HYTEK
HYTEK
konstrukce, výroba a prodej hydraulických systémů, agregátů
HYDRAULICKÉ AGREGÁTY DO ENERGETIKY
Důležitou oblastí naší produkce jsou dodávky do energetického průmyslu. Naše zkušenosti umožní
navrhnout, dodat, namontovat a zprovoznit kompletní hydraulický obvod pro regulaci, mazání
nebo havarijní uzavření turbíny, ovládání stavidla, klapky nebo jiné pomocné obvody související s
hydraulikou. Každý hydraulický obvod je navržen na konkrétní aplikaci podle požadavku na
průběh spotřeby oleje během pracovního cyklu. Dle požadavku je možné osadit regulátory prvky
tuzemské i zahraniční výroby.
Naše hydraulické agregáty spolehlivě
regulují turbíny typu:
•
•
•
•
•
•
•
Kaplan
Francis
Pelton
kulové uzávěry
klapkové uzávěry
Hallow-Jety
nožové šoupátka
Vodní elektrárny dnes vyrábí asi 17% veškeré elektrické energie.
HYTEK, spol. s r.o.
Lipůvka 351
679 22 LIPŮVKA
E-mail: [email protected]
www.hytek.cz
1
IČO:
DIČ:
tel.:
fax.:
46963308
CZ46963308
516431605
516431625
HYTEK
konstrukce, výroba a prodej hydraulických systémů, agregátů
HYTEK
Hydraulický agregát pro regulaci Kaplanovy turbíny Eldforsen – Švédsko.
Hydraulický agregát pro regulaci Kaplanovy turbíny Poechos – Peru.
Mazací agregát pro ložiska generátoru turbíny MVE Bugoye – Uganda.
HYTEK, spol. s r.o.
Lipůvka 351
679 22 LIPŮVKA
E-mail: [email protected]
www.hytek.cz
2
IČO:
DIČ:
tel.:
fax.:
46963308
CZ46963308
516431605
516431625
HYTEK
konstrukce, výroba a prodej hydraulických systémů, agregátů
HYTEK
Hydraulický agregát pro ovládání klapky na tepelné elektrárně Tušimice.
Mazací agregát pro ložiska generátoru pro Peltonovu turbíny Patikari – Indie.
Hydraulický agregát pro regulaci Kaplanovy turbíny Hradištko – ČR.
HYTEK, spol. s r.o.
Lipůvka 351
679 22 LIPŮVKA
E-mail: [email protected]
www.hytek.cz
3
IČO:
DIČ:
tel.:
fax.:
46963308
CZ46963308
516431605
516431625
HYTEK
konstrukce, výroba a prodej hydraulických systémů, agregátů
HYTEK
Hydraulický agregát pro regulaci klapky a Hallow-Jetu zakázka Al-Wehdah Jordánsko.
Hydraulický agregát pro regulaci klapky a Hallow-Jetu zakázka Al-Wehdah Jordánsko.
Přenostný agregát pro montáž klapky a Hallow-Jetu zakázka Al-Wehdah Jordánsko.
HYTEK, spol. s r.o.
Lipůvka 351
679 22 LIPŮVKA
E-mail: [email protected]
www.hytek.cz
4
IČO:
DIČ:
tel.:
fax.:
46963308
CZ46963308
516431605
516431625
HYTEK
konstrukce, výroba a prodej hydraulických systémů, agregátů
HYTEK
Hydraulický agregát pro regulaci Peltonovy turbíny Patikari – Indie.
Hydraulický agregát pro regulaci turbíny MVE.
Hydraulický agregát pro regulaci turbíny MVE.
HYTEK, spol. s r.o.
Lipůvka 351
679 22 LIPŮVKA
E-mail: [email protected]
www.hytek.cz
5
IČO:
DIČ:
tel.:
fax.:
46963308
CZ46963308
516431605
516431625
HYTEK
konstrukce, výroba a prodej hydraulických systémů, agregátů
HYTEK
Hydraulický agregát pro ovládání klapky na tepelné elektrárně Tušimice.
Hydraulický agregát pro regulaci chladicí vody na jaderné elektrárně Temelín.
Hydraulický agregát pro regulaci chladicí vody na jaderné elektrárně Temelín.
HYTEK, spol. s r.o.
Lipůvka 351
679 22 LIPŮVKA
E-mail: [email protected]
www.hytek.cz
6
IČO:
DIČ:
tel.:
fax.:
46963308
CZ46963308
516431605
516431625
HYTEK
konstrukce, výroba a prodej hydraulických systémů, agregátů
HYTEK
Hydraulický agregát pro regulaci turbíny MVE.
Hydraulické agregáty pro ovládání turbíny v Keni na řece Sondu Miriu.
Hydraulické agregáty pro ovládání turbíny v Keni na řece Sondu Miriu.
HYTEK, spol. s r.o.
Lipůvka 351
679 22 LIPŮVKA
E-mail: [email protected]
www.hytek.cz
7
IČO:
DIČ:
tel.:
fax.:
46963308
CZ46963308
516431605
516431625
Download

HYDRAULICKÉ AGREGÁTY DO ENERGETIKY