Isola ceník
Platný od 1. března 2013
Kvalita pro Vaši Střechu
Isola ceník
Obsah
2
Strana
Isola asfaltové šindele 3
Zahajovací a hřebenové prvky, úžlabní pás, podkladní pásy
4
Větráky pro asfaltové šindele 5
Isola Powertekk 6
TopSec – bezpečnostní systém pro ocelové střechy 14
Ploché zelené střechy Isola DE 25, odstraňovač mechů Bio-Ren
15
Isola asfaltové šindele
Název výrobku
Barva
Číslo
Hmotnost Množství ks / balík
Cena
výrobku kg / m2
na paletě m2/ balík* bez DPH
/ m2
Tvar Skraa
šedá
černá
cihlová červená
rustikální červená
borovicová zelená
šedá struktura
5010017,65
501013 7,65
501024 7,65
501025 7,65
501036 7,65
501301 7,65
cihlově červená kont.501224
šedá kontura
501201
7,65
7,65
Tvar Rett
černá
502013 9,50
cihlová červená
502024 9,50
borovicová zelená 502036 9,50
salašová hnědá
502042 9,50
115,0522/2,95
115,05 22/2,95
115,05 22/2,95
115,05 22/2,95
115,05 22/2,95
115,05 22/2,95
115,05 22/2,95
115,05 22/2,95
122,85
122,85
122,85
122,85
22/3,15
22/3,15
22/3,15
22/3,15
Tvar Kuttet
černá
503013 9,50
122,85 22/3,15
rustikální červená
503025 9,50
122,85 22/3,15
Tvar Bobrovka černá
cihlová červená
borovicová zelená
šedá struktura
5040139,50
504024 9,50
504036 9,50
504301 9,50
Tvar Karat
šedá
5060018,90
černá
506013 8,90
cihlová červená
506024 8,90
259 Kč
/ m2
122,8522/3,15
122,85 22/3,15
122,85 22/3,15
122,85 22/3,15
269 Kč
/ m2
269 Kč
/ m2
269 Kč
/ m2
98,67 22/2,53225 Kč
98,67
22/2,53
/ m2
98,67
22/2,53
Tvar Skifer
šedá
50701310,20 115,8322/2,97269 Kč
/ m2
!
a
n
e
c
á
n
e
íž
n
s
á
v
No
Tvar Tyri
šedá struktura
antická hnědá
rustikální červená
505001
505009
505025
10,00
10,00
10,00
Šindel Baros
Tvar 3 tabulový
černá
červená
5092139,80
509224 9,80
109,98
109,98
109,98
22/2,82
22/2,82
22/2,82
269 Kč
/ m2
117,3922/3,01165 Kč
117,39 22/3,01
/ m2
* Plocha pokrytí
3
Isola asfaltové šindele
Název výrobku
Barva
Číslo
Hmotnost Množství
výrobku kg / m2
na paletě
/ m2
ks / balík
m2/ balík*
Okap / hřeben
1 ks = 0,33 x 0,33 m
Spotřeba:
Okap: 3 ks / m
Hřeben: 6 ks / m
Nároží: 6 ks / m
šedá
510001
antická hnědá 510009
cihlová červená510024
rustikální červená510025
borovicová
zelená
510036
salašová hnědá 510042
šedá kontura 510201
černá
510013
červená
kontura
510224
šedá struktura 510301
0,45
0,45
0,45
0,45
2574
2574
2574
2574
ks
ks
ks
ks
66
66
66
66
ks
ks
ks
ks
0,45
0,45
0,45
0,45
2574
2574
2574
2574
ks
ks
ks
ks
66
66
66
66
ks
ks
ks
ks
0,45
2574 ks
0,45
2574 ks
Cena
bez DPH
19 Kč
/ ks
66 ks
66 ks
Zahajovací prvek šedá
510113 1,80
858 ks
22 ks
pro tvar Skifer 53 Kč
/ ks
Spotřeba:
Hřeben: 2,3 ks / m
Nároží: 2,3 ks / m
Kraj střechy: 3,5 ks / m
Mestertekk 1,0 x 10,0 m
SBS modifikovaný
pás pro úžlabí
šedá
521301
antická hnědá 521309
černá
521313
cihlová červená521324
borovicová
zelená
521336
4,60
4,60
4,60
4,60
25
25
25
25
rl
rl
rl
rl
4,60
25 rl
8
8
8
8
m2 / rl
m2 / rl
m2 / rl
301 Kč
m2 / rl
/ m2
8 m2 / rl
Podkladní pás
šedá
525030 0,80
25 rl
30 m2 / rl
Isola D 48 Kč
/ m2
1,0 x 30,0 m Podkladní pás pod
všechny krytiny
na bednění
Isokraft
šedá
525101 2,00
30 rl
12 m2 / rl
1,0 x 12 m SBS modifikovaný
asfaltový pokladní pás
* Plocha pokrytí
4
136 Kč
/ m2
Isola asfaltové šindele
Název výrobku
Barva
Číslo
Balení
výrobku
Hřebenáč s odvětráním šedá
15° – 60°
antická hnědá
černá
cihlová červená
borovicová zelená
salašová hnědá
567001
567009
567013
567024
567036
567042
6
6
6
6
6
6
šedá
antická hnědá
černá
cihlová červená
borovicová zelená
salašová hnědá
566901
566909
566913
566924
566936
566942
10
10
10
10
10
10
ks / krabici
ks / krabici
ks / krabici
ks / krabici
ks / krabici
ks / krabici
397 Kč
/ ks
Střešní větrák 44
s odvětrávacím otvorem
44 cm2
šedá
antická hnědá
černá
cihlová červená
borovicová zelená
salašová hnědá
564201
564209
564213
564224
564236
564242
22
22
22
22
22
22
ks / krabici
ks / krabici
ks / krabici
ks / krabici
ks / krabici
ks / krabici
593 Kč
/ ks
Střešní větrák 44
černá
lakovaný povrch bez posypu cihlová červená
s odvětrávacím otvorem
44 cm2
564215
564225
22 ks / krabici
22 ks / krabici
330 Kč
/ ks
Střešní větrák 200
564301
564309
564313
564324
564336
564342
10
10
10
10
10
10
676 Kč
/ ks
s odvětrávacím otvorem
200 cm2
ks / krabici
ks / krabici
ks / krabici
ks / krabici
ks / krabici
ks / krabici
Cena
bez DPH
917 Kč
/ ks
Isola Isoflex S Novinka!
s odvětrávacím otvorem
200 cm2
šedá
antická hnědá
černá
cihlová červená
borovicová zelená
salašová hnědá
ks / krabici
ks / krabici
ks / krabici
ks / krabici
ks / krabici
ks / krabici
Větrák pro zdravotní
techniku
šedá
567101
1 ks / krabici
antická hnědá
567109
1 ks / krabici
pro sklon střechy 15° – 50°
černá
567113
1 ks / krabici
∅ napojení 50, 70 a 100 mm cihlová červená
567124
1 ks / krabici
borovicová zelená 567136
1 ks / krabici
salašová hnědá
567142
1 ks / krabici
Odvětrávač par
šedá
567201
1 ks / krabici
pro sklon střechy 15° – 50°
antická hnědá
567209
1 ks / krabici
∅ napojení 100, 110, 125,
černá
567213
1 ks / krabici
135, 150, 160 mm
cihlová červená
567224
1 ks / krabici
borovicová zelená 567236
1 ks / krabici
salašová hnědá
567242
1 ks / krabici
Isola těsnicí tmel
546150
0,33 l / tuba
24 ks / krabici
1 232 Kč
/ ks
1 174 Kč
/ ks
134 Kč
/ ks
5
Powertekk taška Nordic/Exclusive
Spotřeba: 2,44 ks / m2
Balení: 360 ks / paletě
147 m2 / paletě
418
1198
Povrch
s posypem
lakovaný
s posypem
Powertekk
NORDIC
Powertekk
EXCLUSIVE
Powertekk
TYRI
Spotřeba: 2,5 ks / m2
Balení: 300 ks / paletě
120 m2 / paletě
Číslo
výrobku Barva
455 Kč
/ m2
Cena bez DPH
/ m2
černá 730013
cedrová hnědá 730043
43
0
405
Cena bez DPH
šedá struktura 781001 černá lesklá 751013černá
antracitová lesklá 751014 cedrová hnědá
černá781013
vínová červená lesklá 751027
červená781024
rustikální červená 781025
zelená lesklá
751037
zelená
781036
černá matná
741013
antracitová matná 741014
hnědá781042
terracotta matná741026
hnědá matná
741042
Cena bez DPH
155 Kč
Cena bez DPH
Cena bez DPH
147 Kč
/ ks
Hřebenáč kulatý malý 3 modul
Spotřeba: 0,88 ks / m
balení: 5 ks / krabice
5
15
5
116
/ ks
Hřebenáč kulatý velký
Spotřeba: 2,63 ks / m
Balení: 12 ks / krabice
405
Hřebenáč kulatý velký 3 modul
Spotřeba: 0,88 ks / m
Balení: 4 ks / krabice
5
21
5
116
512 Kč
/ m2
781013
731043
155 Kč
/ ks
šedá struktura 781101 černá lesklá 751113černá
781113
antracitová lesklá 751114 cedrová hnědá 731143
černá781113
vínová červená lesklá751127
červená781124
rustikální červená 781125
zelená lesklá
751137
zelená
781136
černá matná
741113
antracitová matná 741114
hnědá781142
terracotta matná741126
hnědá matná
741142
Cena bez DPH
467 Kč
Cena bez DPH
Cena bez DPH
445 Kč
467 Kč
/ ks
6
435 Kč
1205
Spotřeba: 2,63ks / m
Balení:
16 ks / krabice
5
Číslo
výrobku
Novinka!
Hřebenáč kulatý malý
21
Číslo
výrobku Barva
šedá struktura 780001 černá lesklá
750013
černá780013
antracitová lesklá750014 vínová červená lesklá 750027
červená780024
rustikální červená 780025
zelená lesklá
750037
zelená
780036
černá matná
740013 antracitová matná 740014 hnědá780042
terracotta matná740026
hnědá matná
740042
Cena
bez DPH
Powertekk taška Tyri
5
Povrch
Barva
Výrobek
15
Povrch
/ ks
/ ks
šedá struktura 781201 černá lesklá 751213černá
antracitová lesklá 751214 cedrová hnědá
černá781213
vínová červená lesklá751227
červená781224
rustikální červená 781225
zelená lesklá
751237
zelená
781236
černá matná
741213 antracitová matná 741214 hnědá781242
terracotta matná741226
hnědá matná
741242
781213
731243
Cena bez DPH
Cena bez DPH
166 Kč
šedá struktura 781301 černá lesklá 751313černá
antracitová lesklá 751314 cedrová hnědá
černá781313
vínová červená lesklá751327
červená781324
rustikální červená 781325
zelená lesklá
751337
zelená
781336
černá matná
741313
antracitová matná 741314
hnědá781342
terracotta matná741326
hnědá matná 741342
Cena bez DPH
499 Kč
Cena bez DPH
474 Kč
Cena bez DPH
/ ks
/ ks
781313
731343
166 Kč
/ ks
Cena bez DPH
158 Kč
/ ks
/ ks
499 Kč
/ ks
Povrch
Povrch
Povrch
s posypem
lakovaný
s posypem
Powertekk
NORDIC
Powertekk
EXCLUSIVE
Powertekk
TYRI
Barva
Výrobek
Balení: 4 ks / krabice
5
15
215
Ukončení hřebenáče
kulaté velké
Balení: 4 ks / krabice
21
5
215
Cena bez DPH
340 Kč
/ ks
Cena bez DPH
323 Kč
/ ks
Číslo
výrobku
Balení: 2 ks / krabice
155
Cena bez DPH
340 Kč
/ ks
šedá struktura 784001 černá lesklá
754013 černá784013
antracitová lesklá 754014 cedrová hnědá 734043
černá784013
vínová červená lesklá 754027
červená784024
rustikální červená 784025
zelená lesklá
754037
zelená
784036
černá matná
744013 antracitová matná 744014 hnědá784042
terracotta matná744026
hnědá matná
744042
Cena bez DPH
340 Kč
/ ks
Cena bez DPH
323 Kč
/ ks
šedá struktura 781501 černá lesklá
751513
antracitová lesklá 751514
černá781513
vínová červená lesklá 751527
červená781524
rustikální červená 781525
zelená lesklá
751537
zelená
781536
černá matná
741513
antracitová matná 741514
hnědá781542
terracotta matná741526
hnědá matná
741542
Cena bez DPH
90 Kč
Cena bez DPH
86 Kč
/ ks
/ ks
Ukončení hřebenáče
ploché malé
Cena bez DPH
340 Kč
černá
cedrová hnědá
781513
731543
Cena bez DPH
/ ks
90 Kč
/ ks
šedá struktura 781601 černá lesklá
751613 černá781613
antracitová lesklá 751614 cedrová hnědá 731643
černá781613
vínová červená lesklá751627
červená781624
rustikální červená 781625
zelená lesklá
751637
zelená
781636
černá matná
741613
antracitová matná 741614
hnědá781642
terracotta matná741626
hnědá matná
741642
Cena bez DPH
95 Kč
Cena bez DPH
Cena bez DPH
90 Kč
95 Kč
/ ks
/ ks
/ ks
Ukončení hřebenáče
ploché velké
Balení:
2 ks / krabice
215
Zahajovací hřebenáč velký
Balení: 12 ks / krabice
5
21
5
40
Ukončovací hřebenáč velký
Balení: 12 ks / krabice
5
5
Číslo
výrobku Barva
šedá struktura 783901 černá lesklá
753913 černá
783913
černá783913
antracitová lesklá 753914 cedrová hnědá 733943
vínová červená lesklá 753927
červená783924
rustikální červená 783925
zelená lesklá
753937
zelená
783936
černá matná
743913 antracitová matná 743914 hnědá783942
terracotta matná743926
hnědá matná
743942
Ukončení hřebenáče
kulaté malé
21
Číslo
výrobku Bartva
40
šedá struktura 787601 černá lesklá
757613 černá
antracitová lesklá 757614 cedrová hnědá
černá787613
vínová červená lesklá757627
červená787624
rustikální červená 787625
zelená lesklá
757637
zelená
787636
černá matná
747613 antracitová matná 747614 hnědá787642
terracotta matná747626
hnědá matná
747642
Cena bez DPH
301 Kč
Cena bez DPH
Cena bez DPH
286 Kč
/ ks
/ ks
787613
737643
šedá struktura 787701 černá lesklá 757713černá
antracitová lesklá 757714 cedrová hnědá
černá787713
vínová červená lesklá757727
červená787724
rustikální červená 787725
zelená lesklá
757737
zelená
787736
černá matná
747713
antracitová matná 747714
hnědá787742
terracotta matná747726
hnědá matná 747742
Cena bez DPH
301 Kč
Cena bez DPH
Cena bez DPH
286 Kč
/ ks
/ ks
787713
737743
301 Kč
/ ks
301 Kč
/ ks
7
Povrch
Povrch
s posypem
lakovaný
s posypem
Powertekk
NORDIC
Powertekk
EXCLUSIVE
Powertekk
TYRI
Barva
Výrobek
Spotřeba: 0,87 ks/m
Balení: 10 ks / krabice
1250
14
14
5
145
5
Cena bez DPH
35
Ukončovací lišta pravá
Spotřeba: 0,9 ks/m
Balení: 10 St.Karton
11
130
5
1250
Cena bez DPH
Ukončovací lišta levá
Spotřeba: 0,9 ks/m
Balení: 10 ks / krabice
1250
115
13
0
Číslo
výrobku
298 Kč
Cena bez DPH
/ ks
Cena bez DPH
283 Kč
/ ks
298 Kč
/ ks
252 Kč
Cena bez DPH
/ ks
239 Kč
/ ks
Cena bez DPH
252 Kč
/ ks
šedá struktura 782901 černá lesklá
752913černá
732913
antracitová lesklá 752914 cedrová hnědá 732943
černá782913
vínová červená lesklá 752927
červená782924
rustikální červená 782925
zelená lesklá
752937
zelená
782936
černá matná
742913 antracitová matná 742914 hnědá782942
terracotta matná742926
hnědá matná
742942
Cena bez DPH
Abb. Tyri
252 Kč
Cena bez DPH
/ ks
239 Kč
/ ks
Cena bez DPH
252 Kč
/ ks
šedá struktura 782501 černá lesklá
752513
antracitová lesklá752514
černá782513
vínová červená lesklá752527
červená782524
rustikální červená 782525
zelená lesklá
752537
zelená
782536
černá matná
742513
antracitová matná 742514
hnědá782542
terracotta matná742526
hnědá matná
742542
Krajová taška pravá
Spotřeba: 2,71 ks/m
Balení: 20 ks / krabice
26
7
418
Cena bez DPH
211 Kč
Cena bez DPH
/ ks
200 Kč
/ ks
šedá struktura 782601 černá lesklá
752613
antracitová lesklá752614
černá782613
vínová červená lesklá752627
červená782624
rustikální červená 782625
zelená lesklá
752637
zelená
782636
černá matná
742613 antracitová matná 742614 hnědá782642
terracotta matná742626
hnědá matná
742642
Cena bez DPH
211 Kč
Cena
bez
DPH
200
Kč
Krajová taška levá
Spotřeba: 2,71 ks/m
Balení: 20 ks / krabice
26
7
418
/ ks
Lemování bočních stěn pravé
Spotřeba: 0,9 ks/m
Balení: 10 ks / krabice
1250
130
0,5
10
Abb. Nordic/Exclusive
Číslo
výrobku Barva
šedá struktura 782801 černá lesklá
752813 černá732813
antracitová lesklá 752814 cedrová hnědá 732843
černá782813
vínová červená lesklá 752827
červená782824
rustikální červená 782825
zelená lesklá
752837
zelená
782836
černá matná
742813 antracitová matná 742814 hnědá782842
terracotta matná742826
hnědá matná
742842
Abb. Nordic/Exclusive
Abb. Exclusive
Číslo
výrobku Barva
šedá struktura 781701 černá lesklá
751713 černá
781713
černá781713
antracitová lesklá 751714 cedrová hnědá 731743
vínová červená lesklá 751727
červená781724
rustikální červená 781725
zelená lesklá
751737
zelená
781736
černá matná
741713
antracitová matná 741714 hnědá781742
terracotta matná741726
hnědá matná
741742
Úhlový hřebenáč
8
Povrch
/ ks
šedá struktura 782001 černá lesklá
752013 černá
antracitová lesklá 752014 cedrová hnědá
černá782013
vínová červená lesklá752027
červená782024
rustikální červená 782025
zelená lesklá
752037
zelená
782036
černá matná
742013
antracitová matná 742014
hnědá782042
terracotta matná742026
hnědá matná 742042
732013
732043
Cena bez DPH
252 Kč
252 Kč
/ ks
Cena bez DPH
239 Kč
/ ks
Cena bez DPH
/ ks
Povrch
Povrch
Povrch
s posypem
lakovaný
s posypem
Powertekk
NORDIC
Powertekk
EXCLUSIVE
Powertekk
TYRI
Barva
Výrobek
Lemování bočních stěn levé
Spotřeba: 0,9 ks/m
Balení: 10 ks / krabice
1250
100,5
Abb. Tyri
Těsnicí lišta
Spotřeba: 0,83 ks/m
Balení: 10 ks / krabice
0
125
130
10
0
Spotřeba: 0,83 ks/m
Balení: 10 ks / krabice
1250
Cena bez DPH
5
0,
10
Spotřeba: 0,87 ks/m
Balení: 10 ks / krabice
1250
145
14
5
Spotřeba: 0,83 ks/m
Balení: 10 ks / krabice
1250
252 Kč
/ ks
Cena bez DPH
198 Kč
/ ks
Cena bez DPH
246 Kč
/ ks
Cena bez DPH
0
10
Balení: 10 ks / krabice
1250
/ ks
Cena bez DPH
252 Kč
/ ks
188 Kč
/ ks
Cena bez DPH
198 Kč
/ ks
234 Kč
/ ks
Cena bez DPH
246 Kč
/ ks
šedá struktura 783101 černá lesklá 752313černá
783113
antracitová lesklá 752314 cedrová hnědá 733143
černá783113
vínová červená lesklá752327
červená783124
rustikální červená 783125
zelená lesklá
752337
zelená
783136
černá matná
742313
antracitová matná 742314
hnědá783142
terracotta matná742326
hnědá matná
742342
299 Kč
Cena bez DPH
299 Kč
šedá struktura 782201 černá lesklá
752213černá
antracitová lesklá 752214 cedrová hnědá
černá782213
vínová červená lesklá752227
červená782224
rustikální červená 782225
zelená lesklá
752237
zelená
782236
černá matná
742213 antracitová matná 742214 hnědá782242
terracotta matná742226
hnědá matná
742242
Cena
bez DPH
225 Kč
Cena bez DPH
Cena bez DPH
214 Kč
782213
732243
šedá struktura 782401 černá lesklá
752413 černá
antracitová lesklá 752414 cedrová hnědá
černá782413
vínová červená lesklá752427
červená782424
rustikální červená 782425
zelená lesklá
752437
zelená
782436
černá matná
742413
antracitová matná 742414
hnědá782442
terracotta matná742426
hnědá matná 742442
782413
732443
Cena bez DPH
307 Kč
/ ks
Cena bez DPH
/ ks
Rovný plech
239 Kč
šedá struktura 783001 černá lesklá
753013černá
783013
antracitová lesklá 753014 cedrová hnědá 733043
černá783013
vínová červená lesklá 753027
červená783024
rustikální červená 783025
zelená lesklá
753037
zelená
783036
černá matná
743013 antracitová matná 743014 hnědá783042
terracotta matná743026
hnědá matná
743042
Cena bez DPH
Okapní plech
Číslo
výrobku
šedá struktura 783201 černá lesklá
753213černá
783213
antracitová lesklá 753214 cedrová hnědá 733243
černá783213
vínová červená lesklá 753227
červená783224
rustikální červená 783225
zelená lesklá
753237
zelená
783236
černá matná
743213 antracitová matná 743214 hnědá783242
terracotta matná743226
hnědá matná
743242
Cena bez DPH
Úžlabí
Číslo
výrobku Barva
šedá struktura 782101 černá lesklá
752113černá
732113
antracitová lesklá 752114 cedrová hnědá 732143
černá782113
vínová červená lesklá 752127
červená782124
rustikální červená 782125
zelená lesklá
752137
zelená
782136
černá matná
742113
antracitová matná 742114 hnědá782142
terracotta matná742126
hnědá matná
742142
Cena bez DPH
Čelní stěnová lišta
Číslo
výrobku Bartva
450
307 Kč
/ ks
284 Kč
/ ks
/ ks
Cena bez DPH
292 Kč
/ ks
Cena bez DPH
/ ks
225 Kč
/ ks
/ ks
9
Výrobek
Základová taška
Balení: 4 ks / krabice
Povrch
Povrch
Povrch
s posypem
lakovaný
s posypem
Powertekk
NORDIC
Powertekk
EXCLUSIVE
Powertekk
TYRI
Barva
Číslo
výrobku Barva
Číslo
výrobku
šedá struktura 782701 černá lesklá
752713
černá782713
antracitová lesklá752714
vínová červená lesklá 752727
červená782724
rustikální červená 782725
zelená lesklá
752737
zelená
782736
černá matná
742713
antracitová matná 742714 hnědá782742
terracotta matná742726
hnědá matná
742742
Pro min. sklon střechy 22°
Cena bez DPH
Taška s prostupem
šedá struktura 784101 černá lesklá
754113černá
734113
antracitová lesklá 754114 cedrová hnědá 734143
černá784113
vínová červená lesklá 754127
červená784124
rustikální červená 784125
zelená lesklá
754137
zelená
784136
černá matná
744113 antracitová matná 744114 hnědá784142
terracotta matná744126
hnědá matná
744142
pro anténu a kulaté prostupy do ∅ 60 mm
Balení: 1 ks / krabice
Taška pro solární panel
∅ 69 mm
Balení: 1 ks / krabice
Y-Hřebenáč velký 10° – 30°
Balení: 2 ks / krabice
Y-Hřebenáč malý 10° – 30°
Balení: 2 ks / krabice
956 Kč
Cena bez DPH
/ ks
Balení: 2 ks / krabice
/ ks
1 505 Kč
Cena bez DPH
1 430 Kč
Cena bez DPH
1 265 Kč
Cena bez DPH
1 202 Kč
Cena bez DPH
1 505 Kč
/ ks
šedá struktura 785201 černá lesklá
755213černá
735213
antracitová lesklá 755214 cedrová hnědá 735243
černá785213
vínová červená lesklá 755227
červená785224
rustikální červená 785225
zelená lesklá
755237
zelená
785236
černá matná
745213 antracitová matná 745214 hnědá785242
terracotta matná745226
hnědá matná
745242
/ ks
/ ks
/ ks
/ ks
Cena bez DPH
1 265 Kč
/ ks
šedá struktura 784201 černá lesklá
754213 černá
784213
černá784213
antracitová lesklá 754214 cedrová hnědá 734243
vínová červená lesklá754227
červená784224
rustikální červená 784225
zelená lesklá
754237
zelená
784236
černá matná
744213
antracitová matná 744214
hnědá784242
terracotta matná744226
hnědá matná
744242
922 Kč
Cena bez DPH
Cena bez DPH
922 Kč
šedá struktura 783701 černá lesklá
753713 černá
antracitová lesklá 753725 cedrová hnědá
černá783713
vínová červená lesklá753727
červená783724
rustikální červená 783725
zelená lesklá
753737
zelená
783736
černá matná
743713 antracitová matná 743714
hnědá783742
terracotta matná743726
hnědá matná 743742
Cena bez DPH
717 Kč
Cena bez DPH
Cena bez DPH
682 Kč
783713
733743
šedá struktura 784301 černá lesklá
754313 černá
antracitová lesklá 754314 cedrová hnědá
černá784313
vínová červená lesklá754327
červená784324
rustikální červená 784325
zelená lesklá
754337
zelená
784336
černá matná
744313
antracitová matná 744314
hnědá784342
terracotta matná744326
hnědá matná 744342
784313
734343
Cena bez DPH
922 Kč
/ ks
/ ks
Y-Hřebenáč velký 30° – 50°
908 Kč
Cena bez DPH
Cena bez DPH
10
Číslo
výrobku Barva
922 Kč
/ ks
876 Kč
/ ks
/ ks
Cena bez DPH
876 Kč
/ ks
Cena bez DPH
/ ks
717 Kč
/ ks
/ ks
Výrobek
Y-Hřebenáč malý 30° – 50°
Balení: 2 ks / krabice
s odvětrávacím otvorem 75 cm2
Balení: 7 ks / krabice
Povrch
Povrch
s posypem
lakovaný
s posypem
Powertekk
NORDIC
Powertekk
EXCLUSIVE
Powertekk
TYRI
Barva
Cena bez DPH
komplet s flexi napojením
∅ napojení 50, 70, 100 mm
Balení: 1 ks / krabice
komplet s tepelně izolovaným napojením
Balení: 1 ks / krabice
Univent 200
717 Kč
/ ks
Cena bez DPH
682 Kč
/ ks
Cena bez DPH
865 Kč
/ ks
Cena bez DPH
822 Kč
/ ks
Cena bez DPH
1 621 Kč
/ ks
Cena bez DPH
1 540 Kč
/ ks
Cena bez DPH
1 817 Kč
/ ks
Cena bez DPH
1 726 Kč
/ ks
Cena bez DPH
pro sklon 10 ° – 50 °
∅ odvětrání 75 – 135 mm
Balení: 1 ks / krabice
/ ks
865 Kč
/ ks
1 621 Kč
/ ks
1 817 Kč
/ ks
černá lesklá
755513černá
antracitová lesklá 755514 cedrová hnědá
vínová červená lesklá755527
zelená lesklá
755537
černá matná
745513 antracitová matná 745514 terracotta matná745526
hnědá matná
745542
Cena bez DPH
Cena bez DPH
1 288 Kč
735513
735543
šedá struktura 784701 černá lesklá
754713 černá
antracitová lesklá 754714 cedrová hnědá
černá784713
vínová červená lesklá754727
červená784724
rustikální červená 784725
zelená lesklá
754737
zelená
784736
černá matná
744713
antracitová matná 744714
hnědá784742
terracotta matná744726
hnědá matná 744742
734713
734743
Cena bez DPH
1 225 Kč
/ ks
Větrák pro turbokotel
717 Kč
šedá struktura 784901 černá lesklá
754913 černá
734913
antracitová lesklá 754914 cedrová hnědá 734943
černá784913
vínová červená lesklá754927
červená784924
rustikální červená 784925
zelená lesklá
754937
zelená
784936
černá matná
744913
antracitová matná 744914
hnědá784942
terracotta matná744926
hnědá matná
744942
Cena bez DPH
kombinovaný větrák pro zdravotní
techniku a odvětrávač par, ∅ napojení
100, 125, 130, 150, 160, 190
Balení: 1 ks / krabice
Číslo
výrobku
šedá struktura 784601 černá lesklá
754613černá
734613
antracitová lesklá 754614 cedrová hnědá 734643
černá784613
vínová červená lesklá 754627
červená784624
rustikální červená 784625
zelená lesklá
754637
zelená
784636
černá matná
744613 antracitová matná 744614 hnědá784642
terracotta matná744626
hnědá matná
744642
Cena bez DPH
Odvětrávač par 10° – 50°
Číslo
výrobku Barva
šedá struktura 784401 černá lesklá
754413černá
734413
antracitová lesklá 754414 cedrová hnědá 734443
černá784413
vínová červená lesklá 754427
červená784424
rustikální červená 784425
zelená lesklá
754437
zelená
784436
černá matná
744413 antracitová matná 744414 hnědá784442
terracotta matná744426
hnědá matná
744442
Cena bez DPH
Větrák pro zdrav. tech. 10° – 50°
Číslo
výrobku Bartva
šedá struktura 783801 černá lesklá
753813 černá
783813
černá783813
antracitová lesklá 753814 cedrová hnědá 733843
vínová červená lesklá 753827
červená783824
rustikální červená 783825
zelená lesklá
753837
zelená
783836
černá matná
743813
antracitová matná 743814 hnědá783842
terracotta matná743826
hnědá matná
743842
Střešní větrák 75
Povrch
1 225 Kč
/ ks
Cena bez DPH
1 167 Kč
/ ks
Cena bez DPH
1 352 Kč
/ ks
/ ks
11
Výrobek
Střešní taška průsvitná
2 modul
Povrch
Povrch
Povrch
s posypem
lakovaný
s posypem
Powertekk
NORDIC
Powertekk
EXCLUSIVE
Powertekk
TYRI
Barva
Číslo
výrobku Barva
785600 Číslo
výrobku Barva
Číslo
výrobku
785600
Balení: 1 ks / krabice
Cena bez DPH
627 Kč
/ ks
Cena bez DPH
627 Kč
/ ks
šedá 785401 šedá
785401
Střešní výlez
Otvor 450 x 550 mm
Balení: 1 ks / krabice
Cena bez DPH
Isoflex P
Rozměr 1250 x 300 mm
Balení: 5 ks / krabice
1250
300
Isoflex
0,3 x 5 m
Balení: 1 ks / krabice
2 762 Kč
2 762 Kč
Cena bez DPH
šedá struktura 786401 černá
745813černá
černá
786413
červená
745826 cedrová hnědá
červená
786424hnědá
745842
rustikální červená786425
zelená
786436
hnědá
786442
/ ks
Cena bez DPH
šedá Cena bez DPH
516 Kč
černá červená
hnědá
785713 černá
785725červená
785742hnědá
/ ks
Cena bez DPH
/ ks
261 Kč
/ ks
Cena bez DPH
785713 černá
785725hnědá
785742
Cena bez DPH
1 008 Kč
Cena bez DPH
Cena bez DPH
1 008 Kč
Hřebenový větrací pás
vhodný jen pro hřebenáč velký
Rozměr 0,30 x 5 m
Balení:
4 ks / krabice
černá červená
/ ks
/ ks
785313 černá
785325červená
785313 černá
785325
Cena bez DPH
1 047 Kč
Cena bez DPH
Cena bez DPH
1 047 Kč
/ ks
Opravná sada
Balení: 1 ks / krabice
Pro Exclusive:
12
/ ks
785401
2 762 Kč
/ ks
786413
736443
516 Kč
/ ks
785713
785742
1 008 Kč
/ ks
785313
1 047 Kč
/ ks
šedá struktura 787301 černá lesklá
757313 černá
787313
antracitová lesklá 757314 cedrová hnědá 737343
černá787313
červená
787324
zelená lesklá
757337
rustikální červená787325 vínová červená lesklá757327
zelená
787336
černá matná
747313
antracitová matná 747314
hnědá787342
terracotta matná747326
hnědá matná
747342
Cena bez DPH
272 Kč
Cena bez DPH
219 Kč
Cena bez DPH 272 Kč
/ ks
/ ks
/ ks
Fixace pro Powertekk Nordic, Exclusive, Tyri
VýrobekBarva
Balení
Šroub volný
4,2 x 35 mm
Spotřeba: 10 ks/m2
Hřeb volný
ČísloCena
výrobku bez DPH
černá 500 ks / krabice
787013 955 Kč
červená 787025
/krabice
3,0 x 50 mm
Spotřeba:10 ks/m2
černá 600 ks / krabice 787113 578 Kč
červená 787125
/krabice
Šroub
/ hřeb páskovaný
černá 200 ks / klubko antracitová
čevená
vínová červená
zelená
2,8 x 50 mm
Spotřeba:10 ks/m2
Hřeb páskovaný
2,7 x 50 mm
Spotřeba: 10 ks/m2
786913
746914
786925 375 Kč
746927 /klubko
746937 černá 325 ks / klubko 787213 395 Kč
červená
787225 /klubko
RAL – kódy pro Isola Powertekk Exclusive
Lesklé barvy Černá lesklá
RAL 9005
Antracitová lesklá RAL 7016
Vínová červená lesklá NCS72118R04B
Zelená lesklá RAL 6009
Matové barvy
Černá matná
RAL 8017
Antracitová matná
RAL 2013
Terracotta matná RAL 9005
Hnědá matná RAL 7032
13
Isola TopSec – bezpečnostní systém pro ocelové střechy Výrobek
Barva
Číslo
Balení výrobku
Bezpečnostní hák černá
červená
Tyri černá
789107
789108
739113
1 ks / krabice
1 ks / krabice
1 ks / krabice
černá
červená
Tyri černá
Komínová lávka
černá
červená
Tyri černá
789109
789110
739113
1 ks / krabice
748 Kč
1 ks / krabice
/ ks
1 ks / krabice
788213
788225
738213
1 ks / krabice
1 ks / krabice
1 ks / krabice
černá
červená
Tyri černá
788011
788012
738013
12 ks / krabice
12 ks / krabice
12 ks / krabice
426 Kč
/ ks
černá
červená
Tyri černá
788009
788010
788009
10 ks / krabice
10 ks / krabice
10 ks / krabice
314 Kč
/ ks
černá
červená
Tyri černá
5641116 ks / krabice
564112
6 ks / krabice
564111
6 ks / krabice
290 Kč
/ ks
černá
788313
8 ks / krabice
Pouze pro Nordic a Exclusive červená
788325
8 ks / krabice
Montážní sada pro žebřík –
788305
1 ks / krabice
– 1 stupeň Pouze pro Nordic a Exclusive
321 Kč
/ ks
s upevňovací kolejnicí 1,25 m Bezpečnostní hák
Držák pro dřevěnou sněhovou
zábranu
∅ 140 mm
Držák sněhové zábrany
Sněhová zábrana
Délka 1080 mm
Střešní žebřík – 1 stupeň
Střešní žebřík – 3 stupně
Spotřeba 1 žebřík na mb
Montážní sada pro žebřík – 3 stupně s upevňovací koleknicí 1,25 m
Montážní sada pro
solární panely
796 Kč
/ ks
1 946 Kč
/ ks
483 Kč
/ ks
černá
červená
Tyri černá
789111
789112
789111
1 ks / krabice
1 ks / krabice
1 ks / krabice
1 463 Kč
/ ks
černá
červená
Tyri černá
789828
789829
739813
1 ks / krabice
1 ks / krabice
1 ks / krabice
1 093 Kč
/ ks
černá
789828
1 ks / krabice červená7898291 ks / krabice
Tyri černá 789111
1 ks / krabice
1 093 Kč
/ ks
Podpora pro solární panelyčerná
14
Cena
bez DPH
564176
2 ks / krabice
Délka 2 m
Napojovací sada podpor
černá
789832
4 ks / krabice
pro solární podpory
474 Kč
/ ks
Spojky podpor pro solární
černá
564182
25 ks / krabice
podpory
99 Kč
/ ks
595 Kč
/ ks
Ploché zelené střechy, Bio-Ren
VýrobekBarva
ČísloBalení
výrobku
Isola DE 25
černá
404205
170 desek / paletě
drenážní systém a zásobárna vody
pro zelené střechy
Cena
bez DPH
130 Kč
/ m2
Rozměr: 1,33 m x 2,22 m
Isola DE 40 / 500
černá
404207
100 desek / paletě
drenážní systém
a zásobárna vody
pro zelené střechy
295 Kč
/ m2
Rozměr: 1,29 m x 2,23 m
Isola Bio-Ren
546135
K likvidaci mechů,
lišejníků a zelených povlaků
5 l / kanystr
27 kanystrů
v krabici
421 Kč
/ kanystr
Spotřeba:
100 až 300 ml / m2
15
Liberec
Chomutov
Karlovy Vary
Dolní Rychnov
DvÛr
Králové
Litomûfiice Kostelec Turnov n.L.
nad Labem
Mûlník
Nymburk
Vinafiice
Hradec Králové
Praha 6
u Kladna
·umperk
Praha 5 Zásmuky
Zdice
PlzeÀ
Planá u M.L.
Klenãí pod
âerchovem
Zbiroh
Rudná u Prahy
Milevsko
Písek
Klatovy
âeské
Budûjovice
Pardubice
Loket
Bruntál Opava
Ostrava-Tfiebovice
âesk˘ Tû‰ín
Olomouc-Holice
Svitavy
Fr˘dek - Místek
HavlíãkÛv
Pelhfiimov
Vsetín
Brod
Zlín
Jihlava
Tfiebíã
Brno
Kralice
JindfiichÛv
nad Oslavou
Uherské Hradi‰tû
Hradec
Znojmo
Lukov
Isola Powertekk sro
Kvalita pro Vaši střechu
Raškov 90
789 64 Bohdíkov
Telefon: + 420 583 286 311
Mobil: + 420 603 857 887
E-mail: info@isola.cz
www.isola.cz
Download

Isola ceník - Střešní krytiny