Nabídka akreditovaného vzdělávacího programu DVPP
Finanční gramotnost pro pedagogy ZŠ, SŠ, VOŠ
akreditace MŠMT č. j. 14038/2009-25-270
Stručná informace o společnosti
Společnost COFET, a. s. - založená v roce 1994 - se věnuje realizaci projektů na řešení dlouhodobé
nezaměstnanosti, vzdělávání dospělých a dětí a od roku 2007 i oblasti veřejně prospěšného
vzdělávání finanční gramotnosti jako prevence předlužení a sociálního vyloučení a přípravy občanů i
státní správy na důchodovou reformu.
Vzdělávací program DVPP Finanční gramotnost pro pedagogy ZŠ, SŠ, VOŠ
Pro pedagogické pracovníky základních, středních škol a VOŠ jsme připravili 35-ti hodinový
akreditovaný program DVPP Finanční gramotnost pro pedagogy ZŠ, SŠ, VOŠ. Během kurzu
pedagogičtí pracovníci získají ucelený přehled o zásadních pojmech ve finanční gramotnosti a připraví
pedagogické pracovníky pro výuku finanční gramotnosti jako prevenci sociálně patologických jevů.
Kurz bude realizován prezenční formou v rozsahu 30 vyučovacích hodin + 5 hodin testů (ke každému
modulu 6 vyučovacích hodin a 1 hodina test).
Obsah vzdělávacího programu
Obsah vzdělávacího programu zahrnuje pět vzdělávacích modulů:
Modul 1: Úvod do problematiky finanční gramotnosti, psychologické a sociální aspekty FG
Modul 2: Marketingové techniky, reklama a PR
Modul 3: Ekonomické aspekty finanční gramotnosti I.
Modul 4: Ekonomické aspekty finanční gramotnosti II.
Modul 5: Právní aspekty finanční gramotnosti v poradenském procesu
Účastníci kurzu budou seznámeni s texty, které jim umožní rozšířit si své dosavadní znalosti o
vymezení pojmu finanční gramotnost, zásadách tržní ekonomiky, významu peněz, nezbytnosti
správného hospodaření a způsobu sestavování rozpočtu domácnosti. Seznámí se s nabídkou
bankovních domů a spořitelen, systémem finančních poraden, obsahem smluv, s právy spotřebitele i
s možnostmi řešení neschopnosti splácet své závazky.
Doporučený počet účastníků vzdělávacího programu je 15 osob v 1 kurzu.
COFET, a.s.
IČ: 609 16 621
Vyšehradská 320/49
DIČ: CZ 609 16 621
128 00 Praha 2
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze odd. B, vložka 9287
www.cofet.cz
e-mail:[email protected]
tel/fax: + 420 221 979 214
Download

nabídka kurzu - COFET, a. s.