8800
200
Tenisová stěna - pohled
Řez 1 * 1´
Měř. 1 : 50
o V12 po 200 mm
463,50
víceúčel. hřiště
462,80
základ ten. stěny
- 31,0 m 2
3000
rozdělovací o V 10
po 400 mm
3
3
463,48
stáv. tenis. kurty
800
460
400
Svař. síť
o 8/8-150/150
4000
1
200
463,50
tenis. povrch
3460
400
- dl. 1500 - celkem 88 ks
340
2
ěna
á st
v
o
mm
s
teni
200
á
.
l
n
t
č
e
cvi
ukc
nstr
o
k
ŽB
3000
nové sloupky víceúčel. hřiště
1000
1000
500
300
300
200
o V12 po 200 mm
2100
rozteč ocel. sloupků
pro záchytnou síť
140
sloupek oplocení
dl. 1,30 m
+ záchytná síť
2100
stáv. sloupky tenis kurtů
Měř. 1 : 25
2100
1000
Tenisová stěna - oboustranná
2100
rozdělovací výztuž stěny o V10
- dl. 8700 mm - celkem 18 ks
1200
8800
průchod
ŽB tenisová stěna
10000
Výpis výztuže opěrky a stěny :
beton B 25
Délka celkem (m)
č.
1
463,50
tenis. povrch
463,50
tenis. povrch
400
200
1000
400
základ - beton B 20
Počet ks
V 12
1
V 12
3,600
44
158,40
2
V 12
1,500
88
132,00
3
V 10
8,700
18
500
2
Délka (m)
300
o V12 po 200 mm
hlavní výztuž
o V12 po 200 mm
- dl. 3600 - celkem 44 ks
Pruty
156,60
m
290,4
156,6
kg/m
0,888
0,617
kg
257,9
96,6
kg + 5%
Krytí třmínků min. 25 mm
Stykování podélné výztuže přesahem 600 mm,
nebo svařením
Beton B 25, do základů B20
Ocel 10 425(V)
Svařovaná síť o 8/8 - 150/150 mm
Plocha + 20% na přesahy - 36 m2
V 10
372,2
TENISOVÁ STĚNA * řez, pohled
Víceúčelový sportovní areál
* Rychnov u Jablonce nad Nisou
06/2011
Město Rychnov u Jablonce n.N.
Rychnov u Jbc
Ing. L. Heidrichová
6 A4
Rychnov u Jbc
Ing. O. Novotný
1 : 50, 25
2
Download

Tenis stěna - Rychnov u Jablonce n.N.