Organizace zahájení školního roku 2012/13
3. září 2012
8. 00 hodin prezence a slavnostní zahájení pro 1. ročníky
oborů: bankovnictví a pojišťovnictví, logistika,
poštovní a finanční služby, mechanik elektrotechnik
8.45 hodin prezence a slavnostní zahájení pro 1. ročníky
oborů: informační technologie, informační a komunikační
technologie, poštovní provoz a přeprava,
inteligentní sítě , elektromechanik
v 7.50 hodin
Třída
NPZ1
BP2
PF2
LG2
IT2
IK2
MIT2
IEM2
NPZ2
BP3
PF3
LG3
IT3
DT3A
DT3B
MIT3
MI3
MAP3
ISE3
BP4
PF4A
PF4B
Třídní učitel/ka
Ing. Daniel Slávik
Mgr. Marie Žáková
Mgr. Zlatuše Zbořilová
Mgr. Helena Kvasničková
Ing,Mgr. Kateřina Brabcová
Mgr. Jitka Drápalová
Ing Jíří Dlapal
Mgr. Hana Trávníčková/Mgr. Iva Koukalová
Mgr. Michal Rujzl
Mgr. Beáta Nezhodová
Mgr. Hana Hrádková
Ing. Miluše Theimerová
Mgr. Franitšek Skalka
Mgr. Gabriela Pavlíková/Mgr. Renata Přibylová
Mgr. Martina Kalčíková
Ing. Jiří Klajbl
Ing. Michaela Pivovarová
Ing. Marie Winterová
Josef Veverka
PhDr. Vanda Stejskalová
Mgr. Kateřina Marková
Mgr. Klára Zaplatilová
Učebna
46
45
47
24
36
39
31
32
14
17
44
48
35
JZ3
21
16
JZ4
42
33
38
25
23
Třída
LG4
DT4A
DT4B
IT4
MET4
TM4
Třídní učitel/ka
Mgr. Ivana Kašíková
Ing. Václav Ilčík
RNDr. Věra Totzauerová
Ing. Alena Hájková
Ing. Miluše Sedláčková
MVDr. Milan Svrčula
Učebna
34
35
JZ5
43
22
JZ6
Download

Organizace zahájení školního roku 2012/13 8. 00 hodin prezence a