TU 188
základovrch akrylický natur efekt
Charakteristika
použitelný pro interiér, ploché části, …
Nanášení
Balení
stříkáním a clonovým poléváním
25 kg
Lak
Tužidlo
Ředidlo
TU 188
TH 790
DT 1150
10 kg
1 - 2 kg
1 - 2 kg
10 l
1-2l
1-2l
Sušina
Viskozita (DIN 4, 20°C)
13%
40 s
Doba zpracovatelnosti
Doporučené množství
Doba schnutí
(20°C, 100 g/m2)
24 hod.
max. 100 g/m2 v jedné vrstvě / max. celkem dvě vrstvy/
10 min. proti prachu
20 min. na dotek
4 hod. stohovatelné
1 rok
Doba skladovatelnosti
Poznámka
TU 188 je rychleschnoucí základovrch, který zajišťuje natur efekt a harmonizující účinek. Je určen pro
světlé dřeviny (javor, bříza, jasan, atd.) neboť zachovává přírodní vzhled dřeva. Pro své harmonizační
vlastnosti, není TU 188 vhodný pro tmavé dřeviny.
Pozor
TU 188 se tuží 10 až 20%, druhé množství zajišťuje vyšší tvrdost povrchu. Když podklad není příliš
porézní (javor, bříza), doporučujeme vyšší ředění.
Materiál byl schválen hlavním hygienikem ČR pro distribuci (HEM-3435-3.3.95/11391-2)
Podle expertizy Státního zdravotního ústavu, Praha EX.: 97 36 87 nepředstavuje riziko pro použití
v interiérech budov a lze ho použít i pro nemocnice, školská zařízení a pro dětský nábytek pro děti
starší 6 let.
Zásady bezpečnosti
Uchovávat v dostatečné vzdálenosti od plamene a jisker. Zamezte styku s otevřeným ohněm. Neužívat
vnitřně. Používat v dobře větraných místnostech. V případě nedostatečného větrání použít respirační,
ochranné prostředky. Při práci používat ochranné rukavice a ochranný oděv. Zabránit styku se zrakem
a pokožkou. V případě zasažení pokožky provést omytí vodou s mýdlem, nepoužívat ředidla. V případě
zasažení očí provést vyplachování minimálně 10 minut v tekoucí čisté vodě. Vyhledejte lékaře.
Colora spol. s r.o., Stavební 1056, 500 03 Hradec Králové, tel.: 495540310, fax: 495540316, E-mail: [email protected]
Datum vydání: 22.2.2011
Download

TU 188 - Sayerlack