DUVILAX® BD-20
Technický list
Složení
Vlastnosti
Parametry
Jednosložková homopolymerní disperze na bázi polyvinilacetátu s obsahem
diisobutylftalátu (změkčovadlo). Emulze se skládá z neionogenního emulgátoru a
polyvinylalkoholu jako ochranného koloidu.
þ Na bázi vodné disperze s charakteristickou vůní.
þ Netoxický, nehořlavý, nevýbušný, hygienicky a zdravotně nezávadný;
þ Biologicky odbouratelný;
þ Vytvrzený film je vodonerozpustný, vlivem nasákavosti bobtná
Sušina
Viskozita (Rheotest)
pH
Minimální aplikační teplota
min. 53,5 %
3 – 7 Pa.s
3 -5
+ 2°C
(filmotvornost)
Použití
Duvilax® BD-20 je určený pro výrobu nátěrových hmot a omítkovin. Současně se
používá jako přísada do polymercementových malt, beton ů a dalších materiálů ve
stavebnictví, kde působí jako plastifikátor. Zvyšuje pružnost, přilnavost, odolnost proti
nárazům, olejům a zvyšuje vodoneproustnost. Je vhodný pro penetrace podkladů se
zvýšenou savostí. V papírenském průmyslu se používá na výrobu hladké a vlnité
lepenky, dutinek, lepení krabic, pytlů, při .výrobě knih. Po příslušné modifikaci se
používá na úpravu vláken, textilií a koberců.
Barva
Balení
Bílá
PP kelímek 1 kg; PP kbelík3 a 5 kg, PE soudek 35 kg; PE sud 125 kg;
Skladovatelnost
Záruční lhůta
Duvilax® BD-20 skladujte v původních neporušených uzavřených obalech
při teplotách od +5°C do +40°C. Nevystavovat přímému slunečnímu záření.
12 měsíců od data výroby pro balení do 15 kg, při dodržení skladovacích podmínek.
6 měsíců od data výroby pro balení nad 15 kg, při dodržení skladovacích podmínek.
Kvalita
Dle TN 54-028-95
Čištění
Materiál : ihned vodou / ruce: pasta na ruce, mýdlo a voda
Bezpečnost
Vyrobeno
Dodržujte běžná hygienická opatření.
Výrobek společnosti DUSLO, a.s. Šala, Slovenská republika.
Uvedené údaje mají informativní charakter a nejsou vyčerpávající.
Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší
zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich test ů a
zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití
vlastními zkouškami. Vyhrazujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.
Download

DUVILAX® BD-20