komplexní
balení
balicí stroje
exportní
balení
obalové
materiály
kompostovatelné
obaly
termoreflexní fólie
antikorozní
materiály
Vážení obchodní přátelé,
cílem společnosti TART, s.r.o., je vycházet vstříc Vám, našim klientům,
v požadavcích na kvalitu, spolehlivost dodávek a profesionální poradenský servis v oblasti balicích strojů a obalových materiálů. Proto
neustále pracujeme na tom, abychom si udrželi vedoucí postavení
v distribuci skupinových, přepravních a ochranných balení. Náskok
před konkurencí udržujeme díky soustavným investicím do technologií, technického a informačního zázemí i celého našeho týmu. Tyto
investice jsou vedle neustálého sledování trendů nezbytné k naplnění našeho poslání – nabízet profesionální řešení ochrany výrobků
během distribuce. Děkujeme Vám, našim obchodním partnerům,
za přízeň, kterou nám po celou dobu poskytujete a která přináší
naší práci smysl a radost.
Ing. Michal Hort
ředitel společnosti
Vizí TARTu je garantovat našim partnerům
spolehlivost a kvalitu, našim zaměstnancům
pak stabilitu a smysluplnou práci.
Naším posláním je poskytovat profesionální
řešení ochrany výrobků při distribuci.
návrh balení
vývoj balení
výroba
kompletace
zákaznický servis
dodání
Just In Time
poprodejní servis
1. Historie společnosti
Společnost TART začala psát svou historii před více než 20 lety a za tu dobu prošla obrovskou proměnou. Z malé firmy bez zaměstnanců se stala jedničkou na českém trhu průmyslových obalů.
Nejdůležitější milníky z dosavadní historie:
1991 M
ichal Hort a Václav Tauber zakládají společnost TART, s.r.o. – českou obchodní firmu dodávající obalové materiály zejména průmyslovým podnikům
1993 b yla zahájena první výroba obalových materiálů, konkrétně balicích pásek s potiskem
1994
do sortimentní nabídky byly začleněny balicí stroje
1997
byla zahájena vlastní výroba polyetylenu
1998
byla zahájena výroba bublinkové fólie
1999
došlo ke kapitálovému spojení s americkou nadnárodní společností Sealed Air Corporation
2000
byla zahájena výroba obalů v rámci komplexního balení
2001 fi rma zahájila exportní činnost
2001 b yla založena dceřiná společnost TARTEX na Slovensku
2003
činnost zahájila divize antikorozní ochrany na základě licenční výroby materiálů Cortec
2005
TART získal akvizicí společnost Abest v Polsku
2006
byla založena dceřiná společnost Autopack v Rumunsku
2007
roční obrat firmy poprvé překročil 1 miliardu korun
2008
vznikla divize kompostovatelných obalů Envira
2010
v Turecku byla založena dceřiná společnost TART Turkey
2011 d o produktového portfolia společnosti byla začleněna výroba extrudovaného polystyrenu
Vývoj obratu společnosti (mil. Kč)
1400
1317
1200
1123
1000
1008
800
1155
941
803
675
600
532
400
3
29
1991
1992
200
49
74
120 151
205
234
246 301
363 387
424
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
0
2. Současnost
V současné době je činnost společnosti
TART rozdělena do sedmi samostatných
produktových divizí, jejichž vznik a zaměření byly dány požadavky našich obchodních partnerů a příležitostmi na trhu. Jádro
podnikání zůstává v ochraně produktů během logistického procesu, při kterém jsme
schopni vedle dodávek širokého portfolia
obalových materiálů a balicích strojů
Divize antikorozních materiálů dodává
našim partnerům ochranné systémy
proti korozi, a to nejen během přepravy
a skladování. Divize kompostovatelných
materiálů Envira® je zaměřena na vývoj,
výrobu a prodej ekologicky šetrných obalů, splňujících nejpřísnější normy a kritéria.
Divize stavebních fólií Sunflex® dodává
na trh energeticky úsporné termoreflexní
fólie.
vytvořit unikátní obalové řešení přímo
Prostřednictvím svých dceřiných společ-
na míru dle potřeb našeho zákazníka.
ností působí TART vedle České republiky
také na Slovensku, v Polsku, Rumunsku
a Turecku.
Součástí společnosti je několik výrobních
závodů, ve kterých je realizována vlastní
produkce obalů a obalových materiálů.
Firma využívá vlastní vývojové a designerské centrum a dlouhodobě spolupracuje
s předními vysokými školami a univerzitami. Podílí se na rozvoji aplikací v oblasti
balicích technologií a na vývoji nových
inovativních řešení.
3. Divizní uspořádání společnosti
âçôçøã
íàßêíô™áæžëßòãðçbê˜
âçôçøã
àßêçáváæžñòðíè˜
âçôçøã
éíëîêãöìvæížàßêãìv
âçôçøã
ßìòçéíðíøìváæ
ëßòãðçbꘞÁíðòãá
âçôçøã
ãöîíðòìvæížàßêãìv
âçôçøã
éíëîíñòíôßòãêì™áæž
íàßꘞÃìôçðß
âçôçøã
òãðëíðãäêãöìváæž
ñòßôãàìváæžäƒêçvžÑóìäêãö
âçôçøã
âçôçøã
íàßêíô™áæžëßòãðçbê˜
íàßêíô™áæžëßòãðçbê˜
Obalové materiály
âçôçøã
àßêçáváæžñòðíè˜
Divize obalových materiálů vyrábí a dodává
široké spektrum obalů z různých materiálů
a pro různá použití. Stabilně držíme skladem
více než tisíc položek.
âçôçøã
àßêçáváæžñòðíè˜
V naší nabídce naleznete:
fixační průtažné (stretch) fólie
bublinkové fólie
polyetylenové fólie
polyolefinové fólie
balicí lepicí a technické pásky
vázací pásky
pěnový polyetylen
výplňové a fixační systémy
teflonové materiály
âçôçøã
âçôçøã
òãðëíðãäêãöìváæ
ñòßôãàìváæžäƒêçvžÑóìäêãö
proplast
òãðëíðãäêãöìváæ
ñòßôãàìváæžäƒêçvžÑóìäêãö
lepenku a kartonáž
papírové výrobky
polystyrenové obaly
Nolco-flex
âçôçøã
âçôçøã
ßìòçéíðíøìváæž
ëßòãðçbꘞÁíðòãá
ßìòçéíðíøìváæž
ëßòãðçbꘞÁíðòãá
âçôçøã
âçôçøã
íàßêíô™áæžëßòãðçbê˜
íàßêíô™áæžëßòãðçbê˜
Stále větší podíl obalových materiálů zajišťujeme vlastními výrobními kapacitami. Díky
široké síti distribučních center a pracovníků
v terénu jsme schopni okamžitě reagovat
âçôçøã Samozřejmostí
na požadavky zákazníků.
jsou dodávky do àßêçáváæžñòðíè˜
48 hodin od potvrzení
objednávky.
âçôçøã
àßêçáváæžñòðíè˜
Vedle samotných dodávek různých druhů
obalů patří do divize obalových materiálů
také poradenství a optimalizace balení,
při které naši autorizovaní obaloví specialisté
pomohou porovnat alternativy balení při použití různých materiálů a pracovních postupů.
Výsledkem jsou pak optimalizované náklady
kompletního procesu balení i logistiky.
Podstata optimalizačního procesu:
âçôçøã
správný produkt
òãðëíðãäêãöìváæ
správná dodávka
ñòßôãàìváæžäƒêçvžÑóìäêãö
6
âçôçøã
òãðëíðãäêãöìváæ
ñòßôãàìváæžäƒêçvžÑóìäêãö
správná cena
obalové materiály
âçôçøã
âçôçøã
ßìòçéíðíøìváæž
ëßòãðçbꘞÁíðòãá
ßìòçéíðíøìváæž
ëßòãðçbꘞÁíðòãá
âçôçøã
âçôçøã
àßêçáváæžñòðíè˜
àßêçáváæžñòðíè˜
Balicí stroje
Cílem divize balicích strojů je řešení konkrétních požadavků zákazníků na balení produktů,
k čemuž slouží nabídka komplexního sortimentu ovinovacích, páskovacích, zalepovacích, fóliovacích a svářecích strojů a celých
âçôçøã balicích linek. Našimi dodavateli jsou osvědčení světoví výrobci, s nimiž máme uzavřeny
òãðëíðãäêãöìváæ
dlouhodobé dodavatelské smlouvy a vztahy.
ñòßôãàìváæžäƒêçvžÑóìäêãö
âçôçøã
òãðëíðãäêãöìváæ
ñòßôãàìváæžäƒêçvžÑóìäêãö
Zákazníkům poskytujeme také poradenské
a konzultační služby při výběru vhodného
balicího zařízení. Samozřejmostí je kvalitní
a rychlý servis balicích strojů, a to jak záruční,
tak pozáruční. Bohatě zásobený a průběžně
doplňovaný sklad náhradních dílů umožňuje
poskytování servisních služeb ve velmi krátkých termínech.
Nákupem balicího stroje od společnosti TART
âçôçøã získáte spolehlivého partnera s dlouholetými
zkušenostmi v oboru, s týmem zkušených
ßìòçéíðíøìváæž
techniků a s potřebným odborným zázemím.
ëßòãðçbꘞÁíðòãá
âçôçøã
ßìòçéíðíøìváæž
ëßòãðçbꘞÁíðòãá
âçôçøã
âçôçøã
éíëîíñòíôßòãêì™áæž
íàßꘞÃìôçðß
éíëîíñòíôßòãêì™áæž
íàßꘞÃìôçðß
balicí stroje
âçôçøã
âçôçøã
éíëîêãöìvæížàßêãìv
éíëîêãöìvæížàßêãìv
Komplexní balení
âçôçøã
ãöîíðòìvæížàßêãìv
Dlouhodobá činnost firmy TART v oblasti
balení, široký sortiment strojů i materiálů, sehraný tým kvalifikovaných specialistů, široká
distribuční síť a ověřené technické i odborné
kontakty vytvářejí ideální prostředí pro komplexní řešení obalových potřeb zákazníků.
âçôçøã
Naši pracovníci úspěšně zpracovávají náročné
ãöîíðòìvæížàßêãìv
požadavky spotřebního, skupinového i přepravního balení výrobků s využitím vratných
i nevratných obalů.
Součástí nabídky komplexního balení je
také Integrovaný systém přepravního balení
V.I.C.O.® (Value Inside Checkpoint Outside).
Jde o systém vratných obalů vyrobených
na míru, který vychází z konkrétních potřeb
zákazníka.
Prioritními obory pro
komplexní balení jsou
automobilový průmysl, strojírenství , elektrotechnický průmysl a logistická centra.
komplexní
balení
8
âçôçøã
âçôçøã
ßìòçéíðíøìváæž
ëßòãðçbꘞÁíðòãá
ßìòçéíðíøìváæž
ëßòãðçbꘞÁíðòãá
Antikorozní materiály Cortec
Divize antikorozních materiálů poskytuje
v licenci nadnárodní společnosti Cortec
inovační řešení ochrany proti korozi pro strojírenský, energetický a petrochemický průmysl, průmysl zpracování kovů, telekomunikace,
âçôçøã
elektronický průmysl, stavebnictví, automoéíëîíñòíôßòãêì™áæž
bilový průmysl a různá další odvětví. TART
íàßꘞÃìôçðß
je výhradním dodavatelem těchto produktů
pro Českou a Slovenskou republiku.
Systém komplexní ochrany produktů proti
korozi, který společnost Cortec vyvinula
a který neustále zdokonaluje, obsahuje
několik základních skupin: antikorozní
obalové materiály, antikorozní konzervační
prostředky, čisticí a odmašťovací prostředky,
odrezovače, antikorozní aditiva pro kapaliny
na bázi vody nebo rozpouštědel, antikorozní
příměsi do elastomerů, kovoobráběcí emulze
zamezující vzniku koroze, trvalé, dočasné
nebo přepravní antikorozní nátěry a migrační
inhibitory koroze do železobetonových konâçôçøã
strukcí.
éíëîíñòíôßòãêì™áæž
íàßꘞÃìôçðß
Samozřejmostí je také odborné poradenství
a proškolení pracovníků v oblasti antikorozní
ochrany.
O kvalitě námi nabízeného řešení svědčí i neustále rostoucí počet spokojených zákazníků.
âçôçøã
âçôçøã
éíëîêãöìvæížàßêãìv
éíëîêãöìvæížàßêãìv
âçôçøã
âçôçøã
ãöîíðòìvæížàßêãìv
ãöîíðòìvæížàßêãìv
antikorozní
materiály
âçôçøã
âçôçøã
ãöîíðòìvæížàßêãìv
ãöîíðòìvæížàßêãìv
Exportní balení
Společnost TART nabízí komplexní řešení
logistického procesu, a to zejména společnostem a firmám, které realizují zahraniční
obchod a jejichž produkty vyžadují nestandardní obal a ochranu, zejména při zámořském balení.
Naše služba exportního balení je proces
zahrnující v sobě celou řadu dílčích kroků,
počínaje konzultací a projektováním obalů
přes jejich výrobu a profesionální zabalení
konkrétních výrobků až po zajištění transportu. Samozřejmostí jsou poskytované záruky
a garance.
10
exportní
balení
âçôçøã
âçôçøã
éíëîíñòíôßòãêì™áæž
íàßꘞÃìôçðß
éíëîíñòíôßòãêì™áæž
íàßꘞÃìôçðß
Kompostovatelné obaly Envira®
Kompostovatelné obaly Envira® pomáhají chránit životní prostředí. Jsou vyrobeny z obnovitelných zdrojů (kukuřice, sója) a po ukončení
životnosti obalu je lze plně kompostovat. Obaly
Envira® tak nepředstavují žádnou ekologickou
zátěž,âçôçøã
naopak obohacují půdu o živiny.
âçôçøã
éíëîêãöìvæížàßêãìv
éíëîêãöìvæížàßêãìv
Kompostovatelné obaly Envira® jsou vyráběny
v souladu s normou ČSN EN 13432 (požadavky
na obaly využitelné ke kompostování) a mají
certifikát OK Compost.
Společnost TART neustále investuje do vývoje
kompostovatelných obalů nemalé prostředky,
neboť jsme přesvědčeni, že ekologicky šetrným obalům bude patřit budoucnost.
âçôçøã
âçôçøã
ãöîíðòìvæížàßêãìv
ãöîíðòìvæížàßêãìv
kompostovatelné
obaly
âçôçøã
âçôçøã
òãðëíðãäêãöìváæ
ñòßôãàìváæžäƒêçvžÑóìäêãö
òãðëíðãäêãöìváæ
ñòßôãàìváæžäƒêçvžÑóìäêãö
Termoreflexní stavební fólie SUNFLEX®
Termoreflexní stavební fólie SUNFLEX® jsou
vynikajícím doplňkem běžných tepelně izolačních systémů budov. Výrazným způsobem
přispívají ke snížení tepelných ztrát v zimním
období a naopak přispívají ke komfortu v letních měsících. âçôçøã
âçôçøã
ßìòçéíðíøìváæž
ëßòãðçbꘞÁíðòãá
Stavební fólie SUNFLEX®
jsou synonymem
ßìòçéíðíøìváæž
ëßòãðçbꘞÁíðòãá
pro reflexní stavební fólie fungující na principu odrazu sálavé složky tepla.
10
termoreflexní fólie
âçôçøã
âçôçøã
éíëîíñòíôßòãêì™áæž
íàßꘞÃìôçðß
éíëîíñòíôßòãêì™áæž
íàßꘞÃìôçðß
âçôçøã
âçôçøã
éíëîêãöìvæížàßêãìv
éíëîêãöìvæížàßêãìv
4. Jakost a kvalita
Veškerá činnost výrobní a obchodně-poradenské společnosti TART, s.r.o., se řídí systémem
managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001 a dále systémem enviromentálního
managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2005. Firma dodává pouze výrobky, které jsou
plně recyklovatelné a šetrné k životnímu prostředí. Je členem sdružení zajišťujícího
ekologické zpracování odpadu – EKO-KOM (číslo osvědčení EK-P03010033).
Svým obchodním partnerům nabízíme:
integrovaný systém přepravního balení
V.I.C.O.® (Value Inside Checkpoint Outside)
systém vratných obalů vyrobených na míru
vlastní systém řízení jakosti T-kvalita, který
vychází z principů TQM (Total Quality Management)
identifikaci a odstraňování neefektivních
činností při procesu balení
program optimalizace balicích procesů
systém vzdělávání a certifikace autorizovaných obalových specialistů
Společnost TART, s.r.o., se pravidelně účastní odborné národní soutěže
OBAL ROKU, ve které získala již několik prestižních ocenění. Účastní se
také významných veletržních akcí v ČR i v zahraničí a pořádá vlastní
odborné semináře pro vybrané klienty z různých průmyslových odvětví.
Mezioperační přepravní box
Fixační fólie T-Flex M
F-gIBOX - plastový přepravní kontejner
Biodegradovatelné sáčky
ECO CORR®
Bublinková fólie
BUFO® barrier
Antikorozní kartonový
box Corrtainer™
5. Reference
Nejlepším důkazem kvality našich produktů a služeb jsou spokojení
obchodní partneři, kteří s námi dlouhodobě spolupracují.
Patří mezi ně například:
ACTIVA
AUTO KELLY
BOSCH DIESEL
DATART INTERNATIONAL
FOXCONN CZ
HAMÉ
HANÁCKÁ KYSELKA
HANÁK NÁBYTEK
HARTMANN-RICO
HELLA AUTOTECHNIK
Honeywell
KM BETA
Kollmorgen
MAGNUM PARKET
Meopta – optika
ŠKODA AUTO
TELEFÓNICA O2
TPCA
WIENERBERGER
a mnoho dalších…
TART v zahraničí:
Slovensko - TARTEX, s.r.o.
Rumunsko - AUTOPACK, srl
Polsko - Abest Sp. z o.o.
Turecko - TART Turkey
Lomnice n. P.
Holice
Teplice
Praha
Pardubice
Ostrava
Plzeň
Brno
Pohořelice
centrála
výrobní závod
distribuční centrum
obchodní zastoupení
6. Kontaktní údaje
TART, s.r.o.
Vinohradská 91
618 00 Brno–Černovice
tel.: 548 210 500
fax: 548 210 503
e-mail: [email protected]
IČ: 46901876
DIČ: CZ46901876
Společnost je zapsána v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 5862.
Distribuční centrum BRNO
Distribuční centrum HOLICE
Vinohradská 91
618 00 Brno–Černovice
tel.: 548 210 500, fax: 548 210 503
e-mail: [email protected]
Staroholická 41
534 01 Holice
tel.: 466 682 490-1, fax: 466 682 492
e-mail: [email protected]
Distribuční centrum PRAHA
Distribuční centrum OSTRAVA
U Elektry 650
198 00 Praha
tel.: 283 005 397, tel./fax: 266 610 665
e-mail: [email protected]
Zlepšovatelů 13
700 30 Ostrava–Hrabůvka
tel.: 596 782 239, tel./fax: 595 783 690
e-mail: [email protected]
Distribuční centrum TEPLICE
Distribuční centrum PLZEŇ
gagarinova 1558
415 01 Teplice
tel.: 417 570 349, tel./fax: 417 578 948
e-mail: [email protected]
Velenická 524/95
326 00 Plzeň
tel.: 377 331 778, fax: 377 331 786
e-mail: [email protected]
Logistické centrum PARDUBICE
Logistické centrum BRNO–SLATINA
Průmyslová 387
532 34 Pardubice
tel.: 464 646 364, fax: 464 646 365
e-mail: [email protected]
Drážní 9
627 00 Brno–Slatina
tel.: 548 210 931, tel./fax: 548 210 931
e-mail: [email protected]
www.tart.cz
www.cortecvci.cz
www.envira.cz
www.sunflex.cz
www.tart.cz
Download

Firemní profil TART, s.r.o.