BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN
ÖNERİLMESİ, UYGULANMASI
VE KAYIT İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
03.12.2014 Tarih ve 29194 Sayılı RG
BİRLEŞTİRİLMİŞ TEK BİR YÖNETMELİK
Risk esaslı, uygulanabilir ve mevcut sorunları çözmeyi hedefleyen
birleştirilmiş ve uyumlu tek bir yönetmelik oluşturuldu.
 Bitki
ve bitkisel ürünlerde bitki koruma ürünlerinin uzman kişilerce
önerilmesi, uygulanması ve gerekli kayıtların tutularak, güvenilir gıda
üretimi ve izlenebilirliğin sağlanması amaçlanmıştır.
 Farklı yıllarda yayınlanmış fakat aynı amaca hizmet eden yasal düzenlemelerin
bir araya getirilmesi ve etkin kılınması hedeflenmiştir.
2008: Bitkisel Üretimde Kullanılan Bitki Koruma Ürünlerinin Kayıtlarının
Hakkında Yönetmelik.
Tutulması ve İzlenmesi
2009: Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik
2010: Bitki Koruma Ürünlerinin Uygulama Usul ve Esaslarına Dair
Yönetmelik
2012: Hasat Öncesi BKÜ Denetimi
REÇETE YAZMA YETKİSİNDE YENİ DÜZENLEME
• Reçete Yazma Yetki Sınavı
kaldırıldı
• Ziraat mühendisleri,
• Tütün teknoloji mühendisleri
(Sadece tütündeki zararlı
organizmalar için)
• Yetkili bitki koruma ofisi
belgesine sahip ziraat mühendisi
bayiler (Sözleşme yaptığı üreticilere
reçete yazmak üzere) reçete yazma
yetki belgesi alabileceklerdir.
3
REÇETE YAZMA YETKİSİNDE YENİ DÜZENLEME
Reçete yazma yetki belgesi almak
isteyen kişiler;
Bulundukları ilin il müdürlüğüne,
Yönetmelikte belirtilen bilgi ve belgelerle
müracaat ederek “Bitki Koruma Ürünü
Reçete Yazma Yetki Belgesi” alabilecektir.
Bu yönetmelik kapsamında
yetkilendirilecek 5.908 Ziraat Mühendisi
TARGEL personeli yerinde doğrudan bitki
sağlığı hizmeti verebilecek ve reçete
yazabilecektir.
4
REÇETE DÜZENLEME
REÇETE TALEBİ
Arazi ziyareti
ÜKD
İÇERİSİNDE
REÇETE
DÜZENLEME
5
YETKİLİ BİTKİ KORUMA OFİSİ (YBKO)
Ziraat mühendisi olan BKÜ bayilerinden;
• Dört yıllık tecrübesi olan (Kesintisiz),
• Son iki yılda ceza almamış olan,
• En az 25 üreticiyle sözleşme yapabilen
• Teşhis odası bulunan,
• Biri Bitki Koruma Bölümü Mezunu en
az iki ziraat mühendisi çalıştıran bayiler
YBKO olabilecektir.
6
TEŞHİS ODASI KOŞULLARI
Oda
Yerler kolay temizlenebilir ve içerisinde 1 adet
lavabo bulunan en az 4 m2 lik alan
Buzdolabı
Derin Donduruculu (+4 -20)
Teşhis masası
Beyaz zeminli, ışıklı ve en az 70 cm2
Binoküler
1x40 büyütmeli
Taşıma kabı
Buz kabı, buzluk
Nem kontrollü İnkübatör cihazı (Nem çemberi)
Atrap, Emgi şişesi ve öldürme şişesi
Bitki Korumacı Sırt Çantası
El Küreği, bıçak, maket bıçağı, budama makası, plastik
numune torbası, yapışkanlı etiket, işçi eldiveni, keçeli
kalem, kurşun kalem, sprey boya, büyüteç, cımbız,
galoş
Bilgisayar
İnternet erişimli
Eğitim materyalleri
Teknik talimatlar, Entegre mücadele teknik
talimatları, teşhis, tanı ve öneride bulunmak için yazılı
ve görsel materyaller
7
YETKİLİ BİTKİ KORUMA OFİSİ (YBKO)
YBKO Normal Bayiliğin Yanında
Anlaşma yaptığı üreticilerin;
• BKÜ Reçetelerini Yazma,
• BKÜ uygulamalarını yapma,
• ÜKD kayıtlarını tutma,
• Yaptığı BKÜ uygulamaların Kalıntı problemi sorumluluğu
verilmiştir.
Bayilik yalnızca ürün satılan değil teşhis ve uygulama hizmeti
satılan bir mekanizma haline gelecektir.
Ceza alanlar 4 yıl Yetkili Bitki Koruma Ofisi Olamayacaktır.
8
PROFESYONEL UYGULAYICILAR
• Bitki Koruma Ürünlerinin uygulamasını ücreti
karşılığında profesyonel olarak yapmak isteyen
Ziraat Mühendisleri, Teknikeri ve
Teknisyenleri bulundukları ilin il ve ilçe
müdürlüğüne başvuruda bulunarak “Bitki
Koruma Ürünü Uygulama Belgesi” alabilirler
9
PROFESYONEL UYGULAYICILAR
PROFESYONEL UYGULAYICILARIN
SORUMLULUKLARI
• Yaptığı uygulamaların kayıtlarının
tutulmasından ve kalıntıdan,
• Reçetede yazan bitki koruma ürünleri ile
dozunda ve mücadele zamanında, uygun aletle
uygulanmasından,
• İlgili mevzuata uymaktan, sorumludurlar.
10
TİCARİ AMAÇLI BİTKİSEL ÜRETİM YAPAN KİŞİLER
Sadece kendi üretim alanlarında
ve bitkisel ürün bulunan depolarında
bitki koruma ürünü uygulama yetkisi
almak isteyen, ticari amaçlı bitkisel
üretim yapan kişiler bulundukları yerin
il ve ilçe müdürlüğüne başvuruda
bulunarak bir günlük eğitime katılarak
“Bitki Koruma Ürünü Uygulama
Belgesi” alabilirler.
11
BİTKİSEL ÜRETİM YAPAN KİŞİ UYGULAYICILAR
Bu kişiler;
• Yaptıkları uygulamaların ÜKD’ye
kaydedilmesinden,
• Reçetede yazan BKÜ’ni dozunda,
zamanında, uygun makine ile
uygulanmasından, ilaçlama ile hasat
arasında geçmesi gereken süreye
uymaktan ve kalıntıdan sorumludurlar.
12
ÜRETİCİLER
Ticari amaçla üretim yapan üreticiler;
•
•
•
•
•
•
Bitki koruma ürünü uygulamalarını, Bakanlıktan
Sertifika alan kişilere yaptırmak,
ÜKD’yi temin ederek, her ürün ve parsel için
kayıtlarını tutmak ve 5 (Beş) yıl süre ile saklamak
zorundadırlar.
Kalıntıdan sorumludurlar.
Yetkili Bitki Koruma Ofisleri ile sözleşme
yaparak ÜKD kayıtlarını, Reçete ve Bitki Koruma
Ürünü Uygulamalarını yaptırabilirler.
Reçete zorunluluğu olmayan ürünleri için de
isterlerse ÜKD tutabilirler.
Üreticiler, yetkili kişilere yaptırdığı işlemleri
onaylatarak üretici kayıt defterinin ilgili sayfanın bir
suretini kendilerine verir.
13
ÜRETİCİ KAYIT DEFTERİNE VE REÇETEYE TABİİ
ÜRÜN LİSTESİ OLUŞTURULMASI
Tüm bitkisel ürünler yerine
•Ticari amaçlı yetiştirilen ürünler ,
•Yaş meyve, sebze ve bazı minör ürünler listede yer almıştır.
Listeye http://www.tarim.gov.tr/GKGM/Menu/2/Faaliyetlerimiz bölümünden
erişilebilinir.
ÜKD’ye tabii ürünlerin listesinin belirlenmesinde;
– Hasat öncesi denetim sonuçları,
– Hal denetimi sonuçları,
– Piyasa denetimi sonuçları,
– İhracat bildirimleri göz önünde bulundurularak yapılmaktadır.
14
ÜRETİCİ KAYIT DEFTERİNE VE REÇETEYE TABİİ
ÜRÜN LİSTESİ
Reçete ve Üretici Kayıt Defteri tutma zorunluluğu olan bitki ve bitkisel ürünler
1
Armut
11
Havuç
21
Marul
31
Taze Soğan
2
Ayva
12
Hıyar
22
Maydanoz
32
Üzüm
3
Bezelye
13
Ispanak
23
Muz
33
Vişne
4
Biber
14
İncir
24
Nar
5
Çilek
15
Kabak
25
Nektarin
6
Domates
16
Kayısı
26
Patates
7
Elma
17
Kiraz
27
Patlıcan
8
Enginar
18
Kültür Mantarı
28
Portakal
9
Erik
19
Limon
29
Şeftali
10
Greyfurt
20
Mandalina
30
Taze Fasulye
Toplam: 33 ürün grubunda
15
ÜRETİCİ KAYIT DEFTERİNE VE REÇETEYE TABİİ
BKÜ ÜRÜN LİSTESİ
• Yukarıda belirtilen bitki ve bitkisel ürünlerde kullanılacak,
aşağıdaki aktif maddeler hariç diğer tüm bitki koruma
ürünleri reçeteye tabidir.
Ocak 2015 tarihi itibariyle Reçete Zorunluluğu Bulunmayan Bitki Koruma Ürünleri
Biyolojik Mücadele Etmenleri
Feromon ve tuzaklar
Bakırlı preparatlar (Fungusit)
Kükürt ve Kükürtlü preparatlar (Fungusit-Akarisit)
Ürünler her yıl risk esasına göre Bakanlık tarafından yeniden belirlenecektir.
16
ÜRETİCİ KAYIT DEFTERİ(ÜKD)
Daha önce ayrı ayrı tutulan üç kayıt Üretici Kayıt Defterinde birleştirilip
basitleştirilmiştir. Böylece izlenebilirlik daha kolay hale getirilmiştir.
• Üretici kayıt defteri; reçeteyi, BKÜ satışını, uygulanmasını ve kayıtların
tutulmasını içermektedir.
• Reçete ve ÜKD zorunluluğu olan BKÜ’leri ile bitki ve bitkisel ürünler için
üreticiler tarafından ÜKD tutulması zorunludur.
17
ÜKD şekli, basımı, dağıtımı ve kullanımına dair esaslar
• Üretici kayıt defteri (ÜKD) her bir sayfasına seri numarası verilerek, dört
suretten oluşan, 50 ‘lik koçanlar halinde bastırılacak,
• Her üreticiye bir ÜKD verilecek,
• Koçan içerisindeki dört suretten oluşan her bir seri numarası, üreticinin
kullandığı parseller ve ÜKD’ye tabi ürünler için ayrı ayrı kullanılarak reçete
yazılacak ve kayıt işlemlerinde kullanılacak,
• Aynı parsel ve ürün için farklı zamanda reçete yazılması gerektiğinde aynı
koçanın başka bir seri numarası kullanılacak,
• İşlemlerde, kullanılan her seri numarasında parsel numarası ve ürün adı
belirtilecektir,
• Bir parsel üzerinde birden fazla ÜKD’ye tabi ürün yetiştiriliyorsa her bir ürün
için farklı bir seri numarası kullanılacak,
• ÜKD’de yeterli sayfa var ise sonraki üretim yılları için de kullanılabilecektir.
• ÜKD’ler ilin ihtiyacına göre İl Müdürlüklerince döner sermayelerinden,
Bakanlıkça gönderilen örneğe uygun olarak yaptırılacaktır.
18
Üretici
Reçete
Bayi
Uygulayıcı
ÜKD, 14X21 cm, ebatlarında
Her defter il kodu ve her yılın son iki rakamı ile başlayan seri no içerecek şekilde dört
kopya 50 sayfa olacaktır. Gerektiğinde üretici onayı ile kopyası verebilinir.
Müstakil yetiştirilen her ürün ve parsel için üretici kayıt defteri tutulur.
Reçeteye BKÜ Aktif/Ticari isimde yazılabilecek.
İşlemini bitiren yetkili kişi imzalayıp kaşeledikten sonra sayfayı kopardıktan sonra 5 (beş) yıl
saklanır.
ÜRETİCİ KAYIT DEFTERİ
19
SORUMLULUKLAR /YAPTIRIMLAR
Yetkilendirilen kişiler (Reçete yazma ve
Profesyonel Uygulayıcılar);
• Her
yıl
Müdürlükçe
düzenlenecek
bilgilendirme toplantılarına katılmak,
• Teknik talimatlara ve Yönetmelik hükümlerine
uymak,
• Kayıtları 5 (Beş) yıl süre ile saklamak
zorundadırlar.
Yetkili Kişilere ve Üreticilere;
• Hasat Öncesi denetim kapsamında idari
para cezası ve ürün imhası işlemleri
uygulanabildiğinden, BKÜ uygulamalarının
teknik talimatlar ve ilgili mevzuatlar
doğrultusunda yapılması büyük önem arz
etmektedir.
20
REÇETE YAZMA YETKİSİNİN İPTALİ
Birincide yazılı uyarı ve
5996 Sayılı Kanun gereği
idari yaptırım uygulanır,
aynı yıl içerisinde tekrarı
halinde iptal
Reçete yazma yetkisi iptal
edilen kişiler
Yetki sahibinin isteği ile iptal
21
TEŞEKKÜRLER
22
Download

ÜKD Yönetmelik