E
A
Střešní kazetové desky
Provozní zatížení : 6,25 kN/mb
Extrémní zatížení : 7,95 kN/mb
Zatížení stropních desek je omezeno uvedenými parametry.
délka
šířka
výška
Ms
Is
mm
mm
mm
kNm
mm
SZD 255 / 1500 / 6000
5960
1490
255
19,86
5800
SZD 255 / 1200 / 6000
5960
1190
255
24,14
5800
název
E
A
hmotnost
Žlabový nosník
Žlabový nosník se používá pro odvodnění střech. Dle
požadavku je možno žlabový nosník vyrobit v požadované
délce, případně vytvořit otvory pro napojení svodů.
Vysvětlivky: qs dov - dovolené provozní zatížení bez vlastní hmotnosti
Ms
- návrhový moment od provozního zatížení včetně vlastní hmotnosti
ls
- vzdálenost líců podpor
název
SZD 255 / 600 / 6000
44
délka
šířka
výška
qs dov
-1
mm
mm
mm
kNm
5960
585
255
1,61
Ms
Is
hmotnost
kNm
mm
kg
13,33
5800
1214
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky k datu vydání a informují o produktech, službách a
možnostech jejich použití. Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
Download

AE Střešní kazetové desky AE Žlabový nosník