Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace
744 01 Frenštát pod Radhoštěm, Křižíkova 1258
IČ: 00601659
DIČ: CZ00601659
Věc: Výběrové řízení na pracovní pozici údržbář - školník
1.
Identifikace zadavatele
Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace
Křižíkova 1258
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČ: 00601659
DIČ: CZ00601659
oprávněná osoba: RNDr. Milena Vaverková - ředitelka školy
2.
Předmět výběrového řízení
Pracovní pozice - údržbář - školník.
3.
Místo výkonu práce
Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, Křižíkova 1258
4.
Kvalifikační kritéria
Odborné vzdělání technického zaměření ve využitelném oboru (kovo, elektro, stavebnictví, vodo-topo).
5.
Pracovní náplň





6.
zajišťovat drobné práce a údržbu v objektech školy a přilehlých prostorách,
odemykat a zamykat školu,
obsluhovat vytápění objektů,
provádět údržbářské a opravářské práce,
sekání trávy.
Požadavky
 schopnost jednoduchých stavebních oprav, malířských, natěračských, instalatérských, elektrických a zahradnických
prací,
 manuální zručnost více řemesel ve více oborech,
 pracovitost, zodpovědnost, organizační schopnosti,
 schopnost jednat s lidmi,
 morální předpoklady a trestní bezúhonnost,
 praxe v oboru je výhodou,
 dobrý zdravotní stav.
7.
Typ pracovní smlouvy
Smlouva na dobu určitou na dva roky se zkušební dobou 3 měsíce s případným prodloužením na dobu neurčitou.
8.
Platové ohodnocení dle katalogu prací (nařízení vlády č. 222/2010 Sb. v platném znění), kterým se stanoví katalog prací a
kvalifikační předpoklady a nařízení vlády č. 448/2011 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb. příloha č. 1.
9.
Podání nabídky
Lhůta pro podání nabídek do 1. kola končí 23. 6. 2014 písemně na adresu školy, nebo osobně na sekretariát školy.
Nabídka musí obsahovat:
a) životopis s údaji o dosavadních zaměstnavatelích a odborných znalostech a dovednostech,
b) kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
c) kontaktní údaje - telefon, e-mail.
10.
Další informace
 práce na plný úvazek,
 nástup od 1. 9. 2014,
 2. kolo 25. 6. 2014 osobní pohovory s vybranými uchazeči.
O výsledku 1. kola budou uchazeči informováni telefonicky nebo e-mailem 24. 6. 2014.
Ve Frenštátě pod Radhoštěm 2. 6. 2014
RNDr. Milena Vaverková, ředitelka školy
Download

Věc: Výběrové řízení na pracovní pozici údržbář - školník