VODICÍ PÁSY
F 87
L1
L1
G
2
0.2
max
RAD
G
2
ØD2
ØD3 Ød1
0.2
max
RAD
Ød2
Ød3 ØD1
S
S
DOPORUČENÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY
POPIS
TEPLOTNÍ ROZSAH
-60 °C +200 °C
ZÁKLADNÍ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
SPECIFICKÁ HMOTNOST
3,1 g/cm3
MĚRNÝ TLAK PŘI +23 °C
20 N/mm2
MĚRNÝ TLAK PŘI +80 °C
9 N/mm2
PEVNOST V TAHU
13 N/mm2
ROZTAŽNOST V TAHU
180%
TVRDOST PODLE BRINELLA
3 N/mm2
TEPELNÁ VODIVOST
2,5 W/mK
LINEÁRNÍ SOUČINITEL TEPELNÉ ROZTAŽITOSTI
ROZTAŽNOSTI
V DÉLCE A TLOUŠŤCE
Vodicí pás z PTFE a bronzu typu F 87 se zvlášť dobře
osvědčil v hydraulice. Dovoluje jednoduché konstrukce válců,
má nepatrné tření, takže nevzniká žádný „stick-slip“.
Typ F 87 se dodává podle přání zákazníka buď v metráži
nebo jako hotově přiříznutý vodicí pás.
Normální pracovní teplota +60 °C by neměla být překročena.
Při vyšších teplotách, prosím, zašlete zpětný dotaz.
Hodnota pro měrný tlak by měla být počítána se součinitelem
bezpečnosti 4:1 při výpočtu ložiska.
MÉDIA
Vodicí pás typu F 87 je vhodný pro všechny kapaliny, běžně
se vyskytující v hydraulice.
6,5 x 10 –5 na °C
SOUČINITEL TŘENÍ (NA OCEL. PLOŠE 0,2 Ra μm)
ZA SUCHA
PŘI MAZÁNÍ
0,25
0,06
ZÁSTAVBOVÉ ROZMĚRY
PÍSTNICE
Tento katalog podléhá změnové službě 09/09
Ø d1
PÍST
f7
Ø D1
H8
Ø D2 = Ø d1 + 2 S
H8
Ø d2 =Ø D1 – 2 S
f8
Ø D3 = Ø d1 + G
viz strana
4.2.2.
Ø d3 = Ø D1 - G
viz strana
4.2.2
L1
+ 0,2
L1
+ 0,2
Při přepočtu Ø D3 a Ø d3 je třeba vzít za základ jmenovitý Ø d1 , popř. D1.
DOPORUČENÉ DRSNOSTI POVRCHU
Ra μm
KLUZNÉ PLOCHY
STATICKÉ PLOCHY
Ø D1 , d1
Rt μm
CLA μin
PODLE TĚSNĚNÍ
L1 , Ø d2 , D2 3,2 max
16 max
125 max
číslo 5.11
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.•
o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected]
[email protected] • http://www.hennlich.cz
VODICÍ PÁSY
F 87
L1 x S
L1 x S
2,5 x 1,55
4,0 x 1,55
2,5 x 1,55
Rozsah Ø
Ø pístnice
d1
Ø
Rozsah
∅pístu D1
GMIN
GMAX
Číslo formy
GMIN
GMAX
Číslo formy
10 - 25
8 - 20 d
∅ pístnice
1
- 25 D
∅ 10
pístu
1
8 - 20
10 - 25
0,6
0,6
1
1
6663100
6663000
8 - 20
0,6
1
6663000
5,6 x 2,50
4,0
x 1,55
20 - 75
8 - 20
25 - 80
10
- 25
0,7
0,6
1,6
1
6663200
6663100
9,7 x
x 2,50
5,6
2,50
35
20 --300
75
40
25--320
80
0,7
0,7
1,6
1,6
6658800
6663200
10,0
2,00
9,7 xx 2,50
35 -- 300
35
300
40 -- 320
40
320
0,7
0,7
1,1
1,6
6663300
6658800
15,0 x
x 2,50
10,0
2,00
120
900
35 --300
125
900
40 -- 320
0,8
0,7
1,6
1,1
6658900
6663300
15,0 x
x 2,00
15,0
2,50
120 -- 900
120
900
125 -- 900
125
900
0,8
0,8
1,1
1,6
6663400
6658900
20,0 x
x 2,00
15,0
2,00
200 -- 900
120
900
200 -- 900
125
900
0,8
0,8
1,1
1,1
6663500
6663400
20,0 x
x 2,50
20,0
2,00
200 -- 900
200
900
200 -- 900
200
900
1,0
0,8
1,6
1,1
6663600
6663500
25,0 x
x 2,50
20,0
2,50
300 -- 900
200
900
300 -- 900
200
900
1,0
1,0
1,6
1,6
6663700
6663600
25,0 x 2,50
300 - 900
300 - 900
1,0
1,6
6663700
Rozměryve
vesloupcích
sloupcích
G platí
pouze
v oblasti
vodicích
kroužků,
ne pro těsnění!
Rozměry
G platí
pouze
v oblasti
vodicích
kroužků,
ne pro těsnění
VÝPOČET PRO
PRO PŘIŘÍZNUTÍ
PŘIŘÍZNUTÍ KROUŽKŮ:
KROUŽKŮ:
VÝPOČET
DOPORUČENÉ ŠÍŘKY DRÁŽKY
∅ d1 resp. D1
PÍST: (Ø D1 –(∅
S)D.1π
- W. π - W
PÍST:
– S)
PÍSTNICE: (Ø(∅d1d1+ +S)S). .ππ -- W
W
PÍSTNICE:
DRÁŽKA W
W
< 25
1-2
< 40
1,5-2,5
< 80
2-3,5
< 125
2-5
< 300
3-7
< 500
5-10
W
Standardně
dodávají
pásy
s rovným
řezem.
Standardněsese
dodávají
pásy
s rovným
řezem.
Příklad
Příklad objednávky:
objednávky:
1.1.Vodicí
pás
v metráži:
např.
100 m
F 87
Vodicí
pás
v metráži:
např.
100
m –F2087x 2,5
– 20 x 2,5
2.2.Hotově
přiříznuté
vodicí
kroužky:
např.
50 ks F
x 2,5
pístx120
Hotově přiříznuté vodicí kroužky: např.
5087ks– 20
F 87
– 20
2,5 píst 120
např. např.
50 ks F
x 2,5
pístnice
5087ks– 9,7
F 87
– 9,7
x 2,560pístnice 60
POZNÁMKY:
POZNÁMKY:
číslo 5.12
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.•
o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected]
[email protected] • http://www.hennlich.cz
Download

VODICÍ PÁSY