A. Materiály
Druh oceli
Za tepla válcované výrobky
z uhlíkových konstrukčních ocelí.
Část 2: Technické dodací podmínky pro
uhlíkové oceli
Norma
EN 10025:
Část 2
Za tepla válcované výrobky z
konstrukční oceli. Část 3: Technické
dodací podmínky pro normalizované /
normalizačně válcované svařitelné
jemnozrnné konstrukční oceli
EN 10025:
Část 3
Za tepla válcované výrobky z
konstrukční oceli. Část 4: Technické
dodací podmínky pro termomechanicky
válcované svařitelné jemnozrnné
konstrukční oceli
EN 10025:
Část 4
Za studena doválcované ocelové plechy
pro konstrukce
ISO 4997
Kontinuálně žárově pozinkované plechy
z uhlíkové oceli pro konstrukce
EN 10326
Za tepla válcované výrobky z oceli
s vysokou mezí kluzu pro tvarování za
studena. Část 2: Dodací podmínky pro
termomechanicky válcované oceli
EN 10149:
Část 2
EN 10149:
Část 3
Za studena válcované výrobky
z mikrolegovaných ocelí s vysokou
mezí kluzu pro tvarování za studena
EN 10268
Kontinuálně žárově pozinkované pásy a
plechy z oceli a vyšší mezí kluzu pro
tvarování za studena
EN 10292
Třída
S235
S275
S355
fyb [MPa]
235
275
355
fu [MPa]
360
430
510
S275 N
S355 N
S420 N
S460 N
S275 NL
S355 NL
S420 NL
S460 NL
S275 M
S355 M
S420 M
S460 M
S275 ML
S355 ML
S420 ML
S460 ML
CR 220
CR 250
CR 320
S220GD+Z
S250GD+Z
S280GD+Z
S320GD+Z
S350GD+Z
S315 MC
S355 MC
S420 MC
S460 MC
S500 MC
S550 MC
S600 MC
S650 MC
S700 MC
S260 NC
S315 NC
S355 NC
S420 NC
H240LA
H280LA
H320LA
H360LA
H400LA
H240LAD
H280LAD
H320LAD
H360LAD
H400LAD
275
355
420
460
275
355
420
460
275
355
420
460
275
355
420
460
220
250
320
220
250
280
320
350
315
355
420
460
500
550
600
650
700
260
315
355
420
240
280
320
360
400
240
280
320
360
400
370
470
520
550
370
470
520
550
360
450
500
530
360
450
500
530
300
330
400
300
330
360
390
420
390
430
480
520
550
600
650
700
750
370
430
470
530
340
370
400
430
460
340
370
400
430
460
Kontinuálně žárově zinkaluminiované
(ZA) ocelové pásy a plechy
EN 10326
Kontinuálně žárově zinkaluminiované
(AZ) ocelové pásy a plechy
EN 10326
Kontinuálně žárově pozinkované pásy a
plechy z měkkých ocelí pro tvarování za
studena
EN 10327
S220GD+ZA
S250GD+ZA
S280GD+ZA
S320GD+ZA
S380GD+ZA
S220GD+AZ
S250GD+AZ
S280GD+AZ
S320GD+AZ
S380GD+AZ
DX51D+Z
DX52D+Z
DX53D+Z
220
250
280
320
380
220
250
280
320
380
140
140
140
300
330
360
390
420
300
330
360
390
420
270
270
270
Download

A. Materiály vhodné pro tenkostěnné profily