Syntetické oleje pro převodovky
dvojkolí Voith
Voith Turbo | Převodovka dvojkolí
Syntetické oleje pro převodovky dvojkolí Voith
Všeobecný seznam maziv 132.00374401_CS, verze 8 z 2013-01-11 (nahrazuje
dokument 3 325-340)
Převodovky s čelními a kuželovými ozubenými koly (bez
vyosení)
Schválené syntetické oleje
 K plnění převodovky dvojkolí používejte jen olej, který je uvedený v následující
tabulce. Použití jiných olejů, směsí olejů nebo znečištěných olejů není dovoleno.
Při provozu s olejem neschváleným firmou Voith nelze na převodovku dvojkolí
poskytnout žádné ručení.
Dodavatelská
firma
Název
BASF
Emgard RW-A
75W-90
BP
Energear SHX-LS
75W-90
ExxonMobil
Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-90
75W-90
ExxonMobil
Mobil Synthetic Gear Oil 75W-90
75W-90
Fuchs Petrolub
TITAN CYTRAC RR 75W-90
75W-90
Indian Oil
Servo SynGear 75W-90 LL
75W-90
Klüber
Klübersynth GE 4 75 W 90
75W-90
Sinopec
Sinopec VT Synthetic Transmission Gear Oil
75W/90
75W-90
Třída SAE
Syntetické oleje pro převodovky dvojkolí Voith 132.00374401_CS, Verze 8
Redakční uzávěrka: 2013-01-11
Aktualizovaný seznam maziv je na internetu k dispozici na následující stránce:
www.voith.com/brochures/G2288
Verze 8
wan
MDi
MHol
2013-01-11
Verze
Vyhotovení
Kontrola
Schválení
Datum
1
Poznámky
Download

Syntetické oleje pro převodovky dvojkolí Voith