Organizační struktura PMDP, a.s.
Orgány PMDP, a.s.
Jediný akcionář
Rada města Plzně v působnosti valné hromady
Představenstvo
Generální ředitel
Platí od 1.1.2014
Dozorčí rada
Základní organizační schéma PMDP, a.s.
Generální ředitel
Úsek generálního
ředitele
Platí od 1.1.2014
Dopravně provozní
úsek
Úsek drážní cesty
Ekonomický úsek
Úsek Plzeňská karta
Úsek generálního ředitele
Úsek generálního ředitele
Centrální sekretariát
Vnitřní kontrola
Platí od 1.1.2014
Oddělení kvality a
ekologie
Personální
oddělení
Investice a správa
majetku
Oddělení marketingu
Dopravně provozní úsek - organizační schéma
Dopravně provozní úsek
Kancelář DPŘ
Oddělení DIS
Dopravní
Oddělení
Oddělení dopravní
výchovy
Středisko servisních
služeb
Středisko Tb provoz
Provozní oddělení
Provozní oddělení
Provozní oddělení
Revize, metrologie
Dispečink dopravy
Dispečink dopravy
Dispečink dopravy
Oddělení
servisních služeb
Platí od 1.1.2014
Středisko A provoz
Dispečink řízení
provozu
Středisko ED provoz
Úsek drážní cesty- organizační schéma
Úsek drážní cesty
Kancelář ředitele
ÚDC
Středisko horní vedení
a měnírny
Horní vedení
Platí od 1.1.2014
Měnírny
Středisko vrchní
stavby
Kolejové konstrukce
Pomocné technické
provozy
Ekonomický úsek - organizační schéma
Ekonomický úsek
Kancelář
ekonomického ředitele
Odbor financí a
účetnictví
Mzdová účtárna a
PaM
Finanční účtárna
Správa
pohledávek
Platí od 1.1.2014
Oddělení controllingu
Oddělení IT
Distribuce
Oddělení obchodu a
MTZ
Přepravní kontrola
Pronajatá část
podniku Pohyblivá
reklamní
Úsek Plzeňská karta - organizační schéma
Úsek Plzeňská karta
(ÚPK)
Kancelář ředitele
ÚPK
Projektová
kancelář
Odbor provozu
ÚPK
Systémová
podpora
Platí od 1.1.2014
Kartové centrum
Download

Organizační struktura společnosti