Česká lékařská akupunkturistická společnost ČLS JEP
pořádá celodenní mezioborový seminář
UROLOGICKÁ ONEMOCNĚNÍ
A MOŽNOSTI AKUPUNKTURY A PŘIDRUŽENÝCH
TECHNIK V JEJICH DIAGNOSTICE A LÉČBĚ
sobota 22. 11. 2014
Lékařský dům, Sokolská 31, Praha
Program:
9.00 – 10.00
10.05 – 10.30
 Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. (přednosta Urologické kliniky
Všeobecné fakultní nemocnice, proděkan 1. Lékařské fakulty UK,
vedoucí katedry urologie IPVZ Praha)
Karcinom prostaty ve 21. století aneb novinky v diagnostice
a léčbě
 MUDr. Michal Strnad (angiologie, centrum TCM Hradec Králové)
Časté močení a inkontinence z pohledu akupunktury a TCM
10.30 – 11.00 11.00 – 12.00
Coffee break s výstavou firem
 MUDr. Katarína Svitková, chirurgie, akupunktura (Nemocnice akad.
L. Dérera – Univerzitní nemocnice Bratislava)
Komplexné využitie dráhy obličiek a močového mechúra v praxi
12.10 – 13.00 Přestávka, výstava firem, jednání výboru ČLAS ČLS JEP
13.00 – 13.15
 Výbor ČLAS ČLS JEP – předání ocenění
13.15 – 13.50
 Doc. MUDr. František Pára, CSc. (neurologie, Hradec Králové)
13.55 – 15.30
 MUDr. Michal Strnad (angiologie, centrum TCM Hradec Králové)
„Čestný člen ČLAS ČLS JEP“ MUDr. Miroslavu Holubovi“
Informace o dalších vzdělávacích akcích a činnosti společnosti
Historie ČLAS ČLS JEP – pokračování ze slavnostního semináře
v květnu t. r.
Obtížné močení, zánět a hypertrofie prostaty, záněty
močového měchýře
Akce je zařazena do systému vzdělávání lékařů a je oceněna KREDITY !
Členové ČLAS vstup zdarma, členové Spoločnosti akupunktúry SLS 250 Kč,
nečlenové poplatek 500 Kč.
Přihlášky online na www.akupunktura.cz do konce října
Přihlašujte se jen, pokud máte skutečný zájem o účast na semináři. Organizátoři vycházejí
při objednávání kreditů a občerstvení z počtu přihlášených.
za výbor ČLAS ČLS JEP
MUDr. Ladislav Fildán
Download

Program ve formátu pdf - Česká lékařská akupunkturistická společnost