ORT,NEU,INT
STABILIZAýNÍ KOLEýKA K 1736,1745,1750,1751,1760,1850,3600,3604 (DOPLATKOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.691
REH,ORT,NEU,INT
STABILIZAýNÍ KOLEýKA ODKLOPNÁ K 1150,3350,3351,3352 (DOPLATKOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.697
REH,ORT,NEU,INT
RYCHLOUPÍNACÍ OSY PRO KVADRUPLEGIKY K 3350,3351,3352 (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.70
REH,ORT,NEU,INT
POSTRANICE ODKLOPNÁ, PLNÁ DÉLKA K 1850 (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.712
PěÍDAVNÉ STABILIZAýNÍ KOLEýKO K 1123 (DOPLATKOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.728
STABILIZAýNÍ KOLEýKA ODKLOPNÁ K 1736 (DOPLATKOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.735
ZÁDOVÁ OPċRA ěEMÍNKOVÁ NAST.K 1130 (ROZDÍLOVÁ CENA)
MEYRA - ceník platný od 1. 4. 2014:
R
2 768,00 Kþ
2 768,00 Kþ
1 115,00 Kþ
1 115,00 Kþ
2 988,00 Kþ
2 988,00 Kþ
1 918,00 Kþ
1 918,00 Kþ
1 918,00 Kþ
1 918,00 Kþ
3 944,00 Kþ
3 944,00 Kþ
2 705,00 Kþ
2 705,00 Kþ
2 136,00 Kþ
2 136,00 Kþ
3 082,00 Kþ
3 082,00 Kþ
3 891,00 Kþ
3 891,00 Kþ
3 359,00 Kþ
3 359,00 Kþ
6 968,00 Kþ
6 968,00 Kþ
5 164,00 Kþ
5 164,00 Kþ
3 944,00 Kþ
3 944,00 Kþ
2 678,00 Kþ
2 678,00 Kþ
2 722,00 Kþ
2 722,00 Kþ
4 234,00 Kþ
4 234,00 Kþ
2 750,00 Kþ
2 750,00 Kþ
1 389,00 Kþ
1 389,00 Kþ
1 701,00 Kþ
1 701,00 Kþ
4 234,00 Kþ
4 234,00 Kþ
5 164,00 Kþ
5 164,00 Kþ
60
R
60
R
60
R
60
60
60
60
R
Strana 2
3 406,00 Kþ
60
R
REH,ORT,NEU,INT
3 406,00 Kþ
60
R
REH,ORT,NEU,INT
6 509,00 Kþ
60
R
REH,ORT,NEU,INT
6 509,00 Kþ
60
R
REH,ORT,NEU,INT
2 882,00 Kþ
60
R
REH,ORT,NEU,INT
2 882,00 Kþ
60
R
REH,ORT,NEU,INT
ZÁDOVÁ OPċRA ěEMÍNKOVÁ NAST.K 1850 (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.628
R
R
REH,ORT,NEU,INT
3 962,00 Kþ
60
R
REH,ORT,NEU,INT
3 962,00 Kþ
60
R
ýTYěBODOVÝ PÁS S POLSTROVÁNÍM K DċTSKÝM VOZÍKģM (DOPLATKOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.590
3 700,00 Kþ
60
R
REH,ORT,NEU,INT
3 700,00 Kþ
60
REH,ORT,NEU,INT
ýTYěBODOVÝ BEZPEýNOSTNÍ PÁS K 2250 (DOPLATKOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.589
6 140,00 Kþ
60
60
REH,ORT,NEU,INT
6 140,00 Kþ
60
REH,ORT,NEU,INT
POSTRANICE ODKLOPNÉ K 3350,3351,3352 (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.589
3 934,00 Kþ
60
60
REH,ORT,NEU,INT
3 934,00 Kþ
60
REH,ORT,NEU,INT
ZÁDA NASTAVITELNÁ ěEMÍNKOVÁ K 1736 (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.583
6 509,00 Kþ
60
POLŠTÁě 6CM (DOPLATKOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.575
6 509,00 Kþ
60
POLŠTÁě 3CM (DOPLATKOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.561
1 472,00 Kþ
60
R
REH,ORT,NEU,INT
1 472,00 Kþ
60
R
REH,ORT,NEU,INT
8 961,00 Kþ
60
R
REH,ORT,NEU,INT
8 961,00 Kþ
60
R
REH,ORT,NEU,INT
CENA
60
R
REH,ORT,NEU,INT
MAX
60
R
REH,ORT,NEU,INT
CHRÁNIýE KOLEN K POLOHOVACÍM STUPAýKÁM
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.48
UDO
UPO
KOD
TYP
ZVP NÁZEV POMģCKY
PRO
0018192 Z
07
P
0039552 Z
07
P
0018151 Z
07
P
0005886 Z
07
P
0016224 Z
07
P
0018189 Z
07
P
0005891 Z
07
P
0005898 Z
07
P
0005899 Z
07
P
0005903 Z
07
P
0016224 Z
07
P
0005922 Z
07
P
0022045 Z
07
P
0018197 Z
07
P
0023601 Z
07
P
0018322 Z
07
P
0022003 Z
07
P
0005954 Z
07
P
0015976 Z
07
P
0013405 Z
07
P
0015969 Z
07
P
0015970 Z
07
P
0022000 Z
07
P
0015971 Z
07
P
0062629 Z
07
P
0062630 Z
07
P
0062903 Z
07
P
0016192 Z
07
P
SPE
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.749
REH,ORT,NEU,INT
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.78
REH,ORT,NEU,INT
R
REH,ORT,NEU,INT
07
P
0022471 Z
07
P
0024183 Z
07
P
R
REH,ORT,NEU,INT
R
REH,ORT,NEU,INT
R
REH,ORT,NEU,INT
REH,ORT,NEU,INT
R
REH,ORT,NEU,INT
R
REH,ORT,NEU,INT
REH,ORT,NEU,INT
R
REH,ORT,NEU,INT
R
REH,ORT,NEU,INT
R
REH,ORT,NEU,INT
R
REH,ORT,NEU,INT
REH,ORT,NEU,INT
R
REH,ORT,NEU,INT
R
REH,ORT,NEU,INT
R
REH,ORT,NEU,INT
R
REH,ORT,NEU,INT
3 998,00 Kþ
3 998,00 Kþ
2 646,00 Kþ
2 646,00 Kþ
1 850,00 Kþ
1 850,00 Kþ
8 151,00 Kþ
8 151,00 Kþ
5 948,00 Kþ
5 948,00 Kþ
5 065,00 Kþ
5 065,00 Kþ
6 891,00 Kþ
6 891,00 Kþ
3 500,00 Kþ
3 500,00 Kþ
7 234,00 Kþ
7 234,00 Kþ
6 698,00 Kþ
6 698,00 Kþ
6 728,00 Kþ
6 728,00 Kþ
7 137,00 Kþ
7 137,00 Kþ
7 896,00 Kþ
7 896,00 Kþ
1 876,00 Kþ
1 876,00 Kþ
8 500,00 Kþ
8 500,00 Kþ
5 885,00 Kþ
5 885,00 Kþ
2 500,00 Kþ
2 500,00 Kþ
950,00 Kþ
950,00 Kþ
79 800,00 Kþ
79 800,00 Kþ
60
R
REH,ORT,NEU,INT
60
R
REH,ORT,NEU,INT
60
R
REH,ORT,NEU,INT
60
R
REH,ORT,NEU,INT
60
STUPAýKA VCELKU SKLÁDACÍ K 3350,3351 (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.986
980,00 Kþ
60
NAST.ěEMÍNKOVÝ SED S MċKKÝM POLŠTÁěEM K 3352 (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.97
980,00 Kþ
60
NAST.ěEMÍNKOVÝ SED S ERGONOM.POLŠTÁěEM K 1736 (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.961
862,00 Kþ
60
BOýNÍ POLŠTÁěE K 1745,2250 (DOPLATKOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.960
862,00 Kþ
60
HLAVOVÁ OPċRKA S 3-DIMENZNÍM NASTAVENÍM K 2250 (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.959
R
R
REH,ORT,NEU,INT
BOýNÍ PELOTY K 2250 (DOPLATKOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.958
586,00 Kþ
60
OPċRKA HLAVY VELKÁ (DOPLATKOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.957
586,00 Kþ
60
OPċRKA ZAD TVAROVANÁ TYP ERGO (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.956
2 539,00 Kþ
60
SEDÁK TVAROVANÝ TYP ERGO (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.949
2 539,00 Kþ
60
SEDÁK PEVNÝ POLSTROVANÝ ARETOVANÝ K 1406,1407,1850,3400-885 (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.948
2 941,00 Kþ
60
POLOHOVACÍ STUPAýKY S ARETACÍ K 1406,1736,1745,1750,1751,1760,1850,2250,3400 (ROZDÍL.CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.942
2 941,00 Kþ
60
PODNOŽKA POLOHOVACÍ DċLENÁ K 3600 (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.92
R
R
REH,ORT,NEU,INT
OPċRKA HLAVY K 1736,1745,2250 (DOPLATKOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.92
3 998,00 Kþ
60
HLAVOVÁ OPċRKA Vý.STABIL.VZPċRY S RYCHLOUPÍNÁNÍM K 1820 (DOPLATKOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.913
3 998,00 Kþ
60
POSUN TċŽIŠTċ VZAD O 6 CM K 1750,1751 (DOPLATKOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.913
2 177,00 Kþ
60
POSUN TċŽIŠTċ VZAD K 1736,1750,1751,1760,1850,3400-885,3600 (DOPLATKOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.880
2 177,00 Kþ
60
POSTR. S DLOUHOU VÝŠKOVċ NAST. PODRUýKOU K 1736,3350,3351,3352 (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.878
R
R
REH,ORT,NEU,INT
BEZPEýNOSTNÍ KURT (DOPLATKOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.84
2 406,00 Kþ
60
OPORA PATY (DOPLATKOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.833
2 406,00 Kþ
60
STUPAýKOVÝ KURT (DOPLATKOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.823
2 705,00 Kþ
60
STABILIZAýNÍ VZPċRA K 1406,1407,1736,1750,1751,1760,1850,3400-885,3600 (DOPLATKOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.822
2 705,00 Kþ
60
POSTRANICE VÝŠKOVċ NASTAVITELNÁ K 1850,3600,3604 (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.814
5 656,00 Kþ
60
POSTR.VÝŠK.NAST. K 3350,3352,3400-885 (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.81
5 656,00 Kþ
60
STUPAýKA ÚHLOVċ NAST. K 1736,1750,1751,1850,2250,3350,3351,3352 (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.81
R
R
REH,ORT,NEU,INT
STUPAýKY ÚHLOVċ NASTAVITELNÉ K 9073 (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.808
CENA
60
POSTRANICE ODKLOPNÁ K 1850 (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHAN. MEYRA D.798
MAX
60
POSTRANICE S VÝŠKOVċ NASTAVITELNOU PODRUýKOU K 1736,3350,3351,3352 (ROZDÍLOVÁ CENA)
R
REH,ORT,NEU,INT
60
PRODLOUŽENÁ PÁKA BRZDY (DOPLATKOVÁ CENA)
R
Elektrické vozíky
0062245 Z
UDO
UPO
3
VOZÍK ELEKTRICKÝ INTER. MEYRA FASTER CLOU 1437/9500
S5,REH,ORT,NEU,INT
KOMPLETNÍ,NASTAV.ŠÍěKA SEDU,NOSNOST 120KG
VOZÍK ELEKTRICKÝ INTER.EXTER.MEYRA COMPACT MC1 1610
R
S5,REH,ORT,NEU,INT
JEDNODUCHÉ OVL.,NASTAV.SKLON SEDU A ZAD,CELK.ŠÍěE OD 59 CM, NOSNOST 130 KG
VOZÍK ELEKTRICKÝ EXTER.MEYRA SMART MC2 1611
84
S5,REH,ORT,NEU,INT
LCD OVLÁDÁNÍ, NASTAV.SKLON SEDU A ZAD,NOSNOST
MEYRA - ceník platný od 1. 4. 2014:
84
R
R
Strana 3
110 452,00 Kþ 110 452,00 Kþ
84
132 486,00 Kþ 132 486,00 Kþ
KOD
TYP
ZVP NÁZEV POMģCKY
PRO
0012051 Z
07
P
0018936 Z
07
P
0018937 Z
07
P
SPE
VOZÍK ELEKTRICKÝ INTER./EXTER.MEYRA CHAMP MC3 1612
S5,REH,ORT,NEU,INT
R-NET OVLÁDÁNÍ, NASTAV.SKLON SEDAýKY A ZAD, ERGONOMICKÁ SEDAýKA, NOSN. 160 KG
VOZÍK ELEKTRICKÝ INTER./EXTER.MEYRA CHAMP MC3 LIFT 1612-27
S5,REH,ORT,NEU,INT
NASTAV.SKLON SEDU A ZAD,VÝŠKY SEDU,ERGONOMICKÁ SEDAýKA, NOSNOST 140 KG
VOZÍK ELEKTRICKÝ EXTER. MEYRA OPTIMUS 2 3322
ODNÍM.STUP.,POSTR.ODKLOP.,ANATOM. SEDAýKA ERGOSTAR MECHAN.POLOH., NOSNOST 150KG
07
P
0062134 Z
07
P
0024190 Z
07
P
0062631 Z
07
P
0022474 Z
07
P
0023309 Z
07
P
0016294 Z
07
P
0062305 Z
07
P
0022473 Z
07
P
0022476 Z
07
P
0023043 Z
07
P
0022474 Z
07
P
0013410 Z
07
P
0022482 Z
07
P
0023042 Z
07
P
0062132 Z
07
P
0023046 Z
07
P
0023317 Z
07
P
0018334 Z
07
P
0024191 Z
07
P
0008937 Z
07
P
0018335 Z
07
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTR. MEYRA D.106
MECHAN. POLOHOVÁNÍ ZAD DO 30° PÍSTOVÉ (ROZDÍLOVÁ CE NA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTR. MEYRA D.4228
OPċRKA ZAD ELEKTRICKY POLOHOVACÍ DO 30° K 9506 (ROZDÍL OVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTR. MEYRA D.4689
BEZPEýNOSTNÍ PÁS DVOUBODOVÝ K 9506,9906 (DOPLATKOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTR. MEYRA D.4698
CHRÁNIýE KOLEN K POLOH. STUPAýKÁM (DOPLATKOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTR. MEYRA D.4822
PODNOŽKY ELEKTRICKY POLOHOVACÍ K 9506 (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTR. MEYRA D.4860
DRŽÁK OVLÁDÁNÍ STRANOVċ ODKLOPNÝ (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTR. MEYRA D.50
SPEC. OVLÁDÁNÍ STěEDOVÉ (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTR. MEYRA D.50
OVLÁDÁNÍ SPEC.STěEDOVÉ K 1594,2322 (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTR. MEYRA D.52
PODNOŽKA ZKRÁCENÁ PRO AMPUTOVANÉ K 1437,2432 (ROZDÍLOVÁ CENA) - /KS/
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTR. MEYRA D.537
PRODLOUŽENÁ LOK. OPċRKA K POLOHOVÁNÍ ZAD (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTR. MEYRA D.54
STUPAýKA VCELKU K 1594 (ROZDÍLOVÁ CENA)
07
P
0018861 Z
07
P
0062633 Z
07
P
0005836 Z
07
P
0005837 Z
07
P
STUPAýKA JEDNODÍLNÁ HLOUBKOVċ A ÚHLOVċ NAST. (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTR. MEYRA D.54
STUPAýKA JEDNODÍLNÁ HLOUBKOVċ A ÚHLOVċ NAST. (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTR. MEYRA D.541
SPEC.OVLÁDÁNÍ MINIJOYSTICK K 1594,2322 (DOPLATKOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTR. MEYRA D.556
SPECIÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO TETRAPLEGIKY K 1594,2322 (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTR. MEYRA D.560
R
18 391,00 Kþ
18 391,00 Kþ
33 758,00 Kþ
33 758,00 Kþ
1 589,00 Kþ
1 589,00 Kþ
1 472,00 Kþ
1 472,00 Kþ
47 255,00 Kþ
47 255,00 Kþ
5 210,00 Kþ
5 210,00 Kþ
13 491,00 Kþ
13 491,00 Kþ
13 600,00 Kþ
13 600,00 Kþ
4 006,00 Kþ
4 006,00 Kþ
4 182,00 Kþ
4 182,00 Kþ
2 946,00 Kþ
2 946,00 Kþ
1 854,00 Kþ
1 854,00 Kþ
4 090,00 Kþ
4 090,00 Kþ
2 248,00 Kþ
2 248,00 Kþ
9 356,00 Kþ
9 356,00 Kþ
3 350,00 Kþ
3 350,00 Kþ
1 918,00 Kþ
1 918,00 Kþ
1 918,00 Kþ
1 918,00 Kþ
84
84
84
84
84
R
S5,REH,ORT,NEU,INT
84
Strana 4
13 192,00 Kþ
84
84
MEYRA - ceník platný od 1. 4. 2014:
13 192,00 Kþ
84
REH,ORT,NEU,INT
POLŠTÁě 6 CM K 1437,2432 (DOPLATKOVÁ CENA)
19 695,00 Kþ
84
POLŠTÁě 3 CM K 1437,2432 (DOPLATKOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTR. MEYRA D.561
19 695,00 Kþ
84
R
REH,ORT,NEU,INT
5 233,00 Kþ
84
R
REH,ORT,NEU,INT
5 233,00 Kþ
84
R
S5,REH,ORT,NEU,INT
14 200,00 Kþ
84
R
S5,REH,ORT,NEU,INT
14 200,00 Kþ
84
R
REH,ORT,NEU,INT
44 832,00 Kþ
84
R
S5,REH,ORT,NEU,INT
STUPAýKA VCELKU K 2322,2432 (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTR. MEYRA D.54
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTR. MEYRA D.54
P
REH,ORT,NEU,INT
44 832,00 Kþ
84
R
S5,REH,ORT,NEU,INT
33 758,00 Kþ
84
R
REH,ORT,NEU,INT
33 758,00 Kþ
84
R
S5,REH,ORT,NEU,INT
42 300,00 Kþ
84
R
REH,ORT,NEU,INT
42 300,00 Kþ
84
R
REH,ORT,NEU,INT
32 827,00 Kþ
84
R
REH,ORT,NEU,INT
32 827,00 Kþ
84
R
S5,REH,ORT,NEU,INT
4 459,00 Kþ
84
R
REH,ORT,NEU,INT
4 459,00 Kþ
84
R
S5,REH,ORT,NEU,INT
3 547,00 Kþ
84
R
S5,REH,ORT,NEU,INT
3 547,00 Kþ
84
R
REH,ORT,NEU,INT
MECHAN.POLOHOVÁNÍ ZAD DO 30° PÍSTOVÉ (ROZDÍLOVÁ CEN A)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTR. MEYRA D.4203
R
R
S5,REH,ORT,NEU,INT
SEDAýKA ELEKTRICKY POLOHOVACÍ K 9506 (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTR. MEYRA D.4203
136 000,00 Kþ 136 000,00 Kþ
84
R
S5,REH,ORT,NEU,INT
SEDAýKA MECHANICKY POLOHOVACÍ K 9506 (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTR. MEYRA D.4161
R
R
S5,REH,ORT,NEU,INT
POLOHOVÁNÍ ZAD PÍSTOVÉ DO 30° K 1594 (ROZDÍLOVÁ CEN A)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTR. MEYRA D.4160
136 000,00 Kþ 136 000,00 Kþ
84
R
REH,ORT,NEU,INT
ELEKTRICKÉ POLOHOVÁNÍ ZÁDOVÉ OPċRKY O 30° K 1594 (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTR. MEYRA D.26
119 181,00 Kþ 119 181,00 Kþ
84
R
REH,ORT,NEU,INT
OPċRKA ZAD ELEKTRICKY POLOHOVATELNÁ K 9906 (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTR. MEYRA D.25
R
R
REH,ORT,NEU,INT
ELEKTRICKÉ POLOHOVÁNÍ SEDAýKY K 1594,1594-603 (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTR. MEYRA D.25
P
0023051 Z
S5,REH,ORT,NEU,INT
SEDAýKA ELEKTRICKY POLOHOVACÍ K 1594-27,2322,9906 (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTR. MEYRA D.118
0022480 Z
07
REH,ORT,NEU,INT
BOýNICE K POLOHOVÁNÍ ZAD A SPEC. SEDAýKÁM (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTR. MEYRA D.118
CENA
4
POSTRANICE ZESÍLENÁ S VÝPLNÍ A NAST. VÝŠKOU PODRUýKY K 2322 (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTR. MEYRA D.106
MAX
84
R
S5,REH,ORT,NEU,INT
PĜíslušenství k elektrickým vozíkĤm
0024181 Z
UDO
UPO
KOD
TYP
ZVP NÁZEV POMģCKY
PRO
0023049 Z
07
P
0023319 Z
07
P
0024188 Z
07
P
0024187 Z
07
P
0008987 Z
07
P
0008908 Z
07
P
0024189 Z
07
P
0023318 Z
07
P
0005898 Z
07
P
0005899 Z
07
P
0008896 Z
07
P
0023313 Z
07
P
0016298 Z
07
P
0023041 Z
07
P
0023314 Z
07
P
0015976 Z
07
P
0013405 Z
07
P
0023311 Z
07
SPE
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTR. MEYRA D.565
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTR. MEYRA D.565
R
REH,ORT,NEU,INT
R
REH,ORT,NEU,INT
R
S5,REH,ORT,NEU,INT
R
S5,REH,ORT,NEU,INT
P
0018324 Z
12
P
0008951 Z
12
P
0008938 Z
12
P
0140256 Z
12
P
0078337 Z
12
P
0063713 Z
12
P
R
S5,REH,ORT,NEU,INT
R
REH,ORT,NEU,INT
12
P
0093012 Z
12
P
0011640 Z
12
P
0011996 Z
12
P
R
36
REH,NEU,ORP
60
REH,NEU,ORP
862,00 Kþ
862,00 Kþ
1 253,00 Kþ
1 253,00 Kþ
55 897,00 Kþ
55 897,00 Kþ
16 400,00 Kþ
16 400,00 Kþ
11 044,00 Kþ
11 044,00 Kþ
9 450,00 Kþ
9 450,00 Kþ
7 234,00 Kþ
7 237,00 Kþ
6 968,00 Kþ
6 968,00 Kþ
7 828,00 Kþ
7 828,00 Kþ
1 876,00 Kþ
1 876,00 Kþ
130,00 Kþ
675,00 Kþ
1 300,00 Kþ
1 300,00 Kþ
1 915,00 Kþ
1 915,00 Kþ
1 802,00 Kþ
1 802,00 Kþ
4 825,00 Kþ
4 825,00 Kþ
2 590,00 Kþ
2 590,00 Kþ
6 972,00 Kþ
6 972,00 Kþ
25 000,00 Kþ
25 000,00 Kþ
25 000,00 Kþ
25 000,00 Kþ
13 863,00 Kþ
13 863,00 Kþ
1 365,00 Kþ
1 820,00 Kþ
60
REH,NEU,ORP
60
PEVNÉ, SKLÁDACÍ, DURALOVÉ, NAST.VÝŠKA 79-91CM, MAX.ŠÍěE 55CM, HMOTNOST 2,25 KG
60
SKLÁDACÍ, S PěÍTLAýNÝMI/ PARKOVACÍMI BRZDAMI, HM. 7,4 KG, NOSN. 130 KG
REH,NEU,ORP
60
REH,NEU,ORP
60
SKLÁDACÍ, S PěÍTLAýNÝMI BRZDAMI, KOŠÍKEM A STOLEýKEM
CHODÍTKO SPECIÁLNÍ PěEDLOKETNÍ MEYRA 6225
586,00 Kþ
5
PRL,ORT,NEU,CHR
CHODÍTKO ýTYěKOLOVÉ MEYRA 3063002/3064002 Gentleman MOBILUS REH,NEU,ORP
CHODÍTKO ýTYěKOLOVÉ MEYRA ROLLATOR
586,00 Kþ
84
KLOUBOVÉ, SKLÁDACÍ, DURALOVÉ,NAST.VÝŠKA 79-91 CM, MAX.ŠÍěE 57CM,HMOTNOST 2,35 KG
CHODÍTKO ýTYěBODOVÉ MEYRA 3060142
41 644,00 Kþ
84
PEVNÉ, NESKLÁDACÍ, DURALOVÉ, NAST.VÝŠKA 81-96 CM, MAX.ŠÍěE 67 CM,HMOTNOST 2,4 KG
CHODÍTKO ýTYěBODOVÉ MEYRA 3060132
41 644,00 Kþ
84
ý. 3060082, 8440545, 8564237
CHODÍTKO ýTYěBODOVÉ MEYRA 3060112
2 394,00 Kþ
84
R
S5,REH,ORT,NEU,INT
ýTYěKOLOVÉ S PěEDLOKETNÍMI OPċRKAMI, SEDÁTKEM A KOŠÍKEM, NOSNOST 100 KG
Zvedací zaĜízení
0093011 Z
R
ZÚŽOVACÍ POLSTROVANÉ VÝPLNċ POSTRANIC K 1437,1594,2432 (DOPLATKOVÁ CENA)
HģL VÍCEBODOVÁ - ýTYěBODOVÁ
2 394,00 Kþ
84
S5,REH,ORT,NEU,INT
Lokomoþní prostĜedky
2 410,00 Kþ
84
R
REH,ORT,NEU,INT
OPċRKA ZAD TVAROVANÁ TYP ERGO (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTR. MEYRA D.956
2 410,00 Kþ
84
R
S5,REH,ORT,NEU,INT
SEDÁK TVAROVANÝ TYP ERGO (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTR. MEYRA D.949
5 164,00 Kþ
84
PODNOŽKA DċLENÁ MECH.POLOH.S PRODLOUŽ. K 1594,2322 (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTR. MEYRA D.948
5 164,00 Kþ
84
R
REH,ORT,NEU,INT
PODNOŽKA POLOHOVACÍ K 9506,9906 (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTR. MEYRA D.92
31 593,00 Kþ
84
R
S5,REH,ORT,NEU,INT
PODNOŽKY MECHANICKY POLOHOVATELNÉ K 2432 (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTR. MEYRA D.92
31 593,00 Kþ
84
R
S5,REH,ORT,NEU,INT
PODNOŽKA EL.POLOH,DċLENÁ,ODNÍMATELNÁ K 1594,2322 (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTR. MEYRA D.92
58 160,00 Kþ
84
BEZPEýNOSTNÍ KURT (DOPLATKOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTR. MEYRA D.86
58 160,00 Kþ
84
R
REH,ORT,NEU,INT
OPORA PATY K 1437,1594,1594-603,2322,2432 (DOPLATKOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTR. MEYRA D.833
69 958,00 Kþ
84
R
S5,REH,ORT,NEU,INT
STUPAýKOVÝ KURT K 1437,1594,1594-603,2322,2432 (DOPLATKOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTR. MEYRA D.823
69 958,00 Kþ
84
R
S5,REH,ORT,NEU,INT
OVLÁDÁNÍ STOLNÍ Vý.STOLKU K 1594,2322 (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTR. MEYRA D.822
OPċRA HLAVY K 1594,2322 (DOPLATKOVÁ CENA)
12
R
S5,REH,ORT,NEU,INT
STUPAýKY ÚHLOVċ A HLOUBKOVċ NAST. (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTR. MEYRA D.813
66 859,00 Kþ
84
PODNOŽKA ÚHLOVċ NAST. K 1594,2322,2432 (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTR. MEYRA D.808
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTR. MEYRA D.959
0078129
R
REH,ORT,NEU,INT
ZÁDOVÁ OPċRA ěEMÍNKOVÁ NASTAV.K VOZÍKU SERVOMATIC (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTR. MEYRA D.808
66 859,00 Kþ
84
SEDAýKA RECARO S MECHANICKY POLOHOVACÍ OPċRKOU ZAD (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTR. MEYRA D.627
CENA
84
SEDAýKA RECARO S ELEKTRICKY POLOHOVACÍ OPċRKOU ZAD (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTR. MEYRA D.580
MAX
84
OVLÁDÁNÍ SPEC.MULTIFUNKýNÍ BRADOVÉ K 1594,2322 (ROZDÍLOVÁ CENA)
PěÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTR. MEYRA D.578
P
P
REH,ORT,NEU,INT
SPECIÁLNÍ OVLÁDÁNÍ BRADOVÉ K 9906 (ROZDÍLOVÁ CENA)
0015965 Z
07
UDO
UPO
6
ZVEDÁK ELEKTRICKÝ POJÍZDNÝ MEYRA SITO 8013115
REH,ORT,NEU
ZÁVċSNÝ, NAST.VÝŠKA RAMENE 44 - 176 CM, HMOTNOST 42,5 KG, NOSNOST 160 KG
ZVEDÁK ELEKTRICKÝ POJÍZDNÝ MEYRA SITO 8013118
REH,ORT,NEU
STAVċCÍ, NAST.VÝŠKA RAMENE 44 - 176 CM, HMOTNOST 49 KG, NOSNOST 160 KG
ZVEDÁK ELEKTRICKÝ VANOVÝ CAPRI
REH,ORT,NEU
NOSNOST 130KG,ZDVIH-VÝŠKA SEDU 7,2 - 42CM,BATERIOVÝ POHON, SKLÁDACÍ
PěÍSLUŠENSTVÍ KE ZVEDÁKU CAPRI - 291360061 LUNA
R
120
R
120
R
REH,ORT,NEU
PěÍDAVNÁ OTOýNÁ SEDACÍ DESKA, PRģMċR 32CM, VÝŠKA 2,2CM,NOSN.130KG
MEYRA - ceník platný od 1. 4. 2014:
120
Strana 5
120
KOD
TYP
ZVP NÁZEV POMģCKY
PRO
0011997 Z
12
P
SPE
PěÍSLUŠENSTVÍ KE ZVEDÁKU CAPRI - 291360062 VIA
REH,ORT,NEU
13
P
0039943 Z
13
P
0039944 Z
13
P
0039945 Z
13
P
0039946 Z
13
P
0039947 Z
13
P
0039948 Z
13
P
0015936 Z
13
P
0018325 Z
13
P
0093340 Z
13
P
0093523 Z
13
P
0093524 Z
13
36
REH,ORT,NEU
36
REH,ORT,NEU
36
REH,ORT,NEU
36
REH,ORT,NEU
36
REH,ORT,NEU
36
REH,ORT,NEU
36
REH,ORT,NEU
36
KOMPRESOR K MATRACI VZDUCHOVÉ
REH,ORT,NEU
84
MATRACE ANTIDEKUBITNÍ PċNOVÁ STEFANIE 1
REH,ORT,NEU
36
CORBEE ROZMċR 25x25 - 30x30 - 35x35 CM
POLŠTÁě ANTIDEKUBITNÍ STIMU-LITE
SLIMLINE ROZMċR 41x36 - 36/41/46x41 - 41/46x46 CM
POLŠTÁě ANTIDEKUBITNÍ STIMU-LITE
SLIMLINE ROZMċR 36x36 - 51x41 - 51x46 - 51x51 CM
POLŠTÁě ANTIDEKUBITNÍ STIMU-LITE
CLASSIC ROZMċR 41x36 - 36/41/46x41 - 41/46x46 CM
POLŠTÁě ANTIDEKUBITNÍ STIMU-LITE
CLASSIC ROZMċR 36x36 - 51x41 - 51x46 - 51x51 CM
POLŠTÁě ANTIDEKUBITNÍ STIMU-LITE
CONTOURED ROZMċR 41x36 - 36/41/46x41 - 41/46x46 CM
POLŠTÁě ANTIDEKUBITNÍ STIMU-LITE
CONTOURED ROZMċR 36x36 - 51x41 - 51x46 - 51x51 CM
MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ
ZÁKLADNÍ, NOSNOST 100KG
P
STUDENÁ PU PċNA S JEDNOSTRANNÝM PROěEZEM, ODNÍMATELNÝ FROTÉ POTAH, 200x90x12 CM
MATRACE ANTIDEKUBITNÍ PċNOVÁ STEFANIE 2
REH,ORT,NEU
REH,NEU,PSY
REH,NEU,PSY
12
0140486
12
P
12
P
12
P
12
P
12
P
12
P
12
P
12
P
12
P
12
P
12
P
12
P
12
P
12
P
12
REH,PRL,ORT,NEU,GER
36
REH,PRL,ORT,NEU,GER
36
REH,PRL,ORT,NEU,GER
8 452,00 Kþ
8 452,00 Kþ
8 954,00 Kþ
8 954,00 Kþ
10 270,00 Kþ
10 270,00 Kþ
10 802,00 Kþ
10 802,00 Kþ
593,00 Kþ
593,00 Kþ
2 789,00 Kþ
2 789,00 Kþ
2 781,00 Kþ
2 781,00 Kþ
3 000,00 Kþ
3 036,00 Kþ
2 206,00 Kþ
2 206,00 Kþ
2 500,00 Kþ
3 291,00 Kþ
1 846,00 Kþ
1 846,00 Kþ
2 700,00 Kþ
2 700,00 Kþ
3 900,00 Kþ
3 900,00 Kþ
4 000,00 Kþ
6 200,00 Kþ
4 000,00 Kþ
9 985,00 Kþ
4 000,00 Kþ
6 990,00 Kþ
700,00 Kþ
700,00 Kþ
1 200,00 Kþ
1 200,00 Kþ
1 200,00 Kþ
1 200,00 Kþ
1 559,00 Kþ
1 559,00 Kþ
1 895,00 Kþ
1 895,00 Kþ
951,00 Kþ
951,00 Kþ
1 185,00 Kþ
1 185,00 Kþ
1 789,00 Kþ
1 789,00 Kþ
1 984,00 Kþ
1 984,00 Kþ
1 842,00 Kþ
1 842,00 Kþ
60
REH,PRL,ORT,NEU,GER
60
REH,PRL,ORT,NEU,GER
60
REH,PRL,ORT,NEU,GER
60
REH,PRL,ORT,NEU,GER
60
REH,PRL,ORT,NEU,GER
60
S HYGIENICKÝM VÝěEZEM A ZÁDOVOU OPċRKOU, NAST.ŠÍěE,HM.3,4KG,NOSNOST 120 KG
SEDAýKA DO SPRCHY MEYRA DUBASTAR 3013732
P
36
S HYGIENICKÝM VÝěEZEM,BEZ ZÁDOVÉ OPċRKY, NAST.ŠÍěE,HM.3,4KG,NOSNOST 120 KG
SEDAýKA DO SPRCHY MEYRA DUBASTAR 3013712
0093008
REH,PRL,ORT,NEU,GER
SEDAýKA 33CM, BEZ OPOR
SEDAýKA DO SPRCHY MEYRA DUBASTAR 3013702
0093005
7 606,00 Kþ
60
ROVNÁ S MADLEM
SEDAýKA DO SPRCHY MEYRA 3010792
0093006
REH,PRL,ORT,NEU,GER
S HYGIENICKÝM VÝěEZEM A ZÁDOVOU OPċRKOU, NAST.ŠÍěE,HM.3KG,NOSNOST 120 KG
SEDAýKA NA VANU MEYRA 3012902/3012912
0011687
7 606,00 Kþ
60
S HYGIENICKÝM VÝěEZEM,BEZ ZÁDOVÉ OPċRKY, NAST.ŠÍěE,HM.2,5KG,NOSNOST 120 KG
SEDAýKA DO VANY MEYRA DUBASTAR 3013752
0008995
REH,PRL,ORT,NEU,GER
S ODKLOPNÝMI LOKETNÍMI OPċRKAMI, NAST.VÝŠKA 6/10/14 CM,HM.6,1 KG,NOSNOST 130 KG
SEDAýKA DO VANY MEYRA DUBASTAR 3013742
0093000
7 105,00 Kþ
60
VÝŠKA 10CM
NÁSTAVEC NA WC MEYRA TRILETT 440M 3011492
0093002
REH,PRL,ORT,NEU,GER
VÝŠKA 4CM,POLYURETANOVÁ MċKKÁ PċNA
NÁSTAVEC NA WC MEYRA EASY-CLIP
0093189
60
ODKLÁPċCÍ STUPAýKA, ODNÍMATELNÉ PODRUýKY, 2 BRŽDċNÁ KOLEýKA, NONS. 130KG
NÁSTAVEC NA WC MEYRA 3010502
0011639
REH,PRL,ORT,NEU,GER
Š.S.44CM, ODKLOPNÉ PODRUýKY A STUPAýKA, Vý. TOAL. NÁDOBY, NOSNOST 120KG
KěESLO TOALETNÍ A SPRCHOVÉ POJÍZDNÉ ETAC CLEAN 80209213
0062641
60
SPRCHOVÉ S ODKLOPNÝMI PODRUýKAMI A STUPAýKOU,Š.S.44CM,NOSNOST 120KG
VOZÍK TOALETNÍ A SPRCHOVÝ MC-WET 3010202
0140488
REH,PRL,ORT,NEU,GER
Š.S.45CM,Vý.TOAL.ZAěÍZENÍ,KOMPLET.,PODN.ODNÍMATELNÁ,BOýNICE ODKLOPNÉ
KěESLO TOALETNÍ POJÍZDNÉ MC-WET 3010222
0078573
7 105,00 Kþ
60
TELESKOP. NAST. VÝŠKA SEDU, Vý. POLSTRģ, NOSN.130KG
KěESLO TOALETNÍ POJÍZDNÉ HCDA 8308098
0062639
REH,PRL,ORT,NEU,GER
LAKOVANÁ KONSTRUKCE, SEDAýKA 45x43 CM, VÝŠKA SEDU 45 CM, HMOTNOST 7 KG, NOSNOST 100
KěESLO TOALETNÍ A SPRCHOVÉ PEVNÉ ETAC SWIFT 81702030
0015935
5 757,00 Kþ
8
TOALETNÍ ŽIDLE PEVNÁ KOVOVÁ MEYRA 1120
P
5 757,00 Kþ
24
BAVLNċNÁ Vý.ýELOVÉ OCHRANY,VELIKOSTI 1-5 NAST. PRO OBVOD HLAVY MIN.47CM/MAX.65CM
Toaletní prostĜedky
0093338
2 180,00 Kþ
24
BAVLNċNÁ,ZÁKL.PROVEDENÍ,VELIKOSTI 1-5 NAST. PRO OBVOD HLAVY MIN.47CM/MAX.65CM
PěILBA OCHRANNÁ COMFORT/HIGH PROTECTION II
1 635,00 Kþ
36
STUDENÁ PU PċNA S JEDNOSTRANNÝM PROěEZEM, NEPROPUSTNÝ "SAFR" POTAH, 200x90x12 CM
PěILBA OCHRANNÁ COMFORT/HIGH PROTECTION I
CENA
7
REH,ORT,NEU
P
0093339 Z
13
POLŠTÁě ANTIDEKUBITNÍ STIMU-LITE
MAX
120
PěÍDAVNÁ OTOýNÁ A POSUVNÁ SEDACÍ DESKA, PRģMċR 32CM, VÝŠKA 2,2CM,NOSN.130KG
Antidekubitní a ochranný program
0039942 Z
UDO
UPO
REH,PRL,ORT,NEU,GER
SKLOPNÁ NA ZEĆ,S HYGIENICKÝM VÝěEZEM,HM.2,5KG,NOSNOST 120 KG
MEYRA - ceník platný od 1. 4. 2014:
Strana 6
60
KOD
TYP
ZVP NÁZEV POMģCKY
PRO
0093188
12
SPE
SEDAýKA DO SPRCHY MEYRA MOBALUX 3013952
P
REH,PRL,ORT,NEU,GER
12
P
0093996 Z
12
P
0062643 Z
12
P
0039904 Z
12
P
0039905 Z
12
P
0062661 Z
12
P
0062664 Z
12
P
0062665 Z
12
P
12
P
0062650 Z
12
P
0062651 Z
12
P
0062652 Z
12
P
0062653 Z
12
P
0062656 Z
12
P
0062657 Z
12
P
0062659 Z
12
P
0062654 Z
12
P
0062655 Z
12
P
0062644 Z
12
P
0062645 Z
12
P
0062646 Z
12
P
0062647 Z
12
P
0062649 Z
12
P
0039910 Z
12
P
0039906 Z
12
P
0039907 Z
12
P
0039908 Z
12
P
0039909 Z
12
P
0039912 Z
12
P
CENA
1 760,00 Kþ
1 760,00 Kþ
27 510,00 Kþ
27 510,00 Kþ
49 342,00 Kþ
49 342,00 Kþ
29 215,00 Kþ
29 215,00 Kþ
28 069,00 Kþ
28 069,00 Kþ
28 733,00 Kþ
28 733,00 Kþ
54 517,00 Kþ
54 517,00 Kþ
50 901,00 Kþ
50 901,00 Kþ
52 212,00 Kþ
52 212,00 Kþ
10 000,00 Kþ
20 830,00 Kþ
10 000,00 Kþ
10 000,00 Kþ
3 980,00 Kþ
3 980,00 Kþ
7 450,00 Kþ
7 450,00 Kþ
2 970,00 Kþ
2 970,00 Kþ
4 250,00 Kþ
4 250,00 Kþ
6 950,00 Kþ
6 950,00 Kþ
4 960,00 Kþ
4 960,00 Kþ
320,00 Kþ
320,00 Kþ
620,00 Kþ
620,00 Kþ
7 520,00 Kþ
7 520,00 Kþ
4 780,00 Kþ
4 780,00 Kþ
4 780,00 Kþ
4 780,00 Kþ
5 570,00 Kþ
5 570,00 Kþ
2 820,00 Kþ
2 820,00 Kþ
202,00 Kþ
202,00 Kþ
4 141,00 Kþ
4 141,00 Kþ
3 005,00 Kþ
3 005,00 Kþ
3 036,00 Kþ
3 036,00 Kþ
2 373,00 Kþ
2 373,00 Kþ
3 194,00 Kþ
3 194,00 Kþ
9
LģŽKO POLOHOVACÍ MEYRA 270000001
REH,ORT,NEU,S5
120
ELEKTR.POLOHOVATELNÉ POJÍZDNÉ, INTEGR.BOýNICE, CELKOVÝ ZDVIH, POLOH.ZAD A NOHOU
ZAěÍZENÍ POLOHOVACÍ VISION
REH,ORT,NEU
R
REH,ORT,NEU
120
ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ S PODRUýKAMI,BEZ STUPAýEK,MECH.POLOHOVÁNÍ
ZAěÍZENÍ POLOHOVACÍ MEYRA TOBI VEL.1
R
REH,ORT,NEU
120
DċTSKÉ,Š.S.23-32CM,ZÁKLADNÍ MODEL S MECHAN.POLOHOVÁNÍM
ZAěÍZENÍ POLOHOVACÍ MEYRA TOBI VEL.2
R
REH,ORT,NEU
120
DċTSKÉ,Š.S.30-46CM,ZÁKLADNÍ MODEL S MECHAN.POLOHOVÁNÍM
ZAěÍZENÍ POLOHOVACÍ STABILFLEX "MOVE" VEL.2
R
REH,ORT,NEU
120
DċTSKÝ ANATOMICKÝ VERTIKALIZAýNÍ PROSTěEDEK VEL.2, KOMPLETNÍ
ZAěÍZENÍ POLOHOVACÍ STABILFLEX "PRONE" VEL.1
R
REH,ORT,NEU
120
DċTSKÝ ANATOMICKÝ VERTIKALIZAýNÍ PROSTěEDEK VEL.1, KOMPLETNÍ
ZAěÍZENÍ POLOHOVACÍ STABILFLEX "PRONE" VEL.2
R
REH,ORT,NEU
120
DċTSKÝ ANATOMICKÝ VERTIKALIZAýNÍ PROSTěEDEK VEL.2, KOMPLETNÍ
PěÍSLUŠENSTVÍ K ZAěÍZENÍ VISION
R
10
REH,ORT,NEU
HÝŽĆOVÉ PELOTY SE ZÁDOVOU PELOTOU S BOýNÍM VEDENÍM A OPċRKOU HLAVY VS-0050+60
PěÍSLUŠENSTVÍ K MODELU 1100 D.9302
REH,ORT,NEU
POLOHOVACÍ STUPAýKY DċLENÉ
PěÍSLUŠENSTVÍ K MODELU 1100 D.9303
R
120
ELEKTRICKÝ VERTIKALIZAýNÍ STOJAN VS-1000
ZAěÍZENÍ POLOHOVACÍ MEYRA MATRIX 1100
PĜíslušenství k polohovacím zaĜízením
0093997 Z
MAX
60
STOLIýKA S PERFOR.SED.,BOýNÍMI A ZÁDOVOU OP.,NAST.VÝŠ.SEDU 46-53CM,NOSN.130KG
Polohovací zaĜízení
0023609 Z
UDO
UPO
120
R
120
R
REH,ORT,NEU
STUPAýKA DċLENÁ
120
R
PěÍSLUŠENSTVÍ K MODELU 1100 D.9304,D.9305
REH,ORT,NEU
PODNOŽKA STEHENNÍ POLOHOVACÍ PRO AMPUTOVANÉ PRAVÁ,LEVÁ 1KS (L+P 1PÁR = 14.900,-)
PěÍSLUŠENSTVÍ K MODELU 1100 D.9306
REH,ORT,NEU
STUPÁTKO VCELKU ODKLOPNÉ
PěÍSLUŠENSTVÍ K MODELU 1100 D.9401
120
R
120
R
REH,ORT,NEU
HLAVOVÁ OPċRKA
120
R
PěÍSLUŠENSTVÍ K MODELU 1100 D.9402
REH,ORT,NEU
BOýNÍ PELOTY
120
R
PěÍSLUŠENSTVÍ K MODELU 1100 D.9405
REH,ORT,NEU
KYýELNÍ PELOTY
120
R
PěÍSLUŠENSTVÍ K MODELU 1100 D.9503
REH,ORT,NEU
PRODLOUŽENÍ BRZDOVÉ PÁKY
PěÍSLUŠENSTVÍ K MODELU 1100 D.9505
R
REH,ORT,NEU
SPECIÁLNÍ ÚCHOP BRZDOVÉ PÁKY PRO PLEGIKY
PěÍSLUŠENSTVÍ K MODELU 1100 D.9703
120
R
REH,ORT,NEU
VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ PODRUýEK ODKLOPNÉ
PěÍSLUŠENSTVÍ K TOBI D.3476815
120
R
REH,ORT,NEU
SEDAýKA ARTRITICKÁ DċLENÁ 45X46CM
PěÍSLUŠENSTVÍ K MODELU 1100 D.9941
120
R
REH,ORT,NEU
ZÁDA ERGONOMICKÁ 43X52CM "MEDIC"
PěÍSLUŠENSTVÍ K MODELU 1100 D.9809
120
R
REH,ORT,NEU
ZÁDA ERGONOMICKÁ 40X42CM "ERGO"
PěÍSLUŠENSTVÍ K MODELU 1100 D.9705
120
R
REH,ORT,NEU
ZÁDA DċLENÁ VýETNċ HLAVOVÉ OPċRKY 43X52CM "3-D FORM"
PěÍSLUŠENSTVÍ K MODELU 1100 D.9704
120
120
R
REH,ORT,NEU
NOŽNÍ FIXACE
120
R
PěÍSLUŠENSTVÍ K TOBI D.3476850
REH,ORT,NEU
OPċRKA HLAVY
120
R
PěÍSLUŠENSTVÍ K TOBI D.3476853
REH,ORT,NEU
PELOTY BOýNÍ
120
R
PěÍSLUŠENSTVÍ K TOBI D.3476855
REH,ORT,NEU
FIXACE KYýELNÍ
120
R
PěÍSLUŠENSTVÍ K TOBI D.3476856
REH,ORT,NEU
KLÍN ABDUKýNÍ
120
R
PěÍSLUŠENSTVÍ K TOBI D.3476862
REH,ORT,NEU
KURT BEZPEýNOSTNÍ ýTYěBODOVÝ
MEYRA - ceník platný od 1. 4. 2014:
120
R
Strana 7
KOD
TYP
ZVP NÁZEV POMģCKY
PRO
0062667 Z
12
SPE
PěÍSLUŠENSTVÍ K ZAěÍZENÍ STABILFLEX
P
STUPAýKA DċLENÁ (ROZDÍLOVÁ CENA)
0062671 Z
PěÍSLUŠENSTVÍ K ZAěÍZENÍ STABILFLEX
12
P
0062673 Z
12
P
0062678 Z
12
P
REH,ORT,NEU
R
R
REH,ORT,NEU
04
R
REH,ORT,NEU
0140478
04
P
04
R
P
04
P
04
P
04
P
04
P
04
P
04
P
04
P
04
P
04
P
04
P
04
P
04
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TVL
12
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TVL
12
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TVL
12
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TVL
12
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TVL
12
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TVL
12
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TVL
12
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TVL
12
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TVL
12
ZÁVċS PAŽE POLSTROVANÝ, UPÍNANÍ PěEZKAMI
ANATOMICKY TVAROVANÁ KOVOVÁ VÝZTUHA
ORTÉZA ZÁPċSTNÍ MEYRA MANU PLUS 2761111, 2761211
P
12
ZÁVċS PAŽE POLSTROVANÝ Vý. ABDUKýNÍHO POLSTRU
ORTÉZA ZÁPċSTNÍ MEYRA MANU 2762111, 2762211
0140482
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TVL
ANATOMICKY TVAROVANÁ KOVOVÁ VÝZTUHA
ORTÉZA RAMENNÍ MEYRA AS-BASIC 2751011-2751013
0140481
S OCHRANOU PALCE, ANATOMICKY TVAROVANÁ KOVOVÁ VÝZTUHA
Univerzální kódy pojišĢoven
0000269 Z
07
P
0000275 Z
07
P
0005245 Z
07
P
0003592 Z
07
P
0039938 Z
07
P
0022628 Z
12
P
0012000 Z
12
P
10 000,00 Kþ
11 180,00 Kþ
3 150,00 Kþ
3 150,00 Kþ
700,00 Kþ
984,00 Kþ
700,00 Kþ
984,00 Kþ
700,00 Kþ
780,00 Kþ
700,00 Kþ
931,00 Kþ
600,00 Kþ
600,00 Kþ
773,00 Kþ
773,00 Kþ
750,00 Kþ
750,00 Kþ
633,00 Kþ
633,00 Kþ
400,00 Kþ
550,00 Kþ
545,00 Kþ
545,00 Kþ
250,00 Kþ
320,00 Kþ
500,00 Kþ
780,00 Kþ
270,00 Kþ
420,00 Kþ
350,00 Kþ
440,00 Kþ
350,00 Kþ
440,00 Kþ
12
SKOěEPINA S UP.PÁSKY NA SUCHÝ ZIP, ZPEVNċNÍ HORNÍHO A SPODNÍHO HLEZENNÍHO KLOUBU
ORTÉZA RAMENNÍ MEYRA AS-15° 2752011-2752013
0140484
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TVL
TLAKOVÁ S BOýNÍMI GELOVÝMI VÝZTUHAMI
ORTÉZA PALCE MEYRA RHIZO 2763111, 276311
0140485
11 050,00 Kþ
12
TLAKOVÁ S GELOVÝMI VÝZTUHAMI PRO FIXACI A MASÁŽ HLEZENNÍHO KLOUBU
ORTÉZA KOTNÍKOVÁ STABILIZAýNÍ MEYRA TALU 2721310
0140483
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TVL
TLAKOVÁ S GELOVÝMI VÝZTUHAMI PRO VEDENÍ ACHILLOVY ŠLACHY
BANDÁŽ LOKETNÍ ELASTICKÁ MEYRA EPI 2731010-2731016
0140475
12
UPÍNANÍ PÁSKY NA SUCHÝ ZIP
BANDÁŽ KOTNÍKOVÁ ELASTICKÁ MEYRA MALLEO 2722111,2722211
0140476
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TVL
TLAKOVÁ S BOýNÍMI VÝZTUHAMI A SILIKONOVOU ýÉŠKOVOU VÝZTUHOU
BANDÁŽ KOTNÍKOVÁ ELASTICKÁ MEYRA ACHILLO 2721111,2721211
0140474
12
TLAKOVÁ SE 4 STABILIZAýNÍMI VÝZTUHAMI PRO PODPORU LUMBÁLNÍ OBLASTI
BANDÁŽ KOLENNÍ FIXAýNÍ MEYRA GENU IMS 2712011,2712012
0140473
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TVL
TLAKOVÁ SE 4 VÝZTUHAMI A UPÍNACÍMI POPRUHY PRO INDIVIDUÁLNÍ ÚPRAVU
BANDÁŽ KOLENNÍ ELASTICKÁ MEYRA GENU 2711010-2711016
0140472
12
TLAKOVÁ S MASÁŽNÍ VÝZTUHOU V OBLASTI KěÍŽE, DÁMSKÁ
BANDÁŽ BEDERNÍ ELASTICKÁ MEYRA LUMBO PRO 2743011-2743016
0140471
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TVL
TLAKOVÁ S MASÁŽNÍ VÝZTUHOU V OBLASTI KěÍŽE
BANDÁŽ BEDERNÍ ELASTICKÁ MEYRA LUMBO LIGHT 2744011-2744015
0140479
10 000,00 Kþ
11
BANDÁŽ BEDERNÍ ELASTICKÁ MEYRA LUMBO COMFORT 2742011-...16
0140480
5 890,00 Kþ
120
HLAVOVÁ OPċRKA K "PRONE"
BANDÁŽ BEDERNÍ ELASTICKÁ MEYRA LUMBO 2741011-2741016
P
5 890,00 Kþ
120
POHÁNċCÍ KOLA 28˝ K "MOVE" VEL.2
PěÍSLUŠENSTVÍ K ZAěÍZENÍ STABILFLEX
CENA
120
POHÁNċCÍ KOLA 24˝ K "MOVE"
PěÍSLUŠENSTVÍ K ZAěÍZENÍ STABILFLEX
MAX
120
REH,ORT,NEU
Bandáže a ortézy
0140477
UDO
UPO
12
OPRAVA VOZÍKU MECHANICKÉHO
POJIŠġOVNA PěISPÍVÁ DO VÝŠE 90 % Z CELKOVÉ CENY OPRAVY, 10% DOPLÁCÍ KLIENT
OPRAVA VOZÍKU ELEKTRICKÉHO
POJIŠġOVNA PěISPÍVÁ DO VÝŠE 90 % Z CELKOVÉ CENY OPRAVY, 10% DOPLÁCÍ KLIENT
OPRAVA VOZÍKU ELEKTRICKÉHO
VÝMċNA AKUMULÁTORU, POJIŠġOVNA PěISPÍVÁ DO VÝŠE 90% Z CELKOVÉ CENY, 10% DOPLÁCÍ KLIE
ÚPRAVY VOZÍKģ
REH,ORT,NEU
POJIŠġOVNA HRADÍ 100% CENY
VÝDEJ REPASOVANÝCH VOZÍKģ
REH,ORT,NEU,INT
TÝKÁ SE VOZÍKģ, U KTERÝCH SKONýILA VÝROBA
R
OPRAVY A ÚPRAVY POMģCEK ZAPģJýOVANÝCH
VE SKUPINċ 12 OZNAýENÝCH "R", POJIŠġOVNA HRADÍ 100% CENY
VÝDEJ REPASOVANÝCH LģŽEK, ZVEDÁKģ A POLOH. ZAěÍZENÍ
S5,REH,ORT,NEU
TÝKÁ SE VÝROBKģ, U KTERÝCH SKONýILA VÝROBA
MEYRA - ceník platný od 1. 4. 2014:
R
Strana 8
VysvČtlivky:
04
07
12
13
ZP
KOD
TYP
ZVP
PRO
SPE
UDO
UPO
MAX
CENA
ortopedicko protetické pomĤcky sériovČ vyrábČné
vozíky vþetnČ pĜíslušenství
kompenzaþní pomĤcky pro tČlesnČ postižené
pomĤcky dále nespecifikované
zdravotnický prostĜedek
kód ZP
typ ZP, kódové oznaþení podskupiny ZP
zvláštní položka /je-li uvedeno Z – je nutné schválení revizním lékaĜem/
preskripþní omezení /je-li uvedeno P – ZP se pĜedepisuje na poukaz/
specifikace preskripþního omezení – výþet možných pĜedepisujících lékaĜĤ
užitná doba (v mČsících)
zpĤsob úhrady / je-li uvedeno R – jedná se o ZP zapĤjþovaný cirkulovaný, vždy
v majetku pojišĢovny/
maximální úhrada VZP
maximální cena koneþnému spotĜebiteli
Preskripþní omezení – odbornosti pĜedepisujících lékaĜĤ pro skupiny 04,07,12,13:
CHR
chirurgie
GER
geriatrie
INT
vnitĜní lékaĜství
NEU
neurologie, dČtská neurologie
ORP
ortopedická protetika
ORT
ortopedie
PRL
všeobecné praktické lékaĜství
PSY
psychiatrie
REH
rehabilitaþní a fyzikální medicína
S5
zvláštní režim ústĜedí, pro schválení revizním lékaĜem
TVL
tČlovýchovné lékaĜství
ZpĤsob pĜedepisování na Poukaz:
Na Poukaz na léþebnou a ortopedickou pomĤcku (dále jen „Poukaz“) lze pĜedepsat pouze
jednu položku uvedenou v ýíselníku.
PĜedepsat na Poukaz lze pouze ZP, který je obsažen v ýíselníku.
Poukaz vyplnČný lékaĜem musí splĖovat tyto náležitosti:
1. jméno a pĜíjmení, rodné þíslo, adresu pojištČnce,
2. kód zdravotní pojišĢovny, u které je pacient registrován,
3. kód ZP, pod kterým je pĜedepisovaný ZP uveden v ýíselníku.
4. údaj, zda jde o úhradu VZP plnou, þásteþnou nebo hradí pacient,
5. diagnózu,
6. podpis pĜedepisujícího lékaĜe a datum vystavení poukazu,
7. þitelný otisk razítka zdravotnického zaĜízení a jmenovky lékaĜe, vþ. telefonního þísla
8. vyplnČné þestné prohlášení pojištČnce stvrzující nárok úhrady ZP z prostĜedkĤ veĜejného
zdravotního pojištČní,
9. pokud je uvedeno v ýíselníku u pĜedepisované položky „Z“, je nutné vyjádĜení revizního
lékaĜe PojišĢovny.
Pozn.: Za dítČ je považován pojištČnec do 18 let vČku.
Podskupiny zdravotnických prostĜedkĤ (ZP) pĜedepisované na poukaz a hrazené zdravotními pojišĢovnami
PODSKUPINA 07 - VOZÍKY VýETNċ PěÍSLUŠENSTVÍ
Vozíky vþetnČ pĜíslušenství pĜedepisuje smluvní lékaĜ PojišĢovny odbornosti REH (rehabilitaþní lékaĜ), ORT
(ortoped), NEU (neurolog), INT (internista) na Poukaz.
Vozík mechanický vþetnČ pĜíslušenství - maximálnČ 1 ks za 5 let, pĜedpis podléhá schválení revizním lékaĜem.
Vozík s elektrickým pohonem pro provoz obvykle v exteriéru, s pĜíslušenstvím - maximálnČ 1 ks za 7 let,
pĜedpis podléhá schválení revizním lékaĜem.
Vozík s elektrickým pohonem pro lehký provoz obvykle v interiéru, s pĜíslušenstvím - maximálnČ 1 ks za 7
let, pĜedpis podléhá schválení revizním lékaĜem.
Vozík speciální - maximálnČ 1 ks za 5 let, pĜedpis podléhá schválení revizním lékaĜem.
Indikace (dĤvod k pĜidČlení): Mechanické vozíky pro trvalé použití jsou indikovány u postižení obou DK, které
neumožĖuje pojištČnci samostatnou lokomoci pĜi zachované funkþní schopnosti HK. PĜi postižení jedné DK mohou
být mechanické vozíky indikovány jako pomĤcka doþasná s vyznaþením poþtu mČsícĤ potĜebných k dalšímu
medicínskému Ĝešení. U elektrických vozíkĤ je dĤvodem k pĜidČlení postižení obou DK znemožĖující pojištČnci
samostatnou lokomoci, v kombinaci s postižením HK, které neumožĖuje ovládání mechanického vozíku, a to ani
mechanizmem pro jednu HK, dále postižení obou DK pĜi kombinaci se závažným chronickým onemocnČním, které
nedovoluje pojištČnci zvýšit fyzickou zátČž (nutno doložit napĜ. výsledkem zátČžového testu).
Pozn.: Po uplynutí užitné doby nevzniká automaticky nárok pojištČnce na nový vozík.
Opravy: Garanþní opravy hradí výrobce. Další opravy jsou hrazeny poukazem pĜíslušné zdravotní pojišĢovny
(kódy 0000269, 0000275 a 0005245), kde pojišĢovna hradí 90% ceny opravy. Postup pĜi získávání poukazu na
opravu je stejný jako postup u nového vozíku (0000269 – pĜi pĜedpokládané cenČ opravy mechanického vozíku do
3.000,- Kþ není tĜeba ke schválení pĜikládat pĜedbČžnou kalkulaci opravy vypsanou servisním technikem, nad
3.000,- Kþ pak již ano, 0000275 – schválení opravy elektrického vozíku mechanických þástí do 3.000,- Kþ bez
pĜedbČžné kalkulace, elektrických do 10.000,- Kþ taktéž, 0005245 – výmČnu baterií schvaluje revizní lékaĜ vždy na
základČ pĜedbČžné kalkulace). Individuální úprava vozíku 0003592 (pĜestavba vozíku, rozšíĜení / zúžení,
pĜemístČní ovládaní apod.) z dĤvodu zmČny zdravotního stavu nebo fyzických propozic je schvalována revizním
lékaĜem vždy na základČ pĜedbČžné kalkulace a je plnČ hrazena.
PODSKUPINA 12 - POMģCKY KOMPENZAýNÍ PRO TċLESNċ POSTIŽENÉ
PomĤcky kompenzaþní pro tČlesnČ postižené pojištČnce pĜedepisuje smluvní lékaĜ PojišĢovny odbornosti REH,
ORT, NEU, ORP a PRL na Poukaz.
Berle pĜedloketní - maximálnČ 1 pár nebo 1 ks za 2 roky, nepodléhá schválení revizním lékaĜem
Berle podpažní - maximálnČ 1 pár za 2 roky, nepodléhá schválení revizním lékaĜem
HĤl - maximálnČ 1 ks za 3 roky, nepodléhá schválení revizním lékaĜem
Chodítko - maximálnČ 1 ks za 5 let, pĜedpis podléhá schválení revizním lékaĜem. Lze pĜedepsat pĜi funkþních
HK, omezený pohyb DK a pĜi snížené stabilitČ.
KĜeslo klozetové - maximálnČ 1 ks za 5 let, nepodléhá schválení revizním lékaĜem
LĤžko polohovací elektrické, mechanické - maximálnČ 1 ks za 10 let, pĜedpis podléhá schválení revizním
lékaĜem
Sedaþka na vanu, do vany, pod sprchu - maximálnČ 1 ks za 5 let, nepodléhá schválení revizním lékaĜem
Nástavce na WC - maximálnČ 1 ks za 3 roky, nepodléhá schválení revizním lékaĜem
Zvedák mechanický, hydraulický, elektrický - maximálnČ 1 ks za 10 let , pĜedpis podléhá schválení revizním
lékaĜem
ZaĜízení polohovací vþetnČ pĜíslušenství - maximálnČ 1 ks za 10 let, pĜedpis podléhá schválení revizním
lékaĜem
Opravy: Garanþní opravy hradí výrobce. Je-li kompenzaþní pomĤcka zapĤjþena, tzn. v majetku pĜíslušné
zdravotní pojišĢovny, je pozáruþní oprava pojišĢovnou hrazena plnČ na poukaz (kód 0022628) v pĜípadČ, že úhradu
pojišĢovna na základČ kalkulace schválí. Další opravy hradí uživatel.
Pozn.: PZT podskupiny 07 a 12, které jsou v majetku pojišĢovny, lze získat ve formČ tzv. repase.
PODSKUPINA 13 - POMģCKY DÁLE NESPECIFIKOVANÉ A PARUKY
PomĤcky dále nespecifikované pĜedepisuje smluvní lékaĜ PojišĢovny odbornosti REH, PSY, ORT, NEU, INT i
PRL, DER (dermatolog) a ONK (onkolog a hematolog) na Poukaz. V této podskupinČ je zaĜazen sortiment, který
nelze podle druhu zaĜadit do jiné podskupiny.
Antidekubitní matrace, podložka, sedaþka - maximálnČ 1 ks za 3 roky, pĜedpis podléhá schválení revizním
lékaĜem
Kompresor k antidekubitní matraci vzduchové – maximálnČ 1 ks za 10 let, pĜedpis podléhá schválení revizním
lékaĜem
PĜilba ochranná – maximálnČ 1 kus za 2 roky, pĜedpis podléhá schválení revizním lékaĜem
Opravy: hradí si plnČ klient.
POSTUP PěI PěEDEPISOVÁNÍ A ZÍSKÁVÁNÍ VOZÍKģ A ZDRAVOTNÍCH PROSTěEDKģ hrazených zdravotními
pojišĢovnami.
MECHANICKÉ VOZÍKY A REHABILITAýNÍ PROSTěEDKY (podskupina 7, 12 a 13):
1.krok: Konzultace a výbČr nejvhodnČjšího vozíku, zdravotnického prostĜedku (dále jen ZP) s odborným lékaĜem a
s autorizovaným dodavatelem PZT (napĜ. MEYRA ýR) - podle individuálních potĜeb budoucího uživatele.
2.krok: PĜedepsání ZP, které pojišĢovna hradí buć plnČ þi þásteþnČ, odbornými lékaĜi, a to neurology (NEU),
ortopedy (ORT), rehabilitaþními (RHB) þi internisty (INT), na formuláĜ þ.13/1995 nazvaný „Poukaz na léþebnou a
ortopedickou pomĤcku“ (dále jen poukaz). Jelikož není u nČkterých ZP nutné schválení revizním lékaĜem, mĤže
odborný lékaĜ vyplnČný poukaz pĜedat klientovi (pacientovi) pĜímo. Následuje 4.krok.
Podléhá-li ZP schválení revizním lékaĜem, odborný lékaĜ musí k poukazu vyplnit ještČ formuláĜ þ.21/1993 nazvaný
„Žádanka o zvýšení úhrady“ (dále jen žádanka).
Má-li klient v dobČ žádosti o nový ZP v užívání starý, který byl rovnČž hrazen a zapĤjþen zdravotní pojišĢovnou, je
nutné, aby servisní technik dodavatele dosud používaného ZP vyplnil formuláĜ „Návrh na vyĜazení ZP,“ kde se vyjádĜí
k možnosti nutné opravy a její pĜípadné cenČ.
Všechny takto vyplnČné formuláĜe podá odborný lékaĜ ke schválení reviznímu lékaĜi územnČ pĜíslušné zdravotní
pojišĢovny klienta.
3.krok: Revizní lékaĜ vyjádĜí své stanovisko o schválení þi neschválení pomĤcky na žádanku.
Pokud revizní lékaĜ pomĤcku schválí a potvrdí jak žádanku i poukaz, je možné poukaz pĜedat pĜímo pojištČnci.
Pokud revizní lékaĜ potvrdí pouze žádanku, pak je nezbytné, aby stanovisko revizního lékaĜe pĜepsal na poukaz sám
pĜedepisující lékaĜ, potvrdil jej razítkem a podpisem a takto vyplnČný poukaz pĜedal pojištČnci.
4.krok: Klient (pacient, pojištČnec) dodá poukaz autorizovanému prodejci (napĜ. MEYRA ýR) a obdrží ZP pĜímo þi
v domluvené dodací lhĤtČ.
Postup k získání ELEKTRICKÉHO VOZÍKU (podskupina 7) je následující:
1.krok: Konzultace a výbČr
nejvhodnČjšího elektrického vozíku s odborným lékaĜem a s autorizovaným
dodavatelem ZP (napĜ. MEYRA ýR) - podle individuálních potĜeb budoucího uživatele.
2.krok: PĜedepisující lékaĜ (NEU, ORT, RHB þi INT) a pĜíslušná odborná pracovištČ provedou vyšetĜení a vyplní
”FormuláĜ k pĜidČlení elektrického vozíku“(dále jen formuláĜ), který je k dispozici na pĜíslušné okresní zdravotní
pojišĢovnČ klienta.
Na vyplnČní šestistránkového formuláĜe se kromČ žadatele o elektrický vozík (str.2 formuláĜe) podílí rovnČž servisní
technik dodavatele dosud používaného vozíku (str.3 formuláĜe), který se vyjádĜí k technickému stavu a opotĜebení
vozíku. Žádá-li klient o svĤj první vozík, pak tato þást odpadá. Souþástí je dále vyjádĜení lékaĜĤ na základČ odborného
vyšetĜení (str.4, 5 a 6 formuláĜe). Klient tak absolvuje prohlídku u neurologa (NEU), ortopeda (ORT), rehabilitaþního
lékaĜe (RHB), psychologa (PSY), oþního lékaĜe (OPH), popĜípadČ internisty (INT). ZávČrem zpráv všech vyšetĜení je
vyjádĜení o tom, zda žadatelovo postižení jej opravĖuje k nároku na elektrický vozík (viz. vyjádĜení NEU, ORT, RHB,
INT) a o schopnosti a zpĤsobilosti jej bezpeþnČ ovládat v silniþním provozu (viz. vyjádĜení PSY, OPH). PĜedepisující
lékaĜ pak ještČ uvede specifikaci vozíku vþetnČ kódĤ dle ýíselníku ZP.
Pozn.: PojištČnec, který používá elektrický vozík zapĤjþený od své zdravotní pojišĢovny, pĜi opakované žádosti
podstoupí vyšetĜení pouze u odborného specialisty na diagnózu, která byla dĤvodem pĜidČlení elektrického vozíku.
LékaĜ posoudí souþasný zdravotní stav. VyšetĜení odbornými specialisty, psychiatrem, resp. psychologem a oþním
lékaĜem, není nutné podstupovat, pokud pĜedepisující lékaĜ písemnČ potvrdí, že u tČchto diagnóz nedošlo ke zhoršení
zdravotního stavu.
3.krok: VyplnČný formuláĜ je pĜedán reviznímu lékaĜi pĜíslušné zdravotní pojišĢovny , který zkontroluje veškeré
náležitosti a pĜipojí své vyjádĜení. Takto zpracovaná žádost je zaslána na ÚstĜední PojišĢovnu VZP, Úsek zdravotní
péþe (dále jen ÚP VZP, ÚZP), þi ústĜedí jiné zdravotní pojišĢovny,.
4.krok: Žádost je posouzena odbornou komisí a písemný závČr komise je zaslán zpČt reviznímu lékaĜi, který
informuje pĜedepisujícího lékaĜe. Ten následnČ v pĜípadČ kladného posouzení pĜedepíše jeden nebo více poukazĤ a
pĜedá je pojištČnci.
5.krok: Klient (pacient, pojištČnec) pĜinese poukazy autorizovanému dodavateli ZP (napĜ. MEYRA ýR) a obdrží
vozík pĜímo þi v domluvené dodací lhĤtČ.
Pozn.: U nezletilých pojištČncĤ je nutné doložit k žádosti závazné prohlášení zákonných zástupcĤ dítČte, že plnČ
zodpovídají za bezpeþnost jeho i ostatních úþastníkĤ silniþního provozu v souladu se Zákonem o provozu na
pozemních komunikacích þ.361/2000 Sb..
Download

Ceník číselníkový > platný od 1.4.2014