Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Fakulta strojní
Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
V AKADEMICKÉM ROCE 2013/2014
pro magisterský studijní program/obor/specializaci:
N2301 – STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ / 3909T001 – KONSTRUKČNÍ A PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ / 16
– HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ STROJE A ZAŘÍZENÍ
Číslo komise:
Předseda:
prof. Ing. František Pochylý, CSc.
Datum zkoušky: 10. červen 2014
Místopředseda:
prof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.
Místo zkoušky:
Zapisovatel:
Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D.
1
PORE311
Státní závěrečné zkoušky 2013/2014
Studijní program/obor/specializace:
N2301 – Strojní inženýrství / 3909T001 – Konstrukční a procesní inženýrství / 16 – Hydraulické a
pneumatické stroje a zařízení
Číslo komise:
1
Datum zkoušky: 10. červen 2014
Místo zkoušky: PORE311
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Jméno diplomanta
Bc. Ladislav Bakay
Bc. Jakub Glinz
Bc. Ondřej Havránek
Bc. Václav Henek
Bc. Vojtěch Janík
Bc. Petr Kadlček
Bc. Jiří Nemrava
Bc. Viktor Polášek
Bc. Michal Lesák
Bc. Jakub Martinek
ZP Předměty
HyPrv, PnPrv, PohPř
HyPrv, PnPrv, Řízhy
HyPrv, PnPrv, PohPř
HyPrv, PnPrv, PohPř
HyPrv, PnPrv, PohPř
HyPrv, PnPrv, Řízhy
HyPrv, PnPrv, PohPř
HyPrv, PnPrv, PohPř
HyPrv, PnPrv, PohPř
HyPrv, PnPrv, Řízhy
* symbol znamená, že student obhájil závěrečnou práci v předchozím termínu SZZ.
Předmět označený kurzívou je předmět, který již student vykonal v předchozím termínu SZZ.
Předseda:
prof. Ing. František Pochylý, CSc.
Místopředseda:
prof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.
Členové:
Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D.
Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
Dr. Ing. Radim Olšovský
doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
Ing. Jiří Valošek, Ph.D.
doc. Ing. Martin Vašina, Ph.D.
Zapisovatel:
Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D.
Termín
08:00
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Fakulta strojní
Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
V AKADEMICKÉM ROCE 2013/2014
pro magisterský studijní program/obor/specializaci:
N2301 – STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ / 3909T001 – KONSTRUKČNÍ A PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ / 16
– HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ STROJE A ZAŘÍZENÍ
Číslo komise:
Předseda:
prof. Ing. František Pochylý, CSc.
Datum zkoušky: 11. červen 2014
Místopředseda:
prof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.
Místo zkoušky:
Zapisovatel:
Ing. Josef Dobeš
2
PORE311
Státní závěrečné zkoušky 2013/2014
Studijní program/obor/specializace:
N2301 – Strojní inženýrství / 3909T001 – Konstrukční a procesní inženýrství / 16 – Hydraulické a
pneumatické stroje a zařízení
Číslo komise:
2
Datum zkoušky: 11. červen 2014
Místo zkoušky: PORE311
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Jméno diplomanta
Bc. Jan Pavelčák
Bc. Miroslav Soumar
Bc. Milan Pospíšil
Bc. Michal Příhoda
Bc. Jiří Rak
Bc. Tomáš Sedláček
Bc. Marek Slawik
Bc. David Švrčina
Bc. Petr Vacula
Bc. Tomáš Vydomus
Bc. Martin Zanina
Bc. Bohuslav Munduch
ZP Předměty
HyPrv, PnPrv, PohPř
HyPrv, PnPrv, PohPř
HyPrv, PnPrv, Řízhy
HyPrv, PnPrv, PohPř
HyPrv, PnPrv, PohPř
HyPrv, PnPrv, PohPř
HyPrv, PnPrv, PohPř
HyPrv, PnPrv, Řízhy
HyPrv, PnPrv, PohPř
HyPrv, PnPrv, PohPř
HyPrv, PnPrv, PohPř
HyPrv, PnPrv, PohPř
* symbol znamená, že student obhájil závěrečnou práci v předchozím termínu SZZ.
Předmět označený kurzívou je předmět, který již student vykonal v předchozím termínu SZZ.
Předseda:
prof. Ing. František Pochylý, CSc.
Místopředseda:
prof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.
Členové:
Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D.
Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
Dr. Ing. Radim Olšovský
doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
Ing. Jiří Valošek, Ph.D.
doc. Ing. Martin Vašina, Ph.D.
Zapisovatel:
Ing. Josef Dobeš
Termín
08:00
Download

Harmonogram SZZ - Katedra hydromechaniky a hydraulických