...výživa pro lepší život
MUDr. Ing. Dan Šimek
MUDr. Ing. Dan Šimek
distributor Herbalife
11/1991
informatika & automatické řízení
na ČVUT Praha - červený diplom
09/1992
člen President´s Team
07/1994
všeobecné lékařství
na 1. lékařské fakultě
Univerzity Karlovy
07/2007
člen Executive President´s Team
02/2010
CÍLE DNEŠNÍHO SEMINÁŘE
► POCHOPENÍ ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ
• SROZUMITELNOST
► VYKOŘENĚNÍ MÝTŮ A POLOPRAVD
• MARKETINGOVÉ TRIKY
► VĚDECKY PODLOŽENÁ ŘEŠENÍ
• JEDNODUCHOST POUŽÍVÁNÍ
• ZARUČENÝ A BEZPEČNÝ OBSAH
• BIOLOGICKÁ AKTIVITA A DOSTUPNOST
HISTORIE A SOUČASNOST VÝŽIVY
Pravěk (3,5 mil. – 4000 př. n. l .)
• rostlinná strava
• drobní živočichové (hmyz, korýši, drobní savci)
mladší doba kamenná (8000/ 5500 př.n.l.)
• neolitická revoluce
• pastevectví (domestikace)
• zemědělství
HISTORIE A SOUČASNOST VÝŽIVY
Starověk (4000 př. n. l . – 500 n.l.)
• zdokonalující se zemědělství
• obilí, luštěniny, okopaniny, zelenina
• chov zvířat, lov
Středověk (476 – 1492)
• vysoká konzumace masa, zvláště zvěřiny
• vysoká konzumace alkoholu
Chudí
• rostlinná strava
• živočišná strava - mléko a kyselé sýry
• sladkosti a pečivo – jen svátky
HISTORIE A SOUČASNOST VÝŽIVY
Novověk
• zásadní změny za vlády Marie Terezie
• pěstování brambor
• rozšířila se spotřeba kávy, cikorky, kakaa, čokolády,
• lihovin a tabáku
• obilniny (kaše a chléb)
• hlavním zdrojem proteinů bylo mléko a mléčné výrobky
1949 – 1989:
• důraz spíše na kvantitu než na kvalitu stravy
• spotřeba cukru, živočišných tuků, vajec, sladkostí a alkoholu,
především piva
HISTORIE A SOUČASNOST VÝŽIVY
Současnost výživy
• nadměrný obsah energie ve stravě
• nadměrná spotřeba nasycených tuků a cholesterolu
• nadměrná konzumace cukru
• zvýšená konzumace soli
• nedostatečný přísun vitamínů
• nedostatečný přísun vlákniny
• nadměrný přísun alkoholu
• nízká spotřeba ovoce, zeleniny, luštěnin a cereálií
EVOLUČNÍ „VÝHODY“
sdfgsg
ggsdfgdfg
sdfgsdfg
ssdfg
dfgsdgf
• 50.000 let vývoje jsme přežili díky „hospodárným genům“
• posledních 200 let dramatické změny životního stylu
• evoluční výhoda se stala evoluční překážkou
(spotřeba cukru 0,25kg → 40kg / rok, ...)
HISTORIE A SOUČASNOST VÝŽIVY
Současnost výživy - INFORMAČNÍ MLHA
• záplava informací
• nekonečná řada cvičících strojů / přístrojů
• stále nová zaručená cvičení
(aerobik, spinning, H.E.A.T., power plate, pilates, zumba, ...)
• nekonečná řada zaručeně funkčních diet...
TUČNÝ SVĚT
JSME TO, CO JÍME
JAK PŘEDEJÍT
INFARKTU
SKRYTÝ ZABIJÁK
TAJEMSTVÍ
MOUDŘEJŠÍHO
STRAVOVÁNÍ
ŽENA
A SRDEČNÍ
ONEMOCNĚNÍ
TVARY
BUDOUCNOSTI
PO ČEM
SKUTEČNĚ
TLOUSTNEME
JAK ZDRAVÉ
JSOU NAŠE DĚTI
ZARUČENÉ DIETY
Paleolitická dieta
• pouze potraviny pravěkých lidí – geneticky jsme přece stejní...
• sacharidy se zcela vyřadí, žádné tepelně opracované
potraviny, jí se maso, semínka, ovoce, trocha zeleniny
• zakázané: obiloviny, mléčné výrobky, sója, luštěniny,
brambory, oleje, ...
ZARUČENÉ DIETY
Paleolitická dieta
• pouze potraviny pravěkých lidí – geneticky jsme stejní
ALE
• průměrný věk v paleolitu...27 let
• min. sacharidů a max. proteinů – vyloučení vody
• dočasné změny
• dlouhodobě nevhodné
• další varianty:
• šimpanzí dieta - genetická shoda 98,4%
• potkaní dieta - genetická shoda 39%, ...
ZARUČENÉ DIETY
Dr. Campbel
• 500.000 výtisků od 2005
• propagace veganské stravy
• založeno na
• experimentech s krysami otrávenými aflatoxinem
• studii filipínských dětí (otrávených aflatoxinem)
• tzv. čínská studie – řada zásadních nesrovnalostí
a účelových tvrzení („prokázaných 8000 negativních
souvislostí konzumace živočišné stravy“)
ZARUČENÉ DIETY
Dr. Campbel
Ano lenivý životní styl rozvinutých (západních)
civilizací, vysoký kalorický příjem, příjem nasycených
tuků, příjem volných cukrů, nedostatek vlákniny, lákání
dětí na hračky ve fast-foodech, kde je doménou
smažení a přeslazená cola, souvisí s vysokým
výskytem civilizačních chorob, cukrovky, ischemické
choroby srdeční a nádorových onemocnění
Ne - není pravda, že tyto problémy souvisejí výlučně
s konzumací živočišných bílkovin a že jedinou
správnou léčbou je veganská dieta
ZARUČENÉ DIETY
Dr. Atkins
• povoluje se velké množství tuků a bílkovin,
sacharidy včetně ovoce a zeleniny se zakazují
• zdánlivým pozitivem je fakt, že omezením
sacharidů lidé nepociťují hlad ani chuť k jídlu
• hmotnost jde dolů rychle (částečně však ztrátou
vody – absencí inzulinu)
• zvyšuje riziko srdečně-cévních a nádorových
chorob
• neposkytuje dostatek ochranných látek rostlinného
původu
• jojo
ZARUČENÉ DIETY
Dr. Adamo - dieta dle krevních skupin
• vědecký koncept – souvislost krevních skupin s vyšším
rizikem některých chorob
• ano – nikoli tak absurdně
• neprokázané skutečnosti
• doporučené diety mohou fungovat
(vegetariánská doporučení, Dr. Atkins)
• zájem pacienta o sebe
ZARUČENÉ DIETY
krabičky
• výborný podnikatelský záměr
• pohodlné
ALE
• kvalita surovin
• energeticky nedostatečné
• často nutričně nedostatečné, nevyvážené
• chuťově nevyhovující
• finančně velmi náročné
• jojo – dlouhodobě neudržitelné
ZARUČENÉ DIETY
Pránská/ pránická dieta
• Prána složená z kosmických částic obsahuje všechny důležité
prvky pro život, protože její podstata je tvořena fialovým
světlem
• V jejím základu najdeme vše, co organismy potřebují – ať již
se jedná o molekuly nebo vitaminy či minerály.
• Jsme-li živi pouze z prány, odpadají starosti o to, jestli jíme
potravu bez barviv, insekticidů, pesticidů nebo genetických
modifikací, neboť prána nic takového neobsahuje.
...a nic již nebude problém...
KNIHY O VÝŽIVĚ
43 recenzovaných knih
• mnohé na vysoké odborné úrovni
ALE
• řada pseudovědeckých publikací
MARKETING
• PŮVODNĚ ZKOUMÁNÍ A POCHOPENÍ POTŘEB KLIENTA
• DNES VYVOLÁVÁNÍ POTŘEB, FORMOVÁNÍ KLIENTA
STUPNICE LIDSKÝCH POTŘEB
Abraham Herbert Maslow
• NEKUPUJEME VÝROBKY
• VÝROBKY SI KUPUJÍ NÁS
MARKETOLOGIE
VÝROBKY SI KUPUJÍ NÁS... NEUROMARKETING
1) NÁPAD - ČASTO I ABSURDNÍ VÝROBEK
2) KLÍČ K SRDCI KLIENTA
„...NEJSEM JEN KEFÍR, JMENUJI SE... A CHRÁNÍM
VAŠE SRDCE PŘED ZLÝM CHOLESTEROLEM...“
3) VYMYSLET MÝTUS – DĚTSKÁ VÍRA V KOUZLA
• ČASTO U DIETETICKÝCH VÝROBKŮ
„1g BROMELAINU ROZŠTĚPÍ 900g TUKU“
MARKETOLOGIE
VÝROBKY SI KUPUJÍ NÁS... NEUROMARKETING
4) SPRÁVNÁ CHUŤ (TESTOVACÍ SKUPINA)
5) POUTAVÝ NÁZEV
6) POUTAVÝ OBAL (BARVA, TVAR, VŮNĚ, GRAFIKA,
LOGO, ZVUK, ...)
7) CENA (VYŠŠÍ CENA = VYŠŠÍ STATUS)
8) REKLAMA – MÓDNÍ VÝROBEK
9) UMÍSTĚNÍ V SUPERMARKETU – DUBLOVÁNÍ
10) REKLAMNÍ AKCE
CO TEDY SKUTEČNĚ FUNGUJE?
POCHOPENÍ ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ
POCHOPENÍ ZÁKLADNÍCH SOUVISLOSTÍ
ZÁKLADNÍ PRINCIPY
► pilíře zdravého životního stylu
► principy moderní výživy
► principy moderní sportovní výživy
SROZUMITELNĚ
(doufám...)
DEFINICE ZDRAVÍ
• stav kompletní fyzické, mentální a sociální pohody (WHO)
• nejen nepřítomnost nemoci!
(tak dobře vypadal a tak brzy umřel...)
PILÍŘE ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU
NEROVNOVÁHA
STRAVA vs. VÝŽIVA
NEROVNOVÁHA
• NEJEN ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÉHO PŘÍJMU
• PRŮMYSLOVÁ VÝROBA + ÚPRAVA POTRAVIN
? OBSAH ŽIVIN
? FORMA ŽIVIN – BIOLOGICKÁ DOSTUPNOST
? SLOŽENÍ = MAKRO + MIKRO ŽIVINY
• PITNÝ REŽIM, ...
REALITA 21. STOLETÍ
• LENIVÝ ŽIVOTNÍ STYL
• VYSOKÝ KALORICKÝ PŘÍJEM
• PŘÍJEM NASYCENÝCH TUKŮ
• PŘÍJEM VOLNÝCH CUKRŮ
• NEDOSTATEK VLÁKNINY
• LÁKÁNÍ DĚTÍ NA HRAČKY VE FAST-FOODECH
• SMAŽENÍ A PŘESLAZENÁ NÁPOJE
DŮSLEDKY
vysoký výskyt civilizačních chorob
• KV choroby
ischemická choroba srdeční,
mrtvice, ...
• nádorová onemocnění
• diabetes
70%
Česká republika – SOS!!!
• každý třetí nadváha (20% dětí do 12ti let)
• každý pátý obezita (muži 21%, ženy 31%)
• celkem (nadváha + obezita)
• 68% žen, 72% mužů
„VÝŽIVA JE CESTOU KE ZDRAVÍ I K NEMOCI“
nemoc
léčba
zdraví / wellness
prevence
PROAKTIVNÍ PŘÍSTUP – PRIMÁRNÍ REVENCE
... a jak se k nim NEdostat!
ZÁKLADY MODERNÍ VÝŽIVY
tělo je živý systém
• podstatně složitější než ostatní předměty naší péče
• pro správnou funkci musíme zajistit podmínky
TĚLO JE DOKONALÝ ŽIVÝ „STROJ“
• mozek... 50-100 miliard neuronů - až 430km/h
• šedá kůra má cca 20m2/ 1000TB
• oko 10,000.000 barevných odstínů
• plocha plic 100m2
VELKÉ FUNKČNÍ
REZERVY
2
• vstřebávání 14m
„KONTROLKY“ SVÍTÍ POZDĚ
• nervy 150.000 km (rovník 40.000km)
• cévy 100.000km
• ledviny - 50 milionů litrů za život
• srdce - 4 miliardy stahů za život
• sníme 50 tun potravy za život
• vypijeme 40.000 litrů tekutin za život
vše propojuje METABOLISMUS
tj. látková a energetická výměna, příjem a zpracování živin
pro dobrou funkci
musíme zajistit
vhodné
PODMÍNKY
KAŽDODENNÍ „SERVIS“
ZÁKLADNÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY
• dýchání
• 3 min...
• voda – hlavní živina
• pitný režim!
• 3 dny...
• výživa – na buněčné úrovni
• vyvážená – vše co tělo potřebuje
• lehce stravitelná – nepřetěžuje
• málo „odpadu“ při zpracování
• 3 týdny...
• pohyb
• 3 x 50 min. týdně
• spánek
• 6-8h/ den
• 5/ 11 dní...
ZÁKLADNÍ RIZIKOVÉ FAKTORY
• nadváha / obezita
• stres
• nedostatečný pohyb
• nedostatečný spánek
• slabý pitný režim
• abusus (kouření, nadměrný alkohol, drogy...)
ZÁKLADNÍ OCHRANNÉ FAKTORY
• přiměřená hmotnost (bmi 20-25 kg/m2)
• vyvážená strava
• psychická pohoda
• hladina krevních tuků v normě
• hladina krevních cukrů v normě
• normální krevní tlak
• rozumný a pravidelný pohyb
CO TEDY POTŘEBUJEME? VELMI MNOHO!
• Voda
• Sacharidy
• Proteiny
• Tuky
BUŇKY POTŘEBUJÍ
114 RŮZNÝCH ŽIVIN
• Vitamíny
• Minerály
TJ. CCA 40 RŮZNÝCH
• StopovéJÍDEL
prvky DENNĚ...
• Vláknina
• Byliny – botanické faktory
5 JÍDEL DENNĚ
min. 5 jídel denně
• jednoduchý plán!
7h
• pro každého!
10h
Prof. David Heber
ředitel Centra
pro výživu, UCLA
13h
nebo
optimum
energie
optimum
živin
optimum
proteinu
optimum
tuků
optimum
optimum
vlákniny
16h
19h
sacharidů
ZDRAVÁ SNÍDANĚ
min. 5 jídel denně
• jednoduchý plán!
7h
• pro každého!
10h
Prof. David Heber
ředitel Centra
pro výživu, UCLA
13h
nebo
optimum
energie
optimum
živin
optimum
proteinu
optimum
tuků
optimum
optimum
vlákniny
16h
19h
sacharidů
David Heber, M.D., Ph.D., F.A.C.P., F.A.C.N.
• několiknásobný člen The Best Doctors (Nejlepší lékaři v Americe)
• odborné posudky publikovány v médiích včetně NBC, CNN a Discovery
• 70 odborných vědeckých článků 3 knihy pro širokou veřejnost
• stojí v čele Národního institutu zdraví
• Centra pro výzkum dietetických rostlinných doplňků
• Národního institutu pro rakovinu
• založil Jednotku klinického výzkumu výživy
• je ředitelem Centra pro výživu člověka při UCLA
Hlavním předmětem výzkumu Dr. Hebera je
• léčba obezity a prevence a léčba rakoviny prostřednictvím výživy
DŮLEŽITOST ZDRAVÉ SNÍDANĚ
VYNECHÁVÁNÍ SNÍDANĚ
DLE VĚKOVÝCH SKUPIN
19-29 let
12-18 let
DŮLEŽITOST ZDRAVÉ SNÍDANĚ
SNÍDANĚ „BUDÍ“ NAŠE TĚLO
• TĚLO = 75-100 TRILIONŮ BUNĚK (75-100 . 1018)
• BUŇKY POTŘEBUJÍ 114 RŮZNÝCH ŽIVIN
• BUNĚČNÉ ZDRAVÍ UDRŽÍME POUZE POKUD
DODÁVÁME ŽIVINY KAŽDÉ RÁNO
DŮLEŽITOST ZDRAVÉ SNÍDANĚ
SNÍDANĚ „BUDÍ“ NAŠE TĚLO
DOPOLEDNE
DOPLNĚNÍ ŽIVIN PRO UDRŽENÍ ENERGIE
V PRŮBĚHU DNE
ODPOLEDNE
Z PŘIJATÝCH ŽIVIN TVOŘENA ENERGIE
NOC
Z PŘIJATÝCH ŽIVIN REGENEROVÁNY
BUŇKY/ TKÁNĚ/ ORGÁNY
DŮLEŽITOST ZDRAVÉ SNÍDANĚ
PROČ NEVYNECHÁVAT SNÍDANI
• URYCHLUJE TĚLESNÝ METABOLISMUS
• OVLIVŇUJE NÁLADU A KONCENTRACI
• POMÁHÁ PŘI REGULACI VÁHY
• 'RANNÍ HORMONY' (kortizol, adrenalin)
• DOPLŇUJE DŮLEŽITÉ ŽIVINY
• EFEKTIVNÍ KONTROLA POCITU HLADU
DŮLEŽITOST ZDRAVÉ SNÍDANĚ
IDEÁLNÍ SNÍDANĚ
• DODÁ VŠECHNY ZÁSADNÍ ŽIVINY
• DODÁ DLOUHODOBOU ENERGII
Luigi Gratton
vice-prezident
pro výživu
a vzdělávání
• DODÁ VODU
• UDRŽÍ OPTIMÁLNÍ GLYKEMII
DŮLEŽITOST ZDRAVÉ SNÍDANĚ
PROBLÉMY SE SNÍDANÍ
• SACHARIDOVÁ SNÍDANĚ
• BÍLÝ CHLÉB, PEČIVO, jednoduché CUKRY
• RYCHLÁ PRODUKCE INZULINU
• POKLES GLYKEMIE
• HLAD, CHUŤ NA VÍCE SACHARIDŮ
• BLUDNÝ KRUH - OPAKUJE SE 2-3x / DEN
DŮLEŽITOST ZDRAVÉ SNÍDANĚ
PROBLÉMY SE SNÍDANÍ
• VYNECHÁVÁNÍ SNÍDANĚ
• HLAD, POKUD JE KREVNÍ CUKR POD MINIMEM
• CHUŤ NA VÍCE SACHARIDŮ PRO RYCHLÉ
ZAHNÁNÍ HLADU
• JEDNODUCHÉ SACHARIDY STIMULUJÍ
NADBYTEK INZULINU
• PRUDKÝ POKLES GLYKEMIE, HLAD, ...
• BLUDNÝ KRUH SE OPAKUJE 2-3x ZA DEN
DŮLEŽITOST ZDRAVÉ SNÍDANĚ
IDEÁLNÍ SNÍDANĚ
• VYVÁŽENÁ SNÍDANĚ
(S PROTEINY A KOMPLEXNÍMI SACHARIDY)
• ŽÁDNÉ RYCHLÉ VÝKYVY GLYKEMIE A INZULINU
• TĚLO ZÁSOBENO VŠEMI KLÍČOVÝMI ŽIVINAMI
• HLAD/ CHUŤ POD KONTROLOU
• TĚLO VYUŽÍVÁ ZÁSOBNÍ TUKY VE ZVÝŠENÉM
Dr. Julian Alvarez
člen vědecké rady,
přední sportovní
lékař
MNOŽSTVÍ K TVORBĚ ENERGIE
DŮLEŽITOST ZDRAVÉ SNÍDANĚ
SNÍDANĚ UPEVŇUJE ZDRAVÍ
• DODÁ ENERGII PRO ZAHÁJENÍ DNE
• většina energie se spotřebuje v noci a k ránu
• hlad ráno stimuluje centrum hladu v mozku
• POMÁHÁ PŘI KONTROLE VÁHY
• prevence přejídání u oběda / večeře
• omezuje mechanismus ukládání energie
DŮLEŽITOST ZDRAVÉ SNÍDANĚ
SNÍDANĚ UPEVŇUJE ZDRAVÍ
• STIMULUJE AKTIVITU MOZKU
• zlepšuje akademický výkon
• paměť, logika, řešení problémů
• POVZBUZENÍ RŮSTU/ REGENERACE
• díky zdravé výživě
DŮLEŽITOST
ZDRAVÉ SNÍDANĚ
IDEÁLNÍ SNÍDANĚ
výživa na buněčné úrovni
• vyvážená – vše co tělo potřebuje
• lehce stravitelná – nepřetěžuje
• málo „odpadu“ při zpracování
KOKTEJL:
FORMULE 1
+
PERSONAL PROTEIN POWDER
PŘEHLED KATEGORIÍ VÝROBKŮ HERBALIFE
6 KATEGORIÍ
I. IDEÁLNÍ NÁHRADY JÍDLA
II. DOPLŇKY
III. ZDRAVÉ SVAČINY
IV. AKCELERÁTORY
V. CÍLENÁ VÝŽIVA
VI. SPORTOVNÍ VÝŽIVA
I. IDEÁLNÍ NÁHRADA JÍDLA
► ZDRAVÁ SNÍDANĚ
► ZDRAVÝ OBĚD
► ZDRAVÁ VEČEŘE
IDEÁLNÍ JÍDLO = BUNĚČNÁ VÝŽIVA
FORMULE 1 + DOPLŇKY
tj. výživa na buněčné úrovni
• vyvážená – vše co tělo potřebuje
• lehce stravitelná – nepřetěžuje
• málo „odpadu“ při zpracování
FORMULE 1
• dokonalé komplexní jídlo – zdravá snídaně
• 33% světového prodeje výživných koktejlů
• naprostá špička
• vědecky zformulováno, 32 let vývoje
• vyvážená skladba makro / mikro živin
• podpora buněčného metabolismu
2 odměrky
☺
a regenerace
• strava nízká v nasycených tucích
a cholesterolu s obsahem min. 25g sojového
proteinu může snížít riziko KV chorob
• pouze 180-220 kCal v koktejlu
• sojový protein + rostlinné polysacharidy =
pocit plnosti + dlouhodobá energie
• 5 příchutí
#1
#1
11%
AUTA
#1
17%
PC
NÁHRADA
JÍDLA
(KOKTEJLY)
33
%
FORMULE 1 – FREE
• BEZ
• SOJI
• MLÉČNÝCH SLOŽEK
• LEPKU
• ZDROJE PROTEINU (NE-GMO)
• RÝŽE
• HRÁŠEK
• SEZAM
• TRÁVENÍ
• ZÁZVOR
• BROMELAIN, PAPAIN (TRÁVENÍ PROTEINŮ)
• UNIKÁTNÍ BOTANICKÝ KOMPLEX
• CELER
VANILKA
• GRANÁTOVÉ JABLKO
• ACEROLA (BARBÁDOSSKÁ) TŘEŠEŇ
• BORŮVKY
FORMULE 1 EXPRESS
• zdravá, nutričně vyvážená a chutná
náhrada jídla (ekvivalent koktejlu)
• vždy po ruce
• pouze 207 kalorií v tyčince
• nízko-glykemická formulace
• vysoký obsah vlákniny a proteinu =
energie a sytost na delší dobu
• obsahuje bio-dostupné vitamíny a
minerály
• vhodné pro vegetariány
• 2 příchutě
II. DOPLŇKY
VLÁKNINA A BYLINKY
• rozpustná i nerozpustná vláknina
• optimalizace zdravého trávení
• detoxikace a motilita střev
• vysoký obsah nerozpustné vlákniny
pro účinnou detoxikaci
• ideální v kombinaci s F1 + F2 (Multivitamín)
jako součást základního programu
• DDD vlákniny 25 – 35g
2 tab. 3x denně
s jídlem
MULTIVITAMÍN
• vědecká formulace pro optimální
metabolismus, růst a reparaci buněk
• přes 20 nezbytných vitamínů, minerálů,
antioxidantů
• včetně kyseliny listové, vápníku a železa
• kombinace s vybranými bylinami
• podpora imunity a kostí
• biologická dostupnost!
1 tableta 3x denně
KONCENTRÁT Z ALOE
• obsahuje 40% gel z celých listů Aloe Vera
• enzymy, antioxidanty, vitamíny, minerály, AK
• podpora funkce trávicího ústrojí
• zlepšené vstřebávání živin
• úleva při zažívacích potížích
• detoxikační a regenerační účinky
• podpora přirozené regulace glykémie
• podpora zdravé lipémie
• antibakteriální, antifungální, protizánětlivé účinky
• vyvážená osvěžující chuť (citrusy)
• neobsahuje hořký aloin
až 3 víčka (15 ml)
do 120ml vody
• stimuluje pitný režim
ALOE s příchutí MANGO
• NOVÁ PŘÍCHUŤ
• MÉNĚ CUKRU, MÉNĚ KALORIÍ
III. ZDRAVÉ SVAČINY
PROTEINOVÉ TYČINKY
• 10g proteinu vždy po ruce – utišení hladu
• vyvážená směs sacharidů pro energii
• vitamíny skupinu B a E
• nízkotučná formulace
• vláknina
• skvělá svačinka
• už žádné čoko-tyčky na tloustnutí!
• jen 140 kCal
GURMÁNSKÁ RAJČATOVÁ POLÉVKA
• horké, chutné, výživné, zdravé jídlo
• nejnovější vědecké poznatky
• prebiotikum inulin (rozpustná vláknina)
• přírodní tomatový lykopen
• bazalka + oregano = středomořská
pochoutka
inulin
VĚDECKY PODLOŽENÉ SLOŽENÍ
• inulin
• náhražka sacharidů a tuků
(jen 30% jejich energie)
• zlepšuje vstřebávání Ca a Mg
• nezvyšuje inzulinemii ani triglyceridy
• podpora trávení, střevní mikroflory
• lykopen
• červené barvivo rajčat (karotenoidy)
• patří k nejsilnějším antioxidantům
• předběžný výzkum ukazuje vliv na rakovinu
prostaty, dělož. čípku, slinivky, tl. střeva,
konečníku, infarkty, ...
• 8x více proteinu než běžná rajská polévka
• protein + vláknina = dlouhodobá sytost
• jen 104 kCal
• vhodné pro vegetariány
FORMULE 1 EXPRESS
• zdravá, nutričně vyvážená a chutná
náhrada jídla (ekvivalent koktejlu)
• vždy po ruce
• pouze 207 kalorií v tyčince
• nízko-glykemická formulace
• vysoký obsah vlákniny a proteinu =
energie a sytost na delší dobu
• obsahuje bio-dostupné vitamíny a
minerály
• vhodné pro vegetariány
• 2 příchutě
ÚSPORNÝ METABOLISMUS ?
IV. AKCELERÁTORY
AKCELERÁTORY - Thermojetics bylinný koncentrát
• 5 aktivních složek
• zvýšení energie podporou metabolismu tuků
• zelený čaj a Orange pekoe (nejkvalitnější černý čaj)
• antioxidanty – ochrana před ox. stresem
• zlepšení kognitivních funkcí
• napomáhá snížení LDL cholesterolu
2x denně
½ čajové lžičky
• antistresový efekt
• termogení účinky
☺
• zvýšení metabolismu (oxidace - štěpení tuků)
• podpora hubnutí
• tlumí pocit hladu
AKCELERÁTORY - Aktivátor buněk
• pomáhá vstřebávání mikroživin (aloe)
• podporuje produkci energie v buňce
• zlepšuje výživu a antioxidační podporu
1 tableta
2-3x denně
s koktejlem
nebo jídlem
na buněčné úrovni – omezuje „jo-jo“ efekt
• alfa-lipoová kyselina
• silný antioxidant
• podporuje celistvost mitochondriální membrány
• piknogenol
• silný antioxidant
• protizánětlivý účinek
• podpora produkce NO v endotelu
• důležitá součást základního programu!
V. CÍLENÁ VÝŽIVA
PODPORA JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ
CÍLENÁ VÝŽIVA - Herbalifeline
1-3 tablety
3x denně
s koktejlem
nebo jídlem
Omega 3 mastné kyseliny
• udržení optimální kondice srdce a cév
• pozitivní vliv na mozkové funkce a paměť
• pozitivní vliv na klouby
• pomáhají udržovat správnou hladinu
cholesterolu triglyceridů
• OBA typy omega 3 mastných kyselin
• DHA dokosahexaenová
• EPA eikosapentaenová
• nízkorefluxní formulace
• tymián, máta, hřebíček
CÍLENÁ VÝŽIVA – RoseOx
• rozmarýn + unikátní bylinný komplex
• nová generace antioxidantů
• s kaskádovým efektem
• schopnost aktivní látky měnit se do řady
1 tableta
denně
postupně aktivních forem
• silnější a déle trvající antioxidační efekt
• schopnost regenerovat jiné antioxidanty
• podpora optimální činnosti imunitního systému
• ochrana jater
• ochrana mozku-karnosová kyselina
CÍLENÁ VÝŽIVA – Schizandra Plus
• vitamíny C, E, beta-karoten, selen
• silné antioxidanty
• askorbylpalmitát – vitamín C rozpustný v tucích
• adaptogeny – přírodní látky zlepšující schopnost
překonat stresové faktory
• podpora optimální činnosti imunitního systému
• podpora a očištění dýchacího ústrojí
• ochrana a podpora činnosti jater
1 tableta
2x denně
CÍLENÁ VÝŽIVA Xtra-Cal
• 100% DDD vápníku podporující udržení
optimální kondice kostí a zubů
• vitamín D3, hořčík a bylinné výtažky pro lepší
vstřebávání a využití vápníku
• stopové prvky (mangan, zinek, měď)
• přeslička - bohatá na křemík
• nepostradatelný pro správný vývoj kostí
• pro zdravé kosti je třeba dostatek proteinu
• PPP!
1 tableta 3x denně
s koktejlem nebo jídlem
VI. SPORT, ENERGIE, FITNESS
SPORT, ENERGIE, FITNESS - Guarana
• zvyšuje vitalitu
• snižování pocitu únavy
• stimulace mozkových funkcí
• schopnost soustředění
• obsahuje teobromin a teofylin (také v čokoládě)
• termogení účinek a povzbuzení
• zlepšuje vylučování kyseliny mléčné
• regenerace svalů
• postupné uvolňování přírodního kofeinu
až 4 tablety denně
• dlouhodobá energie
• antioxidační a antibakteriální efekt
SPORT, ENERGIE, FITNESS – H3O Pro
hydratace „tři v jenom“
• osvěžení
• rychlá hydratace
• energie
1 sáček
do cca 1l vody
• izotonický nápoj
270 – 330 mosm/l
• isomaltulosa
• dlouhodobá energie
• nerozkolísává glykemii
• nízko-inzulinemická forma cukrů
• antioxidanty A,C,E
• rychlé doplnění Na, K
• bez kofeinu
• zdravější alternativa
• vysoko-kalorických nápojů
• vysoko-sacharidových nápojů
www.herbalife-h3opro.com/cz
SPORT, ENERGIE, FITNESS – Lift Off
• taurin
• zlepšení trávení tuků – surfaktant
• pomoc při snížení LDL cholesterolu
• prevence oxidativního stresu (cvičení)
• podpora mozkové činnosti
• Panax ženšen, Ginkgo biloba,
Guarana, kofein
• nárust energie
• zlepšení mentální výkonnosti
• pouze 9kcal/tab
• vždy po ruce...
24 filozofie
HODINOVÁ
CELKOVÁ PÉČE
Herbalife24
O „ZÁVODNÍ MOTOR“
• úplnost: linie sedmi individuálně přizpůsobitelných výrobků
• věrohodnost: podloženo exaktní vědou
• jistota: testováno na zakázané látky
• zodpovědnost: plně přírodní barviva, příchutě a sladidla
PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI
PODPORA SVĚTOVÝCH OSOBNOSTÍ
Madeleine
Albright
Former United States Secretary of State Madeleine K. Albright
Vědecký poradní sbor Herbalife
Dr. David Heber
David Heber, M.D., Ph.D., F.A.C.P.,
F.A.C.N.
Chairman, Nutrition & Scientific
Advisory Boards United States
Dr. Steve Henig
Chief Scientific Officer
Dr. Louis J. Ignarro
Nositel Nobelovy ceny
za lékařství
a fyziologii z roku 1998
www.herbalifescience.com
Vědecký poradní sbor Herbalife
Dr. Louis J. Ignarro
Nositel Nobelovy ceny
za lékařství
a fyziologii z roku 1998
1. Los Angeles 2004
2. Chicago
2004
3. Houston
2005
4. Los Angeles 2005
5. Stockholm 2005
6. Chicago
2005
7. Tucson
2005
8. Green Bay 2006
9. Tucson
2006
10. St. George 2007
11. Tucson
2007
12. Napa Valley 2008
13. Tucson
2008
Vědecký poradní sbor Herbalife
David Heber
Louis Ignarro
Luigi Gratton
KLINICKÉ STUDIE
• UCLA, Kalifornie
• Studie ukazuje, že koktejly
sloužící jako náhrada jídla,
jsou efektivním způsobem
hubnutí.
• Univerzita v Ulmu, Německo
• Studie ukazuje, že pokud počítáte kalorie, je konzumace
dvou koktejlů Formule 1 denně efektivnějším způsobem
regulace váhy, než konzumace běžné stravy.
• Národní univerzitní nemocnice v Soulu, Korea
• Lidé ve skupině konzumující vysoký obsah proteinu
ztratili více tělesného tuku (a méně svalové hmoty) než ti,
kteří konzumovali běžné množství proteinu.
BILL H. FRANKOS, M.S., PH.D
Senior Vice President
• předpisovost a bezpečnost
výrobků Herbalife
• dlouholetý ředitel divize výživových doplňků FDA
32 LET ZAMĚŘENO NA KVALITU
nejvyšší stupeň kontroly:
• kvalita
• čistota
• sledovatelnost zdrojů
OFICIÁLNÍ NUTRIČNÍ PARTNERSTVÍ
WWW.HERBALIFESPORTS.COM
FC Schalke
SPARTAK MOSKVA
POČTVRTÉ MISTRINÍ EVROPY
ZLATÍ SPORTOVCI HERBALIFE NA OLYMPIÁDĚ V PEKINGU
HC Plzeň
představujeme HERBALIFE24
Nutrition for the 24-Hour Athlete™
koncept: BÝT FIT A ZŮSTAT FIT!
Špičkoví sportovci se soustředí na:
• TRÉNING
• REGENERACI
• VÝŽIVU
24 filozofie
HODINOVÁ
CELKOVÁ PÉČE
Herbalife24
O „ZÁVODNÍ MOTOR“
• úplnost: linie sedmi individuálně přizpůsobitelných výrobků
• věrohodnost: podloženo exaktní vědou
• jistota: testováno na zakázané látky
• zodpovědnost: plně přírodní barviva, příchutě a sladidla
PLNĚ PŘIZPŮSOBITELNÁ LINIE VÝROBKŮ
PRO VŠECHNY TYPY SPORTOVNÍHO ZATÍŽENÍ
ředitel sportovní a fitness divize
John Heiss, Ph.D.
• Ph.D. z biochemie na UCLA
• vědecká a publikační činnost
• funkce buněčných proteinů
• vrcholový cyklista
• tvůrce „Prolong Energy“
• duální sacharidový systém
REKORDNÍ VÝSLEDKY HERBALIFE
2010
2009
3,9
miliardy USD
4,3
miliardy USD
5,4
miliardy USD
2011
CNBC - 'MAD MONEY' - 22.2.2012
CNBC - 'MAD MONEY' - 22.2.2012
HERBALIFE
• odpověď na světovou epidemii obezity – 2,6 miliardy lidí
• polovina světa se snaží hubnout, druhá přibrat
• odpověď na ekonomickou krizi – nezaměstnanost
• 2,5 milionu nezávislých poradců - vedlejší příjem
• model prodeje – NUTRIČNÍ CENTRA
• růst HL 21% v 2011
• všech 6 regionů 2-ciferný růst 7 čtvrtletí v řadě
• akcie od 2009 růst 225% x 2 = 450%
CNBC - 'MAD MONEY' - 22.2.2012
PROČ?
• Metody denní spotřeby – Nutriční centra
• Osobní přístup stejně zaměřených lidí
• Společenský model (podpůrné skupiny)
• Vertikální integrace – Seed to Feed zásobovací řetězec
• „Od farmáře až k klientovi“
• Vývoj výrobků – vědecko-výzkumný lékařský tým
• Vlastní výrobní závody
• Vlastní pěstitelské kapacity
NOVINKY 2012
NOVÁ NUTRIČNÍ CENTRA
● PODPORA A
● MOŽNOST
ZÁZEMÍ KLIENTŮ
PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ
...výživa pro lepší život
Download

2012-06-24 výživa Brno_MUDr.Ing.Dan ŠIMEK.pdf