Vybavení pro vzorkování
povrchových vod a sedimentů
MPZ
Vzorkování surové a povrchové vody
6.6. – 7.6.2011
Rokycanova 18, 779 00 Olomouc
Vybavení pro vzorkování povrchových vod
a sedimentů
 Měřící technika od fy WTW
 Pasivní vzorkovače od fy ExposMeter
 Vzorkovače vod a sedimentů
od fy Hydro-Bios
Měřící technika od fy WTW
 Terénní měřící přístroje
(pH, Redox potenciál, rozpuštěný kyslík,
konduktivita, víceparametrová měření)
 Měření rychlosti proudění toku
a výšky hladiny podzemních vod
 Mobilní řady fotometrů,
přenosné měřiče zákalu,
kapesní fotometry pro stanovení chlóru
Pasivní vzorkovače od fy ExposMeter
 Vzorkování organických analytů
 Vzorkování kovů a nekovů
(vzorkování vod, vzorkování sedimentů)
Pasivní vzorkování
= vzorkování založené na volném toku molekul analytu
ze vzorkovaného média do média sběrného na základě
rozdílu chemických potenciálů analytu v těchto mediích.
Na základě množství zachycených polutantů po celou dobu
expozice je získána informace o průměrné koncentraci
polutantu ve vzorkovaném médii.
Pasivní vzorkovače od fy ExposMeter
Zařízení se semipermeabilní
membránou
Polyethylenová membrána naplněná trioleinem
Semipermealbilní
membrána
Pružina
Háček
Držák
membrány
Výška 5 cm
Průměr 15 cm
Pasivní vzorkovače od fy ExposMeter
Zařízení se semipermeabilní membránou
Lipofilní sloučeniny (-log Kow > 3,0)
PAH, PCB, Pyretroidy, Dioxiny, Furany
Organické chlorované pesticidy
Nonylfenoly, Oleje C8-C36
Alkylované selenidy, Tributylciničité sloučeniny
Povrchové a odpadní vody – typ EWL
Podzemní vody – typ EGL
Pasivní vzorkovače od fy ExposMeter
Polar Organic Chemical Integrative Sampler
(POCIS)
Dvě polyethersulfonové membrány (PES), které mají mezi sebou uzavřen sorbent.
Hydrofilní sloučeniny (-log Kow < 3,0)
Farmaceutika, drogy, přírodní a syntetické hormony,
triazinové herbicidy, polární pesticidy, alkylované
fenoly, bezofenon, kofein, indol, urobilin, chlorované
alkany C10-C13, organokovy, ftaláty
Průměr 10 cm, tloušťka 0,6 cm,
průměr pro proudění média 5,4 cm
Povrchové a odpadní vody – typ EWH
Podzemní vody – typ EGH
Pasivní vzorkovače od fy ExposMeter
Polar Organic Chemical Integrative Sampler
(POCIS)
Dvě polyethersulfonové membrány (PES), které mají mezi sebou uzavřen sorbent.
Typ GENERIC (hydroxylovaný kopolymer polystyrenu a divinylbenzenu)
pro pesticidy, přírodní a syntetické hormony
Typ PHARMACEUTICAL
(sorbent Oasis HLB – kopolymer divinylbenzenu a N-vinylpyrrolidonu)
pro léčiva
Pasivní vzorkovače od fy ExposMeter
Diffusive Gradient Thin Films (DGT)
Průměr plastového okna 4,0 cm;
gelového disku 2,5 cm;
okna pro expozici 2,0 cm.
Výška plastové části 2,0 cm.
Pasivní vzorkovače od fy ExposMeter
Diffusive Gradient Thin Films (DGT)
Analyt
Vazebný reagent
Typ difuzního gelu
Cd, Co, Ni, Cu, Zn, Pb, Fe, Mn, Al
Chelex
Polyakrylamid
P
Oxid železitý
Polyakrylamid
As
Oxid železitý
Polyakrylamid
Hg
Spheron-Thiol
Agaróza
Pasivní vzorkovače od fy ExposMeter
Analýzy sedimentů
 Plastové zařízení o rozměru 25 × 4 cm, expoziční okno 15 × 2 cm
 Membrána série ESM pro následující skupiny kovů a nekovů:
 Cd, Co, Ni, Cu, Zn, Pb, Fe,
Mn, Al
 P
 As
 Hg
Vzorkovače vod od fy Hydro-Bios
Jak si vybrat správný typ vzorkovače?
 Objem vzorku (500 ml – 30 l)
 Typ matrice
(podíl pevných částic ve vzorku vs způsob plnění odběrového zařízení)
 Typ analýz
(mikrobiologie – lze odběrovou nádobu sterilizovat?,
kovy – je odběrové zařízení celoplastové?)
 Hloubka odběru
 Poloha odběrového zařízení (vertikální vs horizontální)
 Šířka vzorkovaného objektu (např. v případě vzorkování
z potrubí)
 Požaduji, aby byla odběrová nádoba průhledná?
Vzorkovače vod od fy Hydro-Bios
LIMNOS
MICROS
 Určen pro hloubky do 30 m
 Určen pro hloubky do 100 m
 Plastový držák a skleněné
vzorkovací láhve o objemu
1000 ml
 Odběrovou nádobu lze
sterilizovat
 Držák z kovu a teflonu se
silikonovou hadicí a
skleněnou vzorkovací lahví
o objemu 500 ml
 Umožňuje vzorkovat
z potrubí o min. průměru
80 mm
Vzorkovače vod od fy Hydro-Bios
Standardní vzorkovač
dle Ruttner
 Jakákoli hloubka
 Vybavení pro měření
teploty od -2 °C do +30 °C
Průmyslový vzorkovač
Vnitřek vzorkovací trubice nemá
kovové části
(analýzy stopových množství kovů)
Vzorkovače vod od fy Hydro-Bios
Další typy vzorkovačů vod
 TPN Transparent Plastic Nansen Water Sapler
Oceánografie, vyroben z polykarbonátu s teflonovým těsněním
 MECROS
Určen pro vzorkování za účelem ultrastopových analýz kovů
a mikrobiologického znečištění vod
 Plastic Water Samler PWS
Kompletně plastový bez kovových spojů, kapacita od 1,7 do 30 litrů
Určen pro sériové vzorkování
 Free Flow Water Sampler
Kompletně plastový bez kovových spojů, kapacita od 1 do 10 litrů
Určen pro použití jako multisampler
A další……
Vzorkovače vod od fy Hydro-Bios
Vzorkovač dle Schomaker
Určen pro vzorkování olejových skvrn na povrchu vody
Objem vzorkovací nádoby 150 ml
Vzorkovače vod od fy Hydro-Bios
Příslušenství vzorkovačů
 Vybavení pro měření teploty vzorku
 Multi-vzorkovací uspořádání
Vzorkovače sedimentů od fy Hydro-Bios
Dle Ekman-Birge
Dle Lenz
Uzavírací mechanismus
dle Ekman-Birge and Lenz
Odběr vzorků
v mělkých vodách
Hmostnost
(kg)
Hmostnost
vzorkovače
pro větší hloubky
(kg)
Hmostnost závaží
(g)
Typ vzorkovače
Specifikace
Velikost nádoby
na vzorek (cm)
Ekman-Birge
Vzorkovaná plocha 225 cm2
15 × 15 × 20
3,5
8
400
Odebraný vzorek lze rozdělit
do 5ti vrstev o tloušťce 20 mm
15 × 15 × 20
5
10
400
Lenz
Vzorkovače sedimentů od fy Hydro-Bios
Dle Van Ween
Typ vzorkovače
Van Veen (menší model)
Van Veen (větší model)
Specifikace
Velikost nádoby
na vzorek (cm)
Vzorkovaná plocha 250 cm2
Vzorkovaná plocha 1000 cm2
20 × 30 × 60
35 × 42 × 90
Hmostnost
(kg)
5,5
25
Vzorkovače sedimentů od fy Hydro-Bios
Sediment Corer
 Určena pro vzorkování měkkých, písčitých a středně
tvrdých vzorků
 Lze provádět vzorkování v mělkých i hlubokých vodách
 Délka vzorkovací tyče je 60 cm, vnitřní průměr 7,2 cm
 Vzorkovací tyč o hmotnosti 6 kg je vyrobena
z průhledného plastu nebo z nerezavějící oceli
Vzorkovače sedimentů od fy Hydro-Bios
Sediment Trap
> Určen pro záchyt sedimentujícího organického a
anorganického materiálu ve stojatých vodách
> Zařízení nevyžaduje pevné kotviště a lze jej nainstalovat
z malého plavidla
> Vnitřek trapu je vyroben z nekovového materiálu
(PCV a polyethylen)
> Průměr trapu je 14 cm, celková délka 82 cm, hmotnost 3 kg
Příslušenství ke vzorkovačům od fy Hydro-Bios
Sítovací síť pro sedimenty
Kovový rám o rozměrech 40 × 25 cm
Plastová síť o průměru ok 250 µm (další velikosti na vyžádání)
Sítovací vybavení dle Böttger
Box ze síťoviny o rozměrech 25 × 25 × 35 (v) cm
Plastová síť o průměru ok 500 µm (další velikosti na vyžádání)
Ruční naviják
Pro 200 m ocelového lanka o průměru 2,5 mm
vyhotovený z hliníku odolnému slané vodě
Hmostnost 8 kg
Počítací zařízení pro odečet délky rozvinutého lana,
možnost nastavení nulové pozice
Další typy vzorkovačů od fy Hydro-Bios
 Planktonní sítě
 Vybavení pro stanovení průhlednosti
(Deska dle Secchi)
 Vzorkovače pro odběry biologických vzorků
 Průtokoměry (digitální nebo elektronické)
Děkuji za pozornost…
Máte dotazy?
Pište nám na emailovou
adresu
[email protected]
Volejte na telefonní číslo
585 436 916
Download

Pasivní vzorkovače od fy ExposMeter