Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33
příspěvková organizace
779 00 Olomouc - Svatý Kopeček
tel.: 585385357
email: [email protected]
Škola s certifikací pro děti s alergiemi a astmatem
ZÁPIS
K PŘEDŠKOLNÍMU
VZDĚLÁVÁNÍ
do mateřských škol při ZŠ a MŠ Dvorského 33
(MŠ Kovařovicova 11 v Olomouci – Svatém Kopečku
a
MŠ Gagarinova 17 v Olomouci – Droždíně)
Sdělujeme rodičům,
že zápis dětí do mateřských škol pro školní rok 2015/2016
se bude konat v budovách výše uvedených mateřských škol
ve středu 8. 4. 2015 a ve čtvrtek 9. 4. 2015
v době od 13.00 do 17.30 hod.
Spoluúčast dítěte u zápisu není podmínkou.
Při zápisu je nutné předložit rodný list dítěte, potvrzení
o pravidelném očkování dítěte a OP zákonného zástupce.
V Olomouci dne 16. 3. 2015
Pozn.:
Mgr. Lumír Hamal, ředitel ZŠ a MŠ
Pořadí zapsaných dětí není pro přijetí směrodatné.
Download

Mateřská škola Kovařovicova 11 - ZŠ a MŠ Olomouc, Dvorského 33