MDM 1 FOX
02081 DL
Part
#
Part name
1
(1-23)
1-24
(1-104)
1-105
building instructions
fuselage
elevator servo tray
tow hook servo tray
tow hook
tow hook pushrod
2
2-1
2-11
(2-21)
(2-3)
2-4
2-41
2-4a
2-5
2-6
2-8
2-81
(2-9)
24
3
3-4
3-5
3-6
wing
aileron
flap
centering pin
wing fixing
servo wing mount
wing servo cover
airbrake servo top
aileron-flap pushrod
clevis
aileron control horn
flap control horn
airbrake pushrod
wing joiner
horizontal stabilizer
stabilizer fixing screw
elevator pushrod
clevis
3-8
(4)
4-1
4-5
4-6
4-8
(10)
(10-3)
(5)
(6)
(6-1)
(6-11)
(6-2)
(6-21)
(6-22)
(6-3F)
(6-3R)
(6-4F)
(6-4R)
(7)
11
elevator control horn
rudder
rudder cover
rudder pushrod
clevis
rudder control horn
retract gear
tailwheel
canopy frame
canopy
canopy hinge
hinge fixing
hatch latch
pivot
spindle
front instrument panel
rear instrument panel
front seat
rear seat
stickers
ailerons hinge
GB - USA
Material, dimensions
fiberglass
De-luxe (installed)
plywood 4mm
De-luxe (installed)
steel M2, MPJ 2140, MPJ 2758,
nut M2
foam core–abachi Oracover®covered
foam core–abachi Oracover®covered
foam core–abachi Oracover®covered
(installed)
De-luxe (installed)
polyurethan– 20mm
ABS
sticker φ 60mm
M3 L = 57mm
metal M3, nut M3
fiberglass
fiberglass
(installed)
steel ∅20 mm x 600 mm
fiberglass
M5 x 20mm, M5 x 25mm
M3 L = 65mm
metal M3, nut M3, ball link M3, screw
M3x10, washer
fiberglass 2 mm
fiberglass
fiberglass
M3 L = 55mm
metal M3, nut M3
MPJ 2290
(installed)
(installed)
De-luxe (installed)
De-luxe (installed)
De-luxe (installed)
De-luxe (installed)
De-luxe (installed)
De-luxe (installed)
De-luxe (installed)
De-luxe (installed)
De-luxe (installed)
De-luxe (installed)
De-luxe (installed)
De-luxe (installed)
dowel hing
Parts list
Loose
In bag
01
01
-
-
03
-
01+01+01+01
02
02
02
01
01
-
-
01
01
-
02
14
04
02
04
08+08
02
02
01+01
01
01+01+01
+01+01
02
01
02+02
01
18
SERVOS:
aileron - 4x standard servo ( 6 – 8kg )
elevator – 1x standard servo ( 8 – 10kg )
rudder – 1x standard servo ( 6 – 8kg )
airbrake - 2x micro servo
ATTENTION !!!
This model construction kit is not a toy and is not suitable for children under the age of 14.
Incorrect use of this model could cause material damage or personal injury. You are fully responsible for your actions when you use this
model.
Fly at a safe distance from occupied zones. Before switching on the radio, be sure, that no one else is using the same frequency as you!
NB:
Although the wings are provided with a system which keeps them firmly fixed to the fuselage, you must stick some adhesive tape, half on
the fuselage and half on the wing, the whole length of the chord, in order to ensure that in case of a shock or vibration the wing cannot move
slightly away from the fuselage.
If the wing does move away from the fuselage, however little, you may well lose the electrical
contact afforded by the multi-pin plug connecting the servo to the receiver, thus losing the use of both the ailerons and the air-brakes!
MDM 1 FOX DE - LUXE
02081 DL
Položka Název dílu
1
1-2
1-21
1-22
1-23
1-24
(1-101)
(1-103)
(1-104)
2
2-23
2-24
2-4
2-41
2-4a
2-8
24
3
3-4
3-41
3-8
4
6
6-1
6-2
11
výkresová dokumentace
montážní návod
trup
držák serv
výztuha držáku serv
držák bowdenu
držák serva VOP
držák serva vlečného háčku
zatahovací podvozek
ostruhové kolo
vlečný háček
křídlo kompletní
koncové oblouky
upevnění koncového oblouku
držák serva křidélek a brzdicích štítů
krytka serva křidélek
krytka serva brzdicích štítů
páka křidélka
spojka křídla
výškovka
uchycení výškovky
aretační kolík
páka výškovky
směrovka
kabina + rámeček
palubní deska
sedačka
závěsy křidélek
Materiál, rozměr
laminát
překližka 3 mm 140 x 136 mm
překližka 3 mm
překližka 3 mm
překližka 3 mm 39 x 51 mm
překližka 3 mm 35 x 60 mm
verze De-luxe
verze De-luxe
verze De-luxe
polystyren - dýha
sklotextit
vrut ∅2,9 x 9mm
polyuretan
ABS
samolepka φ 60mm
sklotextit
ocel ∅16 mm x 543 mm
polystyren - dýha
šroub M4 x 20mm, Al matice M4
laminát ∅6 x 40mm
sklotextit
GFK
laminát
laminát
hmoždinkový pant
Volně / ks
Balíček/ ks
01
01
01
01
01
01
02
02
01
01
01
01
02
01
-
01
02
01
01+02
04
08
02
02
02
01 + 01
01
01
18
Potřebná serva:
křidélka - 2 mini serva, např.: HS 5245MG (HS 225MG)
výškovka - 1 mini servo, např.: HS 5245MG (HS 225MG)
směrovka - 1 servo standard, např.: HS 475
brzdicí štíty - 2 mikro serva, např. MS 1616
zatahovací podvozek - 1 servo standard, např.: HS 475
vlečný háček - 1 servo standard, např.: HS 475
UPOZORNĚNÍ :
Tato stavebnice není hračka – není vhodná pro děti do 14 let.
Její nesprávné použití může způsobit materiální škody nebo zranění osob.
Při užívání modelu jste plně zodpovědni za případné škody.
Létejte v bezpečné vzdálenosti od obydlených oblastí.
Ujistěte se, že nikdo jiný nemá zapnutou stejnou frekvenci.
DŮLEŽITÉ !
I když je tento model vybaven systémem pro zajištění pevného spojení křídla s trupem, je
nutné jeho další zajištění lepicí páskou, protože v případě vysunutí křídla dojde k rozpojení
konektorů serv v křídle a následné havárii modelu!
Download

D:\\Návody\\Návody větroně\\FOX\\FOX návod.dwg